User Tools

Site Tools


yes_improvisation_reverses_no_but_thinking_improves_creativity_collaboration

Yes, And: How Improvisation Reverses “No, But” Thinking and Improves Creativity and Collaboration

Lượt xem: 39

Tài liệu dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa); Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịchBản tiếng Anh
Có, Và: Cải tiến đảo ngược tư duy “Không, nhưng” như thế nào và cải thiện khả năng sáng tạo và hợp tác như thế nàoYes, And: How Improvisation Reverses “No, But” Thinking and Improves Creativity and Collaboration
Kelly Leonard và Tom YortonKelly Leonard & Tom Yorton
Yes, And (2015) chỉ cho bạn cách bằng cách kết hợp các kỹ thuật hài ngẫu hứng vào thế giới kinh doanh, bạn có thể tạo ra những ý tưởng tốt hơn và thúc đẩy giao tiếp hiệu quả hơn, với mục tiêu cuối cùng là xây dựng một nhóm sẵn sàng đáp ứng mọi thách thức. Các tác giả rút ra kinh nghiệm cá nhân khi làm việc với những tài năng hàng đầu như Tina Fey, Stephen Colbert và Amy Poehler.Yes, And (2015) shows you how by incorporating the techniques of improvisational comedy to the business world, you can generate better ideas and foster more effective communication, with the ultimate goal of building a team ready to meet any challenge. The authors draw on personal experience from working with leading talents such as Tina Fey, Stephen Colbert and Amy Poehler.
Nó dành cho ai?Who is it for?
Các doanh nhân muốn mở rộng kỹ năng sáng tạo của họEntrepreneurs looking to expand their creative skills
Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang tìm kiếm các công cụ để tối ưu hóa sự sáng tạo và cộng tácBusiness leaders in search of tools to optimize creativity and collaboration
Người hâm mộ nhà hát ngẫu hứngFans of improvisational theatre
Thông tin về các Tác giảAbout the author
Kelly Leonard là phó chủ tịch điều hành của The Second City. Kể từ năm 1988, ông đã hợp tác với Lyric Opera Chicago, Norwegian Cruise Line và The Chicago Tribune, trong số các tổ chức khác.Kelly Leonard is the executive vice president of The Second City. Since 1988, he has fostered collaborations with Lyric Opera Chicago, the Norwegian Cruise Line and The Chicago Tribune, among other organizations.
Kể từ khi trở thành Giám đốc điều hành của The Second City vào năm 2002, Tom Yorton đã áp dụng kiến ​​thức của mình về hài kịch ứng biến trong công việc tư vấn của mình với các doanh nghiệp và các chuyên gia.Since becoming CEO of The Second City in 2002, Tom Yorton has applied his knowledge of improvisational comedy in his consulting work with businesses and professionals.
Nếu bạn đang tìm kiếm lời khuyên kinh doanh, bạn sẽ đến đâu? Chọn để nhận thông tin mới nhất từ ​​một nhà lãnh đạo doanh nghiệp hoặc học thuật là rất hợp lý. Nhưng nếu bạn muốn thực sự làm rung chuyển mọi thứ thì sao?If you’re looking for business advice, where do you turn? Choosing to pick up the latest tome from a business leader or academic makes sense. But what if you want to really shake things up?
Làm thế nào về việc khám phá những gì một số diễn viên hài hàng đầu hiện nay nói gì về suy nghĩ bên ngoài?How about exploring what some of today’s leading comedians have to say about thinking outside the box?
Nó có vẻ không rõ ràng, nhưng các kỹ năng và kỹ thuật của hài kịch ứng biến có thể dễ dàng áp dụng vào thế giới kinh doanh. Trên sân khấu mà không có kịch bản, một diễn viên hài phải đổi mới ngay lập tức và suy nghĩ trên đôi chân của mình để giải quyết những vấn đề cấp bách. Nghe có vẻ giống như những thách thức hàng ngày của một nhà lãnh đạo doanh nghiệp? Bạn đặt cược.It might not seem obvious, but the skills and techniques of improvisational comedy can be readily applied to the business world. On stage without a script, a comedian has to be innovative at a moment’s notice and to think on her feet to solve urgent problems. Sound like the daily challenges of a business leader? You bet.
Dựa trên kinh nghiệm của nhóm làm việc tại The Second City, tập hợp đằng sau những tài năng hài hàng đầu hiện nay, bản tóm tắt cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn độc đáo về cách kỹ năng ứng biến có thể giúp bạn thành công.Based on the experiences of the team at The Second City, the ensemble behind today’s top comedic talents, this book summary will give you unique insight into how improv skills can help you succeed.
Trong phần tóm tắt này của Yes, And của Kelly Leonard & Tom Yorton, bạn sẽ khám phá raIn this summary of Yes, And by Kelly Leonard & Tom Yorton, you’ll discover
liệu tiếng cười có thực sự là liều thuốc tốt nhất;whether laughter really is the best medicine;
tại sao bạn cần phát triển một nhóm mà không phải một nhóm; vàwhy you need to grow an ensemble and not a team; and
tại sao bạn nên trả lời mọi câu hỏi bằng “có, và…”why you should answer every question with “yes, and…”
Đúng, Và Ý tưởng Chính số 1: Một chiến lược được sử dụng để giữ các diễn viên hài xuất hiện trên sân khấu cũng có thể giúp tạo ra các ý tưởng kinh doanh.Yes, And Key Idea #1: A strategy used to keep comedians loquacious on stage can help generate business ideas, too.
Bạn đã từng xem một chương trình hài ngẫu hứng chưa? Có vẻ như ngay tại chỗ, các diễn viên chia sẻ những câu chuyện vui nhộn và sáng tạo. Tuy nhiên, nó không phải là ma thuật; tất cả các nghệ sĩ hài đều sử dụng một công cụ cụ thể, cần thiết, cung cấp cho họ một nền tảng để khám phá vô số ý tưởng.Have you ever seen an improv comedy show? Seemingly on the spot, actors share hilariously creative and detailed stories. It’s not magic, however; comedians all use a particular, essential tool that gives them a platform to explore a multitude of ideas.
Chiến lược này được gọi là tư duy “có và”. Nhưng chính xác thì nó hoạt động như thế nào?This strategy is called the “yes, and” mind-set. But how exactly does it work?
Khi một diễn viên sử dụng “có và”, cô ấy đồng ý tiếp tục hoặc thêm vào bất kỳ câu chuyện nào do một cộng tác viên bắt đầu trên sân khấu.When an actor uses “yes, and,” she is agreeing to follow through on or add to any narrative started by a collaborator on stage.
Đây là một ví dụ. Diễn viên A mở đầu bằng cách nhìn lên bầu trời và nói, “Thật là một đêm đẹp. Tôi có thể nhìn thấy tất cả các vì sao ”. Nếu Diễn viên B bỏ qua chiến lược “có và”, cô ấy có thể nói, “Bạn đang nói về cái gì vậy? Đó là ban ngày. ” Sự sai lệch này so với chủ đề bắt đầu có thể giết chết cuộc trò chuyện.Here’s an example. Actor A opens by looking skyward and saying, “What a beautiful night. I can see all the stars.” If Actor B ignored the “yes, and” strategy, she might say, “What are you talking about? It’s daytime.” This deviation from the starting theme could kill the conversation.
Nhưng nếu Diễn viên B hòa nhịp và chơi bằng cách nói “có, và”, cô ấy sẽ tiếp tục câu chuyện bằng cách nói, “Có, và trái đất trông thật nhỏ bé. Thật tuyệt vì cuối cùng chúng tôi đã thực hiện chuyến đi lên mặt trăng này ”.But if Actor B was in tune and playing by “yes, and,” she’d further the narrative by saying, “Yes, and the earth looks so small. It’s great we finally took this trip to the moon.”
Thiên tài của “có, và” là chiến lược này mở ra khả năng không giới hạn, bằng cách tạo cơ hội cho mọi ý tưởng thể hiện tiềm năng của nó. Và kỹ thuật này áp dụng cho nhiều thứ hơn là chỉ ứng biến.The genius of “yes, and” is that this strategy opens up unlimited possibilities, by giving every idea the chance to show its potential. And this technique applies to much more than just improv.
Ví dụ, bạn không cần phải nhìn khó để thấy các ứng dụng của “yes, and” trong thế giới kinh doanh.You don’t have to look hard to see applications of “yes, and” in the business world, for example.
Bách khoa toàn thư hợp tác trực tuyến Wikipedia là một ví dụ điển hình về những gì có thể đạt được khi một nhóm lớn chấp nhận thái độ “có và”.The online collaborative encyclopedia Wikipedia is a prime example of what can be accomplished when a large group embraces the “yes, and” attitude.
Trên trang web, một người dùng bắt đầu một bài báo và những người khác xây dựng dựa trên nó. Theo cách này, bản chất của trang web yêu cầu người dùng thêm vào công việc của người khác.On the site, a user starts an article and others build upon it. In this way, the very nature of the site requires that users add to the work of others.
Mặc dù có những hạn chế của cách tiếp cận cộng tác như vậy (chẳng hạn như không chính xác), trang web miễn phí, được sử dụng rộng rãi này sẽ không bao giờ có thể thực hiện được nếu không có sức mạnh tổng hợp sáng tạo của “vâng, và”.While there are drawbacks of such a collaborative approach (such as inaccuracies), this free, universally used website would’ve never been possible without the creative synergy of “yes, and.”
Đúng, Và Ý tưởng Chính # 2: Để cải thiện sự cộng tác và thúc đẩy sự sáng tạo, đừng xây dựng một nhóm phân cấp mà là một nhóm.Yes, And Key Idea #2: To improve collaboration and foster creativity, don’t build a hierarchical team but an ensemble.
Nhiều người trong chúng ta cho rằng một doanh nghiệp mạnh cần có những đội mạnh. Tuy nhiên, ý tưởng về một đội ngụ ý rằng các thành viên của họ đang cạnh tranh với một thế lực bên ngoài, thường là một đội khác.Many of us take for granted that a strong business requires strong teams. Yet the idea of a team implies that its members are competing with an outside force, usually another team.
Tâm lý này, đội chống lại đội, làm hỏng tiềm năng tư duy cởi mở, tự do của “có, và.” Xem kinh doanh như một trận chiến có thể cản trở, không khuyến khích sự sáng tạo của một nhóm.This mentality, of team against team, damages the open, free-thinking potential of “yes, and.” Seeing business as a battle can hinder, not encourage, a group’s creativity.
Thay vào đó, hãy xây dựng quần thể. Một nhóm là một nhóm không có thứ bậc, không bị cạnh tranh và do đó có khả năng nuôi dưỡng sự sáng tạo không giới hạn.Instead, build ensembles. An ensemble is a group without a hierarchy, free from competition and thus capable of nurturing unlimited creativity.
Trong một nhóm, các vai trò và vị trí có xu hướng được xác định rõ ràng và các thành viên sớm học cách gắn bó với chúng. Trong một quần thể, mọi người có thể chip vào bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào họ muốn, tạo ra thứ gì đó lớn hơn tổng các phần của nó.In a team, roles and positions tend to be clearly defined and members learn early to stick to them. In an ensemble, everyone can chip in whenever and wherever they want, creating something that’s greater than the sum of its parts.
Hai trong số những biên đạo múa hiện đại truyền cảm hứng nhất, Alvin Ailey và Twyla Tharp, đã tạo ra những thói quen huyền thoại bằng cách cho phép các vũ công thêm ý tưởng của riêng họ, thay vì bắt họ chỉ làm theo hướng dẫn.Two of the most inspirational modern choreographers, Alvin Ailey and Twyla Tharp, created legendary routines by letting dancers add their own ideas, rather than making them just follow instructions.
Vì vậy, làm thế nào để bạn xây dựng nhóm của bạn? Đừng chỉ tìm kiếm những người hoạt động tốt nhất, mà hãy tìm kiếm những người phù hợp nhất với nhóm của bạn.So how do you build your ensemble? Don’t just search for the best performers, but rather look for people who are the best fit for your group.
Một quần thể chỉ mạnh bằng khả năng bù đắp cho mối liên kết yếu nhất của nó. Do đó, điều quan trọng là phải chọn những thành viên có thể cung cấp những gì một nhóm nhạc cần.An ensemble is only as strong as its ability to compensate for its weakest link. It’s therefore crucial to choose members who can offer what an ensemble needs.
Ví dụ, trong những năm 1970 và 1980, nhóm hài kịch ngẫu hứng The Second City hầu như chỉ gồm những người đàn ông da trắng. Kết quả là, khả năng sáng tạo của nhóm bị đình trệ, do bề rộng kinh nghiệm của các thành viên tương đối hạn chế.For example, in the 1970s and 1980s, The Second City improv comedy ensemble was composed almost entirely of white men. As a result, the ensemble’s creativity stagnated, given the relatively limited breadth of experience of its members.
Tuy nhiên, thay vì cố gắng giải quyết các vấn đề của mình với các diễn viên ngôi sao, Second City đã thuê những người thuộc các chủng tộc và khuynh hướng tình dục khác nhau. Sự đa dạng này đã kích thích sự sáng tạo, cho phép nhóm không chỉ đưa ra chất liệu sáng tạo mà còn chọc phá các chủ đề cấm kỵ đương thời.Instead of trying to solve its problems with star performers, however, Second City hired instead people of different races and sexual orientations. This diversity stimulated creativity, allowing the ensemble to not only come up with innovative material but also poke fun at contemporary taboo topics.
Mặc dù việc tìm kiếm sự đa dạng có thể khiến nhóm bỏ lỡ những người hoạt động tốt nhất, nhưng chiến lược này thực sự đã tập hợp lại nhóm mạnh nhất.While seeking diversity may have caused the ensemble to miss top performers, the strategy actually put together the strongest ensemble.
Đúng, Và Ý tưởng Chính # 3: Xây dựng một môi trường an toàn để mọi người chia sẻ ý tưởng và xây dựng ý tưởng của những người khác.Yes, And Key Idea #3: Build a safe environment for people to share ideas and build on those of others.
Khi bạn có một ý tưởng tuyệt vời, bạn có thường cởi mở để người khác chỉnh sửa hoặc thay đổi nó hoàn toàn không? Hầu hết mọi người chắc chắn không.When you have a great idea, are you usually open to letting other people tweak or change it altogether? Most people certainly aren’t.
Mặc dù bạn muốn giữ quyền sở hữu ý tưởng của mình là điều dễ hiểu, nhưng việc kiểm soát ý tưởng quá chặt chẽ có thể ngăn cản sự đồng sáng tạo và kìm hãm sự sáng tạo.While it’s understandable to want to retain ownership of your idea, controlling your ideas too tightly can deter co-creation and stifle creativity.
Khi làm việc cộng tác, điều cần thiết là phải cởi mở cho phép người khác thay đổi hoặc xây dựng dựa trên ý tưởng của bạn. Điều này có thể có nghĩa là ý tưởng của bạn được chuyển đổi hoàn toàn, nhưng đây không phải là một cuộc khủng hoảng. Điều quan trọng cuối cùng không phải là tìm ra ý tưởng của bạn, mà là ý tưởng. Ý tưởng tốt nhất!When working collaboratively, it’s essential to be open to allowing others to change or build upon your ideas. This might mean your idea gets entirely transformed, but this is not a crisis. What’s ultimately important is not finding your idea, but the idea. The best idea!
Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi mọi người không tôn trọng câu thần chú này?But what happens when people don’t respect this mantra?
Đài truyền hình Thành phố thứ hai của Canada (SCTV) là một chương trình phác thảo hài tương tự như chương trình của Hoa Kỳ, Saturday Night Live. Chương trình là một ví dụ hiếm hoi về sự hợp tác theo chiều ngang, trong đó các nhà sáng tạo sử dụng ý tưởng từ mọi người, bao gồm tủ quần áo, bộ phận trang điểm và làm tóc, khi phát triển các bản phác thảo. Nó đã rất phổ biến.Canada’s Second City Television (SCTV) was a comedy sketch program similar to the U.S. program, Saturday Night Live. The program was a rare example of horizontal collaboration, in that creatives used ideas from everyone, including the wardrobe, makeup and hair departments, when developing sketches. It was hugely popular.
Nhưng khi mạng lưới NBC của Mỹ chọn chương trình vào năm 1981, nó đã mang đến cho ban quản lý mới quen thuộc hơn với cách tiếp cận sáng tạo truyền thống từ trên xuống. Dàn diễn viên và đoàn làm phim của SCTV, những người đã giành được khoảng 15 đề cử Emmy trước khi sáp nhập, đã bị thui chột bởi sự kìm hãm sức sáng tạo của họ và nhiều nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu đã ra đi.But when U.S. network NBC picked up the show in 1981, it brought in new management more familiar with a top-down, traditional creative approach. The SCTV cast and crew, who had earned some 15 Emmy nominations before the merger, were turned off by this stifling of their creativity, and many top performers left.
Chìa khóa của sự sáng tạo nằm ở phương pháp hợp tác, phương pháp được mô tả tốt nhất là “mọi người nên mang theo một viên gạch để nhóm có thể xây dựng một thánh đường”.The key to creativity lies in a collaborative approach, one which is best described as “everyone should bring a brick so the group can build a cathedral.”
Nhưng sự hợp tác không hề dễ dàng. Một trở ngại chính cho việc đồng sáng tạo là nỗi sợ hãi.But collaboration doesn’t come easy. One major roadblock to co-creation is fear.
Nỗi sợ hãi có nhiều dạng: sợ thất bại, tỏ ra ngu ngốc hoặc sợ hãi trước những điều chưa biết. Tuy nhiên, bạn phải xóa bỏ nỗi sợ hãi ở bất cứ đâu và dù nó có nằm trong đầu.Fear comes in many forms: fear of failure, of appearing foolish or fear of the unknown. Yet you have to eradicate fear wherever and however it rears its head.
Để làm như vậy, có một số bước đơn giản để thực hiện. Một là cấm la hét trong nhóm của bạn, vì giọng nói lớn lên có thể đe dọa mọi người.To do so, there are a couple of easy steps to take. One is to ban yelling in your ensemble, as raised voices can intimidate people.
Bạn có cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ những ý tưởng hoặc suy nghĩ chưa được trau chuốt trong một môi trường thù địch hoặc trong một môi trường khiến bạn cảm thấy an toàn và được chào đón không? Câu trả lời là hiển nhiên.Would you feel more comfortable sharing unpolished ideas or thoughts in a hostile environment or in one that made you feel safe and welcome? The answer is obvious.
Đúng, Và Ý tưởng Chính # 4: Sử dụng hài kịch để làm giảm căng thẳng và thúc đẩy sự sáng tạo bằng cách tôn trọng - không tôn trọng - các ý tưởng.Yes, And Key Idea #4: Use comedy to diffuse tension and facilitate creativity by respecting – not revering – ideas.
Sếp của bạn lại bắt mọi người làm thêm giờ. Bạn đang căng thẳng, không khí căng thẳng và mọi người im lặng. Sau đó, ai đó bẻ một câu chuyện cười và mọi người cười.Your boss is making everyone work overtime, again. You’re stressed, the atmosphere is tense and everyone is quiet. Then someone cracks a joke and everyone laughs.
Đột nhiên, môi trường thay đổi: mọi người bắt đầu nói chuyện thoải mái và kết quả là thả lỏng và bắt đầu suy nghĩ sáng tạo hơn.Suddenly, the environment transforms: people start talking freely and, as a result, loosen up and start thinking more creatively.
Làm thế nào mà một tình huống ảm đạm như vậy lại trở thành một tình huống vui vẻ, nhẹ nhàng và hiệu quả?How did such a dismal situation become a fun, light-hearted and productive one?
Câu trả lời là hài kịch. Hài kịch có thể là một công cụ mạnh mẽ để xua tan căng thẳng. Thật không may, không có công thức nào cho hài kịch.The answer is comedy. Comedy can be a powerful tool for dispelling tension. Unfortunately, there’s no recipe for comedy.
Hay là có?Or is there?
Một công thức tiềm năng cho hài kịch kết hợp ba yếu tố: một tình huống mà mọi người đều quen thuộc, một nỗi đau mà chúng ta có thể xác định và chia sẻ, và nghiêm khắc, một khoảng cách an toàn về mặt tinh thần với các chủ đề gây xúc phạm.One potential recipe for comedy combines three things: a situation everyone is familiar with, a pain we can identify with and share, and critically, a safe mental distance from topics that cause offense.
Hãy xem xét một tiểu phẩm Đội thứ hai của Thành phố biểu diễn vào cuối những năm 1990 trong vụ bê bối Monica Lewinsky ở Hoa Kỳ.Consider a skit The Second City team performed in the late 1990s during the Monica Lewinsky scandal in the United States.
Một cặp vợ chồng đứng trong bếp của họ. Mỗi khi người chồng đến gần, người vợ quay đầu lại, một cách hiệu quả để anh ta im lặng đối xử. Cuối cùng anh ta cầu xin, “Hillary …“A married couple stands in their kitchen. Every time the husband approaches, the wife turns her head, effectively giving him the silent treatment. Finally he pleads, “Hillary…”
Khán giả bật cười, khi họ nhận ra liên quan đến vụ bê bối công khai hiện tại, chia sẻ nỗi đau của sự không chung thủy trong hôn nhân và không nhất thiết bị xúc phạm, vì rất ít khán giả có thể có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ hoặc vợ của ông ấy.The audience laughs, as they recognize the reference to the current public scandal, share the pain of marital infidelity, and aren’t necessarily offended, as few audience members are likely intimates with the U.S. president or his wife.
Một cách khác để tạo điều kiện cho môi trường sáng tạo là áp dụng lập trường tôn trọng nhưng không tôn trọng người khác và ý tưởng của họ.Another way to facilitate a creative environment is to adopt a stance that respects but doesn’t revere other people and their ideas.
Có gì khác biệt? Sự tôn trọng là một sự tôn trọng lành mạnh đối với một thứ gì đó, trong khi sự tôn kính có thể trở thành một sự kính sợ bất động.What’s the difference? Respect is holding a healthy esteem for something, while reverence can become an immobilizing awe.
Khi bạn tôn trọng điều gì đó hơn là tôn trọng nó, bạn có thể đưa ra ý kiến ​​trung thực của mình về nó, chỉ ra những điểm chưa hoàn hảo và chia sẻ ý kiến ​​về cách cải thiện nó.When you respect something rather than revere it, you can give your honest opinion of it, point out imperfections and share ideas on how it could improve.
Kodak trong nhiều thập kỷ là một cái tên quen thuộc, nhưng nhanh chóng tan rã với sự ra đời của máy ảnh kỹ thuật số, mặc dù công ty đã thực sự phát minh ra công nghệ này. Vậy chuyện gì đã xảy ra?  Kodak for decades was a household name, but quickly fell apart with the advent of digital cameras, even though the company had actually invented the technology itself. So what happened?  
Công ty đã quá tôn kính sản phẩm ngôi sao của mình, phim tương tự. Kết quả là, nó đã không thể nhảy vào vòng quay phim kỹ thuật số cho đến khi quá muộn, và cuối cùng phải nộp đơn phá sản.The company had too much reverence for its star product, analog film. As a result, it didn’t jump on the digital film bandwagon until it was too late, and eventually had to file for bankruptcy.
Có, Và Ý tưởng chính # 5: Thất bại nhanh chóng! Và cùng nhau thất bại. Chỉ khi đó, nhóm của bạn mới có thể cùng nhau học hỏi, cải thiện và phát triển.Yes, And Key Idea #5: Fail fast! And fail together. Only then can your ensemble learn, improve and thrive together.
Bạn đã bao giờ bị tê liệt bởi nỗi sợ thất bại? Bạn chắc chắn không đơn độc nếu vậy.Have you ever been paralyzed by a fear of failure? You’re certainly not alone if so.
Nỗi sợ thất bại là phổ biến và là hạn chế lớn đối với sự đổi mới của công ty. Tuy nhiên, làm thế nào để người ta xây dựng một nền văn hóa không sợ hãi? Cần nhiều thứ hơn là chỉ dán một vài tấm áp phích đầy cảm hứng lên tường.Fear of failure is common and a major limitation to company innovation. Yet how does one build a culture of fearlessness? It takes a lot more than just slapping a couple of inspirational posters on the wall.
Một chìa khóa để vượt qua nỗi sợ thất bại là thúc đẩy một môi trường ít rủi ro cho phép phục hồi nhanh chóng khi thất bại xảy ra. Tuy nhiên, chính xác nó trông như thế nào?One key to overcoming the fear of failure is to foster a low-risk environment that allows for a quick recovery when failure does occur. Yet what exactly does this look like?
Bằng cách hạ thấp những rủi ro của thất bại, bạn tạo ra một môi trường cho phép thất bại, và từ đó học hỏi từ những sai lầm, xảy ra càng nhanh càng tốt.By lowering the stakes of failure, you create an environment that lets failure, and in turn learning from mistakes, occur as quickly as possible.
Nhà phát triển phần mềm Basecamp có trụ sở tại Chicago thường xuyên tổ chức “buổi quay sản phẩm”, một cuộc họp trong đó các nhân viên chỉ trích sản phẩm của họ và nói về tất cả những thất bại của nó một cách tập thể.The Chicago-based software developer Basecamp routinely holds “product roasts,” a meeting in which employees criticize their product and talk about all its failures collectively.
Sự kiện này tạo ra một môi trường an toàn khuyến khích nhân viên thừa nhận và thừa nhận những thất bại, để cải thiện bằng cách học hỏi từ chúng.The event creates a safe environment that encourages employees to admit to and acknowledge failures, in order to improve by learning from them.
Trong một ví dụ khác, công ty quảng cáo Ogilvy & Mather tổ chức một lễ trao giải giả hàng năm cho “những pha nguy hiểm gây nguy hiểm cho nghề nghiệp”. Trong sự kiện ngớ ngẩn này, mọi người đều có cơ hội thừa nhận những điểm không hoàn hảo và những sai lầm phổ biến đối với tất cả nhân viên.In another example, advertising agency Ogilvy & Mather holds an annual mock awards ceremony for “career-endangering stunts.” During this silly event, everyone has the chance to acknowledge imperfections and mistakes common to all employees.
Nhưng mục đích của những buổi tối ngốc nghếch và đồ nướng này là gì?But what’s the point of these goofy evenings and roasts?
Giải trừ nhanh chóng khuôn mặt đáng sợ của thất bại và bằng một trò đùa cho phép mọi người chuyển sang giải quyết vấn đề, đồng thời tạo điều kiện cho một thái độ lành mạnh đối với rủi ro dẫn đến tinh thần tổng thể tốt hơn. Tinh thần tốt hơn cũng dẫn đến nhiều sáng tạo hơn.Disarming the scary face of failure quickly and with a joke lets people move on to solving problems, while facilitating a healthy attitude toward risk that results in better overall morale. Better morale leads to more creativity, too.
Một chìa khóa khác là xây dựng một bầu không khí tin cậy lẫn nhau để thúc đẩy mọi người chấp nhận rủi ro mà không khiến họ cảm thấy cá nhân phải chịu trách nhiệm về những điều ngu ngốc. Tóm lại, mọi người nên cảm thấy như nếu họ thất bại, những kẻ tùy tùng đã chống lưng cho họ; nghĩa là tất cả cùng thất bại.Another key is building an atmosphere of mutual trust that motivates people to take risks without making them feel individually responsible for goofs. In short, people should feel like if they fail, the entourage has their back; that is, they all fail together.
Trước khi biểu diễn, các diễn viên của The Second City trao nhau những cái ôm và những lời động viên. Cử chỉ đơn giản này nhắc nhở mỗi thành viên rằng họ được hỗ trợ và củng cố ý tưởng rằng cả nhóm cùng thất bại và cùng nhau thành công.Before a performance, The Second City actors exchange hugs and words of encouragement. This simple gesture reminds each member that they’re supported and reinforces the idea that the group both fails together and succeeds together.
Đúng, Và Ý tưởng Chính # 6: Truyền cảm hứng sáng tạo bằng cách luân phiên các nhà lãnh đạo và tạo không gian cho quảng cáo của bạn trong quá trình sáng tạo.Yes, And Key Idea #6: Inspire creativity by rotating leaders and giving your creatives space during the creation process.
Một nhà lãnh đạo hiệu quả trông như thế nào? Nhiều người trong chúng ta có thể nói rằng một nhà lãnh đạo cần phải chịu trách nhiệm, đưa ra quyết định và ra lệnh. Chính xác?What does an effective leader look like? Many of us might say that a leader needs to take charge, make decisions and give orders. Correct?
Chà, những người tùy tùng ở The Second City sẽ cầu xin sự khác biệt.Well, the entourage at The Second City would beg to differ.
Trở thành một nhà lãnh đạo giỏi là hiểu được tình trạng thay vì duy trì nó.Being a good leader is about understanding status instead of maintaining it.
Điều này có nghĩa là một nhà lãnh đạo giỏi biết rằng đôi khi điều mạnh mẽ nhất mà cô ấy có thể làm với tư cách là một nhà lãnh đạo là trao quyền cho người khác lãnh đạo.This means a good leader knows that sometimes the most powerful thing she can do as a leader is to empower others to lead.
Để tận dụng tối đa khả năng chuyên môn của mỗi nhân viên, điều quan trọng là để những người ở các vị trí chủ chốt trở thành ngọn lửa khơi dậy những ý tưởng mới, có khả năng thay đổi cuộc chơi.To get the most out of each employee’s expertise, it’s important to let people in key positions be the spark that ignites new, potentially game-changing ideas.
Viola Spolin, một nhà tiên phong của sân khấu ngẫu hứng, đã thúc đẩy ý tưởng đi theo người theo dõi.Viola Spolin, a pioneer of improvisational theater, promoted the idea of following the follower.
Phương pháp luận này cho phép bất kỳ thành viên nào trong nhóm tạm thời trở thành lãnh đạo khi chuyên môn của cá nhân áp dụng tốt nhất vào tình hình mới. Khi một tình huống thay đổi, đưa ra một nhóm nhu cầu mới, nhà lãnh đạo cũng vậy, đưa ra một nhóm kỹ năng mới.This methodology lets any member of a group temporarily become a leader when the individual’s expertise best applies to the new situation. When a situation changes, presenting a new set of needs, so does the leader, offering a new set of skills.
Có một nhà lãnh đạo phù hợp nhất với nhu cầu hiện tại của một nhóm là điều quan trọng, nhưng khả năng lãnh đạo tốt cũng là việc thiết lập các thông số phù hợp.Having a leader best-suited for the current needs of a group is important, but good leadership is also about setting the right parameters.
Là một nhà lãnh đạo, bạn cần đặt ra các mốc thời gian hợp lý và cung cấp các nguồn lực cần thiết để quảng cáo của bạn tự do thực hiện công việc của chúng.As a leader, you need to set reasonable timelines and provide the necessary resources to leave your creatives free to do their thing.
Mặc dù rất tốt khi chạm vào cơ sở với nhóm của bạn, nhưng điều cần thiết là tránh xâm nhập vào công việc của họ trước khi họ sẵn sàng chia sẻ nó.While it’s good to touch base with your ensemble, it’s essential to avoid intruding on their work before they are ready to share it.
Tại The Second City, khi các buổi diễn tập bắt đầu, không ai ngoài các diễn viên và đạo diễn được phép vào trường quay mà không có lời mời. Ngay cả các nhà sản xuất cũng cần sự cho phép của đạo diễn để xem trước một chương trình.At The Second City, once rehearsals start, no one but the actors and directors are allowed in the studio without an invitation. Even producers need a director’s permission to preview a show.
Thành phố thứ hai thực thi điều này vì khả năng xảy ra phán quyết nhanh, đặc biệt là sớm trong quá trình, có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình sáng tạo nói chung.The Second City enforces this as the possibility of a snap judgment, especially early in the process, can have a negative effect on the creative process overall.
Khi mọi người biết họ đang bị đánh giá, những ức chế sẽ xuất hiện và có thể ngăn cản họ chấp nhận rủi ro, điều này hạn chế nghiêm trọng khả năng sáng tạo.When people know they are being judged, inhibitions set in and can prevent them from taking risks, which severely limits creativity.
Yes, And Key Idea # 7: Nắm vững nghệ thuật lắng nghe cốt yếu bằng cách tập trung vào lời nói và cử chỉ của người nói.Yes, And Key Idea #7: Master the essential art of listening by focusing on the words and gestures of the speaker.
Chúng ta lắng nghe tốt như thế nào có thể là sự khác biệt giữa điều hành một doanh nghiệp thành công và một doanh nghiệp thất bại.How well we listen can be the difference between running a successful business and a failing one.
Hàng ngày, chúng ta trải qua những tình huống đòi hỏi chúng ta phải nghe và phản hồi từ người khác, một nhiệm vụ bất khả thi đối với một cá nhân thiếu kỹ năng lắng nghe mạnh mẽ.Everyday we experience situations that require us to hear and respond to others, an impossible task for an individual lacking strong listening skills.
Nhưng tại sao lắng nghe lại là một kỹ năng quan trọng như vậy? Đơn giản: hầu hết mọi người không làm điều đó.But why is listening such an important skill? Simple: most people don’t do it.
Theo một cuộc khảo sát của Forbes, mặc dù chúng ta có được 85% kiến ​​thức từ việc lắng nghe, nhưng chúng ta chỉ hiểu được 25% những gì chúng ta nghe được. Hơn nữa, chỉ 2% các chuyên gia được đào tạo chính thức về cách lắng nghe tốt hơn.According to a Forbes survey, although we get 85 percent of our knowledge from listening, we only comprehend 25 percent of what we hear. Furthermore, only 2 percent of professionals have any formal training in how to listen better.
Những thống kê này thậm chí còn gây sốc hơn khi chúng ta xem xét chi phí của việc lắng nghe kém.These statistics are even more shocking when we consider the costs of poor listening.
Các công ty không lắng nghe khách hàng phát triển các sản phẩm mà không ai yêu cầu và không có nhu cầu - như New Coke, hành động sai lầm khét tiếng của Coca-Cola trong việc sửa đổi công thức của loại nước ngọt hàng đầu của mình.Companies that don’t listen to customers develop products that nobody asked for and for which there is no demand – like New Coke, Coca-Cola’s infamous misadventure in revising the recipe of its flagship soda.
May mắn thay, có một tin tốt cho những ai trong chúng ta gặp vấn đề với việc lắng nghe.Fortunately, there’s good news for those of us who have problems with listening.
Lắng nghe giống như một cơ bắp có thể được tăng cường, nếu bạn thay đổi thói quen và thực hiện các bài tập.Listening is like a muscle that can be strengthened, if you change your habits and do exercises.
Một thói quen xấu phổ biến khi cố gắng lắng nghe là tập trung vào câu trả lời trong khi hoàn toàn bỏ lỡ những gì người kia đang nói. Một cách để khắc phục điều này là lắng nghe để thấu hiểu.A common bad habit when trying to listen is to focus on a response while totally missing out on what the other person is saying. One way to overcome this is to listen to understand.
Điều này có nghĩa là chỉ tập trung vào lời nói của người khác thay vì vào phản ứng của bạn. Làm như vậy giúp bạn luôn ở trong thời điểm hiện tại, tăng đáng kể khả năng hiểu của bạn.This means focusing solely on the other person’s words instead of on your response. Doing so keeps you in the present moment, drastically increasing your comprehension.
Thành Phố Thứ Hai đã từng tham khảo ý kiến ​​của một công ty quảng cáo về vấn đề giữ chân khách hàng. Để dạy kỹ năng lắng nghe, nhóm đã yêu cầu các nhân viên thực hiện một bài tập yêu cầu họ giao tiếp bằng mắt, thiết lập kết nối trước khi nói chuyện với một người. Điều này giúp đảm bảo người kia đang lắng nghe.The Second City once consulted an ad agency on the issue of client retention. To teach listening skills, the group had employees perform an exercise that required them to make eye contact, establishing a connection, before speaking to a person. This helped ensure the other person was listening.
Trong một bài tập khác, một nhân viên điều hành tài khoản nói những thứ vô nghĩa trong khi đồng nghiệp của cô ấy được giao nhiệm vụ phiên dịch. Bằng cách xem xét tất cả các thông tin có thể có, từ ngữ điệu đến cách cô ấy đứng, đồng nghiệp của cô ấy đã có thể chuyển những điều vô nghĩa thành bài nói dễ hiểu. Điều này đã cho thấy sức mạnh của việc thực sự lắng nghe!In another exercise, an account executive spoke gibberish while her colleague was tasked with translating. By taking into account all possible information, from her intonation to the way she was standing, her colleague was able to translate the nonsense into comprehensible speech. This showed the power of truly listening!
Và bằng cách áp dụng những kỹ năng lắng nghe mới này, công ty đã có được khách hàng mới và không gặp khó khăn gì khi giữ chân họ!And by applying these new listening skills, the agency acquired new clients and had no trouble keeping them!
Đánh giá: Có, Và Tóm tắt sáchIn Review: Yes, And Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Học hỏi các bài học từ thế giới sân khấu ngẫu hứng có thể giúp bạn xây dựng một môi trường sáng tạo, hợp tác và không sợ hãi, trong đó nhóm kinh doanh của bạn có thể thành công. Nó đơn giản như việc áp dụng các kỹ thuật của chiến lược “có và”, trao quyền cho những người ở các vị trí chủ chốt và đảm bảo rằng các thành viên trong nhóm biết rằng nếu họ thất bại, họ cùng thất bại.Taking lessons from the world of improvisational theater can help you build a creative, collaborative and fearless environment in which your business ensemble can succeed. It’s as simple as applying the techniques of the “yes, and” strategy, empowering those in key positions and ensuring that team members know that if they fail, they all fail together.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Xây dựng kỹ năng nghe của bạn bằng cách không sử dụng từ “Tôi”.Build your listening skills by not using the word “I.”
Đây là một bài học ứng biến tuyệt vời sẽ giúp trau dồi kỹ năng lắng nghe và kỹ năng hợp tác. Yêu cầu nhóm của bạn tạo thành cặp và bắt đầu cuộc trò chuyện về bất kỳ chủ đề nào. Quy tắc duy nhất: không ai được sử dụng từ “Tôi”. làm như vậy, mỗi người tham gia sẽ tập trung tốt hơn vào người kia, và trong quá trình này, cả hai sẽ cải thiện kỹ năng lắng nghe của họ!Here’s a great improv lesson that will help hone listening skills and partnership skills. Have your team form pairs and start a conversation about any topic. The only rule: no one can use the word “I.” in doing so, each participant will better focus on the other, and in the process, both will improve their listening skills!
Đề xuất đọc thêm: To Sell Is Human của Daniel PinkSuggested further reading: To Sell Is Human by Daniel Pink
Để Bán Là Con Người giải thích cách bán hàng đã trở thành một phần quan trọng của hầu hết mọi công việc, đồng thời trang bị cho người đọc các công cụ và kỹ thuật để thuyết phục người khác hiệu quả hơn.To Sell Is Human explains how selling has become an important part of almost every job, and equips the reader with tools and techniques to be more effective at persuading others.

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
yes_improvisation_reverses_no_but_thinking_improves_creativity_collaboration.txt · Last modified: 2021/04/10 09:40 by 127.0.0.1