User Tools

Site Tools


pham_nhan_tu_tien_2_tien_gioi_thien

Phàm Nhân Tu Tiên 2 Chi Tiên Giới Thiên Tóm tắt nội dung

Lượt xem: 209

Bản tóm tắt cuốn sách Phàm Nhân Tu Tiên 2 Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ dưới đây được đóng góp bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản tóm tắt này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp nội dung ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Chương 1: Hồ Nữ

Chương 2: Thạch Đầu ca ca

Chương 3: Đi xa

Chương 4: Gắn bó

Chương 5: Mã Thú

Chương 6: Thiếu niên áo trắng

Chương 7: Dư phủ

Chương 8: Bạch Thạch chân nhân

Chương 9: Pháp trận

Chương 10: Nguy cơ

Chương 11: Thức tỉnh

Chương 12: Ta là Hàn Lập

Chương 13: Ma Quang

Chương 14: Tao biến

Chương 15: Lệnh bài

Chương 16: Tuyệt vọng

Chương 17: Diệt hai tu

Chương 18: Thỉnh cầu

Chương 19: Hóa Thần cháu trai

Chương 20: Mời

Chương 21: Nguyên Anh dị biến

Chương 22: Phong Vân Song Sát

Chương 23: Tranh đấu

Chương 24: Nghiền ép

Chương 25: Lục Nhai

Chương 26: Tung tích địch tái hiện

Chương 27: Gánh Ngũ Nhạc, ép Ngũ Quỷ

Chương 28: Kinh động

Chương 29: Linh Diễm sơn mạch

Chương 30: Nâng ruộng

Chương 31: Thông Dịch cốc

Chương 32: Nghịch Đan Quyết

Chương 33: Tiên Thiên Tử Khí

Chương 34: Mất trộm

Chương 35: Man thiên quá hải

Chương 36: Thay xà đổi cột

Chương 37: Thoát thân

Chương 38: Liễu ám hoa minh

Chương 39: Truyền dụ

Chương 40: Không giải quyết được gì

Chương 41: Bình nhỏ Chưởng Thiên

Chương 42: Mất mà được lại

Chương 43: Đại thù đến báo

Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên

Chương 45: Điều đó không có khả năng

Chương 46: Hai biện pháp

Chương 47: Thăm dò

Chương 48: Bắt cóc

Chương 49: Áp chế

Chương 50: Phá tháp mà ra

Chương 51: Tiểu Na Di Không Gian Thuật

Chương 52: Tới phiên ta

Chương 53: Ma Diễm đốt người

Chương 54: Phun ra nuốt vào Ma Diễm

Chương 55: Bàn giao

Chương 56: Thiên Quỷ xuất thế

Chương 57: Kinh Trập Biến

Chương 58: Từ chối thì bất kính

Chương 59: Mượn Tinh Đài

Chương 60: Truy nã

Chương 61: Mạch nước ngầm

Chương 62: Khác thường

Chương 63: Tát Đậu Thành Binh

Chương 64: Đồng thời xuất thủ

Chương 65: Huyền Hoàng Chi Tác

Chương 66: Linh Anh Kiếm Phù

Chương 67: Bách Mục Thiên Quỷ

Chương 68: Truy sát

Chương 69: Ngân nguyệt chi biến

Chương 70: Thiên ngoại phi đậu

Chương 71: Niết Bàn Thánh Thể

Chương 72: Thu phục Đại Thừa

Chương 73: Diệt môn

Chương 74: Xảy ra chuyện

Chương 75: Nghe ngóng

Chương 76: Truyền kỳ

Chương 77: Hai kiện dị bảo

Chương 78: Bắc Đẩu dị tượng

Chương 79: Phá toái hư không

Chương 80: Bọt khí thần bí ( Nguyên Đan khoái hoạt )

Chương 81: Độc Mục Cự Nhân cùng Bán Nhân Mã

Chương 82: Giao phong

Chương 83: Cái khó ló cái khôn

Chương 84: Pho tượng

Chương 85: Tổ Thần

Chương 86: Lui địch

Chương 87: Địa Tiên

Chương 88: Địa Chỉ hóa thân

Chương 89: Tiên khí

Chương 90: Tìm kiếm

Chương 91: Thử nghiệm

Chương 92: Đầu thứ chín xiềng xích

Chương 93: Điều kiện tiên quyết

Chương 94: Tổ Thần di ngôn

Chương 95: Bình nhỏ mất linh

Chương 96: Lục dịch tái hiện

Chương 97: Ba tên Tổ Thần

Chương 98: Bị nhốt

Chương 99: Thừa nhận thân phận

Chương 100: Mặt nạ đầu trâu

Chương 101: Vô Thường minh

Chương 102: Đến trễ

Chương 103: Hồng Nguyệt đảo chủ

Chương 104: Triều thánh

Chương 105: Liên hệ

Chương 106: Huyết sắc không gian

Chương 107: Thoát khốn

Chương 108: Quỷ dị

Chương 109: Dò xét sơ bộ Hồng Nguyệt thành

Chương 110: Manh mối

Chương 111: Thiên tuyển

Chương 112: Mánh khóe

Chương 113: Tính toán

Chương 114: Lấy mạng đổi mạng

Chương 115: Tái chiến Cừu Ngũ

Chương 116: Kinh sợ thối lui Nhị Tiên

Chương 117: Lại hãm khốn cảnh

Chương 118: Mồi nhử

Chương 119: Hồng nguyệt

Chương 120: Ác chiến đảo chủ

Chương 121: Tiến cử

Chương 122: Thí luyện

Chương 123: Hắc Hải Trọng Thủy Kinh

Chương 124: Thổ Tôn Quả cùng Ngưng Hải Tinh

Chương 125: Cô đọng hóa thân

Chương 126: Bức hiếp

Chương 127: Ngoài ý muốn

Chương 128: Phá liên (thượng)

Chương 129: Phá liên (hạ)

Chương 130: Giống như đã từng quen biết

Chương 131: Linh dịch hóa tinh

Chương 132: Trọng Thủy

Chương 133: Tam đại Chí Tôn pháp tắc

Chương 134: Nghịch thiên linh vật

Chương 135: Bản Mệnh Bát Linh Hang

Chương 136: An bài

Chương 137: Hắc Phong thành

Chương 138: Tiên Nguyên Thạch cùng Địa Đan sư

Chương 139: Tiên giới Đan sư

Chương 140: Đạo đan

Chương 141: Luyện đan tỷ thí ( chúc mừng năm mới )

Chương 142: Không thể đều chiếm được

Chương 143: Tìm người

Chương 144: Mất tích đảo chủ chi nữ

Chương 145: Tìm dấu vết truy tung

Chương 146: Thanh Vũ đảo hai tu

Chương 147: Đoạt công

Chương 148: Đấu Tam Sát

Chương 149: Buổi đấu giá lớn

Chương 150: Đấu giá

Chương 151: Trọng Thủy Lôi Châu

Chương 152: Bắt đầu thấy đạo đan

Chương 153: Lĩnh hội Lôi Châu

Chương 154: Chúc Long đạo

Chương 155: Rời đi

Chương 156: Khó lường tiên đồ

Chương 157: Tiên sạn

Chương 158: Lên đường

Chương 159: Một đường hướng đông

Chương 160: Cam Cửu Chân

Chương 161: Khốn đấu

Chương 162: Tặng phù

Chương 163: Thú triều chi ương

Chương 164: Ẩn tàng cường giả

Chương 165: Giống như đã từng quen biết

Chương 166: Tốc Chi Pháp Tắc

Chương 167: Phong anh mối thù

Chương 168: Đuổi trốn

Chương 169: Phản kích

Chương 170: Dê thế tội

Chương 171: Bị buộc bất đắc dĩ

Chương 172: Làm chấm dứt

Chương 173: Như thật như ảo

Chương 174: Đầu têu phía sau?

Chương 175: Khóa Hải Lôi Chu

Chương 176: Lôi bạo

Chương 177: Thâm Hải Cự Bạng

Chương 178: Con trai miệng ngâm châu

Chương 179: Đặt chân đại lục mới

Chương 180: Cảm ứng

Chương 181: Thiên Ma đoạt xá

Chương 182: Tế thiên

Chương 183: Thái Nga tru ma

Chương 184: Một điều thỉnh cầu

Chương 185: Mới vào Chúc Long

Chương 186: Dự định

Chương 187: Tư chất thấp kém

Chương 188: Kim Tiên thu đồ đệ

Chương 189: Động phủ cùng Thủ Sơn Thú

Chương 190: Vô Tướng Chân Luân Kinh

Chương 191: Chân Tiên tôi tớ

Chương 192: Tuyển bộc

Chương 193: Thủ sơn Linh thú

Chương 194: Khí tức tái hiện

Chương 195: Hỏa mạch xuất hiện

Chương 196: Bố trí

Chương 197: Chân Ngôn Hóa Luân Kinh

Chương 198: Vận khí cứt chó

Chương 199: Bắc Đẩu Thiên Tinh Bàn

Chương 200: Bảo luân sơ thành

Chương 201: Xuất hiện dị thường

Chương 202: Trọng Thủy Chân Luân

Chương 203: Mới vào Thái Huyền điện

Chương 204: Phe phái chi tranh

Chương 205: Nghịch Nguyên Thạch Kiếm

Chương 206: Nắm chắc phân tấc

Chương 207: Thanh thạch kiếm thứ tư

Chương 208: Thiên Kiếm Mộ

Chương 209: Thiên Phong Tụ Linh

Chương 210: Quần kiếm loạn vũ

Chương 211: Nghịch chuyển

Chương 212: Phá không

Chương 213: Trở về

Chương 214: Sáu đạo

Chương 215: Đàn khỉ bái tiên

Chương 216: Chuông vang lên

Chương 217: Lão đầu lôi thôi

Chương 218: Một cái trùng hợp

Chương 219: Tỏ rõ sức mạnh

Chương 220: Thuận đường mà làm

Chương 221: Thể Hồ luận đạo

Chương 222: Rượu gặp tri kỷ

Chương 223: Ấn ký

Chương 224: Di họa Giang Đông

Chương 225: Lại gặp Tôn Khắc

Chương 226: Tiên tục

Chương 227: Ba đường

Chương 228: Chênh lệch

Chương 229: Bị nhốt

Chương 230: Nói nhiều

Chương 231: Trọng Thủy chi uy

Chương 232: Hết nghi ngờ

Chương 233: Trồng Đậu Binh

Chương 234: Hầu Nhi Tửu

Chương 235: Hầu Vương hiến vật quý

Chương 236: Lần đầu trải qua tiên đan

Chương 237: Pháp tắc luyện đan

Chương 238: Xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch

Chương 239: Cuồng nhân

Chương 240: Kim Tiên nghị sự

Chương 241: Lân Cửu đưa tin

Chương 242: Dung Kim Luyện Kiếm

Chương 243: Cực hàn

Chương 244: Phán đoán

Chương 245: Nhập cốc

Chương 246: Nhiên Anh Huyết Đan

Chương 247: Tránh né mũi nhọn

Chương 248: Trước khi chết một kích

Chương 249: Trêu chọc tiên cung

Chương 250: Thân hãm tuyệt cảnh

Chương 251: Kéo dài

Chương 252: Kim Tiên uy hiếp

Chương 253: Gây phiền toái

Chương 254: Tranh lô

Chương 255: Tránh đầu sóng ngọn gió

Chương 256: Nhàn sự

Chương 257: Trả nhân tình

Chương 258: Mở hộp

Chương 259: Bận rộn

Chương 260: Luyện kiếm

Chương 261: Phù Sơn dị biến

Chương 262: Xuất quan

Chương 263: Thí nghiệm chân luân

Chương 264: Phó thác thân hậu sự

Chương 265: Cực hạn nếm thử

Chương 266: 5000 ban thưởng

Chương 267: Bạch Tước

Chương 268: Niệm Vũ

Chương 269: Chân Thực Chi Nhãn

Chương 270: Thời không bổ sung

Chương 271: Chân Nhãn Chi Thực

Chương 272: Nghịch Chuyển Chân Luân

Chương 273: Kinh ngạc

Chương 274: Tăng tai to giảng đạo

Chương 275: Đại giới của việc trộm đạo

Chương 276: Bế quan trăm năm

Chương 277: Pháp Ngôn Thiên Địa

Chương 278: Quay lại

Chương 279: Mẫu đậu nảy mầm

Chương 280: Đậu Binh dị biến

Chương 281: Thánh Khôi môn

Chương 282: Đóng giữ ba năm

Chương 283: Lão tổ Bạch gia

Chương 284: Một thế lực ngầm khác

Chương 285: Phá trận tiến công

Chương 286: Hết sức căng thẳng

Chương 287: Hai đối ba

Chương 288: Viện thủ

Chương 289: Đàm phán không thành

Chương 290: Yên lặng theo dõi kỳ biến

Chương 291: Gấp rút tiếp viện

Chương 292: Cứu viện

Chương 293: Giải hoặc

Chương 294: Cấm địa cùng Kim Tiên khôi lỗi

Chương 295: Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công

Chương 296: Đao kiếm gặp lại

Chương 297: Oan gia ngõ hẹp

Chương 298: Xu hướng suy tàn

Chương 299: Động một chút thử xem?

Chương 300: Không rõ

Chương 301: Sát

Chương 302: Đối chọi gay gắt

Chương 303: Chấn kinh

Chương 304: Linh Sát Tinh Ti

Chương 305: Thủ đoạn ra hết

Chương 306: Không cần cũng được

Chương 307: Tiên Khôi Lỗi

Chương 308: Cải tạo

Chương 309: Tiến giai hậu kỳ

Chương 310: Hai đóa hoa

Chương 311: Trồng đậu vào khôi

Chương 312: Lôi Đậu

Chương 313: Mở ra lối riêng

Chương 314: Dung hợp

Chương 315: Đệ nhất Đạo Chủ

Chương 316: Kỳ Lương mời

Chương 317: Thiên Hạt lệnh

Chương 318: Trao đổi hội

Chương 319: Tin tức

Chương 320: Đấu giá hội dưới mặt đất

Chương 321: Cộng Sinh Văn

Chương 322: Giá trên trời tranh đoạt

Chương 323: Người biết hàng

Chương 324: Luyện hóa

Chương 325: Một hơi mười khối

Chương 326: Lần lượt trình diện

Chương 327: Thiên Nhân có Ngũ Suy

Chương 328: Mơ mơ màng màng

Chương 329: Luân Hồi điện trọng phạm ( tiết Đoan Ngọ khoái hoạt )

Chương 330: Hỗn loạn

Chương 331: Giết gà giết chó

Chương 332: Lòng đất dị động

Chương 333: Cái đầu khổng lồ

Chương 334: Khốn long chi đấu

Chương 335: Nghiệp Hỏa quy thân

Chương 336: Nghĩ tới

Chương 337: Cực Sơn tái hiện

Chương 338: Bảo luân hiển uy

Chương 339: Cự đồng

Chương 340: Dụ địch

Chương 341: Luyện anh

Chương 342: Rời tông

Chương 343: Dự định

Chương 344: Thu hoạch

Chương 345: Tránh đầu sóng ngọn gió

Chương 346: Treo giải thưởng truy sát

Chương 347: Danh ngạch

Chương 348: Nói bóng nói gió

Chương 349: Ý vị sâu xa

Chương 350: Phong thành

Chương 351: Trên đường gặp phân tranh

Chương 352: Bại lộ thân phận

Chương 353: Quay về Ô Mông

Chương 354: Tuyên chỉ

Chương 355: Phong đảo

Chương 356: Vạn Luân Đan

Chương 357: Một bước cuối cùng

Chương 358: Đồn Thú tặng thạch

Chương 359: Hồi phục

Chương 360: Gom góp

Chương 361: Đan kiếp

Chương 362: Nghĩ đi nghĩ lại

Chương 363: Kiếp đến

Chương 364: Được ăn cả ngã về không

Chương 365: Mạch nước ngầm

Chương 366: Sớm phát tác

Chương 367: Phục đan

Chương 368: Ngươi đã tỉnh

Chương 369: Sư cùng đồ

Chương 370: Nhân quả duyên

Chương 371: Hư thực khó phân biệt

Chương 372: Thu hoạch ngoài ý muốn

Chương 373: Có tin tức

Chương 374: Giao dịch

Chương 375: Nửa bộ sau

Chương 376: Luân Hồi Chi Tử

Chương 377: Hết nghi ngờ

Chương 378: Địa Bảng

Chương 379: Giam lỏng

Chương 380: Tai hoạ ngầm

Chương 381: Thế lực khắp nơi

Chương 382: Phương án thay thế

Chương 383: Rời đi

Chương 384: Dị thường

Chương 385: Ngẫu nhiên gặp

Chương 386: Cảnh giác

Chương 387: Loạn cục

Chương 388: Xâm nhập kinh phong

Chương 389: Vụ ảnh trùng điệp

Chương 390: Quỷ thủ

Chương 391: Xuất thủ tương trợ

Chương 392: Tiên phủ lâm thế

Chương 393: Trở về

Chương 394: Tạm biệt

Chương 395: Tái tạo

Chương 396: Chuẩn bị

Chương 397: Lo trước khỏi hoạ

Chương 398: Tới gần

Chương 399: Một tin tức khác

Chương 400: Tập hợp

Chương 401: Càng che càng lộ

Chương 402: Cửa vào

Chương 403: Phong tỏa

Chương 404: Giằng co

Chương 405: Tề tụ

Chương 406: Mời đến

Chương 407: Một điều thỉnh cầu

Chương 408: Nhập phủ

Chương 409: Thất lạc

Chương 410: Tuyết Sư

Chương 411: Nhìn quen mắt

Chương 412: Đi theo

Chương 413: Truyền ngôn

Chương 414: Bại lộ

Chương 415: Một lời không hợp

Chương 416: Liên thủ

Chương 417: Truy binh

Chương 418: Leo núi

Chương 419: Cấm đấu

Chương 420: Đăng đỉnh

Chương 421: Đại Thiên thế giới

Chương 422: Lập lại chiêu cũ

Chương 423: Mồi nhử

Chương 424: Dắt tay một kích

Chương 425: Kiếm bảo

Chương 426: Bích hoạ

Chương 427: Dược viên

Chương 428: Cây gãy

Chương 429: Dây leo khô

Chương 430: Truy binh

Chương 431: Có Động Thiên khác

Chương 432: Xuyên Giới Bia

Chương 433: Thất lạc kiếm tông

Chương 434: Giải kiếm

Chương 435: Kiếm hải

Chương 436: Mê ly

Chương 437: Thù cũ

Chương 438: Kiếm đấu

Chương 439: Cực hạn

Chương 440: Luyện kiếm

Chương 441: Một kiếm đãng thiên khung

Chương 442: Sụp đổ

Chương 443: Nghìn cân treo sợi tóc

Chương 444: Rỗng tuếch

Chương 445: Vô Tận Sa Hải

Chương 446: Sinh tử đại kiếp

Chương 447: Tiên Thiên Linh Hồ Lô

Chương 448: Gió nổi mây phun

Chương 449: Thận ảnh trùng điệp

Chương 450: Đã chậm một bước

Chương 451: Cung điện

Chương 452: Giam cầm

Chương 453: Phản bội

Chương 454: Tương trợ

Chương 455: Nữ đồng

Chương 456: Thành nhỏ

Chương 457: Lo lắng

Chương 458: 500 năm

Chương 459: Đệ tam suy

Chương 460: Lôi trì tẩy anh

Chương 461: Pháp tắc chi áo ( các vị đạo hữu, Trung thu khoái hoạt! )

Chương 462: Rung động

Chương 463: Có càn khôn khác

Chương 464: Ngút trời kỳ tài

Chương 465: Hạch tâm

Chương 466: Thiên môn

Chương 467: Ngưng sát phá cảnh

Chương 468: Linh Vực

Chương 469: Sát na quang âm

Chương 470: Xuất thủ

Chương 471: Vực đấu

Chương 472: Trảm Linh

Chương 473: Kiểm kê

Chương 474: Đây là của ta!

Chương 475: Muốn chết

Chương 476: Mạch nước ngầm

Chương 477: Dị tượng

Chương 478: Cửa điện

Chương 479: Nhìn trộm

Chương 480: Vội vàng không kịp chuẩn bị

Chương 481: Vừa ra trò hay

Chương 482: Xem tiếp đi

Chương 483: Vực Linh

Chương 484: Chung tay ngự linh

Chương 485: Ngoài dự liệu

Chương 486: Phệ Kim Tiên

Chương 487: Kim Vân đan kiếp

Chương 488: Tiên sứ

Chương 489: Thế giới sau cửa

Chương 490: Ta tin

Chương 491: Có Động Thiên khác

Chương 492: Giấu diếm

Chương 493: Đoạn đan

Chương 494: Diệt sát

Chương 495: Xuất thủ

Chương 496: Phân tranh

Chương 497: Chui vào

Chương 498: Đoạt đan

Chương 499: Giằng co

Chương 500: Hỗn chiến

Chương 501: Quy hồn

Chương 502: Đuổi tới

Chương 503: Trễ

Chương 504: Hiệp lực

Chương 505: Khí ảnh

Chương 506: Tội gì

Chương 507: Muốn giết ai?

Chương 508: Cơ hội tốt

Chương 509: Gấp công

Chương 510: Chém Thái Ất

Chương 511: Không nghĩ tới

Chương 512: Biệt ly

Chương 513: Thu hoạch ( mở quyển mới a )

Chương 514: Trọng hàm bí bảo

Chương 515: Phất nhanh

Chương 516: Chỉ có vào chứ không có ra

Chương 517: Xác minh

Chương 518: Tinh Hà kiếm trận

Chương 519: An bài

Chương 520: Đục nước béo cò

Chương 521: Theo đuôi

Chương 522: Vui gặp lại

Chương 523: An ủi phong trần

Chương 524: Phàm trần chuyện cũ

Chương 525: Động không đáy

Chương 526: Báo thù

Chương 527: Mất tích?

Chương 528: Đi ra gặp ta

Chương 529: Tới cửa

Chương 530: Điều kiện trao đổi

Chương 531: Bộ công pháp thứ ba

Chương 532: Sơ lâm Nguyên Hoang

Chương 533: Man Hoang dật sự

Chương 534: Biển cát

Chương 535: Mê tung

Chương 536: Nam tử Yêu tộc

Chương 537: Lên đường

Chương 538: Khí tức lạ lẫm

Chương 539: Biển cát dị thú

Chương 540: Nhập Man Hoang

Chương 541: Kiếm bảo

Chương 542: Hoang trạch cốt sơn

Chương 543: Phân tranh

Chương 544: Lưu lại?

Chương 545: Khách quý

Chương 546: Man Hoang đại tộc

Chương 547: Nấn ná

Chương 548: Tam đại công pháp

Chương 549: Mộng hồi Chân Ngôn môn

Chương 550: Tân bí

Chương 551: Khí tức quen thuộc

Chương 552: Cùng chung mối thù

Chương 553: Ác chiến

Chương 554: Tiếng trống trận thứ nhất

Chương 555: Đối chọi gay gắt

Chương 556: Vội vàng không kịp chuẩn bị

Chương 557: Tính sai

Chương 558: Túc Lục

Chương 559: Con rệp

Chương 560: Vương

Chương 561: Bất đắc dĩ

Chương 562: Kinh sợ thối lui

Chương 563: Mưu đồ bí mật

Chương 564: Bát Linh tụ họp

Chương 565: Xâm nhập

Chương 566: Loại thứ ba

Chương 567: Tới

Chương 568: Chạy thục mạng

Chương 569: Bất nhân bất nghĩa

Chương 570: Huyết tẩy

Chương 571: Họa thủy đông dẫn

Chương 572: Thiêu đốt bản nguyên

Chương 573: Theo đuổi không bỏ

Chương 574: Gần như cực hạn

Chương 575: Tuyệt cảnh

Chương 576: Nhân quả chấp niệm

Chương 577: Tiến thối lưỡng nan

Chương 578: Xuống dò xét

Chương 579: Trầm luân

Chương 580: Nhân họa đắc phúc

Chương 581: Tiên tụ

Chương 582: Được ăn cả ngã về không

Chương 583: Đáy động

Chương 584: Hai thi

Chương 585: Phân hồn

Chương 586: Biến nguy thành an

Chương 587: Chia ăn

Chương 588: Đánh cược một lần

Chương 589: Thức tỉnh

Chương 590: Chuẩn bị cuối cùng

Chương 591: Kiếm trong hồ lô

Chương 592: Mãnh liệt mà tới

Chương 593: Dụ địch xâm nhập

Chương 594: Chặt

Chương 595: Liều chết tương bác

Chương 596: Liều mạng

Chương 597: Ngươi chết ta sống

Chương 598: Đoạn nhân quả

Chương 599: Đệ ngũ suy

Chương 600: Đối kháng

Chương 601: Sự tòng quyền nghi

Chương 602: Ra ngoài đi một chút

Chương 603: Đánh cờ

Chương 604: Nhàn vân dã hạc

Chương 605: Ẩn núp

Chương 606: Đại đạo quy nhất

Chương 607: Con sông thần bí

Chương 608: Đoạn ngắn

Chương 609: Hai nhập Tụ Côn

Chương 610: Một lụa khó cầu

Chương 611: Thân phận chân thật

Chương 612: Tin tức ngầm

Chương 613: Phàm phẩm tiên giá

Chương 614: Sự tình ra khác thường

Chương 615: Một cây xương thú khác

Chương 616: Kinh ngạc

Chương 617: Bẫy rập

Chương 618: Quái tặc

Chương 619: Chân dung

Chương 620: Xem kịch

Chương 621: Nguyên lai là hắn

Chương 622: Hoa Điểu Ngư Trùng

Chương 623: Đảo nhỏ giữa hồ

Chương 624: Hoa Chi

Chương 625: "Nhị Chỉ Thiền"

Chương 626: Dàn xếp

Chương 627: Tìm phương pháp khác

Chương 628: Tìm tòi

Chương 629: Thiên Ma đấu

Chương 630: Giằng co

Chương 631: Thẻ đánh bạc

Chương 632: Ma Vực

Chương 633: Luyện đồng

Chương 634: Sự tình ly kỳ

Chương 635: Lại xảy ra chuyện

Chương 636: Dung kiếm

Chương 637: Tránh đầu sóng ngọn gió

Chương 638: Khí phân cửu phẩm

Chương 639: Nhiệt Hỏa gặp nạn

Chương 640: Không có tìm nhầm người ( chúc mừng năm mới )

Chương 641: Tìm tới cửa ( tết nguyên đán khoái hoạt )

Chương 642: Không tham gia náo nhiệt

Chương 643: Đi mà quay lại

Chương 644: Chờ xuất phát

Chương 645: Ta tự tiêu dao

Chương 646: Chuẩn bị

Chương 647: Thành dưới đất

Chương 648: Bến đò

Chương 649: Thất lạc tông môn

Chương 650: Xuất hiện

Chương 651: Trở lại chốn cũ

Chương 652: Chữa trị

Chương 653: Rục rịch

Chương 654: Tiên cơ

Chương 655: Loạn lưu

Chương 656: Tử thành

Chương 657: Kịch đấu Thủy Diễn cung

Chương 658: Bốn người đi

Chương 659: Năm com đường

Chương 660: Thi Mị

Chương 661: Đồng thi đầu to

Chương 662: Mồi nhử

Chương 663: Hành động bất đắc dĩ

Chương 664: Không để ý tín nghĩa

Chương 665: Niềm vui ngoài ý muốn

Chương 666: Tinh Liên

Chương 667: Hỏa Tuế Huỳnh Trùng

Chương 668: Loạn lưu

Chương 669: Duyên phận giữa thiên địa

Chương 670: Đứng im

Chương 671: Đã chết

Chương 672: Kinh Thiên Chỉ

Chương 673: Người quen

Chương 674: Lo lắng

Chương 675: Vô đề

Chương 676: Bích họa

Chương 677: Thi hài

Chương 678: Sát Thai

Chương 679: Không Linh Trúc Khúc

Chương 680: Quái nhân

Chương 681: Sinh vật Hôi giới

Chương 682: Sơ lộ mánh khóe

Chương 683: Chân Ngôn cung

Chương 684: Mất liên lạc

Chương 685: Lục thức mất hết

Chương 686: Trọng bảo hiện

Chương 687: Không tin

Chương 688: Dĩ bỉ chi đạo

Chương 689: Nhận ra

Chương 690: Hiểm chiến

Chương 691: Tinh Quan

Chương 692: Diệt tông chi mê

Chương 693: Chuyện đột nhiên xảy ra

Chương 694: Ngưng kết

Chương 695: Vô đề

Chương 696: Kiểm kê

Chương 697: Nuốt đan sa

Chương 698: Ước định

Chương 699: Bộ lạc

Chương 700: Diễn kỹ

Chương 701: Khiêu khích ( tân xuân khoái hoạt )

Chương 702: Giáo huấn một chút

Chương 703: Chênh lệch giá

Chương 704: Được nhờ

Chương 705: Nội loạn

Chương 706: Được mời

Chương 707: Kiểm kê

Chương 708: Gặp gỡ

Chương 709: Tình cảnh lưỡng nan

Chương 710: Tẩy Sát Trì

Chương 711: Mạo hiểm

Chương 712: Song Thủ Hồ Đao

Chương 713: Dục cầm cố túng

Chương 714: Rút đao

Chương 715: Phong đao vào vỏ

Chương 716: Sơ lâm Hắc Xỉ

Chương 717: Phó Cửu U

Chương 718: Gợn sóng

Chương 719: Đều mang tâm tư

Chương 720: Điên Đảo

Chương 721: Tiềm hành

Chương 722: Tái tụ họp

Chương 723: Thăm dò

Chương 724: Chia ra hành động

Chương 725: Giương đông kích tây

Chương 726: Cấp bách

Chương 727: Nghe đồn

Chương 728: Hoặc địch đánh tráo

Chương 729: Động thủ

Chương 730: Hoành tao biến cố

Chương 731: Tình thế nguy hiểm

Chương 732: U Lao

Chương 733: Vô Gian Ngục

Chương 734: Thất bại trong gang tấc?

Chương 735: Thực trùng

Chương 736: Không hiểu được

Chương 737: Đến tột cùng là ai?

Chương 738: Long đong kinh lịch

Chương 739: Thoát khốn

Chương 740: Ước định

Chương 741: Mất đi liên hệ

Chương 742: Hợp lực lui địch

Chương 743: Theo đuổi không bỏ

Chương 744: Xông cấm địa

Chương 745: Liều chết đánh cược một lần

Chương 746: Lại hãm nhà tù

Chương 747: Cờ đi hiểm chiêu

Chương 748: Thái Cổ dị thú

Chương 749: Xuất thế

Chương 750: Hai lần giải phong

Chương 751: Minh tranh ám đấu

Chương 752: Kinh người ngoài ý muốn

Chương 753: Bốn màu lôi cấm

Chương 754: Thiên Hồ lão tổ

Chương 755: Tam phẩm Tiên khí?

Chương 756: Mua bán

Chương 757: Nhập ao

Chương 758: Không phá thì không xây được

Chương 759: Chém liên

Chương 760: Một sợi phân hồn

Chương 761: Tình thầy trò

Chương 762: Nam Kha Nhất Mộng

Chương 763: Hai chém lôi liên

Chương 764: Liều mạng một lần

Chương 765: Cùng kháng Đại La

Chương 766: Vô đề

Chương 767: Sát Vực

Chương 768: Xuất kỳ chế thắng

Chương 769: Gác lại tranh luận

Chương 770: Tiến hóa

Chương 771: Lửa sém lông mày

Chương 772: Hiểm tượng hoàn sinh

Chương 773: Đại nạn chưa chết

Chương 774: Chí Tịnh Ngọc Thể

Chương 775: Tiến giai Thái Ất

Chương 776: Tìm kiếm hồng nhan

Chương 777: Đại hoàng tử

Chương 778: Chặn đường

Chương 779: Kiếm lục bầy hung

Chương 780: Trảm thảo trừ căn

Chương 781: Bao vây chặn đánh

Chương 782: Chiến Song Vũ

Chương 783: Kinh nghiệm đàm luận

Chương 784: Bỏ mạng chạy trốn

Chương 785: Xua hổ nuốt sói

Chương 786: Hướng tục chi tâm

Chương 787: Trắng trợn thu mua

Chương 788: Ngoài ý muốn giao dịch

Chương 789: Chân diện mục

Chương 790: Chim sẻ núp đằng sau

Chương 791: Trong nháy mắt phá địch

Chương 792: Phụng chủ

Chương 793: Qua cửa mà không vào

Chương 794: Giải thích khó hiểu

Chương 795: Vạn vật đều có thời

Chương 796: Dùng khoẻ ứng mệt

Chương 797: Đồng thể song thù

Chương 798: Địa bàn nhà mình

Chương 799: Thôn không mà đi

Chương 800: Ma Vực thương đô

Chương 801: Vắng mặt

Chương 802: Phản đồ?

Chương 803: Dị thường

Chương 804: Thủ đoạn quỷ dị

Chương 805: Trúng chiêu

Chương 806: Phong hồn

Chương 807: Lực phá Hoa Kính

Chương 808: Rời thành

Chương 809: Cường địch

Chương 810: Ám độ Sở Vũ

Chương 811: Tuyệt bất dung tình

Chương 812: Bồi luyện

Chương 813: Nảy mầm

Chương 814: Sơn dã tiểu trấn

Chương 815: Bàn Sơn dị thú

Chương 816: Ngũ phẩm tiên đăng

Chương 817: Che giấu tai mắt người

Chương 818: Âm hồn bất tán

Chương 819: Niệm Nhận hiển uy

Chương 820: Tại sao lại là ngươi?

Chương 821: Tuyển cử đại điển

Chương 822: Trị thế

Chương 823: Bát hoàng tử

Chương 824: Bất động

Chương 825: Giải vây

Chương 826: Huynh đệ tình thâm

Chương 827: Dấu chấm

Chương 828: Sơ bộ phường thị

Chương 829: Không cần đi theo

Chương 830: Người tuệ nhãn biết châu

Chương 831: Tầm y vấn dược

Chương 832: Xuất quan

Chương 833: Yết kiến

Chương 834: Châm ngòi ly gián

Chương 835: Miễn lễ

Chương 836: Ban thưởng

Chương 837: Đường đường chính chính

Chương 838: Nhục thân nhập cảnh

Chương 839: Thì ra là như vậy

Chương 840: Hai đấu Chiếu Cốt

Chương 841: Cứu chủ

Chương 842: Hai cái tin tức

Chương 843: Vì hồng nhan

Chương 844: Đắc tội

Chương 845: Lưu vong

Chương 846: Mạo hiểm

Chương 847: Có vào không có ra

Chương 848: Đường dài dằng dặc

Chương 849: Bắt chim ba người đi

Chương 850: Diệu dụng

Chương 851: Tung tích hoàn toàn không có

Chương 852: Manh mối

Chương 853: Giải Đạo Nhân bị bắt

Chương 854: Không đánh nhau thì không quen biết

Chương 855: Gia nhập Huyền Thành?

Chương 856: Đánh không lại liền chạy

Chương 857: Thanh Dương thành

Chương 858: Khảo thí

Chương 859: Có an bài khác

Chương 860: Huyền Đấu Sĩ cùng Huyền đấu trường

Chương 861: Chuyển hóa hấp thu

Chương 862: Hư thanh nổi lên bốn phía

Chương 863: Không thể lại đánh

Chương 864: Ngoài dự liệu

Chương 865: Huyết trì

Chương 866: Âm thầm hãm hại

Chương 867: Lần nữa khiêu chiến

Chương 868: Hoặc chết hoặc sống

Chương 869: Thanh danh dần dần lên

Chương 870: Cốt Thiên Tầm mời

Chương 871: Trên trận xem hư thực

Chương 872: Đổ ước

Chương 873: Tai hoạ ngầm

Chương 874: Mặt sẹo cái chết

Chương 875: Bế khiếu chi thuật

Chương 876: Công pháp trao đổi

Chương 877: Trùng kích bình cảnh

Chương 878: Phong thư cùng cái bình

Chương 879: Phi thường quy thủ đoạn

Chương 880: Hắc Kiếp Thạch

Chương 881: Canh giờ đến

Chương 882: Ngươi làm cái gì?

Chương 883: Điên cuồng hấp thu

Chương 884: Báo thù

Chương 885: Ai nấy mang mục đích riêng

Chương 886: Liên thủ

Chương 887: Không thu hoạch được gì

Chương 888: Pho tượng thần bí

Chương 889: Mưu phản

Chương 890: Thiên Sát Trấn Ngục Công

Chương 891: Đột nhiên tăng mạnh

Chương 892: Năm thành hội võ

Chương 893: Phó Huyền Thành

Chương 894: Tiểu bạch kiểm

Chương 895: Rung chuyển

Chương 896: Tìm kiếm hỏi thăm Lục Hoa

Chương 897: Bế môn canh

Chương 898: Thu đồ đệ

Chương 899: Một chuyến sinh ý

Chương 900: Động viên

Chương 901: Trước giờ

Chương 902: Tu La tràng

Chương 903: Dưới trọng thưởng

Chương 904: Sát tâm

Chương 905: Một kích mất mạng

Chương 906: Vòng tiếp theo ước định

Chương 907: Kịch đấu

Chương 908: Trước mặt mọi người khiêu khích

Chương 909: Tinh khí

Chương 910: Có gì tài ba?

Chương 911: Bộc lộ tài năng

Chương 912: Kỹ kinh tứ tọa

Chương 913: Tinh khí trong truyền thuyết

Chương 914: Đột nhiên gián đoạn

Chương 915: Có mục đích riêng

Chương 916: Sợ bóng sợ gió một trận

Chương 917: Đại Khư

Chương 918: Nghi hoặc

Chương 919: Xâm nhập hiểm cảnh

Chương 920: Hợp tác

Chương 921: Đặc lập độc hành

Chương 922: Cùng tạo Tinh Chu

Chương 923: Thân ảnh màu tím

Chương 924: Giải Đạo Nhân tới chơi

Chương 925: Bổ cứu chi pháp

Chương 926: Lung lạc

Chương 927: Riêng tư gặp

Chương 928: Xuất phát

Chương 929: Rung chuyển chập trùng

Chương 930: Hữu kinh vô hiểm

Chương 931: Xảy ra bất ngờ

Chương 932: Mới vào Đại Khư

Chương 933: Oan gia ngõ hẹp

Chương 934: Huynh đệ tương tàn

Chương 935: Chân tướng?

Chương 936: Bất hoà

Chương 937: Thánh hài

Chương 938: Dị động

Chương 939: Cửa ải trùng điệp

Chương 940: Chìa khoá đỏ như máu

Chương 941: Bao vây chặn đánh

Chương 942: Thoát khốn

Chương 943: Tòa tế đàn thứ hai

Chương 944: Niệm chém phù linh

Chương 945: Lại dắt tay

Chương 946: Đều mang tâm tư

Chương 947: Chiếc chìa khoá thứ hai?

Chương 948: Xung đột bộc phát

Chương 949: Đột nhiên xuất hiện

Chương 950: Giải trừ nỗi lo về sau

Chương 951: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được

Chương 952: Huyền tu thần vật

Chương 953: Huyết môn

Chương 954: Ngũ giác hố sâu

Chương 955: Nơi chôn xương

Chương 956: Nhập huyết trì

Chương 957: Lân Hống thủ vệ

Chương 958: Khấp Huyết Trận Đồ

Chương 959: Biến cố đột phát

Chương 960: Nội đấu

Chương 961: Sinh tử giao phong

Chương 962: Vận sức chờ phát động

Chương 963: Không đơn giản

Chương 964: Vào trận hội kiến!

Chương 965: Huyên tân đoạt chủ

Chương 966: Dẫn lôi

Chương 967: Ân oán

Chương 968: Đừng quấy rầy ta

Chương 969: Trong trận dị dạng

Chương 970: Chiếm đóng

Chương 971: Lôi đình thủ đoạn

Chương 972: Tư oán

Chương 973: Truy tìm

Chương 974: Ma Quân thân phận?

Chương 975: Khổ nhục kế

Chương 976: Hái tim

Chương 977: Đại hoàng tử trả thù

Chương 978: Nhiệm vụ hoàn thành

Chương 979: Giải Đạo Nhân chủ nhân

Chương 980: Khuynh thế hồng nhan

Chương 981: Đến phiên ngươi

Chương 982: Mượn ngươi dùng một lát

Chương 983: Khôi phục

Chương 984: Lại quay đầu, dường như đã có mấy đời

Chương 985: Gặp lại như biệt ly

Chương 986: Trầm tâm tĩnh khí

Chương 987: Đột nhiên tăng mạnh

Chương 988: Tụ biến

Chương 989: Đạo Thiên Đại Kiếp

Chương 990: Nguyên nhân Hoàng Kim Giải

Chương 991: Bất lực

Chương 992: Bí cảnh mê tung

Chương 993: Năm đó trận chiến kia

Chương 994: Là ta?

Chương 995: Tạm biệt, trân trọng

Chương 996: Ban đêm xông vào Dạ Dương cung

Chương 997: Trong thối rữa

Chương 998: Hiệp định

Chương 999: Sau này không gặp lại

Chương 1000: Bày một đạo

Chương 1001: Liền những năng lực này?

Chương 1002: Tay nâng quyền rơi

Chương 1003: Tạo Hóa Tinh Hạt

Chương 1004: Hỗn loạn chi địa

Chương 1005: Tiện tay mà thôi

Chương 1006: Từ biệt nhiều năm

Chương 1007: Có Động Thiên khác

Chương 1008: Cốt nhục thân tình

Chương 1009: Thi cứu

Chương 1010: Nguồn gốc

Chương 1011: Người không thể tưởng tượng nổi

Chương 1012: Trùng hợp cùng tụ hội vào một thân

Chương 1013: Lời khó nói

Chương 1014: Chủ động báo cáo

Chương 1015: Diệt tộc

Chương 1016: Đi một lát sẽ trở lại

Chương 1017: Chờ người

Chương 1018: Tìm tới cửa

Chương 1019: Thỉnh quân nhập trận

Chương 1020: Phản chế

Chương 1021: Bẩm lên

Chương 1022: Độc xông tiên cung

Chương 1023: Tan đàn xẻ nghé

Chương 1024: Tru Ngũ Ác

Chương 1025: Diệt cỏ tận gốc

Chương 1026: Một đợt không yên tĩnh

Chương 1027: Theo đuổi không bỏ

Chương 1028: Quái tuyền

Chương 1029: Tìm tòi bí mật

Chương 1030: Kim Loại Thú

Chương 1031: Nhã thú

Chương 1032: Làm người nghe kinh sợ

Chương 1033: Trùng thiên dị tượng

Chương 1034: Các phương tụ tập

Chương 1035: Thái Tuế phủ

Chương 1036: Khải phong

Chương 1037: Khua chiêng gõ trống

Chương 1038: Không coi trọng

Chương 1039: Dục cầm cố túng

Chương 1040: Khuyển mã sức lực

Chương 1041: Mạo hiểm một màn

Chương 1042: Phá trận

Chương 1043: Hiện tung tích địch

Chương 1044: Trạch lộ vô hối

Chương 1045: Do dự

Chương 1046: Xung phong

Chương 1047: Không biết điều

Chương 1048: Chân diện mục

Chương 1049: Phá băng

Chương 1050: Truy tung

Chương 1051: Bại lộ?

Chương 1052: Chạy nhanh nhất

Chương 1053: Do dự

Chương 1054: Mỗi người đi một ngả

Chương 1055: Thi triển thủ đoạn

Chương 1056: Trùng sào

Chương 1057: Lui không thể lui

Chương 1058: Tù tháp

Chương 1059: Tầng 18

Chương 1060: Thần lôi ngự quỷ

Chương 1061: Đại La Quỷ Vương

Chương 1062: Tự chui đầu vào lưới

Chương 1063: Tái đấu Kỳ Ma Tử

Chương 1064: Huyễn cảnh

Chương 1065: Dùng trí

Chương 1066: Nhất định một trận chiến

Chương 1067: Xảo ngộ

Chương 1068: Xuất thủ

Chương 1069: Lợi Kỳ Mã

Chương 1070: Một đường hướng về phía trước

Chương 1071: Điều kiện trao đổi

Chương 1072: Luyện tia

Chương 1073: Tăng vọt

Chương 1074: Huyễn vật

Chương 1075: Phá huyễn

Chương 1076: Thần đăng dị văn

Chương 1077: Tầng thứ sáu

Chương 1078: Thẳng thắn

Chương 1079: Một lời đã định

Chương 1080: Một quyền ước hẹn

Chương 1081: Liều mình cứu giúp

Chương 1082: Trọng phạm

Chương 1083: Đảo ngược

Chương 1084: Tư thông

Chương 1085: Lui cường địch

Chương 1086: Cổ kiếm

Chương 1087: Cử động khác thường

Chương 1088: Rút kiếm Đại Hoang

Chương 1089: Ngoài dự liệu

Chương 1090: Kinh sợ thối lui

Chương 1091: Phong ma chuyện cũ

Chương 1092: Tòa tế đàn thứ hai

Chương 1093: Đã chậm

Chương 1094: Lui ma

Chương 1095: Hợp tác

Chương 1096: Đều mang tâm tư

Chương 1097: Chia ra ba đường

Chương 1098: Độc xông

Chương 1099: Ám tập

Chương 1100: Ám độ trần thương

Chương 1101: Thực lực đại tiến

Chương 1102: Thần đăng chi nghi

Chương 1103: Chuẩn bị ở sau

Chương 1104: Xông kiếm trận

Chương 1105: Kiếm trận Thông Thiên

Chương 1106: Dắt tay

Chương 1107: Tìm trận xu

Chương 1108: Trận đồ chi tranh

Chương 1109: Đạo Binh Trận

Chương 1110: Dắt tay kháng Ngũ Hành

Chương 1111: Đoạt đèn

Chương 1112: Đạo Dận chân nhân

Chương 1113: Vây giết

Chương 1114: Thảm liệt

Chương 1115: Đột phá

Chương 1116: Cực kỳ nguy cấp

Chương 1117: Hoàn toàn tỉnh ngộ ( các vị đạo hữu, Trung thu khoái hoạt! )

Chương 1118: Tính sổ sách

Chương 1119: Điên dại Hắc Thiên

Chương 1120: Điên

Chương 1121: Tìm vợ kiếm con

Chương 1122: Lấy đèn

Chương 1123: Đánh

Chương 1124: Thái Tuế tàn linh

Chương 1125: Đuổi Sát Kỳ Ma Tử

Chương 1126: Ác chiến Kỳ Ma Tử

Chương 1127: Tự hãm

Chương 1128: Vào tay thần đăng

Chương 1129: Thiên Nhân cảnh

Chương 1130: Chạy thoát

Chương 1131: Hi sinh cùng bảo toàn

Chương 1132: Một loại khác thù lao

Chương 1133: Sinh linh đồ thán

Chương 1134: Kim Đồng bị bắt

Chương 1135: Tiên Vực phân chia

Chương 1136: Luân Hồi điện chủ

Chương 1137: Quái vật khổng lồ

Chương 1138: Gió nổi mây phun

Chương 1139: Xếp hạng vọt nhanh

Chương 1140: Bị phát hiện

Chương 1141: Đạp hư mà đi

Chương 1142: Diệu Pháp đích thân đến

Chương 1143: Tai kiếp khó thoát

Chương 1144: Cơ hội duy nhất

Chương 1145: Lại hãm nhà tù

Chương 1146: Bình linh hiện thân

Chương 1147: Lại về Chân Ngôn môn

Chương 1148: Một màn quen thuộc

Chương 1149: Đệ tử thứ bảy

Chương 1150: Chân Ngôn môn căn cơ

Chương 1151: Các loại thần thông

Chương 1152: Bái sư

Chương 1153: Nhập Man Hoang

Chương 1154: Bát Vương huyết mạch

Chương 1155: Ấu thú

Chương 1156: Ngẫu nhiên gặp Tiểu Bạch

Chương 1157: Thu hoạch

Chương 1158: Phục sinh thần đăng

Chương 1159: Một trận giao dịch

Chương 1160: Trên trời rơi xuống đan kiếp

Chương 1161: Kinh sợ thối lui

Chương 1162: Bát Hoang

Chương 1163: Ngăn cản

Chương 1164: Tín vật

Chương 1165: Miếng lân phiến thứ hai

Chương 1166: Cố nhân trùng phùng

Chương 1167: Thiên Hồ chuyện cũ

Chương 1168: Căm thù

Chương 1169: Xem thường như vậy

Chương 1170: Thức tỉnh

Chương 1171: Bồ Đề thịnh yến

Chương 1172: Đúc trận

Chương 1173: Huyết Tự đại hội

Chương 1174: Leo núi

Chương 1175: Đến đỉnh

Chương 1176: Ngươi cũng nhập điện

Chương 1177: Tân vương

Chương 1178: Tu La Huyết Môn

Chương 1179: Hoán linh

Chương 1180: Mọc lan tràn biến số

Chương 1181: Lực lượng

Chương 1182: Truyền thừa

Chương 1183: Khải ba môn

Chương 1184: Ta muốn thử một chút

Chương 1185: Tiến vào!

Chương 1186: Truyền thừa

Chương 1187: Xuất quan

Chương 1188: Từ chối nhã nhặn

Chương 1189: 200 năm ước hẹn

Chương 1190: Ngũ Quang Lôi Trì

Chương 1191: Tôi kiếm

Chương 1192: Không có nắm chắc

Chương 1193: Loạn tượng dần dần lên

Chương 1194: Tiến giai Đại La

Chương 1195: Thiên Nhân cảnh

Chương 1196: Khốn đốn

Chương 1197: Chớp mắt vạn năm

Chương 1198: Vạn Bảo Tiết

Chương 1199: Không kịp nhìn

Chương 1200: Đấu giá

Chương 1201: Lộ ra mánh khóe

Chương 1202: Âm thầm theo dõi

Chương 1203: Đại La chi tranh

Chương 1204: Ngoài ý muốn liên tục

Chương 1205: Kinh sợ thối lui

Chương 1206: Phá lệ

Chương 1207: Mặt nạ màu đen

Chương 1208: Cùng thuyền mà đi

Chương 1209: Không gian chênh lệch

Chương 1210: 180. 000 năm

Chương 1211: Thiên tai

Chương 1212: Tiểu đỉnh ba chân

Chương 1213: Nhân quả

Chương 1214: Sơ lâm Cửu Nguyên thành

Chương 1215: Di đồ

Chương 1216: Nhiệm vụ mới

Chương 1217: Chính hợp ý ta

Chương 1218: Trước giờ

Chương 1219: Trận đầu

Chương 1220: Nắm chắc thời cơ

Chương 1221: Đánh nhau kịch liệt

Chương 1222: Ngày thứ ba

Chương 1223: Tiên hạ thủ vi cường

Chương 1224: Ẩn giấu thực lực

Chương 1225: Xích Mộng mời

Chương 1226: Hữu kinh vô hiểm

Chương 1227: Trong quan dị động

Chương 1228: Không cách nào tin

Chương 1229: Bại lộ

Chương 1230: Có mưu đồ khác

Chương 1231: Hang hổ tiềm hành

Chương 1232: Nhập quan

Chương 1233: Tầm tung mịch ảnh

Chương 1234: Thâm nhập dưới đất

Chương 1235: Ngoài ý muốn

Chương 1236: Quỷ trận

Chương 1237: Ác đấu Quỷ Linh Tử

Chương 1238: Kiếm trấn phán quan

Chương 1239: Tuyệt sát

Chương 1240: Trảm Thi Tiên Phù

Chương 1241: Bản ác chi tranh

Chương 1242: Kế tạm thời

Chương 1243: Họa phúc tương y

Chương 1244: Mê trận trùng điệp

Chương 1245: Nhị Kim chi tranh

Chương 1246: Cố cảnh tái hiện

Chương 1247: Có mục đích khác

Chương 1248: Chạy hùng hục

Chương 1249: Người thân nhất

Chương 1250: Tái chiến Diệu Pháp

Chương 1251: Trong điện hỗn chiến

Chương 1252: Giằng co chi thế

Chương 1253: Lại một kiện hàng nhái?

Chương 1254: Người trong mộng

Chương 1255: Bàn tay vô hình

Chương 1256: Không sai biệt lắm

Chương 1257: Không nể mặt mũi

Chương 1258: Đoạn nhân quả

Chương 1259: Đồ dỏm

Chương 1260: Đề Hồ sơn

Chương 1261: Lửa sém lông mày

Chương 1262: Liều chết chém giết

Chương 1263: Gần như sụp đổ

Chương 1264: Quay về Bát Hoang

Chương 1265: Thiên Ngoại Thiên

Chương 1266: Thiên Ma loạn thần

Chương 1267: Không chỗ dung thân

Chương 1268: Trảm thi bình cảnh

Chương 1269: Sớm đi chiều đến

Chương 1270: Trở lại đến này

Chương 1271: Thuyết phục chính mình

Chương 1272: Chuẩn bị thỏa đáng

Chương 1273: Trảm thi

Chương 1274: Thoát ly khống chế

Chương 1275: Quỷ Môn

Chương 1276: Tẩy dương vào thành

Chương 1277: Bị phát hiện

Chương 1278: Sự tình ra khác thường

Chương 1279: Dò xét U Minh

Chương 1280: Tượng đá trên cầu

Chương 1281: Chuyện ma quỷ

Chương 1282: Chuyển Luân Vương

Chương 1283: Lại tới một cái

Chương 1284: Tam Vương

Chương 1285: Cùng quỷ đồng hành

Chương 1286: Đại trận quỷ dị

Chương 1287: Núi trèo lên tuyệt đỉnh ta là đỉnh

Chương 1288: Sau cùng sư ân

Chương 1289: Rời phủ

Chương 1290: U Minh gặp ma

Chương 1291: Tái tụ họp

Chương 1292: Thân phận không thể tưởng tượng nổi

Chương 1293: Hoang hồn cùng chuyển thế

Chương 1294: Hình Thú chi nộ

Chương 1295: Nại Hà Trúc làm thuyền

Chương 1296: Trong đảo quỷ điện

Chương 1297: Luân hồi

Chương 1298: Cốt Hoàng

Chương 1299: Thiên cơ

Chương 1300: Luân Hồi chi tranh

Chương 1301: Lâm nguy xuất thủ

Chương 1302: Liên thủ

Chương 1303: Điện chủ hiện thân

Chương 1304: Không đường về

Chương 1305: Một ta khác

Chương 1306: Nhất thì nhị sinh

Chương 1307: Lựa chọn

Chương 1308: Luân hồi nhất niệm

Chương 1309: Mỗi người một nơi

Chương 1310: Tâm tình không tốt

Chương 1311: Hải chi lực

Chương 1312: Bế quan thiên ngoại

Chương 1313: Thiện đã không còn

Chương 1314: Du lịch thiên hạ

Chương 1315: Nhất niệm chi thiện

Chương 1316: Làm việc thiện bố thí

Chương 1317: Ẩn thế

Chương 1318: Trong nháy mắt trăm năm

Chương 1319: Ngồi luận thiện ác chi đạo

Chương 1320: Quy túc

Chương 1321: Biến đổi liên tục

Chương 1322: Áp chế cùng lựa chọn

Chương 1323: Con mắt lớn chân thân

Chương 1324: Lôi hải luyện kiếm

Chương 1325: Huyền Thiên kiếm linh

Chương 1326: Sắp chia tay

Chương 1327: Phó ước

Chương 1328: Một kích thành công

Chương 1329: Tìm tới cửa

Chương 1330: Đại đạo chi tranh ( tết nguyên đán khoái hoạt! )

Chương 1331: Thiếu nữ sừng rồng

Chương 1332: Tiên giới đại kiếp

Chương 1333: Trùng phùng

Chương 1334: Chuyện cũ rành rành

Chương 1335: Sinh tử cùng đi

Chương 1336: Khuynh sào

Chương 1337: Trùng triều hộ chủ

Chương 1338: Trùng Tổ

Chương 1339: Thiên Trùng đại chiến

Chương 1340: Ta chính là Hàn Lập

Chương 1341: Phá đạo

Chương 1342: Mặt không đổi sắc

Chương 1343: Hóa đạo

Chương 1344: Như ảnh mà tới

Chương 1345: Quyết định thật nhanh

Chương 1346: Như thế nào tự ngã?

Chương 1347: Vạn năm ma luyện

Chương 1348: Cố hương gặp bạn cố tri

Chương 1349: Hay là Hô Ngôn kia

Chương 1350: Phù vân

Chương 1351: Trảm niệm

Chương 1352: Cách hết thảy chư tướng

Chương 1353: Nửa quẻ dòm thiên cơ ( tết xuân khoái hoạt )

Chương 1354: Một mình dự tiệc

Chương 1355: Thập Phương Vạn Tiên

Chương 1356: Quần anh hội tụ

Chương 1357: Khốn cục

Chương 1358: Khách không mời mà đến

Chương 1359: Yến lên

Chương 1360: Nguyện chúng sinh nhập niết

Chương 1361: Ân oán tình cừu

Chương 1362: Thế cục đột biến

Chương 1363: Giương cung bạt kiếm

Chương 1364: Hết sức căng thẳng

Chương 1365: Nguyền rủa

Chương 1366: Nghịch chuyển

Chương 1367: Kinh thiên dự mưu

Chương 1368: Chất vấn

Chương 1369: Xuất thủ

Chương 1370: Thu mua

Chương 1371: Từng bước ép sát

Chương 1372: Thoát khốn

Chương 1373: Chuẩn bị ở sau

Chương 1374: Trò hay trình diễn

Chương 1375: Thiên Đạo chung yên

Chương 1376: Cơ hội cuối cùng

Chương 1377: Thiên Đạo khó lường

Chương 1378: Hỗn Độn

Chương 1379: Nửa đường giết ra

Chương 1380: Hợp lực

Chương 1381: Khởi tử hồi sinh

Chương 1382: Đạo Thiên Đại Kiếp

Chương 1383: Kim mạch ngọc cốt

Chương 1384: Biến số

Chương 1385: Đại đạo quy nhất

Chương 1386: Thắng bại lằn ranh

Chương 1387: Đoạt bình

Chương 1388: Đền tội

Chương 1389: Đưa ngươi rời đi

Chương 1390: Hiệu lệnh quần tiên

Chương 1391: Bỏ đạo

Chương 1392: Tự do

Chương 1393: Không tiếc

Chương 1394: Phi Vũ ( đại kết cục )

Tiên Giới Thiên bản hoàn tất cảm nghĩ

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
pham_nhan_tu_tien_2_tien_gioi_thien.txt · Last modified: 2021/11/25 14:24 by 127.0.0.1