User Tools

Site Tools


sonic_boom

Sonic Boom tóm tắt tiếng Việt

Lượt xem: 79

Bản tóm tắt cuốn sách Sonic Boom (Tiếng nổ siêu thanh) của tác giả Joel Beckerman với Tyler Grey dưới đây đang được đóng góp bởi các thành viên của trang web dichsach.club
Nếu bạn nhận thấy có nội dung nào cần điều chỉnh hay bổ sung thêm, hãy click vào nút “Edit this page” và chỉnh sửa nội dung để giúp dichsach.club ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản Tiếng Việt Bản tiếng Anh
Tiếng nổ siêu thanhSonic Boom
Joel Beckerman với Tyler GreyJoel Beckerman with Tyler Gray
Cách âm thanh thay đổi cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và mua hàngHow Sound Transforms the Way We Think, Feel and Buy
Nó nói về cái gì?What is it about?
Sonic Boom (2014) nêu bật nhiều cách âm thanh xâm nhập không chỉ vào môi trường mà còn cả cuộc sống cá nhân của chúng ta. Từ thương hiệu công ty đến không gian cá nhân của bạn, âm thanh có sức mạnh khiến chúng ta ghi nhớ và thậm chí có thể khuyến khích chúng ta mua hàng. Những nhấp nháy này cho bạn biết chính xác cách khai thác sức mạnh của âm thanh trong công việc và cuộc sống của bạn.Sonic Boom (2014) highlights the many ways sounds permeate not only our environment but also our personal lives. From your company brand to your personal space, sound has the power to make us remember and even can encourage us to buy. These blinks show you exactly how to harness the power of sound in your business and life.
Từ một công ty hát leng keng đến một bài hát pop có sức lan tỏa, âm thanh là một thứ mạnh mẽ. Ngay cả khi bạn đã tắt radio, các nốt nhạc vẫn tiếp tục vang lên trong đầu bạn, kết nối cảm xúc và ký ức.From a sticky company jingle to a pervasive pop song, sound is a powerful thing. Even after you’ve turned the radio off, the notes continue to play in your head, connecting feelings and memories.
Tuy nhiên, tại sao âm thanh lại có một lực mạnh như vậy? Làm thế nào chúng ta có thể nghe thấy tiếng xèo xèo của thịt trong chảo một lúc và sau đó bị choáng ngợp bởi cơn đói nghiêm trọng và muốn mua một đĩa fajitas?Yet why is sound such a powerful force? How can we hear the sizzle of meat in a pan one moment and the next be overwhelmed by a serious hunger, and want to purchase a plate of fajitas?
Sức mạnh của âm thanh không phải là một bí ẩn khó giải đáp. Phần tóm tắt cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng âm thanh hiệu quả trong việc kể câu chuyện về thương hiệu của bạn hoặc thiết lập tâm trạng để có trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Hơn nữa, bạn sẽ học cách sử dụng âm thanh để cải thiện cuộc sống của chính mình, tìm lại chút bình yên sau một ngày ồn ào.The power of sound is not an indecipherable mystery. This book summary will show you how to use sounds effectively in telling your brand’s story or setting the mood for a great customer experience. What’s more, you’ll learn how to use sound to improve your own life, to find a little peace after a loud day.
Trong phần tóm tắt này về Sonic Boom của Joel Beckerman với Tyler Grey, bạn sẽ tìm raIn this summary of Sonic Boom by Joel Beckerman with Tyler Gray, you’ll find out
làm thế nào để một nhà hàng bán được nhiều bữa tối hơn với âm thanh của những miếng thịt nướng xèo xèo;how a restaurant sells more dinners with the sound of sizzling steaks;
tại sao bản giao hưởng của người này lại là thứ âm thanh rác rưởi của người khác; vàwhy one man’s symphony is another’s sonic garbage; and
cách một tiếng leng keng sửa đổi đã đưa một đài truyền hình đang gặp khó khăn trở lại từ bờ vực.how a revised jingle brought a struggling TV station back from the brink.
Ý tưởng chính của Sonic Boom # 1: Mặc dù bạn có thể cố gắng chặn tất cả tiếng ồn của thế giới, nhưng bộ não của bạn không bao giờ ngừng lắng nghe.Sonic Boom Key Idea #1: While you might try to block out all the world’s noise, your brain never stops listening.
Hãy nhắm mắt lại ngay bây giờ và tiếp nhận những âm thanh xung quanh bạn.Close your eyes right now and take in the sounds around you.
Bạn nghe thấy gì gần với bạn? Có lẽ bạn có thể nghe trộm một cuộc trò chuyện thì thầm trên xe buýt. Bây giờ, bạn nghe thấy gì ở xa bạn? Có thể bạn có thể xác định được tiếng ồn ào của giao thông trên đường cao tốc hoặc tiếng trẻ con la hét trong sân chơi gần đó.What do you hear close to you? Perhaps you can eavesdrop on a whispered conversation on the bus. Now, what do you hear further away from you? Maybe you can identify the rumble of highway traffic, or children shouting in a nearby playground.
Mỗi ngày chúng ta đều được bao quanh bởi âm thanh, và những gì chúng ta nghe thấy định hình cách chúng ta cảm nhận, ảnh hưởng đến mức năng lượng của chúng ta và chạm vào ý thức của chúng ta. Nhạc phim đặc biệt làm tốt điều này: bạn không thể không bị kích thích khi “chủ đề cá mập” từ Jaws - chỉ hai nốt trầm cộng hưởng - được phát!Every day we are surrounded by sound, and what we hear shapes the way we feel, influences our energy level and touches our consciousness. Movie music does this particularly well: you can’t help but be put on edge when the “shark theme” from Jaws – just two resonant bass notes – is played!
Âm thanh phù hợp được nghe vào đúng thời điểm thậm chí có thể kích hoạt ký ức hoặc gợi lên một cảm xúc mạnh mẽ. Khi điều này xảy ra, nó được gọi là khoảnh khắc bùng nổ. Nhưng chính xác thì tại sao những khoảnh khắc bùng nổ lại xảy ra?The right sound heard at the right time can even trigger a memory or evoke a powerful emotion. When this happens, it’s called a boom moment. But why exactly do boom moments occur?
Thật đơn giản: bộ não của bạn không bao giờ ngừng lắng nghe. Ngay cả khi bạn có thể không chú ý đến âm thanh xung quanh một cách có ý thức, bộ não của bạn vẫn đang xử lý tất cả và kết nối âm thanh đầu vào với những trải nghiệm bạn đã có.It’s simple: your brain never stops listening. Even when you might not consciously be paying attention to the sounds around you, your brain is processing it all and connecting the sonic input with experiences you’ve had.
Chili's, một chuỗi nhà hàng Mexico ở Hoa Kỳ, đã nhận ra sức mạnh của âm thanh trong việc ảnh hưởng đến khách hàng của mình. Khi bước vào nhà hàng của Chili, bạn ngay lập tức nghe thấy tiếng xèo xèo của thịt trên một chiếc đĩa sắt nóng.Chili’s, a Mexican restaurant chain in the United States, has recognized the power of sound to influence its customers. When you enter a Chili’s restaurant, you immediately hear the sizzle of meat on a hot iron plate.
Tiếng xèo xèo này thu hút sự chú ý của bạn và truyền cảm hứng cho một chuỗi phản ứng giác quan: bạn nghe và ngửi thấy mùi thịt, tiếng cười của những vị khách vui vẻ và thân thiện xung quanh bạn, và bạn đột nhiên nhận ra rằng mình đói đến mức nào đối với món fajitas!This sizzle grabs your attention and inspires a chain of sensory reactions: you hear and smell the meat, the laughter of other happy and sated guests surrounds you, and you realize suddenly just how hungry you are for fajitas!
Đây là một thời điểm bùng nổ và rõ ràng là một trong những đóng góp vào lợi nhuận của nhà hàng. Không có gì ngạc nhiên khi Chili's bán được tới 60,4 triệu bảng fajitas mỗi năm!This is a boom moment, and one that obviously contributes to the restaurant’s bottom line. No surprise that Chili’s sells as much as 60.4 million pounds of fajitas per year!
Ảnh hưởng của âm thanh đến cách chúng ta cảm thấy không phải là ngẫu nhiên; chắc chắn có một khoa học cho nó. Các nhà nghiên cứu Clare Caldwell và Sally A. Hibbert nhận thấy rằng thực khách đã dành gần 15 phút lâu hơn trong một nhà hàng chơi nhạc tiết tấu chậm hơn, trái ngược với một nhà hàng chơi nhạc tiết tấu nhanh hơn.The influence of sound on how we feel isn’t random; there’s definitely a science to it. Researchers Clare Caldwell and Sally A. Hibbert found that diners spent almost 15 minutes longer in a restaurant in which slower-tempo music was played, in contrast to a restaurant that played faster-tempo music.
Nguyên nhân? Nhạc chậm hơn khiến thực khách cảm thấy thư thái và an toàn, vì vậy họ nán lại ăn tối.The reason? Slower music made diners feel relaxed and safe, so they lingered over dinner.
Bạn có muốn kết hợp sức mạnh của âm thanh trong doanh nghiệp của mình không? Có nhiều thứ hơn là chỉ bật đài. Đọc phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo để tìm hiểu thêm.Would you want to incorporate the power of sound in your business? There’s more to it than just turning on the radio. Read the next book summary to learn more.
Sonic Boom Key Idea # 2: Sử dụng âm thanh để tạo ra trải nghiệm chân thực cho khách hàng của bạn, khơi dậy những cảm xúc tích cực.Sonic Boom Key Idea #2: Use sound to create an authentic experience for your customers, inspiring positive emotions.
Bạn sẽ sử dụng âm thanh như thế nào để thu hút mọi người đến với thương hiệu của công ty bạn?How would you use sound to draw people to your company’s brand?
Khai thác sức mạnh của âm thanh không chỉ đơn thuần là chọn một bài hát nổi tiếng để phù hợp với câu chuyện thương hiệu của bạn. Những gì thương hiệu của bạn thực sự cần là một bản sắc âm thanh.Harnessing the power of sound is much more than just picking a popular song to suit your brand’s story. What your brand really needs is a sonic identity.
Bản sắc âm là âm thanh được tạo ra đặc biệt cho sản phẩm của bạn. Khi mọi người nghe thấy nó, thương hiệu của bạn sẽ ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí. Bảy nốt đầu tiên của Disney's “When You Wish Upon A Star” có sức mạnh gợi nhớ bạn về những chuyến đi thời thơ ấu đến Disneyland, hoặc xem bộ phim hoạt hình Pinocchio.A sonic identity is a sound made especially for your product. When people hear it, your brand should immediately spring to mind. The first seven notes of Disney’s “When You Wish Upon A Star” has the power to remind you of childhood trips to Disneyland, or watching the animated film, Pinocchio.
Thương hiệu Sonic ở mức tốt nhất có thể kể một câu chuyện sâu sắc và ý nghĩa. Tệ nhất, nó sẽ giết chết mọi và bất kỳ phần nào trong câu chuyện thương hiệu của bạn. Bạn sẽ không có danh tính âm thanh; bạn sẽ có thùng rác âm thanh.Sonic branding at its best can tell a deep, meaningful story. At its worst, it will kill every and any part of your brand story. You won’t have a sonic identity; you’ll have sonic trash.
Âm thanh thùng rác là âm thanh nhắc nhở bạn về những thứ giả tạo hoặc không có thật, thứ gì đó khiến khách hàng không thích hoặc kết nối với một ký ức mà họ không muốn nhớ lại.Sonic trash is a sound that reminds you of fake or unreal things, something that turns a customer off, or connects to a memory they don’t want to recall.
Hãy nghĩ về những âm thanh mà sản phẩm của bạn tạo ra. Những âm thanh đó có khả năng gây khó chịu, giống như tiếng sột soạt đáng ghét của túi khoai tây chiên không? Nếu vậy, việc tạo ra một bản sắc âm tích cực nên được ưu tiên trong quá trình xây dựng thương hiệu sáng tạo của bạn. Bạn cần chống lại thùng rác âm đó bằng một âm thanh tích cực.Think about the sounds that your product creates. Are those sounds potentially unpleasant, like the obnoxious rustle of a potato chip bag? If so, creating a positive sonic identity should be a priority in your creative branding process. You need to counter that sonic trash with a positive sound.
Vì vậy, làm thế nào để bạn làm điều này? Nó thực sự không phức tạp. Đôi khi những trải nghiệm âm thanh tốt nhất lại là những trải nghiệm đơn giản nhất, vì những âm thanh như vậy mang lại cảm giác chân thực cho sản phẩm của bạn.So how do you do this? It’s actually not that complicated. Sometimes the best sonic experiences are the simplest ones, as such sounds give your product a sense of authenticity.
Giả sử bạn sở hữu một cửa hàng đồ cổ. Cửa trước cửa hàng của bạn âm thanh như thế nào? Làm thế nào về ván sàn của cửa hàng của bạn: chúng có tiếng kêu hay âm thanh rắn? Làm thế nào để tiếng nói của mọi người vang vọng xung quanh phòng?Let’s say you own an antique shop. What does your shop’s front door sound like? How about your shop’s floorboards: do they squeak or sound solid? How do people’s voices echo around the room?
Mục đích là xây dựng kết nối cảm xúc với khách hàng của bạn thông qua âm thanh hỗ trợ trải nghiệm chân thực mà bạn đang tạo ra và quan trọng là âm thanh mà họ sẽ nhớ.The aim is to build an emotional connection with your customers, through sounds that support the authentic experience you’re creating, and importantly, sounds that they’ll remember.
Làm thế nào về tiếng leng keng của một máy tính tiền cổ? Đừng bao giờ đánh giá thấp tác động của một âm thanh tưởng như không đáng kể đến trải nghiệm của khách hàng.How about the tinkling of an antique cash register? Never underestimate the impact a seemingly insignificant sound can have on a customer’s experience.
Sonic Boom Key Idea # 3: Âm nhạc có thể hoạt động như một mỏ neo để kéo mọi người lại với nhau, truyền cảm hứng để họ hành động như một.Sonic Boom Key Idea #3: Music can act as an anchor to pull people together, inspiring them to act as one.
Chúng tôi đã biết âm thanh có thể khiến mọi người cảm thấy thoải mái như thế nào, nhưng nó còn có thể làm được nhiều hơn thế.We’ve already seen how sound can make people feel comfortable, but it can also do far more.
Bạn có biết rằng âm thanh thậm chí có thể truyền cảm hứng cho một người tuân theo niềm tin của cô ấy?Did you know that sound can even inspire a person to follow her convictions?
Âm nhạc là một công cụ sâu sắc trong việc thể hiện niềm tin, ý tưởng và giá trị của một cộng đồng. Âm thanh thậm chí có thể tạo thành một mỏ neo kéo mọi người lại với nhau và truyền cảm hứng để họ hành động như một.Music is a profound tool in the expression of the beliefs, ideas and values of a community. Sound can even form an anchor that pulls people together and inspires them to act as one.
Năm 2010, công ty phát thanh truyền hình nói tiếng Tây Ban Nha của Mỹ Univision đã mất người xem vào các mạng khác. Công ty quyết định đã đến lúc phải đại tu bài hát của mình và vì vậy đã liên hệ với Man Made Music, công ty xây dựng thương hiệu âm thanh của tác giả.In 2010, the American Spanish-language broadcasting company Univision was losing viewers to other networks. The company decided it was time to overhaul its anthem and so contacted Man Made Music, the author’s sonic branding company.
Đến năm 2013, Univision đã chứng kiến một sự thay đổi hoàn toàn. Họ đã làm điều đó như thế nào?By 2013, Univision saw a complete turnaround. How did they do it?
Man Made Music đã tìm thấy những âm thanh lấy cảm hứng từ âm nhạc Mexico và Caribe, và tạo ra một bản quốc ca sôi động, giống như một lễ kỷ niệm của gia đình và cuộc sống.Man Made Music found sounds inspired by Mexican and Caribbean music, and created an anthem that was upbeat, sounding like a celebration of family and life.
Vào tháng 12 năm 2012, công ty đã công bố bài hát mới của mình trên toàn mạng. Và trong năm tiếp theo Univision đã thu hút người xem của mình, tuyên bố là khán giả gốc Tây Ban Nha và Latinh lớn nhất trên toàn thế giới.In December 2012, the company premiered its new anthem across the network. And in the next year Univision had recaptured its viewers, claiming the largest Hispanic and Latino audience worldwide.
Một cách khác để đảm bảo rằng bản sắc âm của công ty bạn gây được tiếng vang với khán giả là giữ cho nó luôn mới và cập nhật.Another way to ensure that your company’s sonic identity resonates with your audience is to keep it fresh and up to date.
Đài truyền hình Mỹ NBC đang tìm cách vượt qua số lượng người xem của mình cho Super Bowl 2011, khi thu về 111 triệu người xem. Nhưng làm thế nào mà đài truyền hình có thể làm được điều này?American broadcaster NBC was looking to exceed its viewer numbers for the 2011 Super Bowl, when it chalked up some 111 million viewers. But how could the broadcaster do this?
Công ty đã quyết định thực hiện một số thay đổi thương hiệu bằng cách hiện đại hóa nhạc chủ đề của đài cho Super Bowl 2012 sắp tới. Nhà soạn nhạc nổi tiếng John Williams và tác giả đã hợp tác để tạo ra sự kết hợp sôi động của âm nhạc hiện đại, bao gồm guitar rock, trống hip-hop, electro beat và dubstep.The company decided to do some sonic rebranding by modernizing the station’s theme music for the upcoming 2012 Super Bowl. Famed composer John Williams and the author collaborated to produce a vibrant fusion of modern music, including rock guitars, hip-hop drums, electro beats and dubstep.
Những cảm xúc mà người hâm mộ cảm nhận được khi theo dõi khoảnh khắc đỉnh cao của bóng đá Mỹ - căng thẳng, chiến thắng, lạc quan và tràn đầy năng lượng - đã được khơi gợi trong âm nhạc chủ đề mới.The emotions fans feel while watching American football’s pinnacle moment – tension, triumph, optimism and energy – were evoked in the new theme music.
Và âm nhạc mới đã mang lại hiệu quả như mong muốn, khi trận đấu năm 2012 đã phá kỷ lục về lượng người xem của năm trước, trở thành sự kiện truyền hình được xem nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, với 111,3 triệu người xem.And the new music had the desired effect, as the 2012 game broke the previous year’s viewership record, becoming the most-watched television event in U.S. history, with 111.3 million viewers.
Ý tưởng chính về Sonic Boom # 4: Cách bạn phát ra âm thanh khi nói hoặc đi bộ có thể ảnh hưởng đến cách mọi người nghĩ về bạn.Sonic Boom Key Idea #4: How you sound when you speak or walk can affect how people think about you.
Bây giờ bạn đã thấy sức mạnh âm thanh có thể có trong hoạt động tiếp thị của công ty. Bây giờ chúng ta hãy xem cách bạn có thể sử dụng âm thanh để làm cho cuộc sống của bạn hiệu quả và thú vị hơn.You’ve now seen the power sound can have in company marketing. Let’s look now at how you can use sound to make your life more productive and enjoyable.
Cuộc sống trong môi trường đô thị thường thiếu sự yên bình và tĩnh lặng. Tiếng ồn ào của đường phố nhộn nhịp, tiếng chân đập thình thịch của người hàng xóm lên lầu: thuốc ngủ và nút tai là tiêu chuẩn cho một đêm ngon giấc.Life in an urban environment is often lacking peace and quiet. The noises of the busy street, the neighbor’s pounding feet upstairs: sleeping pills and earplugs are the norm for a good night’s rest.
Cổ vũ! Nó không cần phải quá rườm rà, vì bạn có thể định hình lại trải nghiệm âm thanh của mình.Cheer up! It needn’t be all so glum, as you can reshape your sonic experience.
Cách ly bản thân khỏi những âm thanh không mong muốn bằng cách lắp đặt máy chống ồn giá rẻ để tạo ra một môi trường âm thanh nhẹ nhàng. Ngay cả việc bật quạt cũng có thể làm giảm âm thanh còi xe bên ngoài.Isolate yourself from unwanted sounds by installing low-cost noise machines to create a soothing sonic environment. Even turning on a fan can dampen the sound of car horns outside.
Nếu đang cảm thấy căng thẳng, bạn cũng có thể định hình lại trải nghiệm âm thanh của mình bằng cách lắng nghe tiếng chim hót hoặc thậm chí chỉ tập trung vào âm thanh thở của chính mình.If you’re feeling stressed, you can also reshape your sonic experience by listening to birds singing or even just by centering your focus on the sound of your own breathing.
Suy nghĩ kỹ về việc âm thanh bạn tạo ra có thể ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Âm thanh cá nhân có thể ảnh hưởng đến ấn tượng của chúng ta đối với người khác.Think too about how the sounds you make might affect others. Personal sounds can influence the impressions we hold of other people.
Kinh nghiệm của Sarah là một kinh nghiệm khai sáng. Vào một trường kinh doanh, Sarah đang tìm kiếm một công việc thực tập vào mùa hè; Tuy nhiên, mặc dù đã trò chuyện với nhiều công ty trong danh sách Fortune 500, nhưng không ai nhận được sự chú ý của cô.The experience of Sarah is an enlightening one. A business school whiz, Sarah was looking for a summer internship; yet despite chatting with many Fortune 500 companies, not one took her on.
Tại sao? Sarah là một “người nói nhiều.” Tất cả những gì Sarah nói nghe giống như một câu hỏi, trong đó cao độ của giọng nói của cô ấy được nâng lên ở cuối mỗi câu. Phong cách nói này khiến các nhà tuyển dụng tiềm năng cho rằng cô còn quá trẻ và do đó thiếu kinh nghiệm.Why? Sarah is an “up-talker.” Everything Sarah says sounds like a question, in that the pitch of her voice is raised at the end of every sentence. This style of speaking led her potential employers to assume she was too young and thus inexperienced.
Cách bạn nói chuyện, âm thanh bạn tạo ra khi bạn đi bộ hoặc thậm chí là tiếng sột soạt của quần áo có thể ảnh hưởng đến cách bạn liên hệ với những người xung quanh và cách họ quan hệ với bạn!How you talk, the sounds you make when you walk or even the rustle of your clothes can affect how you relate to those around you, and how they relate to you!
Nhưng làm thế nào để bạn tránh tạo ra một trải nghiệm âm thanh tiêu cực? Hãy là một người biết lắng nghe và có ý thức khi bạn nói, di chuyển và tương tác với người khác. Sau đó, hãy tự hỏi bản thân, “Tôi muốn nghe điều gì từ thế giới của mình?”But how do you avoid creating a negative sonic experience? Be a good listener and be aware as you speak, move and interact with others. Then ask yourself, “What do I want to hear from my world?”
Nếu bạn biết loại môi trường âm thanh bạn muốn, không có lý do gì bạn không thể tạo ra nó!If you know the type of sonic environment you want, there’s no reason why you can’t create it!
Đánh giá: Tóm tắt sách Sonic BoomIn Review: Sonic Boom Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Mặc dù bạn có thể không nhận thức được điều đó, nhưng bạn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những âm thanh xung quanh mình. Tuy nhiên, khi bắt đầu lắng nghe, bạn có thể sử dụng âm thanh để cải thiện không chỉ thương hiệu của công ty và trải nghiệm khách hàng mà còn cả cuộc sống hàng ngày của bạn.Though you may not be aware of it, you are constantly influenced by the sounds around you. Once you start to listen closely, however, you can use sound to improve not just your company’s brand and your customer experience, but also your everyday life.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Tăng cường bài tập của bạn bằng âm thanh!Hack your workouts with sound!
Nếu bạn muốn tận dụng tối đa quá trình tập luyện của mình, hãy xóa các podcast hoặc chương trình truyền hình đó và thay vào đó hãy nghe nhạc tiết tấu nhanh. Âm nhạc với nhịp điệu nhanh sẽ tạo động lực và bạn sẽ càng hăng hái hơn để đốt cháy lượng calo đó!If you want to get the most out of your workout, delete those podcasts or television shows and instead listen to fast-tempo music. Music with a fast beat is motivating, and you’ll be even more pumped to burn those calories off!
Đề xuất đọc thêm: Musicophilia của Oliver SacksSuggested further reading: Musicophilia by Oliver Sacks
Musicophilia khám phá tác dụng làm phong phú, chữa bệnh và làm phiền của âm nhạc. Nó đi sâu vào các nghiên cứu điển hình hấp dẫn về các chứng rối loạn được thể hiện, kích động và xoa dịu bằng âm nhạc.Musicophilia explores the enriching, healing and disturbing effects of music. It delves into fascinating case studies about disorders that are expressed, provoked and alleviated by music.

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
sonic_boom.txt · Last modified: 2022/06/05 14:59 by 127.0.0.1