User Tools

Site Tools


zero_to_one

Zero to One

Lượt xem: 94

Bản tóm tắt cuốn sách Zero to One (Zero to One) của tác giả Peter Thiel và Blake Masters dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịchBản tiếng Anh
Zero to OneZero to One
Ghi chú về Khởi nghiệp hoặc Cách xây dựng Tương laiNotes on Startups, or How to Build The Future
Của Peter Thiel với Blake MastersBy Peter Thiel with Blake Masters
Zero to One khám phá cách các công ty có thể dự đoán tương lai tốt hơn và hành động để đảm bảo rằng công ty khởi nghiệp của họ thành công. Tác giả làm sống động những điểm mấu chốt của cuốn sách bằng những kinh nghiệm cá nhân của mình.Zero to One explores how companies can better predict the future and take action to ensure that their startup is a success. The author enlivens the book’s key takeaways with his own personal experiences.
Nó dành cho ai?Who is it for?
Những người sáng lập khởi nghiệp hiện tại và tiềm năngCurrent and potential startup founders
Các nhà đầu tưInvestors
Bất cứ ai quan tâm đến lý do tại sao một số công ty khởi nghiệp thành công và những công ty khác thất bạiAnyone interested in why certain startups succeed and others fail
Thông tin về các Tác giảAbout the author
Peter Thiel là người đồng sáng lập PayPal và là một trong những nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng nhất thế giới. Anh ấy là người ngoài cuộc đầu tiên đầu tư vào Facebook và anh ấy quản lý tài sản 2 tỷ đô la của Founders Fund.Peter Thiel is a co-founder of PayPal and one of the most prominent venture capitalists in the world. He was the first outsider to invest in Facebook, and he manages Founders Fund’s $2 billion assets.
Ngày nay, hầu như ai cũng có thể thành lập công ty của riêng mình. Bạn thậm chí không cần văn phòng của riêng mình: nhiều doanh nhân làm việc từ phòng khách của họ hoặc một quán cà phê gần đó.These days, almost anyone can found their own start-up. You don’t even need your own office: many entrepreneurs work from their living room or a nearby café.
Đây là một tin tốt cho bất kỳ ai quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo. Tuy nhiên, thật không may, hầu hết các công ty khởi nghiệp không tồn tại được lâu.This is good news for anyone interested in innovative products and services. Unfortunately, though, most start-ups don’t survive very long.
Bản tóm tắt cuốn sách này sẽ cho phép bạn hưởng lợi từ những kinh nghiệm, triết lý và lời khuyên của Peter Thiel, một trong những nhà đầu tư mạo hiểm hàng đầu thế giới. Anh đồng sáng lập PayPal và là người ngoài cuộc đầu tiên đầu tư vào Facebook. Cách tiếp cận kinh doanh độc đáo của anh ấy sẽ chỉ cho bạn cách dự đoán tương lai và biến nó thành một tương lai thành công cho công việc khởi nghiệp của bạn.These book summary will enable you to benefit from the experiences, philosophy and advice of Peter Thiel, one of the world’s foremost venture capitalists. He co-founded PayPal and was the first outsider to invest in Facebook. His unique approach to business will show you how to predict the future and make it a successful one for your start-up.
Trong bản tóm tắt này về Zero to One của Peter Thiel với Blake Masters, bạn sẽ khám pháIn this summary of Zero to One by Peter Thiel with Blake Masters, you’ll discover
tại sao các công ty độc quyền lại thực sự tốt cho sự đổi mới;why monopolies are actually good for innovation;
tại sao công ty khởi nghiệp của bạn cần đi từ “0 đến 1”, không phải “từ 1 đến n”; vàwhy your startup needs to go from “0 to 1,” not “from 1 to n”; and
tại sao việc một nhà sáng lập khởi nghiệp có kinh nghiệm chế tạo bom không phải là hiếm.why it’s not that uncommon for a startup founder to have experience building bombs.
Zero to One Key Idea # 1: Để tưởng tượng tương lai sẽ mang lại tiến bộ gì, bạn phải có khả năng nhìn nhận hiện tại theo cách khác.Zero to One Key Idea #1: To imagine what progress the future will bring, you must be able to view the present differently.
Hãy thử tưởng tượng thế giới vào năm 2100. Bạn thấy gì? Đối với hầu hết mọi người, tương lai là một chủ đề trêu ngươi để nghĩ về.Try to imagine the world in the year 2100. What do you see? For most people, the future is a tantalizing topic to think about.
Nhưng chúng ta thực sự muốn nói gì khi nói về tương lai?But what do we really mean when we talk about the future?
Rõ ràng, chúng ta không chỉ nghĩ về thời gian trôi qua, mà còn là những tiến bộ đạt được trong thời gian đó. Sự tiến bộ này, tức là, những khác biệt so với hiện tại, là thứ thực sự xác định tương lai.Clearly, we don’t just think of the passage of time, but the progress made during that time. This progress, that is, the differences from the present, is what really defines the future.
Cụ thể hơn, nó có thể được chia thành tiến trình ngang và dọc:More specifically, it can be divided into horizontal and vertical progress:
Tiến bộ theo chiều ngang đến từ việc mở rộng các ý tưởng và đổi mới hiện có. Ở đây, toàn cầu hóa là một động lực chung vì nó giúp truyền bá những ý tưởng hiện có đến nhiều người hơn.Horizontal progress comes from expanding on existing ideas and innovations. Here, globalization is a common driver because it helps spread existing ideas to more people.
Tuy nhiên, tiến bộ theo chiều dọc đến từ việc tạo ra một thứ gì đó mới chưa từng tồn tại trước đây, như một công nghệ hoặc phương pháp mới.Vertical progress, however, comes from creating something new that didn’t exist before, like a new technology or method.
Nói một cách khác, tiến trình theo chiều ngang sẽ đi từ một đến n trong khi tiến trình dọc sẽ đi từ 0 đến một.Put another way, horizontal progress is going from one to n whereas vertical progress is going from zero to one.
Một ví dụ về tiến bộ theo chiều ngang sẽ là sản xuất hàng loạt điện thoại và phân phối chúng cho các nước đang phát triển; một ví dụ về tiến trình dọc sẽ là xây dựng một điện thoại thông minh từ một điện thoại thông thường.An example of horizontal progress would be mass-producing phones and distributing them to developing countries; an example of vertical progress would be building a smartphone from a regular one.
Như bạn có thể tưởng tượng, tiến trình theo chiều dọc rất khó dự đoán bởi vì bạn phải tưởng tượng ra một thứ gì đó chưa tồn tại. Đó là lý do tại sao bạn chỉ có thể dự đoán sự tiến bộ trong tương lai nếu bạn có thể nhìn nhận hiện tại theo cách khác.As you can imagine, vertical progress is hard to predict because you have to imagine something that doesn’t exist yet. That’s why you can only predict future progress if you’re able to see the present differently.
Xét cho cùng, tương lai khác với hiện tại, vì vậy để hình dung nó, bạn không thể chỉ tập trung vào hiện trạng. Nếu bạn muốn hình dung những gì tương lai nắm giữ, bạn phải có khả năng nhìn nhận hiện tại một cách nghiêm túc.After all, the future is by definition different from the present, so to imagine it you can’t just focus on the status quo. If you want to imagine what the future holds, you must be able to view the present critically.
Tác giả tin rằng đây là một khả năng quan trọng đến mức, trong các cuộc phỏng vấn xin việc, anh ấy hỏi các ứng viên, “Sự thật quan trọng nào mà rất ít người đồng ý với bạn?” Tại sao? Bởi vì chỉ một người có thể suy nghĩ bên ngoài các quy ước đã được thiết lập mới có thể nhìn thấy và thay đổi tương lai.The author believes that this is such a crucial ability that, in job interviews, he asks candidates, “What important truth do very few people agree with you on?” Why? Because only a person who can think outside established conventions can see and change the future.
Zero to One Key Idea # 2: Hãy là kiến ​​trúc sư cho tương lai của chính bạn và nỗ lực tập trung để đạt được nó.Zero to One Key Idea #2: Be the architect of your own future and make a focused effort to attain it.
Vì vậy, làm thế nào bạn có thể chuẩn bị cho những hoàn cảnh khác nhau và chưa biết sẽ chờ đợi bạn trong tương lai?So how can you prepare for the different and unknown circumstances that await you in the future?
Ngày nay, nhiều người suy nghĩ vô định - nghĩa là họ cố gắng chuẩn bị cho mình cho tất cả các sự kiện có thể xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, cách tiếp cận này là vô ích vì tương lai còn quá nhiều ẩn số và biến số.Today, many people think indefinitely – that is, they try to prepare themselves for all possible future events. This approach is futile, however, because the future holds far too many unknowns and variables.
Một cách tiếp cận hiệu quả hơn là nỗ lực tập trung để đạt được tương lai tốt nhất cho bạn, do đó trở thành kiến ​​trúc sư cho tương lai của chính bạn.A more effective approach is making a focused effort to achieve the future that’s best for you, thus becoming the architect of your own future.
Ví dụ, nhiều học sinh tham gia vô số hoạt động ngoại khóa với hy vọng vào được một trường đại học hàng đầu. Nhưng chẳng phải sẽ có ý nghĩa hơn nếu chỉ tập trung vào việc thành thạo một chủ đề để họ có thể trở thành người giỏi nhất trong một lĩnh vực nào đó là điều không thể bàn cãi?For example, many schoolchildren take on myriad extracurricular activities in hopes of getting into a top-notch university. But wouldn’t it make more sense to focus on mastering just one subject so they could undisputedly be the best in at least in one thing?
Nó sẽ.It would.
Thật vậy, thành công là sản phẩm của sự tập trung, cống hiến và quyết tâm. Số phận và may mắn có liên quan rất ít đến điều đó. Xét cho cùng, nếu thành công không phải là sản phẩm của may mắn, chúng ta sẽ không thấy những thành công nối tiếp như Steve Jobs hay tác giả, người đã thành lập một số doanh nghiệp thịnh vượng.Indeed, success is the product of focus, dedication and determination. Fate and luck have little to do with it. After all, if success were nothing but a product of luck, we wouldn’t see serial successes like Steve Jobs or the author, who founded several prosperous businesses.
Điều quan trọng là phải ghi nhớ tất cả những điều này khi thành lập một công ty khởi nghiệp. Các công ty khởi nghiệp chỉ có một tương lai tốt đẹp nhất - và đạt được nó đòi hỏi một nỗ lực đồng bộ.It’s crucial to keep all this in mind when founding a start-up. Start-ups only have one best future – and attaining it demands a concerted effort.
Tại sao chỉ có một?Why only one?
Bởi vì một công ty khởi nghiệp sẽ chỉ thành công trong những điều kiện rất cụ thể: chỉ có một thị trường tốt nhất cho sản phẩm của công ty, chỉ một thời điểm tốt nhất để tung ra thị trường, v.v.Because a start-up will only be successful under very specific conditions: there’s only one best market for the company’s product, only one best time to launch it, and so on.
Để đạt được điều kiện thích hợp, bạn phải lựa chọn có ý thức để theo đuổi tương lai đang được đề cập.In order to strike when the conditions are just right, you must make a conscious choice to pursue the future in question.
Khó khăn chính nằm ở việc tìm ra điều kiện lý tưởng để bạn khởi nghiệp là gì. Nói cách khác, bạn đang hướng tới tương lai nào?The main difficulty lies in figuring out just what the ideal conditions for your start-up are. In other words, which future are you aiming at?
Khi lựa chọn tương lai của bạn, hãy nhớ những gì đã nói trong phần tóm tắt cuốn sách trước: bạn chỉ có thể nhìn thấy tương lai bằng cách nhìn xa hơn những quy ước đã thiết lập.When choosing your future, remember what was said in the previous book summary: you can only see the future by looking beyond established conventions.
Ý tưởng chính số 3: Độc quyền có lợi cho doanh nghiệp và xã hội: chúng có nghĩa là bạn đang làm điều gì đó tốt hơn tất cả những người khác.Zero to One Key Idea #3: Monopolies are good for businesses and society: they mean you’re doing something better than everyone else.
Khi mọi người nghe thấy từ “độc quyền”, họ có xu hướng nghĩ đến những công ty lớn, xấu xa đang bóp chết sự cạnh tranh một cách không công bằng. Điều này là không chính xác.When people hear the word “monopoly,” they tend to think of large, evil companies unfairly squeezing out the competition. This is inaccurate.
Sự khôn ngoan thông thường cho rằng cạnh tranh là biện pháp kích thích kinh tế lý tưởng, khuyến khích các công ty cải tiến sản phẩm của nhau. Tuy nhiên, chính các công ty độc quyền mới thực sự thúc đẩy sự đổi mới.Conventional wisdom holds that competition is the ideal economic stimulus, encouraging companies to improve on each others’ products. However, it’s actually monopolies that drive innovation.
Làm thế nào mà có thể được?How can that be?
Trước hết, nếu bạn có độc quyền, điều đó không nhất thiết có nghĩa là đối thủ cạnh tranh bị đối xử không công bằng. Thay vào đó, bạn chỉ đang làm điều gì đó tốt hơn họ rất nhiều mà họ không thể tồn tại.First of all, if you have a monopoly, it doesn’t necessarily mean the competition is being treated unfairly. Rather, you’re just doing something so much better than them that they can’t survive.
Tương tự, nếu bạn tạo ra thứ gì đó mới mà không công ty nào khác có thể sao chép, đó không hẳn là một điều xấu.Similarly, if you create something new that no other company can copy, it’s not necessarily a bad thing.
Google rõ ràng là độc quyền đối với ngành công cụ tìm kiếm, hầu như không phải đối mặt với bất kỳ sự cạnh tranh nào trong thế kỷ XXI. Điều này có vẻ không công bằng đối với các công ty khác muốn cạnh tranh, nhưng nó chắc chắn tốt cho tất cả những ai thích sử dụng công cụ tìm kiếm mạnh mẽ của Google.Google clearly has a monopoly over the search-engine industry, having faced virtually no competition whatsoever in the twenty-first century. This might seem unfair to other companies who’d like to compete, but it’s certainly been good for everyone who likes using Google’s powerful search engine.
Hơn nữa, các công ty độc quyền có lợi cho xã hội vì chúng thúc đẩy sự tiến bộ: chúng khuyến khích các doanh nghiệp khác đưa ra các giải pháp tốt hơn và lật đổ công ty thống trị hiện tại.What’s more, monopolies are good for society because they drive progress: they encourage other businesses to come up with better solutions and oust the current dominant company.
Ví dụ, nếu một công ty muốn cạnh tranh trên thị trường công cụ tìm kiếm ngày nay, nó cần phải phát minh ra một công cụ tìm kiếm tốt hơn Google. Và, nếu nó xảy ra, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi.For example, if a company wants to compete in the search-engine market today, it needs to invent a better search engine than Google. And, if it does, it’ll be the consumers who benefit.
Trên thực tế, chúng ta thậm chí có thể đi xa đến mức khẳng định rằng có độc quyền là một điều kiện để vận hành một doanh nghiệp có lợi nhuận cao.In fact, we can even go so far as to state that having a monopoly is a condition of running a highly profitable business.
Tại sao?Why?
Bởi vì có độc quyền cho phép bạn tự định giá, từ đó đảm bảo lợi nhuận cao.Because having a monopoly allows you to set your own prices, which in turn ensures high profits.
Nếu sản phẩm của bạn không tốt hơn sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, bạn sẽ phải đặt giá thấp để lôi kéo khách hàng rời khỏi đối thủ cạnh tranh, điều này làm xói mòn biên lợi nhuận.If your product is no better than your competitors’, you’ll have to set your prices low to entice customers away from the competition, which erodes profit margins.
Lấy ngành hàng không có tính cạnh tranh cao, nơi giá cả được đặt thấp đến mức, vào năm 2012, một chuyến đi của hành khách đã tạo ra lợi nhuận 0,37 đô la Mỹ.Take the highly competitive airline industry where prices are set so low that, in 2012, a single passenger trip generated a measly $0.37 of profit.
Mặt khác, Google giữ hơn một phần tư doanh thu là lợi nhuận.Google, on the other hand, keeps over a quarter of its revenues as profits.
Ý tưởng chính số 4: Các công ty độc quyền phát triển mạnh mẽ nhờ vào lợi thế công nghệ, hiệu ứng mạng, quy mô kinh tế và thương hiệu lớn.Zero to One Key Idea #4: Monopolies thrive thanks to technological advantages, network effects, economies of scale and great branding.
Vậy chính xác thì điều gì đã làm cho các công ty độc quyền thành công như vậy? Thông thường, các công ty độc quyền chia sẻ một số kết hợp của bốn đặc điểm có lợi:So what exactly makes monopolies so successful? Typically, monopolies share some combination of four beneficial characteristics:
Đầu tiên, họ có lợi thế về công nghệ: công nghệ độc quyền của họ hoạt động tốt hơn nhiều so với bất kỳ ai khác - thông thường, tốt hơn ít nhất mười lần. Ví dụ, các thuật toán tìm kiếm của Google nhanh hơn nhiều và có khả năng dự đoán tốt hơn bất kỳ thuật toán nào khác, điều này khiến đối thủ cạnh tranh rất khó để thay thế chúng.First, they have a technological advantage: their proprietary technology works much better than anyone else’s – usually, at least ten times better. Google’s search algorithms, for example, are much faster and have better predictive power than anyone else’s, which makes it very difficult for a competitor to supplant them.
Thứ hai, các công ty độc quyền được hưởng các hiệu ứng mạng, nghĩa là càng nhiều người sử dụng sản phẩm của họ thì sản phẩm đó càng hữu ích. Ví dụ, hãy xem xét Facebook: sẽ không hữu ích lắm nếu không có bạn bè nào của bạn đăng ký. Điều làm cho nó có giá trị đối với bạn là thực tế là nhiều người trong mạng lưới của bạn có thể được tìm thấy ở đó. Điều này có nghĩa là những người mới đến phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn khi cố gắng thu hút khách hàng khỏi các công ty độc quyền với cơ sở khách hàng hiện tại rộng lớn.Second, monopolies enjoy network effects, meaning the more people are using their product, the more useful it is. As an example, consider Facebook: it wouldn’t be very useful if none of your friends were signed up. What makes it valuable to you is the fact that many of the people in your network can be found there. This means that newcomers face an uphill battle when trying to lure customers away from monopolies with broad existing customer-bases.
Thứ ba, các công ty độc quyền được hưởng lợi từ lợi thế kinh tế theo quy mô: tiết kiệm chi phí thu được bằng cách sản xuất thứ gì đó trên quy mô lớn thay vì quy mô nhỏ. Giả sử bạn sở hữu một tiệm bánh và có các chi phí cố định như tiền thuê nhà, sưởi ấm và điện, tổng cộng là 1.000 đô la. Ở tiệm bánh này, bạn có thể sản xuất từ ​​1 đến 10.000 chiếc bánh mỗi tháng, trong khi chi phí cố định vẫn giữ nguyên. Bạn càng bán được nhiều bánh, bạn càng có thể dàn trải các chi phí cố định đó, có nghĩa là chi phí hiệu quả phát sinh cho mỗi chiếc bánh sẽ ít hơn. Vì các công ty độc quyền là những nhà sản xuất lớn nhất trong ngành của họ, lợi thế theo quy mô cho phép họ cung cấp cho khách hàng những mức giá hấp dẫn hơn so với những công ty mới, củng cố thêm vị thế của họ.Third, monopolies benefit from economies of scale: cost savings gained by producing something on a large scale instead of a small one. Say you own a bakery, and have fixed costs like rent, heating and electricity, totalling $1,000. In this bakery, you can produce between 1 and 10,000 buns a month, while the fixed costs remain the same. The more buns you sell, the more you can spread out those fixed costs, meaning that the effective cost incurred per bun is less. Since monopolies are the largest producers in their industry, economies of scale allow them to offer customers more attractive prices than newcomers, further strengthening their position.
Cuối cùng, các công ty độc quyền thường có những thương hiệu mạnh không thể tái tạo. Ví dụ, Apple là thương hiệu công nghệ mạnh nhất hiện nay. Trong khi nhiều công ty khác đã cố gắng bắt chước các sản phẩm và cửa hàng được thiết kế đẹp mắt của họ, họ chỉ không đạt được mức độ thành công tương tự vì họ thiếu thương hiệu mạnh mẽ của Apple.Finally, monopolies often have strong brands that can’t be replicated. Apple, for example, is the strongest tech brand in existence today. While many other companies have tried to emulate its sleekly designed products and stores, they just haven’t seen the same level of success because they lack Apple’s powerful brand.
Khi phân tích một doanh nghiệp, hãy nhìn vào bốn đặc điểm này để hiểu họ có hoặc gần có độc quyền hay không.When analyzing a business, look at these four characteristics to understand if they have or are close to having a monopoly.
Zero to One Key Idea # 5: Các công ty thành công cần theo đuổi những bí mật mà người khác không thể sao chép.Zero to One Key Idea #5: Successful companies need to chase secrets others cannot copy.
Trong thế giới công nghệ cao ngày nay, thật hấp dẫn khi nghĩ rằng không còn chỗ cho sự phát triển theo chiều dọc hoặc không có bất kỳ ý tưởng mới nào được đưa ra. Nhưng đây là một quan niệm sai lầm nguy hiểm có thể khiến bạn không thành công.In today’s high-tech world, it’s tempting to think that there’s no more room for vertical progress or that there aren’t any new ideas to be had. But this is a dangerous misconception that can keep you from being successful.
Trên thực tế, thế giới vẫn còn rất nhiều bí mật - đó là những điều quan trọng nhưng hầu hết mọi người không biết hoặc không đồng ý. Điều này khiến họ khó - nhưng không phải là không thể - phát hiện ra. Thông thường, những bí mật đã ăn sâu vào xã hội đến mức có thể mất nhiều thế hệ để khám phá ra chúng.In fact, the world still has plenty of secrets – that is, things that are important but which most people don’t know about or agree with. This makes them hard – but not impossible – to discover. Often, the secrets are so deeply embedded in society that it might take generations to discover them.
Chỉ cần xem xét chế độ nô lệ, một vài thế kỷ trước, là một hiện tượng phổ biến, được xã hội chấp nhận. Nói cách khác: hồi đó, thực tế rằng chế độ nô lệ là sai lầm, nói chung, là một bí mật.Just consider slavery, which, a few centuries ago, was a common, socially acceptable phenomenon. To put it differently: back then, the fact that slavery is wrong was, by and large, a secret.
Đối với các công ty công nghệ, bí quyết tốt nhất là có công nghệ tốt hơn đối thủ cạnh tranh của họ, bởi vì nó có thể khiến vị trí của họ với tư cách là người dẫn đầu thị trường không còn nữa.For tech companies, the best secret is to have better technology than their competitors, because it can make their position as market leaders unassailable.
Bạn cần phải tìm và theo đuổi những loại bí mật này. Nếu không, bạn sẽ chỉ là một nhà cung cấp khác của tiến trình ngang, cung cấp các sản phẩm thông thường trong một thị trường cạnh tranh.You need to find and chase these kinds of secrets. Otherwise, you’ll just be another provider of horizontal progress, offering conventional products in a competitive market.
Trường hợp của Hewlett-Packard chứng tỏ tầm quan trọng của việc có công nghệ tốt hơn. Vào những năm 1990, công ty có công nghệ tốt nhất và sử dụng nó để đưa ra sản phẩm sáng tạo này đến sản phẩm khác, chẳng hạn như máy in màu giá cả phải chăng và máy in tất cả trong một, máy photocopy và máy fax - một ý tưởng thực sự hoang dã vào thời điểm đó .The case of Hewlett-Packard demonstrates the importance of having better technology. In the 1990s, the company had the best technology and used it to bring out one innovative product after the other, such as an affordable color printer and an all-in-one printer, copier and fax machine – a truly wild idea at the time.
Nhưng khi công ty ngừng theo đuổi bí mật và phát minh ra sản phẩm mới vào những năm 2000, nó đã mất một nửa giá trị thị trường.But when the company stopped chasing secrets and inventing new products in the 2000s, it lost half its market value.
Ý tưởng chính từ Zero to One # 6: Xây dựng một công ty thành công, có lợi nhuận cần nhiều năm làm việc.Zero to One Key Idea #6: Building a successful, profitable company takes years of work.
Như đã trình bày trong phần tóm tắt cuốn sách trước, chúng ta có xu hướng nghĩ về các công ty độc quyền là những công ty khổng lồ cao ngất ngưởng so với các đối thủ cạnh tranh của họ. Nhưng, tất nhiên, họ không bắt đầu theo cách đó: xây dựng một công ty độc quyền thành công cần có thời gian.As stated in a previous book summary, we tend to think of monopolies as behemoths towering over their competitors. But, of course, they don’t start out that way: building a successful monopoly takes time.
Điều này đặc biệt đúng khi nói đến lợi nhuận: có thể mất nhiều năm để một công ty khởi nghiệp có lãi. Nhưng ngay cả khi ban đầu công ty không tạo ra lợi nhuận, nó vẫn có thể có giá trị, bởi vì giá trị được xác định bởi lợi nhuận mà nó sẽ tạo ra trong toàn bộ vòng đời của nó.This is especially true when it comes to profits: it can take years for a start-up to become profitable. But even if the company doesn’t initially make profits, it can still have value, because value is determined by the profits it will make over its entire lifespan.
PayPal là một trường hợp điển hình: vào năm 2001, nó không tạo ra bất kỳ lợi nhuận nào và khi tác giả tính toán giá trị của công ty vào thời điểm đó, ông nhận thấy rằng phần lớn số đó đến từ lợi nhuận dự kiến ​​sẽ đến trong hơn mười năm nữa. một lát sau!PayPal is a case in point: in 2001, it wasn’t making any profits, and when the author calculated the value of the company back then, he found that most of it came from profits that were expected to come in more than ten years later!
Bài học ở đây là bạn không thể mong đợi trở thành người dẫn đầu trong công việc kinh doanh của mình ngay từ đầu: bạn cần phải chuẩn bị để gắn bó lâu dài. Đó là những gì sẽ làm cho bạn có lợi nhuận.The lesson here is that you can’t expect to be top dog in your business from the get-go: you need to be prepared to stick around for the long run. That’s what will make you profitable.
Vậy làm thế nào bạn có thể biến công ty khởi nghiệp của mình trở thành độc quyền có lãi?So how can you make your start-up a profitable monopoly?
Bạn cần bắt đầu từ quy mô nhỏ và sau đó mở rộng từng chút một.You need to start small and then expand bit by bit.
Trước tiên, hãy hiểu rằng bạn không cần phải là người giỏi nhất trong mọi doanh nghiệp, chỉ cần doanh nghiệp của bạn. Vì vậy, điều quan trọng là phải xác định thị trường của bạn càng hẹp và cụ thể càng tốt. Điều đó sẽ giúp bạn dễ dàng trở thành người chơi thống trị của nó.First, understand that you don’t need to be the very best in every business, just your business. So it’s important to define your market as narrowly and specifically as possible. That’ll make it easier for you to become its dominant player.
Sau khi bạn đã có được độc quyền trong thị trường ngách này, bạn có thể chuyển sang thị trường tiếp theo, rộng lớn hơn.After you’ve obtained a monopoly in this niche, you can move on to the next, broader market.
Ngay từ đầu, người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, đã có mục tiêu cuối cùng là trở thành nhà bán lẻ trực tuyến vĩ đại nhất thế giới, nhưng ông bắt đầu hạn hẹp hơn nhiều, không bán gì ngoài sách. Chỉ sau khi Amazon chinh phục thị trường sách, Amazon mới mở rộng sang các danh mục khác như CD và video, và từ đó sang các sản phẩm khác. Vì vậy, trái với những gì nhiều người nghĩ, thành công của Amazon hầu như không diễn ra trong một sớm một chiều.From the very beginning, Amazon founder Jeff Bezos had the ultimate goal of becoming the world’s greatest online retailer, but he started much more narrowly, selling nothing but books. Only after Amazon conquered the book market did it expand to other categories like CDs and videos, and from there to other products. So, contrary to what many think, Amazon’s success hardly happened overnight.
Ý tưởng chính số 7: Các công ty khởi nghiệp cần một nền tảng vững chắc: con người và văn hóa phù hợp, cũng như cân bằng lợi ích của chủ sở hữu.Zero to One Key Idea #7: Start-ups need a solid foundation: the right people and culture, and balanced owner interests.
Mọi công ty đều cần đặt một nền tảng vững chắc để tồn tại lâu dài. Vì vậy, khi bạn bắt đầu trên con đường dài xây dựng doanh nghiệp, những ngày đầu tiên là vô cùng quan trọng.Every company needs to lay a solid foundation to survive in the long run. So when you start out on the long road of building up a business, the first days are absolutely crucial.
Thành phần quan trọng đầu tiên trong nền tảng này là tìm đúng người. Thông thường, các công ty khởi nghiệp rất nhỏ nên mọi người trong nhóm đều đóng vai trò quan trọng.The first key component in this foundation is finding the right people. Typically, start-ups are so small that every single person on the team plays an important role.
Đó là lý do tại sao, trước khi thực hiện đầu tư vào một công ty, tác giả không chỉ chú trọng đến việc phân tích kỹ năng và tầm nhìn của những người có liên quan mà còn cả mối liên hệ cá nhân của họ. Anh ấy đã tận mắt chứng kiến ​​những ràng buộc cá nhân yếu kém có thể gây ra cho một đội. Trước khi đồng sáng lập PayPal với Luke Nosek, tác giả đã đầu tư vào một công ty mà Nosek đã bắt đầu với một người mà anh ta hầu như không biết. Cuối cùng, sự khác biệt cá nhân của họ đã hạ gục toàn bộ dự án, cùng với sự đầu tư của tác giả.That’s why, before making an investment in a company, the author not only makes it a point to analyze the skills and vision of the people involved but also their personal connections. He’s seen firsthand what weak personal ties can do to a team. Before co-founding PayPal with Luke Nosek, the author had invested in a company that Nosek had started with someone he barely knew. Eventually, their personal differences took the whole venture down, along with the author’s investment.
Một yếu tố quan trọng khác trong một nền tảng vững chắc là đảm bảo rằng các lợi ích khác nhau của các chủ sở hữu công ty khác nhau được cân bằng. Rốt cuộc, những người sáng lập và các nhà đầu tư có thể có những lợi ích rất khác nhau, nhưng công ty không nên phải chịu những sự điều chỉnh sai lệch như vậy.Another key factor in a strong foundation is ensuring that the different interests of the various company owners are balanced. After all, the founders and investors may have very different interests, but the company shouldn’t have to suffer from such misalignments.
Ví dụ, những người sáng lập công ty có thể muốn kiên nhẫn phát triển sản phẩm của mình, trong khi ban giám đốc thường muốn mang lại lợi nhuận càng sớm càng tốt. Mặc dù những lợi ích này không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau, nhưng chúng đôi khi có thể gây ra xung đột, vì vậy điều quan trọng là phải xác định cách giải quyết những xung đột đó ngay từ sớm.For example, the founders of the company may wish to develop their products patiently, whereas the board of directors usually wants to bring in profits as soon as possible. While these interests aren’t necessarily mutually exclusive, they can sometimes cause conflict, so it’s crucial to define a way of resolving such conflicts early on.
Cuối cùng, các công ty khởi nghiệp cũng nên cố gắng truyền thụ văn hóa mạnh mẽ trong đội ngũ của mình vì nó giúp mọi người làm việc hiệu quả cùng nhau.Finally, start-ups should also try to instill a strong culture in their teams because it helps everyone work effectively together.
Văn hóa công ty không chỉ bao gồm các đặc quyền mà bạn cung cấp cho nhân viên của mình, như bàn bi-a và máy pha nước ngọt, mà còn là các mối quan hệ mà mọi người có.Company culture doesn’t consist merely in the perks you offer to your employees, like a pool table and a soda machine, but rather the relationships that people have.
Một ví dụ điển hình về văn hóa công ty mạnh mẽ có thể được nhìn thấy tại Paypal, nơi mà nhóm làm việc thân thiết đến nỗi nhiều người trong số họ đã cùng nhau thành lập công ty mới sau này.A good example of a strong company culture could be seen at Paypal, where the team was so close that many of them went on to start new companies together later.
Ý tưởng chính số 8: Sản phẩm của bạn sẽ không bao giờ tự bán được: nhóm của bạn cần phải làm điều đó.Zero to One Key Idea #8: Your products will never sell themselves: your team needs to do that.
Khi hầu hết mọi người nghe thấy từ “nhân viên bán hàng”, họ nghĩ về một người đàn ông mặc bộ đồ rẻ tiền đi từ cửa đến cửa hàng bán máy hút bụi: không phải là một hình ảnh quá tâng bốc.When most people hear the word “salesperson,” they think of a man in a cheap suit going door to door hawking vacuum cleaners: not a very flattering image.
Nhưng trong kinh doanh, bán hàng là một nhu cầu sống còn. Nhiều người, đặc biệt là những người nhiệt tình với công nghệ, muốn tập trung vào đổi mới sản phẩm, nhưng các sản phẩm đổi mới là vô giá trị trừ khi chúng được bán. Và không có sản phẩm nào trên trái đất mà mọi người sẽ mua nếu bạn không bán nó.But in business, sales is a vital necessity. Many people, especially those enthusiastic about technology, would prefer to focus on product innovation, but innovative products are worthless unless they’re sold. And there’s no product on earth that people will buy without you selling it.
Để bán sản phẩm của bạn một cách hiệu quả, bạn cần phân phối tốt. Điều này không chỉ bao gồm các kênh bán hàng của bạn mà còn là nỗ lực và tổ chức cần thiết để bán sản phẩm của bạn.To sell your product effectively, you need good distribution. This not only includes your sales channels but also the effort and organization it takes to sell your products.
Để tận dụng hoạt động phân phối của bạn một cách hiệu quả nhất, bạn luôn cần xem xét tiềm năng của từng khách hàng trước khi quyết định mức độ nỗ lực mà bạn sẵn sàng bỏ ra để bán hàng.To leverage your distribution most effectively, you always need to consider the potential of each client before deciding how much effort you’re willing to put into making the sale.
Ví dụ: tác giả đồng sáng lập công ty phân tích dữ liệu Palantir, nơi một đợt bán hàng đã đóng cửa thường mang lại vài triệu đô la. Ở đây, Giám đốc điều hành phải đích thân thực hiện việc bán hàng, bởi vì khách hàng chi tiêu những khoản tiền như vậy mong đợi một lượng sự tham gia cá nhân nhất định từ các giám đốc điều hành của người bán.For example, the author co-founded the data analytics company Palantir, where a single closed sale usually brings in several million dollars. Here, the CEO has to personally do the selling, because clients spending such sums expect a certain amount of personal involvement from the seller’s executives.
Trong một doanh nghiệp khác, nơi các giao dịch mua bán đơn lẻ chỉ mang lại vài trăm nghìn đô la mỗi người, đó sẽ không phải là cách sử dụng thời gian hiệu quả đối với vị CEO được trả lương cao. Tuy nhiên, CEO vẫn cần một đội ngũ bán hàng vững chắc để đại diện cho công ty.In another business where single sales deals only bring in a few hundred thousand dollars apiece, it wouldn’t be an efficient use of time for the highly paid CEO. However, the CEO would still need a solid sales team to represent the company.
Một cách khác để tăng cường khả năng phân phối của bạn là sử dụng các chiến lược bán hàng.Another way to enhance your distribution is to use sales strategies.
Nhiều người trong chúng ta không thích nhân viên bán hàng vì chúng ta liên kết việc bán hàng với sự thao túng, và không ai thích bị thao túng. Nhưng trong khi một số kỹ thuật thao túng rõ ràng nhất định có thể không thành công trong bán hàng, thì có một số chiến lược nhất định sẽ hiệu quả với bất kỳ ai - vì vậy bạn nên làm cho chúng hiệu quả với bạn.Many of us dislike salespeople because we associate selling with manipulation, and no one likes to be manipulated. But while certain obvious manipulation techniques may not be successful in sales, there are certain strategies that will work on anyone – so you should make them work for you.
Hãy nghĩ về Tom Sawyer trong những cuốn sách kinh điển của Mark Twain: anh ấy là một nhân viên bán hàng giỏi đến nỗi, khi được yêu cầu vẽ hàng rào, anh ấy thực sự đã khiến những đứa trẻ khác trả tiền cho anh ấy vì đặc quyền được làm công việc của anh ấy. Bạn có nghĩ rằng ngày nay có nhiều nhân viên bán hàng tuyệt vời, sáng tạo như Tom Sawyer không?Think about Tom Sawyer from Mark Twain’s classic books: he was such a good salesman that, when told to paint a fence, he actually got other children to pay him for the privilege of doing his work. Don’t you think there are more great, creative salespeople like Tom Sawyer out there today as well?
Zero to One Key Idea # 9: Nhiều công ty công nghệ sạch đã thất bại vì họ không xem xét bảy câu hỏi quan trọng mà mọi doanh nghiệp phải trả lời.Zero to One Key Idea #9: Many cleantech companies failed because they did not consider the seven critical questions every business must answer.
Giữa năm 2005 và 2009, bong bóng đầu tư đã lên đến đỉnh điểm ở Thung lũng Silicon. Ngành công nghiệp cơ bản là công nghệ sạch, hay công nghệ sạch, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ thúc đẩy những thứ như sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.Between 2005 and 2009, an investment bubble was at its height in Silicon Valley. The underlying industry was clean technology, or cleantech, which encompasses products and services that promote things like the sustainable use of natural resources and the use of renewable energy sources.
Hàng ngàn công ty đã được thành lập trong ngành, được tài trợ bởi hơn 50 tỷ đô la đầu tư. Thật không may, kể từ đó nhiều công ty đã thất bại, lấy tiền của các nhà đầu tư theo họ.Thousands of companies had been started in the industry, financed by over $50 billion in investments. Unfortunately, since then many companies have failed, taking the investors’ money with them.
Vậy tại sao họ lại thất bại? Vì đơn giản là họ đã không phân tích và hiểu rõ cơ hội thị trường.So why did they fail? Because they simply didn’t analyze and understand the market opportunity.
Để tránh điều này, mọi công ty nên hỏi bảy câu hỏi quan trọng về thị trường và chính nó:To avoid this, every company should ask seven crucial questions about the market and itself:
1. Câu hỏi Kỹ thuật: Bạn có thể tạo ra một bước đột phá công nghệ thực sự không? Các công ty Cleantech không hiểu rằng để chiếm ưu thế so với các công ty năng lượng đã thành lập, họ cần công nghệ tốt hơn gấp mười lần so với của họ, chứ không chỉ tốt hơn một chút.1. The Engineering question: Can you create a true technological breakthrough? Cleantech companies didn’t understand that to prevail over established energy companies, they needed technology ten times better than theirs, not just slightly better.
2. Câu hỏi về Thời điểm: Đây có phải là thời điểm thích hợp để bắt đầu công việc kinh doanh của bạn? Một số công ty công nghệ sạch tin rằng ngành công nghiệp này đang ở đỉnh cao của thời kỳ phát triển nhanh chóng theo cấp số nhân, ví dụ như công nghệ bảng điều khiển năng lượng mặt trời, và điều này sẽ cho phép chúng phát triển mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế, công nghệ sạch đã tiến bộ một cách chậm rãi và tuyến tính.2. The Timing question: Is this the right time to start your business? Some cleantech companies believed the industry was on the cusp of a period of rapid, exponential advances in, for example, solar-panel technology, and that this would allow them to flourish. But in fact clean technology has advanced slowly and linearly.
3. Câu hỏi Độc quyền: Bạn sẽ bắt đầu với một thị phần lớn trong một thị trường nhỏ chứ? Các công ty Cleantech là một phần của ngành công nghiệp năng lượng trị giá nghìn tỷ đô la, có nghĩa là cạnh tranh cho chó ăn thịt để giành được những thị phần dù là nhỏ nhất trên thị trường. Một thị trường nhỏ hơn, nơi bạn có cơ hội tốt để xây dựng độc quyền nhanh chóng sẽ tốt hơn nhiều.3. The Monopoly question: Will you start off with a large share of a small market? Cleantech companies were part of the trillion-dollar energy industry, which meant dog-eat-dog competition for even small shares of the market. A smaller market where you have a good chance of building a monopoly fast is a much better bet.
4. Câu hỏi của Người dân: Nhóm của bạn có thể theo đuổi cơ hội này không? Các công ty Cleantech thường được điều hành bởi những nhà điều hành không có kỹ thuật, những người không biết cách tạo ra những sản phẩm tuyệt vời.4. The People question: Can your team pursue this opportunity? Cleantech companies were often run by non-technical executives who had no idea how to build great products.
5. Câu hỏi về Phân phối: Bạn sẽ cung cấp sản phẩm của mình cho khách hàng như thế nào? Nhiều công ty công nghệ thông minh, như công ty khởi nghiệp xe điện Better Place, tin rằng công nghệ của họ tốt đến mức họ không cần các kênh phân phối thích hợp. Sau khi chi 800 triệu đô la tiền của các nhà đầu tư và chỉ bán được 1.000 chiếc ô tô, cuối cùng nó đã phải nộp đơn phá sản.5. The Distribution question: How will you deliver your product to customers? Many cleantech companies, like electric vehicle start-up Better Place, believed their technology was so good that they didn’t need proper distribution channels. After spending $800 million of investors’ money and selling just 1,000 cars, it ended up filing for bankruptcy.
6. Câu hỏi về Độ bền: Bạn vẫn có thể bảo vệ vị thế thị trường của mình trong 10 hay 20 năm nữa không? Nhiều công ty công nghệ năng lượng mặt trời đã rất ngạc nhiên khi các công ty Trung Quốc bắt đầu sản xuất các sản phẩm tương tự với chi phí thấp hơn nhiều. Điều này nên hoàn toàn có thể lường trước được ngay từ đầu.6. The Durability question: Can you still defend your market position in ten or 20 years? Many solar-technology companies were surprised when Chinese companies began churning out similar products at a much lower cost. This should have been entirely foreseeable from the outset.
7. Câu hỏi Bí mật: Bạn có thấy một cơ hội duy nhất mà những người khác đã bỏ qua không? Vào thời điểm đó, mọi người đều đồng ý rằng cleantech sẽ trở nên khổng lồ. Nhưng những công ty thực sự thành công có bí mật: họ phát hiện ra những cơ hội không phải ai cũng có thể nhìn thấy.7. The Secret question: Do you see a unique opportunity that others have missed? At the time, everyone agreed cleantech was going to be huge. But truly successful companies have secrets: they spot opportunities not everyone can see.
Các công ty đổi mới như Tesla thường có câu trả lời cho gần như tất cả các câu hỏi quan trọng này, trong khi hầu hết các công ty công nghệ thông minh lại không có. Đây là lý do tại sao họ thất bại.Innovative companies like Tesla typically have answers to almost all of these key questions, whereas most cleantech companies had zero. This is why they failed.
Zero to One Key Idea # 10: Những người sáng lập có xu hướng là những người kỳ quặc, nhưng tầm nhìn của họ là rất quan trọng đối với bất kỳ công ty nào.Zero to One Key Idea #10: Founders tend to be oddballs, but their vision is crucial for any company.
Bạn nghĩ một người sáng lập khởi nghiệp điển hình trông như thế nào?What do you think a typical start-up founder looks like?
Trên toàn bộ hội đồng quản trị, những người sáng lập có xu hướng hơi kỳ lạ, đặc biệt là những người sáng lập các công ty thành công. Cho dù họ đã có một chút thất bại kể từ khi sinh ra hoặc đã trở thành cách để bắt chước những nhà sáng lập vĩ đại trong quá khứ, hầu hết mọi nhà sáng lập thành công đều có phần. . . bất thường.Across the board, founders tend to be slightly strange, especially founders of successful companies. Whether they’ve been a bit off since birth or have become that way to emulate past great founders, almost every successful founder is somewhat . . . unusual.
Hãy xem xét đội ngũ sáng lập của Paypal: hầu hết mọi thành viên đều là một người hơi kỳ quặc. Trên thực tế, khi còn là thanh thiếu niên, bốn người trong số họ thậm chí còn có sở thích chế tạo bom khác thường!Consider Paypal’s founding team: almost every member was a bit of an oddball. In fact, as teenagers, four of them even had the unusual hobby of building bombs!
Sự độc đáo này rất quan trọng bởi vì những người sáng lập còn làm được nhiều điều hơn là chỉ thành lập một công ty: họ đưa ra cho nó một tầm nhìn. Và sự đóng góp này là không thể thiếu; Cho dù chiến lược quản lý của một công ty có tinh vi đến đâu, thì nó cũng phải có một tầm nhìn để theo đuổi.This kind of originality is important because founders do far more than just start a company: they give it a vision. And this contribution is indispensable; no matter how refined a company’s management strategies are, it must have a vision to pursue.
Hãy nghĩ về sự trở lại của Steve Jobs với Apple vào năm 1997. Ông đã bị đuổi khỏi đây hơn một thập kỷ trước đó, và vào năm 2001, ông đã tung ra iPod, thứ mà các nhà phân tích cho rằng không có gì khác ngoài một tiện ích tuyệt vời cho người dùng Mac.Think about Steve Jobs’s return to Apple in 1997. He’d been been kicked out over a decade earlier, and, in 2001, he launched the iPod, which analysts brushed off as nothing but a cool gadget for Mac users.
Nhưng thiên tài thực sự trong kế hoạch của Jobs đã được tiết lộ khi Apple tung ra iPhone và iPad, tạo ra một gia đình “thiết bị hậu PC” của Apple nổi bật bởi vẻ ngoài bóng bẩy và các tính năng độc quyền của chúng.But the true genius of Jobs’s plan was revealed when Apple launched the iPhone and iPad, creating a family of Apple’s “post-PC devices” distinguished by their sleek looks and exclusive features.
Jobs đã đưa Apple trở thành công ty có giá trị nhất trên thế giới một cách hiệu quả bằng cách tuân theo một kế hoạch được suy nghĩ cẩn thận dựa trên tầm nhìn của ông.Jobs had effectively made Apple the most valuable company in the world by following a carefully thought-out plan based on his vision.
Như câu chuyện thành công này cho thấy, ngay cả một công ty mạnh, nếu muốn hoạt động ở mức cao nhất, cũng cần sự độc đáo và tầm nhìn của người sáng lập.As this success story shows, even a strong company, if it wants to perform at the highest level, needs the originality and vision of its founder.
Tóm tắt cuối cùngFinal summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này là:The key message in this book is:
Thành công của một công ty khởi nghiệp không phải là vấn đề may mắn. Bạn có thể theo đuổi tương lai bạn muốn miễn là bạn có thể thách thức các quy ước đã được thiết lập. Sau đó, một khi bạn giành được độc quyền bằng cách giỏi hơn mọi người ở một lĩnh vực nào đó, thì thành công sẽ tự nó đến.A start-up’s success is not a matter of luck. You can pursue the future you want as long as you’re able to challenge established conventions. Then, once you obtain a monopoly by being better at something than everyone else, success will follow on its own.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Thống trị từng thị trường ngách tại một thời điểm.Dominate one niche at a time.
Khi bạn đã tìm thấy ý tưởng khác thường để làm cơ sở cho việc khởi nghiệp của mình, đừng đi quá rộng rãi quá nhanh. Tìm một ngách nhỏ nơi bạn có thể làm điều gì đó tốt hơn bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào của mình. Khi bạn đã thiết lập độc quyền ở đó, bạn có thể mở rộng sang các thị trường khác sau này.When you’ve found the unusual idea to base your startup on, don’t go too broad too quickly. Find a small niche where you can do something better than any of your competitors. Once you’ve established a monopoly there, you can expand to other markets later.
Đề xuất đọc thêm: The Hard Thing About Hard Things, của Ben Horowitz.Suggested further reading: The Hard Thing About Hard Things, by Ben Horowitz.
Bản tóm tắt cuốn sách này giải thích lý do tại sao công việc của một CEO là một trong những công việc khó khăn nhất và đơn độc nhất trên thế giới, và làm thế nào bạn có thể vượt qua mọi căng thẳng và đau lòng liên quan.These book summary explain why the job of a CEO is among the toughest and loneliest in the world, and how you can survive all the stress and heartache involved.
zero_to_one.txt · Last modified: 2021/05/02 12:33 by bacuro