User Tools

Site Tools


jab_jab_jab_right_hook

Jab, Jab, Jab, Right Hook

Lượt xem: 195

Bản tóm tắt cuốn sách Jab, Jab, Jab, Right Hook: How to Tell Your Story in a Noisy Social World (Tấn công liên tục: Cách kể câu chuyện của bạn trong một xã hội ồn ào) của tác giả Gary Vaynerchuk dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Tấn công liên tục: Cách kể câu chuyện của bạn trong một xã hội ồn àoJab, Jab, Jab, Right Hook: How to Tell Your Story in a Noisy Social World
Gary VaynerchukGary Vaynerchuk
Jab, Jab, Jab, Right Hook giải thích cách các nhà quản lý, nhà tiếp thị và doanh nghiệp nhỏ có thể tận dụng các nền tảng truyền thông trên xã hội như Facebook để mở rộng sợ hiện diện công khai của mình. Một chiến dịch tiếp thị truyền thông xã hội tuyệt vời có thể là đòn quyết định - “Một cái móc phù hợp” để lôi kéo người tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm của mình. Tác giả dạy bạn những chiêu thức trên mạng xã hội sẽ giúp sản phẩm của bạn nhẹ nhàng như bướm và sắc nhọn như ong.Jab, Jab, Jab, Right Hook explains how managers, marketers and small businesses can capitalize on social media platforms like Facebook to increase their public profile. A great social media marketing campaign can deliver that fatal blow – the “right hook” that knocks consumers into buying their product. The author teaches you social media moves that’ll have your product floating like a butterfly and stinging like a bee.
Ngày nay, mọi người tranh nhau hét thật to trên mạng xã hội. Họ nghĩ rằng đó là cách duy nhất để được lắng nghe và quảng bá về sản phẩm của mình. Tiếc rằng họ đã sai.Nowadays people scramble all over each other to scream as loudly as possible on social media. They must think it’s the only way to get heard and spread the word about their product. They’re wrong.
Mặc dù mạng xã hội có thể là một nơi hỗn loạn với hàng tỷ tiếng nói và thương hiệu tranh giành sự chú ý lẫn nhau, nhưng có một cách dễ dàng để loại bỏ sự hỗn loạn đó: Bạn phải biết câu chuyện của mình là gì và cách trình bày nó trên từng mạng xã hội bằng cách tốt nhất.While social media can be a chaotic place with billions of voices and brands all vying for each others’ attention, there’s an easy way to cut through the noise: You have to know what your story is, and how to present it on each social network in the best way.
Chỉ cần một vài thủ thuật nhỏ sẽ giúp câu chuyện của bạn có thể đến với nhiều người hơn. Sau khi đọc phần tóm tắt này, bạn sẽ học được một số vấn đề sau:Just a few tricks and tips will help your story reach more people than you ever thought possible. After reading these blinks, you’ll have learned
Làm thế nào để tiếp thị sản phẩm trên phương tiện truyền thông xã hội mà không làm cho người khác cảm thấy khó chịu;how to market products on social media without annoying people;
Mạng xã hội nào được sử dụng ít nhất, mặc dù nó có tiềm năng rất lớn.which social media network is the most underused, despite its huge potential; and
Tại sao vị trí của câu chuyện cũng quan trọng như chính nội dung của câu chuyện đó.why where you put the story is as important as the story itself.

#1: Phương tiện truyền thông xã hội là điều cần thiết để tiếp thị sản phẩm thành công.

#1: Phương tiện truyền thông xã hội là điều cần thiết để tiếp thị sản phẩm thành công.#1: Social media is essential for successful product marketing.
Hãy nhìn xung quanh bạn. Bạn thấy bao nhiêu người đang cầm điện thoại?Take a look around you. How many people do you see fiddling with their phones?
Sự phát triển nhanh chóng của điện thoại di động đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sử dụng phương tiện truyền thông. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, có gần 325 triệu thuê bao điện thoại di động. Trong khi đó, tổng dân số năm 2013 là 316 triệu người!The rapid spread of cell phones has completely changed the way we consume media. In the United States alone, there are nearly 325 million mobile phone subscriptions. To put that into perspective, the total population in 2013 was 316 million!
Có thể nói rằng gần như tất cả mọi người đều có điện thoại và gần như tất cả những mọi người đều sử dụng mạng xã hội - Tên gọi các trang web hoặc ứng dụng cho phép mọi người kết nối với nhau.It’s safe to assume that nearly everyone has a phone now, and nearly all those users are on social media – the websites or applications that allow people to connect with each other and network.
Nghiên cứu thị trường của eMarketer đã phát hiện ra rằng mọi người dành gần một nửa thời gian sử dụng điện thoại trên mạng xã hội. Trên thực tế, 71% người Mỹ đang sử dụng Facebook và có hơn nửa tỷ người dùng Twitter trên toàn thế giới.Market research by eMarketer has found that people spend nearly half their phone time on social media. In fact, 71 percent of Americans are on Facebook, and there are more than half a billion Twitter users worldwide.
Mạng xã hội cũng đã thay đổi thói quen tiêu dùng của chúng ta. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cách chúng ta tiêu tiền: Cứ bốn người thì có một người sử dụng các trang mạng xã hội để giúp họ quyết định thứ họ muốn mua. Họ tìm hiểu về một sản phẩm thông qua các thông tin lan truyền trên Twitter hoặc bài đăng trên Facebook của bạn bè.Social media has changed our consumption habits. It directly influences the way we spend our money: One in four people use social media sites to help them decide what they want to buy. They find out about a product through a viral Twitter campaign, or their friend’s Facebook post.
Và mạng xã hội không chỉ dành cho giới trẻ - Baby Boomers gần đây đã tăng mức tiêu thụ mạng xã hội của họ lên 42% chỉ trong một năm. Thực tế này đặc biệt quan trọng đối với các nhà quảng cáo, vì Baby Boomers chiếm 70% chi tiêu của Hoa Kỳ.And social media isn’t just for the young – Baby Boomers recently increased their social media consumption by 42 percent in just one year. This fact is especially important to advertisers, because Baby Boomers account for 70 percent of US spending.
Việc các phương tiện truyền thông thời đại mới qua mặt các phương tiện truyền thông cũ là điều bình thường - đã có lúc đài phát thanh vượt qua báo in và đến lượt TV thay thế đài phát thanh. Nhưng sự tiếp quản của mạng xã hội đã nhanh hơn đáng kể. Đài phát thanh đã mất 38 năm để tiếp cận 50 triệu người, vô tuyến truyền hình mất 13 năm. Còn Instagram? Chỉ 1.5 năm.It’s normal for new media outlets to overtake old ones – once upon a time radio overtook print, and TV replaced radio in turn. But social media’s takeover has been significantly faster. It took radio 38 years to reach 50 million people, and TV 13. Instagram? Only a year and half.
Rõ ràng, các nhà tiếp thị cần hiểu cách sử dụng những công cụ mới xuất hiện nhưng vô cùng mạnh mẽ này. Phương tiện truyền thông xã hội đơn giản là quan trọng trong thời đại hiện đại của chúng ta.Clearly, marketers need to understand how to utilize these powerful new tools. Social media is simply vital in our modern age.

#2: Một chiến dịch tiếp thị tuyệt vời phụ thuộc vào nội dung của nó.

# 2: Một chiến dịch tiếp thị tuyệt vời dựa vào nội dung của nó.Jab, Jab, Jab, Right Hook Key Idea #2: A great marketing campaign relies on its content.
Vậy những thay đổi về mặt xã hội này có ý nghĩa gì đối với những người làm tiếp thị? Chà, hoạt động tiếp thị của bạn cần có nội dung hay và bạn phải biết cách kể những câu chuyện hấp dẫn mọi người.So what do these social changes mean for marketers? Well, your marketing needs great content, and you’ve got to tell people enticing stories.
Cách duy nhất để bạn có thể nổi bật trong thế giới ồn ào của mạng xã hội là dựa vào một nội dung thật nổi bật. Chúng ta không còn thấy các chiến dịch quảng cáo đơn lẻ khởi chạy trong sáu tháng hoặc dài hơn như những quảng cáo trên TV trước đây. Ngày nay, tiếp thị mạnh mẽ có nghĩa là các chiến dịch được thực hiện quanh năm cung cấp nội dung mới mỗi ngày.The only way you can stand out in the noisy world of social media is through outstanding content. We no longer see individual ad campaigns that launch for six months or so, as used to be the case for TV. Nowadays, strong marketing means year-round campaigns that provide fresh content daily.
Các chiến dịch mới này thu hút khách hàng vào một câu chuyện cung cấp trong đó thương hiệu được xuất hiện và được dẫn dắt đến cao trào: Bán hàng.These new campaigns engross the customers in a story that provides brand exposure, and ideally leads to the climax: a sale.
Chiến dịch quảng cáo của Nike là một ví dụ tuyệt vời. Nike là một ứng dụng cho phép mọi người so sánh thành tích tập thể dục của họ và thậm chí cạnh tranh với nhau. Điều này có nghĩa là chính người dùng thực sự tạo ra nội dung hàng ngày và cùng nhau quảng bá cho Nike.The Nike campaign is a great example. Nike is an app that lets people compare their exercise accomplishments, and even compete with each other. This means the users themselves actually create daily content and promote the company.
Đương nhiên, các công ty khác nhau sẽ tiếp cận nhiệm vụ này theo cách khác nhau, nhưng nội dung nổi bật tuân thủ một số quy tắc.Naturally, different companies will approach this task differently, but outstanding content does adhere to a few rules.
Thứ nhất, nội dung không được gây khó chịu hoặc xâm phạm. Nó sẽ hòa nhập hoàn toàn vào cuộc sống của người tiêu dùng. Bất kỳ ai cũng có thể tránh quảng cáo thông qua các công cụ DVR, Adblock, nút tắt tiếng hoặc chỉ đơn giản là cuộn nhanh. Nội dung tiếp thị phải thực sự mang tính giải trí để thu hút người dùng.Firstly, the content shouldn’t be annoying or intrusive. It should blend seamlessly into the consumer’s life. Anyone can avoid ads though DVRs, Adblock, mute buttons or simply fast scrolling. Marketing content has to be genuinely entertaining to catch the eye.
Cũng không thể đòi hỏi quá cao ở khán giả. Quảng cáo của bạn dành cho người tiêu dùng, không phải cho người tiếp thị. Những quảng cáo mang nhiều thông tin và có tính tương tác cao thường mang lại hiệu quả tích cực hơn, vì người tiêu dùng thích chúng hơn.It also can’t be too demanding of the audience. Your advertisements are for the consumers, not you. Informative and interactive ads usually work better, as consumers enjoy them more.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng ngay cả nội dung tuyệt vời cũng vô nghĩa nếu bị đặt vào sai hoàn cảnh. Nội dung hiệu quả phải là nội dung gốc.Finally, remember that even great content is meaningless in the wrong context. Effective content has to be native.
Điều đó có nghĩa là nó phải phù hợp với định dạng, nhân khẩu học và xu hướng chung của nền tảng mà nó sử dụng. Đừng lãng phí nội dung của bạn bằng cách chọn sai nền tảng.That means it should fit the format, demographics and general trends of the platform it’s on. Don’t waste your content by choosing the wrong platform.
Ví dụ: một bức ảnh không rõ ràng hoặc chất lượng thấp trên Pinterest có thể thất bại, nhưng sẽ là một cú hit trên Twitter nếu nó được đăng với chú thích dí dỏm. Các nhà tiếp thị nên hiểu các mạng xã hội khác nhau hoạt động như thế nào để có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất có thể.For example, an unclear or low-quality photo on Pinterest might flop, but be a hit on Twitter if it’s posted with a witty caption. Marketers should understand how different social networks function, so they can use them as effectively as possible.

#3: Nếu bạn muốn tối đa hóa khả năng hiển thị trên Facebook, nội dung của bạn phải nổi bật.

# 3: Nếu bạn muốn tối đa hóa khả năng hiển thị trên Facebook, nội dung của bạn phải nổi bật.Jab, Jab, Jab, Right Hook Key Idea #3: If you want to maximize exposure on Facebook, your content has to be outstanding.
Facebook đóng vai trò gì trong tất cả những điều này?What role does Facebook play in all this?
Facebook thực sự là không gian mơ ước để tương tác với người tiêu dùng. Đó là một chuỗi hoạt động liên tục - vào năm 2012, có hơn một tỷ người dùng hoạt động mỗi tháng. Thật đáng kinh ngạc, Facebook chiếm 1/5 tổng số lượt xem trang web ở Hoa Kỳ.Facebook is really the dream space for interacting with consumers. It’s a constant hive of activity – in 2012, there were over a billion active users each month. Shockingly, Facebook accounts for one-fifth of total webpage views in the United States.
Quảng cáo trên Facebook tương đối rẻ. Các chiến dịch quảng cáo trên truyền hình có thể tốn từ 7.000 đến 13.000 đô la và các công ty trả tiền cho chúng thậm chí không thể chắc chắn có bao nhiêu người xem chúng. Mặt khác, quảng cáo Facebook có giá từ 0,5 đô la đến 1,5 đô la cho mỗi “lượt thích”. Những quảng cáo này cũng có thể tương tác được thông qua thao tác chia sẻ của người dùng.Advertising on Facebook is relatively inexpensive. Ad campaigns on television can cost between $7,000 and $13,000, and the companies who pay for them can’t even be sure how many people watch them. Facebook ads, on the other hand, cost between $0.50 and $1.50 per “like.” They’re also interactive, as consumers can share them with each other.
Tuy nhiên, quảng cáo trên Facebook đặt ra một số thách thức nhất định. Xét cho cùng, nó được thiết kế để mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm tốt nhất - không phải các nhà quảng cáo.Advertising on Facebook does pose certain challenges, however. After all, it’s designed to give the consumers the best experience – not the advertisers.
Chỉ cần xem xét cách thức hoạt động của nguồn cấp tin tức. Nó được thiết kế để lọc ra một số nội dung nhất định, vì vậy nó không bị làm phiền bởi những thông tin không mong muốn (từ các nhà quảng cáo hoặc mọi người).Just consider how the newsfeed works. It’s been designed to filter out certain content, so it doesn’t get clogged up with unwanted information (from advertisers or people).
Facebook đã phát triển EdgeRank để giải quyết vấn đề này. Mỗi khi người dùng làm điều gì đó trên Facebook, nó sẽ được ghi lại dưới dạng một phần thông tin được gọi là “Edge”. EdgeRank theo dõi những thông tin này và sử dụng chúng để xác định những gì sẽ được đưa vào nguồn cấp tin tức cho người dùng trong những lần tới. Vì vậy, nếu bạn thường xuyên thích ảnh của một người bạn, nhưng không thích trạng thái của họ, bạn sẽ thấy nhiều ảnh của họ hơn trong nguồn cấp tin tức của mình.Facebook developed EdgeRank to address this problem. Every time a user does something on Facebook, it’s recorded as a piece of information called an “edge.” EdgeRank keeps track of these, and uses them to determine what should go into the newsfeed. So if you regularly like a friend’s photos, but not their status, you’ll see more of their photos in your newsfeed.
Điều này có nghĩa là các nhà tiếp thị phải tạo ra nội dung có thể tạo ra nhiều tương tác hơn. Hơn nữa, EdgeRank không ảnh hưởng đến lượt thích đã mua hoặc lượt nhấp vào các trang web khác. Vì vậy, ngay cả khi một liên kết đến trang của bạn có thể tạo ra hàng triệu lượt bán hàng, nó sẽ nằm ngoài nguồn cấp tin tức trừ khi được thích, chia sẻ hoặc nhận xét.This means marketers have to create content that can generate more interaction – or edges. Moreover, EdgeRank doesn’t factor in purchased likes, or click-throughs to other sites. So even if a link to your page could generate millions of sales, it’ll stay out of the newsfeed unless it’s liked, shared or commented on.
Tóm lại, nội dung của bạn phải tuyệt vời thì quảng cáo trên Facebook mới có giá trị.In short, your content has to be great for Facebook advertising to be worth it.

#4: Twitter có thể cung cấp khả năng hiển thị thương hiệu tuyệt vời nếu được sử dụng # hợp lý.

#4: Twitter có thể cung cấp khả năng hiển thị thương hiệu tuyệt vời nếu bạn sử dụng hashtag # hợp lý.Jab, Jab, Jab, Right Hook Key Idea #4: Twitter can provide great brand exposure if used #properly.
Điều gì về tweet? Tweet ở khắp mọi nơi, nhưng chúng có thể mang lại doanh thu thực sự không?What about tweets? They’re everywhere, but can they bring in real revenue?
Vâng, Twitter mang lại cơ hội tuyệt vời cho các doanh nghiệp, nhưng nó thường được sử dụng không hiệu quả. Đó có thể là một giấc mơ khác đối với các nhà tiếp thị, vì nó cho phép họ kết nối trực tiếp với người tiêu dùng.Well, Twitter provides great opportunities for businesses, but it’s often inefficiently used. It can be another dream for marketers, as it allows them to connect directly with consumers.
Năm 2012, Twitter có hơn 100 triệu người dùng ở Hoa Kỳ và 500 triệu trên toàn thế giới. Không giống như các trang Facebook, hồ sơ Twitter gần như hoàn toàn ở chế độ công khai, điều này giúp kết nối với mọi người dễ dàng hơn.In 2012, Twitter had more than 100 million users in the United States, and 500 million worldwide. Unlike Facebook pages, Twitter profiles are almost entirely public, which makes it easier for strangers to connect.
Tuy nhiên, có thể khó tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua Twitter, vì nguồn cấp dữ liệu của họ liên tục ngập tràn các tweet, nhiều trong số đó là các cuộc trò chuyện tự phát. Có một lượng lớn thông tin trên Twitter - khoảng 750 tweet mỗi giây. Các nhà tiếp thị có thể làm cho nội dung của họ nổi bật như thế nào?However, it can be hard to reach prospective customers through Twitter, as their feeds are constantly inundated with tweets, many of which are spontaneous conversations. There is an enormous amount of information on Twitter – approximately 750 tweets per second. How can marketers make their content stand out?
Một chiến lược tốt ở đây là trendjacking, nghĩa là bắt kịp một vấn đề phổ biến mà mọi người đang thảo luận. Các chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên Twitter được gọi là chủ đề xu hướng. Một thuật toán toán học xác định chúng và liệt kê chúng trên trang web.One good strategy here is trendjacking, which means latching on to a popular issue people are discussing. The most discussed topics on Twitter are called trending topics. A mathematical algorithm identifies them and lists them on the site.
Trendjacking chưa được sử dụng. Một ví dụ về cơ hội bỏ lỡ xu hướng là khi bộ phim truyền hình 30 Rock phát sóng tập cuối cùng vào tháng 1 năm 2013 sau bảy năm là một trong những chương trình được yêu thích của nước Mỹ.Trendjacking is underused. One example of a missed opportunity for trendjacking was when the TV series 30 Rock aired it’s final episode in January 2013 after seven years as one of America’s favorite shows.
Một ngày sau tập cuối cùng, 30 Rock là một trong mười chủ đề thịnh hành nhất ở Hoa Kỳ. Công ty quần jean 7 For All Mankind, có biệt danh là “Sevens”, có thể đã nhảy vào xu hướng “bảy”, nhưng họ đã bỏ lỡ cơ hội và không thu hút được người hâm mộ nào của series 30 Rock đến với thương hiệu của mình.The day after the final episode, 30 Rock was one of the top-ten trending topics in the United States. The jeans company 7 For All Mankind, nicknamed “Sevens,” could’ve jumped on the “seven” trend, but they missed the opportunity and didn’t draw any 30 Rock fans to their brand.
Hashtags, đánh dấu từ khóa và phân loại các tweet, cũng mang lại cơ hội tiếp thị tốt. Tuy nhiên, chúng thường bị sử dụng quá mức hoặc sai mục đích.Hashtags, which mark keywords and categorize tweets, also provide good marketing opportunities. However, #they’re #often #overused or #misused.
Điều rất quan trọng là các thẻ bắt đầu bằng # của bạn phải đi đúng hướng - sử dụng chúng một cách bừa bãi hoặc không có chút hài hước hay mỉa mai nào, và chúng sẽ phản tác dụng, khiến bạn bị mất tập trung.It’s very important that your hashtags hit the right tone – use them indiscriminately or without any sense of humor or irony, and they’ll backfire, making you look out of touch.

#5: Các doanh nghiệp vẫn chưa nắm bắt được sức mạnh tiếp thị của Pinterest.

#5: Các doanh nghiệp vẫn chưa nắm bắt được sức mạnh tiếp thị của Pinterest.Jab, Jab, Jab, Right Hook Key Idea #5: Businesses still haven’t caught on to the marketing power of Pinterest.
Bất kỳ nhà tiếp thị nào nhắm mục tiêu đến nhóm khách hàng nữ sẽ rất thiếu sáng suốt nếu không sử dụng Pinterest.Any marketers targeting a female demographic would be crazy not to use Pinterest.
Đó là nền tảng truyền thông xã hội hoàn hảo để bán hàng, đặc biệt là đối với phụ nữ. Pinterest cung cấp “bảng ghim” ảo mà mọi người có thể “ghim” hình ảnh vào. Vì vậy, các công ty có thể tạo mặt tiền cửa hàng ảo nơi mỗi hình ảnh liên kết trực tiếp đến trang chủ của họ.It’s the perfect social media platform for sales, especially for women. Pinterest provides virtual “pin boards” that people can “pin” images to. So companies can create virtual store fronts where each image links directly to their home site.
Các thương hiệu cũng có thể đa dạng hóa bằng cách có một số bảng ghim, với một số chỉ liên quan trực tiếp đến thương hiệu. Ví dụ, một công ty trà có thể thu hút khách du lịch bằng cách tổ chức một bảng ghim cho những tách trà được phát hiện ở những nơi xa lạ trên thế giới!Brands can also diversify by having several pin boards, with some only tangentially related to the brand. For example, a tea company could draw in travelers by hosting a pin board for teacups spotted in strange places in the world!
Pinterest được các nhà tiếp thị sử dụng quá nhiều. Một cuộc khảo sát năm 2012 cho thấy rằng người dùng Pinterest có khả năng mua một sản phẩm trên Pinterest cao hơn 79% so với Facebook. Đó là một nền tảng tuyệt vời và nó phục vụ cho một thị trường đang phát triển nhanh chóng. Đến năm 2012, số lượng người dùng đã tăng 379 phần trăm và đến năm 2013 đã có 48,7 triệu người dùng.Pinterest is massively underused by marketers. A 2012 survey found that Pinterest users were 79 percent more likely to buy a product on Pinterest than Facebook. It’s a great platform, and it caters to a rapidly growing market. By 2012 the number of users had grown by 379 percent, and by 2013 it had 48.7 million users.
Nó cũng có một định kiến ​​lớn về giới đối với phụ nữ. Phụ nữ trên trang web nhiều hơn nam giới từ năm đến một, và khoảng một nửa là mẹ. Vì vậy, Pinterest có thể là một thị trường lý tưởng cho hàng gia dụng hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác được nhắm mục tiêu chủ yếu vào phụ nữ.It also has a large gender bias toward women. Females on the site outnumber males five to one, and about half are mothers. So it could be an ideal market for home goods, or any other products targeted largely at women.
Vậy tại sao các doanh nghiệp không sử dụng Pinterest? Chà, các vấn đề pháp lý và chủ nghĩa giáo điều trong kinh doanh là những lý do chính. Các công ty thận trọng trước nguy cơ vi phạm bản quyền bằng cách chia sẻ ảnh mà họ không sở hữu.So why aren’t businesses all over Pinterest? Well, legal issues and business dogmatism are the main reasons. Companies are cautious about risking copyright infringement by sharing photos they don’t own.
Không có vụ kiện nào liên quan đến bản quyền trên Pinterest thực sự đã được đệ trình và Pinterest đã cố gắng hết sức để làm cho các điều khoản sử dụng của nó thân thiện hơn với doanh nghiệp. Vì vậy, các vấn đề bản quyền dường như không phải là một mối nguy hiểm nghiêm trọng - các doanh nghiệp chỉ không muốn nỗ lực mở rộng sang một nền tảng mới, trong trường hợp nó không là gì khác ngoài một mốt nhất thời.No lawsuits concerning copyright on Pinterest have actually been filed, and Pinterest has done its best to make its terms of use more business-friendly. So copyright issues don’t seem to be a serious danger – businesses just don’t want to put in the effort of expanding to a new platform, in case it’s nothing but a passing fad.
Đánh giá: Jab, Jab, Jab, Right HookIn Review: Jab, Jab, Jab, Right Hook Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Khi cuộc sống của chúng ta diễn ra trực tuyến ngày càng nhiều, các doanh nghiệp sử dụng các chiến dịch truyền thông xã hội là điều cần thiết. Vì vậy, hãy tìm ra những nền tảng nào tốt nhất cho thương hiệu của bạn và điều chỉnh hoạt động tiếp thị của bạn cho phù hợp với chúng. Hãy nhớ rằng không có “một kích thước phù hợp với tất cả” cho tiếp thị truyền thông xã hội và đừng sợ hãi các nền tảng mới như Pinterest. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể đạt được thành công khi áp dụng đúng phương tiện truyền thông xã hội.As more and more of our lives take place online, it is essential for businesses to use social media campaigns. So figure out what platforms are best for your brand, and tailor your marketing to them. Remember there’s no “one size fits all” for social media marketing, and don’t be afraid of new platforms like Pinterest. Any business can find success when it gets social media right.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Tận dụng các xu hướng.Take advantage of trends.
Tìm hiểu những vấn đề mà mọi người đã quan tâm, sau đó gắn chúng với sản phẩm hoặc thương hiệu của bạn. Các chủ đề thịnh hành trên Twitter là một cách tuyệt vời để làm điều này. Sẽ dễ dàng hơn cho bạn và có ý nghĩa hơn đối với khách hàng của bạn nếu bạn có thể truyền sự nhiệt tình của họ cho những thứ khác vào công ty của bạn.Find out what issues people are already excited about, then tie in your product or brand. Trending topics on Twitter are a great way to do this. It’s easier for you and more meaningful to your customers if you can transfer their enthusiasm for other things onto your company.
Đề xuất đọc thêm: Crush It! của tác giả Gary VaynerchukSuggested further reading: Crush It! by Gary Vaynerchuk
Đập nó! là một cuốn sách tạo động lực, một bản thiết kế và hướng dẫn cho những ai muốn chuyển niềm đam mê của mình thành một công việc kinh doanh. Sử dụng cuộc đời của tác giả làm ví dụ, cuốn sách này trình bày chi tiết cách mọi người có thể “nghiền nát nó”, tức là nhận ra khả năng thực hiện đam mê của họ, xác định sinh kế của họ và kiếm sống bằng những gì họ thích làm.Crush It! is a motivational text, a blueprint and guide for those who want to translate their passion into a business. Using the author’s life as an example, this book details how everyone can “crush it,” i.e., realize the possibility of living their passion, determining their livelihood and making a living off of what they love to do.

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
jab_jab_jab_right_hook.txt · Last modified: 2021/09/04 20:12 by 127.0.0.1