User Tools

Site Tools


quit_like_millionaire_no_gimmicks_luck_trust_fund_required

Quit Like a Millionaire: No Gimmicks, Luck, or Trust Fund Required

Lượt xem: 6

Bản tóm tắt cuốn sách Quit Like a Millionaire: No Gimmicks, Luck, or Trust Fund Required (Thoát như một triệu phú: Không cần mánh lới quảng cáo, may mắn hoặc quỹ ủy thác) của tác giả Kristy Shen và Bryce Leung dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịchBản tiếng Anh
Thoát như một triệu phú: Không cần mánh lới quảng cáo, may mắn hoặc quỹ ủy thácQuit Like a Millionaire: No Gimmicks, Luck, or Trust Fund Required
Kristy Shen và Bryce LeungKristy Shen and Bryce Leung
Quit Like a Millionaire (2019) là một hướng dẫn táo bạo để quản lý tiền bạc và phát triển sự giàu có của bạn. Dựa trên cách tiếp cận đã được kiểm chứng về mặt toán học của Kristy Shen để tiết kiệm, đầu tư và chi tiêu, những cái chớp mắt này sẽ không chỉ giải phóng bạn khỏi nợ nần - chúng sẽ đưa bạn đến con đường độc lập về tài chính. Tin tức tốt nhất? Bạn không cần phải trở thành một doanh nhân hay một ông trùm bất động sản để đạt được điều đó. Tất cả những gì cần là một bảng tính và một số lập kế hoạch cẩn thận.Quit Like a Millionaire (2019) is a bold no-nonsense guide to managing your money and growing your wealth. Drawing on Kristy Shen’s mathematically proven approach to saving, investing and spending, these blinks won’t just liberate you from debt – they’ll put you on the road to financial independence. The best news? You don’t need to become an entrepreneur or a real estate baron to get there. All it takes is a spreadsheet and some careful planning.
“Tiền là thứ quan trọng nhất trên thế giới.” Đó là một tuyên bố dị giáo đáng ngạc nhiên và ranh giới. Rốt cuộc, chúng ta đã nói đi nói lại rằng bạn không thể mua được hạnh phúc.“Money is the most important thing in the world.” It’s a startling and borderline heretical claim. After all, we’re told time and again that you can’t buy happiness.
Chà, chắc chắn - bạn không thể chi tiêu theo cách của mình để đến với phúc lạc trần gian. Nhưng đây là mặt trái: nghèo đói chắc chắn sẽ khiến bạn khốn khổ. Không còn là gốc rễ của mọi điều xấu xa, tiền bạc là công cụ quan trọng nhất mà chúng ta có để cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Well, sure – you can’t spend your way to Earthly bliss. But here’s the flipside: poverty is pretty sure to make you miserable. Far from being the root of all evil, money is the most important tool we have to improve our quality of life.
Nếu bạn muốn tìm kiếm những người bạn yêu thương, bạn sẽ cần tiền - càng nhiều càng tốt. Bạn muốn dành nhiều thời gian hơn với con cái của bạn? Như trên. Làm thế nào về việc tạo ra thời gian để giải trí, đọc sách, đi xem phim và khám phá các nền văn hóa và quốc gia mới thông qua du lịch? Bây giờ bạn sẽ đoán được câu trả lời: tiền. If you want to look out for the people you love, you’ll need money – the more, the better. Want to spend more time with your kids? Ditto. How about creating time for leisure, reading, going to the theatre and discovering new cultures and countries through travel? You’ll have guessed the answer by now: money.
Đó là triết lý của Kristy Shen, một triệu phú tự thân đã nghỉ hưu ở tuổi 31. Trong phần tóm tắt cuốn sách này, chúng ta sẽ khám phá cách cô ấy đã làm điều đó. Mong đợi rất nhiều hành động đối nghịch không ngại ngùng, các chiến lược bên trái và các khái niệm mới lạ. Thêm vào đó, kỳ vọng sẽ tìm thấy một lộ trình để tạo ra của cải, xóa nợ và độc lập tài chính. That’s the philosophy of Kristy Shen, a self-made millionaire who retired at 31. In these book summary, we’ll be exploring how she did it. Expect plenty of unashamedly contrarian takes, left-field strategies and novel concepts. More to the point, expect to find a roadmap to wealth creation, debt eradication and financial independence.
Trong phần tóm tắt này của Quit Like a Millionaire của Kristy Shen và Bryce Leung, bạn sẽ học In this summary of Quit Like a Millionaire by Kristy Shen and Bryce Leung, you’ll learn
tại sao tài sản không phải lúc nào cũng như bạn đã từng nói; why property isn’t always the bonanza you’ve been told it is;
làm thế nào để tiết kiệm để nghỉ hưu sớm và làm cho tiền của bạn đi xa hơn; và how to save for early retirement and make your money go further; and
tại sao bạn nên xóa nợ trước khi cố gắng phát triển sự giàu có của mình. why you should eliminate debt before attempting to grow your wealth.
Thoát như một triệu phú Ý tưởng chính # 1: Bạn có nhiều khả năng đưa ra quyết định đúng đắn hơn nếu bạn theo đuổi toán học hơn là đam mê của bạn.Quit Like a Millionaire Key Idea #1: You’re more likely to make sound decisions if you follow the math rather than your passions.
Năm 2005, Steve Jobs đã có bài phát biểu khai giảng tại Đại học Stanford. Lời khuyên của ông cho các sinh viên? “Hãy làm theo trái tim của bạn.” Câu thần chú cảm thấy dễ chịu đó đã lan truyền khắp thế giới. Được chứng thực bởi những điều tuyệt vời và tốt đẹp, nó sớm trở nên thông thường - tại sao trên Trái đất này, bạn không theo đuổi đam mê của mình và làm điều gì đó bạn yêu thích? In 2005, Steve Jobs gave a commencement speech at Stanford University. His advice to the students? “Follow your heart.” That feel-good mantra rippled around the world. Endorsed by the great and good, it soon came to feel commonsensical – why on Earth wouldn’t you follow your passions and do something you love?
Đây là một lý do: đó thường là sự lựa chọn sai lầm. Here’s one reason: it’s often the wrong choice.
Hãy đưa ra quyết định thường xuyên mang tính quyết định cuộc sống mà sinh viên đưa ra hàng năm về những gì họ sẽ học. Đó chỉ là những gì mà tác giả, Kristy, đã nghiền ngẫm vào năm 2000. Cô ấy đã có một danh sách rút gọn ba chuyên ngành có thể có - viết sáng tạo, kế toán và kỹ thuật máy tính. Trái tim cô mách bảo cô phải đi đôi với việc viết lách; toán học bảo cô ấy đi học ngành kỹ thuật. Kristy đã làm theo lời khuyên của người sau. Đó là một cuộc gọi tốt. Take the often life-defining decision students make every year about what they’re going to study. That was just what the author, Kristy, was mulling over back in 2000. She had a shortlist of three possible majors – creative writing, accounting and computer engineering. Her heart told her to go with writing; math told her to go for engineering. Kristy followed the latter’s advice. It was a good call.
Hãy nhìn vào phép toán đó. Một chương trình bốn năm ở Canada có giá khoảng $ 40.000. Các nhà văn chuyên nghiệp nằm trong một phạm vi giữa những người mới chưa xuất bản, những người kiếm được zilch và những chuyên gia nổi tiếng như Stephen King, những người kiếm được hàng triệu đô la. Thu nhập trung bình, tuy nhiên, là $ 17,000. Năm 2000, mức lương tối thiểu là $ 6,85 một giờ hoặc $ 14,248 một năm. Đó là những gì mà bất kỳ ai không có bằng cấp có thể mong đợi kiếm được, vì vậy trừ đi số tiền 17.000 đô la đó cho Kristy biết giá trị của một tấm bằng viết lách: 2.752 đô la. Let’s look at that math. A four-year program in Canada costs about $40,000. Professional writers fall on a spectrum between the unpublished newbie who earns zilch and established pros like Stephen King who earn millions. The average income, however, is $17,000. In 2000, the minimum wage was $6.85 an hour or $14,248 a year. That’s what anyone without a degree could expect to earn, so subtracting that sum from $17,000 told Kristy how much a writing degree was worth: a measly $2,752.
Ngược lại, bằng kế toán có giá trị cao hơn khoảng 24.000 đô la so với mức lương tối thiểu. Trong khi đó, ngành kỹ thuật máy tính mang về cho bạn khoản tiền khổng lồ hơn 40.000 đô la mỗi năm. An accounting degree, by contrast, was worth around $24,000 more than the minimum wage. Computer engineering meanwhile netted you a whopping $40,000 more every year.
Nhưng cố lên. Bạn không thể đặt giá cho hạnh phúc - chắc chắn những giấc mơ đáng để theo đuổi bất cứ điều gì mấu chốt nói lên, đúng không? Chà, không nhất thiết. Rốt cuộc, nếu bạn không biết bữa ăn tiếp theo của bạn đến từ đâu, bạn sẽ khó có thể thức dậy hào hứng với công việc của mình, đặc biệt nếu nó đòi hỏi sự sáng tạo. Những đam mê cũng thay đổi theo thời gian; một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên Science cho thấy giấc mơ của gần như tất cả 19.000 người tham gia đã thay đổi đáng kể so với thập kỷ trước. But hold up. You can’t put a price on happiness – surely dreams are worth pursuing whatever the bottom line says, right? Well, not necessarily. After all, if you don’t know where your next meal is coming from, you’re unlikely to wake up excited about your work, especially if it calls for creativity. Passions also change over time; a 2013 study published in Science found that the dreams of nearly all of the 19,000 participants had changed significantly over the previous decade.
Và đó là lý do tại sao phải tuân theo toán học. Chỉ cần hỏi Kristy. Hôm nay, cô ấy là một nhà văn chuyên nghiệp. Lý do cô ấy đến đó rất đơn giản: công việc kỹ sư được trả lương cao có nghĩa là cô ấy không phụ thuộc vào việc viết lách để trả tiền thuê nhà. Nói cách khác, tiền đã cung cấp cho cô ấy nền tảng cuối cùng cho phép cô ấy theo đuổi ước mơ thực sự của mình. And that’s why it pays to follow the math. Just ask Kristy. Today, she’s a professional writer. The reason she got there is simple: her well-paying engineering job meant she wasn’t reliant on writing to make the rent. Money, in other words, provided her with the foundation which eventually allowed her to pursue her true dream.
Trong phần tóm tắt cuốn sách sau đây, chúng ta sẽ xem cô ấy đã làm điều đó như thế nào.In the following book summary, we’ll see how she did it.
Thoát Như Ý Tưởng Triệu Phú # 2: Di sản Trung Quốc của Kristy đã dạy cô ấy rằng nợ nần là cái bẫy cần phải tránh bằng mọi giá. Quit Like a Millionaire Key Idea #2: Kristy’s Chinese heritage taught her that debt is a trap to be avoided at all costs.
Bạn có biết rằng trung bình công dân Trung Quốc tiết kiệm được 38% thu nhập của họ? Ngược lại, người Mỹ tiết kiệm 3,9% số tiền họ kiếm được trong khi người Nhật chỉ giữ 2,8% cho một ngày mưa. Vậy điều gì đang xảy ra - có phải người Trung Quốc vốn dĩ rất tiết kiệm? Did you know that on average Chinese citizens save 38 percent of their income? Americans, by contrast, squirrel away 3.9 percent of what they earn while the Japanese keep just 2.8 percent for a rainy day. So what’s going on – are the Chinese just inherently frugal?
Không hẳn vậy. Ngay cả trước khi những người cộng sản lên nắm quyền vào năm 1949, nạn tham nhũng đã là bệnh phổ biến ở Trung Quốc. Kết hợp điều đó với việc không có các kênh tín dụng chính thức như các khoản vay ngân hàng và bạn đã có một nền văn hóa chạy theo sự ủng hộ. Khi mọi người muốn mua một thứ gì đó lớn, họ có một lựa chọn đơn giản: gánh một khoản nợ cá nhân nặng nề và đặt mình vào quyền lực của người khác, hoặc tiết kiệm cho đến khi họ có đủ tiền mặt để mua nó ngay lập tức. Đó là lý do tại sao, trong lịch sử, nợ ở Trung Quốc không được hiểu nhiều như một “IOU” mà là “Tôi sở hữu bạn”. Not really. Even before the communists came to power in 1949, corruption was endemic in China. Combine that with the absence of official credit channels like bank loans and you had the makings of a culture which ran on favors. When folks wanted to buy something big, they had a simple choice: take on an onerous personal debt and put themselves in someone else’s power, or save up until they had enough cash to buy it outright. That’s why, historically, debt in China is understood not so much as an “IOU” but an “I own you.”
Nếu bạn là người Trung Quốc như Kristy, lịch sử đó có nghĩa là về cơ bản bạn đã được lập trình để tránh mắc nợ như bệnh dịch. Nhưng đây là vấn đề: khi bạn thu thập các con số, hóa ra đó là một thái độ khá tốt để áp dụng ở bất cứ nơi nào bạn sống. If you’re Chinese like Kristy, that history means you’re basically programmed to avoid debt like the plague. But here’s the thing: when you crunch the numbers, it turns out that’s a pretty good attitude to adopt wherever you live.
Hãy sử dụng Quy tắc 72, một cái nhìn sâu sắc được xây dựng lần đầu tiên bởi một nhà toán học người Ý ở thế kỷ 15 tên là Luca Pacioli. Đây là cách nó hoạt động. Để tính xem mất bao lâu để khoản đầu tư của bạn tăng gấp đôi, bạn chỉ cần chia lãi suất cho 72. Vì vậy, giả sử bạn nhận được sáu phần trăm cho khoản đầu tư 1.000 đô la của mình. 72 chia cho sáu bằng mười hai - đó là số năm bạn sẽ đợi để tổng số tiền đó cộng lại thành 2.000 đô la. Theo thời gian, số dư tăng lên. Bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Take the Rule of 72, an insight first formulated by a fifteenth-century Italian mathematician called Luca Pacioli. Here’s how it works. To work out how long it takes for your investment to double, you simply divide the interest rate by 72. So let’s say you’re getting six percent on your $1,000 investment. 72 divided by six equals twelve – that’s how many years you’ll be waiting for that grand to compound into $2,000. Over time, the balance increases. The money you make makes more money.
Nếu bạn là một nhà đầu tư, Quy tắc 72 là bạn của bạn; nếu bạn là một con nợ, đó là kẻ thù tồi tệ nhất của bạn. Giả sử bạn mua một chiếc TV trị giá 1.000 đô la theo hình thức tín dụng. Thông thường, lãi suất sẽ vào khoảng 20 phần trăm. Chia 72 cho 20 và bạn nhận được 3,6 - đó là khoảng thời gian mà khoản nợ của bạn sẽ tăng lên gấp đôi! Sau bảy năm, nó sẽ tăng gần gấp bốn lần. If you’re an investor, the Rule of 72 is your friend; if you’re a debtor, it’s your worst enemy. Say you buy a $1,000 TV on credit. Typically, the interest rate will be around 20 percent. Divide 72 by 20 and you get 3.6 – that’s how long it’ll take your debt to double! After seven years, it will have almost quadrupled.
Khi bạn đặt nó như vậy, phong tục Trung Quốc trả nợ cá nhân trong năm mới vì nỗi đau bị nguyền rủa với 12 tháng xui xẻo bắt đầu có ý nghĩa. Nhưng đừng lo lắng - ý tưởng ở đây không làm bạn sợ. Trong phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo, chúng ta sẽ xem cách bạn có thể xóa các khoản nợ của chính mình.When you put it like that, the Chinese custom of paying off personal debts during the New Year on pain of being cursed with 12 months of misfortune starts to make a lot of sense. But don’t worry – the idea here isn’t to scare you. In the next book summary, we’ll see how you can wipe out your own debts.
Thoát Như Một Triệu Phú Ý Tưởng Chính # 3: Nợ tiêu dùng là một cuộc khủng hoảng tài chính cần được giải quyết ngay lập tức. Quit Like a Millionaire Key Idea #3: Consumer debt is a financial crisis which needs to be addressed immediately.
Nợ là ma cà rồng hút máu. Nó chảy máu bạn khô. Tệ hơn nữa, nó khiến bạn khiếp sợ trước ánh sáng mặt trời, nhốt bạn trong nhà trong một chu kỳ làm việc và trả nợ vô tận. Nếu bạn muốn độc lập về tài chính, bạn sẽ phải đặt cược vào trái tim của cậu bé xấu tính này. Debt is a blood-sucking vampire. It bleeds you dry. Worse, it leaves you terrified of the sunlight, trapping you indoors in an endless cycle of work and repayment. If you want financial independence, you’ll have to put a stake through this bad boy’s heart.
Nợ tiêu dùng có lãi suất cao nhất, vì vậy đó là nơi bạn nên bắt đầu. Điều đầu tiên bạn cần làm là cắt giảm chi tiêu của mình. Nó đau đớn nhưng rất cần thiết. Như chúng ta đã thấy, Quy tắc 72 có nghĩa là các khoản nợ của bạn tăng lên với tốc độ không đáng có. Nếu bạn đang chịu mức lãi suất 10 hoặc 20%, thì chẳng ích gì khi bạn cố gắng tiết kiệm hoặc đầu tư số tiền khó kiếm được của mình - bạn không cần phải trả nợ. Làm bất cứ điều gì cần thiết, cho dù đó là tìm một cuộc sống hối hả, thuê một phòng trống hoặc nói “không” với bữa tối ở ngoài. Consumer debt has the highest interest rates, so that’s where you should start. The first thing you’ll need to do is cut your expenses to the bone. It’s painful but essential. As we’ve seen, the Rule of 72 means your debts grow at an ungodly rate. If you’re saddled with a 10 or 20 percent interest rate, there’s no point trying to save or invest your hard-earned cash – there’s no getting in front of debt. Do whatever it takes, whether it’s finding a side hustle, renting out a spare room, or saying “no” to dinners out.
Tiếp theo, bạn sẽ cần ưu tiên cách trả nợ bằng cách sắp xếp chúng theo thứ tự dựa trên lãi suất, từ cao nhất đến thấp nhất. Khi bạn bị bao vây bởi những con ma cà rồng đói, bạn nên giết kẻ thèm ăn nhất trước. Điều đó có nghĩa là thanh toán khoản hoàn trả hàng tháng tối thiểu trên tất cả các thẻ của bạn để tránh vỡ nợ và ném mọi thứ bạn không cần cho những thứ cần thiết như tiền thuê nhà cho kẻ hút máu tồi tệ nhất. Trả hết khoản vay nhỏ nhất của bạn có thể khiến bạn cảm thấy thoải mái, nhưng bạn không cố gắng xoa bóp cái tôi của mình ở đây - bạn đang đấu tranh cho sự tự do của mình.Next, you’ll need to prioritize how you repay your loans by putting them in order based on interest rate, from highest to lowest. When you’re surrounded by hungry vampires, it’s always a good idea to kill the one with the biggest appetite first. That means paying the minimum monthly repayment on all your cards to avoid defaulting and throwing everything that you don’t need for essentials like rent at the nastiest bloodsucker. Paying off your smallest loan might make you feel good, but you’re not trying to massage your ego here – you’re fighting for your freedom.
Bước cuối cùng là tái cấp vốn cho các khoản vay của bạn. Rất nhiều công ty thẻ tín dụng cho phép bạn chuyển số dư giữa các thẻ khác nhau và trả lãi suất 0% trong một khoảng thời gian nhất định. Đó thường là một năm. Nếu bạn chắc chắn rằng bạn có thể sử dụng cái gọi là “thời gian ân hạn” này để thanh toán hoàn toàn khoản vay, hãy sử dụng tùy chọn này. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các công ty này đang đánh bạc khi bạn không làm như vậy, điều này sẽ cho phép họ tăng lãi suất và gây khó khăn cho bạn. The final step is refinancing your loans. Lots of credit card companies allow you to transfer balances between different cards and pay zero percent interest for a certain amount of time. That’s usually a year. If you’re sure you can use these so-called “grace periods” to pay off a loan completely, use this option. Bear in mind, however, that these companies are gambling on you failing to do so, which will allow them to jack up the interest rate and screw you.
Hãy nhớ rằng, cố gắng giành được sự độc lập về tài chính trong khi mang nợ cũng giống như chạy marathon với một ba lô đầy gạch - nó sẽ tiêu hao sức lực của bạn trước khi bạn chạy được một dặm. Nếu bạn muốn tăng tài sản của mình, bạn cần phải giết con ma cà rồng đó!Remember, trying to gain financial independence while carrying around debt is like running a marathon with a backpack full of bricks – it’ll sap your strength before you’ve even run a mile. If you want to grow your assets, you need to kill that vampire!
Thoát như một triệu phú Ý tưởng chính # 4: Nếu bạn muốn mua hạnh phúc, hãy tiêu tiền mặt của bạn cho những trải nghiệm hơn là những thứ. Quit Like a Millionaire Key Idea #4: If you want to buy happiness, spend your cash on experiences rather than stuff.
Cocaine liên quan gì đến việc mua sắm? Đáng ngạc nhiên, khá nhiều. Hiểu được mối liên hệ đó là chìa khóa để tận dụng tối đa số tiền bạn quyết định chi cho những thứ xa xỉ. What does cocaine have to do with shopping? Surprisingly, quite a lot. Understanding that connection holds the key to getting the most out of the money you decide to spend on luxuries.
Nhưng trước khi đạt được điều đó, hãy nói về bộ não. Khi điều gì đó tốt đẹp xảy ra, dopamine “hóa chất tạo khoái cảm” sẽ di chuyển qua con đường trung gian (mesolimbic) của bạn, về cơ bản là đường cao tốc chính trong não của bạn, đến hạt nhân Accubens - một loại nhà máy xử lý dopamine. Một chất như cocaine gây ra sự gia tăng này - nhưng cũng có thể làm văng túi xách Gucci. Trong cả hai trường hợp, phần thưởng là một mức cao thần kinh lớn. But before we get to that, let’s talk about the brain. When something good happens, the “pleasure chemical” dopamine surges through your mesolimbic pathway, essentially your brain’s main highway, to the nucleus accumbens – a kind of dopamine processing plant. A substance like cocaine triggers this surge – but so does splurging on a Gucci handbag. In both cases, the reward is a massive neural high.
Đây là nơi nó trở nên thú vị. Như một bài báo năm 2006 trên tạp chí NeuroImage đã chứng minh, các hạt nhân không chỉ phản ứng với những kích thích tích cực - nó còn phản ứng với mong đợi của những kích thích đó. Nói cách khác, niềm vui không chỉ nằm ở mức dopamine tuyệt đối mà là lượng dopamine mà bộ não của chúng ta mong đợi đang diễn ra. Here’s where it gets interesting. As a 2006 article in the journal NeuroImage demonstrated, the nucleus accumbens doesn’t just react to positive stimuli – it also reacts to the expectation of those stimuli. In other words, pleasure isn’t just about absolute dopamine levels but how much dopamine our brains expect is on the way.
Thật không may cho những người nghiện cocaine và nghiện mua sắm, bộ não tiếp tục tăng mức kỳ vọng của nó lên. Đó là lý do tại sao mọi người cần một lượng cocaine lớn hơn bao giờ hết và những chiếc túi xách đắt tiền hơn bao giờ hết - họ mãi mãi theo đuổi mức cao đầu tiên không thể lặp lại đó. Unfortunately for cocaine addicts and shopaholics, the brain keeps ratcheting its expectation levels upwards. That’s why people need ever-larger amounts of cocaine and ever-more expensive handbags – they’re forever chasing that unrepeatable first high.
Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không tận hưởng được bản thân ngay cả khi bạn đủ giàu để tài trợ cho thói quen mua sắm của mình. Điều này nghe có vẻ giống như lời mở đầu cho một bài giảng đạo đức cổ hủ về việc tiền bạc không thể mua được hạnh phúc, nhưng thực sự không phải vậy. Sự thật mà nói, nó có thể. Nó chỉ tổng hợp với những gì bạn đang chi tiêu nó. That means you’re not going to enjoy yourself even if you’re wealthy enough to fund your shopping habits. This might sound like the preamble to an old-fashioned moral lecture about how money can’t buy happiness, but it’s really not. Truth be told, it can. It just boils down to what you’re spending it on.
Không phải tất cả chi tiêu đều được tạo ra như nhau; một số loại đi xa hơn những loại khác. Khi Kristy bắt đầu viết blog và bắt đầu nhận được email từ độc giả của mình, cô ấy đã nhận thấy một xu hướng. Mọi người càng sở hữu nhiều thứ, họ càng không hạnh phúc. Ngược lại, những người sở hữu ít hơn và sử dụng tiền của họ để mua trải nghiệm, lại khá hài lòng với những gì họ có trong cuộc sống.Not all spending is created equal; some kinds go further than others. When Kristy started her blog and began receiving emails from her readers, she noticed a trend. The more stuff people owned, the unhappier they were. Folks who owned less and used their money to buy experiences, by contrast, were pretty happy with their lot in life.
Đó là bởi vì tài sản cung cấp cho bạn một lượng dopamine ban đầu sẽ mất dần khi hạt nhân của bạn tích tụ lại. Niềm vui đi kèm với việc học các kỹ năng mới hoặc đi du lịch không nhanh chóng phai nhạt. Miễn là bạn thực hành ngay bây giờ và lặp đi lặp lại, bạn sẽ luôn có thể chơi piano và những khoảnh khắc kỳ nghỉ từ Rome sẽ luôn đưa bạn trở lại tuần mà bạn đã trải qua ở Thành phố Vĩnh cửu với chồng của mình. That’s because possessions give you an initial burst of dopamine which fades as your nucleus accumbens acclimatizes. The pleasure that comes with learning new skills or traveling doesn’t fade nearly as quickly. As long as you practice now and again, you’ll always be able to play the piano, and those holiday snaps from Rome will always take you back to that week you spent in the Eternal City with your husband.
Thoát như một triệu phú Ý tưởng chính # 5: Mua bất động sản không phải là cách đầu tư an toàn mà nó được tạo ra. Quit Like a Millionaire Key Idea #5: Buying property isn’t the failsafe investment it’s made out to be.
Nhiều người thận trọng khi vay tiền, nhưng họ thường mắc một ngoại lệ lớn: thế chấp. Sự khôn ngoan thông thường cho rằng mua nhà không chỉ là một nghi thức bước vào tuổi trưởng thành mà còn là một khoản đầu tư khôn ngoan cho tương lai. Rốt cuộc, bạn luôn có thể bán với lợi nhuận, phải không? Lots of folks are cautious about borrowing money, but they usually make one big exception: a mortgage. Conventional wisdom says buying a house isn’t just a rite of passage into adulthood but a wise investment in the future. After all, you can always sell at a profit, right?
Ồ không. Trong thực tế, tài sản đi kèm với tất cả các loại chi phí ẩn. Hãy nói về những con số. Well, no. In reality, property comes with all sorts of hidden costs. Let’s talk numbers.
Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, trung bình một gia đình ở trong nhà của họ trong 9 năm. Thông thường, những gia đình này đầu tư vào gạch và vữa với kỳ vọng giá bất động sản sẽ tăng. Về mặt lịch sử, tỷ lệ đó tăng và giảm theo lạm phát, nhưng vì lý do đơn giản, hãy giả sử ở đây rằng giá cả tăng đều đặn 6% mỗi năm. According to the US Census Bureau, the average family stays in their home for 9 years. Typically, these families invest in brick and mortar in the expectation that property prices will rise. Historically, that rate rises and falls with inflation, but for simplicity’s sake, let’s assume here that prices increase by a steady 6 percent every year.
Gia đình chúng tôi - hãy gọi họ là Smiths - mua ngôi nhà của họ với giá 500.000 đô la. Cộng 9 lần 6 phần trăm - 9 năm ở mức lạm phát 6 phần trăm - vào đó và bạn nhận được 844.739 đô la. Điều đó để lại một khoản lợi nhuận nhỏ là 344.739 đô la. Our family – let’s call them the Smiths – buy their house for $500,000. Add 9 times 6 percent – 9 years at 6 percent inflation – to that and you get $844,739. That leaves a tidy profit of $344,739.
Không quá nhanh. Để mua bất động sản, gia đình Smith cần tìm kiếm quyền sở hữu từ văn phòng đăng ký đất đai. Đó là 1.000 đô la. Phí ghi tiêu đề là $ 150. Luật sư xử lý các tài liệu đó tính phí một khoản tiền lớn khác. Not so fast. To buy the property, the Smiths need a title search from the land registry office. That’s $1,000. The title recording fee costs $150. The lawyer who processes those documents charges another grand.
Sau đó, có bảo hiểm. Tỷ giá khác nhau trên khắp Hoa Kỳ, nhưng 0,5% giá trị của ngôi nhà là khá phổ biến. Được trả hàng năm trong 9 năm, số tiền đó lên tới 22.500 đô la. Thuế bất động sản 1 phần trăm mỗi năm cộng thêm $ 45,000 vào hóa đơn. Trong khi đó, các nhà môi giới khuyên nên dành ít nhất một phần trăm giá trị của một ngôi nhà mỗi năm để bảo trì, đó là những gì Smith làm. Đó là 45.000 đô la khác. Then there’s insurance. Rates vary across the US, but 0.5 per cent of the house’s value is pretty common. Paid annually for 9 years, that comes to $22,500. A property tax of 1 percent per annum adds another $45,000 to the bill. Meanwhile, realtors advise setting aside at least one percent of a home’s value every year for maintenance, which is what the Smiths do. That’s another $45,000.
Bán cũng không rẻ. Hoa hồng 6% của giá bán cuối cùng đạt 50.684 đô la. Thuế chuyển nhượng đất là 1,2%, vì vậy đó là 10.137 đô la. Ồ và có một luật sư khác, người cũng lập hóa đơn 1.000 đô la. Selling isn’t cheap either. A commission of 6 percent of the final sale price clocks in at $50,684. The land transfer tax is 1.2 percent, so that’s $10,137. Oh and there’s another lawyer, who also bills for $1,000.
Điều đó mang lại cho chúng tôi 175.571 đô la - 51% lợi nhuận của Smiths. Nhưng chúng ta vẫn chưa nói về lãi suất. Giống như hầu hết các gia đình khác, gia đình Smith đã trả bớt 10 phần trăm bằng tiền mặt và vay phần còn lại từ ngân hàng của họ. Trong hơn 9 năm, họ đã trả 162.033 đô la tiền lãi. That brings us to $175,571 – 51 percent of the Smiths’ profit. But we haven’t talked about interest yet. Like most families, the Smiths paid a ten percent down payment in cash and borrowed the rest from their bank. Over 9 years, they have paid $162,033 in interest.
Đó là một con số khổng lồ 98% giá bán. Và hãy nhớ rằng, chúng tôi bắt đầu bằng cách giả định rằng giá trị của ngôi nhà Smiths sẽ tăng 6% mỗi năm. Con số này cao hơn tỷ lệ lạm phát thực tế ở Mỹ, khoảng 2%. Trong thế giới thực, những người Smith sẽ mất tiền!That’s a whopping 98 percent of the sale price. And remember, we started by assuming that the value of the Smiths’ house would grow by 6 percent every year. That’s well above the actual inflation rate in the US, which is about 2 percent. In the real world, the Smiths would have lost money!
Thoát Như Ý Tưởng Chính Triệu Phú Số 6: Sử dụng “Quy tắc 150” để quyết định mua nhà hay sử dụng tiền của bạn cho việc khác.Quit Like a Millionaire Key Idea #6: Use the “Rule of 150” to decide whether to buy a house or use your money for something else.
Trong phần tóm tắt cuốn sách cuối cùng, chúng tôi đã thống kê các con số và thấy rằng chi phí mua, sở hữu và bán một ngôi nhà lớn hơn lợi nhuận trong trường hợp của một gia đình Mỹ hư cấu. Tuy nhiên, đạo lý của câu chuyện không phải là bạn không bao giờ nên mua một ngôi nhà - mà là bạn cần phải tìm hiểu xem đó có phải là một lời kêu gọi tốt trong hoàn cảnh của bạn hay không.In the last book summary, we crunched the numbers and saw that the cost of buying, owning and selling a house outweighed the returns in the case of a fictional American family. The moral of the story, however, isn’t that you should never buy a house – it’s that you need to work out if that’s a good call in your situation.
Hãy hỏi một nhà môi giới và họ sẽ thề rằng tất cả đều rất đơn giản. Nếu khoản thanh toán thế chấp hàng tháng bằng tiền thuê một căn nhà hoặc căn hộ tương tự, bạn nên mua hơn là đưa tiền của mình cho chủ nhà. Tuy nhiên, hãy quan sát kỹ hơn và bạn sẽ thấy nó phức tạp hơn một chút. Ask a realtor and they’ll swear it’s all very simple. If the monthly mortgage payment equals the rent on a similar house or apartment, you’re better off buying rather than giving your money to a landlord. Look more closely, however, and you’ll find it’s a little more complicated.
Đó là lúc Quy tắc 150 ra đời. Đây là một công cụ giúp bạn so sánh chi phí thực sự của việc sở hữu một ngôi nhà với những gì bạn sẽ tiết kiệm được khi không thuê nhà. Đây là cách nó hoạt động:That’s where the Rule of 150 comes in. This is a tool to help you compare the true cost of owning a home with what you would be saving by not renting. Here’s how it works:
Trong 9 năm đầu tiên của khoản thế chấp 30 năm tiêu chuẩn, chỉ khoảng 50 phần trăm các khoản thanh toán của bạn đi vào khoản vay thực tế; trả lãi cho khoản vay đó chiếm 50 phần trăm còn lại. Giờ đây, chi phí sở hữu bổ sung như bảo trì và bảo hiểm gần bằng lãi suất cho một khoản thế chấp tiêu chuẩn trong 9 năm đầu tiên đó, vì vậy đó là 50% nữa. Vì vậy, để tính toán các khoản thanh toán thực tế hàng tháng của bạn, bạn sẽ cần nhân khoản thanh toán thế chấp hàng tháng của mình với 150 phần trăm.Over the first 9 years of a standard 30-year mortgage, only about 50 percent of your payments go towards the actual loan; paying off interest on that loan accounts for the other 50 percent. Now, additional ownership costs like maintenance and insurance are roughly equal to the interest on a standard mortgage during those first 9 years, so that’s another 50 percent. So to calculate your actual monthly payments, you’ll need to multiply your monthly mortgage payment by 150 percent.
Đó là số tiền nhà của bạn thực sự sẽ có giá mỗi tháng sau khi bạn đã tính toán tất cả các chi phí của mình. Vì vậy, giả sử bạn đang xem xét một hóa đơn thế chấp hàng tháng là 1.500 đô la. Khi bạn nhân nó với 150 phần trăm, bạn sẽ có được chi phí thực của mình - $ 2,250. Nếu Quy tắc 150 chi phí hàng tháng của bạn cao hơn tiền thuê nhà, bạn nên áp dụng Quy tắc này trên thị trường cho thuê; nếu nó thấp hơn, bạn có thể muốn nghĩ đến việc mua. That’s how much your home will actually cost per month once you’ve accounted for all your expenses. So say you’re looking at a monthly mortgage bill of $1,500. When you multiply that by 150 percent, you get your true cost – $2,250. If your Rule of 150 monthly cost is higher than your rent, it makes sense to stick it out in the rental market; if it’s lower, you might want to think about buying.
Khi Kristy tính đến chuyện mua nhà lần đầu, cô ấy đang sống ở Toronto, thành phố đắt đỏ nhất Canada. Giá cả vượt ngoài tầm kiểm soát và các căn hộ dành cho một người có giá một triệu đô la mỗi người. Sau khi áp dụng Quy tắc 150, cô nhanh chóng nhận ra rằng không đời nào cô có thể mua được nhà riêng. When Kristy first considered buying a house, she was living in Toronto, Canada’s most expensive city. Prices were out of control and one-person apartments were going for a million dollars apiece. After applying the Rule of 150, she quickly realized that there was no way she was going to be able to buy her own home.
Điều đó đã mở ra một lon sâu không ngờ. Nếu cô ấy không tiết kiệm tài sản, cô ấy sẽ làm gì với cái tổ trứng đó? Chúng ta cùng tìm hiểu trong phần tóm tắt sách tiếp theo nhé!That opened an unexpected can of worms. If she wasn’t going to blow her savings on property, what was she going to do with that nest egg? Let’s find out in the next book summary!
Thoát Như Một Triệu Phú Ý Tưởng Chính # 7: Đầu tư theo chỉ số ít rủi ro hơn đặt cược vào các công ty riêng lẻ. Quit Like a Millionaire Key Idea #7: Index investing is less risky than betting on individual companies.
Chuyên gia kinh doanh người Mỹ Robert Kiyosaki từng nhận xét rằng người nghèo mua đồ, tầng lớp trung lưu mua nhà và người giàu mua đầu tư. Ý của anh ấy là người giàu bỏ tiền của họ vào những thứ khiến họ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng bạn không cần phải là một triệu phú để làm theo sự dẫn dắt của họ. The American business guru Robert Kiyosaki once remarked that poor people buy stuff, the middle class buys houses and rich people buy investments. What he meant is that rich people put their money into things that make them more money. But you don’t have to be a multi-millionaire to follow their lead.
Nói rộng ra, có hai cách đầu tư. Đầu tiên là làm những gì mà các tín đồ của Phố Wall làm - chi hàng tấn tiền mặt vào nghiên cứu và các thuật toán ưa thích để chọn ra những công ty tốt nhất. Biến thể thứ hai rẻ hơn, đơn giản hơn và quan trọng nhất là ít rủi ro hơn. Broadly speaking, there are two ways of investing. The first is to do what Wall Street whizzes do – spend a ton of cash on research and fancy algorithms to pick the best companies. The second variant is cheaper, simpler and, most importantly, less risky.
Đó được gọi là đầu tư theo chỉ số. Hãy coi đó là đặt cược vào sòng bạc hơn là những con ngựa riêng lẻ. Ai thắng cuộc đua không quan trọng - nhà cái luôn kiếm ra tiền. Hãy giải nén nó. That’s called index investing. Think of it as betting on the casino rather than individual horses. It doesn’t matter who wins the race – the house always makes money. Let’s unpack that.
Chỉ số là danh sách các công ty được xếp hạng theo vốn hóa thị trường hoặc giá trị tổng thể của các cổ phiếu đại chúng của họ. Khi bạn đầu tư vào một chỉ số, bạn đang đặt cược hiệu quả vào mọi công ty được liệt kê đó. Bởi vì chỉ mục chứa cổ phiếu của nhiều công ty có hiệu suất cao, một thất bại duy nhất sẽ không xóa sổ bạn. Cách duy nhất bạn có thể phá sản là nếu mọi tên trong chỉ mục của bạn đồng thời nộp đơn xin phá sản. An index is a list of companies ranked by market capitalization, or the overall value of their public shares. When you invest in an index, you’re effectively betting on every one of those listed firms. Because the index contains the stock of multiple high-performing companies, a single failure won’t wipe you out. The only way you can go bust is if every name on your index simultaneously files for bankruptcy.
Điều đó rất khó xảy ra. Tại sao? Chà, đầu tư theo chỉ số có một phong vũ biểu tích hợp sẵn. Nếu một công ty có giá trị cao hơn, chỉ số sẽ tự động chọn nhiều cổ phiếu hơn trong công ty đó và ngược lại. Nếu một gã khổng lồ công nghệ phát hành một chiếc điện thoại thông minh đánh bại thế giới và cổ phiếu của nó tăng vọt, thì chỉ số này sẽ mua nhiều cổ phiếu hơn. Nếu một công ty ô tô gặp khó khăn và cổ phiếu của họ giảm mạnh, chỉ số này sẽ bán cổ phiếu. Và khi một công ty giảm giá trị từ con số 500 xuống con số 501, nó sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. That’s highly unlikely. Why? Well, index investing has an elegant built-in barometer. If a company is worth more, the index automatically picks up more shares in that company, and vice versa. If a tech giant releases a world-beating smartphone and its stock soars, the index buys more shares. If a car company runs into trouble and their stock plummets, the index dumps shares. And when a company drops in value from number 500 to number 501, it’s kicked off the index entirely.
Đây là một cách trực quan cao để đánh giá thị trường chứng khoán nói chung, đó là lý do tại sao các chỉ số chính như S&P 500 - danh sách 500 công ty lớn nhất - hoạt động như vậy. This is a highly intuitive way of gauging the stock market as a whole, which is why major indexes like the S&P 500 – a list of the 500 biggest companies – work like this.
Đầu tư theo chỉ số cũng tốt cho ví của bạn. Sự đơn giản của khái niệm có nghĩa là không cần phải trả tiền cho một nhà quản lý quỹ thực hành. Ví dụ: ở Mỹ, một quỹ chỉ số điển hình tính phí chỉ 0,04% - thấp hơn 25 lần so với mức bạn phải trả cho một quỹ được quản lý tích cực. Hoa hồng bán hàng? $ 0. Nếu bạn muốn nhìn thấy giám đốc ngân hàng của mình đổ mồ hôi, hãy đến chi nhánh địa phương của bạn và yêu cầu chuyển khoản tiết kiệm của bạn vào quỹ chỉ số!Index investing is also good for your wallet. The simplicity of the concept means there’s no need to pay for a hands-on fund manager. In the US, for example, a typical index fund charges fees of just 0.04 percent – 25 times lower than what you’d pay for an actively managed fund. The sales commission? $0. If you ever want to see your bank manager sweat, head to your local branch and ask to have your savings put into index funds!
Thoát Như Một Triệu Phú Ý Tưởng Chính # 8: Nghỉ hưu sớm không phụ thuộc vào số tiền bạn kiếm được - tất cả là do bạn tiết kiệm được bao nhiêu. Quit Like a Millionaire Key Idea #8: Early retirement doesn’t depend on how much you make – it’s all about how much you save.
Rất có thể bạn đã mơ mộng viển vông về việc nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, hầu hết mọi người nhanh chóng bỏ qua ý tưởng đó khi họ xem xét số dư ngân hàng của họ. Nếu bạn không làm việc đó, bạn không thể ngừng làm việc trước tuổi sáu mươi, phải không? Chances are you’ve idly daydreamed about early retirement. Most folks quickly shelve that idea when they take a look at their bank balance, though. If you’re not raking it in, you just can’t afford to stop working before your mid-sixties, right?
Sai lầm. Thời gian nghỉ hưu của bạn không phụ thuộc vào số tiền bạn kiếm được mà là số tiền bạn tiết kiệm được. Nếu bạn đang kiếm và chi tiêu một triệu đô la mỗi năm, bạn hoàn toàn phụ thuộc vào công việc của mình và sẽ không bao giờ có thể nghỉ hưu. Mặt khác, nếu bạn kiếm được 40.000 đô la một năm và chi tiêu 30.000 đô la, thì bạn đã có một tỷ lệ tiết kiệm lành mạnh là 25 phần trăm. Wrong. Your time to retirement doesn’t depend on how much you earn but how much you save. If you’re making and spending a million bucks a year, you’re entirely dependent on your job and won’t ever be able to retire. If you make $40,000 a year and spend $30,000, on the other hand, you already have a healthy savings rate of 25 percent.
Tuổi nghỉ hưu “bình thường” là 65 vì hầu hết mọi người tiết kiệm từ năm đến mười phần trăm tiền lương của họ và có danh mục đầu tư mang lại lợi nhuận trung bình từ sáu đến bảy phần trăm hàng năm. Cắm những con số đó vào một bảng tính và bạn đang xem xét 40 đến 45 năm làm việc. The “normal” retirement age is 65 because most people save between five and ten percent of their salaries and have investment portfolios yielding an average of six to seven percent annually. Plug those numbers into a spreadsheet and you’re looking at 40 to 45 years of work.
Cách để giảm thời gian đó là tiết kiệm tối đa số tiền bạn đang tiết kiệm. Điều này làm được hai điều. Thứ nhất, nó cắt giảm chi phí sinh hoạt của bạn, từ đó cắt giảm quy mô danh mục đầu tư mục tiêu của bạn - lượng tiền mặt bạn cần để nghỉ hưu. Thứ hai, nó bơm thêm tiền vào danh mục đầu tư đó. Hãy coi nó như một cuộc đua: bạn đang về đích gần hơn trong khi chạy nhanh hơn. Ngay cả những thay đổi tương đối nhỏ cũng có tác động lớn. Ví dụ, tăng tỷ lệ tiết kiệm của bạn từ 10 lên 15%, bạn sẽ giảm được 5 năm làm việc! The way to reduce that time is to up how much you’re saving. This does two things. Firstly, it cuts your living expenses, which in turn cuts the size of your target portfolio – the amount of cash you’ll need to retire. Secondly, it pumps more money into that portfolio. Think of it as a race: you’re moving the finish closer while also running faster. Even relatively small changes have a big impact. Boosting your savings rate from ten to 15 percent, for example, shaves 5 years off your working life!
Vẫn không thuyết phục? Được rồi, hãy xem trường hợp của một cặp đôi hư cấu mà chúng ta sẽ gọi là Paul và Jillian. Cùng nhau, thu nhập hàng năm của họ lên đến 62.175 đô la. Đó là thu nhập gia đình trung bình ở Mỹ. Khấu trừ 15,2 phần trăm thuế và bạn còn lại 52.724,40 đô la. Still not convinced? Well, okay, let’s take a look at the case of a fictional couple we’ll call Paul and Jillian. Together, their annual earnings come to $62,175. That’s the median family income in the US. Deduct 15.2 percent for taxes and you’re left with $52,724.40.
Bây giờ hãy tưởng tượng Paul và Jillian đã đọc tóm tắt cuốn sách này và quyết định tăng tỷ lệ tiết kiệm của họ. Họ thuê một căn hộ nhỏ ở một thành phố giá cả phải chăng, nấu ăn tại nhà và sử dụng các dịch vụ chia sẻ xe hơi như Zipcar. Nói chung, họ phải trả 40.000 đô la để trang trải chi phí của mình và đưa 12.724,40 đô la vào danh mục đầu tư của mình mỗi năm. Now imagine Paul and Jillian have read these book summary and decided to turbocharge their savings rate. They rent a small apartment in an affordable city, cook at home and use car-sharing services like Zipcar. All in all, they pay $40,000 to cover their costs and put $12,724.40 into their portfolio every year.
Hãy hạ thấp mức lãi suất mà họ đang nhận được và nói rằng nó là 6 phần trăm. Ngay cả khi họ không bao giờ được thăng chức hoặc công việc được trả lương cao hơn, Paul và Jillian sẽ có một triệu đô la trong 30 năm. Nếu họ bắt đầu ở tuổi 24, họ có thể nghỉ hưu trước thời hạn 54 - 11 năm!Let’s lowball the interest rate they’re getting on that and say it’s 6 percent. Even if they never get promotions or better-paying jobs, Paul and Jillian would have a million dollars in 30 years. If they started at 24, they could retire at 54 – 11 years ahead of schedule!
Thoát Như Ý Tưởng Chính Triệu Phú # 9: Giảm quy mô danh mục đầu tư mục tiêu của bạn khiến việc nghỉ hưu sớm dễ quản lý hơn. Quit Like a Millionaire Key Idea #9: Reducing the size of your target portfolio makes early retirement more manageable.
Bạn cần tiết kiệm bao nhiêu để nghỉ hưu sớm? Đó chính xác là những gì các nhà nghiên cứu đã hỏi trong một nghiên cứu mang tính bước ngoặt được công bố trên tạp chí đầu tư AAII vào năm 1998. How much do you need to save to retire early? That’s exactly what researchers asked in a landmark study published in the investment journal AAII in 1998.
Họ đã sử dụng dữ liệu thị trường chứng khoán để mô phỏng điều gì sẽ xảy ra với một nhóm những người nghỉ hưu hư cấu, những người đã rút các tỷ lệ khác nhau trong danh mục đầu tư của họ mỗi năm sau khi nghỉ hưu. Chẳng hạn như “Alan” sẽ kiếm tiền quá mức hay hết tiền mặt nếu anh ta rút 10% trong số trứng làm tổ 500.000 đô la của mình mỗi năm? They used stock market data to simulate what would happen to a group of fictional retirees who withdrew different percentages of their portfolios every year after retirement. Would “Alan,” for example, make it over the line or run out of cash if he withdrew 10 percent of his $500,000 nest egg every year?
Đây là câu trả lời: Danh mục đầu tư của bạn có thể tự duy trì khi chi phí sinh hoạt hàng năm của bạn không lớn hơn 4% tổng giá trị của nó. Các nhà kinh tế gọi đó là tỷ lệ rút tiền an toàn. Con số này cho phép bạn xác định quy mô của danh mục đầu tư mục tiêu - chỉ cần nhân chi phí hàng năm của bạn với 25. Nếu bạn cần 40.000 đô la một năm, bạn đang xem xét danh mục đầu tư 1.000.000 đô la.Here’s the answer: Your portfolio is self-sustaining when your annual living expenses are no greater than 4 percent of its total value. Economists call that a safe withdrawal rate. This number allows you to determine the size of your target portfolio – simply multiply your annual expenses by 25. If you need $40,000 a year, you’re looking at a $1,000,000 portfolio.
Đó là rất nhiều tiền mặt, phải không? Chắc chắn rồi, nhưng đừng để điều đó làm bạn nản lòng - cũng có những chiến lược thay thế. Độc lập tài chính một phần. Điều này mang lại cho bạn những lợi ích của sự độc lập về tài chính, chẳng hạn như sự linh hoạt và có nhiều thời gian rảnh hơn, và nó có thể đạt được với một danh mục đầu tư nhỏ hơn. That’s a lot of cash, right? Sure, but don’t let that put you off – there are also alternative strategies. Take partial financial independence. This gives you the benefits of financial independence, such as flexibility and having more free time, and it’s achievable with a smaller portfolio.
Giả sử bạn kiếm được thu nhập gia đình trung bình của Hoa Kỳ là 62.175 đô la và cần 40.000 đô la một năm để trang trải chi phí sinh hoạt của mình. Nếu bạn chuyển sang làm việc bán thời gian và kiếm được 28.000 đô la sau thuế, bạn sẽ thiếu hụt 12.000 đô la hàng năm trong ngân sách của mình. Nhân con số đó với 25 và bạn có danh mục đầu tư mục tiêu mới của mình - 300.000 đô la. Tiết kiệm số tiền đó và bạn có thể tham gia bán nghỉ hưu!Say you earn the US median family income of $62,175 and need $40,000 a year to cover your living costs. If you shift to part-time work and earn $28,000 after tax, you’ll have an annual shortfall of $12,000 in your budget. Multiply that number by 25 and you have your new target portfolio – $300,000. Save that amount and you can enter semi-retirement!
Sau đó, có chênh lệch giá theo địa lý. Đây là ý tưởng mà bạn có thể kiếm được thu nhập ở một quốc gia có đồng tiền mạnh như Đức hoặc Mỹ và nghỉ hưu ở một quốc gia có đồng tiền yếu hơn như Mexico hoặc Thái Lan. Chẳng hạn, khi Kristy và chồng Bryce đến thăm Việt Nam, họ nhận ra rằng bạn có thể sống một cuộc sống xa hoa ở đó với mức lương khoảng 1.130 USD một tháng. Then there’s geographic arbitrage. This is the idea that you can earn income in a country with a strong currency like Germany or the US and retire in a country with a weaker currency like Mexico or Thailand. When Kristy and her husband Bryce visited Vietnam, for example, they realized that you can live a luxurious life there for around $1,130 a month.
Nếu bạn đang kiếm được mức lương trung bình của địa phương là 150 đô la một tháng, thì điều đó không thể chi trả được; tuy nhiên, nếu bạn đang kiếm được mức lương trung bình hàng tháng của Hoa Kỳ, thì mức lương đó cũng nằm trong tầm tay của bạn. Vậy danh mục đầu tư mục tiêu của bạn bây giờ trông như thế nào? Nhân 1.130 đô la với 25 - điều đó tạo ra 28.250 đô la.If you’re earning the local average salary of $150 a month, that’s unaffordable; if you’re earning the average US monthly salary, however, it’s well within your reach. So what does your target portfolio look like now? Multiply $1,130 by 25 – that makes $28,250.
Vì vậy, bạn đã có nó - rất nhiều thủ thuật để giúp khởi động hành trình độc lập tài chính của bạn. Tất cả những gì bạn phải làm bây giờ là tự hỏi bản thân một câu hỏi đơn giản. Điều gì quan trọng hơn - tích lũy những thứ đắt tiền hay sự tự do của bạn? Hãy trả lời một cách trung thực và các quyết định về tiền bạc của bạn sẽ trở nên rõ ràng.So there you have it – a ton of tricks to help launch your journey to financial independence. All you have to do now is ask yourself a simple question. What’s more important – accumulating expensive things or your freedom? Answer that honestly and your money decisions will become clear.
Tóm tắt cuối cùngFinal summary
Thông điệp chính trong phần tóm tắt cuốn sách này:The key message in these book summary:
Để xử lý tài chính của bạn dựa trên một nguyên tắc cơ bản: tuân theo phép toán. Điều đó có nghĩa là bỏ qua những lời khuyên hữu ích như chọn học một môn học bạn yêu thích hơn là một môn học sẽ mang lại mức lương mà bạn thực sự có thể sống. Điều đó cũng có nghĩa là cản trở các xu hướng xã hội nếu chúng không phù hợp với bạn. Nghiền các con số và bạn có thể phát hiện ra rằng tốt hơn hết bạn nên đầu tư tiền tiết kiệm của mình vào thị trường chứng khoán hơn là mua một ngôi nhà và gánh nợ cả đời. Tại sao? Chà, nếu bạn đang tăng tiền của mình trong khi tránh lãi suất cao, bạn đang thiết lập cho mình sự độc lập về tài chính. Và điều đó có nghĩa là bạn đang tiến gần hơn một bước tới ước mơ cuối cùng: nghỉ hưu sớm. Getting a handle on your finances comes down to one basic principle: follow the math. That means ignoring feel-good advice like choosing to study a subject you love rather than one that will bring in a salary you can actually live on. It also means bucking social trends if they’re not right for you. Crunch the numbers and you might just discover that you’re better off investing your savings in the stock market rather than buying a house and saddling yourself with a lifetime of debt. Why? Well, if you’re growing your money while avoiding ruinous interest rates, you’re setting yourself up for financial independence. And that means you’re one step closer to the ultimate dream: early retirement.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Làm cho chất thải vô hình có thể nhìn thấy được.Make invisible waste visible.
Chủ nghĩa tiêu dùng hứa hẹn hạnh phúc nhưng nó thường ít hơn một cách khắc phục tạm thời. Những gì nó tạo ra là chất thải. Rất nhiều lãng phí. Lấy quần áo. Theo Guardian, người Mỹ vứt đi 11 triệu tấn quần áo mỗi năm. Vì vậy, đây là cách để loại bỏ lãng phí trong tủ quần áo của chính bạn: làm cho nó hiển thị. Đơn giản chỉ cần đẩy tất cả quần áo trong tủ sang trái và đặt một chiếc móc treo trống với một miếng băng dính ở giữa. Tất cả mọi thứ bạn mặc từ bây giờ trở đi ở bên phải của giá treo được đánh dấu sau khi nó được giặt sạch. Theo thời gian, điều này tiết lộ tần suất bạn sử dụng các mặt hàng khác nhau. Ở bên phải, là những siêu sao trong tủ quần áo của bạn; ở giữa, bạn có mặc nhưng không thường xuyên; và ở bên trái, quần áo bạn không bao giờ lấy ra - thật lãng phí. Consumerism promises happiness but it’s usually little more than a temporary fix. What it does generate is waste. A lot of waste. Take clothing. According to the Guardian, Americans throw away 11 million tons of clothes every year. So here’s how to eliminate waste in your own wardrobe: make it visible. Simply push all the clothes in your closet to the left, and place an empty hanger with a piece of masking tape in the middle. Everything you wear from now on goes on the right of the marked hanger after it’s been washed. Over time, this reveals how often you use different items. On the right, are the superstars of your wardrobe; in the middle, pieces you do wear but infrequently; and on the left, clothes you never take out at all – the waste.
quit_like_millionaire_no_gimmicks_luck_trust_fund_required.txt · Last modified: 2021/06/10 08:42 by bacuro