User Tools

Site Tools


quiet_power

Quiet Power: The Secret Strengths of Introverts

Lượt xem: 20

Bản dịch dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa); Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịchBản tiếng Anh
Quyền lực trầm lặng: Điểm mạnh bí mật của người hướng nộiQuiet Power: The Secret Strengths of Introverts
Susan Cain, với Gregory Mone và Erica MorozSusan Cain, with Gregory Mone and Erica Moroz
Quiet Power (2016) giải thích lý do tại sao thanh thiếu niên phải vật lộn với sự hướng nội và khám phá xem sự chán ghét giao tiếp xã hội có thể khiến việc hình thành tình bạn, hoàn thành bài tập ở trường và thực hiện các nghĩa vụ xã hội trở nên khó khăn như thế nào. Những cái chớp mắt này cung cấp một số kỹ thuật khác nhau mà người hướng nội có thể sử dụng để làm cho những tình huống này có thể chịu đựng được và biến cái gọi là điểm yếu của họ thành một lợi thế rõ ràng.Quiet Power (2016) explains why adolescents struggle with introversion and explores how an aversion to socializing can make it challenging to form friendships, complete schoolwork and fulfill social obligations. These blinks offer a number of different techniques that introverts can use to make these situations bearable and turn their so-called weakness into a straightforward advantage.
Nó dành cho ai?Who is it for?
Giáo viên, học sinh và phụ huynhTeachers, students and parents
Nhà tâm lý học trẻ emChild psychologists
Người hướng nộiIntroverts
Thông tin về các Tác giảAbout the author
Susan Cain là một cựu luật sư của công ty và là đồng sáng lập của Quiet Revolution, một công ty hoạt động dựa trên sứ mệnh hoạt động để khai phá tiềm năng to lớn của những người hướng nội. Cain cũng là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất, Quiet: The Power of Introverts in A World That Can’t Stop Talking.Susan Cain is a former corporate lawyer and the cofounder of Quiet Revolution, a mission-based company that works to unlock the great potential of introverts. Cain is also the author of the best-selling book, Quiet: The Power of Introverts in A World That Can’t Stop Talking.
Erica Moroz là một nhà báo và là cộng tác viên thường xuyên của American Reader, một tạp chí văn học.Erica Moroz is a journalist and frequent contributor to the American Reader, a literary magazine.
Gregory Mone là tác giả của một số cuốn sách dành cho trẻ em với các chủ đề từ ông già Noel đến tàu Titanic.Gregory Mone is the author of several children’s books with subjects that range from Santa Claus to the Titanic.
Chúng ta đang sống trong một thế giới hướng ngoại. Chúng tôi ngưỡng mộ những người biết cách thu hút sự chú ý đến mình - ngôi sao nhạc pop, ngôi sao điện ảnh, người mẫu và diva. Ở trường, những người thường xuyên giơ tay thường là những người đạt điểm cao hơn, và trong thế giới làm việc, những người hét to nhất thường là những người tiến lên bậc thang sự nghiệp nhanh nhất.We live in an extroverted world. We admire those who know how to draw attention to themselves – pop stars, movie stars, models and divas. At school, those who regularly raise their arm are usually the ones who get the better grades, and in the working world, it’s often those who shout the loudest who ascend the career ladder fastest.
Làm thế nào để những người hướng nội trẻ có thể vượt qua trong thế giới hướng ngoại này? Công thức chắc chắn nhất để thành công không phản bội lại sự nhạy cảm hướng nội là gì?How are young introverts supposed to get by in this extroverted world? What’s the surest recipe for success that doesn’t betray an introverted sensibility?
Tập trung vào các cuộc phỏng vấn mà tác giả đã thực hiện với hơn 100 trẻ em và thanh thiếu niên, cũng như cha mẹ và giáo viên của họ, bản tóm tắt cuốn sách này dạy bạn rằng hướng nội không phải là cản trở thành công. Bạn sẽ học chính xác hướng nội là gì và bạn có thể làm gì khi người khác gây áp lực buộc bạn phải hành động theo những cách khiến bạn không thoải mái.Drawing heavily on interviews that the author conducted with more than 100 children and teens, as well as their parents and teachers, this book summary teach you that introversion isn’t a hindrance to success. You’ll learn exactly what introversion is and what you can do when others pressure you to act in ways that make you uncomfortable.
Trong phần tóm tắt này của Quiet Power của Susan Cain, với Gregory Mone và Erica Moroz, bạn cũng sẽ họcIn this summary of Quiet Power by Susan Cain, with Gregory Mone and Erica Moroz,You’ll also learn
cách đo lường sự hướng nội bằng nước chanh;how to measure introversion with lemon juice;
làm thế nào để làm cho các cuộc thảo luận nhóm trở nên thú vị đối với những người hướng nội; vàhow to make group discussions enjoyable for introverts; and
Tại sao, trong một bữa tiệc, việc đi vệ sinh thường xuyên có thể là một ý tưởng hay cho những người hướng nội.why, at a party, frequent trips to the bathroom can be a good idea for introverts.
Ý tưởng chìa khóa quyền lực yên tĩnh # 1: Có những quan niệm sai lầm phổ biến về ý nghĩa của việc hướng nội hay hướng ngoại.Quiet Power Key Idea #1: There are common misconceptions about what it means to be introverted or extroverted.
Một số người thích nhìn thế giới bằng màu đen và trắng. Họ phân loại mọi người là người hướng ngoại tìm kiếm sự chú ý hoặc người hướng nội tránh sự chú ý. Nhưng con người không đơn giản như vậy.Some people like to see the world in black and white. They categorize people as being either attention-seeking extroverts or attention-avoiding introverts. But human beings aren’t that simple.
Thuật ngữ “hướng nội” và “hướng ngoại” được đưa ra bởi nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Carl Jung - nhưng trên thực tế, mọi người không cần phải thuộc cả hai loại.The terms “introvert” and “extrovert” were introduced by the Swiss psychologist Carl Jung  – but, in truth, people needn’t fall into either category.
Có một chuỗi dài các đặc điểm tính cách. Hướng nội và hướng ngoại chỉ là hai phạm trù nằm ở hai cực của sự liên tục này. Ngoài ra còn có một nền tảng trung gian, thường được gọi là “ambivert.”There is a long continuum of personality traits. Introversion and extroversion are just two categories situated at the extreme ends of this continuum. There is also a middle ground, which is commonly referred to as “ambivert.”
Ví dụ, bạn có thể biết một người nào đó ở cơ quan hoặc trường học, người luôn giữ mình và do đó được coi là một người hướng nội. Tuy nhiên, người này có thể không bao giờ im lặng khi họ ở cạnh những người bạn thân và gia đình. Tương tự như vậy, một người được coi là một người hướng ngoại và thích cuộc sống tiệc tùng có thể yêu quý thời gian chết của họ và đánh giá cao sự cô độc.For example, you might know someone at work or school who keeps to themselves and is therefore considered an introvert. Yet this person might never shut up when they’re around close friends and family. Likewise, someone who’s pegged as an extrovert and the life of the party might cherish their downtime and appreciate solitude.
Vì vậy, không có định nghĩa đơn giản nào về người hướng nội. Nhưng nếu người ta phải kể tên một đặc điểm cơ bản được hầu hết những người hướng nội chia sẻ, thì đó sẽ là một đời sống nội tâm phong phú.So there is no simple definition of an introvert. But if one had to name a primary characteristic shared by most introverts, it would be a rich inner-life.
Điều này không có nghĩa là họ không thích công ty của người khác; nó chỉ đơn giản gợi ý rằng, về bản chất, chúng có xu hướng nhìn vào bên trong bản thân và hướng đến những môi trường an toàn và yên tĩnh, nơi chúng có thể sạc lại pin của mình.This doesn’t mean they dislike the company of others; it simply suggests that, by nature, they tend to look within themselves and gravitate toward safe and quiet environments where they can recharge their batteries.
Thực ra đây là một cách miêu tả hay của tác giả. Khi lớn lên, cô thường bị bạn bè, giáo viên và các thành viên trong gia đình hỏi tại sao cô luôn im lặng như vậy. Câu trả lời đơn giản là đây chỉ là bản chất của cô ấy. Cô cảm thấy không hạnh phúc trong môi trường ồn ào, đông đúc và đầy tính xã hội như trại hè, và cô khao khát những nơi yên tĩnh, nơi cô có thể đọc và giải trí với những suy nghĩ của mình.In fact, this is a good description of the author. While growing up, she was often asked by her friends, teachers and family members why she was always so quiet. The simple answer is that this was just her nature. She felt unhappy in loud, crowded and gregarious environments like summer camp, and she craved quiet places where she could read and commune with her thoughts.
Ý tưởng chìa khóa quyền lực trầm lặng # 2: Người hướng nội nhạy cảm và thường cảm thấy như có điều gì đó không ổn xảy ra với họ.Quiet Power Key Idea #2: Introverts are sensitive and often feel like something is wrong with them.
Nếu bạn là một người hướng nội, thì bạn có thể cố gắng tránh những bữa tiệc ồn ào. Thật vậy, bạn có thể tránh xa những nhà hàng đông đúc và những con phố nhộn nhịp. Nhưng bạn có thể không chắc chắn chính xác lý do tại sao bạn làm điều này.If you’re an introvert, then you probably try to avoid noisy parties. Indeed, you probably steer clear of crowded restaurants and bustling streets. But you might not be sure exactly why you do this.
Hệ thần kinh của người hướng nội tinh tế hơn hệ thần kinh bình thường - và điều này làm cho người hướng nội nhạy cảm hơn với hình ảnh, âm thanh và mùi vị xung quanh.Introverts’ nervous systems are more delicate than the average nervous system – and this makes introverts more sensitive to the sights, sounds and tastes around them.
Kết quả là, những người hướng nội có những phản ứng mãnh liệt hơn với môi trường của họ và những điều xảy ra trong môi trường đó.As a result, introverts have more intense reactions to their environment and to occurrences within that environment.
Nhà tâm lý học Hans Eysenck đã nghiên cứu hiện tượng này vào năm 1967. Để xác định xem cơ thể của những người hướng nội có phản ứng khác với cơ thể của những người hướng ngoại đối với các kích thích hay không, ông đã đo lượng nước bọt mà mỗi nhóm tiết ra khi nhỏ nước chanh vào lưỡi của họ. Kết quả cho thấy những người hướng nội rõ ràng sản xuất nhiều hơn, cho thấy rằng họ có hệ thần kinh nhạy cảm hơn.Psychologist Hans Eysenck studied this very phenomenon in 1967. In order to determine whether the bodies of introverts react differently than the bodies of extroverts to stimuli, he measured the amount of saliva that each group produced when lemon juice was dropped on their tongues. The results showed that introverts clearly produced more, suggesting that they have more sensitive nervous systems.
Người hướng nội cũng thường nghĩ rằng có điều gì đó không ổn xảy ra với họ và họ nên hướng ngoại hơn.Introverts also often think that something is wrong with them and that they should be more outgoing.
Điều này là do thế giới tôn vinh những người hướng ngoại và những người đón nhận ánh đèn sân khấu nhiều như thế nào. Tuy nhiên, khoảng một phần ba dân số thế giới thấy ánh đèn sân khấu không hấp dẫn - và hoàn toàn không có gì sai với những người này.This is due to how much the world celebrates extroverts and those who embrace the spotlight. Yet roughly one-third of the world’s population finds the spotlight unappealing – and there’s absolutely nothing wrong with these people.
Tại nhiều trường học và cao đẳng, những sinh viên ồn ào và cởi mở được coi là phổ biến, ngay cả khi họ không đặc biệt thân thiện, thông minh hay tài năng. Điều này có thể khiến người hướng nội tự hỏi liệu họ có cần thay đổi điều gì đó ở bản thân để được đánh giá cao và phù hợp hay không.At many schools and colleges, it’s the loud and outgoing students who are considered popular, even if they aren’t particularly friendly, smart or talented. This can cause introverts to wonder whether they need to change something about themselves in order to be appreciated and fit in.
Tuy nhiên, là một người hướng nội không phải là một khuyết điểm về tính cách hay điều gì đó cần được sửa chữa. Như chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần tóm tắt cuốn sách sau đây, đó là một phẩm chất có những ưu điểm riêng biệt.However, being an introvert is not a character flaw or something that needs to be fixed. As we’ll learn in the following book summarys, it’s a quality that has its own unique advantages.
Ý tưởng Chìa khóa Quyền lực Yên lặng # 3: Người hướng nội có thể nổi trội trong lớp học khi giáo viên cung cấp môi trường phù hợp.Quiet Power Key Idea #3: Introverts can excel in the classroom when teachers provide the right environment.
Giáo viên có lý do chính đáng để thúc đẩy các cuộc thảo luận trong lớp học: nó cho phép học sinh nghe các ý kiến ​​và quan điểm khác nhau, đồng thời cho phép giáo viên đánh giá xem có bao nhiêu học sinh đã thực sự làm bài tập về nhà của mình.Teachers have good reasons for promoting classroom discussions: it allows the students to hear different opinions and points of view, and it gives the teacher a way to gauge how many students have actually done their homework.
Nhưng mong đợi học sinh tham gia bằng lời nói vào lớp học khiến học sinh hướng nội gặp bất lợi; đó là một kỳ vọng bỏ qua một thực tế quan trọng: học sinh giỏi và có động lực có thể sợ nói lên ý kiến ​​của mình trước mặt người khác.But expecting students to verbally participate in class puts introverted students at a disadvantage; it’s an expectation that ignores an important fact: good and motivated students may be afraid to voice their opinion in front of others.
Một học sinh, Brianna, mô tả cách giáo viên của cô ấy sẽ cung cấp cho mỗi học sinh ba cây gậy trước khi đến lớp. Các sinh viên sau đó phải ngồi thành vòng tròn và thảo luận về chủ đề trong ngày. Một cây gậy có thể được vứt bỏ mỗi khi bạn đóng góp cho cuộc thảo luận. Nếu bạn còn thừa bất kỳ que tính nào ở cuối buổi học, giáo viên có thể cho bạn điểm thấp hơn trong ngày.One student, Brianna, describes how her teacher would provide each student with three sticks before class. The students then had to sit in a circle and discuss the topic of the day. A stick could be disposed of every time you made a contribution to the discussion. If you had any leftover sticks at the end of class, the teacher could give you a lower grade for the day.
Loại khuyến khích này không dẫn đến cuộc thảo luận có ý nghĩa; nó dẫn đến việc học sinh nói những câu vô nghĩa vô nghĩa chỉ để lấy gậy. Và nếu có một điều mà người hướng nội ghét, đó là nói chuyện chỉ để nói.This kind of incentive doesn’t lead to meaningful discussion; it leads to students saying meaningless gibberish just to get rid of sticks. And if there’s one thing introverts hate, it’s talking just for the sake of talking.
Những người hướng nội cần giải thích nỗi sợ hãi thực sự khi nói trước đám đông với giáo viên của họ để những giáo viên đó có thể học hỏi và điều chỉnh phù hợp.Introverts need to explain their genuine fear of public speaking to their teachers so that those teachers can learn and make the proper adjustments.
Bằng cách này, có thể sắp xếp và sử dụng các nhóm thảo luận nhỏ hơn là các nhóm lớn.This way, arrangements can be made and small discussion groups can be used rather than big ones.
Một kỹ thuật hữu ích khác mà giáo viên có thể sử dụng là phương pháp “Suy nghĩ / Ghép nối / Chia sẻ”. Nó hoạt động như thế này:Another useful technique that teachers can use is the “Think/Pair/Share” approach. It works like this:
Giáo viên chỉ định một khoảng thời gian nhất định để suy nghĩ biệt lập (điều mà người hướng nội rất giỏi) và sau đó cho học sinh bắt cặp và thảo luận về suy nghĩ của họ. Sau một thời gian, giáo viên có thể tập hợp cả lớp lại để chia sẻ những suy nghĩ này.Teachers designate a certain amount of time for isolated thinking (something introverts are great at) and then have students pair up and discuss their thoughts. After some time, the teacher can bring the full class back together for these thoughts to be shared.
Trò chuyện một đối một mang đến một môi trường thân thiện hơn cho những người hướng nội. Nó cung cấp cho họ một cách để tham gia vào lớp học, và vào cuối buổi học, giáo viên có thể chắc chắn rằng tất cả học sinh đã tham gia vào các ý tưởng đang thảo luận.Talking one-on-one provides a friendlier environment for introverts. It gives them a way to participate in class, and, by the end of the class, the teacher can be sure that all the students have engaged with the ideas under discussion.
Tuy nhiên, lớp học không phải là thách thức duy nhất mà người hướng nội phải đối mặt. Trong phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về cách hướng nội có thể ảnh hưởng đến tình bạn.Classrooms aren’t the only challenge that introverts face, however. In the next book summary, we’ll discuss how introversion can affect friendships.
Ý tưởng chính về sức mạnh thầm lặng # 4: Nỗi sợ hãi cô đơn không nên khiến những người hướng nội thỏa hiệp với tình bạn thực sự.Quiet Power Key Idea #4: A fear of loneliness shouldn’t make introverts compromise on real friendship.
Một số người có năng khiếu của cái rọ. Họ có thể bước vào một căn phòng và dễ dàng thu phục người lạ bằng sự quyến rũ của mình. Đương nhiên, điều này có thể dẫn đến một vòng kết nối lớn bạn bè và người quen, điều mà những người hướng nội hiếm khi có được.Some people have the gift of the gab. They can walk into a room and effortlessly win over strangers with their charm. Naturally, this can lead to a large circle of friends and acquaintances, which is something introverts rarely have.
Những người hướng nội thường có một nhóm nhỏ, chọn lọc những người bạn mà họ khá thân thiết.Introverts usually have a small, select group of friends that they are quite close with.
Ở trường, nhóm bạn nhỏ này có thể hoạt động như một bong bóng bảo vệ, vì những người hướng nội thường cảm thấy tự ý thức, như thể mọi hành động của họ đều bị theo dõi. Nhưng được bao quanh bởi một vài người bạn tốt, họ sẽ thư giãn và cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn.At school, this small circle of friends may act as a protective bubble, since introverts often feel self-conscious, as though their every move is being watched. But surrounded by a few good friends, they will relax and feel more comfortable and at ease.
Gail là một thiếu niên đến từ Ohio, người thận trọng về người mà cô coi là một người bạn thực sự. Cô ấy chỉ sử dụng từ này cho những người mà cô ấy tin tưởng và cảm thấy có thể chia sẻ cảm xúc thật của mình. Sự chọn lọc này khiến cô có ba người bạn.Gail is a teenager from Ohio who is cautious about whom she considers a real friend. She only uses the word for people she trusts and feels she can share her true feelings with. This selectivity leaves her with three friends.
Đối với cô ấy, điều này là đủ - nhưng một nhóm bạn nhỏ như vậy có thể không đủ lớn đối với bạn. Nếu bạn đang hy vọng có thêm một số tình bạn mới, hãy nhớ một điều: không thỏa hiệp hoặc duy trì các mối quan hệ không lành mạnh.For her, this is enough – but such a small circle of friends may not feel large enough to you. If you’re hoping to forge some new friendships, be sure to keep one thing in mind: don’t compromise or maintain unhealthy relationships.
Một người hướng nội có thể khó kết bạn mới, một thực tế có thể dẫn đến những tình huống tương tự như tình huống mà Georgia (một người hướng nội trẻ tuổi) gặp phải. Lo lắng rằng cô ấy sẽ luôn ở một mình và không bao giờ được coi là đủ mát mẻ bởi các bè phái ở trường, cô kết bạn với một số người khá không thân thiện - một nhóm nữ sinh bắt nạt cô vì những điều tầm thường như sở thích âm nhạc khác người.It can be difficult for an introvert to make new friends, a fact that can lead to situations similar to one that Georgia (a young introvert) found herself in. Worrying that she’d always be alone and never be considered cool enough by the cliques in her school, she formed friendships with some pretty unfriendly people – a group of girls that bullied her for things as trivial as having a different taste in music.
Tốt hơn hết là bạn nên buông bỏ những mối quan hệ không lành mạnh và liều mình để cuối cùng có thể tìm được những người bạn thực sự.It’s better to let go of unhealthy relationships and risk solitude to be able to eventually find real friends.
Đó chính xác là những gì Georgia cuối cùng đã làm. Không thể chịu đựng được sự bắt nạt, cô đã cắt đứt mọi liên lạc với những cô gái này, mặc cho những cảm giác cô đơn và cô lập sau đó. Và rồi, một ngày nọ trong lớp học khoa học, cô gặp một cô gái tốt bụng, cuối cùng, cô lại trở thành một người bạn thực sự.Which is exactly what Georgia eventually did. Unable to put up with the bullying, she cut off all contact with these girls, despite the lonely and isolated feelings that followed. And then, one day in science class, she met a kind-hearted girl who, in the end, turned out to be a real friend.
Ý tưởng chính về sức mạnh tĩnh lặng # 5: Những người bạn tốt và một nơi yên tĩnh có thể giúp những người hướng nội vượt qua các sự kiện xã hội.Quiet Power Key Idea #5: Good friends and a quiet spot can help introverts through social events.
Một trong những trải nghiệm căng thẳng đau đớn nhất đối với người hướng nội là tham dự một bữa tiệc ồn ào và đông đúc với những người lạ. Nhưng chắc chắn sẽ có lúc việc đi đến một trong những bữa tiệc này trở nên khó tránh khỏi.One of the most painfully stressful experiences for an introvert is attending a loud and crowded party packed with strangers. But there inevitably comes a time when going to one of these parties becomes unavoidable.
May mắn thay, có những mẹo để giúp bạn vượt qua nó.Fortunately, there are tips to help you get through it.
Một cách tốt để xoa dịu tình huống này là dành thời gian cho một hoặc hai người bạn trước và đi dự tiệc với tư cách là một nhóm. Rốt cuộc, việc tham gia một bữa tiệc với một người bạn đáng tin cậy sẽ ít buồn hơn nhiều so với việc đi một mình.A good way to ease yourself into the situation is to spend time with one or two friends beforehand and go to the party as a team. After all, it’s far less distressing to enter a party with a trusted friend than it is to go solo.
Điều này đặc biệt đúng đối với các sự kiện lớn của trường như vũ hội. Carly, một thiếu niên hướng nội, đã rất sợ hãi khi phải đi dự buổi dạ hội của cấp dưới. Nhưng cô ấy đã gặp một nhóm bạn của mình trước sự kiện, và khi họ ăn tối và vui vẻ chụp ảnh cùng nhau, Carly cảm thấy sự căng thẳng tan biến. Những hoạt động trước vũ hội này đã làm cho chính vũ hội trở thành một đề xuất ít đáng sợ hơn.This is especially true for big school events like the prom. Carly, a teenage introvert, was dreading having to go to her junior prom. But she met up with a group of her friends prior to the event, and, as they ate dinner and had fun taking pictures together, Carly felt the tension fading away. These pre-prom activities made the prom itself a less frightening proposition.
Bạn cũng cần nhớ hít thở và cho mình không gian để khởi động lại.It’s also important to remember to breathe and give yourself space to reboot.
Tiếng ồn và tiếng nói chuyện phiếm liên tục khiến người hướng nội mệt mỏi, vì vậy, tìm một nơi yên tĩnh cho phép bạn vài phút thư giãn yên tĩnh có thể làm nên điều kỳ diệu để phục hồi sức lực của bạn.Noise and constant chatter are exhausting to an introvert, so finding a quiet spot that allows you a few minutes of quiet relaxation can do wonders to restore your strength.
Giống như nhiều thanh thiếu niên khác, Jenny rất hào hứng một ngày nào đó có thể tổ chức một bữa tiệc lớn tại nhà mình. Tuy nhiên, là một người hướng nội, Jenny cũng thấy ý tưởng này khá đáng sợ.Like many teenagers, Jenny was excited to one day be able to throw a big party at her house. But, as an introvert, Jenny also found the idea rather frightening.
Tuy nhiên, cô có thể vượt qua cả đêm và thậm chí tận hưởng bản thân bằng cách thỉnh thoảng bước ra xa và dành một vài phút trong nơi trú ẩn an toàn trong phòng tắm của mình. Nó giúp cô có cơ hội hít thở sâu và sạc lại pin, giúp cô trở thành một người dẫn chương trình giỏi.She was able to get through the night and even enjoy herself, though, by occasionally stepping away and spending a few moments in the safe haven of her bathroom. It gave her a chance to take some deep breaths and recharge her batteries, which enabled her to be a good host.
Là một người hướng nội không có nghĩa là bạn không thể thưởng thức một bữa tiệc ngon. Và, như chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo, điều đó không có nghĩa là bạn không thể trở thành một cầu thủ giỏi của đội.Being an introvert doesn’t mean you can’t enjoy a good party. And, as we’ll learn in the next book summary, it doesn’t mean you can’t be a good team player, either.
Ý tưởng chính về sức mạnh tĩnh lặng # 6: Với sự tập trung cao độ và hình dung hướng nội, những người hướng nội có thể trở thành những người chơi thành công trong nhóm.Quiet Power Key Idea #6: With intense focus and inward visualization, introverts can be successful team players.
Trong trí tưởng tượng phổ biến, người hướng nội có xu hướng là loại người không làm việc tốt với người khác. Tuy nhiên, với cách tiếp cận đúng đắn, những người hướng nội có thể là những người chơi có giá trị trong nhóm.In the popular imagination, introverts tend to be the kind of people who don’t work well with others. Yet, with the right approach, introverts can be valuable team players.
Vì vậy, nếu bạn là người hướng nội, đừng từ bỏ ước mơ chơi một môn thể thao đồng đội. Thông thường, bạn có thể phát triển và cải thiện kỹ năng của mình bên ngoài hoạt động của nhóm.So if you’re an introvert, don’t give up your dreams of playing a team sport. Often, you can grow and improve your skills outside of the team setting.
Jeff yêu thích chơi bóng chuyền, mặc dù anh ấy đã không nhận ra niềm đam mê của mình cho đến khi anh ấy 13 tuổi. Điều này có nghĩa là anh ấy phải làm một số việc phải làm để đạt được trình độ kỹ năng tương tự như các đồng nghiệp của mình, vì vậy anh ấy đã bắt đầu lịch trình luyện tập sôi nổi của riêng mình.Jeff loved playing lacrosse, though he didn’t realize his passion until he was 13 years old. This meant he had some catching up to do in order to reach the same skill level as his peers, so he began his own vigorous training schedule.
Jeff luôn thích chơi game một mình, vì vậy bây giờ anh ấy đã bắt đầu luyện tập và cải thiện đáng kể kỹ năng đánh bóng của mình bằng cách đập bóng vào tường hàng nghìn lần mỗi ngày. Bằng cách tự mình làm việc hàng giờ đồng hồ, anh ấy đã sẵn sàng hơn cả khi đến giờ thi đấu trên sân cùng các đồng đội.Jeff had always enjoyed playing games by himself, so now he began practicing and greatly improving his lacrosse skills by bouncing a ball against a wall thousands of times each and every day. By putting in hours of work on his own, he was more than ready when it was time to play on the field with his teammates.
Có những cách tiếp cận yên tĩnh khác đối với các môn thể thao đồng đội, bao gồm thực hành quan trọng là hình dung thành công của bạn, giúp khai thác sự tập trung và trí tưởng tượng tuyệt vời mà nhiều người hướng nội có.There are other quiet approaches to team sports, including the important practice of visualizing your success, which taps into the great focus and imagination that many introverts have.
Không giống như các đồng đội của mình, Jeff không háo hức trước các trận đấu bằng cách la hét, nhảy xung quanh và đập ngực. Thay vào đó, Jeff sẽ tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi đeo tai nghe và hình dung những cách khác nhau mà anh ta sẽ xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương.Unlike his teammates, Jeff wasn’t eager to pump himself up before games by shouting, jumping around and bumping chests. Instead, Jeff would find a quiet spot to sit with his headphones on and visualize the different ways he would break through the opposing team’s defense.
Và nó hoạt động như một cái duyên. Khi kỹ thuật hình dung của Jeff ngày càng tốt hơn và tập trung hơn, hiệu suất của anh ấy và chuỗi chiến thắng của đội anh ấy cũng vậy. Cuối cùng, Jeff đã phá kỷ lục và nhận được giải thưởng cho màn trình diễn xuất sắc của mình.And it worked like a charm. As Jeff’s visualization technique got better and more focused, so did his performance and his team’s winning streak. Eventually, Jeff was breaking records and receiving awards for his excellent performance.
Vì vậy, đừng để sự hướng nội giữ bạn trong bóng tối của cuộc sống. Với một thái độ tốt và cách tiếp cận đúng đắn, có rất nhiều cách bạn có thể sử dụng khả năng tập trung và khả năng nhìn nhận nội tâm của mình để đưa bản thân đi trước trò chơi.So don’t let introversion keep you in the shadows of life. With a good attitude and the right approach, there are plenty of ways you can use your gift of focus and introspection to put yourself ahead of the game.
Đang đánh giá: Tóm tắt cuốn sách Quiet PowerIn Review: Quiet Power Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Không thể tránh khỏi thực tế là những người hướng nội trẻ phải đối mặt với những tình huống khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là khi ở trường học và các tình huống xã hội. Tuy nhiên, với các công cụ phù hợp và khuôn khổ của tâm trí, những người trẻ hướng nội không chỉ có thể kiên trì mà còn phát triển. Bằng cách khai thác tiềm năng của họ, cùng với sự tập trung và chu đáo đi kèm với sự hướng nội, sức mạnh thầm lặng có thể được mở khóa và phát huy tác dụng tuyệt vời.There’s no avoiding the fact that young introverts face challenging situations in life, especially when it comes to school and social situations. However, with the right tools and frame of mind, introverted youngsters can not only persevere but flourish. By harnessing their potential, along with the focus and thoughtfulness that comes with introversion, a quiet power can be unlocked and put to great use.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Chuẩn bị những điều bạn muốn nói.Prepare the things you want to say.
Nếu bạn đã biết rằng ngày mai sẽ tổ chức một cuộc thảo luận khác trong lớp (với giáo viên của bạn đang thở dốc), hãy chuẩn bị những gì bạn muốn nói bằng cách lên kế hoạch trước một vài câu quan trọng. Điều này cho bạn cơ hội để định hình cuộc thảo luận và thể hiện rằng bạn có động lực để đóng góp.If you already know that tomorrow will bring yet another class discussion (with your teacher breathing down your neck), prepare what you want to say by planning a couple of key sentences beforehand. This gives you the opportunity to shape the discussion and show that you are motivated to contribute.
quiet_power.txt · Last modified: 2021/04/05 21:43 by bacuro