User Tools

Site Tools


raven_untold_story_reverend_jim_jones_his_people

Raven: The Untold Story of the Reverend Jim Jones and His People tóm tắt tiếng Việt

Lượt xem: 314

Bản tóm tắt cuốn sách Raven: The Untold Story of the Reverend Jim Jones and His People (Raven: Câu chuyện chưa kể về Mục sư Jim Jones và Người của ông) của tác giả Tim Reiterman với John Jacobs dưới đây đang được đóng góp bởi các thành viên của trang web dichsach.club
Nếu bạn nhận thấy có nội dung nào chưa chính xác, hãy ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản Tiếng Việt Bản tiếng Anh
Raven: Câu chuyện chưa kể về Mục sư Jim Jones và Người của ôngRaven: The Untold Story of the Reverend Jim Jones and His People
Tim Reiterman với John JacobsTim Reiterman with John Jacobs
Nó nói về cái gì?What is it about?
Raven (1982) tiết lộ câu chuyện chưa kể về Jim Jones và Đền thờ Nhân dân của anh ta ở Jonestown, nơi xảy ra một vụ giết người hàng loạt, trong đó 917 người đã mất mạng vào một ngày định mệnh năm 1979. Những chớp mắt này giúp bạn có cái nhìn sâu hơn về Jones, rơi nước mắt làm sáng tỏ cách ông ta lên nắm quyền và tại sao những người theo ông ta lại gặp phải kết cục kinh hoàng như vậy.Raven (1982) reveals the untold story of Jim Jones and his Peoples Temple in Jonestown, the site of a mass murder in which 917 people lost their lives on one fateful day in 1979. These blinks give you a closer look at the Jones, shedding light on how he rose to power and why his followers met such a horrific end.
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu với cái kết đã được nhiều người biết đến: Vào ngày 18 tháng 11 năm 1978, khoảng 917 người - chủ yếu là người Mỹ - đã chết trong cái mà nhiều người gọi là một vụ tự sát hàng loạt, hoặc thậm chí là giết người.Our story begins with its ending already well-known: On November 18, 1978, some 917 people – mostly Americans – died in what many called a mass suicide, or even murder.
Những người này là thành viên của Đền thờ Nhân dân, thi thể của họ rải rác khắp khu định cư ở Guyana, Nam Mỹ. Lãnh đạo của họ là một người tên là Jim Jones.These individuals were members of the Peoples Temple, their bodies strewn across the settlement in Guyana, South America. Their leader was a man named Jim Jones.
Reverend Jim Jones là một nhà lãnh đạo sùng bái, một nhân cách quyến rũ đối với những người theo ông nhưng dù sao cũng che giấu một mặt tối. Bản tóm tắt cuốn sách này đi sâu vào tính cách của nhân vật được sùng bái này, khám phá nơi ông ta đến và làm thế nào ông ta vươn lên thành quyền lực như vậy không chỉ trong giới phản văn hóa mà còn cả nền chính trị chính thống vào những năm 1970.The Reverend Jim Jones was a cult leader, a charming personality to his followers who nonetheless hid a dark side. This book summary delve into the character of this cult figure, exploring where he came from and how he rose to such power among not just the counterculture but also mainstream politics in the 1970s.
Điều quan trọng là bạn sẽ khám phá ra cách mà sự cuồng tín của một người có thể khiến hàng trăm người lớn và trẻ em đến cái chết kinh hoàng, vụ giết người hàng loạt lớn nhất ở Mỹ trước khi xảy ra vụ khủng bố 11/9.Importantly, you’ll discover how one man’s fanaticism could drive hundreds of adults and children to a horrific death, the largest mass killing in the US before the terrorist attacks of 9/11.
Trong phần tóm tắt này về Raven của Tim Reiterman với John Jacobs, bạn sẽ họcIn this summary of Raven by Tim Reiterman with John Jacobs, you’ll learn
nhân vật ban đầu của Jones cho thấy anh ta không phải là một nhân cách bình thường như thế nào;how Jones’s early character showed he was no regular personality;
những kế hoạch nào đã giúp Jones phát triển hội thánh của mình; vàwhich schemes helped Jones grow his congregation; and
tại sao hàng trăm người theo Jones đến chết.why hundreds of people followed Jones to death.
Ý tưởng chính của Raven # 1: Khi còn nhỏ, Jim Jones vừa đồng cảm vừa tàn bạo; anh ta khao khát trên tất cả quyền lực và sự kiểm soát.Raven Key Idea #1: As a child, Jim Jones was both sympathetic and sadistic; he craved above all power and control.
Jim Jones sinh ra ở Indiana và được nuôi dưỡng bởi những bậc cha mẹ hầu như vắng mặt, những người đã bỏ mặc đứa con lập dị của họ cho những thiết bị của riêng mình.Jim Jones was born in Indiana and raised by mostly absent parents, who left their eccentric child to his own devices.
Vì cha của Jones thất nghiệp và nghiện rượu, mẹ anh phải làm việc nhiều giờ để chu cấp cho gia đình và vắng nhà hầu hết các ngày.Since Jones’s father was unemployed and alcoholic, his mother worked long hours to provide for the family and was absent most days from home.
Bất chấp ý định tốt nhất của mẹ anh, gia đình Jones là một nơi không ấm áp cũng không quan tâm; Jones sau đó nhận xét rằng anh ta đã than thở vì không có một gia đình gắn bó và đã lâu bị kìm hãm bởi cảm giác khác biệt và cô đơn trên thế giới.Despite his mother’s best intentions, the Jones household was a place neither warm nor caring; Jones later remarked that he lamented not having a close-knit family and was long plagued by feelings of being different and alone in the world.
Để đối phó, Jones tìm đến cộng đồng, đến thăm các nhà thờ trong khu phố. Anh ấy mang theo một cuốn Kinh thánh ở mọi nơi anh ấy đến. Ông cũng thông cảm với những người mà ông coi là bị thiệt thòi.To cope, Jones sought community, visiting neighborhood churches. He carried a Bible with him everywhere he went. He was also sympathetic toward others whom he saw as marginalized.
Ngôi nhà của gia đình nằm gần đường ray xe lửa địa phương, và nhiều người vô gia cư sống khó khăn trong khu vực. Jones thường đưa thức ăn cho những người nghèo khó này.The family’s house sat near the local railroad tracks, and many homeless people lived rough in the area. Jones would often give food to these needy individuals.
Tuy nhiên, khi Jones lớn lên, anh ta cũng nảy sinh nhu cầu sử dụng quyền lực và kiểm soát người khác.As Jones grew up, however, he also developed an overwhelming need to exert power and control over others.
Ông đã đọc một cách ám ảnh về các nhân vật lịch sử như Mahatma Gandhi, Josef Stalin, Karl Marx và đặc biệt là Adolf Hitler. Ông cân nhắc những điểm mạnh và điểm yếu của họ, đồng thời xem xét điều gì đã dẫn dắt mỗi người đến thành công hay thất bại.He read obsessively about historical figures such as Mahatma Gandhi, Josef Stalin, Karl Marx and especially, Adolf Hitler. He pondered their strengths and weaknesses, and examined what led each man toward success or failure.
Tại một thời điểm, Jones đã chuyển một gác xép nhà kho gần đó thành một nhà thờ, nơi anh ta sẽ tiến hành các dịch vụ.At one point, Jones converted a nearby barn loft into a church in which he would conduct services.
Trong một dấu hiệu đáng lo ngại về bản tính thích kiểm soát của mình, vào một buổi tối, anh ta đã quyết định nhốt hai người bạn của mình trong không gian này qua đêm. Trong một lần khác, Jones đi săn với người bạn thân nhất của mình, Don. Khi ở sâu trong rừng, Jones nhắm súng vào Don và đe dọa sẽ bắn anh ta, trừ khi anh ta dừng bước.In a disturbing sign of his controlling nature, he also one evening decided to lock up two of his friends in this space overnight. On another occasion, Jones went hunting with his best friend, Don. While deep in the forest, Jones aimed his gun at Don and threatened to shoot him, unless he stopped walking.
Jones cũng thể hiện tính cách tàn bạo của mình với động vật; một lần anh ta tháo chân của một con gà và cố gắng gắn nó vào một con vịt.Jones also showed his sadistic streak with animals; one time he removed the leg of a chicken and tried to attach it to a duck.
Như chúng ta sẽ thấy trong phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo, Jones cũng đang học cách che giấu bản chất đen tối của mình bằng một tính cách quyến rũ đầy thuyết phục.As we’ll see in the next book summary, Jones was also learning how to mask his darker nature with a persuasively charming personality.
Ý tưởng chính về Raven # 2: Jones tìm thấy tiếng gọi thực sự của mình trong bục giảng nhà thờ, nơi anh tạo ra một nhân vật công chúng lôi cuốn.Raven Key Idea #2: Jones found his true calling in the church pulpit, where he crafted a charismatic public persona.
Khi lớn lên, hành vi của Jones pha trộn giữa hành động tử tế với khả năng độc ác và nhu cầu kiểm soát sâu sắc.As he grew up, Jones’s behavior mixed acts of kindness with a deep capacity for cruelty and need for control.
Khi anh 18 tuổi, Jones kết hôn với Marceline Baldwin, một người phụ nữ sẽ là vợ anh cho đến tận cùng cay đắng, bất chấp nhiều năm chịu đựng sự kiểm soát của anh.When he turned 18, Jones married Marceline Baldwin, a woman who would remain his wife until the bitter end, despite years of suffering under his control.
Một ví dụ về bản chất đen tối của anh ta, một ngày nọ, khi đang đọc báo, Jones kể cho Marceline nghe về một vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp. Khi đọc bài báo, Jones cho biết một trong những người bạn thân nhất của Marceline là nạn nhân. Marceline đã vượt qua nỗi đau buồn; một lúc sau, Jones thừa nhận anh ta chỉ đùa.As just one example of his dark nature, one day, as he was reading the newspaper, Jones told Marceline about a horrible car accident. As he read the article, Jones said one of Marceline’s best friends was a victim. Marceline was overcome with grief; moments later, Jones admitted he was just kidding.
Nhưng lời nói dối của anh ta không chỉ là một trò đùa tồi tệ. Jones coi những người khác trong cuộc sống của Marceline là sự cạnh tranh, cướp đi sự tôn thờ và sự chú ý của anh ta. Anh ta điều khiển cảm xúc của vợ để xem cô ấy yêu bạn mình đến mức nào, so với mức độ tận tâm của cô ấy dành cho Jones.But his lie wasn’t just a bad joke. Jones saw other people in Marceline’s life as competition, robbing him of her undivided worship and attention. He manipulated his wife’s emotions to see how much she loved her friend, as compared to how devoted she was to Jones.
Theo thời gian, mong muốn kiểm soát của Jones sẽ trở nên chiến lược hơn.Over time, Jones’s desire for control would become more strategic.
Vào thời điểm này, Jones đã trở thành một người vô thần, nhưng vào năm 1952, ông tò mò về nhà thờ Giám lý mà Marceline theo học. Ở đó, mục sư đã thuyết giảng về cách chấm dứt nghèo đói và thất nghiệp và tại sao chúng ta nên chăm sóc người già tốt hơn, bảo vệ quyền tự do ngôn luận, cải cách nhà tù và đấu tranh cho bình đẳng chủng tộc.By this time, Jones had become an atheist, but in 1952, he became curious about the Methodist church which Marceline attended. There the pastor gave sermons on how to end poverty and unemployment and why we should better care for the elderly, protect free speech, reform prisons and fight for racial equality.
Những cuộc nói chuyện này đã khơi dậy điều gì đó trong Jones, khi anh ấy đang tìm cách truyền cảm hứng và dẫn dắt mọi người hành động. Giờ đây, anh đã nhìn thấy con đường đích thực của mình.These talks sparked something in Jones, as he’d been looking for a way to inspire and lead people to action. Now, he saw his true path.
Mùa hè năm đó, Jones gia nhập Nhà thờ Giám lý Somerset ở Indianapolis với tư cách là một mục sư sinh viên. Ông cũng dành hàng giờ tham dự các cuộc họp phục hưng địa phương và các dịch vụ chữa bệnh để học tốt hơn kỹ năng nhịp điệu và kỹ năng thuyết phục của những người thuyết giảng Tin Mừng.That summer, Jones joined the Somerset Methodist Church in Indianapolis as a student pastor. He also spent hours attending local revival meetings and healing services to better learn the persuasive cadence and oratorical skills of evangelical preachers.
Một cách thông minh, Jones sẽ khai thác thông tin cá nhân về các thành viên hội thánh, mà anh ta sẽ tham khảo như một phần của bài giảng của mình, nhằm cố gắng xuất hiện như một nhà tiên tri thần thánh.Cleverly, Jones would dig up private information on congregation members, which he would reference as part of his sermon, in an attempt to appear like a divine prophet.
Mưu mẹo đã phát huy tác dụng. Hội chúng của ông sớm tràn lên, với những tín đồ cả trung thành và nhiệt thành.The ruse worked. His congregation soon overflowed, with followers both faithful and passionate.
Chúng tôi đã đọc hàng chục cuốn sách tuyệt vời khác như Raven và tóm tắt ý tưởng của họ trong bài viết này có tên Mục đích sốngWe read dozens of other great books like Raven, and summarised their ideas in this article called Life purpose
Kiểm tra nó ra ở đây!Check it out here!
Ý tưởng chính của Raven # 3: Thông điệp của Jones về bình đẳng chủng tộc và xã hội vào cuối những năm 1960 đã khiến ông trở nên nổi tiếng và có ảnh hưởng.Raven Key Idea #3: Jones’s message of racial and social equality in the late 1960s made him popular and influential.
Jim Jones với tư cách là một nhà thuyết giáo đang trên con đường đảm bảo rằng mình nổi bật so với các nhà lãnh đạo đức tin khác. Anh ta chắc chắn có sức lôi cuốn, nhưng anh ta cũng thu hút mọi người đến với hội thánh của mình với thông điệp bình đẳng.Jim Jones as a preacher was on a path to make sure he stood out from other faith leaders. He certainly was charismatic, but he also drew people to his congregation with a message of equality.
Năm 1956, Jones rời nhà thờ Methodist, tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo nhà thờ đã ném anh ta ra ngoài vì sự thúc đẩy của anh ta để hội nhập chủng tộc nhiều hơn. Sau đó, ông thành lập nhà thờ của riêng mình, Đền thờ Dân tộc của các Môn đệ của Chúa Kitô.In 1956, Jones left the Methodist church, claiming church leaders threw him out because of his push for more racial integration. He then started his own church, the Peoples Temple of the Disciples of Christ.
Để chứng tỏ anh đã thực hành những gì anh đã giảng, anh và vợ trở thành cặp vợ chồng da trắng đầu tiên của Indiana nhận nuôi một đứa trẻ da đen. Anh gọi gia đình đa chủng tộc hiện nay của mình là Gia đình Cầu vồng; sau đó ông nhận nuôi một đứa trẻ Hàn Quốc và một đứa trẻ người Mỹ bản địa.To show he practiced what he preached, he and his wife became Indiana’s first white couple to adopt a black child. He called his now multiracial family the Rainbow Family; he would later adopt a Korean child and a Native American child.
Nhiều thành viên của Đền thờ Nhân dân đã bị thu hút bởi thông điệp của Jones về sự đa dạng và bình đẳng, với cảm giác rằng họ là một phần của một phong trào xã hội lớn hơn.Many members of the Peoples Temple were drawn to Jones’s message of diversity and equality, with the feeling that they were part of a larger social movement.
Năm 1965, Jones và những người theo ông chuyển đến California, nơi những ý tưởng của ông đã thu hút một nhóm lớn hơn những người trẻ, có lý tưởng và bị thu hút bởi các bài thuyết giáo chính trị-xã hội của ông.In 1965, Jones and his followers moved to California, where his ideas appealed to an even broader group of young, idealistic people attracted to his socio-political sermons.
Những thành viên mới này thường có trình độ đại học và hiểu biết về chính trị, và họ ngưỡng mộ những lời chỉ trích của Jones đối với chủ nghĩa tư bản, sự ủng hộ của ông đối với nền chính trị xã hội chủ nghĩa và lời kêu gọi bình đẳng của ông trong các vấn đề giai cấp, chủng tộc và tình dục.These new members were often college-educated and politically aware, and they admired Jones’s criticism of capitalism, his support for socialist politics and his call for equality in matters of class, race and sexuality.
Những người theo dõi này không bị tước quyền đăng ký hay ngây thơ; tự tin vào danh tính của mình, các thành viên mới của Jones không phù hợp với hình ảnh khuôn mẫu về những người dễ bị tẩy não.These followers weren’t disenfranchised or naive; confident in their identity, Jones’s new acolytes didn’t fit the stereotypical image of people easily brainwashed.
Vào cuối những năm 1960, căng thẳng chủng tộc ở Hoa Kỳ tăng cao, và hội nhập chủng tộc là một chủ đề nóng. Đền thờ Nhân dân, với giáo đoàn đa dạng và tích hợp, có sức thu hút đặc biệt đối với nhiều cá nhân có tư duy tương lai.In the late 1960s, racial tensions in the United States were high, and racial integration was a hot topic. The Peoples Temple, with its diverse and integrated congregation, was uniquely appealing to many forward-thinking individuals.
Jones cũng xác lập các chứng chỉ của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo công dân nhân đạo, điều hành các chương trình và dịch vụ thực phẩm cho thanh thiếu niên, người cũ và người cao tuổi.Jones also established his credentials as a humanitarian civic leader, running food programs and services for teens, ex-cons and senior citizens.
Quyền lực của ông cũng lan rộng ra cả thế giới chính trị. Khi giáo đoàn của ông phát triển, họ trở thành một khối bỏ phiếu quan trọng mà vào những năm 1970 đã giúp bầu chọn Thị trưởng San Francisco George Moscone và các đảng viên Dân chủ tự do khác.His power was spreading to the world of politics as well. As his congregation grew, they became an important voting bloc that in the 1970s helped elect San Francisco Mayor George Moscone and other liberal Democrats.
Ý tưởng chính của Raven # 4: Jones đã sử dụng các âm mưu lừa dối và lén lút để thu hút nhiều cá nhân hơn tham gia vào Đền thờ Nhân dân của mình.Raven Key Idea #4: Jones used deception and sneaky schemes to lure more individuals to join his Peoples Temple.
Nhìn bề ngoài, việc khiến những người trẻ tuổi trở nên tích cực hơn về mặt chính trị và thúc đẩy bình đẳng xã hội có vẻ đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trong trường hợp của Jones, động cơ của anh ta tốt nhất là âm u.On its surface, getting younger people to become more politically active and promoting social equality seems admirable. Yet in Jones’s case, his motives were murky at best.
Jones không thể để thông điệp bình đẳng của mình tự hoạt động. Để phát triển giáo đoàn của mình và giữ chân những người mà anh ta đã đưa vào, Jones đã dùng đến các thủ đoạn thao túng và ám muội.Jones couldn’t just let his message of equality work on its own. To grow his congregation and hold on to those he had already brought in, Jones resorted to manipulation and underhanded tricks.
Vào giữa những năm 1970, Đền thờ Nhân dân đã phát triển từ 150 tín đồ thành một giáo đoàn khoảng 3.000 thành viên. Hầu hết mọi người là tầng lớp lao động; từ 70 đến 80 phần trăm là màu đen.By the mid-1970s, the Peoples Temple had grown from 150 followers to a congregation of some 3,000 members. Most people were working class; between 70 to 80 percent were black.
Jones gọi các thành viên của mình là “quân đội” của Đền thờ Nhân dân. Những người theo dõi đã làm mọi thứ, từ kê ghế cho các cuộc họp đến quyên góp hàng nghìn đô la và phần mười - một quy tắc trong Kinh thánh nói rằng một phần mười thu nhập của một tín đồ nên đến nhà thờ.Jones called his members the “troops” of the Peoples Temple. Followers did everything from setting up chairs for meetings to collecting thousands of dollars in donations and tithes – a rule from the Bible that says a tenth of a believer’s income should go to the church.
Jones thậm chí còn yêu cầu các thành viên thu thập thông tin về các thành viên khác, rình mò xung quanh các khu phố và bới các thùng rác để xem các thành viên đã ăn gì, họ đã trả bao nhiêu cho công ty điện và thậm chí cả loại thuốc kê đơn mà họ có thể sẽ dùng. Phần lớn sự rình mò này diễn ra ở những khu dân cư nghèo da đen như quận Fillmore ở San Francisco hay Watts, ngoại ô Los Angeles.Jones even had members gather information on other members, snooping around neighborhoods and digging through trash bins to see what members ate, how much they paid the electric company and even what prescription drugs they might be taking. Much of this snooping took place in poor black neighborhoods such as the Fillmore district in San Francisco or Watts, outside of Los Angeles.
Trong khi Jones có căn cứ của mình ở San Francisco, anh ta và “quân đội” của mình đi lên và xuống Bờ Tây, và thậm chí trên khắp Hoa Kỳ, để thuyết pháp và thiết lập các cơ sở mới của các tín đồ.While Jones had his base in San Francisco, he and his “troops” traveled up and down the West Coast, and even across the United States, to deliver sermons and establish new bases of believers.
Các mánh khóe trong các bài giảng của Jones trở nên phức tạp hơn. Anh ta thậm chí còn có các thành viên trong “vòng trong” của mình, hầu hết là những người đàn ông da trắng có xuất thân đặc biệt, sử dụng trang điểm sân khấu và cải trang trong các cuộc nói chuyện của anh ta.The tricks in Jones’s sermons became more elaborate. He even had members of his “inner circle,” mostly white men from privileged backgrounds, use theatrical makeup and disguises during his talks.
Tại một sự kiện ở Seattle vào một buổi tối, một thành viên trong chùa đã hóa trang thành một bà già tàn tật ngồi trên xe lăn. Sau năm phút được điều trị bằng món quà “thần thánh” của Jones, cô ấy đã “khỏi bệnh” một cách thần kỳ và có thể đi lại được.At an event in Seattle one evening, a temple member dressed up as a disabled elderly lady in a wheelchair. After five minutes of being treated with Jones’s “godly” gift, she was miraculously “cured” and able to walk again.
Jones đã mạnh mẽ vào thời điểm này đến nỗi các thành viên sẵn sàng ký gửi tiết kiệm nhân thọ, nhà cửa và các tài sản khác cho Đền thờ Nhân dân.Jones was so powerful at this point that members were willing to sign over life savings, homes and other property to the Peoples Temple.
Ý tưởng chính về Raven # 5: Khi Jones siết chặt các tín đồ của mình, anh ta thuyết phục giáo phái của mình chuyển nhà thờ đến Guyana.Raven Key Idea #5: As Jones’s grip on his followers tightened, he convinced his cult to move the church to Guyana.
Thông qua sự lừa dối và thao túng có tổ chức, Jones đã trở thành người thống trị toàn năng của vũ trụ nhỏ của mình, và anh ta không có ý định để quyền lực này mất đi.Through organized deception and manipulation, Jones had become the all-powerful ruler of his small universe, and he had no intention of letting this power slip away.
Để đảm bảo toàn quyền kiểm soát của mình, Jones đã sử dụng một số phương pháp đen tối và tàn nhẫn.To ensure his total control, Jones used some dark and cruel methods.
Anh ta làm việc để hạ bệ những người đàn ông khác và làm suy yếu mối quan hệ gia đình bằng cách tuyên bố rằng tất cả mọi người trong hội thánh của anh ta là đồng tính luyến ái, ngoại trừ anh ta. Anh ta cũng bóc lột tình dục cả nam giới và phụ nữ, và ra lệnh cho những người theo dõi của anh ta nói một cách có lợi về khả năng tình dục của anh ta.He worked to emasculate other men and weaken family bonds by claiming that everyone in his congregation was homosexual, except him. He also sexually exploited both men and women, and ordered his followers to speak favorably about his sexual prowess.
Nếu anh ta cảm thấy một số thành viên quá độc lập và cần phải nhún nhường, Jones sẽ yêu cầu họ ký vào những lời thú nhận sai lầm nói rằng họ đã lạm dụng tình dục con cái của họ - ràng buộc họ ngày càng gần với sự “bảo vệ” của ngôi đền.If he felt certain members were too independent and needed to be humbled, Jones would have them sign false confessions saying that they had sexually molested their children – binding them ever closer to the “protection” of the temple.
Đánh đập công khai cũng là một hình thức kỷ luật phổ biến. Jones điều kiện những người theo dõi của mình chấp nhận ý tưởng về cái chết sắp xảy ra bằng cách thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập tự sát và các cuộc bao vây giả.Public beatings were also a common form of discipline. Jones conditioned his followers to accept the idea of imminent death by routinely staging suicide rehearsals and mock sieges.
Tuy nhiên, có một vài người thoát khỏi câu thần chú của Jones. Năm 1977, tác giả đã gặp gỡ một số người đào tẩu khỏi chùa. Là một nhà báo, anh sẵn sàng phơi bày nhiều bí mật đen tối của Jones.There were, however, a few people who broke free from Jones’s spell. In 1977, the author met with some defectors from the temple. As a journalist, he was ready to expose many of Jones’s dark secrets.
Tuy nhiên, trước khi có thể, Jones đã tập hợp giáo đoàn của mình và chuyển nhà thờ đến quốc gia Nam Mỹ Guyana. Rõ ràng, anh ta lo sợ rằng việc tiết lộ lộ diện sẽ đe dọa sự giữ chặt của anh ta đối với giáo phái.Yet before he could, Jones assembled his congregation and moved the church to the South American nation of Guyana. Clearly, he feared that a revealing exposé would threaten his tight hold over the cult.
Vì Jones đã lôi kéo các thành viên trở nên hoàn toàn phụ thuộc vào một mình anh ta, không khó để thuyết phục giáo đoàn của anh ta cắt đứt quan hệ với thế giới bên ngoài và chuyển đến Nam Mỹ. Trong khi một số thành viên mang theo gia đình, những người khác chỉ đơn giản là rời đi, không để lại lời nào cho những người thân yêu.Since Jones had manipulated members to become entirely dependent upon him alone, it wasn’t difficult to convince his congregation to sever ties with the outside world and relocate to South America. While some members brought their families along, others simply left, leaving no word to loved ones.
Họ được cho biết rằng một điều không tưởng mới đang chờ đợi họ. Đền Nhân dân ở Guyana, trong “Jonestown,” sẽ là một tiền đồn hòa hợp, chung, không bị phân biệt đối xử.They were told that a new utopia awaited them. The Peoples Temple in Guyana, in “Jonestown,” would be a harmonious, communal outpost, free from discrimination.
Trên thực tế, các thành viên sống trong doanh trại quá đông đúc và có ít thức ăn.In reality, the members lived in overcrowded barracks and had little food.
Các thành viên trong đền đã nô lệ để giữ cho khu định cư có thể sống được. Những người bước ra khỏi ranh giới phải đối mặt với những hình phạt tàn nhẫn và bất thường, chẳng hạn như dành thời gian trong hộp tước đoạt cảm giác.Temple members slaved to keep the settlement livable. Those who stepped out of line faced cruel and unusual punishments, such as spending time in a sensory deprivation box.
Ý tưởng chính của Raven # 6: Một chuyến thăm chính thức đã truyền cảm hứng cho Jones kêu gọi “tự sát mang tính cách mạng”, khiến những người theo dõi của anh ta chết.Raven Key Idea #6: An official visit inspired Jones to call for “revolutionary suicide,” committing his followers to death.
Dân biểu California Leo Ryan đã bay đến Jonestown vào ngày 14 tháng 11 năm 1978, sau khi nghe một số lo ngại từ những cử tri có bạn bè hoặc thành viên gia đình trong nhà thờ của Jones.California Congressman Leo Ryan flew to Jonestown on November 14, 1978, after hearing some concerns from constituents who had friends or family members in Jones’s church.
Ryan và nhóm của anh ấy đã được các thành viên trong nhà thờ đón tiếp nồng nhiệt khi họ đến. Thoạt nhìn, dường như không có gì là sai sót ở Jonestown.Ryan and his team were received warmly by church members when they arrived. At first glance, nothing seemed to be amiss in Jonestown.
Nhưng sau đó một trong những người của Ryan nhận được một bức thư về sự ranh mãnh từ hai thành viên nhà thờ có nội dung: “Thưa Nghị sĩ… Xin hãy giúp chúng tôi ra khỏi Jonestown.”But then one of Ryan’s men received a note on the sly from two church members that said, “Dear Congressman…Please help us get out of Jonestown.”
Tiết lộ đã gây ra phản ứng dây chuyền, khi có thêm nhiều người theo dõi cũng yêu cầu rời đi. Trong khi Jones vẫn điềm nhiên, nói rằng bất cứ ai muốn rời đi cùng với nghị sĩ đều được tự do làm việc đó.The revelation set off a chain reaction, as additional scores of followers also asked to leave. All the while Jones remained cool, saying that anyone who wanted to leave with the congressman was free to do so.
Sau khi thu thập được một nhóm nhỏ những người đào tẩu, Ryan quay trở lại phi đạo Port Kaituma với nhóm của mình và chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, ngay khi họ bắt đầu, các thành viên nhà thờ có vũ trang đã nổ súng vào nhóm.Having collected a small group of defectors, Ryan returned to the Port Kaituma airstrip with his team and prepared to leave. Yet just as they started out, armed church members opened fire on the group.
Dân biểu Ryan bị bắn chết, ba nhà báo và một người đào tẩu cũng vậy. Những người khác bị thương, bao gồm một nhà báo khác và tác giả, Tim Reiterman.Congressman Ryan was shot and killed, as were three journalists and one defector. Others were wounded, including another journalist and the author, Tim Reiterman.
Jones biết rằng tin tức về cái chết của Ryan sẽ sớm được công khai, và cùng với đó, Đền thờ Nhân dân sẽ kết thúc. Nhưng Jones đã quyết tâm kết thúc mọi việc theo điều kiện của mình.Jones knew that word of Ryan’s death would soon become public, and with that, the Peoples Temple would come to an end. But Jones was determined to end things on his terms.
Anh ta tập hợp tất cả những người theo dõi của mình lại với nhau và có một bài phát biểu, cảnh báo họ rằng kẻ thù của anh ta sẽ sớm đến để trả thù cho vụ giết người của Ryan và phá hủy thiên đường của họ.He gathered all his followers together and gave a speech, warning them that his enemies would soon arrive to avenge Ryan’s murder and destroy their paradise.
Để phản đối sự bất công này và tất cả sự bất bình đẳng trên thế giới, Jones nói với giáo đoàn của mình rằng đã đến lúc phải chịu cái chết mà họ đã chuẩn bị từ lâu. “Hành động tự sát mang tính cách mạng” của họ sẽ được tạo điều kiện thuận lợi bởi Kool-Aid có tẩm xyanua. Thức uống trái cây này, bây giờ đã chết, đã được phân phát cho tất cả mọi người trong khu nhà.To protest this injustice and all the world’s inequities, Jones told his congregation it was time for the death for which they had long prepared. Their “revolutionary suicide” would be facilitated by Kool-Aid laced with cyanide. This fruit drink, now deadly, was distributed to everyone at the compound.
Khoảng 917 người đã chết ở Jonestown vào ngày 18 tháng 11 năm 1978 - trong đó có khoảng 300 trẻ em.Some 917 people died in Jonestown on November 18, 1978 – including about 300 children.
Mặc dù sự kiện được coi là một vụ tự sát hàng loạt, tác giả gọi nó là một vụ giết người. Nhiều người, nhất là trẻ em, bị ngộ độc do tiêm chích; có rất ít cơ hội để trốn thoát, vì khu nhà được bao quanh bởi những người bảo vệ có vũ trang.Although the event is considered a mass suicide, the author calls it murder. Many people, especially children, were poisoned by injection; there was little chance of escape, as the compound was surrounded by armed guards.
Sau này được biết đến với cái tên Vụ thảm sát Jonestown, sự kiện kinh hoàng này đánh dấu sự kết thúc của Jim Jones (người cũng đã chết trong sự kiện này) và Đền thờ Nhân dân của anh ta.Known later as the Jonestown Massacre, this horrific event marked the end of Jim Jones (who also died in the event) and his Peoples Temple.
Đang đánh giá: Tóm tắt sách RavenIn Review: Raven Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Jim Jones, một nhà thuyết giáo lôi cuốn, lôi cuốn, đã thu hút hàng trăm tín đồ với lời hứa bình đẳng xã hội và sau đó kiểm soát họ bằng những lời đe dọa và trò chơi tâm lý. Chứng cuồng ăn của anh ta cuối cùng đã dẫn đến cái chết của hơn 900 người. Sự kiện bi thảm này không cần bị lãng quên, vì mỗi thế hệ có tính cách cuồng tín quyến rũ nhưng nguy hiểm riêng.Jim Jones, a manipulative, charismatic preacher, attracted hundreds of followers with a promise of social equality and then controlled them with threats and psychological games. His megalomania ultimately led to the death of over 900 people. This tragic event needs not to be forgotten, as each generation has its own charming yet dangerous fanatic personality.

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
raven_untold_story_reverend_jim_jones_his_people.txt · Last modified: 2022/04/15 20:23 by 127.0.0.1