User Tools

Site Tools


waking_up

Waking Up: A Guide to Spirituality without Religion

Lượt xem: 29

Bản dịch dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa); Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịchBản tiếng Anh
Thức dậy: Hướng dẫn về Tâm linh không cần Tôn giáoWaking Up: A Guide to Spirituality without Religion
Sam HarrisSam Harris
Waking Up có một cách tiếp cận khoa học thần kinh đối với tâm linh và cho thấy cách thiền định có thể làm phong phú thêm cuộc sống của những người không tin. Nó vừa cung cấp một lời giải thích chặt chẽ tại sao khái niệm về cái tôi của chúng ta là ảo tưởng, vừa đưa ra những lời khuyên thiết thực về cách loại bỏ cái tôi để có một cuộc sống ý nghĩa hơn.Waking Up takes a neuroscientific approach to spirituality and shows how meditation can enrich the lives of even non-believers. It provides both a rigorous explanation why our concepts of self are illusions and offers practical advice on how to discard the self to lead a more meaningful life.
Nó dành cho ai?Who is it for?
Những người vô thần quan tâm đến thiền địnhAtheists who are interested in meditation
Bất cứ ai nghĩ tâm linh là điều vô khoa họcAnyone who thinks spirituality is unscientific nonsense
Ai lo quáAnyone who worries too much
Thông tin về các Tác giảAbout the author
Sam Harris là nhà khoa học thần kinh người Mỹ, đồng thời là nhà phê bình tôn giáo đương thời và là người đề xướng chủ nghĩa hoài nghi khoa học. Ông là tác giả của một số cuốn sách bán chạy nhất, bao gồm The End of Faith và The Moral Landscape, đồng thời là người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Project Reason, một quỹ chuyên truyền bá các giá trị thế tục và lý trí khoa học.Sam Harris is an American neuroscientist, as well as a contemporary critic of religion and proponent of scientific skepticism. He is the author of several best-selling books, including The End of Faith and The Moral Landscape, and is the co-founder and CEO of Project Reason, a foundation dedicated to spreading secular values and scientific reason.
Chúng ta biết những gì chúng ta cần làm để trở thành tâm linh: chúng ta cần tìm thấy thượng đế và mở rộng bản thân lên một bình diện cao hơn. Đúng? Không hoàn toàn, việc khám phá tâm linh - hay một dạng ý thức khác - không cần đến tôn giáo. Tất cả chúng ta có thể làm điều đó ở đây trong thế giới phàm trần.We know what we need to do in order to be spiritual: we need to find god and open ourselves up to a higher plane. Right? Not quite, discovering spirituality – or a different form of consciousness – does not require religion. We can all do it here in the mortal world.
Tất cả những gì chúng ta cần tìm về tâm linh là biến đổi cách chúng ta suy nghĩ. Chúng ta phải ngừng suy nghĩ về niềm vui và nỗi đau hoặc rằng chúng ta là một sinh thể duy nhất, có lý trí. Thay vào đó, chúng ta phải tập trung vào suy nghĩ và con người thật của mình.All we need to find spirituality is transform the way we think. We must stop thinking in terms of pleasure and pain or that we are a single, rational being. Instead we have to concentrate on becoming more mindful of our thoughts and our true selves.
Trong phần tóm tắt này về Thức dậy của Sam Harris, bạn sẽ khám pháIn this summary of Waking Up by Sam Harris, you’ll discover
bạn có bao nhiêu “bản thân”;how many “selves” you have;
tại sao bạn không nên luôn luôn tin tưởng một “guru”; vàwhy you shouldn’t always trust a “guru”; and
tại sao con đường dẫn đến tâm linh có thể nằm bằng axit.why the path to spirituality may lie with acid.
Ý tưởng chính khi thức dậy số 1: Tìm kiếm thú vui và tránh đau đớn sẽ không mang lại hạnh phúc.Waking Up Key Idea #1: Seeking pleasures and avoiding pain will not result in happiness.
Vì vậy, cách tốt nhất để sống một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn, nếu không phải là tìm kiếm niềm vui và tránh đau đớn là gì?So what’s the best way to live a happy and fulfilled life, if not by seeking pleasure and avoiding pain?
Trẻ em có thể dành thời gian háo hức nhìn lọ bánh quy trong khi đá và la hét để tránh phải ăn bông cải xanh của chúng. Mặc dù những cơn giận dữ như thế này có thể khiến trẻ em thích thú, nhưng thật không may, điều đó không dễ dàng xảy ra đối với người lớn.Children may spend their time eagerly eyeing the cookie jar while kicking and screaming to avoid having to eat their broccoli. While tantrums like these may get children their pleasures, it, unfortunately doesn’t work out so easily for adults.
Một phần là vì những thú vui của chúng ta là phù du. Ngay cả khi bạn tìm thấy khoảnh khắc hoàn hảo của niềm vui - ngay cả niềm hạnh phúc tuyệt đối - cảm giác đó sẽ sớm phai nhạt và bạn sẽ sớm bắt đầu theo đuổi một khoảnh khắc mới.In part, it’s because our pleasures are fleeting. Even if you find that perfect moment of pleasure – absolute bliss even – the feeling will soon fade, and soon you’ll start chasing a new moment.
Điều này diễn ra liên tục trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng bạn cuối cùng cũng có một ngày dài mong đợi ở bãi biển. Mặt trời cảm thấy tuyệt vời trên làn da của bạn cho đến khi bạn bắt đầu đổ mồ hôi. Vì vậy, bạn tìm kiếm một niềm vui mới - nhẹ nhõm trong bóng râm - cho đến khi làn gió mát đó trở nên quá lạnh. Khi bạn tiếp cận với độ ấm của áo thun, bạn nhận thấy nó đã rách nát như thế nào và bạn cần một cái mới. Bạn thích ý tưởng về quần áo mới, nhưng bạn ghét mua sắm, v.v.This plays out constantly in our daily lives. Imagine, for example, that you finally have your long-awaited day out at the beach. The sun feels wonderful on your skin until you start to break a sweat. So, you seek a new pleasure – relief in the shade – until that cool breeze becomes a little too cold. As you reach for the warmth of your t-shirt, you notice how tattered it’s become, and you need a new one. You like the idea of new clothes, but you hate shopping, and so on.
Không chỉ là những khoảnh khắc vui vẻ và đau đớn thoáng qua; chúng cũng phụ thuộc nhiều vào nhận thức của chúng ta hơn là thực tế.Not only are these moments of pleasure and pain fleeting; they also depend more on our perceptions than reality.
Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng bạn đang ngồi trên một chiếc ghế được kết nối với một “máy cảm giác” có thể kích hoạt bất kỳ cảm giác nào trong bạn. Kẻ bạo dâm vận hành chiếc máy này khiến cơ thể bạn rất đau đớn: tất cả các cơ của bạn căng thẳng, bạn bắt đầu đổ mồ hôi và thở nặng nhọc và nhịp tim đập thình thịch trong đầu.Imagine, for example, that you’re sitting on a chair wired to a “feeling machine” that can trigger any feeling in you. The sadist operating the machine inflicts great pain on your body: all your muscles tense, you start sweating and breathing heavily and your heartbeat is throbbing in your head.
Kinh nghiệm của chúng tôi, đó là, nỗi đau trên cơ thể chúng tôi, được coi là một nỗi kinh hoàng - một điều mà chúng tôi gần như chắc chắn sẽ tránh bằng mọi giá.Our experience, that is, the pain in our bodies, is perceived as a horror – one that we would almost certainly avoid at all costs.
Tuy nhiên, những cảm giác này không giống với những cảm giác mà chúng ta trải qua khi nâng tạ ở phòng tập thể dục sao? Một số người thích cảm giác đó!However, aren’t these sensations the same as the ones we experience when we lift weights at the gym? Some people love that feeling!
Rõ ràng, có nhiều thứ để tìm kiếm hạnh phúc hơn là chỉ tìm kiếm niềm vui và trốn tránh nỗi đau.Clearly, there is more to finding happiness than just seeking pleasure and avoiding pain.
Ý tưởng chính thức dậy # 2: Mặc dù chúng ta coi bản thân như một “cái tôi” thống nhất duy nhất, nhưng không phải vậy.Waking Up Key Idea #2: Although we see ourselves as a single unified “self” this is not the case.
Bạn thực sự là gì? “Tôi” mà bạn nói đến là ai? Hầu hết chúng ta sẽ cho rằng “Tôi”, theo cách hiểu của họ về bản thân, là một thực thể duy nhất tồn tại trong não và chúng đồng nhất với nó, quan sát bằng mắt và đó là nguồn gốc của những suy nghĩ của chúng ta.What are you, really? Who is the “I” that you speak of? Most of us will assume that “I,” as in their sense of self, is a single entity that exists in the brain and which they identify with, which observes through the eyes and that is the originator of our thoughts.
Tuy nhiên, điều này chỉ đơn giản là không phải như vậy.  However, this is simply not the case.  
Thứ nhất, chúng ta thậm chí không phải là người nghĩ ra những suy nghĩ của mình, và cảm giác kiểm soát chúng hoàn toàn là viển vông.Firstly, we aren’t even the thinkers of our thoughts, and our sense of control over them is totally illusory.
Hãy thử bài tập này: làm cho bản thân thoải mái và cố gắng không suy nghĩ bất kỳ suy nghĩ nào trong suốt một phút.Try this exercise: make yourself comfortable and try not to think any thoughts for an entire minute.
Làm thế nào bạn có giá vé? Tất nhiên, bạn không thể làm điều đó. Bạn có thể đã có những khoảnh khắc không suy nghĩ giữa những suy nghĩ, nhưng một số suy nghĩ vẫn xuất hiện trong đầu bạn. Thật vậy, chúng ta có rất ít khả năng kiểm soát suy nghĩ của mình. Họ chỉ đơn giản là xuất hiện trong tâm trí của chúng tôi mà không được mời.How did you fare? Of course, you couldn’t do it. You might have had thought-free moments between thoughts, but some thoughts nevertheless came to your mind. Indeed, we have little control over our thoughts. They simply appear in our minds uninvited.
Tiếp theo, ngay cả ý tưởng về cái tôi như một thực thể duy nhất cũng là một ảo tưởng. Thật vậy, người tạo ra “bản thân” của chúng ta, bộ não, trên thực tế bao gồm các bán cầu khác nhau, bên phải và bên trái, mỗi bán cầu có tính cách riêng.Next, even the idea of the self as a single entity is an illusion. Indeed, the creator of our “selves,” the brain, is in fact composed of different hemispheres, the right and the left, each with its own personality.
Nhưng làm sao chúng ta có thể biết được điều này? Các bác sĩ đôi khi thực hiện một thủ thuật y tế được gọi là phẫu thuật cắt lớp vỏ bọc, tách các bán cầu trong não. Điều thú vị là những người đã trải qua cuộc phẫu thuật này thể hiện rất nhiều đặc điểm khác nhau tùy thuộc vào bên nào của não được kích thích.  But how can we know this? Doctors sometimes perform a medical procedure known as callosotomy, which splits the hemispheres in the brain. Interestingly, people who have undergone this surgery demonstrate widely different traits depending on which side of the brain is stimulated.  
Một ví dụ nổi tiếng về điều này là từ một nghiên cứu trên một bệnh nhân não phân chia trẻ tuổi, người được hỏi rằng anh ta muốn trở thành gì khi lớn lên. Bán cầu não trái của anh ấy trả lời, “một người lái xe nháp”, trong khi bên phải của anh ấy trả lời, “một tay đua.”One famous example of this is from a study on a young split-brain patient who was asked what he wanted to become when he grew up. His left hemisphere replied, “a draftsman,” while his right side had replied, “a racing driver.”
Rõ ràng, chúng ta đánh giá quá cao khả năng kiểm soát suy nghĩ của mình, và kết quả là chúng ta cho họ mượn sức mạnh lớn hơn những gì họ đáng có. Nhưng chúng ta có thể làm gì để vượt qua sức mạnh của họ và đạt được viễn cảnh?Clearly, we overestimate our control over our thoughts, and as a result we lend them greater power than they deserve. But what can we do to overcome their power and gain perspective?
Thức dậy Ý tưởng chính # 3: Trở nên “lưu tâm” đến những suy nghĩ và lo lắng của chúng ta có thể giúp chúng ta vượt qua sức mạnh của chúng đối với chúng ta.Waking Up Key Idea #3: Becoming “mindful” of our thoughts and worries can help us overcome their power over us.
Hãy thử thử nghiệm này: chỉ cần quan sát suy nghĩ của bạn một lúc. Họ đi lang thang ở đâu? Bạn có nghĩ về những điều bạn đã làm trong quá khứ, hoặc có lẽ là tương lai?Try this experiment: simply observe your thoughts for a while. Where do they wander? Do you think about the things you’ve done in the past, or perhaps the future?
Điều này là hoàn toàn tự nhiên. Chúng ta dành phần lớn thời gian để lo lắng về tương lai và nghiền ngẫm về quá khứ. Nhưng điều này có thực sự vì lợi ích tốt nhất của chúng tôi không?This is all perfectly natural. We spend most of our time worrying about the future and brooding about the past. But is this actually in our best interest?
Cuộc sống của chúng ta thường không hài lòng bởi vì chúng ta dành thời gian để lo lắng về những gì đã xảy ra hoặc những gì có thể xảy ra thay vì thực sự sống. Hãy suy nghĩ về nó: Khi thức dậy vào sáng nay, bạn có thể đã trải qua một số suy nghĩ tiêu cực kéo dài khiến bạn không vui. Có thể bạn đang nghĩ về khối lượng công việc khổng lồ của tuần này, hoặc việc bạn phải tổ chức tiệc Giáng sinh một mình.Our lives are often unsatisfactory because we spend our time worrying about what has happened or what might happen instead of actually living. Think about it: When you woke up this morning, you likely experienced some lingering negative thoughts that made you unhappy. Maybe you were thinking about this week’s huge workload, or the fact that you have to organize the Christmas party alone.
Tuy nhiên, vấn đề không phải là những lo lắng. Đúng hơn, bởi vì bạn xác định với những lo lắng này, chúng chi phối bạn. Vì vậy, khi bạn căng thẳng, bạn sẽ không nghĩ rằng “Giờ tôi đã nhận thức được rằng mình đang trải qua một số cảm giác tuyệt vọng”, mà là “Trời ơi, mọi thứ thật khủng khiếp và không có lối thoát”.The problem, however, isn’t the worries themselves. Rather, because you identify with these worries, they dominate you. So, when you’re stressed out, you don’t think “I am now aware that I am experiencing certain feelings of despair,” but rather “Oh my god, everything is terrible and there is no way out.”
Nhưng có một lối thoát: bằng cách sử dụng kỹ thuật thiền định của chánh niệm, bạn có thể tách những suy nghĩ và lo lắng ra khỏi chính mình.But there is a way out: by using the meditative technique of mindfulness, you can separate your thoughts and worries from yourself.
Khi bạn thiền, bạn nhận thức được nội dung của ý thức - ấn tượng, cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Bạn không chỉ nhận thức được chúng; bạn cũng bắt đầu nhận ra rằng chúng không đại diện cho thực tế. Chúng chỉ là cấu tạo của tâm trí bạn.When you meditate, you become aware of the contents of your consciousness – your impressions, feelings and thoughts. Not only do you become aware of them; you also begin to recognize that they don’t represent reality. They are merely the constructs of your mind.
Nó giống như xem một bộ phim kinh dị: nếu bạn cho phép mình bị cuốn hút vào bộ phim, thì bạn sẽ có nhiều khả năng liên tục nhìn về phía sau và nhảy nhót trước những tiếng động lạ.It’s like watching a horror film: if you allow yourself to become engrossed in the film, then you’ll be more likely to be constantly looking behind you and jump skittishly at strange noises.
Tuy nhiên, khi bạn nhớ rằng đó chỉ là một hình ảnh trên màn hình, sự kinh dị sẽ mất đi sức mạnh của nó. Bạn vẫn có thể sợ hãi, nhưng bạn sẽ kiểm soát được nhiều hơn.However, when you remember that it’s just an image on a screen, the horror will lose its power. You may still be frightened, but you will have more control.
Ý Tưởng Chính Thức Tỉnh Số 4: Thiền là quá trình nâng cao nhận thức của bạn, cho phép bạn thấy rằng suy nghĩ của bạn chỉ là những ấn tượng lướt qua.Waking Up Key Idea #4: Meditation is the process of increasing your awareness, which allows you to see that your thoughts are just passing impressions.
Có một sự hiểu biết trí tuệ về cái tôi ảo tưởng là tốt, nhưng bạn cũng cần một số cách để biến những thông tin này có thể áp dụng vào cuộc sống của bạn. Vậy làm thế nào chúng ta có thể tác động đến chánh niệm của mình? Một cách là thiền. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật thiền này, bạn có thể bắt đầu biến chánh niệm trở thành một phần trong cuộc sống của mình:Having an intellectual understanding of the illusory self is good, but you also need some ways to make this information applicable to your life. So how can we influence our mindfulness? One way is with meditation. By using these meditation techniques, you can start making mindfulness a part of your life:
Đầu tiên, hãy bắt đầu bằng cách nhắm mắt và tập trung vào hành động thở, chậm rãi và có mục đích.First, start by closing your eyes and concentrating on the act of breathing, slowly and purposefully.
Có một điều chắc chắn tuyệt đối rằng, trong khi bạn đang tập trung vào hơi thở, những suy nghĩ và cảm xúc sẽ xuất hiện trong đầu bạn theo thời gian.It’s an absolute certainty that, while you’re focusing on your breathing, thoughts and feelings will pop into your head from time to time.
Khi điều này xảy ra, chỉ cần thừa nhận chúng và đưa sự tập trung trở lại nhịp thở của bạn. Bằng cách lưu tâm đến những suy nghĩ và cảm xúc của bạn mà không để chúng thay đổi, bạn sẽ bắt đầu nhận ra chúng tách biệt khỏi ý thức của bạn, và do đó bạn sẽ không bị chúng điều khiển.When this happens, simply acknowledge them and return your focus back to your breathing. By being mindful of your thoughts and feelings without letting them take the reins, you will start to recognize them as being separate from your consciousness, and thus you won’t be driven by them.
Hơn nữa, nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa thiền định và nhận thức rằng chúng ta không phải là một “bản ngã”:Furthermore, research indicates a connection between meditation and a realization that we are not one “self”:
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tâm trí của chúng ta đi lang thang trong khoảng 50% thời gian thức của chúng ta. Trong những giai đoạn buồn bã này, một vùng não được gọi là mạng chế độ mặc định (DMN) trở nên hoạt động hơn.Numerous studies have shown that our mind wanders for about 50 percent of our waking life. During these periods of wistfulness, a region of the brain known as the default-mode network (DMN) becomes more active.
Khu vực này chịu trách nhiệm một phần cho xu hướng suy nghĩ và đánh giá bản thân của chúng ta. Về bản chất, nó là gốc rễ của khái niệm “Tôi”, thực thể tư duy duy nhất.This region is partly responsible for our tendency to think about and judge ourselves. In essence, it is the root of the concept of “I,” the single, thinking entity.
Tuy nhiên, khi chúng ta tập trung vào điều gì đó, chẳng hạn như khi thiền định, chúng ta sẽ làm suy yếu sức mạnh của DMN. Nói cách khác, chúng ta ngừng nghĩ về “bản thân” nhiều như vậy. Những người hành thiền có kinh nghiệm thậm chí có thể làm suy yếu ảnh hưởng của DMN đối với suy nghĩ của họ ngoài thời gian họ dành cho việc thiền định.However, when we’re focused on something, as during meditation, we weaken the power of the DMN. In other words, we stop thinking about “ourselves” as much. Experienced meditators can even weaken the DMN’s influence on their thoughts outside of the time they spend meditating.
Thật vậy, thiền là một công cụ mạnh mẽ!Indeed, meditation is a powerful tool!
Ý tưởng chính thức số 5: Có một cách tiếp cận chậm và một cách tiếp cận tức thì, cả hai đều dẫn đến nhận thức rằng “Tôi” là một ảo ảnh; đi theo tuyến đường nhanh chóng.Waking Up Key Idea #5: There’s a slow approach and an immediate approach, that both lead to the realization that “I” is an illusion; take the fast route.
Nói chung, trong thiền, có hai kiểu tiếp cận chính.In meditation, there two main types of approach, generally speaking.
Đầu tiên là cách tiếp cận dần dần, theo dõi nguồn gốc của nó trở lại hình thức Phật giáo còn sót lại sớm nhất, Phật giáo Nguyên thủy. Các Phật tử Nguyên thủy khái niệm vô ngã, nghĩa là từ chối cái tôi duy nhất, tư duy, như là sự kết thúc của một con đường rất dài.The first is the gradual approach, which traces its roots back to the earliest surviving form of Buddhism, Theravada Buddhism. Theravada Buddhists conceptualized selflessness, that is, the rejection of the single, thinking self, as being the end of a very long road.
Tuy nhiên, khi bạn đi trên con đường hướng tới mục tiêu của mình, bạn vẫn nghĩ về bản thân: “Tôi” cần tập trung vào hơi thở của “tôi”, “Tôi” không được phân tâm bởi những suy nghĩ “của tôi”, v.v. Ý tưởng là, cuối cùng, bạn sẽ đơn giản nhận ra rằng cái tôi không tồn tại.Yet, as you travel along the road toward your goal, you still think in terms of the self: “I” need to focus on “my” breathing, “I” must not be distracted by “my” thoughts, and so on. The idea is that, eventually, you will simply come to the realization that the self does not exist.
Sau đó là kỹ thuật chứng ngộ đột ngột, do trường phái Phật giáo Dzogchen đưa ra.Then there is the sudden realization technique, put forward by the Dzogchen school of Buddhism.
Ở đây, bạn không tìm cách khám phá thông qua nhận thức chậm rằng cái tôi không tồn tại. Đúng hơn, ngay từ đầu bạn đã cho rằng đó là một ảo ảnh.Here, you don’t seek to discover through slow realization that the self does not exist. Rather, you assume from the very beginning that it is an illusion.
Ý tưởng là sau đó sử dụng nhận thức đó theo những cách giúp bạn có một cuộc sống tốt đẹp hơn.The idea is to then use that awareness in ways that help you to lead a better life.
Trong hai cách tiếp cận rộng đó, nhận thức đột ngột phù hợp hơn để loại bỏ khái niệm “bản thân”.Of those two broad approaches, sudden realization is better suited for dismissing the concept of “self.”
Cách tiếp cận dần dần giống như leo lên một ngọn núi với sự giác ngộ ở đỉnh cao của nó. Bạn trở thành người leo núi gan dạ, cố gắng vươn mình lên đỉnh cao. Nhưng bạn thu được gì từ nỗ lực này?The gradual approach is like climbing a mountain with enlightenment at its peak. You become the intrepid mountaineer, pushing yourself hard to reach the top. But what do you gain from this effort?
Khi tác giả bắt đầu hành thiền theo tinh thần dần dần, ông đã tham dự một số khóa tu thiền, mỗi khóa kéo dài vài tuần. Thậm chí có một số nơi anh ấy đã thiền đến mười tám giờ một ngày!When the author started meditating in the spirit of gradualism, he attended several meditation retreats, each lasting several weeks. There were even some where he meditated for up to eighteen hours a day!
Tuy nhiên, bất chấp sự cam kết của mình, anh ta không bao giờ có thể đạt đến điểm vị tha. Chỉ khi chuyển sang hướng dẫn Dzogchen, anh ấy mới có thể có kinh nghiệm này.Yet, despite his commitment, he never was able to reach the point of selflessness. It was only when he switched to Dzogchen instruction that he was able to have this experience.
Ý tưởng chính thức dậy # 6: Tâm linh là một vấn đề thực nghiệm, và không phải là một vấn đề tôn giáo.Waking Up Key Idea #6: Spirituality is an empirical matter, and not a religious one.
Trong ngôn ngữ hàng ngày, khái niệm tâm linh gắn chặt với tư tưởng tôn giáo. Tuy nhiên, trên thực tế, tâm linh và tôn giáo không liên quan gì đến nhau.In everyday language, the concept of spirituality is closely tied to religious thought. In actuality, however, spirituality and religion have little to do with one another.
Tâm linh không chỉ là nỗ lực tạo ra các trạng thái không bình thường của ý thức. Mặc dù mọi người thường hướng đến tôn giáo để đạt được điều này, nhưng những nỗ lực này cũng dẫn đến việc thiền định hoặc thậm chí là thuốc gây ảo giác.Spirituality is little more than the attempt to induce non-ordinary states of consciousness. Although people often turn to religion to achieve this, these efforts also lend themselves to meditation or even psychedelic drugs.
Hơn nữa, các trường phái tư tưởng tôn giáo đơn giản là không thể tuyên bố một cách đáng tin cậy rằng nhãn hiệu tâm linh của họ là loại duy nhất.What’s more, schools of religious thought are simply unable to credibly claim that their brand of spirituality is the only kind.
Có vô số trải nghiệm tâm linh, chẳng hạn như tình yêu siêu thoát, hạnh phúc, cực lạc hoặc “ánh sáng bên trong”, phổ biến ở tất cả các loại tín đồ (Cơ đốc giáo, Hồi giáo, Do Thái, v.v.), cũng như những người không tin.There are a multitude of spiritual experiences, like self-transcending love, bliss, ecstasy or “inner light,” which are common among all types of believers (Christians, Muslims, Jews, etc.), as well as non-believers.
Các tổ chức tôn giáo không thể giữ độc quyền về tâm linh. Tất cả đều tuyên bố làm như vậy (bằng cách tuyên bố rằng họ theo một Đức Chúa Trời thật), nhưng không phải tất cả đều đúng. Theo một Cơ đốc nhân, một người Hồi giáo không bao giờ có thể trải nghiệm tâm linh bởi vì niềm tin của anh ta là “sai lầm”. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể có những trải nghiệm tâm linh, bất kể niềm tin tôn giáo của chúng ta.Religious organizations cannot hold a monopoly on spirituality. All claim to do so (by proclaiming that they follow the one true God), but they can’t all be right. According to a Christian, a Muslim should never be able to experience spirituality because his beliefs are “wrong.” But we all can have spiritual experiences, regardless of our religious convictions.
Bất chấp những mâu thuẫn rõ ràng này, nhiều người ở phương Tây vẫn đấu tranh để tách rời tâm linh khỏi tôn giáo, bởi vì tâm linh trong các tôn giáo phương Tây hoàn toàn dựa trên niềm tin. Mặc dù bản thân hành động cầu nguyện có thể mang lại lợi ích tinh thần, nhưng những lợi ích này thay vào đó được cho là do niềm tin tôn giáo truyền cảm hứng cho việc cầu nguyện, hơn là bản thân hành động.Despite these obvious contradictions, many people in the West nevertheless struggle to disconnect spirituality from religion, because spirituality in western religions is entirely faith-based. Although the act of prayer itself can have spiritual benefits, these benefits are instead attributed to the religious convictions that inspire prayer, rather than the act itself.
Mặt khác, các tôn giáo phương Đông là cốt lõi của thực nghiệm. Do đó, họ quan tâm đến kinh nghiệm và quan sát thực tế. Vì lý do này, bạn có thể thực hiện thiền định của Phật giáo mà không thực sự tin vào bất kỳ học thuyết tôn giáo nào của Phật giáo. Bản thân thiền là một tập hợp các hướng dẫn thực nghiệm để trải nghiệm các trạng thái ý thức khác nhau.Eastern religions, on the other hand, are empirical at their core. Consequently, they’re concerned with experiences and observations of reality. For this reason, you can perform Buddhist meditation without actually believing in any of the Buddhist religious doctrines. Meditation itself is a set of empirical instructions for experiencing different states of consciousness.
Ngay cả Siddhartha Gautama “giác ngộ”, nhân vật chính trong Phật giáo, cũng chỉ đơn giản là một người thức dậy từ giấc mơ trở thành một bản ngã riêng biệt. Anh ấy chưa bao giờ đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về thần thánh!Even the “enlightened” Siddhartha Gautama, the primary figure in Buddhism, was simply a man who awoke from the dream of being a separate self. He never made any claims of divinity!
Ý tưởng chính thức dậy # 7: Hãy lựa chọn những chuyên gia của bạn một cách cẩn thận.Waking Up Key Idea #7: Choose your gurus carefully.
Bắt đầu trên con đường đi đến chánh niệm và một đời sống tinh thần hơn không phải là điều dễ dàng. Rất có thể, để thành công, bạn sẽ cần sự hướng dẫn của một giáo viên có kinh nghiệm. Trên thực tế, một số con đường nhất định, chẳng hạn như Dzogchen, yêu cầu bạn đi theo một người hướng dẫn.Starting on the path to mindfulness and a more spiritual life isn’t easy. It is very likely that, in order to succeed, you’ll need the guidance of an experienced teacher. In fact, certain paths, such as Dzogchen, require you to follow an instructor.
Tuy nhiên, việc tìm được người thầy phù hợp là một kỳ công không nhỏ!However, finding the right teacher is no small feat!
Đối với những người mới bắt đầu, thật khó để phân biệt liệu một vị thầy tâm linh có đủ chuyên môn cần thiết để trở thành giáo viên của bạn hay không. Ngược lại với các lĩnh vực chuyên môn khác, chẳng hạn như chuyên môn về học tập, nghề nghiệp hoặc thể thao, việc thể hiện khả năng thành thạo không phải là điều dễ dàng.For starters, it’s quite difficult to discern whether a spiritual teacher has the necessary expertise to be your teacher. In contrast with other areas of expertise, such as academic, career or sport expertise, demonstrating mastery isn’t easy.
Ví dụ, nếu bạn muốn cải thiện cú đánh của mình, thì việc tìm một giáo viên chơi gôn có tay nghề cao là điều tương đối đơn giản. Tất cả những gì họ phải làm là chứng minh cho bạn thấy rằng họ có thể đưa được bóng vào lỗ. Tất nhiên, còn nhiều thứ hơn nữa, nhưng đó là ý tưởng cơ bản.If you want to improve your putt, for example, then finding a skilled golf teacher is relatively simple. All they have to do is demonstrate to you that they can get the ball in the hole. Of course, there’s more to it, but that’s the basic idea.
Vì vậy, làm thế nào bạn sẽ thể hiện chuyên môn tâm linh? Nó chỉ đơn giản là không thể.So, how would you demonstrate spiritual expertise? It’s simply impossible.
Hơn nữa, bản chất tâm linh dễ khiến các lang băm, ma cà rồng lợi dụng mối quan hệ học trò - thầy trò.What’s more, the nature of spirituality makes it easy for charlatans and megalomaniacs to exploit the student-teacher relationship.
Nói cách khác, nếu người hướng dẫn chơi gôn của bạn thúc giục bạn cạo trọc đầu và từ bỏ quan hệ tình dục, bạn gần như chắc chắn sẽ bắt đầu tìm một giáo viên mới. Tuy nhiên, những đòi hỏi kiểu này không phải là hiếm đối với các cộng đồng tâm linh.In other words, if your golf instructor urged you to shave your head and renounce sex, you would almost certainly start looking for a new teacher. However, these kinds of demands are not uncommon for spiritual communities.
Hơn nữa, mục tiêu từ bỏ ảo tưởng về bản thân có thể được sử dụng như một sự hợp pháp hóa cho những thực hành khiến bạn cảm thấy không thoải mái hoặc hết sức khám phá.Moreover, the goal of abandoning the illusion of self can be used as a legitimation for practices that make you feel uncomfortable or are downright exploitive.
Ví dụ, bạn có thể cảm thấy không thoải mái hoặc bị lợi dụng nếu giáo viên yêu cầu bạn cởi quần áo trước mặt thầy. Tuy nhiên, giáo viên của bạn có thể dễ dàng giải thích sự khó chịu của bạn như là sức đề kháng của bản ngã của bạn để tách chính nó ra khỏi cơ thể.For instance, it may make you feel uncomfortable or exploited if your teacher ordered you to undress in front of him. Yet, your teacher could easily explain away your discomfort as being your ego’s resistance to detaching itself from the body.
Vì vậy, trong khi tìm được một người thầy tốt là một phần quan trọng trong hành trình vươn tới lòng vị tha của bạn, bạn vẫn nên cẩn thận trong việc nghiên cứu và lựa chọn người phù hợp.So, while finding a good teacher is an important part of your journey to selflessness, you should nonetheless be careful in researching and choosing the right one.
Ý Tưởng Chính Thức Tỉnh # 8: Nếu bạn quyết định sử dụng ma túy trên con đường đến với tâm linh, hãy cẩn thận.Waking Up Key Idea #8: If you decide to use drugs on your path to spirituality, be careful.
Nếu bạn đã từng hấp thụ đủ rượu, thì bạn chắc chắn sẽ làm chứng rằng trải nghiệm đó đã tạm thời thay đổi nhận thức của bạn về thực tế và bản thân. Ví dụ, bạn có thể cảm thấy tự tin hơn hoặc hung hăng hơn, hoặc gặp khó khăn khi tranh luận.If you’ve ever imbibed enough alcohol, then you will certainly testify that the experience temporarily changed your perception of reality and yourself. For instance, you may have felt more confident or aggressive, or had a hard time following an argument.
Sự thay đổi ý thức này của bạn thậm chí còn cực đoan hơn với các loại thuốc khác, một số loại thuốc thậm chí còn cung cấp một cái nhìn thoáng qua về trải nghiệm ý thức vị tha là như thế nào.This modification of your consciousness is even more extreme with other drugs, some of which even offer a glimpse of what it’s like to experience a selfless consciousness.
Ví dụ, sử dụng MDMA, tạo ra sự yên tâm và nâng cao sự đồng cảm và tình cảm của bạn đối với những người xung quanh bạn. Trải nghiệm này có thể tương đối gần với trạng thái chánh niệm.Ingesting MDMA, for example, induces peace of mind, and raises your empathy and affection for the other people around you. This experience may come relatively close to the state of mindfulness.
Các loại thuốc gây ảo giác khác, chẳng hạn như LSD hoặc nấm psilocybin, thậm chí còn mang đến sự khởi đầu triệt để hơn từ những trải nghiệm hàng ngày của bạn. Những trải nghiệm sâu sắc và mới lạ này có thể mở ra cho bạn một quan niệm hoàn toàn mới về những gì có thể xảy ra về mặt ý thức.Other psychedelic drugs, such as LSD or psilocybin mushrooms, offer even more radical departures from your everyday experiences. These profound and novel experiences can open you up to a whole new conception of what is possible in terms of consciousness.
Tuy nhiên, trong khi những loại thuốc này mang lại lợi ích cho việc thay đổi ý thức, chúng cũng đi kèm với rủi ro. Ví dụ, các nghiên cứu chỉ ra rằng MDMA có thể gây độc cho thần kinh, tức là nó có thể gây tổn hại cho các bộ phận trong não của bạn.However, while these drugs offer the benefit of altered consciousness, they also come with risks. For example, studies indicate that MDMA may be neurotoxic, that is, it may have a damaging effect on parts of your brain.
Hơn nữa, dùng các loại thuốc làm thay đổi tâm trí, chẳng hạn như MDMA, luôn tiềm ẩn nguy cơ nghiện.What’s more, taking mind-altering drugs, such as MDMA specifically, always involves the risk of addiction.
Ma túy cũng là thứ hay thay đổi. Không phải lúc nào họ cũng thực hiện những gì họ hứa, và một số có thể dẫn đến những trải nghiệm kinh hoàng vô song.Drugs are also fickle things. They don’t always deliver what they promise, and some can lead to experiences that are unparalleled in their horror.
Ví dụ, trong khi tác giả đi du lịch đến Nepal, anh ta đã tiêu thụ LSD khi ngồi trên thuyền trên hồ. Khi thuốc phát huy tác dụng, anh tưởng tượng rằng cả hồ nước và con thuyền đã biến mất, và những gì còn lại chỉ là nỗi kinh hoàng khôn tả dưới hình thức vật chất. Trong nhiều giờ sau đó, anh chỉ còn lại tâm trí, thứ đã trở thành một công cụ để tự hành hạ bản thân.For example, while the author was on a trip to Nepal, he consumed LSD while sitting in a boat on a lake. As the drugs took effect, he imagined that both the lake and the boat had disappeared, and what was left was only an ineffable terror in material form. For the next several hours he was left with only his mind, which had become an instrument of self-torture.
Mặc dù ma túy có thể là một công cụ trên con đường dẫn đến lòng vị tha, nhưng chúng vẫn cần được xử lý một cách cẩn thận nhất.While drugs might be a tool in the path to selflessness, they are nonetheless to be handled with the utmost care.
Đang đánh giá: Tóm tắt sách Thức dậyIn Review: Waking Up Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Khái niệm về bản thân của chúng ta là ảo tưởng và khiến chúng ta bị mắc kẹt trong một giấc mơ với những suy nghĩ không sáng suốt và phiến diện. Tuy nhiên, bằng cách thực hành thiền định, chúng ta có thể thức tỉnh khỏi giấc mơ đó, và bằng cách đó, hãy sống một cuộc sống với sự chú ý đầy đủ.Our concept of self is illusory and keeps us caught in a dream of malcontent and discursive thought. However, by practicing meditation we can awaken from that dream, and in doing so live life at full attention.
Đề xuất đọc thêm: Bộ não của Đức Phật của Rick HansonSuggested further reading: Buddha’s Brain by Rick Hanson
Bộ não của Đức Phật là một hướng dẫn thiết thực để đạt được nhiều hạnh phúc, tình yêu và trí tuệ trong cuộc sống. Nó nhằm mục đích trao quyền cho người đọc bằng cách cung cấp cho họ các kỹ năng và công cụ thực tế để giúp khai phá tiềm năng bộ não của họ và đạt được sự an tâm hơn. Đặc biệt chú ý đến kỹ thuật suy ngẫm “chánh niệm” và những phát hiện thần kinh mới nhất hỗ trợ nó.Buddha’s Brain is a practical guide to attaining more happiness, love and wisdom in life. It aims to empower readers by providing them with practical skills and tools to help unlock their brains’ potential and achieve greater peace of mind. Specific attention is paid to the contemplative technique “mindfulness” and the latest neurological findings that support it.
waking_up.txt · Last modified: 2021/04/07 20:19 by bacuro