User Tools

Site Tools


quiet_power_introverts

Quiet: The Power of Introverts in a World that Can’t Stop Talking

Lượt xem: 32

Bản tóm tắt cuốn sách Quiet: The Power of Introverts in a World that Can’t Stop Talking (Yên tĩnh: Sức mạnh của những người hướng nội trong một thế giới không thể ngừng nói) của tác giả Susan Cain dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịchBản tiếng Anh
Yên tĩnh: Sức mạnh của những người hướng nội trong một thế giới không thể ngừng nóiQuiet: The Power of Introverts in a World that Can’t Stop Talking
Susan CainSusan Cain
Quiet (2012) tập trung vào điểm mạnh và nhu cầu của cả người hướng nội và hướng ngoại. Những cái nháy mắt này mô tả các tình huống mà cả hai loại tính cách đều cảm thấy thoải mái và cách mà mỗi loại có thể sử dụng tiềm năng của tính cách của họ một cách tối đa.Quiet (2012) focuses on the strengths and needs of both introverts and extroverts. These blinks describe the situations in which both personality types feel comfortable and the ways in which each can use the potential of their personality to the fullest.
Nó dành cho ai?Who is it for?
Những người muốn hiểu rõ hơn về tính cách hướng nộiPeople who want to better understand the introvert personality
Những người xây dựng nhóm hy vọng có thể giúp những người hướng nội và hướng ngoại cộng tácTeam builders hoping to help introverts and extroverts collaborate
Bất cứ ai quan tâm đến lợi ích của việc sống nội tâmAnyone interested in the benefits of being introverted
Thông tin về các Tác giảAbout the author
Susan Cain, tốt nghiệp Đại học Luật Princeton và Harvard, là một tác giả người Mỹ và là người sống nội tâm tự mô tả.Susan Cain, a graduate of Princeton and Harvard Law School, is an American author and self-described introvert.
Làm thế nào bạn có thể đo lường hoặc xác định tính cách của một người nào đó? Một cách là tìm ra vị trí của một người trong quang phổ hướng nội-hướng ngoại.How can you measure or define someone’s personality? One way is to figure out where a person falls on the introvert-extrovert spectrum.
Người hướng ngoại hòa đồng và hướng ngoại. Họ thích giao lưu với những người khác bất cứ khi nào họ có cơ hội. Họ thích được chú ý và ra ngoài thường xuyên; họ cần được bao quanh bởi mọi người. Đối với họ, địa vị xã hội được chỉ ra trực tiếp bởi các kết nối xã hội, vì vậy họ muốn có càng nhiều người quen, bạn bè trên Facebook và người theo dõi trên Twitter càng tốt.Extroverts are sociable and outgoing. They like to interact with others whenever they get the chance. They enjoy being in the spotlight and going out frequently; they need to be surrounded by people. For them, social status is directly indicated by social connections, so they want as many acquaintances, Facebook friends and followers on Twitter as possible.
Để tìm kiếm thành công, những người hướng ngoại có xu hướng háo hức và háo hức. Họ cần sự thừa nhận từ những người xung quanh và nỗ lực để đạt được những thành công nhanh chóng. Ví dụ, nếu họ thua lỗ trên thị trường chứng khoán, thì họ sẽ đầu tư nhiều tiền hơn nữa để cố gắng nhanh chóng chuyển lỗ này thành thắng.In search of success, extroverts are prone to exuberance and euphoria. They need acknowledgement from the people around them and strive for quick successes. If, for example, they lose money on the stock market, they then invest even more money to try to quickly turn this loss into a win.
Ngược lại, những người hướng nội thích ở trong những tình huống bình tĩnh và thích suy nghĩ rất lâu về những sai lầm mà họ đã mắc phải. Nếu họ đã thua lỗ khi đầu cơ vào thị trường chứng khoán, họ có thể sẽ dừng lại và dành thời gian để phân tích lại thị trường trước khi đầu tư thêm.Introverts, in contrast, prefer to be in calm situations and like to think long and hard about the mistakes they have made. If they have lost money speculating on the stock market, they’ll probably stop and take time to analyze the market again before investing more.
Xu hướng suy ngẫm về trải nghiệm và kích thích giác quan của người hướng nội cho phép cô ấy thực hiện và hoàn thành các dự án nghệ thuật và trí tuệ một cách hiệu quả. Người hướng nội có thể mang lại lợi nhuận trên thị trường chứng khoán trong thời kỳ khủng hoảng và trong suốt lịch sử, đã tạo ra một số cột mốc văn hóa của chúng ta như Danh sách của Schindler và thuyết tương đối.The introvert’s tendency to meditate on experiences and sensory stimuli enables her to effectively undertake and complete artistic and intellectual projects. Introverts are able to yield profits on the stock market in times of crisis and, throughout history, have produced some of our cultural milestones like Schindler’s List and the theory of relativity.
Người hướng nội có thể làm những việc như vậy bởi vì họ thích dành thời gian yên tĩnh cho riêng mình hoặc với một nhóm người nhỏ và cảm thấy dễ dàng nói về các vấn đề cá nhân và xã hội. Trong khi những người hướng ngoại có xu hướng có nhiều người quen hời hợt, thì những người hướng nội lại thích ít mối quan hệ bạn bè hơn, mặc dù sâu sắc hơn.Introverts can do such things because they enjoy spending time quietly by themselves, or with small groups of people, and find it easy to talk about personal and social problems. While extroverts tend to have many superficial acquaintances, introverts prefer fewer, albeit deeper, friendships.
Ý tưởng chính yên tĩnh # 1: Nhiều người hướng nội rất nhạy cảm, thường phản ứng mạnh mẽ với môi trường của họ.Quiet Key Idea #1: Many introverts are highly sensitive, often responding strongly to their environment.
Phần lớn những người hướng nội có một đặc điểm tính cách chung khác: họ rất nhạy cảm. Mặt khác, những người hướng ngoại hiếm khi thể hiện đặc điểm này.The vast majority of introverts have yet another personality trait in common: they are highly sensitive. Extroverts, on the other hand, rarely exhibit this characteristic.
Những người rất nhạy cảm xử lý thông tin từ môi trường của họ một cách kỹ lưỡng khác thường. Ví dụ, nếu họ được yêu cầu tìm kiếm hình ảnh trong các câu đố bằng hình ảnh, họ sẽ mất nhiều thời gian quan sát và tham gia vào các bức ảnh hơn những người không có độ nhạy cao.People who are highly sensitive process information from their environment in an unusually thorough way. For instance, if they are told to search for images in picture puzzles, they will take more time observing and get more involved with the photos than those who are not highly sensitive.
Kết quả của cách nhận thức phức tạp này, những người nhạy cảm cao nhận thấy những cuộc trò chuyện sâu sắc về các giá trị và đạo đức kích thích hơn nhiều so với những giai thoại hời hợt về kỳ nghỉ gần đây của đồng nghiệp. Trong khi những người hướng ngoại tham gia vào các cuộc nói chuyện nhỏ, những người hướng nội thảo luận về biến đổi khí hậu.As a result of this complex way of perceiving, highly sensitive people find profound conversations about values and morals far more stimulating than the superficial anecdotes of a colleague’s recent vacation. While extroverts engage in small talk, introverts discuss climate change.
Những người nhạy cảm cao trong việc xử lý thông tin cũng dễ nhận thấy ở họ. Những bi kịch và sự tàn nhẫn có tác động nhiều hơn đến cảm xúc đối với họ. Da của họ dường như mỏng hơn, giúp họ ít được bảo vệ hơn trước vô số ấn tượng và nhận thức hàng ngày.Highly sensitive people’s intense processing of information is also noticeable in their sympathetic nature. Tragedies and cruelties have more of an emotional impact on them. Their skin seems to be thinner, giving them less protection from the deluge of day-to-day impressions and perceptions.
Do đó, những người hướng nội có lương tâm đạo đức nghiêm khắc: họ nhận thức được hành vi của họ ảnh hưởng đến người khác như thế nào và có xu hướng ghi nhớ những sai lầm của bản thân. Đối với những người nhạy cảm cao này, việc được người khác nhìn nhận một cách tích cực có ý nghĩa rất lớn, điều này khiến họ cố gắng gặp gỡ những người mới hoặc được phỏng vấn một cách bất thường.Consequently, introverts have a strict moral conscience: they are aware of how their behavior affects others and tend to take their own mistakes to heart. To these highly sensitive individuals, it means a lot to be seen positively by others, which makes it unusually trying for them to meet new people or be interviewed.
Do đó, có thể kết luận rằng những người nhạy cảm cao cảm nhận cảm xúc sâu sắc hơn, nhận thấy những thay đổi nhanh hơn và phản ứng mạnh hơn với ngoại hình, âm thanh, cơn đau và chất kích thích, chẳng hạn như cà phê hoặc rượu.It is thus safe to conclude that highly sensitive people feel emotions more acutely, notice changes more quickly and react more strongly to looks, sounds, pain and stimulants, such as coffee or alcohol.
Sự nhạy cảm này cũng giúp chúng ta xác định sự khác biệt giữa hướng nội và nhút nhát: người nhút nhát sợ bị đánh giá tiêu cực, ngược lại người hướng nội vì nhạy cảm nên chỉ thích môi trường yên tĩnh, ít kích thích. Mặc dù trầm lặng và dè dặt nhưng Bill Gates dường như không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình, ngược lại Barbra Streisand cực kỳ hướng ngoại nhưng lại mắc chứng sợ hãi giai đoạn nặng. Người đầu tiên là một người hướng nội, trong khi người thứ hai là một người hướng ngoại nhút nhát.This sensitivity also helps us define the difference between introversion and shyness: shy people are afraid of negative judgment, whereas introverts, because of their sensitivity, just prefer quiet environments with little stimulation. Though quiet and reserved, Bill Gates doesn’t seem to care what others think of him, whereas Barbra Streisand is extremely outgoing but suffers from severe stage fright. The former is an introvert, while the latter is a shy extrovert.
Ý tưởng chính yên tĩnh # 2: Sự khác biệt là não: não của người hướng nội phản ứng mạnh hơn với các kích thích bên ngoài.Quiet Key Idea #2: The difference is cerebral: introverts’ brains show a stronger response to external stimuli.
Tất cả chúng ta đều cảm thấy thoải mái trong các tình huống khác nhau. Một số người có thể nghĩ rằng không có niềm vui nào lớn hơn việc ngồi trong thư viện; đối với họ, ngay cả ý nghĩ đến một câu lạc bộ kỹ thuật là không thể hiểu được. Những người khác thì hoàn toàn ngược lại: không có nơi nào họ cảm thấy như ở nhà hơn là giữa một đám đông nhộn nhịp, và sẽ khiến họ phát điên khi dành một buổi chiều trong thư viện.We all feel comfortable in different situations. Some people can think of no greater pleasure than sitting in a library; to them, even the thought of going to a techno club is unfathomable. Others are the polar opposite: there is no place they feel more at home than among a throbbing mass of people, and it would drive them crazy to spend a single afternoon in the library.
Tại sao những khác biệt rõ rệt này?Why are these stark differences?
Trong nỗ lực trả lời câu hỏi này, các nhà tâm lý học và các nhà nghiên cứu khác đã quan sát cách trẻ sơ sinh phản ứng với một số kích thích nhất định. Trong một thử nghiệm, họ cầm tăm bông tẩm cồn dưới mũi trẻ sơ sinh đồng thời phát đoạn ghi âm bóng bay nổ. Phản ứng của những đứa trẻ thể hiện hai kiểu hành vi rất riêng biệt:In an attempt to answer this question, psychologists and other researchers observed how infants responded to certain stimuli. In one experiment, they held cotton swabs soaked in alcohol under the infants’ noses while simultaneously playing a recording of balloons popping. The reactions of the children displayed two very distinct behavioral patterns:
20% trẻ em rơi vào nhóm phản ứng cao, tức là chúng phản ứng với các kích thích bằng cách la hét và đấm đá dữ dội. Mạch và huyết áp của họ cũng tăng mạnh.20 percent of the children fell into the high-reactive category, that is, they reacted to the stimuli by screaming and kicking violently. Their pulse and their blood pressure also increased sharply.
40% trẻ sơ sinh thuộc nhóm ít phản ứng; họ vẫn điềm tĩnh và điềm tĩnh, hầu như không phản ứng với các kích thích.40 percent of the infants were in the low-reactive category; they remained cool and composed, hardly reacting to the stimuli at all.
Những phản ứng này được điều khiển bởi tổng đài cảm xúc của não người - hạch hạnh nhân hình quả hạnh. Các hạch hạnh nhân là nơi đầu tiên các cơ quan cảm giác của chúng ta gửi mọi kích thích nhận được từ thế giới bên ngoài. Sau đó, hạch hạnh nhân xác định phản ứng của chúng ta với đầu vào này.These reactions are controlled by the human brain’s emotional switchboard – the almond-shaped amygdala. The amygdala is the first place our sensory organs send every stimulus received from the outside world. Then, the amygdala determines our response to this input.
Các hạch hạnh nhân của những người phản ứng cao cực kỳ nhạy cảm. Vì những người này có phản ứng đặc biệt mạnh mẽ với các kích thích bên ngoài, cuối cùng họ thích môi trường xung quanh ít kích thích, chẳng hạn như thư viện, và trưởng thành thành những người thận trọng và chu đáo: người hướng nội.The amygdala of high-reactive people is extremely sensitive. Since these people have particularly  strong reactions to external stimuli, they end up preferring low-stimulation surroundings, such as libraries, and mature into reserved and thoughtful people: introverts.
Mặt khác, bộ não của những người có phản ứng thấp sẽ khó phản ứng với những ấn tượng mới. Đó là lý do tại sao trong thời thơ ấu của họ, họ vẫn không bị ảnh hưởng bởi các kích thích thông thường và tìm kiếm các môi trường kích thích hơn, cuối cùng trở thành những người hướng ngoại lãnh đạm, sôi nổi.On the other hand, it is difficult for the brains of low-reactive people to respond to new impressions. That is why in their childhood they remain unaffected by normal stimuli and seek out more stimulating environments, eventually becoming nonchalant, lively extroverts.
Ý tưởng chính yên tĩnh # 3: Trẻ em hướng nội giống như những bông hoa lan: chúng chỉ phát triển mạnh trong môi trường thích hợp.Quiet Key Idea #3: Introverted children are like orchids: they only thrive in the right environment.
Không chỉ sinh học và di truyền học định hình tính khí của chúng ta: những trải nghiệm chúng ta tích lũy được trong suốt cuộc đời cũng vậy. Điều này đặc biệt đúng đối với những trải nghiệm thời thơ ấu.Not only biology and genetics shape our temperament: the experiences we amass over the course of our lives do, too. This holds especially true for childhood experiences.
Những đứa trẻ hướng ngoại phản ứng với những ảnh hưởng từ môi trường như bồ công anh: chúng phát triển mạnh ở bất cứ đâu và hầu như không có khả năng bị chệch hướng. Những đứa trẻ sống nội tâm giống như những bông hoa lan: trong một môi trường hỗ trợ, chúng sinh sôi nảy nở; không đúng chỗ, họ đóng lại.Extroverted children respond to environmental influences like dandelions: they thrive just about anywhere and are virtually incapable of being thrown off track. Introverted children are more like orchids: in a supportive environment, they flourish; in the wrong place, they close up.
Vậy làm thế nào để cha mẹ có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của những đứa con hướng nội? Đối xử với họ bằng sự tôn trọng, đồng cảm và tương tác với họ là những cách tốt để bắt đầu.So how can parents better attend to the needs of their introverted children? Treating them with respect and empathy and engaging with them are good ways to start.
Điều quan trọng là cha mẹ phải nhận ra rằng con họ là người hướng nội và hiểu tại sao trẻ không thoải mái trong một số tình huống nhất định, đặc biệt là những tình huống liên quan đến nhóm đông người.It is important for parents to recognize that their child is introverted and to understand why he or she is uncomfortable in certain situations, especially those involving large groups.
Trong trường hợp tốt nhất, cha mẹ hãy dần dần giới thiệu cho đứa trẻ sống nội tâm của họ những trải nghiệm như vậy. Nếu trẻ sợ nói trước mặt người khác, trước tiên cha mẹ có thể khuyến khích trẻ nói trước những người bạn mà trẻ tin tưởng và dần dần tăng số lượng người mà trẻ phải đối mặt. Bằng cách này, đứa trẻ có thể phát triển đủ nhận thức về bản thân để một ngày nào đó có thể nói trước cả lớp.In the best-case scenario, parents introduce their introverted child to such experiences gradually. If a child is afraid to speak in front of other people, parents might first encourage the child to speak in front of friends they trust and gradually increase the number of people the child faces. This way the child can develop enough self-awareness to one day be able to speak in front of an entire class.
Khi những đứa trẻ hướng nội có được sự giáo dục phù hợp, chúng có thể hình thành sự tự tin và học cách phát triển các kỹ năng của mình một cách xây dựng. Nhưng khi họ bị áp lực, bị kích thích quá mức hoặc bị gạt bỏ, họ có nhiều khả năng bị trầm cảm hoặc rối loạn hô hấp.When introverted children get the right upbringing, they can build up self-confidence and learn to develop their skills constructively. But when they are pressured, overstimulated or dismissed, they have a greater chance of suffering from depression or respiratory disorders.
Ý tưởng chính yên tĩnh # 4: Lý tưởng của người hướng ngoại thành công thịnh hành ở thế giới phương Tây.Quiet Key Idea #4: The ideal of the successful extrovert prevails in the Western world.
Bạn sẽ coi ai là người có năng lực hơn: một người hướng ngoại thu hút sự chú ý của người khác và tạo ra giọng điệu, hay một người hướng nội ngồi yên lặng trong góc và lắng nghe?Who would you consider more competent: an extrovert who captivates other people’s attention and sets the tone, or an introvert who sits quietly in the corner and listens?
Xã hội phương Tây có câu trả lời rất rõ ràng cho những câu hỏi như vậy. Người hướng ngoại không chỉ được coi là có trình độ và thông minh hơn vì tính hòa đồng mà còn thú vị và hợp tác hơn.Western society has a very clear answer to such questions. Extroverts are not only considered more qualified and intelligent because of their sociability but also more interesting and cooperative.
Người hướng ngoại thường được coi là người hấp dẫn hơn về mặt thể chất và lãnh đạm. Mặt khác, nguyên mẫu hướng nội lại nhợt nhạt, không có gì đáng chú ý và vụng về - thậm chí có thể có làn da xấu hoặc dường như đến từ một hành tinh khác.Extroverts are often seen as being more physically attractive and nonchalant. The introvert prototype, on the other hand, is pale, nondescript and awkward – maybe even has bad skin or seems to be from a different planet.
Dựa trên cách nhìn nhận sự việc này, hướng ngoại được coi là thuận lợi để thành công ở thế giới phương Tây.Based on this way of seeing things, extroversion is considered favorable for success in the Western world.
Điều này được nhấn mạnh bởi chuyến đi của tác giả đến một hội thảo của diễn giả truyền động lực Tony Robbins. Sự kiện này đề cao tính hướng ngoại hơn tất cả, gọi nó là chìa khóa để nổi bật giữa đám đông trong một thế giới cạnh tranh.This is highlighted by the author’s trip to a seminar by motivational speaker Tony Robbins. The event exalted extroversion above all else, calling it the key to standing out of the crowd in a competitive world.
Xu hướng này là lý do tại sao các giáo sư tại Trường Kinh doanh Harvard coi sứ mệnh của họ là biến mọi sinh viên của họ thành một người hướng ngoại. Chương trình đòi hỏi sự tham gia chặt chẽ của sự tham gia vào các cuộc hội thảo và sự hợp tác trong các nhóm học tập. Ngay cả đi chơi vào ban đêm với các sinh viên khác vào mỗi buổi tối là một phần của chương trình bắt buộc.This trend is why professors at the Harvard Business School make it their mission to turn every one of their students into an extrovert. The program entails rigorous participatory involvement in seminars and collaboration in study groups. Even going out at night with fellow students every evening is part of the obligatory program.
Nhìn lướt qua các trường đại học Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy một lý tưởng hoàn toàn khác: sinh viên trung bình ở đó thích nghiền ngẫm sách vở cả ngày hơn là đi bar cùng bạn bè. Trong các cuộc hội thảo, họ chú ý và ghi chép một cách siêng năng. Nói mà không được hỏi được coi là kiêu ngạo, không phù hợp, lớn miệng và là một dấu hiệu của cách cư xử tồi.A glance at Japanese and Korean universities reveals a completely different ideal: average students there prefer poring over their books all day to bar-hopping with friends. In seminars, they pay attention and take diligent notes. Speaking without being asked is considered arrogant, inappropriate, big-mouthed and a sign of bad manners.
Các nền văn hóa khác nhau coi trọng tính khí khác nhau. Trong khi hành vi hướng ngoại thường được ưa thích hơn hành vi hướng nội ở Châu Âu và Châu Mỹ, thì ngược lại hoàn toàn là trường hợp ở Châu Á.Different cultures value different temperaments. While extroverted behavior is generally preferred to introverted behavior in Europe and America, the exact opposite is the case in Asia.
Ý tưởng chính yên tĩnh # 5: Lý tưởng hướng ngoại là sự phát triển trong 150 năm qua.Quiet Key Idea #5: The extroversion ideal is a development of the last 150 years.
Dale Carnegie lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Missouri vào đầu thế kỷ XX. Anh ấy là một người hướng nội điển hình - gầy gò, kém thông minh và hay lo lắng: còn lâu mới trở thành một nhà hùng biện vĩ đại.Dale Carnegie grew up in a small town in Missouri at the beginning of the twentieth century. He was a typical introvert – skinny, unathletic and nervous: far from being a great orator.
Nhưng khi một diễn giả của phong trào giáo dục người lớn đến quê hương của Carnegie, anh ta đã bị tài năng của người đàn ông mê hoặc. Sau đó, ở trường đại học, anh cũng bị ấn tượng bởi những người chiến thắng trong cuộc thi hùng biện, những người được coi là nhà lãnh đạo của tương lai.But when a speaker from the adult education movement came to Carnegie’s hometown, he was enchanted by the man’s talent. Later, in college, he was also impressed by the winners of the rhetoric competition, who were considered the leaders of the future.
Carnegie là một người đàn ông đầy tham vọng và anh ấy đã làm việc chăm chỉ để trau dồi các kỹ năng của mình. Với thời gian, anh ấy đã trở thành một diễn giả bậc thầy và một người nổi tiếng trong khuôn viên trường. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh trở thành một nhân viên bán thịt xông khói và xà phòng lưu động, chinh phục khách hàng trên khắp nước Mỹ với nụ cười duyên dáng và cái bắt tay chắc chắn. Sau đó, ông thành lập Viện Dale Carnegie, nhằm giúp các doanh nhân vượt qua những bất an của họ.Carnegie was an ambitious man and he worked hard to hone his skills. With time, he turned into a masterful speaker and a campus celebrity. After graduating from college, he became a traveling salesman of bacon and soap, winning over customers all over America with a charming smile and a firm handshake. Later, he founded the Dale Carnegie Institute, aimed at helping businessmen overcome their insecurities.
Điều thú vị là sự chuyển đổi của Carnegie phản ánh một sự thay đổi chung ở nước Mỹ thế kỷ 20 - sự chuyển dịch từ các giá trị nông thôn sang thành thị.Interestingly, Carnegie’s  transformation mirrors a general shift in twentieth-century America – the shift from rural values to urban ones.
Ở Mỹ vào thế kỷ 19, các cộng đồng rất nhỏ và gắn bó với nhau. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, cư xử đúng mực và đứng lên vì đồng bào của mình, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng và khen ngợi của cộng đồng. Không cần thiết phải kêu gọi sự chú ý đến bản thân hoặc thông báo bạn là người như thế nào. Mọi người trong cộng đồng đều có thể tự mình nhìn thấy nó.In nineteenth-century America, communities were small and close-knit. If you worked hard, behaved properly and stood up for your fellow citizens, you’d earn the respect and praise of the community. There was no need to call attention to yourself or announce what kind of person you were. Everyone in the community could see it for themselves.
Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế vào đầu thế kỷ XX đã phá vỡ các cấu trúc xã hội này; Ngày càng có nhiều người chuyển đến từ các vùng nông thôn và vô danh của các thành phố lớn, nhộn nhịp, nơi phương châm phổ biến là: “Nếu bạn muốn thu phục người khác, bạn phải biết cách bán mình”.However, the economic upswing in the early twentieth century broke up these social structures; more and more people moved from the countryside and into the anonymity of big, bustling cities, where the prevailing motto was: “If you want to win over others, you have to know how to sell yourself.”
Lý tưởng mới của người Mỹ thành công có nghĩa là có một phong thái dũng cảm, cởi mở và niềm nở với người khác và sử dụng sự quyến rũ của chính mình một cách vui vẻ, đồng thời trở thành một người thông minh.The new ideal of the successful American meant having a brash manner, being open and affable with others and using one’s own charm playfully, all the while coming across as an intelligent person.
Sự phát triển này cũng có thể được nhìn thấy trong các quảng cáo trong ngày. Như một nhà sản xuất kem cạo râu đã cảnh báo người tiêu dùng vào những năm 1930, “ĐÔI MẮT CRITICAL ĐANG LÀM BẠN ĐANG LÊN NGAY”.This development can also be seen in the advertisements of the day. As one shaving cream manufacturer warned consumers in the 1930s, “CRITICAL EYES ARE SIZING YOU UP RIGHT NOW.”
Kể từ đầu thế kỷ 20, một cá nhân đáng mơ ước là người tràn đầy năng lượng, cuốn chúng ta đi và thu hút chúng ta bằng sức hút khó cưỡng lại của anh ta.Since the early twentieth century, the desirable individual is someone who  brims with energy, sweeping us off our feet and fascinating us with his irresistible charisma.
Ý tưởng chính yên tĩnh # 6: Lật công tắc: người hướng nội cũng có thể hành động như người hướng ngoại.Quiet Key Idea #6: Flipping the switch: introverts can also act like extroverts.
Hết lần này đến lần khác, mọi người hướng nội đầy tham vọng đều rơi vào tình huống bắt buộc phải hướng ngoại. Lấy một giáo sư đại học làm ví dụ. Hãy tưởng tượng rằng vị giáo sư này là người nhút nhát và dè dặt, nhưng cũng muốn làm cho sinh viên của mình tràn đầy nhiệt huyết với môn học của mình.Time and time again, every ambitious introvert ends up in situations where being extroverted is a must. Take a college professor as an example. Imagine that this professor is shy and reserved, but also wants to fill her students with enthusiasm for her subject matter.
Ngay cả khi cô ấy có tính khí hướng nội, điều này không ngăn cản cô ấy chuyển sang chế độ hướng ngoại. Bằng cách suy ngẫm về bản thân và những người khác, cô ấy có thể học cách thích nghi với các tình huống khác nhau và lật công tắc hướng ngoại vào đúng thời điểm.Even if she has an introverted temperament, this does not prevent her from switching into extrovert mode. By reflecting upon herself and others, she can learn to adapt her manner to various different situations, and to flip the extroversion switch at just the right moment.
Vậy cô ấy làm gì trong khi giảng bài? Cô ấy thể hiện hành vi hướng ngoại điển hình: cô ấy đi những bước dài khi bước vào phòng, nói rõ ràng và chính xác trong suốt bài giảng và giữ một tư thế thờ ơ, thoải mái.So what does she do while lecturing? She displays typically extroverted behavior: she takes long strides when she enters the room, speaks clearly and precisely during the lecture and maintains a nonchalant, relaxed posture.
Do đó, cô ấy có thể hoàn thành mục tiêu của mình; học sinh của cô ấy bị thu hút bởi các bài giảng của cô ấy và bắn phá cô ấy bằng những yêu cầu thư giới thiệu. Theo cách này, các lớp học cũng diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều đối với cô ấy.She can thus accomplish her goal; her students are captivated by her lectures and bombard her with requests for letters of recommendation. Classes proceed far more smoothly for her this way, too.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với cô - giảng bài đầy kích thích - giáo sư chuyển trở lại chế độ hướng nội thông thường, lui vào một góc yên tĩnh của thư viện để tận hưởng sự thiếu giao tiếp xã hội.After completing the mission so important to her – giving a stimulating lecture – the professor switches back into her usual mode of introversion, retreating to a quiet corner of the library to enjoy the lack of social interaction.
Tất nhiên, một số người hướng nội cảm thấy đặc biệt khó khăn khi chuyển đổi chế độ. Nhưng người ta đã chỉ ra rằng một số người trong số họ, đặc biệt là khi họ muốn đạt được điều gì đó quan trọng, có thể vượt qua tính hướng nội trong một thời gian ngắn và hành động hướng ngoại.Of course, some introverts find it particularly difficult to switch modes. But it has been shown that a number of them, especially when they want to achieve something important, can overcome their introversion for a short period of time and act extroverted.
Ý tưởng chính yên tĩnh # 7: Các công ty không nên tạo ra những nơi làm việc chỉ dành riêng cho những người hướng ngoại.Quiet Key Idea #7: Companies should not create workplaces tailored only to extroverts.
Nhiều nhà tuyển dụng tin chắc rằng nhân viên của họ làm việc hiệu quả nhất khi nơi làm việc của họ hoàn toàn phù hợp với lý tưởng của một nhân viên hướng ngoại. Do đó, ngày nay việc làm việc trong các văn phòng mở, thực hiện các phiên động não nhóm và trình bày kết quả hội thảo trong các bài thuyết trình PowerPoint tương tác là rất phổ biến.Many employers firmly believe that their staff works best when their workplaces are perfectly tailored to the ideal of the extroverted employee. As a result, it’s very common today to work in open offices, perform group-brainstorming sessions and present workshop results in interactive PowerPoint presentations.
Vậy làm thế nào để người hướng nội đối phó với việc làm việc trong một văn phòng mở hoặc tham gia vào các cuộc thảo luận nhóm? Chúng liên tục bị gián đoạn; thật ồn ào; đồng nghiệp của họ công khai thù địch. Các chất kích thích đổ xuống họ và gây ra căng thẳng. Liệu họ có thực sự có thể làm việc tốt và phát huy hết khả năng của mình trong một môi trường như vậy?So how do introverts cope with working in an open office or participating in group discussions? They’re constantly interrupted; it’s loud; their coworkers are openly hostile. Stimuli rain down on them and cause stress. Is it really possible for them to work well and maximize their potential in such an environment?
Lập luận rằng cách tốt nhất để làm việc theo nhóm chắc chắn bị ảnh hưởng bởi nhiều thành công mà các nhóm làm việc lớn đạt được trong những thập kỷ gần đây. Người ta chỉ cần nghĩ về Wikipedia hoặc hệ điều hành Linux.The argument that the best way to work is as a team is surely influenced by the many successes achieved by big working groups in recent decades. One need only think about Wikipedia or the Linux operating system.
Tuy nhiên, mọi người thường bỏ qua một điểm khác biệt chính: những nhóm người lớn có thể đứng sau những thành tựu tuyệt vời này, nhưng làm việc nhóm thực tế thường không diễn ra trong văn phòng không gian mở hoặc phòng họp. Thay vào đó, các nhà phát triển thường ngồi ở nhà, một mình, trước màn hình máy tính của họ.However, people often overlook one key difference: big groups of people may be behind these great accomplishments, but the actual teamwork generally does not take place in an open-plan office or a meeting room. Rather, developers usually sit at home, alone, in front of their computer screens.
Trên thực tế, rất nhiều thành tựu đáng kể và sáng tạo đã đến với tư nhân. Steve Wozniak đã tự tay chế tạo chiếc máy tính cá nhân đầu tiên của Apple tại nhà; Newton đã xây dựng định luật hấp dẫn một mình, không động não hoặc thảo luận nhóm; và JK Rowling đã viết Harry Potter trong sự đơn độc.In fact, a good deal of significant and creative achievements have come about in private. Steve Wozniak built Apple’s first personal computer by himself at home; Newton formulated the law of gravity alone, sans brainstorming or group discussions; and J.K. Rowling wrote Harry Potter in solitude.
Nơi làm việc hiện đại khiến những người hướng ngoại cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, các công ty có nguy cơ phung phí toàn bộ tiềm năng của mình nếu họ bỏ qua những nhân viên hướng nội của mình. Trong tiểu sử của mình, Steve Wozniak nhấn mạnh rằng nhiều nhà phát minh giỏi nhất mà ông biết đều là những nghệ sĩ, và như vậy là tốt nhất khi làm việc một mình. Nếu bạn may mắn có một người như vậy trong công ty của mình, bạn không muốn ép buộc họ vào các ủy ban hoặc nhóm mà hãy để họ làm việc trong các dự án mang tính cách mạng một mình.Modern workplaces make extroverts happy. However, companies risk squandering their full potential if they ignore their introverted employees. In his biography, Steve Wozniak emphasizes that many of the finest inventors he knows are artists, and as such work best alone. If you’re lucky enough to have such a person in your company, you don’t want to force them into committees or teams, but rather let them work on revolutionary projects alone.
Để cung cấp cho cả người hướng ngoại và hướng nội một môi trường phù hợp, hãy làm cho không gian làm việc của bạn linh hoạt hơn: cho nhân viên cơ hội trao đổi ý kiến ​​nhưng cũng có thể rút lui và ở một mình. Các bức tường có thể thu vào là một giải pháp tuyệt vời, cho phép cả tích hợp và sự riêng tư.To provide both extroverts and introverts with a suitable environment, make your workspace more flexible: give employees the chance to exchange ideas but also to withdraw and be alone. Retractable walls are an excellent solution, allowing both integration and privacy.
Ý tưởng chính yên tĩnh # 8: Một nhà lãnh đạo thực sự có kỹ năng có thể kết hợp tài năng của người hướng nội và hướng ngoại.Quiet Key Idea #8: A truly skilled leader can unite the talents of introverts and extroverts.
Làm thế nào nhà tuyển dụng có thể sử dụng tốt nhất những điểm mạnh khác biệt của nhân viên hướng nội và hướng ngoại của họ? Để đi đến tận cùng vấn đề này, một nhóm các nhà khoa học đã yêu cầu một số nhóm thực hiện một nhiệm vụ đơn giản - gấp nhanh áo phông dưới sự hướng dẫn của một nhà lãnh đạo hướng ngoại hoặc hướng nội.How can employers best use the distinct strengths of their introverted and extroverted employees? In order to get to the bottom of this, a group of scientists asked several teams to perform a simple task – quickly folding T-shirts under the guidance of either an extroverted or an introverted leader.
Các trưởng nhóm hướng ngoại, mặc dù thành công trong việc khiến nhóm của họ tuân thủ chính xác các quy tắc và làm việc theo sách để đạt được mức hiệu suất cao, nhưng lại ít thành công hơn trong việc phản hồi các đề xuất của cá nhân - ví dụ: làm cách nào để áo phông được gấp nhanh hơn và hiệu quả.Extroverted team leaders, although successful in getting their team to adhere precisely to the rules and work by the book to achieve great performance levels, were less successful in responding to individuals’ suggestions – for example, how the T-shirts could be folded more quickly and efficiently.
Trong số các trưởng nhóm hướng nội, nghiên cứu cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Mặc dù tính cách điềm đạm, ít nói khiến họ khó khuyến khích đồng đội và nâng cao mức độ hiệu quả, nhưng họ cởi mở hơn với ý tưởng của nhóm và sử dụng mọi cách có sẵn để đưa ra những đề xuất hay.Among the introverted team leaders, the study showed the exact opposite. Although their calm, quiet character made it difficult for them to encourage their comrades and boost their efficiency level, they were more open to their team’s ideas and used all available means to put good suggestions into action.
Có thể lập luận rằng, ở nơi làm việc, phong cách lãnh đạo hướng ngoại là lý tưởng khi mục tiêu là hoàn thành các công việc đơn giản càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, phẩm chất lãnh đạo hướng nội là điều bắt buộc nếu các thành viên trong nhóm muốn tham gia và đóng góp ý kiến ​​của riêng họ.It can be argued that, in the workplace, an extroverted leading style is ideal when the goal is to complete simple tasks as quickly as possible. However, introverted leadership qualities are imperative if team members want to get involved and contribute their own ideas.
Một sự khác biệt khác giữa các nhà lãnh đạo hướng ngoại và hướng nội trở nên khá rõ ràng trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Các nhà lãnh đạo hướng ngoại có xu hướng đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên ít thông tin. Và nhiều nhà lãnh đạo như vậy đã thực sự đầu tư mạo hiểm với quỹ của công ty họ. Tuy nhiên, khi bong bóng xuất hiện, họ đã phải trả giá đắt cho sự liều lĩnh của mình.Another difference between extroverted and introverted leaders became quite clear during the 2008 financial crisis. Extroverted leaders tend to make quick decisions based on little information. And many such leaders had, indeed, made risky investments with their companies’ funds. When the bubble popped, though, they paid dearly for their reckless risk-taking.
Ngược lại, những nhà lãnh đạo hướng nội thường tích lũy rất nhiều thông tin trước khi đưa ra quyết định. Do đó, các công ty có nhà lãnh đạo hướng nội ít bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi cuộc khủng hoảng, họ đã đầu tư tiền bạc ít hơn.By contrast, introverted leaders usually amass a lot of information before making a decision. Companies with introverted leaders were thus less severely affected by the crisis, having invested their money less precariously.
Những gì chúng ta có thể học hỏi từ này? Khi phải đưa ra các quyết định nhanh chóng, các nhà lãnh đạo hướng ngoại là những người giỏi nhất; Khi cần cân nhắc kỹ lưỡng, tốt hơn hết bạn nên theo dõi một người hướng nội.What can we learn from this? When quick decisions must be made, extroverted leaders are the best; when careful consideration is called for, it’s better to follow an introvert.
Nhìn chung, các nhà lãnh đạo hướng ngoại nên học cách đánh giá cao phẩm chất của những đồng nghiệp hướng nội của họ. Mỗi kiểu tính cách có những kỹ năng mà người kia có thể thu được lợi nhuận.In general, extroverted leaders should learn to appreciate the qualities of their introverted colleagues. Each personality type has skills the other can profit from.
Ý tưởng chính yên tĩnh # 9: Cả hai tính khí có thể tối đa hóa hiệu suất của họ thông qua hợp tác.Quiet Key Idea #9: Both temperaments can maximize their performance through cooperation.
Sự tương tác giữa người hướng nội và người hướng ngoại thường bị đánh dấu bởi sự hiểu lầm. Khi xung đột nảy sinh, những người hướng ngoại có xu hướng trở nên thù địch và có hành động tấn công, áp đảo hoặc lấn át những người hướng nội. Người hướng nội điển hình rút lui khỏi một cuộc xung đột cởi mở bởi vì họ cảm thấy điều đó khó chịu - điều mà người hướng ngoại thường hiểu là thiếu quan tâm.Interactions between introverts and extroverts are frequently marked by misunderstanding. When conflicts arise, extroverts tend to grow hostile and take the offensive, overpowering or overwhelming the introverts. The typical introvert retreats from an open conflict because he or she finds it unpleasant – which the extrovert more often than not interprets as a lack of interest.
Chỉ khi cả hai tính khí cởi mở với nhau và cố gắng hiểu quan điểm của đối phương thì họ mới có thể đạt được kết quả tuyệt vời cùng nhau.It is only when both temperaments open up to one another and try to understand the other’s perspective that they can achieve great results together.
Franklin D. Roosevelt, tổng thống Mỹ trong Thế chiến II, là một người hướng ngoại điển hình. Anh ấy bảnh bao, hoạt bát và vui vẻ, thích đi tiệc tùng, tán tỉnh và đi chơi khuya hàng đêm. Mặt khác, vợ anh, Eleanor, rất hướng nội; lúng túng và nhút nhát, cô ấy thích những cuộc trò chuyện nghiêm túc và rời khỏi những bữa tiệc đó càng sớm càng tốt.Franklin D. Roosevelt, the US president during World War II, was a typical extrovert. He was brash, lively and cheerful, loved going to parties, flirting and staying out late every night. His wife Eleanor, on the other hand, was very introverted; awkward and shy, she preferred serious conversations and left those same parties as early as possible.
Bất chấp những khác biệt to lớn này, họ đã cùng nhau hoàn thành những điều đáng kinh ngạc. Eleanor đã mở rộng tầm mắt cho chồng mình về số phận đáng lo ngại của những đứa trẻ sống mòn mỏi trong nghèo đói và những người thiểu số bị áp bức. Khi cô phát hiện ra rằng ca sĩ da màu Marian Anderson không được phép biểu diễn trong Hội trường Hiến pháp vào năm 1939, Franklin và cô đã kết hợp ảnh hưởng chính trị của anh ta với lương tâm xã hội của cô để đảm bảo rằng Anderson sẽ biểu diễn trước Đài tưởng niệm Lincoln vào Chủ nhật Phục sinh.Despite these enormous differences, they accomplished incredible things together. Eleanor opened her husband’s eyes to the worrisome fate of children languishing in poverty and of oppressed minorities. When she found out that the black singer Marian Anderson was not allowed to perform in Constitution Hall in 1939, Franklin and she combined his political clout with her social conscience to make sure that Anderson would perform in front of the Lincoln Memorial on Easter Sunday.
Những tính khí này cũng có thể bổ sung cho nhau ở quy mô nhỏ hơn. Thỉnh thoảng, một người hướng ngoại cởi mở cũng thích trò chuyện sâu sắc hơn là nói chuyện nhỏ. Và những người hướng nội có thể được truyền cảm hứng từ sự sống động của những người hướng ngoại, chào đón họ như một luồng gió mới trong cuộc sống thường ngày bình lặng của họ.These temperaments can complement each other on a smaller scale, too. Every once in a while, an open-minded extrovert also prefers deeper conversation to small talk. And introverts can be inspired by the liveliness of extroverts, welcoming them as a breath of fresh air in their otherwise calm everyday life.
Việc kết hợp cả hai tính cách lại với nhau rất đáng để nhà tuyển dụng nỗ lực, vì mỗi người đều sở hữu những phẩm chất riêng - những phẩm chất mà họ có thể chia sẻ với nhau và với toàn thể công ty.Bringing together both temperaments is well worth an employer’s effort, as each possesses unique qualities – qualities they can share with each other and with the company as a whole.
Tóm tắt cuối cùngFinal summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này là:The key message in this book is:
Cả người hướng nội và hướng ngoại đều có những phẩm chất có thể vô cùng quý giá đối với những người trong môi trường của họ. Cả hai tính cách nên được cho không gian cần thiết để nhận ra tiềm năng của mình.Both introverts and extroverts have qualities that can be extremely valuable to the people in their environment. Both personalities should be given the space they need to realize their potential.
Những câu hỏi mà cuốn sách này trả lời:The questions this book answers:
Trong bản tóm tắt Quiet của Susan Cain, Sự khác biệt giữa những người hướng nội và hướng ngoại là gì?In this summary of Quiet by Susan Cain,What is the difference between introverted and extroverted people?
Người hướng ngoại có xu hướng thích tiếng ồn và cần những kích thích, trong khi người hướng nội chủ yếu thích ở một mình và suy nghĩ.Extroverts tend to like noise and need stimuli, whereas introverts mostly prefer to be alone and think.
Nhiều người hướng nội rất nhạy cảm, thường phản ứng mạnh mẽ với môi trường của họ.Many introverts are highly sensitive, often responding strongly to their environment.
Sự khác biệt là não: não của người hướng nội phản ứng mạnh mẽ hơn với các kích thích bên ngoài.The difference is cerebral: introverts’ brains show a stronger response to external stimuli.
Những đứa trẻ hướng nội cũng giống như những bông hoa lan: chúng chỉ phát triển mạnh trong môi trường thích hợp.Introverted children are like orchids: they only thrive in the right environment.
Tại sao những người hướng ngoại thường có điều đó dễ dàng hơn?Why do extroverts often have it easier?
Lý tưởng của người hướng ngoại thành công thịnh hành ở thế giới phương Tây.The ideal of the successful extrovert prevails in the Western world.
Lý tưởng hướng ngoại là sự phát triển trong 150 năm qua.The extroversion ideal is a development of the last 150 years.
Lật công tắc: người hướng nội cũng có thể hành động như người hướng ngoại.Flipping the switch: introverts can also act like extroverts.
Các kỹ năng cụ thể của người hướng nội và hướng ngoại có thể được sử dụng như thế nào để đạt được sự xuất sắc?How can the particular skills of introverts and extroverts be of use to achieve excellence?
Các công ty không nên tạo ra những nơi làm việc chỉ dành riêng cho những người hướng ngoại.Companies should not create workplaces tailored only to extroverts.
Một nhà lãnh đạo thực sự có kỹ năng có thể kết hợp tài năng của những người hướng nội và hướng ngoại.A truly skilled leader can unite the talents of introverts and extroverts.
Cả hai tính khí có thể tối đa hóa hiệu suất của họ thông qua hợp tác.Both temperaments can maximize their performance through cooperation.
Đề xuất đọc thêm: Nhà lãnh đạo hướng nội của Jennifer KahnweilerSuggested further reading: The Introverted Leader by Jennifer Kahnweiler
Kahnweiler khám phá những thách thức cụ thể mà người hướng nội phải đối mặt trong thế giới kinh doanh hướng ngoại. Sau đó, cô ấy đặt ra để chỉ ra cách các giám đốc điều hành hướng nội có thể vượt qua giới hạn của họ, sử dụng điểm mạnh đặc trưng của họ và vẫn trở thành những nhà lãnh đạo tuyệt vời.Kahnweiler explores the specific challenges introverts face in an extroverted business world. She then sets out to show how introverted executives can push their limits, employ their characteristic strengths and still become great leaders.
quiet_power_introverts.txt · Last modified: 2021/04/18 15:07 by bacuro