User Tools

Site Tools


good_news_lessons_advice_bright_side

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

good_news_lessons_advice_bright_side [2021/10/20 19:56] (current)
bacuro created
Line 1: Line 1:
 +====== And the Good News Is...: Lessons and Advice from the Bright Side Tiếng Việt ======
 +
 +Lượt xem: {{counter}} ~~NOCACHE~~
 +
 +<WRAP center round tip 100%>
 +
 +//Bản tóm tắt cuốn sách And the Good News Is...: Lessons and Advice from the Bright Side (Và Tin tốt là ...: Bài học và lời khuyên từ khía cạnh tươi sáng) của tác giả Dana Perino dưới đây đang được dịch bởi các thành viên của trang web dichsach.club//\\
 +//Nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, hãy ấn vào nút "Edit this page" để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!//
 +
 +</WRAP>
 +
 +|**Bản dịch Tiếng Việt **|**Bản tiếng Anh**|
 +|Và Tin tốt là ...: Bài học và lời khuyên từ khía cạnh tươi sáng|And the Good News Is...: Lessons and Advice from the Bright Side|
 +|Dana Perino|Dana Perino|
 +|Nó nói về cái gì?|What's it about?|
 +|And the Good News Is… (2015) sẽ hướng dẫn bạn qua cuộc đời và thời đại của Dana Perino. Những điều chớp mắt này theo suốt cuộc đời của Dana - từ thời thơ ấu ở vùng nông thôn Wyoming cho đến sự nghiệp của cô trên Đồi Capitol - và đưa ra những lời khuyên hữu ích để thành công và cải thiện bản thân trong suốt chặng đường.|And the Good News Is… (2015) walks you through the life and times of Dana Perino. These blinks follow Dana’s life – from her early childhood in rural Wyoming to her career on Capitol Hill – and offer applicable advice for success and personal improvement along the way.|
 +|Bạn thực sự biết gì về Dana Perino? Có thể bạn đã nhìn thấy cô ấy trên truyền hình hoặc biết điều gì đó về lập trường chính trị của cô ấy. Nhưng ngoài điều đó?|What do you really know about Dana Perino? Maybe you’ve seen her on television or know something about her political stance. But beyond that?|
 +|Đúng - không nhiều.|Right – not much.|
 +|Cuộc sống của bà trông như thế nào trước khi bà trở thành một nhân vật nổi tiếng trong chính trường Hoa Kỳ? Cô ấy đến từ đâu? Thời thơ ấu của cô ấy như thế nào? Cô ấy đã vượt qua những trở ngại nào trên con đường đi đến thành công?|What did her life look like before she became a famous figure in American politics? Where is she from? How was her childhood? What obstacles did she overcome on her way to success?|
 +|Tóm tắt cuốn sách này trả lời những câu hỏi như vậy và hơn thế nữa. Họ cung cấp cho bạn câu chuyện cuộc sống cá nhân của Dana, mô tả những khoảnh khắc quan trọng trong suốt chặng đường - từ cuộc sống trong một trang trại đến làm việc chặt chẽ với tổng thống Bush trong Nhà Trắng và tiếp tục đạt được danh tiếng trên chương trình Fox News, The Five.|This book summary answer such questions and more. They provide you with Dana’s personal life story, describing landmark moments along the way – from living life on a ranch to working closely with president Bush in the White House and going on to achieve fame on the Fox News show, The Five.|
 +|Trong phần tóm tắt này của Và Tin Mừng Là ... của Dana Perino, bạn sẽ học|In this summary of And the Good News Is... by Dana Perino, you’ll learn|
 +|cách cha mẹ Dana chuẩn bị cho cô một công việc trong lĩnh vực chính trị;|how Dana’s parents prepared her for a job in politics;|
 +|rằng cứng rắn không loại trừ việc trở nên nhẹ nhàng; và|that being tough doesn’t exclude being gentle; and|
 +|những gì Dana học được từ Dick Cheney.|what Dana learned from Dick Cheney.|
 +|Và Tin tốt lành là ... Ý tưởng chính # 1: Dành nhiều thời gian ở trang trại ở Wyoming đã dạy Dana trở nên cứng rắn và độc lập.|And the Good News Is... Key Idea #1: Spending lots of time on a Wyoming ranch taught Dana to be tough and independent.|
 +|Dana Perino đã trải qua phần lớn thời thơ ấu của mình ở vùng nông thôn Wyoming, trong trang trại của ông bà cô. Ông bà nội của cha cô là những người nhập cư Ý, những người đã nắm lấy giấc mơ Mỹ bằng sừng; đối với họ và đối với Dana cũng vậy, trang trại là biểu tượng của tự do.|Dana Perino spent much of her childhood in rural Wyoming, on her grandparents’ ranch. Her father’s grandparents were Italian immigrants who’d grabbed the American dream by the horns; for them, and for Dana, too, the ranch was a symbol of freedom.|
 +|Không chỉ vậy, việc sống trong trang trại đã dạy Dana tầm quan trọng của việc luôn giúp đỡ. Mặc dù không phải lúc nào cũng vui vẻ, Dana và chị gái đã giúp đỡ mọi công việc nhà: đổ đầy bể nước, mở cổng, thu thập trứng và giữ cho bê con ăn trong mùa đông.|Not just that, but living on the ranch taught Dana the importance of always lending a hand. Even though it wasn’t always fun, Dana and her sister helped out with all the chores: filling water tanks, opening gates, collecting eggs and keeping the calves fed during winter.|
 +|Đôi khi Dana phải vượt qua nỗi sợ hãi của mình để giúp đỡ.|Sometimes Dana had to overcome her fears in order to help out.|
 +|Ví dụ, việc nhặt trứng gà khiến Dana sợ hãi. Chuồng tối om và nặng mùi, gà mái sẽ mổ vào tay cô khi cô cố lấy trứng. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã làm được. Cuộc sống ở vùng nông thôn Wyoming rất khó khăn, và mọi người đều phải tự kéo cân nặng của mình. Học cách vượt qua nỗi sợ hãi và vượt qua chính mình đã chứng minh một bài học quý giá sau này trong cuộc đời Dana.|For instance, gathering chicken eggs frightened Dana. The coop was dark and smelly, and the hens would peck at her hands when she tried to take the eggs. But she did it anyway. Life in rural Wyoming was rough, and everyone had to pull his or her own weight. Learning to overcome her fears and pitch in proved a valuable lesson later in Dana’s life.|
 +|Cuộc sống ở nông trại cũng dạy Dana những bài học quan trọng khác. Ví dụ, điều cần thiết là phải vừa cứng rắn vừa nhẹ nhàng. Khi cô ấy khoảng tám tuổi, Dana và em gái của cô ấy đang trên xe tải với ông của họ thì họ nhận thấy rằng một trong những con ngựa bị gãy chân. Con vật to lớn đang rên rỉ và rõ ràng là rất đau đớn.|Ranch life taught Dana other important lessons, too. For instance, that it’s essential to be both tough and gentle. When she was about eight years old, Dana and her sister were in the truck with their grandfather when they noticed that one of the horses had a broken leg. The huge animal was whimpering and clearly in a lot of pain.|
 +|Ông của Dana bước ra khỏi xe, cầm lấy khẩu súng trường của mình và bảo hai cô gái nhỏ ở trong xe tải và cúi đầu xuống. Dù sao thì Dana cũng lẻn lên đỉnh cao, và nhìn ông cô bắn ngựa.|Dana’s grandfather got out of the car, grabbed his rifle and told the two little girls to stay in the truck with their heads down. Dana snuck a peak anyhow, and watched as her grandfather shot the horse.|
 +|Khi họ lái xe đi, anh đặt tay lên đầu gối cô và bóp nhẹ, cho cô thấy anh biết cô cảm thấy thế nào. Sau đó, Dana nhận ra rằng sự dịu dàng và sức mạnh giống như hạt đậu trong vỏ quả.|As they drove away, he rested his hand on her knee and squeezed it gently, showing her he knew how she felt. It was then that Dana realized that tenderness and strength are like peas in a pod.|
 +|Và Tin tốt lành là ... Ý tưởng chính # 2: Cha mẹ của Dana đã lôi kéo cô ấy vào chính trị và cho cô ấy thấy lý do tại sao nước Mỹ tuyệt vời.|And the Good News Is... Key Idea #2: Dana’s parents got her hooked on politics and showed her why America is great.|
 +|Quả táo không rơi xa cái cây: trong trường hợp của Dana, câu cách ngôn này đặc biệt đúng. Trên thực tế, cha cô, một người yêu thích chính trị, đã sớm cho cô thích báo chí và chính phủ.|The apple doesn’t fall far from the tree: in Dana’s case, this aphorism holds especially true. In fact, her father, a lover of politics, gave her an early taste for newspapers and government.|
 +|Thế nào?|How?|
 +|Cha của Dana đã đăng ký vô số tạp chí chính trị như Time, US News & World Report, National Review và Newsweek. Đương nhiên, không mất nhiều thời gian để cô gái trẻ Dana bị ám ảnh - trên thực tế, cô bị ám ảnh đến mức cô khăng khăng đòi gia đình đi lễ nhà thờ sớm nhất vào Chủ nhật để có thể về nhà kịp giờ xem chương trình trò chuyện buổi sáng.|Dana’s father subscribed to countless political magazines like Time, U.S. News & World Report, National Review and Newsweek. Naturally, it didn’t take long for the young Dana to become obsessed – so obsessed, in fact, that she insisted on her family attending the earliest church service on Sunday so she could get home in time to catch the morning talk shows.|
 +|Hơn nữa, khi Dana lên lớp ba, bố cô đã cho cô và chị gái đọc The Denver Post và Rocky Mountain News mỗi ngày trước khi anh đi làm về. Sau đó, trước khi cả gia đình ngồi ăn tối, Dana sẽ thảo luận về hai bài báo với anh ta. Cha của cô ấy sẽ đọc những mẩu tin tức, đặt câu hỏi cho Dana và giúp cô ấy sắp xếp các lập luận và phản ứng của riêng mình, do đó giúp cô ấy trau dồi các kỹ năng mà sau này sẽ chứng minh là rất quan trọng.|Furthermore, when Dana reached the third grade, her dad had her and her sister read The Denver Post and Rocky Mountain News every day before he got back from work. Then, before the family sat down to dinner, Dana would discuss two articles with him. Her dad would read the news stories, ask Dana questions and help her sort out her own arguments and responses, thus helping her cultivate skills that would later prove crucial.|
 +|Còn mẹ của Dana?|And Dana’s mother?|
 +|Cô ấy đã dạy con gái mình về sự vĩ đại của nước Mỹ. Ví dụ, mẹ cô đã làm việc cho một chương trình quốc gia có tên là Dịch vụ Người tị nạn, một nỗ lực của Dịch vụ Gia đình Lutheran. Công việc của cô là giúp đỡ những người tị nạn được định cư tại Hoa Kỳ. Nhiều gia đình mới đến này đã trốn khỏi Liên Xô, và Dana đã sớm biết về sự nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản và rằng Hoa Kỳ là nơi trú ẩn an toàn cho những người tìm kiếm tự do.|Well, she taught her daughter about the greatness of America. For instance, her mother worked for a national program called Refugee Services, an effort of the Lutheran Family Services. Her job was to help refugees get settled in the United States. Many of these newly arrived families had escaped the Soviet Union, and Dana learned early on about the dangers of communism and that the United States was a safe haven for those seeking freedom.|
 +|Mẹ cô cũng là lý do khiến Dana lần đầu tiên đến Washington, DC, thành phố mà cô sẽ sớm yêu thích. Mẹ của Dana có một người bạn làm việc cho Tổng thống Carter và người bạn này đã đưa Dana, lúc đó mới 7 tuổi và em gái của cô bé đến thăm Nhà Trắng. Trên chuyến bay của họ về nhà, xem pháo hoa vào ngày 4 tháng 7 trên Đài tưởng niệm Washington, Dana đã yêu Washington.|Her mother was also the reason Dana first traveled to Washington, DC, a city she would soon grow to love. Dana’s mother had a friend who worked for President Carter and this friend took Dana, who was seven at the time, and her sister to visit the White House. It was on their flight home, watching the Fourth of July fireworks over the Washington Monument, that Dana fell in love with Washington.|
 +|Chúng tôi đã đọc hàng chục cuốn sách tuyệt vời khác như Và Tin Mừng Là ..., và tóm tắt ý tưởng của họ trong bài viết này có tên Mục đích sống|We read dozens of other great books like And the Good News Is..., and summarised their ideas in this article called Life purpose|
 +|Kiểm tra nó ra ở đây!|Check it out here!|
 +|Và Tin tốt lành là ... Ý tưởng chính # 3: Dana là một sinh viên đạt thành tích cao và nhanh chóng kiếm được một công việc trên Đồi Capitol.|And the Good News Is... Key Idea #3: Dana was a high-achieving student and quickly secured a job on Capitol Hill.|
 +|Vì vậy, Dana sớm yêu thích chính trị và ở trường trung học, Dana được bầu làm chủ tịch hội học sinh. Trong số những cải tiến khác được thực hiện trong nhiệm kỳ của mình, cô đã thay đổi lịch trình hàng tuần để có nhiều thời gian hơn cho việc dạy kèm và học tập.|So, Dana found an early love for politics and, in high school, was elected student body president. Among other improvements made during her term, she altered the weekly schedule to allow more time for tutoring and studying.|
 +|Nhưng cô sớm phát hiện ra rằng niềm đam mê thực sự của mình nằm ở các phương tiện truyền thông. Khi còn học đại học, cô đã nhận được một công việc trên Standoff, một chương trình tranh luận được phát sóng trên một kênh truyền hình địa phương. Điều này diễn ra tốt đẹp đến nỗi cô ấy đã kiếm được chương trình của riêng mình, Capitol Journal, một loạt bài hàng tuần về các chủ đề chính trị và các vấn đề lập pháp liên quan đến Colorado. Buổi biểu diễn này đã giúp cô có được những mối quan hệ vô giá sau này trong sự nghiệp của mình.|But she soon discovered that her real passion lay in the media. While in college, she got a job on Standoff, a debate show broadcast on a local television channel. This went so well that she earned her own show, Capitol Journal, a weekly series on political topics and legislative issues concerning Colorado. This show helped her make contacts that proved invaluable later in her career.|
 +|Sau khi tốt nghiệp vào năm 1995, cô nhanh chóng nhận được một công việc tại Capitol Hill với tư cách là thực tập sinh của một chi nhánh CBS. Tuy nhiên, bà cảm thấy rằng các nhân viên có thành kiến ​​với những người cộng hòa và thù địch với những quan điểm bảo thủ. Vì vậy, cô ấy đã nghỉ việc và nhận một bàn chờ việc.|Following her graduation in 1995, she quickly landed a job on Capitol Hill as an intern with a CBS affiliate. However, she felt that the staff was biased against republicans and hostile to conservative views. So she quit and took a job waiting tables.|
 +|Trong thời gian này, niềm tin về chế độ cộng hòa của cô ngày càng sâu sắc. Cô khát khao một chính phủ hạn chế, một quân đội mạnh và coi trọng trách nhiệm cá nhân. Vì vậy, khi nghe tin Thượng viện bang Colorado đang thuê phó thư ký báo chí, cô đã liên hệ với Chánh văn phòng Đại diện Hoa Kỳ Scott McInnis, người đã xuất hiện nhiều lần để phỏng vấn trong chương trình của cô, và yêu cầu được tham khảo.|During this time her republican convictions deepened. It was in her blood to desire a limited government, a strong military and to value personal responsibility. So, when she heard that the Colorado State Senate was hiring a deputy press secretary she contacted the chief of staff to US Representative Scott McInnis, who had appeared several times for interviews on her show, and asked for a reference.|
 +|Thay vào đó, anh ta đề nghị cho cô một công việc ở Washington. Vấn đề duy nhất là công việc khá nhàm chán - cô ấy sẽ chào mọi người vào Điện Capitol và trả lời điện thoại. Kết quả là cô nhanh chóng mất hứng thú với công việc. May mắn thay, mạng lưới mạnh mẽ của cô ấy đã sớm đến hỗ trợ cô ấy:|Instead, he offered her a job in Washington. The only problem was that the job was pretty boring – she would greet people entering the Capitol and answer phones. As a result, she quickly lost interest in the work. Luckily, her strong network soon came to her aid:|
 +|Cô ấy đang ở một trận đấu khúc côn cầu, nơi cô ấy gặp Tim Rutten, một người bạn cũ hiện đang làm việc tại Thượng viện. Anh ta nói với cô rằng Đại diện Dan Schaefer của Colorado đang tìm kiếm một thư ký báo chí mới. Ba tuần sau, cô ấy có công việc.|She was at a hockey game where she met Tim Rutten, an old friend who now worked in the Senate. He told her that Representative Dan Schaefer of Colorado was searching for a new press secretary. Three weeks later she had the job.|
 +|Nhưng mặc dù đã đạt được thành tích cao ở tuổi 25, cuộc sống của Dana vẫn còn thiếu một thứ gì đó.|But despite being highly accomplished by the age of 25, something was still missing from Dana’s life.|
 +|Và Tin tốt lành là ... Ý tưởng chính # 4: Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, Dana cuối cùng cũng có được công việc mơ ước của mình.|And the Good News Is... Key Idea #4: After years of hard work Dana finally landed her dream job.|
 +|Vào tháng 8 năm 1997, Dana lên máy bay đến Washington, DC. Cô đã 25 tuổi và không biết rằng người đàn ông Anh ngồi bên cạnh cô sẽ sớm là chồng cô. Cô cũng không biết rằng người đàn ông này sẽ ủng hộ cô vững chắc và giúp cô trở thành thư ký báo chí của tổng thống vào năm 2007. Tên anh ta là Peter, và đây là cách mọi chuyện xảy ra:|In August of 1997, Dana got on a plane to Washington, DC. She was 25 years old and oblivious to the fact that the British man sitting next to her would soon be her husband. Nor did she know that this man would give her unwavering support and help her become the presidential press secretary in 2007. His name was Peter, and here’s how it all happened:|
 +|Năm 2000, sau khi Peter và Dana kết hôn, một người bạn cũ của Dana đã gọi điện cho cô từ chiến dịch tranh cử của Bush. Nhóm nghiên cứu đang tìm kiếm người phát ngôn ở California. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Dana đang sống ở Vương quốc Anh cùng chồng. May mắn thay, anh ấy thuyết phục cô rằng cô sẽ không hạnh phúc nếu cô không cho Washington đi tiếp và vào tháng 8 năm đó họ chuyển về Mỹ.|In 2000, after Peter and Dana got married, an old friend of Dana’s called her from the Bush campaign. The team was looking for a spokesperson in California. At that time, however, Dana was living in the United Kingdom with her husband. Luckily, he convinced her that she wouldn’t be happy if she didn’t give Washington another go and in August of that year they moved back to America.|
 +|Từ đó, Dana đảm nhiệm nhiều vị trí: phát ngôn viên của Bộ Tư pháp, giám đốc truyền thông của Hội đồng Nhà Trắng về chất lượng môi trường và cuối cùng là vị trí trong mơ của cô - phó thư ký báo chí. Nó khiến Dana trở thành người đánh máy Blackberry nhanh nhất trong nước nhưng cũng có nghĩa là phải làm việc mỗi phút thức dậy.|From there, Dana filled many positions: spokesperson for the Department of Justice, director of communications at the White House Council on Environmental Quality and, ultimately, her dream position – deputy press secretary. It made Dana the fastest Blackberry typist in the country but also meant working every waking minute.|
 +|Đến năm 2007, cô sẵn sàng rời Nhà Trắng. Khối lượng công việc nặng nề của cô đã gây áp lực lớn cho cô và căng thẳng cho cuộc hôn nhân của cô. Nhưng sau đó cô được đề nghị một vị trí mà cô không thể từ chối: thư ký báo chí của chính quyền Bush. Cô tiếp tục cho đến khi nhiệm kỳ tổng thống kết thúc vào năm 2008, và sau đó tìm được một công việc hoàn hảo khác trên chương trình Fox News, The Five.|By 2007, she was ready to leave the White House. Her heavy workload was putting a major strain on her and a strain on her marriage. But then she was offered a position she couldn’t refuse: press secretary to the Bush administration. She stayed on until the presidency ended in 2008, and then found another perfect job on the Fox News show, The Five.|
 +|Thế nào?|How?|
 +|Vâng, khi Obama nhậm chức, Dana đã không còn việc làm. Vào lúc này, Giám đốc điều hành của Fox News, Roger Ailes, đã mời cô đi ăn trưa và nói với cô về ý tưởng của ông cho một chương trình thảo luận kéo dài một giờ tập trung vào các vấn đề thời sự, đại diện cho những người có hoàn cảnh khác nhau.|Well, when Obama took office, Dana was out of work. At this time the CEO of Fox News, Roger Ailes, invited her to lunch and told her about his idea for an hour-long discussion show focused on current affairs, representing people with different backgrounds.|
 +|Đây là The Five và Dana hoàn toàn phù hợp. Với kinh nghiệm làm truyền thông và thời gian ở Nhà Trắng, cô ấy đã bổ sung hoàn hảo cho các thành viên khác của chương trình.|This was The Five and Dana was a perfect fit. With her media experience and time in the White House, she complemented the show’s other members perfectly.|
 +|Và Tin Mừng là ... Ý tưởng chính # 5: Thành công có nghĩa là nuôi dưỡng những thói quen tốt.|And the Good News Is... Key Idea #5: Success means cultivating good habits.|
 +|Dân biểu Susan Molinari, một người bạn lâu năm của Dana, đã từng cho cô một số lời khuyên vững chắc về nghề nghiệp. Đổi lại, Molinari cho biết, cô muốn Dana chia sẻ lời khuyên với những người khác. Truyền tải thông tin chỉ là một trong nhiều quy tắc ứng xử mà Dana nghĩ là cần thiết để thành công. Tuy nhiên, đứng đầu danh sách là cách cư xử tốt - vì Dana tin rằng phép lịch sự sẽ khôi phục lại sự lịch sự đã mất của nước Mỹ.|Congresswoman Susan Molinari, a long time friend of Dana’s, once gave her some solid career advice. In return, Molinari said, she wanted Dana to share the advice with others. Passing on information is just one of many rules of conduct that Dana thinks is essential to success. At the top of her list, however, are good manners – because Dana believes that politeness will restore America’s lost civility.|
 +|Nhưng làm thế nào mà đất nước mất cách cư xử ngay từ đầu?|But how did the country lose its manners in the first place?|
 +|Chà, trong vài thập kỷ qua, nhiều người đã trở nên không hài lòng với chính phủ. Điều này đã dẫn đến một bầu không khí chính trị quan trọng, trong đó có rất ít không gian cho các hành vi dân sự. Không chỉ vậy, sự thiếu cư xử chung chung đang khiến việc giải quyết các vấn đề của quốc gia càng trở nên khó khăn hơn.|Well, over the last few decades, many people have grown dissatisfied with the government. This has resulted in a vitriolic political climate, one in which there’s little space for civil behavior. Not just that, but a general lack of manners is making it even harder to solve the nation’s problems.|
 +|Lịch sự không nên chỉ là một mục tiêu cá nhân; nó phải là một mục tiêu cho quốc gia. Có một số cách chính để thực hành cách cư xử tốt và cách đầu tiên là chia sẻ công dụng với người khác.|Being polite shouldn’t just be a personal goal; it should be a goal for the nation. There are a couple of key ways to practice good manners and the first is sharing credit with others.|
 +|Dana đã học được bài học này từ tổng thống Bush vào tháng 8 năm 2008. Tổng thống vừa nhận được một cuộc gọi từ CIA, thông báo rằng các con tin người Mỹ, bị giam giữ ở Colombia bởi các du kích FARC, vừa được giải cứu.|Dana learned this lesson from president Bush in August of 2008. The president had just received a call from the CIA, informing him that American hostages, held captive in Colombia by FARC guerillas, had just been rescued.|
 +|Tuy nhiên, nhiệm vụ không chỉ là một chiến thắng của người Mỹ. Trên thực tế, Lực lượng Đặc biệt Colombia đã là một công cụ. Khi biết rằng Tổng thống Colombia, Álvaro Uribe, đã bị nóng nảy vì không đủ sức chống lại khủng bố, Bush đã ghi công cho ông vì cuộc giải cứu.|However, the mission wasn’t just an American victory. In fact, the Colombian Special Forces had been instrumental. Knowing that the Colombian president, Álvaro Uribe, had been taking heat for not doing enough to combat terrorism, Bush gave him credit for the rescue.|
 +|Một kỹ năng cần thiết khác là biết khi nào nên giữ im lặng và lắng nghe. Bài học này đã được truyền lại cho Dana bởi phó tổng thống Bush, Dick Cheney.|Another essential skill is knowing when to keep quiet and listen. This lesson was passed on to Dana by Bush’s vice president, Dick Cheney.|
 +|Đây là cách thực hiện:|Here’s how:|
 +|Trong một cuộc phỏng vấn, Cheney từng được hỏi tại sao anh thường im lặng trong các cuộc họp. Ông nói rằng các nhân viên, lo lắng rằng ý kiến ​​của họ sẽ bị đưa ra, thường không nói gì, do đó làm mất đi những suy nghĩ có giá trị của nhóm. Vì vậy, Cheney đảm bảo rằng mọi người đã có tiếng nói của họ trước khi anh ấy lên tiếng. Bằng cách đó, không ai tắt máy và mọi giọng nói đều được nghe thấy.|In an interview, Cheney was once asked why he was often quiet in meetings. He said that staffers, worried that their opinions will come under fire, often say nothing, thus depriving the group of their valuable thoughts. So Cheney makes sure that everyone has had their say before he speaks up. That way, no one gets shut down, and all voices are heard.|
 +|Và Tin Mừng là ... Ý tưởng chính # 6: Chấp nhận rủi ro, thay đổi và luôn nỗ lực để cải thiện bản thân.|And the Good News Is... Key Idea #6: Embrace risk, change and always work to improve yourself.|
 +|Trong cuộc sống, thật hấp dẫn khi bạn cứ dán mắt vào con đường mòn. Không cần phải tìm kiếm sự thay đổi nếu sự thay đổi là không cần thiết! Tuy nhiên, tiến về phía trước đôi khi có nghĩa là tiến lên theo đúng nghĩa đen, ngay cả khi đó có vẻ là một điều đáng sợ hoặc không thể làm được. Đó chính xác là những gì Dana học được trong suốt cuộc hành trình của chính mình: đừng ngại di chuyển!|In life, it’s tempting to keep your nose glued to the trail. No need to seek change if change isn’t necessary! However, moving forward sometimes means literally moving, even if that seems like a frightening or impossible thing to do. That’s exactly what Dana learned over the course of her own journey: don’t be afraid to move!|
 +|Tuy nhiên, người Mỹ ngày càng sợ rủi ro hơn và nỗi sợ di chuyển ngày càng phổ biến. Vì vậy, đừng để bị mắc kẹt bởi sự lo lắng của bạn. Bởi vì thay đổi địa điểm có thể là cách duy nhất để thăng tiến sự nghiệp của bạn - và nếu điều đó không thành công, hoặc bạn chỉ đơn giản là nhớ nhà, bạn luôn có thể quay trở lại.|Nonetheless, Americans are becoming more and more afraid of risk and a fear of moving is increasingly common. So don’t get trapped by your worry. Because changing locations can be the only way to advance your career – and if it doesn’t pan out, or you’re just plain homesick, you can always move back.|
 +|Nó cũng là chìa khóa để cung cấp cho não của bạn tập thể dục đầy đủ. Dana đã nhận ra điều này khi Dân biểu Scott McInnis khuyên cô nên đọc các phần Đánh giá và Triển vọng của Tạp chí Phố Wall mỗi ngày. Cô ấy đã làm điều đó kể từ đó và theo ý kiến ​​của cô ấy, những bài xã luận chuyên nghiệp này đã giúp cô ấy xuất sắc trong cả lập luận và viết.|It’s also key to give your brain sufficient exercise. Dana came to this realization when Congressman Scott McInnis advised her to read the Review and Outlook sections of The Wall Street Journal every day. She’s done it ever since and, in her opinion, these expert editorials have helped her excel at both argumentation and writing.|
 +|Không chỉ vậy, nó còn khiến cô ấy tiếp xúc với những điều mà nếu không thì cô ấy sẽ không bao giờ biết đến!|Not just that, but it’s also exposed her to things she would otherwise never have known about!|
 +|Và lời khuyên cuối cùng của Dana?|And Dana’s last piece of advice?|
 +|Tập trung vào những gì tích cực. Trên thực tế, Dana luôn biết rằng nhìn về phía ánh nắng là điều cần thiết để thành công. Do đó, điều bắt buộc là phải vượt qua hàng ngày của những suy nghĩ tiêu cực - những suy nghĩ cho rằng chúng ta không đủ tốt.|Stay focused on what’s positive. In fact, Dana has always known that looking on the sunny side is essential to success. Therefore, it’s imperative to overcome the daily barrage of negative thoughts – the thoughts that say we’re not good enough.|
 +|Ví dụ, khi Dana tiếp quản vị trí thư ký báo chí từ Tony Snow, cô thừa nhận với anh rằng cô không chắc mình sẽ đi giày của anh như thế nào. Anh đặt tay lên vai cô và nói rằng cô sẽ làm tốt hơn những gì cô tưởng tượng. Cử chỉ đơn giản này đã thúc đẩy sự tự tin của Dana và cho phép cô ấy tập trung vào điều tích cực.|For instance, when Dana took over as press secretary from Tony Snow, she admitted to him that she wasn’t sure how she was going to fill his shoes. He put a hand on her shoulder and said that she would do better than she imagined. This simple gesture boosted Dana’s confidence and allowed her to refocus on the positive.|
 +|Đánh giá: Và Tin Mừng là ... Tóm tắt sách|In Review: And the Good News Is... Book Summary|
 +|Thông điệp chính trong cuốn sách này:|The key message in this book:|
 +|Với sự giúp đỡ của cha mẹ, Dana đã sớm tìm thấy niềm đam mê chính trị và nổi trội nhờ tuân theo một số điểm chính: cô ấy cố gắng cải thiện bản thân, chia sẻ tín nhiệm với người khác và biết khi nào nên lắng nghe. Tuân theo lời khuyên này sẽ dẫn đến một sự nghiệp lâu dài và viên mãn.|With the help of her parents, Dana found an early passion for politics and excelled by following a few key points: she strives to improve herself, shares credit with others and knows when to listen. Abiding by this advice resulted in a long and fulfilling career.|
 +|Lời khuyên hữu ích:|Actionable advice:|
 +|Thay thế kẹo cao su của bạn bằng bạc hà.|Replace your gum with mints.|
 +|Trau dồi những thói quen nhỏ có thể dẫn đến những thành tựu lớn. Vì vậy, dù nó có vẻ ngớ ngẩn hoặc tầm thường, hãy tránh nhai kẹo cao su ở nơi làm việc. Nhiều người sử dụng lao động (và nhân viên!) Thấy điều đó gây mất tập trung hoặc thậm chí là bất lịch sự. Nếu bạn cần làm mới hơi thở của mình, hãy lấy một gói bạc hà!|Cultivating small habits can lead to big achievements. So, even though it might seem silly or trivial, avoid chewing gum in the workplace. Many employers (and employees!) find it distracting or even downright impolite. If you need to freshen your breath, grab a pack of mints!|
 +|Đề xuất đọc thêm: Lựa chọn khó của Hillary Clinton|Suggested further reading: Hard Choices by Hillary Clinton|
 +|Hard Choices đưa ra một tường thuật trực tiếp về những thử thách và những thành công ngoại giao ấn tượng trong những năm đầu của chính quyền Obama. Trong cuốn hồi ký kể lại này, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đặt bạn vào bàn đàm phán của chính quyền, nơi đưa ra các quyết định chính sách quan trọng.|Hard Choices offers a first-hand account of the trials and impressive diplomatic successes of the early years of the Obama administration. In this telling memoir, former Secretary of State Hillary Clinton places you at the administration’s negotiating table where key policy decisions were made.|
 +
 +
 +{{tag>[Nonfiction]}}
  
good_news_lessons_advice_bright_side.txt · Last modified: 2021/10/20 19:56 by bacuro