User Tools

Site Tools


american_savage_insights_slights_fights_faith_sex_love_politics

American Savage: Insights, Slights and Fights on Faith, Sex, Love and Politics Tiếng Việt

Lượt xem: 26

Bản tóm tắt cuốn sách American Savage: Insights, Slights and Fights on Faith, Sex, Love and Politics (American Savage: Cái nhìn sâu sắc, Điểm nổi bật và Chiến đấu về Đức tin, Tình dục, Tình yêu và Chính trị) của tác giả Dan Savage dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịch Tiếng Việt Bản tiếng Anh
American Savage: Cái nhìn sâu sắc, Điểm nổi bật và Chiến đấu về Đức tin, Tình dục, Tình yêu và Chính trịAmerican Savage: Insights, Slights and Fights on Faith, Sex, Love and Politics
Dan SavageDan Savage
Nó về cái gì?What's it about?
American Savage (2014) khám phá một số vấn đề xã hội và chính trị gây tranh cãi nhất ở Hoa Kỳ hiện nay, từ tôn giáo đến quyền của người đồng tính, và từ chăm sóc sức khỏe đến giáo dục. Nó mang đến một góc nhìn mới mẻ, hài hước và độc đáo về các chủ đề gây chia rẽ nhất hiện nay, đồng thời mang đến tiếng kêu gọi tập hợp để chống lại áp bức và đứng lên bảo vệ quyền con người.American Savage (2014) explores some of the most contentious social and political issues in the US today, ranging from religion to gay rights, and from health care to education. It offers a fresh, humorous and unconventional perspective on today’s most divisive subjects, while also sounding a rallying cry to fight oppression and stand up for human rights.
Trong suốt sự nghiệp lâu dài của mình với tư cách là một nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính, Dan Savage đã truyền cảm hứng cho vô số người Mỹ đứng lên chống lại sự căm ghét và phân biệt đối xử mà cộng đồng đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới (LGBT) phải đối mặt hàng ngày tại một quốc gia vẫn còn bị cản trở bởi sự không khoan dung và chủ nghĩa giáo điều tôn giáo.During his long career as a gay rights activist, Dan Savage has inspired countless Americans to stand up to the hatred and discrimination that the lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) community face on a daily basis in a country still plagued by intolerance and religious dogmatism.
Thông qua các chuyên mục tình dục và podcast Savage Love của mình, anh ấy đã thách thức nhiều quan niệm sai lầm phổ biến về giới tính và tình dục, đồng thời giúp mọi người trút bỏ ức chế để có cuộc sống tình dục viên mãn hơn.Through his sex columns and his podcast Savage Love, he’s challenged many common misconceptions about sex and sexuality, and has helped people shed their inhibitions to lead more sexually fulfilling lives.
Trong phần tóm tắt cuốn sách này, bạn sẽ tìm hiểu về một số ý tưởng và lời khuyên gây tranh cãi hơn của Savage dành cho những người thiếu thốn tình dục, nhiệm vụ của anh ấy để chấm dứt nạn bắt nạt những người LGBT trẻ tuổi và lý do tại sao giáo dục giới tính của Mỹ cần một cuộc đại tu.In this book summary, you’ll learn about some of Savage’s more controversial ideas and advice for the sex-deprived, his quest to end bullying of young LGBT people and why American sex education needs an overhaul.
Trong phần tóm tắt này về American Savage của Dan Savage, bạn sẽ họcIn this summary of American Savage by Dan Savage, you’ll learn
tại sao gian lận đôi khi là một ý tưởng tốt;why cheating is sometimes a good idea;
ý nghĩa thực sự của từ “santorum;” vàthe real meaning of the word “santorum;” and
tại sao luật súng của Mỹ cần thay đổi.why American gun laws need to change.
Ý tưởng then chốt của American Savage # 1: Sử dụng Kinh thánh để lên án đồng tính luyến ái và biện minh cho sự cố chấp phản kháng là cực kỳ đạo đức giả.American Savage Key Idea #1: Using the Bible to condemn homosexuality and justify antigay bigotry is extremely hypocritical.
Mặc dù tác giả, Dan Savage, là người Công giáo, nhưng ông không phải là kiểu người mà Giáo hội chào đón bằng vòng tay rộng mở.Even though the author, Dan Savage, was raised Catholic, he isn’t the kind of man the Church welcomes with open arms.
Sau tất cả, Savage là một nhà báo chuyên mục tình dục thẳng thắn và nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính thẳng thắn, người đang kết hôn hạnh phúc với chồng mình, Terry Miller. Trong khi đó, cả Giáo hội và chính Kinh thánh đều công khai lên án đồng tính luyến ái.After all, Savage is a candid sex columnist and outspoken gay rights activist who is happily married to his husband, Terry Miller. Meanwhile, both the Church and the Bible itself openly condemn homosexuality.
Những người theo đạo Thiên chúa Antigay thường biện minh cho sự căm ghét của họ đối với người LGBT bằng cách trích dẫn Kinh Cựu ước, trong đó nói rằng bất kỳ người đàn ông nào “ăn nằm với” người đàn ông khác “chắc chắn sẽ bị xử tử.”Antigay Christians often justify their hatred of LGBT people by citing the Old Testament, which says that any man who “lies with” another man “shall surely be put to death.”
Savage đã gặp vô số người nói với anh rằng họ không thể không bắt nạt những người đồng tính vì Kinh thánh nói rằng đồng tính là sai.Savage has met with countless people who tell him they can’t help but bully gay people since the Bible says it is wrong to be gay.
Giáo hội cũng có một lịch sử lâu dài trong việc đàn áp những người đồng tính bằng cách ném quyền lực chính trị quan trọng của mình vào luật kháng nguyên. Trong những năm qua, Giáo hội đã cố gắng cấm hôn nhân đồng tính và quyền nhận con nuôi của người đồng tính, cũng như ngăn chặn những tiến bộ trong quyền công dân của LGBT.The Church also has a long history of persecuting gay people by throwing its significant political power behind antigay legislation. Over the years, the Church has tried to ban gay marriage and same-sex adoption rights, as well as block advances in LGBT civil rights.
Điều mà nhiều người không nhận ra là họ khá đạo đức giả khi tập trung chú ý vào một phần của Kinh thánh.What many people don’t realize is that they’re being rather hypocritical when they focus their attention on one part of the Bible.
Cựu ước cũng ủng hộ chế độ nô lệ và ném đá phụ nữ quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tuy nhiên, đa số mọi người nhanh chóng hạ thấp những câu này và nói rằng Cựu Ước không được coi là một văn bản có liên quan trong Cơ đốc giáo hiện đại.The Old Testament also advocates for slavery and the stoning of women who have premarital sex. Yet the majority of people are quick to discount these verses and say that the Old Testament isn’t considered a relevant text in modern Christianity.
Vì vậy, có một sự lựa chọn được đưa ra: mọi người có thể chấp nhận rằng họ đang đạo đức giả khi tôn trọng một phần của Kinh thánh trong khi phớt lờ những phần khác, hoặc chúng ta cần đồng ý rằng Cựu ước không phù hợp với các giá trị của xã hội hiện đại.So there is a choice to be made: people can either accept they are being hypocritical when adhering to one part of the Bible while ignoring others, or we need to agree that the Old Testament is out of touch with the values of modern societies.
Cũng như chúng ta đã chấp nhận rằng Kinh Thánh đã sai về chế độ nô lệ, chúng ta nên đồng ý rằng Cựu Ước không phải là một lăng kính thích hợp để thông qua đó giải thích một điều gì đó phức tạp như tình dục của con người.Just as we’ve come to accept that the Bible was wrong about slavery, we should agree that the Old Testament is not an appropriate lens through which to interpret something as complex as human sexuality.
Ý tưởng chính của American Savage # 2: Một số mối quan hệ có thể được hưởng lợi từ quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, và tất cả các đối tác phải tốt, cho đi và chơi.American Savage Key Idea #2: Some relationships can benefit from extramarital sex, and all partners should be good, giving and game.
Hầu hết mọi người đều khó chấp nhận ý nghĩ rằng quan hệ tình dục với người khác không phải bạn đời của họ có thể tốt cho mối quan hệ của họ.Most people have a hard time accepting the idea that having sex with someone other than their partner might be good for their relationship.
Nhưng trong một số trường hợp nhất định, Dan Savage đã khuyến nghị lừa dối như một cách để giữ cho mối quan hệ vợ chồng tồn tại.But in certain cases, Dan Savage has recommended cheating as a way to keep a couple’s relationship alive.
Kể từ khi bắt đầu chuyên mục tư vấn tình dục của mình vào năm 1991, Savage đã nhận được vô số thư và e-mail từ những người tìm kiếm sự hướng dẫn của anh ấy, và không có gì lạ khi anh ấy nghe từ những người bạn đời, vì nhiều lý do, đã bị thiếu thốn tình dục trong nhiều năm. Đối với một số người, có con có thể là một kẻ giết chết ham muốn tình dục; trong những trường hợp khác, một người bạn đời sẽ không biết phải làm gì khi người thân của họ bị bệnh mãn tính.Since starting his sex advice column in 1991, Savage has received countless letters and e-mails from people seeking his guidance, and it’s not uncommon for him to hear from partners who, for a variety of reasons, have been sex deprived for years. For some people, having children can be a libido killer; in other cases, one partner won’t know what to do when their loved one becomes chronically ill.
Trong một số tình huống, tác giả đã khuyên bạn nên tìm kiếm tình dục ở nơi khác.In certain situations, the author has advised seeking sex elsewhere.
Một người đàn ông đã viết thư Savage để nói rằng anh ta yêu vợ và con mình, nhưng không biết phải làm gì khi vợ anh ta nói với anh ta rằng cô ấy chưa bao giờ muốn tình dục và mệt mỏi với việc giả vờ muốn nó. Trong trường hợp này, để vừa tôn trọng mong muốn của người vợ vừa để giữ gìn gia đình, lời khuyên của Savage dành cho người chồng là nên kín đáo tìm kiếm tình dục ở nơi khác.One man wrote Savage to say that he loved his wife and kids, but didn’t know what to do when his wife told him that she had never desired sex and was tired of pretending to want it. In this case, to both honor the wife’s desires and keep the family together, Savage’s advice was for the husband to discreetly find sex elsewhere.
Trong một trường hợp khác, một người chồng đã viết thư để giải thích làm thế nào ham muốn tình dục của vợ anh ta đã hoàn toàn chết và anh ta không thể tìm thấy bất kỳ cách nào để lấy lại tia lửa của họ. Trong nỗ lực giữ nguyên vẹn cuộc hôn nhân “tuyệt vời nhưng không có tình dục” của mình, anh đã nghe theo lời khuyên của Savage để tìm kiếm tình dục ở nơi khác.In another case, a husband wrote in to explain how his wife’s libido had completely died and that he hadn’t been able to find any way of getting their spark back. In an effort to keep his “wonderful-yet-sexless” marriage intact, he followed Savage’s advice to find sex elsewhere.
Trên thực tế, người đàn ông đã viết lại để nói rằng cuối cùng ham muốn tình dục của vợ anh ta đã quay trở lại, lúc đó anh ta đã kết thúc mối quan hệ ngoại tình của mình.As a matter of fact, the man wrote back to say that his wife’s libido eventually did come back, at which time he ended his extramarital affair.
Tuy nhiên, một lời khuyên phổ biến hơn để duy trì một mối quan hệ lành mạnh là đối tác phải là GGG.However, a more common piece of advice for maintaining a healthy relationship is for partners to be GGG.
Điều này có nghĩa là tốt trên giường, mang lại niềm vui mà không mong đợi sự trở lại ngay lập tức và trở thành trò chơi cho bất cứ điều gì (trong lý do). Đối tác GGG cởi mở về ham muốn tình dục của họ và sẵn sàng nỗ lực để đáp ứng ham muốn của nhau.This stands for good in bed, giving pleasure without expecting an immediate return and being game for anything (within reason). GGG partners are open about their sexual desires and are willing to put in the effort to meet each other’s desires.
Chúng ta có thể ghi nhận hiệu quả của việc GGG trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Tình dục, cho thấy rằng các cặp vợ chồng có ham muốn tình dục cao hơn và hạnh phúc hơn khi đối tác chú ý đến ham muốn cá nhân của nhau.We can note the effectiveness of being GGG in a study published in the Journal of Sex Research, which found that couples experienced higher sex drive and more happiness when partners were attentive to each other’s individual desires.
American Savage Key Idea # 3: Quan điểm của Giáo hội về tình dục xa rời thực tế, và giáo dục giới tính ở Hoa Kỳ còn thiếu sót một cách đáng kinh ngạc.American Savage Key Idea #3: The Church’s view of sex is far removed from reality, and sex education in the United States is woefully inadequate.
Bạn có thể không nghĩ rằng Giáo hội Công giáo và hệ thống trường học Hoa Kỳ có nhiều điểm chung - nhưng cả hai đều dạy những bài học tai hại khi nói đến tình dục.You might not think of the Catholic Church and the US school system as having much in common – yet they both teach damaging lessons when it comes to sex.
Về phần Giáo hội, việc họ nói về tình dục đã vô cùng phản tác dụng và hoàn toàn không liên quan đến thực tế.For the Church’s part, its take on sex has been incredibly counterproductive and is entirely disconnected from reality.
Về cơ bản, đạo Công giáo coi tình dục hoàn toàn là một phương tiện sinh sản, và việc sử dụng nó vì bất kỳ lý do nào khác đều bị coi là phi tự nhiên. Điều này trái ngược hoàn toàn với các nghiên cứu khoa học cho thấy quan hệ tình dục quan trọng như thế nào để thiết lập và duy trì các mối quan hệ thân mật.Catholicism essentially sees sex purely as a means of reproduction, and having it for any other reason is considered unnatural. This contrasts sharply with scientific studies that show how important sex is to establish and maintain intimate relationships.
Tuy nhiên, Giáo hội đã kiên quyết từ chối chấp nhận việc sử dụng biện pháp tránh thai hoặc phá thai, vì một trong hai người sẽ được coi là chấp nhận khả năng quan hệ tình dục là một hành động không có lợi.Nevertheless, the Church has persistently refused to accept the use of birth control or abortions, since either would be seen to accept the possibility of sex as a nonreproductive act.
Nhưng trên thực tế, 93% người Công giáo ủng hộ việc sử dụng bao cao su và 67% xem quan hệ tình dục trước hôn nhân là chấp nhận được. Thống kê cũng cho chúng ta biết rằng phụ nữ Công giáo phá thai nhiều như những người không Công giáo. Tất cả những điều này cho thấy Giáo hội đã xa rời thực tế mà các tín đồ đang sống đến mức nào.But in reality, 93 percent of Catholics support the use of condoms, and 67 percent see premarital sex as acceptable. Statistics also tell us that Catholic women have just as many abortions as non-Catholics. All of this shows just how far removed the Church is from the reality lived by its followers.
Nhưng có một tổ chức lớn khác truyền tải những quan điểm cũng có hại không kém: trường học.But there’s another major institution that transmits views that are just as harmful: schools.
Nhiều trường có lớp học giáo dục giới tính, hoặc giáo dục giới tính mà học sinh phải tham gia. Nhưng một cái tên hay hơn cho nó sẽ là “nỗi sợ hãi về tình dục”, vì những lớp học này chỉ tập trung vào những rủi ro khi quan hệ tình dục.Many schools have a sex education, or sex ed, class that students must take. But a better name for it would be “sex dread,” since these classes focus solely on the risks of having sex.
Nhiều lớp học về tình dục sẽ chỉ đơn giản là quảng bá cách tiếp cận kiêng quan hệ tình dục, thay vì dạy thực hành tình dục an toàn. Nhưng số liệu thống kê cho thấy cách làm này khiến học sinh có nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) hoặc mang thai ngoài ý muốn cao hơn.Many sex ed classes will simply promote an abstinence approach to sex, rather than teaching safe sex practices. But statistics show that this approach puts students at greater risk of contracting a sexually transmitted disease (STD) or having an unplanned pregnancy.
Giáo dục chỉ kiêng khem là tiêu chuẩn ở Mississippi và Mississippi dẫn đầu Hoa Kỳ về các trường hợp trẻ sơ sinh ở tuổi vị thành niên mắc bệnh lậu. Nó cũng đứng thứ hai trong các trường hợp nhiễm chlamydia, và thứ ba về bệnh giang mai.Abstinence-only education is the standard in Mississippi and Mississippi leads the United States in cases of teen births and gonorrhea. It also ranks second in cases of chlamydia, and third for syphilis.
Trên thực tế, Hoa Kỳ đang dẫn đầu về tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên trong số các nước công nghiệp phát triển, và rõ ràng là do các bang chỉ dạy giáo dục giới tính kiêng cữ.In fact, the United States is far and away the leader in teen pregnancies among industrialized countries, and it’s clearly due to states that teach abstinence-only sex education.
Nhưng các lựa chọn duy nhất khác mà các trường học ở Mỹ cung cấp được gọi là các lớp học “giới tính toàn diện”, nơi giáo viên khơi dậy nỗi sợ quan hệ tình dục bằng cách bỏ qua bất kỳ cuộc thảo luận nào về khoái cảm và chỉ tập trung vào những rủi ro của hoạt động tình dục và khả năng mắc STDs.But the only other options American schools provide are known as “comprehensive sex ed” classes, where teachers instill a fear of sex by skipping over any discussion of pleasure and focusing solely on the risks of sexual activity and the potential of catching STDs.
American Savage Key Idea # 4: Lập luận chống lại bình đẳng hôn nhân và nuôi dạy con cái đồng giới là đạo đức giả và phi logic.American Savage Key Idea #4: Arguments against marriage equality and same-sex parenting are hypocritical and illogical.
Như bạn có thể tưởng tượng, chồng của Dan Savage không hề quá vui mừng khi biết rằng tác giả đã mời người ủng hộ hôn nhân trung thành Brian Brown đến nhà họ ăn tối.As you can imagine, Dan Savage’s husband was none too happy when he found out that the author had invited the staunch antigay marriage advocate Brian Brown over to their house for dinner.
Đúng như dự đoán, một cuộc tranh luận sôi nổi xảy ra sau đó, và nó cho thấy lập luận chống lại hôn nhân đồng tính là nực cười đến mức nào.As expected, a lively debate ensued, and it illustrated just how ridiculous the argument against gay marriage is.
Tại một thời điểm, Savage hỏi Brown tại sao anh ta không phản đối việc ly hôn vì Giáo hội coi đây là một hành động tội lỗi.At one point, Savage asked Brown why he isn’t opposed to divorce since the Church views this as a sinful act.
Điều này khiến Brown rút ra một số kết luận phi logic đáng kinh ngạc.This led Brown to draw some astoundingly illogical conclusions.
Brown giải thích rằng chỉ vì bạn tin rằng có điều gì đó không ổn không có nghĩa là nó phải là bất hợp pháp. Đương nhiên, Savage sau đó hỏi Brown tại sao anh ta không có phản ứng tương tự với hôn nhân đồng giới. Câu trả lời khó hiểu của Brown là hôn nhân đồng tính “không thể tồn tại” vì nó không “dựa trên thực tế”.Brown explained that just because you believe something is wrong doesn’t mean it should be illegal. Naturally, Savage then asked Brown why he doesn’t have the same reaction to same-sex marriage. Brown’s confounding response was that gay marriage “cannot exist” since it’s not “based upon reality.”
Brown tin rằng hôn nhân chỉ tồn tại với mục đích gắn kết nam và nữ để họ có thể sinh ra con cái. Khái niệm này được gọi là lập luận luật tự nhiên.Brown holds onto the belief that marriage exists solely for the purpose of uniting males and females so they can produce offspring. This concept is known as the natural law argument.
Nhưng lập luận này không phù hợp lắm để xem xét kỹ lưỡng: ví dụ, nếu một cặp vợ chồng hiếm muộn, không thể có con hoặc không muốn có con thì sao? Điều này có làm cho cuộc hôn nhân của họ trở thành bất hợp pháp?But this argument doesn’t hold up very well to scrutiny: for example, what if a couple is infertile, unable to have children or doesn’t want children? Does this make their marriage illegal?
Một lần nữa, chúng ta lại rơi vào suy nghĩ đạo đức giả cho thấy sự cố chấp phi lý về mặt phản lý luận là như thế nào.Again, we run into hypocritical thinking that shows how illogical antigay bigotry is.
Một thực tế khác đánh bay sự tuyên truyền bảo thủ của Cơ đốc giáo là cha mẹ đồng giới cũng giỏi nuôi dạy con cái như cha mẹ khác giới.Another fact that flies in the face of conservative Christian propaganda is that same-sex parents are just as good at parenting as opposite-sex parents.
Những người bảo thủ thường cho rằng một đứa trẻ cần cả mẹ và cha, thậm chí gọi đó là “lạm dụng trẻ em” để phủ nhận chúng được nuôi dạy “truyền thống” này.Conservatives often argue that a child needs both a mother and a father, even calling it “child abuse” to deny them this “traditional” upbringing.
Sự cố chấp tồi tệ nhất đến từ nhà bác học chính thống Cơ đốc giáo, Bryan Fischer. Những nỗ lực của ông trong việc ngăn cản các cặp đồng tính nhận con nuôi bao gồm việc gọi những người đồng tính nam là những kẻ săn mồi thích săn mồi trẻ em.The worst antigay bigotry has come from the Christian fundamentalist pundit, Bryan Fischer. His attempts at preventing gay couples from adopting have included calling gay men predators who like to prey on children.
Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy rằng những đứa trẻ có cha mẹ đồng giới cũng có khả năng hạnh phúc và hoạt động như những đứa trẻ có cha mẹ khác giới. Trên thực tế, không có bằng chứng nào chứng minh lập luận chống lại khả năng nuôi dạy con cái của các cặp đồng tính nam và đồng tính nữ.However, the studies show that children of same-sex parents are just as likely to be as happy and functional as those with opposite-sex parents. In reality, there is no evidence to support an argument against the parenting abilities of gay and lesbian couples.
Đây là lý do tại sao các tổ chức dịch vụ xã hội và sức khỏe trẻ em chính thống hoàn toàn ủng hộ quyền nhận con nuôi của các bậc cha mẹ đồng tính đủ tiêu chuẩn.This is why mainstream child health and social service organizations fully support the adoption rights of qualified gay parents.
American Savage Key Idea # 5: Các sự kiện về niềm tự hào của người đồng tính nam và hội chợ BDSM đang giải phóng và thúc đẩy tình dục an toàn, và những người bình thường cũng có thể hưởng lợi từ chúng.American Savage Key Idea #5: Gay pride events and BDSM fairs are liberating and promote safe sex, and straight people can benefit from them as well.
Theo một số người ủng hộ cánh hữu, tất cả những người đồng tính đều là những kẻ đồi bại, và bạn có thể chứng kiến ​​hành vi này trong các cuộc diễu hành tự hào đồng tính và hội chợ BDSM.According to some right-wing bigots, all gay people are depraved perverts, and you can witness this behavior during gay pride parades and BDSM fairs.
Nhà lập pháp bang Oklahoma, Sally Kern, sử dụng những ví dụ này để hỗ trợ lập luận cố chấp của mình rằng đồng tính luyến ái là mối đe dọa lớn hơn đối với quốc gia này hơn là “chủ nghĩa khủng bố và Hồi giáo”.The Oklahoma state legislator, Sally Kern, uses these examples to support her bigoted argument that homosexuality is a bigger threat to the nation than “terrorism and Islam.”
Điều mà một số người không hiểu là các cuộc diễu hành tự hào và hội chợ đường phố hoành tráng là những màn thể hiện tự do và an toàn.What some people fail to understand is that pride parades and kinky street fairs are liberating displays of freedom and safety.
Họ cho thế giới thấy rằng phong trào bảo vệ quyền của người đồng tính không chỉ giới hạn ở xu hướng tình dục, mà là tôn vinh quyền tự do được trở thành con người thật của bạn.They show the world that the gay rights movement isn’t limited to sexual orientation, it’s about celebrating the freedom to be who you truly are.
Hãy xem xét ví dụ của Mục sư Gary Aldridge, một trong số nhiều người đã chết do ngạt thở tự động, một thực hành tình dục liên quan đến việc hạn chế lượng oxy của một người để tăng cường kích thích tình dục. Nếu anh ấy và những người khác ít xấu hổ hơn về hành vi sai trái của mình, họ có thể đã nói chuyện với những người khác về điều đó và học cách thực hành nó một cách an toàn.Consider the example of Reverend Gary Aldridge, one of many people who have died due to autoerotic asphyxiation, a sexual practice that involves limiting one’s oxygen intake to heighten sexual arousal. If he and others had been less ashamed of their kink, they may have spoken with others about it and learned how to practice it safely.
Tương tự, các cuộc họp BDSM cũng rất quan trọng, vì chúng cho phép những người tham gia vào các hoạt động này chia sẻ kỹ năng và đảm bảo mọi người được an toàn.Similarly, BDSM gatherings are also important, as they allow people who engage in these practices to share skills and make sure people are being safe.
Hầu hết các thực hành BDSM nguy hiểm hơn nhiều khi thực hành một mình. Vì vậy, lợi ích của tất cả mọi người là chúng ta định hướng tình dục cuồng nhiệt thông qua các hội chợ mở và lễ hội tôn vinh những tưởng tượng về tình dục hơn là ma quỷ hóa chúng.Most BDSM practices are far more dangerous when practiced alone. So it’s to everyone’s benefit that we destigmatize kinky sex through open fairs and festivals that celebrate sexual fantasies rather than demonize them.
Khi chúng ta nhìn vào mức độ phổ biến của các lễ kỷ niệm Halloween và tất cả các trang phục phù hợp với trang phục gợi cảm của anh ấy và cô ấy, chúng ta có thể thấy rằng những người thẳng thắn cũng có mong muốn được diễu hành tự hào.When we look at the popularity of Halloween celebrations, and all the sexy his-and-hers matching costumes, we can see that straight people have a desire for pride parades as well.
Trong những năm qua, Halloween rõ ràng đã trở thành thời điểm để những người thẳng thắn phô trương giới tính của họ trong tất cả những vinh quang kỳ lạ của nó.Over the years, Halloween has clearly become a time for straight people to flaunt their sexuality in all of its kinky glory.
Cũng giống như những người đồng tính thường trở nên tự do hơn về tình dục khi họ đã có đủ can đảm để bộc lộ, những người thẳng thắn cũng có thể say sưa với những lễ kỷ niệm tự hào để giải tỏa họ khỏi những chuẩn mực gò bó của xã hội.Just as gay people often become more sexually liberated once they’ve found the courage to come out, straight people can also revel in pride celebrations that relieve them of society’s constrictive norms.
American Savage Key Idea # 6: Trái ngược với những gì những người bảo thủ Thiên chúa giáo tranh luận, đồng tính không phải là một lựa chọn - nhưng vẫn còn trong tủ.American Savage Key Idea #6: Contrary to what Christian conservatives argue, being gay isn’t a choice – but remaining in the closet is.
Bạn có thể tưởng tượng xu hướng tình dục của mình là thứ bạn quyết định khi thức dậy vào buổi sáng không? Khi chọn trang phục trong ngày, bạn cũng có thể chọn người mà bạn thu hút không?Can you imagine your sexual orientation being something you decide upon when you wake up in the morning? When choosing your outfit for the day, could you then also choose who you’re attracted to?
Nghe có vẻ không thể, phải không? Tuy nhiên, những người bảo thủ và những người cố chấp vẫn đang tranh cãi rằng những người tội lỗi đang chọn trở thành người đồng tính.Sounds impossible, right? Yet conservatives and antigay bigots are still arguing that sinful people are choosing to be gay.
Lập luận này thường được đưa ra bởi những người lựa chọn để phân biệt đối xử với những người đồng tính. Vì những người LGBT đang lựa chọn lối sống của họ, những người lựa chọn tin rằng không có lý do gì để công nhận quyền bình đẳng của họ.This argument is usually made by choicers to discriminate against gays. Since LGBT people are choosing their lifestyle, choicers believe there’s no reason to recognize their claim to equal rights.
Đây lại là một lập luận yếu ớt khác, vì thực tế là chúng ta không lựa chọn xu hướng tình dục của mình; nó giống như nói với mọi người đừng phàn nàn về chủ nghĩa bài Do Thái bởi vì họ có thể chọn không là người Do Thái.This is yet another weak argument, since the reality is that we don’t choose our sexual orientation; it would be like telling people not to complain about anti-Semitism because they could just choose not to be Jewish.
Không có công tắc nội bộ nào cho phép chúng tôi lựa chọn giữa đồng tính hay thẳng thắn. Và để nhấn mạnh điểm này, Dan Savage đã mở rộng lời mời cho người chọn John Cummins, thuộc Đảng Bảo thủ của British Columbia, để chứng minh Savage sai bằng cách sẵn sàng cho anh ta quan hệ tình dục bằng miệng.There’s no internal switch that allows us to choose between being gay or straight. And to emphasize this point, Dan Savage has extended an open invitation to choicer John Cummins, of British Columbia’s Conservative Party, to prove Savage wrong by willingly giving him oral sex.
Lựa chọn là gì quyết định trở thành một người trưởng thành khép kín. Và điều này cũng đã được phơi bày là đạo đức giả sâu sắc.What is a choice is deciding to be a closeted adult. And this, too, has been exposed as being profoundly hypocritical.
Có thể hiểu được quyết định bị đóng cửa vào cuối những năm 1960, trước khi phong trào LGBT đạt được động lực và vào thời điểm mà những người đồng tính phải đối mặt với sự phân biệt đối xử tràn lan trong mọi khía cạnh cuộc sống của họ.It was understandable to decide to be closeted back in the late 1960s, before the LGBT movement gained momentum and at a time when homosexuals faced rampant discrimination in every aspect of their lives.
Điều đáng chú ý còn lại là có bao nhiêu trường hợp tương đối gần đây về những người đàn ông sống khép kín đã cố gắng che giấu tình dục đồng giới của họ thông qua những hành vi cố chấp có hại.What remains remarkable is how many relatively recent cases there have been of closeted men who have tried to disguise their homosexuality through harmful practices of bigotry.
Một trong những ví dụ trắng trợn nhất là Jim West, một chính trị gia của Đảng Cộng hòa, người đã giúp giết chết một dự luật chống phân biệt đối xử mà lẽ ra sẽ bảo vệ những người đồng tính và đồng tính nữ. Sau đó, anh ta bị bắt gặp rình mò trên mạng các nam thiếu niên và ép buộc họ quan hệ tình dục.One of the most blatant examples is Jim West, a Republican politician who helped kill an antidiscrimination bill that would have protected gays and lesbians. He was later caught prowling the internet for teenage boys and coercing them into having sex.
West, giống như nhiều người khác, đã ở vào vị trí mà anh không còn phải nói dối. Anh có các lựa chọn, nhưng đã chọn sống một cuộc sống xấu hổ và đạo đức giả.West, like many others, was in a position where he no longer had to lie. He had options, but chose to live a life of shame and hypocrisy.
American Savage Key Idea # 7: Phong trào LGBT đã giúp cứu sống và khuyến khích mọi người đứng lên vì chính mình.American Savage Key Idea #7: The LGBT movement has helped save lives and encouraged people to stand up for themselves.
Ngay cả Dan Savage cũng có giới hạn của mình. Và anh ta chắc chắn đã có đủ khi Rick Santorum, đảng viên Cộng hòa hạng ba của Thượng viện Hoa Kỳ, so sánh những người đồng tính với những kẻ hiếp dâm trẻ em và những kẻ đụ chó.Even Dan Savage has his limits. And he’d certainly had enough when Rick Santorum, the US Senate’s third-ranking Republican, compared gay people to child rapists and dog fuckers.
Savage không đơn độc; độc giả của anh ấy cũng khá khó chịu, vì vậy họ đã làm việc cùng nhau để đưa ra câu trả lời thích hợp. Cuối cùng, họ đã tìm ra cách để liên kết mãi mãi cái tên Santorum với thứ bẩn thỉu nhất mà họ có thể nghĩ ra.Savage wasn’t alone; his readers were pretty upset as well, so they worked together to come up with an appropriate response. Eventually, they found a way to forever link the name Santorum to the dirtiest thing they could think of.
Đây là cách “santorum” ngày nay dùng để chỉ “hỗn hợp sủi bọt của chất bôi trơn và phân đôi khi là sản phẩm phụ của quan hệ tình dục qua đường hậu môn”.This is how “santorum” has now come to refer to “the frothy mixture of lube and fecal matter that is sometimes the byproduct of anal sex.”
Đây là một ví dụ điển hình cho thấy phong trào LGBT đã đưa ra sáng kiến ​​để chống lại sự cố chấp.This is a good example of how the LGBT movement has taken the initiative to fight back against bigotry.
Nó cho thấy cách mọi người không còn sẵn sàng bị coi là công dân hạng hai hoặc chấp nhận bị gọi là bệnh hoạn, tội lỗi hoặc đồi bại - đặc biệt là khi nói đến các trường hợp trẻ em LGBT bị bắt nạt.It shows how people are no longer willing to be considered second-class citizens or tolerate being called sick, sinful or perverse – especially when it comes to cases of LGBT children being bullied.
Khi một cậu bé 15 tuổi tên là Billy Lewis treo cổ tự tử sau khi bị bắt nạt không ngừng, Savage và chồng của mình đã bắt đầu dự án It Gets Better nhằm ngăn chặn việc tự tử trong giới trẻ LGBT.When a 15-year-old boy named Billy Lewis hanged himself after relentless bullying, Savage and his husband began the It Gets Better project to prevent suicide among LGBT youth.
Nhiều trẻ em LGBT không thể tưởng tượng được một thực tế trong tương lai có thể khiến họ phải chịu đựng những nỗi đau mà họ phải chịu đựng trong hiện tại. Đây là những đứa trẻ bị cô lập và bị bắt nạt mà Savage hy vọng có thể tiếp cận.Many LGBT kids can’t imagine a future reality that could possibly make it worth enduring the pain they have to endure in the present. These are the isolated and bullied kids that Savage hoped to reach.
Savage cũng tức giận, giống như Merle Miller khi ông viết bài luận đột phá năm 1971 “Ý nghĩa của việc trở thành một người đồng tính luyến ái”.Savage was also angry, just as Merle Miller was when he wrote his groundbreaking 1971 essay “What It Means to Be a Homosexual.”
Miller là nhà văn người Mỹ và là người đi tiên phong trong phong trào bảo vệ quyền lợi cho người đồng tính vào thời điểm cộng đồng người đồng tính lần đầu tiên đòi quyền bình đẳng. Miller đã chán ngấy, và trong bài luận của mình, anh ấy hướng sự tức giận của mình vào những người đang nói “những thứ nhảm nhí hạ thấp, hèn hạ như vậy về tôi và bạn bè của tôi”.Miller was an American writer and pioneer in the gay rights movement at a time when the gay community was first demanding equal rights. Miller was fed up, and in his essay he directed his anger toward those who were saying “such goddamn demeaning, degrading bullshit about me and my friends.”
Miller do đó đã trở thành người tiên phong trong việc đẩy lùi sự cố chấp và kêu gọi mọi người đấu tranh cho đến khi có sự bảo vệ bình đẳng theo luật cho tất cả những người LGBT.Miller thus became a pioneer in pushing back against the bigotry and getting people to fight until there’s equal protection under the law for all LGBT people.
Như chúng ta đã thấy, sự cố chấp này thường đến từ những người bảo thủ Cơ đốc. Nhưng trong phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo, chúng ta sẽ thấy đồng tính luyến ái không phải là vấn đề chính trị duy nhất khiến cánh hữu tôn giáo phải vận động như thế nào.As we’ve seen, this bigotry has often come from Christian conservatives. But in the next book summary, we’ll see how homosexuality isn’t the only political issue that causes the religious right wing to mobilize.
American Savage Key Idea # 8: Hệ thống chăm sóc sức khỏe và luật kiểm soát súng của Hoa Kỳ đang rất cần được sửa chữa.American Savage Key Idea #8: The US health care system and gun control laws are in desperate need of repair.
Có vẻ mỉa mai rằng mặc dù Chúa Giê-su đã bảo các môn đồ của ngài phải chăm sóc người bệnh, nhưng các bang tôn giáo nhất ở Hoa Kỳ lại là những bang phản đối gay gắt nhất Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA), còn được gọi là Obamacare.It can seem ironic that even though Jesus told his followers to care for the sick, the most religious states in the United States are the ones with the fiercest opposition to the Affordable Care Act (ACA), also known as Obamacare.
Nhưng một trong những lý do lớn nhất cho điều này là ý tưởng sai lầm rằng Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng là một hành động của chủ nghĩa xã hội.But one of the biggest reasons for this is the mistaken idea that the Affordable Care Act is an act of socialism.
Điều này không thể xa hơn sự thật, vì Obamacare thực sự bắt đầu như một giải pháp bảo thủ và nó không thực sự cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người.This couldn’t be further from the truth, since Obamacare actually began as a conservative solution and it doesn’t actually provide healthcare for everyone.
Đúng vậy, Obamacare lần đầu tiên xuất hiện từ một nhóm tư tưởng bảo thủ; nó cũng được thử nghiệm lần đầu tiên bởi một thống đốc Đảng Cộng hòa và thậm chí còn được hỗ trợ bởi ngành bảo hiểm y tế. Mãi cho đến khi Tổng thống Obama ủng hộ nó, những người bảo thủ mới bắt đầu coi nó như một hành động của chủ nghĩa xã hội.That’s right, Obamacare first emerged from a conservative think tank; it was also first tested by a Republican governor and was even supported by the health insurance industry. It wasn’t until President Obama supported it that conservatives began referring to it as an act of socialism.
Nhưng điều gì đó đã phải thay đổi, kể từ trước ACA, khoảng 50 triệu người Mỹ không có bảo hiểm và hàng chục nghìn người chết mỗi năm vì nó.But something had to change, since before the ACA, around 50 million Americans were uninsured and tens of thousands of people were dying every year because of it.
Nhờ Obamacare, ít người Mỹ chết vì các bệnh có thể phòng ngừa được như nhiễm trùng răng. Nhưng ngay cả với ACA, hàng triệu người Mỹ vẫn sẽ không có bảo hiểm và không đủ khả năng mua bảo hiểm y tế, bất chấp các khoản trợ cấp mà đạo luật cung cấp.Thanks to Obamacare, fewer Americans will die of preventable diseases like tooth infections. But even with the ACA, millions of Americans will still be uninsured and unable to afford health insurance, despite the subsidies the act provides.
Một hệ thống bị phá vỡ khác đang khiến nhiều người Mỹ thiệt mạng là chính sách về súng của Mỹ. Như hiện tại, hầu như không có bất kỳ luật nào được đưa ra để bảo vệ mọi người khỏi mối đe dọa của bạo lực súng ngẫu nhiên.Another broken system that is costing numerous American lives is US gun policy. As it stands, there are hardly any laws in place to protect people from the threat of random gun violence.
Hoa Kỳ hiện có tỷ lệ sở hữu súng dân sự cao nhất trên thế giới, vì vậy có lẽ không có gì ngạc nhiên khi nước này cũng có tỷ lệ giết người cao nhất so với bất kỳ quốc gia công nghiệp dân chủ nào. Ví dụ, tỷ lệ giết người của Hoa Kỳ cao gấp sáu lần của Đức.The United States currently has the highest rate of civilian gun ownership in the world, so it’s perhaps no surprise that it also has the highest homicide rate of any democratic industrialized nation. For example, the US homicide rate is six times higher than Germany’s.
Vấn đề là, mỗi khi có một vụ nổ súng và người dân bắt đầu tranh cãi về luật kiểm soát súng khắc nghiệt hơn, thì NRA và những người đam mê súng khác lại cáo buộc những người ủng hộ kiểm soát súng khai thác một thảm kịch.The problem is, every time there’s a shooting and citizens start arguing for tougher gun control laws, the NRA and other gun enthusiasts accuse advocates for gun control of exploiting a tragedy.
Vì vậy, bằng cách nhấn mạnh rằng chúng ta cần trì hoãn cuộc tranh luận về kiểm soát súng lặp đi lặp lại, việc mang vũ khí được cất giấu vào trường học, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim và văn phòng vẫn là hợp pháp.So, by insisting that we need to postpone a gun control debate over and over again, it continues to be legal to carry concealed weapons into schools, shopping malls, cinemas and offices.
Nhìn vào bức tranh toàn cảnh hơn, rõ ràng là vẫn còn nhiều tiến bộ cần được thực hiện, và khi bắt đầu, ít nhất chúng ta nên cùng nhau thừa nhận rằng điều gì đó phải được hoàn thành, và điều gì đó phải được hoàn thành ngay bây giờ.Looking at the bigger picture, it’s clear that there is still progress to be made, and as a start we should at least come together to admit that something has to be done, and that something has to be done now.
Đang đánh giá: Tóm tắt sách American SavageIn Review: American Savage Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Bất chấp những gì Nhà thờ, những người theo đạo Cơ đốc bảo thủ và những người cố chấp nhẫn tâm sẽ cho rằng bạn tin rằng, những người LGBT xứng đáng có quyền bình đẳng. Hiện có quá nhiều vấn đề gây chia rẽ xã hội lớn ở Hoa Kỳ, bao gồm chương trình giáo dục, chăm sóc sức khỏe và luật súng. Vì vậy, chúng ta hãy chấp nhận rằng Cựu Ước không thể áp dụng cho các xã hội hiện đại, và rằng khoa học chính xác khi cho chúng ta thấy không chỉ tình dục của con người phức tạp như thế nào, mà cả đồng tính luyến ái không phải là một sự lựa chọn.Despite what the Church, conservative Christians and heartless bigots would have you believe, LGBT people deserve equal rights. There are currently more than enough issues causing major societal divisions in the United States, including education curricula, health care and gun laws. So, let’s accept that the Old Testament is not applicable to modern societies, and that science is accurate in showing us not only how complex human sexuality is, but also that homosexuality is not a choice.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Tiết lộ những điều gấp rút của bạn sớm.Disclose your kinks early on.
Nếu bạn quan tâm đến một mối quan hệ cam kết lành mạnh, thì sự trung thực là tất cả - và điều này cũng áp dụng cho sở thích tình dục cuồng nhiệt của bạn. Trên thực tế, những tấm thẻ liên kết của bạn nên được đặt úp lên bàn sau ba tháng và trước khi thực hiện bất kỳ cam kết chính nào - chẳng hạn như dọn về chung sống, kết hôn hoặc sinh con.If you’re interested in a healthy committed relationship, honesty is everything – and this also applies to your kinky sexual preferences. In fact, your kink cards should be laid face-up on the table after three months, and before any major commitments are made – such as moving in together, getting married or having kids.
Điều này mang lại cho đối tác của bạn cơ hội được bảo lãnh nếu mối quan hệ của bạn tình cờ làm họ tắt. Và để có cơ hội làm cho đối tác của bạn hứng thú với phần thông tin mới này, hãy đảm bảo đóng khung sự liên kết đó như một món quà mà đối tác của bạn đủ may mắn được làm với bạn.This gives your partner the chance to bail if your kink happens to turn them off. And to better your chances of exciting your partner with this new piece of information, make sure to frame the kink like a present that your partner is lucky enough to get to do with you.

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
american_savage_insights_slights_fights_faith_sex_love_politics.txt · Last modified: 2021/10/11 21:11 by 127.0.0.1