User Tools

Site Tools


queen_fashion_marie_antoinette_wore_revolution

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
queen_fashion_marie_antoinette_wore_revolution [2021/10/19 21:13]
bacuro
queen_fashion_marie_antoinette_wore_revolution [2021/10/23 07:05] (current)
editor
Line 5: Line 5:
 <WRAP center round tip 100%> <WRAP center round tip 100%>
  
-//Bản tóm tắt dưới đây đang được dịch bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);//\\+//Bản tóm tắt dưới đây đang được dịch bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);// \\
 //Nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút "Edit this page" để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!// //Nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút "Edit this page" để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!//
  
Line 102: Line 102:
 |Tuy nhiên, sự thay đổi sau đó đã đến quá muộn. Trong mắt công chúng, bà đã đi ngược lại những gì được mong đợi ở một người phụ nữ ở vị trí của mình quá nhiều lần.|This later transformation came too late, however. In the eyes of the public, she had trespassed against what was expected of a woman in her position too many times.| |Tuy nhiên, sự thay đổi sau đó đã đến quá muộn. Trong mắt công chúng, bà đã đi ngược lại những gì được mong đợi ở một người phụ nữ ở vị trí của mình quá nhiều lần.|This later transformation came too late, however. In the eyes of the public, she had trespassed against what was expected of a woman in her position too many times.|
 |Vì vậy, sau khi quân cách mạng xông vào Versailles, Marie Antoinette bị buộc tội là kẻ thù của Pháp và bị kết án tử hình bằng máy chém.|So, after the revolutionaries stormed Versailles, Marie Antoinette was accused of being an enemy of France and condemned to death by the guillotine.| |Vì vậy, sau khi quân cách mạng xông vào Versailles, Marie Antoinette bị buộc tội là kẻ thù của Pháp và bị kết án tử hình bằng máy chém.|So, after the revolutionaries stormed Versailles, Marie Antoinette was accused of being an enemy of France and condemned to death by the guillotine.|
-|Tuy nhiên, trong những giây phút cuối cùng của mình, Marie Antoinette đã có một tuyên bố thách thức cuối cùng với thời trang của mình. Bà mặc một chiếc áo choàng trắng mà bà đã giấu trong phòng giam, tượng trưng cho hoa huệ của đế chế Bourbon. Vì vậy, bà ấy đã mặc quầáo để bước về phía máy chém - lần xuất hiện cuối cùng, nhưng không kém phần vinh quang, trước công chúng.###|In her final moments, however, Marie Antoinette made a last defiant statement with her fashion. She wore a white gown that she’d kept hidden in her jail cell, which symbolized the lily of the Bourbon empire. It was thus attired that she walked toward the guillotine – her final, but no less glorious, public appearance.|+|Tuy nhiên, trong những giây phút cuối cùng của mình, Marie Antoinette đã có một tuyên bố thách thức cuối cùng với thời trang của mình. Bà mặc một chiếc áo choàng trắng mà bà đã giấu trong phòng giam, tượng trưng cho hoa huệ của đế chế Bourbon. Vì vậy, bà ấy đã chọtrang phục này để bước lên máy chém - lần xuất hiện cuối cùng, nhưng không kém phần vinh quang, trước công chúng.|In her final moments, however, Marie Antoinette made a last defiant statement with her fashion. She wore a white gown that she’d kept hidden in her jail cell, which symbolized the lily of the Bourbon empire. It was thus attired that she walked toward the guillotine – her final, but no less glorious, public appearance.|
  
 ===== Tổng kết ===== ===== Tổng kết =====
Line 108: Line 108:
 |Đánh giá: Tóm tắt sách Queen of Fashion|In Review: Queen of Fashion Book Summary| |Đánh giá: Tóm tắt sách Queen of Fashion|In Review: Queen of Fashion Book Summary|
 |Thông điệp chính trong cuốn sách này:|The key message in this book:| |Thông điệp chính trong cuốn sách này:|The key message in this book:|
-|Marie Antoinette tận dụng triệt để thời trang và ngoại hình để khẳng định quyền lực của mình trong thời điểm và i mà phụ nữ - thậm chí là nữ hoàng - thường bất lực. Cô ấy đã sử dụng ngoại hình của mình để tạo cho mình một tiếng nói và thoát khỏi những ràng buộc hạn chế của truyền thống, mặc dù thông điệp của cô ấy không phải lúc nào cũng được tiếp nhận theo cách mà cô ấy mong đợi.|Marie Antoinette radically used fashion and appearance to assert her power in a time and place where women – even queens – were often powerless. She used her appearance to give herself a voice and break free from the restrictive bonds of tradition, even though her message wasn’t always received in the way she had hoped.|+|Marie Antoinette tận dụng triệt để thời trang và ngoại hình để khẳng định quyền lực của mình trong thời điểm và địa điểm mà phụ nữ - thậm chí là nữ hoàng - thường không có quyền lực. Cô ấy đã sử dụng ngoại hình của mình để tạo cho mình một tiếng nói và thoát khỏi những ràng buộc hạn chế của truyền thống, mặc dù thông điệp của cô ấy không phải lúc nào cũng được tiếp nhận theo cách mà cô ấy mong đợi.|Marie Antoinette radically used fashion and appearance to assert her power in a time and place where women – even queens – were often powerless. She used her appearance to give herself a voice and break free from the restrictive bonds of tradition, even though her message wasn’t always received in the way she had hoped.|
 |Lời khuyên hữu ích:|Actionable advice:| |Lời khuyên hữu ích:|Actionable advice:|
 |Sử dụng phong cách để giao tiếp!|Use style to communicate!| |Sử dụng phong cách để giao tiếp!|Use style to communicate!|
-|Lần tới khi bạn mặc quầáo, hãy cân nhắc xem mỗi phụ kiện và món đồ của quầáo truyền đạt thông tin gì, sau đó phản ánh lại cách sử dụng thời trang của Marie Antoinette. Thật hấp dẫn vì sự xuất hiện có ý nghĩa chỉ cách đây vài thế kỷ. Thông thường, đó là một vấn đề của sự sống và cái chết. Mặc dù những ngày này mọi người không thường bị chặt đầu khi ngủ dậy, nhưng cách bạn ăn mặc vẫn nói lên khá nhiều điều.|Next time you’re getting dressed, consider what each accessory and article of clothing communicates, and then reflect back on Marie Antoinette’s use of fashion. It’s fascinating how meaningful appearance was just a few centuries ago. Often, it was a matter of life and death. Though people don’t often get beheaded for their get-up these days, the way you attire yourself still says quite a lot.|+|Lần tới khi bạn chọtrang phục, hãy cân nhắc xem mỗi phụ kiện và món đồ của bạđang truyền đạt thông tin gì, sau đó hãy học cách sử dụng thời trang của Marie Antoinette. Thật hấp dẫn vì sự xuất hiện có ý nghĩa chỉ cách đây vài thế kỷ. Thông thường, đó là một vấn đề của sự sống và cái chết. Mặc dù những ngày này mọi người không thường bị chặt đầu khi ngủ dậy, nhưng cách bạn ăn mặc vẫn nói lên khá nhiều điều.|Next time you’re getting dressed, consider what each accessory and article of clothing communicates, and then reflect back on Marie Antoinette’s use of fashion. It’s fascinating how meaningful appearance was just a few centuries ago. Often, it was a matter of life and death. Though people don’t often get beheaded for their get-up these days, the way you attire yourself still says quite a lot.|
  
-{{tag>[Nonfiction]}}+{{tag>[Nonfiction Fashion France]}}
  
  
queen_fashion_marie_antoinette_wore_revolution.txt · Last modified: 2021/10/23 07:05 by editor