User Tools

Site Tools


talk_like_ted_nine_public_speaking_secrets_world_top_minds

Talk Like TED: The Nine Public-Speaking Secrets of the World’s Top Minds tiếng Việt

Lượt xem: 5

Bản tóm tắt cuốn sách Talk Like TED: The Nine Public-Speaking Secrets of the World’s Top Minds (Nói như TED: Chín bí mật khi nói trước công chúng của những suy nghĩ hàng đầu thế giới) của tác giả Carmine Gallo dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịchBản tiếng Anh
Nói như TED: Chín bí mật khi nói trước công chúng của những suy nghĩ hàng đầu thế giớiTalk Like TED: The Nine Public-Speaking Secrets of the World’s Top Minds
Carmine GalloCarmine Gallo
Trong Talk like TED (2014), bạn sẽ tìm hiểu về các chiến lược thuyết trình được sử dụng bởi những diễn giả có ảnh hưởng nhất trên thế giới trước công chúng. Tác giả Carmine Gallo đã phân tích hơn 500 bài nói chuyện trên TED để xác định những đặc điểm chung khiến những bài nói chuyện này trở nên có sức ảnh hưởng và hấp dẫn.In Talk like TED (2014), you’ll learn about presentation strategies used by the world’s most influential public speakers. Author Carmine Gallo analyzed more than 500 TED talks to identify common features that make these talks so influential and appealing.
Ý tưởng chính trong tiêu đề nàyKey ideas in this title
Các bài nói chuyện của TED có thể giúp bạn cải thiện một lĩnh vực quan trọng của cuộc sống: kỹ năng thuyết trình của bạn.TED talks can help you to improve in an important area of life: your presentation skills.
Niềm đam mê là nền tảng của một bài thuyết trình thuyết phục và thành công.Passion is the foundation of a persuasive and successful presentation.
Kể chuyện giúp bạn kết nối cảm xúc với khán giả của mình.Storytelling helps you to connect emotionally with your audience.
Kết nối cảm xúc chỉ xảy ra khi giọng nói, cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể của người nói đồng bộ với nhau.An emotional connection happens only when a speaker’s voice, gestures and body language are in sync.
Để làm cho bài thuyết trình của bạn đáng ngạc nhiên và khó quên, hãy cung cấp cho khán giả của bạn thông tin mới.To make your presentation surprising and unforgettable, give your audience new information.
Làm cho bài thuyết trình của bạn trở nên đáng nhớ bằng cách chia sẻ một khoảnh khắc quan trọng hoặc số liệu thống kê đặc biệt.Make your presentation memorable by sharing an extreme moment or extraordinary statistic.
Thêm sự hài hước vào bài phát biểu của bạn sẽ khiến khán giả nhìn nhận bạn theo cách tích cực hơn.Adding humor to your speech makes your audience see you in a more positive light.
Các bài thuyết trình không nên bao gồm nhiều hơn ba khía cạnh trong 15 đến 20 phút.Presentations should cover no more than three aspects in 15 to 20 minutes.
Kích thích tất cả các giác quan trong khi thuyết trình giúp khán giả ghi nhớ ý tưởng của bạn.Stimulating all of the senses during a presentation helps your audience to remember your ideas.
Nếu bạn có một ý tưởng tuyệt vời, làm thế nào để bạn chia sẻ nó với thế giới? Mỗi ngày chúng ta đều bị tấn công bởi thông tin, vì vậy để bất kỳ một ý tưởng nào thực sự tỏa sáng, nó cần được thúc đẩy bởi người sở hữu nó. Nói cách khác, bạn phải bán nó.If you have a great idea, how do you share it with the world? Every day we are bombarded with information, so for any one idea to really shine, it needs to be pushed hard by the person who owns it. In other words, you have to sell it.
Trong Talk Like TED, tác giả Carmine Gallo tiết lộ bí quyết thuyết trình của một số diễn giả có ảnh hưởng nhất thế giới trước công chúng. Sau khi phân tích hơn 500 bài nói chuyện phổ biến được trình bày tại các hội nghị TED (Công nghệ, Giải trí, Thiết kế), Gallo xác định ba đặc điểm chung mà ông lập luận là phân biệt những bài nói chuyện đó với phần còn lại.In Talk Like TED, author Carmine Gallo reveals the presentation secrets of some of the world’s most influential public speakers. Having analyzed over 500 popular talks presented at TED (Technology, Entertainment, Design) conferences, Gallo identifies the three common features that, he argues, distinguish those talks from the rest.
Trong tất cả các cuộc nói chuyện, nội dung của các bài thuyết trình là mới lạ; các diễn giả cố gắng kết nối cảm xúc với khán giả của họ; và nội dung được trình bày sao cho dễ nhớ.In all of the talks, the content of the presentations was novel; the speakers managed to connect emotionally to their audience; and the content was presented in a way that made it easy to remember.
Bạn sẽ học cách kết nối cảm xúc với khán giả, làm cho bài thuyết trình của bạn trở nên đáng nhớ hơn và đan xen những câu chuyện vào bài nói của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ tìm hiểu lý do tại sao niềm đam mê là điều cần thiết để làm cho bài nói của bạn trở nên thuyết phục và tại sao bạn nên đảm bảo rằng chủ đề của bạn kích thích nhiều hơn một trong năm giác quan của chúng ta.You’ll learn how to connect emotionally with an audience, make your presentations more memorable and weave stories into your talk. Also, you’ll find out why passion is essential to making your talk persuasive, and why you should make sure your subject stimulates more than one of our five senses.
Cuối cùng, bạn sẽ học một số mẹo nhỏ về cách cấu trúc bài thuyết trình của bạn để làm cho bài thuyết trình ghi dấu ấn trong ký ức của khán giả.Finally, you’ll learn a number of bread-and-butter tips on how to structure your presentation to make it stick in your audience’s memories.
Trong phần tóm tắt này về Talk Like TED của Carmine Gallo, bạn cũng sẽ khám pháIn this summary of Talk Like TED by Carmine Gallo, you’ll also discover
Làm thế nào việc giải phóng một bầy muỗi đã giúp một bài nói chuyện TED trở nên lan truyền;how unleashing a swarm of mosquitoes helped a TED talk go viral;
Giấc mơ Mỹ và đất nước Đan Mạch có điểm gì chung; vàwhat the American Dream and the country of Denmark have in common; and
thông tin mới kích thích não bộ ghi nhớ nó như thế nào.how new information stimulates the brain into remembering it.
Nói như TED Ý tưởng chính # 1: Các bài nói của TED có thể giúp bạn cải thiện một lĩnh vực quan trọng của cuộc sống: kỹ năng thuyết trình của bạn.Talk Like TED Key Idea #1: TED talks can help you to improve in an important area of life: your presentation skills.
Năm 1915, Dale Carnegie viết cuốn sách về self-help đầu tiên trên thế giới, Nghệ thuật nói trước công chúng. Trong tác phẩm này, Carnegie đã giải thích cách mọi người có thể hiểu được quan điểm của họ theo cách đáng nhớ và hấp dẫn nhất.In 1915, Dale Carnegie wrote the world’s first self-help book, The Art of Public Speaking. In this work, Carnegie explained how people could get their point across in the most memorable and engaging way.
Điều này cho thấy rằng thậm chí 100 năm trước, mọi người phải tìm cách phân biệt mình với đám đông để thành công. Và nếu điều này đúng một thế kỷ trước, thì ngày nay nó đặc biệt như vậy.This suggests that even 100 years ago, people had to find a way to distinguish themselves from the crowd to succeed. And if this were true a century ago, it is especially so today.
Trong thế giới toàn cầu hóa của chúng ta, sự cạnh tranh rất khó khăn. Để làm cho ý tưởng của bạn trở nên nổi bật, bạn phải học cách bán chính mình.In our globalized world, competition is tough. To make your idea stand out, you have to learn how to sell yourself.
Tác giả Daniel Pink nhận thức rõ điều này, ông khẳng định trong cuốn sách To Sell is Human rằng ngày nay chúng ta đều đang bán hàng, dù muốn hay không.The author Daniel Pink is well aware of this, claiming in his book To Sell is Human that today we’re all in sales, whether or not we want to be.
Nhưng bạn có thể học cách bán hàng tốt nhất ở đâu? Thế giới đương đại có gì tương đương với Nghệ thuật Nói trước Công chúng?But where can you learn how to best sell yourself? What’s the contemporary world’s equivalent of The Art of Public Speaking?
Buổi nói chuyện TED.The TED talk.
TED (Công nghệ, Giải trí, Thiết kế) là một hội nghị phổ biến dành cho các nhà tư tưởng và nhà phát minh hàng đầu trình bày ý tưởng của họ. Mỗi bài thuyết trình, tất cả đều có sẵn miễn phí để xem trực tuyến, là một ví dụ điển hình về kỹ năng bán hàng hiệu quả.TED (Technology, Entertainment, Design) is a popular conference for leading thinkers and inventors to present their ideas. Each presentation, all of them freely available to watch online, is a model example of effective selling skills.
Bắt đầu vào năm 1984 chỉ là một sự kiện duy nhất, sự nổi tiếng của TED đã tăng lên nhanh chóng. Ngày nay, TED đã có mặt trên toàn cầu. Trên thực tế, mỗi ngày, năm sự kiện TEDx (nhượng quyền thương mại quốc tế của sự kiện ban đầu) diễn ra tại hơn 130 quốc gia.Started in 1984 as a one-off event, TED’s popularity grew rapidly. Today, TED has a global presence. In fact, every single day, five TEDx events (an international franchise of the original event) take place in more than 130 countries.
Vì các bài nói chuyện của TED có sự góp mặt của một số người sáng giá và thành công nhất trên thế giới, họ là nguồn tài nguyên quý giá cho bất kỳ ai muốn trở thành một diễn giả giỏi hơn trước công chúng. Với suy nghĩ đó, tác giả đã phân tích hơn 500 bài nói chuyện TED và có thể xác định được nhiều đặc điểm chung của chúng.Because TED talks feature some of the brightest and most successful people in the world, they’re a valuable resource for anyone wanting to become a better public speaker. With that in mind, the author analyzed over 500 TED talks and was able to identify many of their common features.
Nhưng những điểm chung này là gì? Các kỹ năng mà người thuyết trình TED sử dụng để truyền tải thông điệp của họ là gì? Phần tóm tắt cuốn sách sắp tới trình bày những công cụ quan trọng nhất được những người bán hàng giỏi nhất từ khắp nơi trên thế giới sử dụng.But what are these commonalities? What are the skills that TED presenters use to get their message across? The upcoming book summary present the most important tools used by the best sales people from all over the world.
Nói như TED Ý tưởng chính # 2: Niềm đam mê là nền tảng của một bài thuyết trình thuyết phục và thành công.Talk Like TED Key Idea #2: Passion is the foundation of a persuasive and successful presentation.
Những người thành công nhất trên thế giới có điểm gì chung?What do the most successful people in the world have in common?
Đam mê là cảm giác tích cực, mãnh liệt mà bạn có được khi theo đuổi các hoạt động có ý nghĩa sâu sắc đối với bạn. Hơn nữa, theo đuổi điều gì đó bạn đam mê là điều cần thiết để đạt được thành công trong lĩnh vực đó.Passion is the intense, positive feeling you get from pursuing activities that are deeply meaningful to you. Furthermore, pursuing something you are passionate about is essential to achieving success in that field.
Hãy xem xét Tony Hsieh, người sáng lập công ty bán lẻ giày trực tuyến thành công Zappos. Hsieh cực kỳ đam mê - nhưng không phải đối với giày. Thay vào đó, niềm đam mê của anh ấy là làm cho khách hàng và nhân viên của mình hạnh phúc. Niềm đam mê gia tăng hạnh phúc của người khác này đã giúp phát triển Zappos thành một công ty nổi tiếng với dịch vụ khách hàng xuất sắc và trở thành một môi trường làm việc tuyệt vời cho nhân viên của mình.Consider Tony Hsieh, founder of the successful online shoe retailer Zappos. Hsieh is extraordinarily passionate – but not for shoes. Rather, his passion is for making his customers and employees happy. This passion for increasing the happiness of others has helped to grow Zappos into a company famous for its outstanding customer service, and into a great working environment for its employees.
Ngoài việc là nền tảng của thành công, niềm đam mê cũng rất cần thiết trong việc thuyết trình xuất sắc.In addition to being the foundation of success, passion is also essential in giving excellent presentations.
Vào năm 2012, một nhóm các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu lý do tại sao các nhà đầu tư lại đưa tiền cho một số công ty khởi nghiệp mà không phải cho những người khác. Trong nghiên cứu của mình, họ đã quan sát cách các nhà đầu tư đưa ra quyết định khi họ đánh giá các bài thuyết trình kéo dài 15 phút của một số công ty khởi nghiệp đang tìm kiếm nguồn vốn.In 2012, a group of researchers wanted to understand why investors give money to some start-ups and not to others. In their study, they observed how investors made their decisions as they evaluated the 15-minute presentations of several start-ups seeking funding.
Như các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra, một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ quyết định của các nhà đầu tư là niềm đam mê được truyền đạt bởi những người thuyết trình. Trên thực tế, khía cạnh này thậm chí còn quan trọng hơn cả trình độ học vấn, kinh nghiệm hay tuổi tác của các doanh nhân.As the researchers discovered, one of the crucial factors aiding investors' decisions was the passion conveyed by the presenters. In fact, this aspect was even more important than the education, experience or age of the entrepreneurs.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu niềm đam mê không tự nhiên chảy trong huyết quản của bạn? May mắn thay, bất kỳ ai cũng có thể học cách trở thành một diễn giả đầy nhiệt huyết. Nó chỉ đơn giản là yêu cầu thực hành.But what if passion doesn’t naturally flow through your veins? Fortunately, anyone can learn to be a passionate speaker. It simply requires practice.
Bộ não con người thay đổi liên tục để đáp ứng với đầu vào mà nó nhận được. Thật vậy, một nghiên cứu về các tài xế taxi ở London đã phát hiện ra rằng vùng não của những người lái xe liên quan đến kỹ năng điều hướng - vùng hải mã - có xu hướng lớn hơn mức trung bình, giải thích khả năng trên mức trung bình của họ để vẽ tuyến đường nhanh nhất từ A đến B.The human brain changes constantly in response to the input it receives. Indeed, a study of London cab drivers found that the region of the drivers’ brains associated with navigation skills – the hippocampus – tended to be larger than average, explaining their above-average ability to plot the quickest route from A to B.
Tương tự như vậy, nếu bạn đặt mình vào vị trí mà bạn phải nói một cách say mê thường xuyên, bộ não của bạn sẽ thích nghi với nhiệm vụ và bạn sẽ tiến bộ hơn.In the same way, if you put yourself in a position where you have to speak passionately on a regular basis, your brain will adapt to the task, and you'll improve at it.
Bạn đang chờ đợi điều gì?So, what are you waiting for?
Nói như TED Ý tưởng chính # 3: Kể chuyện giúp bạn kết nối cảm xúc với khán giả của mình.Talk Like TED Key Idea #3: Storytelling helps you to connect emotionally with your audience.
Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng Steve Jobs là một trong những diễn giả giỏi nhất thế giới trước công chúng. Nhưng điều gì đã khiến những bài thuyết trình của anh ấy trở nên thuyết phục đến vậy?Most people would agree that Steve Jobs was one of the world’s best public speakers. But what made his presentations so persuasive?
Các bài nói chuyện của anh ấy luôn tràn ngập tình cảm - như tất cả các bài thuyết trình thành công, thuyết phục.His talks were always brimming with pathos – as all successful, persuasive presentations are.
Một trong những người đầu tiên suy nghĩ sâu sắc về giao tiếp thuyết phục là nhà triết học Hy Lạp Aristotle. Aristotle tin rằng sự thuyết phục chỉ xảy ra khi ba yếu tố - đặc tính, biểu tượng và bệnh lý - chồng chéo lên nhau.One of the first people to think deeply about persuasive communication was the Greek philosopher Aristotle. Aristotle believed that persuasion occurred only when three elements – ethos, logos and pathos – overlapped.
Yếu tố đầu tiên - đặc tính - liên quan đến tính cách hoặc giá trị của bạn. Nó đề cập đến kinh nghiệm và / hoặc học vấn của bạn, cả hai đều có thể làm tăng sự tin tưởng của khán giả đối với quan điểm của bạn.The first element – ethos – touches on your character or values. It refers to your experiences and/or education, both of which can increase your audience's trust in your viewpoint.
Thứ hai - biểu trưng - đề cập đến cơ sở logic của lập luận của bạn, có thể bao gồm số liệu thống kê hoặc dữ liệu khác để giúp thuyết phục khán giả về những lý do cụ thể cho quan điểm của bạn.The second – logos – refers to the logical basis of your argument, which can include statistics or other data to help convince your audience of the concrete reasons for your point of view.
Yếu tố thứ ba - bệnh lý - liên quan đến kết nối cảm xúc mà bạn tạo ra với khán giả của mình.The third element – pathos – is concerned with the emotional connection you make with your audience.
Trong phân tích của tác giả về hàng trăm bài nói chuyện trên TED, ông nhận thấy rằng những bài thuyết trình phổ biến nhất bao gồm 65 phần trăm bệnh lý, 25 phần trăm biểu trưng và 10 phần trăm đặc tính.In the author's analysis of hundreds of TED talks, he found that the most popular presentations consist of 65 percent pathos, 25 percent logos and 10 percent ethos.
Rõ ràng, bệnh lý là đặc điểm cần thiết nhất của một bài thuyết trình thuyết phục. Nhưng làm thế nào để bạn đưa thêm những mầm bệnh vào bài nói của mình?Clearly, pathos is the most essential feature of a persuasive presentation. But how do you inject more pathos into your talk?
Cách tốt nhất là thông qua cách kể chuyện.The best way is through storytelling.
Nói chung, kể chuyện giúp bạn kết nối với khán giả bằng cách làm cho bài thuyết trình của bạn ít trừu tượng hơn và dễ nhận biết hơn. Có ba loại câu chuyện có thể giúp bạn thực hiện điều này.In general, storytelling helps you to connect with your audience by making your presentation less abstract and more identifiable. There are three types of stories that can help you accomplish this.
Đầu tiên là câu chuyện cá nhân. Một câu chuyện cá nhân mạnh mẽ là câu chuyện trả lời cho một câu hỏi như, “Kỷ niệm sớm nhất của bạn về thời thơ ấu là gì?”The first is the personal story. A powerful personal story is one that answers a question such as, “What's your earliest memory of childhood?”
Loại thứ hai là câu chuyện về những người khác - chẳng hạn như câu chuyện về một người bạn có ý tưởng khởi nghiệp đầu tiên thất bại thảm hại, nhưng ý tưởng tiếp theo lại thu hút nhiều nhà đầu tư.The second kind is a story about other people – such as a story about a friend whose first idea for a start-up failed miserably, but whose next idea attracted many investors.
Loại thứ ba là câu chuyện về các thương hiệu, công ty hoặc tổ chức thành công. Trong một buổi trò chuyện trên TED, Ludwick Marshane - người phát minh ra DryBath, một loại gel làm sạch da mà không cần nước - đã giải trí cho khán giả câu chuyện về cách thương hiệu của anh ấy đã giúp đỡ người dân ở các quốc gia thiếu nước.The third type is a story about successful brands, companies or organizations. In one TED talk, Ludwick Marshane – the inventor of DryBath, a skin gel that cleans without water – entertained the audience with the tale of how his brand helped people in countries suffering from water shortages.
Nói như TED Ý tưởng chính # 4: Kết nối cảm xúc chỉ xảy ra khi giọng nói, cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể của người nói đồng bộ với nhau.Talk Like TED Key Idea #4: An emotional connection happens only when a speaker’s voice, gestures and body language are in sync.
Bạn đã bao giờ nghe một bài nói chuyện mà người nói nói chậm đến mức bạn thấy mình chìm vào giấc ngủ chưa?Have you ever listened to a talk where the speaker spoke so slowly that you found yourself drifting off to sleep?
Tuy nhiên, nói nhanh hơn không nhất thiết là giải pháp. Tốc độ mà một người nói nên nói phụ thuộc vào những gì bạn - người nghe - đang làm vào thời điểm đó.Yet speaking faster is not necessarily the solution. The rate at which a speaker should talk depends on what you – the listener – are doing at the time.
Giả sử bạn đang làm việc khác - chẳng hạn như lái ô tô - trong khi nghe sách nói. Trong trường hợp này, bạn muốn người tường thuật nói tương đối chậm. Tuy nhiên, nếu bạn có thể tập trung toàn bộ sự chú ý của mình, như trong một bài thuyết trình, bạn sẽ muốn người nói nói nhanh hơn.Say you’re doing something else – such as driving a car – while listening to an audiobook. In this case, you’d want the narrator to speak relatively slowly. However, if you’re able to devote your full attention, as in a presentation, you’ll want the speaker to talk more quickly.
Tốc độ hoàn hảo cho một bản trình bày là bao nhiêu? Tác giả nhận thấy rằng hầu hết người nói sử dụng khoảng 190 từ mỗi phút.What’s the perfect speed for a presentation? The author found that most speakers use around 190 words per minute.
Tuy nhiên, việc làm chủ giọng nói của bạn mới chỉ là bước khởi đầu. Kết nối với khán giả của bạn cũng đòi hỏi phải chú ý đến ngôn ngữ cơ thể của bạn.However, mastering your voice is just the beginning. Connecting with your audience requires also paying attention to your body language.
Chúng tôi thu được rất nhiều thông tin từ cách chúng tôi di chuyển. Trong một nghiên cứu, các sinh viên được cho xem một đoạn video hoặc một đoạn băng ghi âm lời khai của các nghi phạm tội phạm, và được yêu cầu quyết định xem họ cho rằng nghi phạm nào đang nói dối.We gain a lot of information from how we move. In one study, students were presented with either a video or an audio recording of the testimonies of criminal suspects, and were asked to decide which of the suspects they thought were lying.
Những sinh viên chỉ xem video có nhiều khả năng xác định chính xác nghi phạm nói dối (tỷ lệ thành công là 65%) so với những sinh viên chỉ nghe các bản ghi âm (55%).Those students who only watched the video were far more likely to correctly identify the lying suspects (a 65 percent success rate) compared with those who only listened to the audio recordings (55 percent).
Vậy, bạn nên sử dụng loại ngôn ngữ cơ thể nào?So, what sort of body language should you use?
Tư lệnh Hoa Kỳ Matt Eversman gợi ý rằng một nhà lãnh đạo nên đứng thẳng, thể hiện sự tự tin, mọi lúc. Điều tương tự cũng áp dụng cho các diễn giả trước công chúng: họ nên đứng thẳng trước khán giả, thể hiện sự tự tin vào ý tưởng của mình.US Commander Matt Eversman suggests that a leader should stand straight, displaying confidence, at all times. The same applies to public speakers: they should stand tall in front of their audience, demonstrating confidence in their ideas.
Một đặc điểm quan trọng khác của ngôn ngữ cơ thể là cử chỉ. Thật vậy, một số nghiên cứu đã liên kết cử chỉ của người nói với mức độ tin cậy mà khán giả đặt vào người nói đó.Another important feature of body language is gesture. Indeed, certain studies have associated a speaker’s gestures with the amount of confidence an audience places in that speaker.
Để sử dụng cử chỉ một cách hiệu quả, bạn nên hạn chế cử chỉ ở khu vực giữa mắt và rốn, vì cử chỉ ở khu vực này có tác động lớn nhất.To use gesture effectively, you should limit your gesturing to the area between your eyes and your belly button, as gestures in this area have the greatest impact.
Ngoài ra, hãy để dành những cử chỉ mở rộng nhất của bạn (chẳng hạn như dang rộng cánh tay nhất) để chỉ nhấn mạnh những điểm quan trọng nhất của bạn.Also, save your most expansive gestures (such as spreading your arms at their widest) for emphasizing only your most important points.
Cho đến nay, chúng tôi đã xem xét cách bạn có thể thiết lập và duy trì kết nối cảm xúc với khán giả của mình. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển sự chú ý của chúng tôi đến cách bạn có thể làm cho bản trình bày của mình nổi bật.So far, we’ve looked at how you can establish and maintain an emotional connection with your audience. Now we’ll turn our attention to how you can make your presentation stand out.
Nói như TED Ý tưởng chính # 5: Để làm cho bài thuyết trình của bạn trở nên bất ngờ và khó quên, hãy cung cấp cho khán giả của bạn thông tin mới.Talk Like TED Key Idea #5: To make your presentation surprising and unforgettable, give your audience new information.
Hãy nhớ lại lần cuối cùng bạn thực sự ngạc nhiên. Điều này “Chà! Có thật không?“ khoảnh khắc có thể khiến bạn chú ý hơn đến nguồn của thông tin mới này - cho dù đó là một cuốn sách, một chương trình TV hay một bài giảng.Think back to the last time you were genuinely surprised. This “Wow! Really?” moment probably caused you to pay even closer attention to the source of this new information – whether it was a book, a TV program or a lecture.
Nếu bạn muốn thu hút sự chú ý và trí tưởng tượng của khán giả, bạn nên đan những thông tin mới lạ và đáng ngạc nhiên vào bài thuyết trình của mình.If you want to capture the attention and imagination of your audience, you should weave novel and surprising information into your presentation.
Trong một bài nói chuyện nổi tiếng trên TED, nhà thám hiểm biển sâu Robert Ballard đã trình bày những lập luận thuyết phục về lý do tại sao nên chi nhiều tiền hơn cho nghiên cứu biển sâu.In one popular TED talk, the deep-sea explorer Robert Ballard presented persuasive arguments for why more money should be spent on deep-sea research.
Trong số nhiều sự thật khác mà anh ấy đã chia sẻ, đặc biệt có hai sự kiện gây chú ý.Among many other facts that he shared, two in particular were attention-grabbing.
Đầu tiên là ngân sách hàng năm của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA) tương đương với ngân sách của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) trong 1.600 năm.The first was that the annual budget of the National Aeronautics and Space Administration (NASA) is equivalent to the National Oceanic and Atmospheric Administration’s (NOAA) budget for 1,600 years.
Sự thật thứ hai là dãy núi lớn nhất trên Trái đất không nằm trên mặt đất mà nằm dưới lòng đại dương.The second fact was that the greatest mountain range on Earth lies not above ground, but beneath the ocean.
Thông tin mới và thú vị khiến mọi người phải ngồi dậy và chú ý. Và thông tin cũng có thể được ghi nhớ dễ dàng hơn.New and interesting information makes people sit up and take notice. And the information can be remembered more easily, too.
Đó là bởi vì trí nhớ phụ thuộc vào dopamine, một chất hóa học trong não. Khi bạn học một điều gì đó mới, não của bạn tiết ra dopamine có chức năng giống như một nút “lưu”. Thông tin càng mới lạ và thú vị, lượng dopamine được tiết ra càng nhiều, và do đó khả năng ghi nhớ của chúng ta càng lớn.That’s because memory is dependent on dopamine, a chemical in the brain. When you learn something new, your brain releases dopamine which functions like a “save” button. The more novel and exciting the information, the more dopamine is released, and thus the greater our ability to remember it.
Trong một ví dụ khác, Susan Cain đã có một bài nói chuyện trên TED, trong đó cô ấy thảo luận về sức mạnh của người hướng nội, một chủ đề mà bề ngoài có vẻ hơi nhàm chán hoặc đáng quên.In another example, Susan Cain gave a TED talk in which she discussed the power of introverts, a topic that on the surface might seem somewhat boring or forgettable.
Tuy nhiên, Cain biết cô phải làm khán giả của mình rung động. Vì vậy, cô ấy nói với họ rằng “không có mối tương quan nào giữa việc tạo ra những ý tưởng hay và trở thành một người nói chuyện tốt.”However, Cain knew she had to shake up her audience. So she told them that there was “no correlation between producing good ideas and being a good talker.”
Ngay lập tức, các giám đốc điều hành trong khán giả của cô ấy chú ý: Tuyên bố của Cain đã phá vỡ niềm tin chung của họ rằng những người nói nhiều nhất trong các cuộc họp là những người sáng tạo nhất (dựa trên thực tế rằng những người như vậy có nhiều khả năng được chú ý trong các cuộc họp hơn những người hướng nội trầm lặng).Immediately, the executives in her audience took notice: Cain’s statement shattered their common belief that people who speak up the most in meetings are the most creative (based on the fact that such people are more likely than quiet introverts to be noticed in meetings).
Bởi vì cô ấy đã hình thành ý tưởng của mình theo cách mới cho khán giả của mình, cô ấy đã tăng khả năng khán giả ghi nhớ nó.Because she’d formulated her idea in a way that was new for her audience, she increased the possibility of her audience remembering it.
Nói như TED Ý tưởng chính # 6: Làm cho bài thuyết trình của bạn trở nên đáng nhớ bằng cách chia sẻ một khoảnh khắc quan trọng hoặc thống kê đặc biệt.Talk Like TED Key Idea #6: Make your presentation memorable by sharing an extreme moment or extraordinary statistic.
Bạn đã làm gì vào ngày 11 tháng 9 năm 2001? Ngày 11 tháng 9 năm 2002 thì sao?What were you doing on September 11, 2001? What about September 11, 2002?
Không nghi ngờ gì nữa, trí nhớ của bạn về ngày cũ sẽ sống động hơn rất nhiều. Những khoảnh khắc cực kỳ khó quên - và nếu khoảnh khắc như vậy xảy ra trong buổi thuyết trình của bạn, rất có thể khán giả của bạn sẽ nhớ đến bài nói của bạn và lan truyền thông tin để bắt đầu.Without a doubt, your memory of the former date will be far more vivid. Extreme moments are unforgettable – and if such a moment happens during your presentation, chances are your audience will remember your talk, and spread the word to boot.
Vào năm 2009, Bill Gates đã có một bài nói chuyện TED sau đó đã lan truyền mạnh mẽ. Bài thuyết trình của anh ấy thậm chí còn thu hút sự chú ý của người dẫn chương trình Brian Williams của NBC News, người - mặc dù thật bất thường khi những sự kiện như vậy được coi là “tin tức” - đã đề cập đến bài nói chuyện của Gates trên sóng.In 2009, Bill Gates delivered a TED talk that subsequently went viral. His presentation even caught the attention of NBC News anchor Brian Williams, who – though it’s unusual for such events to be treated as “news” – mentioned Gates’ talk on the air.
Điều gì về cuộc nói chuyện cụ thể này đã gây ấn tượng như vậy?What was it about this particular talk that made such an impression?
Bài thuyết trình của Gates là về cách các bệnh gây tử vong như sốt rét lây truyền qua muỗi. Khi giơ một cái lọ chứa đầy muỗi sống lên cho khán giả xem, Gates nói rằng ông không hiểu tại sao chỉ những người nghèo mới có nguy cơ bị nhiễm bệnh theo cách này - sau đó ông mở cái lọ và thả muỗi ra ngoài!Gates’ presentation was about how fatal diseases such as malaria are transmitted via mosquitoes. As he held up a jar filled with live mosquitoes for his audience to see, Gates said that he saw no reason why only poor people should be at risk of being infected this way – then he opened the jar and set the mosquitoes free!
Mặc dù Gates nhanh chóng nói thêm rằng những con muỗi đặc biệt này không bị sốt rét, nhưng hành động quá khích của ông đã khiến bài nói của ông trở nên lan truyền. Bài thuyết trình đã thu hút 2,5 triệu lượt xem trên trang web TED và một tìm kiếm trên Google cho bài nói chuyện trả về khoảng 500.000 kết quả.Although Gates quickly added that these particular mosquitoes were free of malaria, his extreme action caused his talk to go viral. The presentation chalked up 2.5 million views on the TED website, and a Google search for the talk returns some 500,000 results.
Nhưng không chỉ có những hành động cực đoan mới có thể phân biệt bản trình bày của bạn với phần còn lại. Số liệu thống kê gây sốc cũng có thể thu hút sự chú ý của khán giả.But it’s not only extreme actions that can distinguish your presentation from the rest. Shocking statistics also can grab your audience’s attention.
Trong khi bạn chuẩn bị bài thuyết trình của mình, bạn nên tìm kiếm các dữ kiện hoặc số liệu thống kê thú vị minh họa cho lập luận của mình.While you prepare your presentation, it’s worthwhile searching for interesting facts or statistics that illustrate your argument.
Dưới đây là hai ví dụ từ các bài nói chuyện phổ biến của TED:Here are two examples from popular TED talks:
“Năm 1972, có 300.000 người trong các nhà tù và nhà tù. Ngày nay, có 2,3 triệu. Hoa Kỳ hiện có tỷ lệ bị giam giữ cao nhất trên thế giới ”. (Bryan Stevenson)“In 1972, there were 300,000 people in jails and prisons. Today, there are 2.3 million. The United States now has the highest rate of incarceration in the world.” (Bryan Stevenson)
“Cứ 100 người bình thường thì có một người là kẻ thái nhân cách. Vì vậy, có 1.500 người trong căn phòng này. Mười lăm người trong số các bạn là những kẻ thái nhân cách ”. (Jon Ronson)“One in 100 regular people is a psychopath. So there’s 1,500 people in this room. Fifteen of you are psychopaths.” (Jon Ronson)
Cả hai số liệu thống kê này đã làm cho các cuộc nói chuyện mà họ tham gia trở nên đáng nhớ và thú vị hơn rất nhiều.Both of these statistics made the talks they were included in far more memorable and interesting.
Nói như TED Ý tưởng chính # 7: Thêm sự hài hước vào bài phát biểu của bạn sẽ khiến khán giả nhìn bạn theo cách tích cực hơn.Talk Like TED Key Idea #7: Adding humor to your speech makes your audience see you in a more positive light.
Hãy nhớ lại bài thuyết trình cuối cùng mà bạn thực sự thích thú. Nó có buồn cười chút nào không?Think back to the last presentation you truly enjoyed. Was it at all funny?
Hài hước có ảnh hưởng tích cực đến mối quan hệ của chúng ta với người khác. Thật vậy, các nghiên cứu cho thấy rằng chúng ta quy những đặc điểm đáng mơ ước và tích cực như sự thân thiện, thông minh và ổn định về cảm xúc cho những người có khiếu hài hước.Humor has a positive effect on our relations with others. Indeed, studies show that we attribute such desirable and positive traits as friendliness, intelligence and emotional stability to people who have a good sense of humor.
Theo cách tương tự, sự hài hước có thể đóng một vai trò quan trọng trong môi trường kinh doanh hoặc trong khi thuyết trình.In a similar way, humor can play a crucial role in business settings or during a presentation.
Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Harvard Business Review, sự hài hước đã được chứng minh là làm giảm sự thù địch, giảm căng thẳng và cải thiện tinh thần giữa các đồng nghiệp.In one study published in Harvard Business Review, humor was shown to reduce hostility, relieve tension and improve morale among colleagues.
Một nghiên cứu khác kiểm tra sự khác biệt giữa các giám đốc điều hành kinh doanh trung bình và xuất sắc đã chứng minh rằng trung bình, những giám đốc điều hành được xếp hạng là xuất sắc sử dụng khiếu hài hước nhiều hơn gấp đôi so với các giám đốc điều hành trung bình.Another study that examined the differences between average and outstanding business executives demonstrated that, on average, those executives ranked as outstanding used humor more than twice as often as did average executives.
Với sức mạnh của sự hài hước, bạn nên học cách kết hợp nó vào các bài thuyết trình của riêng mình. Có nhiều hướng khác nhau để làm điều đó.Given the power of humor, it makes sense that you should learn to incorporate it in your own presentations. There are several ways to do this.
Một cách tiếp cận là chia sẻ giai thoại. Có lẽ điều gì đó vui nhộn đã xảy ra với bạn sớm hơn trong ngày mà bạn có thể nói về nó? Cười lớn không quan trọng; thay vào đó, mục đích của bạn phải là khơi gợi nụ cười và khúc khích từ khán giả.One approach is to share anecdotes. Perhaps something funny happened to you earlier in the day that you can talk about? It’s not important to go for a big laugh; instead, your aim should be to elicit a smile and a chuckle from the audience.
Trong một buổi nói chuyện trên TED, Dan Pallotta, người đã thành lập một tổ chức quyên góp tiền cho các dịch vụ AIDS và nghiên cứu y tế, đã nhận xét về vai trò của anh ấy tại quê nhà. Là người đồng tính công khai và là cha của một đứa trẻ sinh ba, Pallotta cho rằng cuộc sống gia đình của anh ấy cho đến nay là “điều kinh doanh đổi mới nhất và mang tính xã hội nhất” mà anh ấy từng làm.In one TED talk, Dan Pallotta, who’d founded an organization to raise money for AIDS services and medical research, commented on his role at home. Being openly gay and a father of triplets, Pallotta suggested that his family life was by far the “most socially innovative and most socially entrepreneurial thing” he’d ever done.
Một cách tiếp cận khác là sử dụng phép loại suy và phép ẩn dụ.Another approach is to use analogies and metaphors.
Trong một bài nói về tác động xã hội tiêu cực của bất bình đẳng kinh tế, giáo sư Richard Wilkinson của Đại học Nottingham đã mô tả cách Đan Mạch có mức độ bất bình đẳng thấp và dân số khỏe mạnh, hạnh phúc.In a talk about the negative societal effects of economic inequality, University of Nottingham professor Richard Wilkinson described how Denmark has a low level of inequality and a healthy, happy population.
Không hẳn là loại tài liệu mà bạn mong đợi để có được tiếng cười. Tuy nhiên, Wilkinson đã tìm ra một điều với nhận xét sâu sắc này: “Những người Mỹ muốn sống theo giấc mơ Mỹ nên đến Đan Mạch.”Not exactly the kind of material you’d expect to get a laugh with. However, Wilkinson found one with this incisive observation: “Americans who want to live the American dream should go to Denmark.”
Bây giờ bạn đã học cách phân biệt bản trình bày của mình, phần tóm tắt cuốn sách sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách tạo bản trình bày sẽ được ghi nhớ.Now that you’ve learned how to distinguish your presentation, the following book summary will show you how to create presentations that will be remembered.
Nói như TED Ý tưởng chính # 8: Các bài thuyết trình không nên bao gồm nhiều hơn ba khía cạnh trong 15 đến 20 phút.Talk Like TED Key Idea #8: Presentations should cover no more than three aspects in 15 to 20 minutes.
Bạn đã bao giờ nhận thấy rằng sau khi ngồi nói chuyện lâu, bạn cảm thấy kiệt sức và suy kiệt về thể chất? Đối tượng của bạn có thể gặp phải vấn đề tương tự.Ever noticed that after sitting through a long talk you feel exhausted and physically depleted? Your audience may face the same problem.
Giải pháp? Giữ cho bản trình bày của bạn ngắn gọn. Điều này giúp khán giả ghi nhớ nội dung dễ dàng hơn rất nhiều.The solution? Keep your presentation short. This makes it far easier for audiences to remember the content.
Lấy ví dụ, Paul King, một giáo sư tại Đại học Texas Christian, người đã chia lớp học ba giờ hàng tuần của mình xuống thành ba buổi duy nhất, mỗi buổi kéo dài 50 phút.Take, for example, Paul King, a professor at Texas Christian University, who breaks his weekly three-hour class down to three single sessions, each lasting 50 minutes.
Kết quả? Học sinh lưu giữ được nhiều thông tin hơn và thường đạt điểm cao hơn trong các kỳ thi.The result? The students retain more information and often score higher on exams.
Các bài thuyết trình tại các hội nghị TED thường kéo dài 18 phút, được coi là thời lượng tốt vì nó hoàn toàn phù hợp trong khoảng thời gian tối ưu là 15 đến 20 phút.Presentations at TED conferences usually take 18 minutes, which is considered a good length as it fits perfectly in the optimum period of 15 to 20 minutes.
Ngoài việc giữ cho bản trình bày của bạn ngắn gọn, hãy nhớ rằng nó không nên bao gồm nhiều hơn ba chủ đề riêng biệt.In addition to keeping your presentation short, keep in mind that it should not cover more than three separate themes.
Tại sao?Why?
Năm 1956, một nhà nghiên cứu từ Harvard phát hiện ra rằng hầu hết mọi người đều gặp khó khăn khi nhớ bảy phần thông tin mới.In 1956, a researcher from Harvard discovered that most people have little trouble remembering seven pieces of new information.
Tuy nhiên, kể từ đó, các nhà nghiên cứu đã sửa đổi lý thuyết này và chia con số đó thành ba hoặc bốn đơn vị thông tin cơ bản - hoặc “khối”.Yet since then, researchers have revised this theory and have divided that figure into three or four basic information units – or “chunks.”
Ví dụ, số 2,222 dễ nhớ hơn rất nhiều so với số 3,948.For example, the number 2,222 is far easier to remember than 3,948.
Số đầu tiên mô tả một đoạn thông tin (“2”) và số thứ hai, ít nhất hai đoạn (39 và 48).The first number describes one chunk of information (the “2”) and the second, at least two chunks (39 and 48).
Vì vậy, càng ít phần, càng dễ nhớ chúng - đó là lý do tại sao một bài thuyết trình không nên bao gồm nhiều hơn ba khía cạnh.So, the fewer the chunks, the easier it is to remember them – which is why a presentation should cover no more than three aspects.
Những khía cạnh này có thể được tổ chức trong một bản đồ tin nhắn. Để làm được điều này, trước tiên bạn phải trả lời câu hỏi: “Thông điệp quan trọng nhất mà tôi muốn khán giả truyền tải là gì?”These aspects can be organized in a message map. To do this, you must first answer the question: “What’s the single most-important message I want my audience to take away?”
Khi bạn đã có câu trả lời, hãy viết thông điệp đó lên đầu một tờ giấy - như một tiêu đề.Once you’ve got your answer, write that message at the top of a piece of paper – like a headline.
Tiếp theo, bạn phải tìm ba (hoặc ít hơn) thông báo hỗ trợ thông điệp tiêu đề của bạn và liệt kê chúng bên dưới nó.Next, you have to find the three (or fewer) messages which support your headline message, and list them underneath it.
Cuối cùng, bên dưới mỗi thông điệp hỗ trợ trong số ba thông điệp này, bạn có thể phác thảo nội dung cụ thể của chúng: “phần thịt” của bài thuyết trình của bạn.Finally, beneath each of these three supporting messages, you can outline their specific content: the “meat” of your presentation.
Nói như TED Ý tưởng chính # 9: Kích thích tất cả các giác quan trong khi thuyết trình giúp khán giả ghi nhớ ý tưởng của bạn.Talk Like TED Key Idea #9: Stimulating all of the senses during a presentation helps your audience to remember your ideas.
Nghĩ về lần cuối cùng bạn tắm nắng. Da của bạn cảm thấy thế nào? Bạn đã ngửi thấy gì? Môi trường xung quanh bạn trông như thế nào và âm thanh như thế nào? Làm thế nào tốt bạn có thể nhớ tất cả các chi tiết?Think about the last time you were sunbathing. How did your skin feel? What did you smell? What did your surroundings look and sound like? How well can you remember all the details?
Chúng ta ghi nhớ mọi thứ một cách sống động hơn khi chúng ta trải nghiệm chúng bằng tất cả các giác quan của mình.We remember things more vividly when we experience them with all of our senses.
Richard Mayer từ Đại học California tại Santa Barbara coi mối quan hệ giữa kích thích đa giác quan và trí nhớ được cải thiện là lĩnh vực nóng bỏng tiếp theo cho các nghiên cứu trong tương lai về tâm lý học nhận thức.Richard Mayer from the University of California at Santa Barbara sees the relation between multisensory stimulation and an improved memory as the next hot field for future research in cognitive psychology.
Theo kinh nghiệm của Mayer, những học sinh tiếp xúc với môi trường đa giác quan (video, văn bản và hình ảnh) có khả năng nhớ lại thông tin tốt hơn những học sinh tiếp nhận thông tin qua một kênh giác quan (nhìn hoặc đọc văn bản).In Mayer’s experience, students exposed to multisensory environments (videos, texts and images) are better able to recall information than students who receive information through a single sensory channel (seeing, or reading a text).
Sau đó, nếu bạn muốn tạo ra các bài thuyết trình đáng nhớ, bạn nên giao tiếp theo cách thu hút nhiều hơn một ý nghĩa. Ở đây, chúng ta sẽ xem xét cách truyền đạt thông tin qua hai giác quan trung tâm: thị giác và thính giác.It follows that if you want to create memorable presentations, you should communicate in a way that appeals to more than just one sense. Here, we’ll look at how to communicate information via the two central senses: sight and hearing.
Về cơ bản có hai cách để truyền đạt thông tin qua thị giác: hình ảnh và văn bản.There are basically two ways to communicate information via sight: pictures and text.
Bạn có thể nhận thấy rằng các bài nói chuyện TED hay nhất sử dụng hình ảnh hơn là các bài thuyết trình PowerPoint thường dày đặc văn bản.You’ve probably noticed that the best TED talks use pictures rather than PowerPoint presentations that are often dense with text.
Điều này có lý, vì chúng ta có khả năng tiếp thu thông tin hạn chế. Do đó, một bản trình bày PowerPoint chứa đầy các từ có thể làm khán giả của bạn bị choáng ngợp và mất tập trung.This makes sense, as we have a limited capacity for absorbing information. Thus, a PowerPoint presentation filled with words can overwhelm and distract your audience.
Thay vào đó, hãy sử dụng hình ảnh để hỗ trợ bài thuyết trình của bạn, kết hợp với một vài từ khóa tập trung hỗ trợ lập luận của bạn.Instead, use pictures to support your presentation, paired with a few focused keywords that support your argument.
Cảm giác nghe của chúng ta có thể được kích thích bởi các thiết bị tu từ, chẳng hạn như sự lặp lại.Our sense of hearing can be stimulated by rhetorical devices, such as repetition.
Hãy xem bài phát biểu nổi tiếng của Martin Luther King, trong đó ông lặp lại bốn từ sau: “Tôi có một giấc mơ.” Những từ này vẫn còn được ghi nhớ cho đến ngày nay, và chúng tôi ngay lập tức liên tưởng chúng với King.Take Martin Luther King’s famous speech, in which he repeated these four words: “I have a dream.” These words are still remembered today, and we immediately associate them with King.
Một ví dụ gần đây hơn là câu nổi tiếng của Barack Obama, “Vâng, chúng tôi có thể”, đã giúp đoàn kết cử tri xung quanh thông điệp của ông và giúp ông được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ.A more recent example is Barack Obama’s famous phrase, “Yes, we can,” which helped unite the electorate around his message and get him elected as president of the United States.
Tóm tắt cuối cùngFinal summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Khả năng trình bày ý tưởng một cách thuyết phục là một trong những kỹ năng cốt lõi cần có trong thế kỷ XXI. Khi bạn trình bày một bài thuyết trình, điều quan trọng là phải làm cho nó nổi bật; để làm như vậy, bạn cần kết nối cảm xúc với khán giả của mình. Và nếu bạn muốn khán giả nhớ bài nói của mình, hãy viết ngắn gọn, không quá ba chủ đề và thu hút các giác quan của khán giả.The ability to present ideas in a persuasive way is one of the core skills needed in the twenty-first century. When you deliver a presentation, it’s important to make it stand out; to do so, you need to connect emotionally with your audience. And if you want your audience to remember your talk, keep it short, cover no more than three themes and appeal to your audience’s senses.
Đề xuất đọc thêm: Bí mật thuyết trình của Steve Jobs của Carmine GalloSuggested further reading: The Presentation Secrets of Steve Jobs by Carmine Gallo
Bí mật thuyết trình của Steve Jobs giải thích cách bất kỳ người thuyết trình nào có thể thuyết phục và truyền cảm hứng như Steve Jobs huyền thoại. Từ lập kế hoạch đến diễn tập và giao hàng, Carmine Gallo trình bày chi tiết về giải phẫu của một bài thuyết trình tuyệt vời. The Presentation Secrets of Steve Jobs explains how any presenter can be as convincing and inspiring as the legendary Steve Jobs. From planning to rehearsal and delivery, Carmine Gallo details the anatomy of a great presentation.
talk_like_ted_nine_public_speaking_secrets_world_top_minds.txt · Last modified: 2021/06/26 16:37 by bacuro