User Tools

Site Tools


we_speak_make_point_have_stick

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

we_speak_make_point_have_stick [2021/11/26 21:16] (current)
bacuro created
Line 1: Line 1:
 +====== As We Speak: How to Make Your Point and Have It Stick tóm tắt tiếng Việt ======
 +
 +Lượt xem: {{counter}} ~~NOCACHE~~
 +
 +<WRAP center round tip 100%>
 +
 +//Bản tóm tắt cuốn sách As We Speak: How to Make Your Point and Have It Stick (Khi chúng ta nói: Làm thế nào để đưa ra quan điểm của bạn và làm cho nó gắn bó) của tác giả Peter Meyers và Shann Nix dưới đây đang được đóng góp bởi các thành viên của trang web dichsach.club//\\
 +//Nếu bạn nhận thấy có nội dung nào chưa chính xác, hãy ấn vào nút "Edit this page" để hiệu chỉnh nội dung ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!//
 +
 +</WRAP>
 +
 +|**Bản Tiếng Việt **|**Bản tiếng Anh**|
 +|Khi chúng ta nói: Làm thế nào để đưa ra quan điểm của bạn và làm cho nó gắn bó|As We Speak: How to Make Your Point and Have It Stick|
 +|Peter Meyers và Shann Nix|Peter Meyers and Shann Nix|
 +|Nó về cái gì?|What's it about?|
 +|Cho dù bạn muốn diễn thuyết hiệu quả hơn trong các cuộc họp kinh doanh hay trình bày một bài thuyết trình đáng nhớ ở trường học, As We Speak (2012) đưa ra các kỹ thuật phù hợp để thu phục khán giả chỉ trong vài giây. Bạn sẽ học cách di chuyển và nói chuyện có mục đích và truyền tải thông điệp của mình.|Whether you want to speak more effectively at business meetings or deliver a memorable school presentation, As We Speak (2012) outlines the proper techniques to win over an audience in a matter of seconds. You’ll learn how to move and talk with purpose and get your message across.|
 +|Chúng ta liên lạc mọi lúc, dành phần lớn thời gian mỗi ngày để trò chuyện với bạn bè hoặc gõ email hoặc tin nhắn. Tuy nhiên, rất ít người thích thử thách đứng trước khán giả và đọc một bài phát biểu quan trọng.|We communicate all the time, spending a majority of each day chattering with friends or typing out emails or messages. Yet very few individuals love the challenge of standing up in front of an audience and delivering an important speech.|
 +|Đối với nhiều người trong chúng ta, viễn cảnh bàn tay khập khiễng, khuỵu gối và nói lắp cũng đủ khiến chúng ta xa rời bất kỳ bục phát biểu hay cuộc họp chung nào.|For many of us, the prospect of clammy hands, knocking knees and stuttering speech is enough to keep us far away from any podium or general meeting.|
 +|Giao tiếp, dù là trước đám đông hay đối mặt, đều là một công cụ mạnh mẽ. Là những nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chúng ta cần truyền đạt những thông tin quan trọng hàng ngày để giúp dẫn dắt những người khác hoàn thành tốt công việc của họ và đưa ra những quyết định quan trọng.|Communication, whether in front of a crowd or one on one, is a powerful tool. As business leaders, we need to convey important information every day to help lead others in doing their jobs well and making important decisions.|
 +|Bản tóm tắt cuốn sách này sẽ giúp bạn trở thành người giao tiếp tuyệt vời mà bạn luôn mong muốn trở thành. Bạn sẽ học cách chuẩn bị và trình bày một bài thuyết trình xuất sắc, bằng cách chinh phục nỗi sợ hãi và nhận ra rằng giao tiếp hiệu quả là một trong những món quà giá trị nhất mà bạn có thể tặng cho bạn bè và đồng nghiệp của mình.|This book summary will help you become the great communicator you’ve always wanted to be. You’ll learn how to prepare for and deliver an excellent presentation, by conquering your fears and realizing that effective communication is one of the most valuable gifts you can give your friends and colleagues.|
 +|Trong phần tóm tắt này về As We Speak của Peter Meyers và Shann Nix, bạn sẽ khám phá|In this summary of As We Speak by Peter Meyers and Shann Nix, you’ll discover|
 +|tại sao chỉ cần bảy giây để khán giả tắt;|why seven seconds is all it takes for an audience to switch off;|
 +|tại sao ghép một email với “Tôi” là cách sai để hoàn thành công việc; và|why peppering an email with “I” is the wrong way to get things done; and|
 +|làm thế nào để giữ cho tay của bạn không bị run khi nói chuyện.|how to keep your hands from shaking during a talk.|
 +|Như chúng ta nói Ý tưởng chính # 1: Trong khi thuyết trình, hãy tập trung vào việc truyền tải khía cạnh cảm xúc của khán giả bằng một câu chuyện thú vị.|As We Speak Key Idea #1: During a presentation, focus on feeding your audience’s emotional side with an interesting story.|
 +|Hãy tưởng tượng rằng bạn sắp trình bày một bài thuyết trình quan trọng về cách cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty. Bạn đã dành hàng giờ để luyện tập và nghĩ rằng bạn nghe thật tuyệt; hơn thế nữa, nội dung bài nói của bạn là hàng đầu và sẽ mang lại lợi ích to lớn cho công ty.|Let’s imagine that you’re about to deliver an important presentation on how to improve company performance. You’ve spent hours rehearsing and think you sound great; what’s more, the content of your talk is top-notch and should be of great benefit to the company.|
 +|Nhưng khi bạn kết thúc, thay vì vỗ tay, khán giả của bạn lại ngồi chán nản và không quan tâm.|But as you finish, instead of applauding, your audience sits bored and disinterested.|
 +|Có chuyện gì?|What went wrong?|
 +|Một sai lầm phổ biến mà người thuyết trình mắc phải là chúng ta cho rằng người nghe sẽ tự động quan tâm đến những gì chúng ta phải nói. Nó không đúng sự thật. Thay vào đó, chúng ta nên cố gắng nhắc nhở người nghe cách họ có thể hưởng lợi từ những gì chúng ta nói.|One common mistake presenters make is that we assume our listeners will be automatically interested in what we have to say. It’s just not true. Instead, we should work to remind our listeners how they can benefit from what we have to say.|
 +|Tương tự như vậy, một bài thuyết trình có thể thất bại khi nó tập trung quá nhiều vào cách các ý tưởng có thể cải thiện tổng thể công ty, thay vì mang lại lợi ích cho các cá nhân có liên quan. Để thu hút sự quan tâm của khán giả, hãy tập trung vào cách ý tưởng của bạn sẽ làm cho một ngày của họ hiệu quả hơn và giúp họ làm việc hiệu quả hơn.|Likewise, a presentation can flop when it focuses too much on how ideas can improve the company overall, rather than benefiting the individuals involved. To keep an audience interested, focus on how your ideas will make their day more efficient and help them be more productive.|
 +|Một mẹo khác để truyền tải thông điệp là sử dụng các câu chuyện, thay vì dựa vào các con số và thống kê.|Another tip for getting a message across is to use stories, rather than relying on numbers and statistics.|
 +|Nghiên cứu cho chúng ta biết rằng phần não chịu trách nhiệm ra quyết định không phải là phần não trái lý trí hay phân tích. Đúng hơn, việc ra quyết định xảy ra ở phía bên phải của não, bên xử lý cảm xúc, cảm xúc, sự hài hước và câu chuyện.|Research tells us that the part of the brain responsible for decision-making isn’t the rational or analytical, left side of the brain. Rather, decision-making happens on the right side of the brain, the side that processes feelings, emotions, humor and stories.|
 +|Vì vậy, nếu bạn muốn tạo ảnh hưởng đến ai đó, hãy kể cho họ nghe một câu chuyện hấp dẫn!|So if you want to influence someone, tell them an engaging story!|
 +|Internet đã làm cho kỹ thuật này trở nên phù hợp hơn. Bởi vì có quá nhiều thông tin ngoài kia, bạn phải tìm một cách hiệu quả để cắt bỏ tất cả. Điều này có nghĩa là chuyển trọng tâm của bài thuyết trình của bạn: không tập trung vào những gì bạn đang nói với mọi người, mà thay vào đó hãy tinh chỉnh cách bạn nói.|The internet has made this technique even more relevant. Because there is so much information out there, you have to find an effective way to cut through it all. This means shifting the focus of your presentation: don’t dwell on what you’re telling people, but refine instead how you’re telling it.|
 +|Để đảm bảo rằng bạn đang tương tác với khía cạnh cảm xúc của người nghe (phía bên phải của não), hãy nghĩ về những gì mọi người sẽ cảm thấy khi họ nghe bài thuyết trình của bạn. Giới thiệu ý tưởng của bạn với một câu chuyện về nguồn gốc sáng tạo; làm cho toàn bộ bài thuyết trình trở nên vui nhộn hoặc sinh động. Tóm lại, hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể để làm sống động cách bạn truyền đạt ý tưởng của mình đến khán giả!|To make sure you’re engaging with your listeners’ emotional side (the brain’s right side), think about what people will feel as they listen to your presentation. Introduce your idea with a creative origin story; make the whole presentation fun or lively. In sum, do whatever you can to liven up how you communicate your ideas to your audience!|
 +|Như chúng ta nói Ý tưởng chính # 2: Giữ cho khán giả của bạn tương tác và chú ý bằng cách đưa ra một cuộc nói chuyện ba điểm, được tổ chức tốt.|As We Speak Key Idea #2: Keep your audience engaged and attentive by delivering a well-organized, three-point talk.|
 +|Nếu bạn đã ngồi xem qua nhiều bài thuyết trình, chắc hẳn bạn biết rằng một trong những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là nghe ai đó nói lung tung không bao giờ có hồi kết.|If you’ve sat through many presentations, you probably know that one of the worst things that can happen is to listen to someone stumble through a rambling speech that never ends.|
 +|Để tránh điều này, hãy đảm bảo rằng bạn cho khán giả biết bạn đang đi đâu với bài thuyết trình của mình. Điều quan trọng là phải bắt đầu rõ ràng.|To avoid this, make sure you let your audience know where you are going with your presentation. It’s crucial to start clearly.|
 +|Chỉ mất bảy giây để một người quyết định xem họ có quan tâm đến những gì bạn nói hay không. Hãy biến những giây này thành giá trị! Bỏ qua những câu nói vui, chẳng hạn như “Chào buổi sáng” và “Cảm ơn tất cả các bạn đã đến”. Chắc chắn không bắt đầu với danh sách “các hạng mục quản lý nhà”, chẳng hạn như các báo cáo kinh doanh buồn tẻ. Những khuôn mẫu tiêu chuẩn như vậy có thể được coi là một tín hiệu cảnh báo rằng bài thuyết trình của bạn sẽ trở nên nhàm chán.|It takes only seven seconds for a person to decide whether they’re interested in what you have to say. Make these seconds count! Skip the pleasantries, such as “Good morning” and “Thank you all for coming.” Certainly don’t begin with a list of “housekeeping items” such as dull business reports. Such standard patter can be seen as a warning signal that your presentation is going to be boring.|
 +|Thay vào đó, có nhiều cách hiệu quả để thu hút sự chú ý của khán giả.|Instead, there are many effective ways to grab your audience’s attention.|
 +|Một là để bắt đầu bài thuyết trình của bạn bằng cách mở đầu bằng từ, “bạn”. Ngoài ra, thống kê và con số có thể là những yếu tố mở đầu tốt, nhưng chỉ khi chúng gây sốc hoặc thu hút sự chú ý. Một lựa chọn khác là kể một giai thoại hoặc câu chuyện thú vị tạo ra mối liên kết với khán giả của bạn.|One is to start your presentation is by opening with the word, “you.” Also, statistics and numbers can be good openers, but only if they are shocking or attention-grabbing. Another option is to tell an interesting anecdote or story that creates a bond with your audience.|
 +|Sau khi thu hút được sự chú ý của khán giả, bạn có thể tiếp tục chào đón họ và giải quyết mọi chi tiết quản lý nhà cần thiết.|After you have your audience’s attention, then you can go ahead and welcome them and address any needed housekeeping details.|
 +|Cấu trúc bản trình bày của bạn phải rõ ràng và được tổ chức theo kiểu giúp khán giả của bạn dễ dàng xử lý thông tin mà bạn đang cung cấp, bằng cách làm rõ những gì trong đó cho họ.|Your presentation’s structure should be clear and organized in a fashion that makes it easy for your audience to process the information you’re delivering, by making clear what’s in it for them.|
 +|Cho dù bạn định trình bày bao nhiêu tài liệu, hãy chia bài thuyết trình của bạn thành ba loại.|No matter how much material you plan to cover, divide your presentation into three categories.|
 +|Trong danh mục đầu tiên của bạn, hãy giải thích tình hình hiện tại. Điều này có thể liên quan đến việc hiển thị báo cáo hàng quý mới nhất và vị trí thị trường hiện tại của công ty.|In your first category, explain the current situation. This may involve showing the latest quarterly report and the company’s current market position.|
 +|Trong danh mục thứ hai, hãy cho khán giả biết nơi bạn muốn đến. Khám phá các mục tiêu cần được đáp ứng hoặc có thể đã bị bỏ lỡ bằng các phương pháp hiện tại.|In the second category, tell your audience where you want to go. Explore targets that should be met or that may have been missed using current methods.|
 +|Và thứ ba, giải thích sẽ mất bao lâu để đạt được những mục tiêu này. Bây giờ bạn chia sẻ “các bước tiếp theo”, đó là cách khán giả của bạn có thể tự đạt được mục tiêu. Điều này có thể liên quan đến việc chia sẻ các chiến lược tuyển dụng cập nhật, có thể cắt giảm ngân sách hoặc thay đổi tiếp thị.|And third, explain how long it will take to reach these goals. Now you share “next steps,” that is how your audience can reach goals themselves. This could involve sharing updated recruiting strategies, possible budget cuts or marketing changes.|
 +|As We Speak Ý tưởng chính # 3: Hãy chú ý đến những gì giọng nói của bạn đang nói về bạn, vì khán giả của bạn chắc chắn là như vậy!|As We Speak Key Idea #3: Pay attention to what your voice is saying about you, because your audience certainly is!|
 +|Thật không may, ngay cả một cấu trúc chặt chẽ và một câu chuyện mở đầu hay cũng không ngăn được một số khán giả của bạn ngủ gật. Để thu hút họ, hãy sử dụng công cụ mạnh mẽ nhất mà bạn có: giọng nói của bạn.|Unfortunately, even a tight structure and a good opening story won’t prevent some members of your audience from dozing off. To keep them engaged, use the most powerful tool you have: your voice.|
 +|Nếu bạn chỉ duy trì một giọng trong bài nói của mình, khán giả của bạn sẽ cảm thấy nhàm chán. Trộn mọi thứ bằng cách thường xuyên thay đổi âm lượng giọng nói của bạn và tốc độ phân phối.|If you maintain only one tone of voice through your talk, your audience will get bored. Mix things up by routinely changing the volume of your voice and the speed of your delivery.|
 +|Ngoài ra, hãy cố gắng mỉm cười. Mỉm cười giúp bạn thể hiện sự tích cực trong giọng nói và mọi người phản ứng tốt với điều này. Giữ nụ cười trên môi là điều đặc biệt quan trọng khi bạn thuyết trình trực tiếp.|Also, try to smile. Smiling adds a note of positivity to your voice, and people react well to this. Keeping a smile on your face is especially important when you are giving a face-to-face presentation.|
 +|Tuy nhiên, khi bạn đang phân phối một bản trình bày video hoặc âm thanh, việc thu hút mọi người có thể đặc biệt khó khăn.|When you’re delivering a video or audio presentation, however, it can be particularly difficult to keep people engaged.|
 +|Trong những tình huống như vậy, giọng nói của bạn vẫn quan trọng, nhưng bạn cũng cần phải rõ ràng về vị trí của bài thuyết trình của bạn. Đảm bảo cung cấp cho khán giả của bạn một chủ đề rõ ràng, các mục tiêu của bài thuyết trình và cụ thể là khi nào nó sẽ kết thúc. Với thông tin này, người nghe của bạn sẽ bị thu hút hơn.|In such situations, your voice is still important, but you also need to be clear about where your presentation is headed. Be sure to provide your audience with a clear topic, the goals of the presentation and specifically, when it will end. With this information, your listeners will be more engaged.|
 +|Cung cấp sự rõ ràng và thu hút mọi người cũng áp dụng cho giao tiếp qua email hiệu quả.|Providing clarity and keeping people engaged also applies to effective email communication.|
 +|Khi bạn viết email, hãy lưu ý đến tỷ lệ I. Đây là số lần bạn sử dụng từ “Tôi” trong ghi chú của mình. Đây là một quy tắc chung: Sử dụng từ “bạn” mười lần cho mỗi lần bạn sử dụng từ “Tôi”.|When you write an email, be aware of the I ratio. This is the number of times you use the word “I” in your note. Here’s a rule of thumb: Use the word “you” ten times for every time you use the word “I.”|
 +|Nếu không, người nhận có thể cảm thấy email chứa đầy những yêu cầu ích kỷ chỉ có lợi cho người gửi. Bằng cách giảm bớt việc sử dụng từ “Tôi”, bạn có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn những gì bạn muốn.|If you don’t, the recipient might feel the email is full of selfish requests that only benefit the sender. By toning down your use of the word “I,” you can better help people figure out what you want.|
 +|Giữ cho email ngắn gọn và viết chính xác. Trên thực tế, người nhận càng ở cấp cao trong chuỗi lệnh, thì email càng phải ngắn. Rốt cuộc, có khả năng là Giám đốc điều hành đã khá bận rộn!|Keep emails short, and write precisely. In fact, the higher up the recipient is in the chain of command, the shorter the email should be. After all, it’s likely that the CEO is already quite busy!|
 +|As We Speak Ý tưởng chính # 4: Mọi người đều lo lắng trong khi nói chuyện, nhưng hãy đảm bảo rằng ngôn ngữ cơ thể của bạn không làm phân tán lời nói của bạn.|As We Speak Key Idea #4: Everyone gets nervous during a talk, but make sure your body language doesn’t distract from your words.|
 +|Dù có thể không muốn thừa nhận nhưng chúng ta thường đánh giá mọi người dựa trên vẻ bề ngoài của họ. Và việc cảm thấy lo lắng khi nói trước đám đông là điều đương nhiên. Với suy nghĩ này, dưới đây là một số mẹo đơn giản bạn có thể làm theo để cho khán giả thấy rằng bạn bình tĩnh và có khả năng kiểm soát.|Though we may not like to admit it, we often judge people based on their appearance. And it is certainly natural to feel nervous when speaking in public. With this in mind, here are some simple tips you can follow to show your audience that you’re calm and in control.|
 +|Tay run? Tránh cầm các trang giấy rời hoặc con trỏ laser, vì làm như vậy sẽ chỉ làm cho hiện tượng rung lắc rõ ràng hơn. Thay vào đó, hãy cầm sách hoặc cầm bút khi nói. Nếu chân bạn bị rung, hãy cố gắng di chuyển xung quanh khi bạn nói để lưu thông tuần hoàn di chuyển, do đó bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn.|Shaky hands? Avoid holding loose pages of paper or a laser pointer, as doing so will only make the shaking more apparent. Instead, hold a book or grip a pen while you speak. If your legs shake, try to move around as you speak to get your circulation moving so you will feel stronger.|
 +|Đổ quá nhiều mồ hôi? Dù bạn làm gì, đừng cởi áo khoác hoặc áo len! Điều này sẽ chỉ cho thấy bạn đang đổ mồ hôi và lo lắng như thế nào và có thể khiến mọi người có ấn tượng rằng bạn không biết mình đang làm gì. Đối với trán đổ mồ hôi, hãy chắc chắn rằng bạn có sẵn một chiếc khăn bông và sử dụng khi cần thiết.|Excessive sweating? Whatever you do, don’t take your jacket or sweater off! This will only show just how sweaty and nervous you are, and might give people the impression that you don’t know what you’re doing. For a sweaty forehead, make sure you have a cotton handkerchief at hand, and use as needed.|
 +|Giọng run? Khi bạn lo lắng, ngực và cổ họng của bạn có thể căng lên và chặn luồng không khí của bạn, khiến bạn khó nói rõ ràng. Tập thở từ cơ hoành chứ không phải từ ngực.|Trembling voice? When you’re nervous, your chest and throat might tighten up and block your airflow, making it difficult to speak clearly. Practice breathing from your diaphragm, and not from your chest.|
 +|Bạn có thể sử dụng ghi chú trong khi nói chuyện, miễn là bạn nhớ giao tiếp bằng mắt với khán giả sau khi đưa ra một điểm quan trọng.|It’s okay to use notes during a talk, as long as you remember to make eye contact with your audience after making an important point.|
 +|Đúng là, một số người thích cúi gằm mặt trong ghi chú của mình để tránh bị khán giả nhìn vào. Để ngăn chặn hành vi này, ghi chú của bạn chỉ nên đưa ra một phác thảo cơ bản về những điểm chính của bạn.|Granted, some people prefer to keep their face down in their notes to avoid looking at the audience. To prevent this behavior, your notes should offer just a basic outline of your main points.|
 +|Nếu bạn sử dụng thẻ ghi chú thay vì giấy, hãy nhớ đánh số chúng để không bị mất thứ tự. Sử dụng bút đen và viết rõ ràng bằng chữ viết lớn để ghi chú của bạn không khó đọc.|If you use note cards rather than paper, make sure to number them so you don’t lose the order. Use a black pen, and write clearly in large script so your notes aren’t difficult to read.|
 +|Nhưng trên hết, đừng hoảng sợ nếu bạn lạc lối trong bài nói chuyện hoặc vẽ trống không khi cố gắng đưa ra một điểm quan trọng. Hít thở, uống nước và bình tĩnh tham khảo các ghi chú của bạn. Mọi người sẽ nghĩ rằng bạn đang dành thời gian để đảm bảo rằng bạn đang nói điều chính xác.|But most of all, don’t panic if you lose your way in a talk or draw a blank when trying to make an important point. Breathe, have a drink of water, and calmly refer to your notes. People will think that you are taking the time to make sure you’re saying the correct thing.|
 +|Như chúng ta nói Ý tưởng chính # 5: Tránh những cuộc trò chuyện gay gắt có thể khiến mối quan hệ căng thẳng trở nên tồi tệ hơn; luôn lạc quan và có cuộc nói chuyện.|As We Speak Key Idea #5: Avoiding tough conversations can make a tense relationship worse; stay positive and have the talk.|
 +|Trong phần tóm tắt cuốn sách trước, chúng tôi đã khám phá việc cải thiện khả năng giao tiếp trong bản trình bày và email. Bây giờ chúng ta hãy xem xét cách bạn có thể cải thiện giao tiếp với đồng nghiệp thông qua trò chuyện trực tiếp.|In previous book summarys, we explored improving communication in presentations and email. Now let’s look at how you can improve communication with colleagues through direct conversation.|
 +|Đây là một vấn đề phổ biến: một cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu. Một sự tương tác như vậy là khi hai người nói chuyện với nhau, không người nào tham gia vào những gì người kia đang cố gắng nói.|Here’s a common problem: a conversation that goes nowhere. Such an interaction is when two people talk at each other, with neither person engaging with what the other person is trying to say.|
 +|Để tránh tình trạng tiến thoái lưỡng nan này, hãy nói rõ ngay từ đầu cuộc nói chuyện của bạn những gì bạn hy vọng đạt được trong cuộc trò chuyện.|To avoid this dilemma, make it clear from the start of your talk what you hope to achieve with the conversation.|
 +|Xác định ý định của bạn trước khi cuộc thảo luận bắt đầu. Bằng cách này, bạn có thể tập trung vào những gì bạn muốn hoàn thành khi cuộc trò chuyện tiếp tục.|Define your intentions before the discussion even begins. This way you can focus on what you want to accomplish as the conversation proceeds.|
 +|Quan trọng là, tách người mà bạn đang nói chuyện với vấn đề hiện tại.|Importantly, separate the person with whom you are talking from the problem at hand.|
 +|Giả sử bạn cần nói chuyện với một người đi làm muộn hàng ngày. Thay vì tức giận với người đó, hãy bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách trực tiếp đề cập đến vấn đề đi muộn và bình tĩnh thảo luận về cách tìm ra giải pháp.|Say you need to talk to a person who shows up late to work every day. Rather than being angry at the person, start the conversation by directly addressing the issue of being tardy, and calmly discuss ways toward finding a solution.|
 +|Giải quyết vấn đề trực tiếp cho phép bạn tìm ra lý do thực sự đằng sau hành vi của một người. Bạn có thể phát hiện ra rằng người đó thậm chí không biết có vấn đề, vì ở công việc trước đây của cô ấy, lịch trình rất linh hoạt.|Addressing the issue directly allows you to find the real reason behind a person’s behavior. You might find out that the person didn’t even know there was a problem, as at her previous job, schedules were flexible.|
 +|Nếu cảm xúc dâng trào trong cuộc trò chuyện, hãy cố gắng làm dịu tình hình bằng cách lắng nghe, đặt câu hỏi và giữ thái độ lạc quan. Điều tương tự cũng xảy ra đối với một tình huống có thể đã căng thẳng. Cố gắng đặt những câu hỏi để dẫn dắt người ấy bước vào buổi nói chuyện của bạn với một thái độ tích cực.|If emotions do run high during a conversation, try to calm the situation by listening, asking questions and staying positive. The same holds for a situation that might already be tense. Try to ask questions that lead the person into entering your talk with a positive attitude.|
 +|Thay vì yêu cầu một người giao tiếp với bạn, bạn có thể hỏi, “Tôi muốn nói chuyện với bạn về lịch trình của bạn. Điều này có ổn không? ” Rất có thể, người đó sẽ đồng ý; và bạn có thể củng cố sự tích cực bằng cách thể hiện sự đánh giá cao và nói, “Điều đó thật tuyệt. Cảm ơn bạn."|Rather than demanding a person communicate with you, you might ask, “I would like to talk to you about your schedule. Is this okay?” Chances are, the person will agree; and you can reinforce positivity by showing appreciation and saying, “That’s great. Thank you.”|
 +|Trong suốt cuộc trò chuyện, hãy phản hồi tích cực và thể hiện rằng bạn đang tham gia bằng cách nói những điều như “Tôi hiểu rồi” và “Điều đó có ý nghĩa”. Tương tự như vậy, những âm thanh trầm ngâm khi cuộc trò chuyện tạm dừng, chẳng hạn như “Hừm” và ngôn ngữ cơ thể như gật đầu và mỉm cười, cũng sẽ giúp giảm bớt căng thẳng.|Throughout the conversation, respond positively and show you’re engaged by saying things like “I see,” and “That makes sense.” Likewise, thoughtful noises when there is a pause in the conversation, such as “Hmm,” and body language such as nodding and smiling, will also help reduce any tension.|
 +|As We Speak Ý tưởng chính # 6: Hãy coi việc thực hiện một bài thuyết trình như một món quà tích cực và hữu ích cho khán giả của bạn.|As We Speak Key Idea #6: Think of delivering a presentation as giving a positive, useful gift to your audience.|
 +|Mọi người đều có những ngày tồi tệ. Thật không may, đó chính xác là những ngày mà chúng tôi cũng phải đứng trước khán giả và trình bày một bài thuyết trình có ý nghĩa.|Everyone has bad days. Unfortunately, it’s exactly those days when we also have to stand up in front of an audience and deliver a meaningful presentation.|
 +|Để đảm bảo rằng bạn đang ở trong tâm trí phù hợp mặc dù có một ngày tồi tệ, hãy xác định các hình thức chuẩn bị hiệu suất tích cực của bạn.|To ensure that you’re in the right frame of mind despite having a bad day, identify your positive performance preparation patterns.|
 +|Tất cả chúng ta đều có những khuôn mẫu vô thức, chẳng hạn như thói quen chúng ta tuân theo trước khi đi ngủ. Cũng có những việc chúng ta làm trước một buổi thuyết trình hoặc cuộc họp, những hành động hoặc động tác nhất định khiến chúng ta cảm thấy tự tin và chuẩn bị.|We all have unconscious patterns, such as routines we follow before going to bed. There are also things we do before a presentation or meeting, certain actions or movements that make us feel confident and prepared.|
 +|Để có được tâm trí phù hợp, hãy làm những việc bình thường khiến bạn cảm thấy tự tin và hạnh phúc. Có lẽ bạn có thể thưởng thức một tách trà yêu thích của mình hoặc nghe một bài hát giúp bạn phấn chấn hơn.|To get yourself in the right frame of mind, do things that normally make you feel confident and happy. Perhaps you might enjoy a cup of your favorite tea, or listen to a song that gets you pumped up.|
 +|Nó cũng hữu ích khi tìm thứ gì đó mang lại nụ cười trên khuôn mặt của bạn. Và thay vì ngồi ủ rũ với những suy nghĩ của mình, tốt hơn hết là bạn nên đi bộ xung quanh theo phong cách giúp nhấn mạnh cảm giác tự tin.|It’s also useful to find something that puts a smile on your face. And rather than sitting and stewing with your thoughts, it’s good to walk around in a fashion that will emphasize feelings of confidence.|
 +|Tránh “kiểm tra kỹ” một cách điên cuồng xem bạn đã sẵn sàng chưa, vì điều này có thể làm hỏng hiệu suất của bạn.|Avoid frantic “double-checking” that you are ready, as this can end up sabotaging your performance.|
 +|Đừng khiến bản thân phát điên khi tự hỏi bản thân, "Điều gì sẽ xảy ra nếu họ hỏi điều gì đó mà tôi không biết câu trả lời?" Hoặc, "Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả công việc khó khăn của tôi không thuyết phục?" Bạn sẽ chỉ khiến bản thân trở nên thiếu ý thức và tạo ra sự tiêu cực.|Don’t make yourself crazy by asking yourself, “What if they ask something I don’t know the answer to?” Or, “What if all my hard work is unconvincing?” You’ll only make yourself self-conscious and generate negativity.|
 +|Chuyển những câu hỏi này thành những câu hỏi có câu trả lời tích cực. Hãy tự hỏi bản thân: "Làm cách nào tôi có thể sử dụng câu hỏi của họ để xây dựng lòng tin?" Hoặc, "Ý tưởng mạnh nhất của tôi là gì?" Bằng cách này, bạn đang lập trình lại bộ não của mình để đưa bạn tiến lên chứ không phải lùi lại.|Turn these questions into ones with positive answers. Ask yourself: “How can I use their questions to build trust?” Or, “What’s my strongest idea?” By doing this, you’re reprogramming your brain to take you forward, not backward.|
 +|Vì vậy, thay vì tự ái, hãy nghĩ xem bạn có thể tặng món quà gì cho đối tượng của mình.|So instead of being self-conscious, think about what kind of gift you can give your audience.|
 +|Mọi thứ bạn làm và nói đều gửi một thông điệp cụ thể. Điều này có nghĩa là hành động của bạn liên tục ảnh hưởng đến người khác. Xác định kết quả bài phát biểu của bạn bằng cách dồn toàn bộ năng lượng và niềm đam mê để biến nó thành một trải nghiệm tuyệt vời - một món quà dành cho khán giả của bạn.|Everything you do and say sends a specific message. This means that your actions are constantly influencing others. Define the outcome of your speech by putting all of that energy and passion toward making it a great experience – a gift for your audience.|
 +|Đánh giá: Khi chúng ta nói Tóm tắt sách|In Review: As We Speak Book Summary|
 +|Thông điệp chính trong cuốn sách này:|The key message in this book:|
 +|Để thực sự giao tiếp với người khác, chúng ta phải có khả năng kết nối với nhu cầu của họ. Dù chỉ là một người hay hàng trăm người, trước hết một diễn giả phải nghĩ đến những gì khán giả cần. Giao tiếp là một món quà bởi vì lời nói và hành động của chúng ta có khả năng thay đổi cuộc sống của con người. Những người giao tiếp tốt rất coi trọng trách nhiệm này.|To truly communicate with others, we must be able to connect with their needs. Whether it is just one person or hundreds of people, a speaker must always think first of what the audience needs. Communication is a gift because our words and actions have the potential to change people’s lives. Good communicators take this responsibility seriously.|
 +|Lời khuyên hữu ích:|Actionable advice:|
 +|Đừng quên thở!|Don’t forget to breathe!|
 +|Lần tới khi bạn chuẩn bị đứng trước khán giả và thuyết trình, nếu bạn cảm thấy lo lắng, hãy dành một phút để hít thở sâu. Hãy ngừng suy nghĩ về bản thân và thay vào đó, hãy nghĩ về những gì bạn muốn khán giả của mình cảm nhận và suy nghĩ.|Next time you’re preparing to stand in front an audience and deliver a presentation, if you’re feeling nervous, take a minute to breathe deeply. Stop thinking about yourself and instead, think of what you want your audience to feel and think.|
 +
 +
 +{{tag>[Nonfiction]}}
  
we_speak_make_point_have_stick.txt · Last modified: 2021/11/26 21:16 by bacuro