User Tools

Site Tools


verbal_judo_gentle_art_persuasion

Verbal Judo: The Gentle Art of Persuasion Tiếng Việt

Lượt xem: 4

Bản tóm tắt cuốn sách Verbal Judo: The Gentle Art of Persuasion (Judo bằng lời nói: Nghệ thuật thuyết phục nhẹ nhàng) của tác giả George J. Thompson và Jerry B. Jenkins dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịch Tiếng Việt Bản tiếng Anh
Judo bằng lời nói: Nghệ thuật thuyết phục nhẹ nhàngVerbal Judo: The Gentle Art of Persuasion
George J. Thompson và Jerry B. JenkinsGeorge J. Thompson and Jerry B. Jenkins
Verbal Judo (1993) là hướng dẫn của bạn để giao tiếp hiệu quả, từ quan điểm của một sĩ quan cảnh sát. Những nháy mắt này giải thích tại sao một số kỹ thuật giao tiếp phổ biến có thể kìm hãm bạn và tại sao những kỹ thuật giao tiếp khác có thể phù hợp hơn để đạt được mục tiêu giao tiếp của bạn.Verbal Judo (1993) is your guide to effective communication, from a police officer’s perspective. These blinks explain why some common communication techniques could be holding you back and why others may be better suited to achieving your communication goals.
Bạn đã bao giờ cố gắng truyền đạt điều gì đó, nhưng dù đã cố gắng hết sức, bạn vẫn không thể trình bày rõ ràng chính xác ý của bạn? Và trong khi đó, bạn có biết rằng người đối thoại của bạn ngày càng mất kiên nhẫn, hoặc thậm chí bị xúc phạm và tức giận? Chà, bạn không đơn độc. Khá nhiều người, vào một thời điểm nào đó, đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy, dù là tại nơi làm việc, với một người thân yêu hay với một người hoàn toàn xa lạ.Have you ever tried to communicate something, but, despite your best efforts, been unable to clearly state exactly what you mean? And meanwhile, you know that your interlocutor is getting more and more impatient, or even offended and angry? Well, you’re not alone. Pretty much everyone has, at some point, found themselves in such a situation, whether at work, with a loved one or with a complete stranger.
Vì vậy, bạn phải làm gì khi giao tiếp gặp khó khăn? Làm thế nào bạn có thể giảm bớt căng thẳng và thể hiện bản thân một cách rõ ràng?So what are you supposed to do when communication goes awry? How can you defuse the tension and express yourself plainly?
Vâng, hãy sẵn sàng để học một số Verbal Judo - một nghệ thuật ngôn ngữ sẽ giúp bạn loại bỏ thông tin sai lệch, cũng như cải thiện khả năng tham gia vào các cuộc trò chuyện có ý nghĩa. Bản tóm tắt cuốn sách này sẽ dạy bạn các bước di chuyển.Well, get ready to learn some Verbal Judo – a linguistic art that will help you do away with miscommunication, as well as improve your ability to engage in meaningful conversation. This book summary will teach you the moves.
Trong phần tóm tắt về Verbal Judo của George J. Thompson và Jerry B. Jenkins, bạn cũng sẽ họcIn this summary of Verbal Judo by George J. Thompson and Jerry B. Jenkins,You’ll also learn
rằng mệnh lệnh trực tiếp là một hình thức giao tiếp phản tác dụng;that direct orders are a counterproductive form of communication;
tại sao sự đồng cảm là cây đũa thần để giao tiếp không căng thẳng; vàwhy empathy is the magic wand for tension-free communication; and
rằng diễn giải là một công cụ thường không được sử dụng, nhưng cực kỳ mạnh mẽ, để giao tiếp.that paraphrasing is an often unused, but extremely powerful, tool for communication.
Ý tưởng chính trong Judo bằng lời nói # 1: Giao tiếp hiệu quả trong những tình huống khó khăn là một hình thức nghệ thuật có thể nghiên cứu và học hỏi.Verbal Judo Key Idea #1: Communicating effectively in difficult situations is an art form that can be studied and learned.
Hãy tưởng tượng bạn là một cảnh sát tân binh. Bây giờ là hai giờ sáng, và bạn vừa được đưa đi chia tay một cuộc họp gia đình tại một khu phố thô sơ của Emporia, Kansas. Nghe hơi đáng sợ đúng không? Chà, tác giả đã từng thấy mình chính xác trong hoàn cảnh này. May mắn cho anh ta, đối tác của anh ta, Bruce Fair, là một sĩ quan giàu kinh nghiệm. Ông cũng là người đã cho tác giả bài học đầu tiên về Verbal Judo.Imagine you’re a rookie cop. It’s two in the morning, and you’ve just been sent to break up a domestic altercation in a rough neighborhood of Emporia, Kansas. Sounds a bit scary, right? Well, the author once found himself in exactly this situation. Luckily for him, his partner, Bruce Fair, was an experienced officer. He was also the man who gave the author his first lesson in Verbal Judo.
Thuật ngữ này đề cập đến nghệ thuật giao tiếp, một quá trình thực sự không có quy tắc cố định nào cả.This term refers to the art of communication, a process that actually has no fixed rules at all.
Ví dụ, hãy xem xét cách đối tác của tác giả đối phó với cặp đôi đang la hét: anh ta đi thẳng vào căn hộ của họ, thả mình xuống chiếc ghế dài của họ và bắt đầu đọc báo. Hai vợ chồng đã nhìn anh ta vài lần, nhưng họ vẫn tiếp tục tranh cãi. Cuối cùng, viên chức Fair cắt ngang cuộc tranh cãi của họ và hỏi liệu anh ta có thể sử dụng điện thoại của họ không. Cặp đôi, bị phản đối bởi yêu cầu của anh ta, đã tuân theo, và cuộc tranh cãi của họ tan vỡ.For instance, consider how the author’s partner dealt with the screaming couple: he walked straight into their apartment, plopped himself down on their couch and began reading the newspaper. The couple looked at him a few times, but they kept right on arguing. Finally, officer Fair interrupted their dispute and asked if he could use their phone. The couple, thrown off by his request, complied, and their argument broke off.
Từ đó, sĩ quan Fair lẩm nhẩm điều gì đó vào điện thoại và đặt nó xuống, giả vờ không hài lòng về việc ai đó sẽ từ chối cuộc gọi của mình lúc 2 giờ sáng. Sau đó, anh ta hỏi cặp đôi có chuyện gì và nhắc họ rằng tốt nhất là nên im lặng vào lúc này. của đêm. Cuối cùng, xung đột đã được giải quyết một cách thân thiện.From there, officer Fair mumbled something into the phone and put it down, feigning displeasure at the fact that someone would refuse his call at 2 a.m. He then asked the couple what was wrong and reminded them that it was best to be quiet at this time of night. In the end, the conflict resolved amicably.
Đây là trải nghiệm đầu tiên của tác giả về sức mạnh thực sự của giao tiếp.This was the author’s first experience of the true power of communication.
Quan sát các sĩ quan cảnh sát khi họ xoa dịu các tình huống căng thẳng là cách hoàn hảo để học về giao tiếp. Nói như vậy, nó đòi hỏi sự nghiên cứu chặt chẽ. Ngay cả tác giả ban đầu cũng phân vân. Anh ta không chắc chắn chính xác những gì đã xảy ra vào đêm đó ở Kansas và khi anh ta hỏi đối tác của mình tại sao anh ta đã làm những gì anh ta đã làm, sĩ quan Fair chỉ trả lời rằng anh ta đã làm theo bản năng của mình.Observing police officers as they defuse tense situations is the perfect way to learn about communication. That being said, it requires close study. Even the author was initially puzzled. He wasn’t exactly sure what had happened that night in Kansas and, when he asked his partner why he’d done what he’d done, officer Fair simply replied that he’d followed his instincts.
Tác giả khao khát nhiều hơn nữa, và vì vậy anh ta bắt đầu khám phá cấu trúc đằng sau những bản năng đó. Trong những năm tiếp theo, ông quan sát các sĩ quan đồng nghiệp của mình và ghi chép tỉ mỉ về cách tiếp cận giao tiếp của họ. Tất cả công việc này là kết quả của hướng dẫn tác giả về nghệ thuật Verbal Judo.The author was hungry for more, and so he set out to uncover the structure behind those instincts. During the following years, he observed his fellow officers and took meticulous notes on their approach to communication. All this work resulted in the author’s guide to the art of Verbal Judo.
Ý tưởng chính trong Judo bằng lời nói # 2: Tránh ra lệnh trực tiếp và trịch thượng, đồng thời luôn giải thích các quy tắc bạn đang thực thi.Verbal Judo Key Idea #2: Avoid direct orders and condescension, and always explain the rules you’re enforcing.
Bạn đã bao giờ bị khiển trách bằng lời nói bởi một người lạ ngẫu nhiên vì phạm một số sai lầm nhỏ - ví dụ như đi ẩu trên một con phố vắng vẻ? Nếu điều này đã từng xảy ra với bạn, bạn có thể yên tâm rằng kẻ tấn công bằng lời nói của bạn không biết các quy tắc cơ bản của Verbal Judo. Đó là bởi vì giao tiếp hiệu quả được xác định dựa trên việc tránh các mệnh lệnh trực tiếp và thái độ trịch thượng.Have you ever been verbally reprimanded by a random stranger for committing some minor misdeed – say, jaywalking on a deserted street? If this has ever happened to you, you can rest assured that your verbal assailant didn’t know the basic rules of Verbal Judo. That’s because effective communication is predicated on avoiding direct orders and condescension.
Trên thực tế, có một số cụm từ phổ biến mà cả cảnh sát và dân thường đều nên tránh mọi lúc. Ví dụ, ra lệnh cho ai đó “đến đây!” sẽ không bao giờ phục vụ mục tiêu của bạn. Nó không chỉ nghe có vẻ đe dọa; nó cũng không cung cấp thông tin về lý do tại sao người đó nên tuân thủ. Một cách tiếp cận tốt hơn nhiều là lịch sự thu hút sự chú ý của người đó và sau đó hỏi xem bạn có thể nói gì không.In fact, there are some common phrases that both police officers and civilians would do well to avoid at all times. For instance, ordering someone to “come here!” will never serve your goals. Not only does it sound threatening; it also gives no information about why the person should comply. A much better approach is to politely get the person’s attention and then ask if you can have a word.
Một cụm từ khác cần tránh là “bạn sẽ không hiểu.” Điều đó cực kỳ trịch thượng và ngụ ý rằng bạn coi người kia là ngu ngốc hoặc kém cỏi hoặc cả hai. Tốt hơn hết là bạn nên thông báo với người đối thoại rằng những gì bạn nói có thể khó hiểu hoặc thậm chí khó giải thích. Hãy nói rõ rằng sự phức tạp của thông tin chứ không phải sự thiếu hụt trí thông minh của người đối thoại có thể cản trở việc hiểu ngay lập tức.Another phrase to avoid is “you wouldn’t understand.” It’s extremely condescending, and implies that you regard the other person as either stupid or inferior or both. It’s much better to inform your interlocutor that what you have to say might be difficult to understand or even to explain. Make clear that it’s the complexity of the information, not a deficiency in your interlocutor’s intelligence, that might be getting in the way of immediate comprehension.
Judo bằng lời nói cũng yêu cầu bạn chủ động giải thích các quy tắc mà bạn đang thực thi, thay vì dựa dẫm vào thẩm quyền trên thực tế. Một ví dụ tuyệt vời về những gì cần tránh ở đây là sự thật cổ điển thường được các bậc cha mẹ, giáo viên và các sĩ quan cảnh sát áp dụng: “các quy tắc là các quy tắc.”Verbal Judo also requires that you actively explain the rules you’re enforcing, rather than falling back on de facto authority. A great example of what to avoid here is the classic truism often resorted to by parents, teachers and police officers alike: “the rules are the rules.”
Như bất kỳ đứa trẻ nào sẽ nói với bạn, không có lời biện minh nào khó chịu hơn lời giải thích này. Rốt cuộc, nếu các quy tắc có lý do chính đáng để tồn tại, bạn sẽ có thể giải thích chúng. Ví dụ, nếu bạn muốn con mình đi ngủ lúc 7 giờ tối, bạn có thể nói rằng đó là quy tắc hoặc bạn có thể giải thích cho chúng rằng nếu chúng không ngủ đủ giấc, chúng sẽ không thích đi học vào buổi sáng. vì họ sẽ mệt mỏi và cáu kỉnh.As any kid will tell you, there’s no justification more annoying than this one. After all, if the rules have a sound reason for existing, you should be able to explain them. For instance, if you want your kids to go to bed at 7 p.m., you could just say that that’s the rule, or you could explain to them that if they don’t get enough sleep, they won’t enjoy school in the morning as they will be tired and ratty.
Ý tưởng chính Judo bằng lời nói # 3: Giao tiếp tốt có nghĩa là hiểu được người kia đến từ đâu.Verbal Judo Key Idea #3: Good communication means understanding where the other person is coming from.
Mối quan hệ với người khác có bao giờ khiến bạn cảm thấy căng thẳng không? Sẽ không tuyệt vời nếu bạn có một cây đũa thần và có thể làm cho mọi khó chịu đó biến mất? Thật may mắn cho bạn, một cây đũa thần như vậy vẫn tồn tại. Nó được gọi là sự đồng cảm, và không có nó thì không thể có giao tiếp tốt.Do relationships with other people ever make you feel tense? Wouldn’t it be wonderful if you had a magic wand and could just make all that discomfort disappear? Well, luckily for you, such a magic wand does exist. It’s called empathy, and without it there can be no good communication.
Theo tác giả, sự thấu cảm kết hợp tiền tố Latinh em- (“nhìn thấu”) và hậu tố Hy Lạp (“mắt của người kia”), và vì vậy nó có nghĩa đen là nhìn qua mắt người khác. Theo nghĩa này, sự đồng cảm là chấp nhận quan điểm của một người khác, cho dù anh ta là vợ / chồng của bạn, người chủ của bạn hay bạn bè của bạn. Bất kể mối quan hệ như thế nào, sự đồng cảm là rất quan trọng.According to the author, empathy combines the Latin prefix em- (“to see through”) and the Greek suffix pathy (“the other’s eye”), and so it literally means to see through someone else’s eyes. In this sense, empathy is about adopting the perspective of another person, whether he’s your spouse, your employer or your friend. No matter what the relationship, empathy is crucial.
Rốt cuộc, nếu không có nó, bạn chỉ đang nói chuyện với nhau, thay vì thực sự giao tiếp. Nhưng hãy nhớ rằng cảm thông không giống như cảm thông. Bạn không cần phải yêu hoặc thậm chí là thích người kia để cảm thấy đồng cảm; bạn chỉ cần nhìn thấy khía cạnh của anh ấy của mọi thứ.After all, without it, you’re just talking at each other, rather than truly communicating. But keep in mind that being empathetic isn’t the same as being sympathetic. You don’t need to love or even be that fond of the other person to feel empathy; you just need to see his side of things.
Trở nên đồng cảm hơn không chỉ giúp bạn xoa dịu những tình huống căng thẳng. Nó thậm chí có thể giúp bạn cứu sống. Vào một đêm đông lạnh, gió mạnh, tác giả được gọi đến để giải quyết một vụ cố tự sát. Khi đến hiện trường, anh phát hiện một người đàn ông đang ngồi trong bồn tắm và dọa tự điện bằng lò sưởi.Becoming more empathetic will not only equip you to defuse tense situations. It may even help you save lives. On one freezing, gusty night, the author was called out to deal with a suicide attempt. When he arrived on the scene, he found a man sitting in a bathtub and threatening to electrocute himself with an electric heater.
Trong những tình huống như vậy, hầu hết mọi người sẽ cố gắng thuyết phục người đó rằng cuộc sống của anh ta là quý giá, rằng anh ta không nên làm điều đó. Nhưng điều này sẽ được tranh luận từ quan điểm của một người mà việc tự tử dường như không hợp lý. Đó là một lập luận thiếu sự đồng cảm. Và thế là tác giả đã cho anh ta biết việc chết bằng điện giật kinh khủng như thế nào, thậm chí còn phóng đại sự khủng khiếp đó lên. Sau đó, anh ta tiếp tục liệt kê một số cách dễ dàng hơn để tự tử. Cách tiếp cận không chính thống này đã thành công trong việc xoa dịu căng thẳng và ngay sau đó, người đàn ông đồng ý ra khỏi bồn tắm.In such situations, most people would try to convince the person that his life is precious, that he shouldn’t do it. But this would be arguing from the perspective of someone to whom suicide seems unreasonable. It’s an argument that lacks empathy. And so the author told him how horrific it is to die by electrocution, even exaggerating the terribleness. He then went on to list a handful of easier ways to commit suicide. This unorthodox approach succeeded in defusing the tension and, soon enough, the man agreed to get out of the bath.
Ý tưởng chính Judo bằng lời nói # 4: Diễn giải là một công cụ mạnh mẽ khác, nhưng nó yêu cầu gián đoạn.Verbal Judo Key Idea #4: Paraphrasing is another powerful tool, but it requires an interruption.
Bạn đã bao giờ thấy mình bị mắc kẹt trong một cuộc trò chuyện với một người cứ tiếp tục lặp đi lặp lại, không chịu cho bạn nói một lời nào? Làm thế nào bạn có thể lịch sự khiến những người này ngừng nói mà không làm tổn thương cảm xúc của họ?Have you ever found yourself stuck in a conversation with someone who keeps going on and on, refusing to let you get a word in edgewise? How can you politely make these people stop talking without hurting their feelings?
Chà, cách tốt nhất để hòa mình vào cuộc trò chuyện là diễn giải, điều này đơn giản có nghĩa là trình bày lại những gì người kia đã nói, theo cách nói của riêng bạn.Well, the best way to slip yourself into the conversation is to paraphrase, which simply means restating, in your own words, what the other person has said.
Tuy nhiên, để có thể làm được điều đó, trước tiên bạn cần ngắt lời người đó. Điều này có thể cảm thấy như một nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt là khi đối mặt với một người chỉ thích nói chuyện hoặc đang ở trong trạng thái nhạy cảm về cảm xúc. Tuy nhiên, không có cách nào dễ dàng để vượt qua nó; bạn phải thu hết can đảm và tiến vào đó.However, to be able to do that, you first need to interrupt the person. This can feel like a daunting task, especially when faced with someone who either just loves to talk or is in an emotionally sensitive state. There’s no easy way around it, though; you’ve got to summon up the courage and get in there.
Tuy nhiên, hãy chắc chắn để giữ cho nó trung lập. Tránh bất kỳ sự gián đoạn phán xét nào như một yêu cầu cáu kỉnh yêu cầu người đó im lặng hoặc bình tĩnh lại. Thay vào đó, hãy sử dụng câu cảm thán một từ như “whoa!” hoặc “lắng nghe!” Cho dù bạn chọn từ nào, hãy nói từ đó với giọng trung tính và khiến người đối thoại tạm dừng. Khi anh ấy làm vậy, bạn đã có cơ hội để diễn đạt.Be sure, however, to keep it neutral. Avoid any judgmental interruptions like an irritated request for the person to shut up or calm down. Instead, use a one-word exclamation like “whoa!” or “listen!” Whichever word you choose, say it in a neutral voice and make your conversation partner pause. When he does, you’ve got your opening to paraphrase.
Cơ hội như vậy là rất lớn vì diễn giải là một trong những vũ khí mạnh nhất trong kho vũ khí Verbal Judo của bạn. Rốt cuộc, nó vô cùng đồng cảm; nó truyền đạt cả hai rằng bạn đã nghe những gì người kia nói và bạn đang cố gắng hiểu.Such an opportunity is huge since paraphrasing is one of the single most powerful weapons in your Verbal Judo arsenal. After all, it’s incredibly empathetic; it communicates both that you’ve heard what the other person said and that you’re trying to understand.
Để bắt đầu quá trình này, chỉ cần nói rằng bạn muốn đảm bảo rằng bạn đã hiểu đúng. Làm như vậy ngay lập tức báo hiệu rằng bạn quan tâm và đang lắng nghe. Một khi bạn làm điều này, người kia sẽ lắng nghe bạn. Bạn sẽ nắm quyền kiểm soát và sau đó có thể sử dụng vị trí mới của mình để làm rõ những gì người kia đang cố gắng truyền đạt.To begin this process, simply say that you want to make sure that you’ve understood correctly. Doing so immediately signals that you care and are listening. Once you do this, the other person will listen to you. You’ll be in control and can then use your new position to clarify what the other person is trying to communicate.
Ví dụ, giả sử đối tác của bạn buộc tội bạn luôn về nhà muộn. Bạn có thể hỏi cô ấy nếu cô ấy nghĩ rằng bạn luôn đến muộn. Rất có thể cô ấy sẽ sửa đổi tuyên bố trước đây của mình và thừa nhận rằng, không, bạn không đến muộn vào mỗi đêm trong tuần - nhưng bạn đã ở trong ba đêm qua! Từ đó, bạn có thể nói về lý do tại sao bạn đến muộn vào những đêm đó và giải quyết tình hình.For instance, say your partner accuses you of always coming home late. You might ask her if she thinks you’re always too late. Chances are she’ll amend her previous statement and admit that, no, you’re not late every night of the week – but you have been for the past three nights! From there, you can talk about why you were late on those nights and smooth the situation out.
Ý tưởng chính trong Judo bằng lời nói số 5: Để nâng cao khả năng giao tiếp của bạn lên một tầm cao mới, bạn cần xác định những khiếm khuyết của mình.Verbal Judo Key Idea #5: To bring your communication to the next level you need to identify your flaws.
Khi được sử dụng một cách thích hợp, giao tiếp sẽ cho phép bạn làm cho cả người khó tính nhất cũng hài lòng và tuân thủ. Nhưng để đạt được điều đó, bạn phải nghiêm túc phát triển kỹ năng của mình, đạt đến trình độ của một chuyên gia tiếp xúc. Điều tách biệt các chuyên gia tiếp xúc với người giao tiếp giỏi tiêu chuẩn của bạn là người trước đây có thể cung cấp thông tin trong những tình huống cực kỳ áp lực.When used appropriately, communication will enable you to make even the most difficult person happy and compliant. But to get there, you have to seriously develop your skills, reaching the level of a contact professional. What separates contact professionals from your standard good communicator is that the former can deliver in extremely high-pressure situations.
Ngôi sao bóng rổ nổi tiếng Michael Jordan là một ví dụ tuyệt vời. Khi áp lực gia tăng, trận đấu của anh ấy chỉ trở nên tốt hơn và mục tiêu của bạn là phấn đấu để đạt được mức độ chuyên nghiệp tương tự trong giao tiếp của bạn. Chỉ có một cách để làm điều đó.The famous basketball star Michael Jordan is a great example. When the pressure was on, his game only got better, and your goal should be to strive for the same level of professionalism in your communication. There’s only one way to do that.
Bạn phải đặt tên và xác định các lỗi giao tiếp của mình. Hãy gọi những khiếm khuyết này là kẻ thù bên trong của bạn.You’ve got to name and define your communication flaws. Let’s call these deficiencies your inner enemies.
Chỉ lấy tác giả. Anh đã sớm phát hiện ra rằng anh hoàn toàn ghét nó khi mọi người thách thức quyền lực của anh; sự thật này là kẻ thù bên trong của anh ta.Just take the author. He discovered early on that he absolutely hated it when people challenged his authority; this fact was his inner enemy.
Nó không dễ dàng để anh ấy vượt qua. Thỉnh thoảng, tác giả sẽ bắt một ai đó, thay vì ngoan ngoãn đến đồn, họ sẽ bắt đầu liệt kê tất cả các địa chỉ liên hệ có ảnh hưởng của anh ta, chế nhạo tác giả và nói rằng sớm hay muộn, anh ta sẽ được ra tù hoặc ra tù. Những tương tác như vậy tạo ra một khía cạnh hấp tấp, hung hăng trong tác giả, không muốn gì hơn ngoài việc hét lên, “bạn có muốn đặt cược không !?”It wasn’t easy for him to overcome. From time to time, the author would arrest someone who, instead of going docilely to the station, would begin listing all his influential contacts, taunting the author and saying how, sooner or later, he’d be released from jail or prison. Such interactions brought out a rash, aggressive side in the author that wanted nothing more than to shout, “you wanna bet!?”
Kết quả là, anh ta thường trở nên tức giận với những người bị giam giữ và điều này dẫn đến sai sót. Vì vậy, anh ta đặt tên cho kẻ thù bên trong của mình là giọng nói “muốn cá”. Chỉ cần đặt tên cho nó, anh ấy đã có một thời gian dễ dàng hơn để xác định nó khi nó ngẩng đầu lên. Điều này giúp anh ấy dễ dàng lùi lại, giữ bình tĩnh và tránh bị đả kích.As a result, he often became angry with people in his custody, and this led to errors. So he named his inner enemy the “wanna bet” voice. By simply naming it, he had an easier time identifying it when it reared its head. This made it easier for him to step back, remain cool and avoid lashing out.
Ý tưởng chính Judo bằng lời nói # 6: Điều bạn nói cũng quan trọng như cách bạn nói.Verbal Judo Key Idea #6: What you say matters as much as how you say it.
Đôi khi mọi người nói với nhiều mục đích khác nhau đến nỗi họ có thể đang nói hai ngôn ngữ khác nhau. Vì vậy, không có gì lạ khi trong lĩnh vực giao tiếp, từ “dịch” biểu thị khả năng chọn từ phù hợp để truyền đạt chính xác những gì bạn muốn.Sometimes people speak at such cross-purposes that they might as well be speaking two different languages. So it’s no wonder that, in the field of communication, the word “translation” denotes the ability to choose the right words to communicate exactly what you want.
Khả năng này là rất cần thiết vì trong quá trình trò chuyện hàng ngày, những hiểu lầm thường xảy ra do việc sử dụng ngôn ngữ không chính xác. Dịch thuật cố gắng truyền tải những suy nghĩ chính xác của bạn, thông qua ngôn ngữ, vào tâm trí của người khác. Nhưng để chuyển những suy nghĩ của bạn thành lời, trước tiên bạn phải biết chính xác những gì bạn muốn truyền đạt. Ví dụ, bạn có thể muốn nói với đối tác của mình rằng bạn rất tiếc vì đã bỏ lỡ ngày kỷ niệm của mình.This ability is essential since, in the course of day-to-day conversation, misunderstandings often occur due to an imprecise use of language. Translation endeavors to transmit your precise thoughts, via language, into the mind of the other person. But in order to translate your thoughts into words, you first have to know exactly what you wish to communicate. For instance, you might want to tell your partner that you’re sorry for missing your anniversary.
Từ đó, bạn cần phải quyết định những từ chính xác mà bạn muốn sử dụng. Rốt cuộc, có hàng triệu cách để nói lời xin lỗi, một số cách hiệu quả, một số cách khác thì không.From there, you need to decide on the exact words you want to use. After all, there are a million ways to say sorry, some of them effective, others not.
Sau đó, khi bạn đã có nội dung và từ ngữ của mình, bạn có thể đưa ra tuyên bố của mình và diễn giải sự tiếp nhận của nó. Nếu đối tác của bạn chỉ nhún vai và quay đi, thông điệp của bạn có thể không đến tai.Then, once you’ve got your content and your wording, you can make your statement and interpret its reception. If your partner simply shrugs and turns away, your message likely didn’t fall on glad ears.
Bản dịch thực sự hiệu quả đòi hỏi phải điều chỉnh từ ngữ của bạn cho phù hợp với một đối tượng cụ thể. Nếu giao tiếp hiệu quả là mục tiêu của bạn, bạn không thể chỉ sử dụng chế độ lái tự động, bạn phải điều chỉnh bài phát biểu của mình cho phù hợp với từng người.Truly effective translation requires adapting your words to a specific audience. If effective communication is your goal, you can’t just be on autopilot, you must tailor your speech to every single person.
Ví dụ, nếu bạn là cảnh sát trong một thành phố, bạn cần phải có một giọng điệu cụ thể cho từng loại cá nhân mà bạn gặp phải. Bạn không muốn nói chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi bằng giọng điệu mà bạn sẽ sử dụng với một người đàn ông trẻ ở vùng ngoại ô. Một nguyên tắc chung là không tôn trọng ai và sử dụng giọng điệu khác với mọi người.For example, if you’re a police officer in a city, you need to have a specific tone for every type of individual you encounter. You don’t want to speak to an elderly woman in the same tone that you’d use with a young man from the suburbs. A good rule of thumb is to disrespect no one, and to use a different tone with everyone.
Cha mẹ thường có một cách nói khác nhau với mỗi đứa con của họ. Đó là bởi vì cha mẹ biết rằng mỗi đứa trẻ có một đặc điểm riêng và sẽ phản ứng với những cách tiếp cận giao tiếp khác nhau. Không có gì ngạc nhiên khi những người khác cũng vậy.Parents usually have a different way of speaking to each of their children. That’s because parents know that each child has a unique character and will respond to different communicative approaches. Unsurprisingly, the same goes for everyone else, too.
Ý tưởng chính Judo bằng lời nói # 7: Hòa giải có thể xoa dịu những tình huống căng thẳng và nguy hiểm.Verbal Judo Key Idea #7: Mediation can defuse stressful and dangerous situations.
Để dạy trẻ cách băng qua đường an toàn, bạn sẽ phải đưa trẻ đến ngã tư để trẻ có thể quan sát những gì đang diễn ra. Cô ấy sẽ rõ ràng rằng những chiếc xe di chuyển qua lại, một số đi theo hướng này và những chiếc khác đi theo hướng khác, và đôi khi chúng dừng lại. Tuy nhiên, cô ấy có thể không hiểu tại sao họ dừng lại cho đến khi bạn chỉ ra đèn giao thông, giải thích rằng màu xanh lá cây có nghĩa là đi và màu đỏ có nghĩa là dừng lại.To teach a child how to safely cross a road, you’ll have to bring her to an intersection so she can observe what’s going on. It’ll be clear to her that the cars move back and forth, some going in one direction and others in the other, and that they occasionally stop. However, she might not understand why they stop until you point out the traffic lights, explaining that green means go and red means stop.
Khi chỉ ra chi tiết này, bạn đang đóng vai trò là người hòa giải, cho phép đứa trẻ nhận ra điều gì đó mới. Thật thú vị, đó là một kỹ năng cũng là chìa khóa cho công việc của cảnh sát.In pointing out this detail, you’re acting as a mediator, allowing the child to recognize something new. Interestingly enough, it’s a skill that’s also key to police work.
Trên thực tế, hòa giải có thể giúp cảnh sát khỏi rơi vào những tình huống thảm khốc. Rốt cuộc, các sĩ quan cảnh sát thường tiếp xúc với những người mất hết cảm giác về quan điểm. Ví dụ, sau khi hoàn thành khóa đào tạo cảnh sát và dành vài tháng cho công việc, tác giả được gọi đến để xử lý một người đàn ông gây náo loạn trong quán bar.In fact, mediation can save cops from getting into dire situations. After all, police officers often interact with people who have lost all sense of perspective. For instance, once he’d completed his police training and spent a few months on the job, the author was called in to deal with a man causing a commotion in a bar.
Khi tác giả đến hiện trường, anh ta tìm thấy một người đàn ông to lớn trong một con hẻm, khua một chai rượu whisky bị vỡ và hùng hổ tiến tới anh ta. Tác giả bắt đầu bằng cách nêu những lời phàn nàn chống lại người đàn ông và yêu cầu anh ta đến nhà ga.When the author arrived on the scene, he found the massive man in an alley, brandishing a broken whiskey bottle and aggressively advancing upon him. The author began by stating the complaints that had been lodged against the man and asking him to come to the station.
Không ngạc nhiên khi anh chàng không đáp lại; ông lớn hơn nhiều so với tác giả và không có lý do gì để tuân thủ.Unsurprisingly, the guy didn’t respond; he was much bigger than the author and saw no reason to comply.
Vì vậy, tác giả đã thử một số hòa giải. Anh ta hỏi người đàn ông rằng anh ta định làm gì. Anh ta định cắt cổ tác giả bằng cái chai?So the author tried out some mediation. He asked the man what he planned to do. Was he planning on cutting the author with the bottle?
Sau đó, tác giả giải thích rằng, hiện tại, anh ta chỉ bị buộc tội nhẹ - chỉ phải ngồi tù một đêm. Tuy nhiên, nếu anh ta cố gắng hành hung một sĩ quan, anh ta sẽ phải đối mặt với trọng tội - một tình huống nghiêm trọng hơn nhiều.The author then explained that, at the moment, he was only being charged with a misdemeanor – just one night in jail. However, if he attempted to assault an officer, he would be facing a felony – a much more serious situation.
Trình bày các sự kiện là cốt lõi của hòa giải. Bằng cách làm cho tình huống trở nên rõ ràng hơn với người đàn ông trong hẻm, tác giả đã xoa dịu tình hình, và người đàn ông vứt bỏ cái chai và tự cho phép mình bị giam giữ.Laying out the facts is at the core of mediation. By making the situation clearer to the man in the alley, the author defused the situation, and the man threw away the bottle and allowed himself to be taken into custody.
Ý tưởng chính Judo bằng lời nói # 8: Tranh chấp trong nước là không thể tránh khỏi nhưng chúng có thể hướng đến mục tiêu hữu ích.Verbal Judo Key Idea #8: Domestic disputes are inevitable but they can be directed toward productive ends.
Một cuộc sống hạnh phúc hòa thuận và gần gũi là điều mơ ước của mọi cặp vợ chồng. Nhưng cuộc sống thực có xu hướng hoàn toàn khác. Các mối quan hệ khó khăn và các cuộc đấu đá trong nước chắc chắn sẽ nổ ra, thường là bất thường.A life of blissful harmony and intimacy is the stuff of every couple’s dreams. But real life tends to be quite different. Relationships are hard and domestic fights inevitably pop up, often out of the blue.
Ví dụ, một trong những người bạn của tác giả kết hôn với một phụ nữ đã có bốn đứa con với người chồng trước của cô ấy. Hai tháng sau khi kết hôn, anh ấy vẫn đang tận hưởng tuần trăng mật rực rỡ đó. Mọi thứ dường như trở nên hoàn hảo.For instance, one of the author’s friends married a woman who had four kids from her prior husband. Two months into the marriage, he was still enjoying that honeymoon glow. Everything seemed to be perfect.
Nhưng rồi, sau khi anh trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, vợ anh đã tấn công anh từ mọi nơi, buộc tội anh cố tình phá hoại quyền hạn của cô ấy với lũ trẻ khi anh đi làm về mỗi đêm. Người bạn phản ứng như bạn mong đợi bất kỳ người chồng bịt mắt nào sẽ phản ứng; Đầu tiên anh ta cảm thấy sốc - và sau đó, theo sát gót chân của nó, tức giận và bực bội. Và thế là bắt đầu một đêm đầy tranh cãi.But then, after he’d returned from a hard day at work, his wife attacked him out of nowhere, accusing him of intentionally undermining her authority with the children when he arrived home from work every night. The friend reacted as you’d expect any blindsided husband to react; he first felt shock – and then, following close on its heels, anger and irritation. And so began a contentious night.
Nhưng nó có thể đã diễn ra theo cách khác.But it could have gone differently.
Thật vậy, các tranh chấp trong nước thậm chí có thể được sử dụng cho mục đích hữu ích, khi được giải quyết một cách thích hợp. Hãy xem những gì bạn học được trong phần tóm tắt sách trước có thể được áp dụng vào tình huống này như thế nào.Indeed, domestic disputes can even be used to productive ends, when handled appropriately. Let’s see how what you learned in the previous book summarys can be applied to this situation.
Đầu tiên, hãy ngắt lời bằng một câu ngắn gọn, đồng cảm như, “Chà! Chờ một chút, tôi chỉ cần chắc chắn rằng tôi đang hiểu bạn đúng. ” Sau đó, sử dụng phần mở đầu đó để diễn giải lời nói của đối tác của bạn. Trong trường hợp này, bạn có thể hỏi liệu đối tác của bạn có thực sự nghĩ rằng bạn phá hoại cô ấy mỗi đêm hay không và liệu cô ấy có thực sự nghĩ rằng bạn cố tình làm điều đó hay không.First, interrupt with a brief, empathetic sentence like, “Whoa! Hang on a second, I just need to be sure I am understanding you right.” Then use that opening to paraphrase your partner’s words. In this case, you might ask if your partner really thinks you undermine her every night and if she really thinks you do it intentionally.
Điều này sẽ làm giảm bớt sự buộc tội của đối tác của bạn và cho bạn cơ hội chuyển sang thảo luận về những gì có thể thay đổi. Nếu bạn tham gia vào xung đột theo cách này, bạn đang thực sự mở ra cơ hội cho đối phương thấy được tình yêu và sự cam kết của bạn. Và nếu đối tác của bạn thấy điều đó, bạn sẽ được hoàn trả gấp trăm lần.This should dull your partner’s accusation and give you a chance to move onto discussing what can be changed. If you engage in conflict in this manner, you’re actually opening up an opportunity for your partner to see your love and commitment. And if your partner sees that, you’ll be repaid a hundred times over.
Bây giờ bạn đã hiểu cách đối phó với những cài đặt thân mật nhất, kho vũ khí Verbal Judo của bạn đã hoàn tất. Giờ đây, bạn đã sẵn sàng nhẹ nhàng khẳng định quyền hạn của mình và quản lý những khó khăn trong mối quan hệ theo cách xây dựng.Now that you understand how to deal with the most intimate of settings, your Verbal Judo arsenal is complete. You’re now ready to gently assert your authority and manage relationship difficulties in a constructive way.
Đang đánh giá: Tóm tắt sách Judo bằng lời nóiIn Review: Verbal Judo Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Việc khẳng định quyền hạn và khiến bản thân được lắng nghe không cần phải có một cách tiếp cận quá khích. Thật vậy, việc giao tiếp của bạn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều nếu bạn sử dụng Verbal Judo. Điều đó có nghĩa là tránh trịch thượng, đồng cảm với người đối thoại của bạn và diễn giải và hòa giải khi cần thiết. Nó cũng có nghĩa là sẵn sàng xác định và khắc phục những điểm yếu trong giao tiếp của bạn. Một khi làm được những điều này, bạn sẽ sẵn sàng giao tiếp tốt trong mọi tình huống.Asserting authority and making yourself heard don’t require an aggressive approach. Indeed, your communication will be much more effective if you use Verbal Judo. That means avoiding condescension, empathizing with your interlocutor and paraphrasing and mediating when necessary. It also means being willing to identify and work on your communicative weaknesses. Once you’re able to do these things, you’ll be ready to communicate well in any situation.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Tránh các thuật ngữ trừu tượng khi giao tiếp.Avoid abstract terms when communicating.
Giao tiếp thường bắt đầu bằng việc thu hút người khác tham gia với bạn. Để đạt được điều này thường đòi hỏi bạn phải làm cho người đó cảm thấy rằng bạn quan tâm và tôn trọng cô ấy. Có một số cách để truyền đạt điều này. Trong trường hợp là người cao tuổi, nếu bạn được họ cho phép, hãy xưng hô với họ bằng tên đầy đủ của họ, chẳng hạn như bà Smith. Trong trường hợp những người trẻ tuổi, hãy đi ngược chiều, chỉ sử dụng tên của người đó.Communication often begins with getting another person to engage with you. Achieving this usually requires that you make that person feel that you care for and respect her. There are a few ways to communicate this. In the case of elderly people, if you have their permission to do so, address them by their full name, for instance, Mrs. Smith. In the case of young people, go in the opposite direction, using just the person’s first name.
Tương tự, không bao giờ sử dụng nhãn khi nói về những người thuộc các chủng tộc hoặc giới tính khác nhau. Làm như vậy sẽ khiến bạn quên đi tính cá nhân của họ và làm giảm sự kết nối bạn cần để thành công.Similarly, never use labels when speaking about people of different races or sexuality. Doing so will make you forget about their individuality and diminish the connection you need to succeed.
verbal_judo_gentle_art_persuasion.txt · Last modified: 2021/06/26 16:42 by bacuro