User Tools

Site Tools


killing_rising_sun

Killing the Rising Sun: How America Vanquished World War II Japan

Lượt xem: 9

Tài liệu dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa); Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịchBản tiếng Anh
Giết chết Mặt trời đang trỗi dậy: Nước Mỹ đã vượt qua Nhật Bản trong Thế chiến II như thế nàoKilling the Rising Sun: How America Vanquished World War II Japan
Bill O'Reilly và Martin DugardBill O’Reilly and Martin Dugard
Killing the Rising Sun (2016) kể câu chuyện về Chiến tranh Thái Bình Dương, diễn ra từ năm 1941 đến năm 1945, với những kẻ thù chính của nó, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Từ cuộc tấn công Trân Châu Cảng cho đến các cuộc xâm lược đẫm máu vào Nhật Bản cho đến việc phát triển quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới, cuốn sách miêu tả sự tàn khốc của Thế chiến II dưới góc nhìn của Hoa Kỳ, và mô tả chiến thắng cuối cùng của cuộc chiến.Killing the Rising Sun (2016) tells the story of the Pacific War, which took place between 1941 and 1945, and its main belligerents, the United States and Japan. From the attack on Pearl Harbor to bloody invasions of Japan to the development of the world’s first atomic bomb, the book portrays the brutality of World War II from a US perspective, and describes how the war was eventually won.
Nó dành cho ai?Who is it for?
Người hâm mộ lịch sử và chính trị thế giớiFans of world history and politics
Những người đam mê quân sựMilitary enthusiasts
Bất cứ ai bị ám ảnh hoặc bị cuốn hút bởi câu chuyện về Thế chiến thứ haiAnyone obsessed with or fascinated by the story of World War II
Thông tin về các Tác giảAbout the author
Bill O'Reilly là một nhà báo và nhân vật truyền hình nổi tiếng nhất với chương trình bình luận chính trị bảo thủ của mình, The O'Reilly Factor, phát sóng trên Fox News. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách, bao gồm Giết Kennedy, Giết Reagan và Giết Chúa Giêsu.Bill O’Reilly is a journalist and television personality best known for his conservative political commentary show, The O’Reilly Factor, broadcast on Fox News. He is also the author of numerous books, including Killing Kennedy, Killing Reagan and Killing Jesus.
Martin Dugard là một tác giả và nhà báo người Mỹ. Các cuốn sách của ông bao gồm The Last Voyage of Columbus, Killing Kennedy, Killing Reagan và Killing Jesus.Martin Dugard is an American author and journalist. His books include The Last Voyage of Columbus, Killing Kennedy, Killing Reagan and Killing Jesus.
Đã hơn 70 năm kể từ khi Hoa Kỳ thả vũ khí nguyên tử đầu tiên - và cho đến nay, duy nhất - từng được sử dụng trong chiến tranh trên đất nước mặt trời mọc, Nhật Bản. Các vụ ném bom ở Hiroshima và Nagasaki kể từ đó đã trở thành biểu tượng cho sự tàn khốc tàn khốc của Thế chiến thứ hai.It has been over 70 years since the United States dropped the first – and thus far, only – atomic weapons ever used in warfare on the land of the rising sun, Japan. The bombings of Hiroshima and Nagasaki have since become emblematic of the devastating brutality of World War II.
Bản tóm tắt cuốn sách này cung cấp bối cảnh cho sự tàn bạo này, trình bày chi tiết cách Hoa Kỳ bị buộc phải tham chiến sau khi Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng, và điều gì để cuối cùng khiến Nhật Bản đầu hàng, do đó đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh.This book summary give context to this brutality, detailing how the United States was forced into the war after the Japanese attacked Pearl Harbor, and what it took to finally make Japan surrender, thus marking the end of the war.
Bạn sẽ khám phá lịch sử nghiệt ngã và tàn khốc của những gì đã diễn ra trong Chiến tranh Thái Bình Dương giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản từ năm 1941 đến năm 1945, và cách những quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới được phát triển và sau đó được thả xuống Hiroshima và Nagasaki.You’ll discover the grim and brutal history of what went on in the Pacific War between the United States and Japan from 1941 to 1945, and how the world’s first atomic bombs were developed and later dropped on Hiroshima and Nagasaki.
Trong phần tóm tắt này về Killing the Rising Sun của Bill O'Reilly và Martin Dugard, bạn cũng sẽ họcIn this summary of Killing the Rising Sun by Bill O’Reilly and Martin Dugard,You’ll also learn
Điều gì đã xảy ra vào ngày A;What happened on A-day;
Làm thế nào một quả bom với sức nổ của 19.000 tấn thuốc nổ đã ra đời; vàhow a bomb with the explosive force of 19,000 tons of dynamite came to be; and
Tại sao, ngay cả khi Hiroshima nằm trong đống tro tàn, Nhật Bản vẫn không đầu hàng.why, even when Hiroshima lay in ashes, Japan did not surrender.
Ý tưởng chính về Giết Mặt trời mọc # 1: Vào cuối Thế chiến thứ hai, binh lính Nhật Bản vẫn đang chiến đấu tận cùng chống lại quân xâm lược Mỹ.Killing the Rising Sun Key Idea #1: Toward the end of World War II, Japanese soldiers were still fighting tooth and nail against American invaders.
Vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, Hoa Kỳ không còn sự lựa chọn nào khác.On December 7, 1941, the United States was left without a choice.
Quân đội Nhật Bản đã muốn thể hiện sức mạnh và sự thống trị của họ ở khu vực Thái Bình Dương, vì vậy họ đã mở một cuộc tấn công bất ngờ kinh hoàng vào hạm đội hải quân Mỹ tại Trân Châu Cảng, Hawaii, giết chết gần 2.500 người.The Japanese military had been eager to show their strength and dominance of the Pacific region, so they unleashed a horrific surprise attack on the American naval fleet at Pearl Harbor, Hawaii, killing nearly 2,500 men.
Hoa Kỳ chưa bao giờ trải qua một cuộc tấn công như thế này, vì vậy có rất ít nghi ngờ về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo: nước này tuyên chiến với Nhật Bản và gia nhập lực lượng Đồng minh trong Thế chiến thứ hai.The United States had never experienced an attack like this, so there was little doubt about what would come next: the country declared war on Japan and joined the Allied forces in World War II.
Tua nhanh đến mùa thu năm 1944, và quân Đồng minh đang trên đà chiến thắng trong cuộc chiến; chỉ có quân đội Nhật Bản vô cùng kiên cường và ác liệt cản đường họ.Fast forward to the autumn of 1944, and the Allies were on the verge of winning the war; only the incredibly resilient and fierce Japanese army stood in their way.
Tướng Douglas MacArthur đã sẵn sàng áp dụng đòn nghiền nát, và ông ta dự định tung nó vào ngày 20 tháng 10 năm 1944.General Douglas MacArthur was ready to apply the crushing blow, and he planned to deliver it on October 20, 1944.
Nó được gọi là A-Day, viết tắt của Attack Day, và hơn 100.000 binh sĩ Quân đội Hoa Kỳ dưới sự chỉ huy của MacArthur đã được gửi đến các bãi biển và vào các khu rừng rậm của Philippines.It was called A-Day, short for Attack Day, and over 100,000 US Army troops under MacArthur’s command were sent onto the beaches and into the jungles of the Philippines.
Với sự gần gũi của Philippines với Nhật Bản, cuộc xâm lược này là một điều cần thiết chiến lược nếu họ có hy vọng xâm lược thành công Nhật Bản.Given the proximity of the Philippines to Japan, this invasion was a strategic necessity if they were to have any hope of successfully invading Japan.
MacArthur có lý do để lạc quan: các báo cáo tình báo đã dự đoán sự kháng cự tối thiểu của đối phương. Tuy nhiên, nhiều tuần chiến đấu đẫm máu và sự kháng cự ác liệt đã diễn ra sau đó, và rõ ràng là việc kết thúc chiến dịch Thái Bình Dương sẽ chẳng dễ dàng gì.MacArthur had reason to be optimistic: intelligence reports had predicted minimal enemy resistance. Yet weeks of bloody combat and fierce resistance followed, and it soon became clear that finishing off the Pacific campaign was going to be anything but easy.
Đó là những câu chuyện tương tự khoảng 700 dặm về phía đông, trên hòn đảo nhỏ Peleliu.It was the same story approximately 700 miles to the east, on the small island of Peleliu.
Người Mỹ đã tuyệt vọng để đảm bảo một phi đạo trên hạt nhỏ này ở Thái Bình Dương, và một lần nữa các báo cáo tình báo đưa ra lý do để lạc quan. Nhưng quân Nhật đã cố thủ rất sâu và không nhường một tấc đất nào mà không gây thương vong kinh hoàng cho quân xâm lược Mỹ của họ.The Americans were desperate to secure an airstrip on this little speck in the Pacific Ocean, and once again the intelligence reports gave reason to be optimistic. But the Japanese forces were deeply entrenched and weren’t giving up an inch of land without inflicting horrific casualties on their American invaders.
Lực lượng Hoa Kỳ ít biết rằng Quân đội Đế quốc Nhật Bản đang chiến đấu dưới quyền của đạo sĩ Bushido, một trong những niềm tin mạnh mẽ nhất của các samurai, vốn coi việc đầu hàng là một sự sỉ nhục kinh hoàng.Little did the US forces know that the Imperial Japanese Army was fighting under the code of Bushido, one of the strongest beliefs of the samurai, which views surrender as an appalling dishonor.
Vì vậy, một trận chiến được cho là sẽ kéo dài 4 ngày kéo dài trong 12 tuần đẫm máu, dẫn đến hơn 6.500 người Mỹ thương vong trước khi đảo Peleliu cuối cùng thuộc quyền kiểm soát của Mỹ.So, a battle that was supposed to last four days stretched on for 12 blood-soaked weeks, resulting in more than 6,500 American casualties before the island of Peleliu finally came under American control.
Ý tưởng chính về Giết Mặt trời mọc # 2: Trong chiến tranh, quân Nhật đã gây ra những tội ác man rợ và Nhật Bản không chịu đầu hàng ngay cả khi bị Mỹ bắn phá nặng nề.Killing the Rising Sun Key Idea #2: During the war, Japanese forces committed barbarous crimes and Japan refused to surrender even after heavy US bombardment.
Sau cuộc giao tranh đẫm máu ở Peleliu, người Mỹ bắt đầu nhận ra rằng, vì những người lính Nhật coi Thiên hoàng của họ là một đấng thiêng liêng nên họ sẵn sàng chiến đấu đến chết vì danh dự của ông.After the bloody fighting on Peleliu, Americans began to realize that, since Japanese soldiers considered their Emperor to be a divine being, they were willing to fight to the death in his honor.
Lính Nhật Bản cũng chiến đấu vì hakkō ichiu, có nghĩa là “tám sợi dây vương miện dưới một mái nhà.” Điều này đề cập đến mục tiêu cuối cùng của họ: thống nhất toàn bộ châu Á dưới thời Nhật hoàng Hirohito.Japanese soldiers were also fighting for hakkō ichiu, which translates to “eight crown cords under one roof.” This referred to their ultimate goal: to unite all of Asia under Japanese Emperor Hirohito.
Để biến điều này thành hiện thực, và để cung cấp cho nỗ lực chiến tranh của họ thêm dầu và thép mà họ cần, Nhật Bản đã xâm lược mọi hòn đảo và quốc gia lân cận và cướp bóc tài nguyên thiên nhiên của họ.To make this a reality, and to supply their war effort with the extra oil and steel they needed, Japan had invaded every neighboring island and nation and plundered its natural resources.
Những cuộc xâm lược này đã dẫn đến một số tội ác cực kỳ man rợ của lính Nhật.These invasions resulted in some extremely barbarous crimes by the Japanese soldiers.
Sau trận chiến giành thành phố Thượng Hải năm 1937, quân Nhật đã hành quyết 90.000 lính Trung Quốc bị bắt làm tù binh. Sau đó, họ chuyển sang thường dân, nhiều người trong số họ bị bắn ngẫu nhiên, trong khi những người khác trở thành một phần của cuộc thi rùng rợn giữa những người lính Nhật Bản, những người đặt cược vào ai có thể chặt đầu nhiều người nhất.After the battle for the city of Shanghai in 1937, the Japanese executed 90,000 Chinese soldiers who had been taken as prisoners of war. They then moved on to the civilians, many of whom were randomly shot, while others became part of a grisly contest between Japanese soldiers, who placed bets on who could chop off the most heads.
Tờ Japan Advertiser thực sự đã đưa tin về một trong những cuộc thi chặt đầu này, giữ một cuộc kiểm phiếu hàng ngày giữa hai người lính nổi tiếng.The Japan Advertiser newspaper actually covered one of these beheading contests, keeping a daily tally between two prominent soldiers.
Mọi thứ cũng không khá hơn ở thành phố Nam Kinh, nơi ước tính có khoảng 80.000 phụ nữ bị lính Nhật hãm hiếp một cách có hệ thống.Things weren’t any better in the city of Nanking, where an estimated 80,000 women were systematically raped by Japanese soldiers.
Ngay cả cuộc tấn công Trân Châu Cảng cũng cho thấy dấu hiệu của những hoạt động đặc biệt tàn ác của quân đội Nhật Bản.Even the attack on Pearl Harbor showed signs of the particularly cruel practices of the Japanese military.
Vụ đánh bom là một cuộc tấn công chiến thuật nhằm vào một mục tiêu quân sự. Nhưng cuộc tấn công bất ngờ được thực hiện vào sáng sớm Chủ nhật, khi phần lớn thủy thủ và nhân viên Hoa Kỳ chắc chắn đã ngủ - và do đó sẽ không có hy vọng sống sót.The bombing was a tactical strike against a military target. But the surprise attack was executed early on a Sunday morning, when the majority of the US sailors and personnel were sure to be asleep – and thus would have no hope of surviving.
Vào mùa xuân năm 1945, mọi thứ đã thay đổi, nhưng người Nhật vẫn tiếp tục chiến đấu.By the spring of 1945, things had turned around, but the Japanese continued to fight.
Trong một nỗ lực nhằm đè bẹp ý chí của người dân Nhật Bản, Tướng Không quân Hoa Kỳ Curtis LeMay đã quyết định đã đến lúc không nên tấn công các căn cứ quân sự và nhà máy, và bắt đầu một chiến dịch oanh tạc hàng loạt trên không.In an attempt to crush the will of the Japanese people, US Air Force General Curtis LeMay had decided it was time to move beyond attacking military bases and factories, and began a campaign of mass aerial bombardment.
Chiến lược mới này bắt đầu vào ngày 10 tháng 3 năm 1945 khi máy bay ném bom B-29 thả 2.000 tấn bom napalm xuống Tokyo, giết chết 100.000 người và thiêu rụi 40.000 người khác.This new strategy began on March 10, 1945 when B-29 bombers dropped 2,000 tons worth of napalm bombs on Tokyo, killing 100,000 people and badly burning 40,000 more.
Nhưng ngay cả khi các cuộc tấn công tương tự sẽ nhắm vào các thành phố Nagoya, Yokohama, Osaka, Kobe và Kawasaki, quân Nhật vẫn không có dấu hiệu đầu hàng.But even though similar strikes would target the cities of Nagoya, Yokohama, Osaka, Kobe and Kawasaki, the Japanese still showed no signs of surrender.
Killing the Rising Sun Idea # 3: Hoa Kỳ bí mật phát triển quả bom nguyên tử đầu tiên trong khi lính thủy đánh bộ tiếp tục các trận chiến đẫm máu ở Thái Bình Dương.Killing the Rising Sun Key Idea #3: The United States secretly developed the first atomic bomb while marines continued their bloody battles in the Pacific.
Sau hơn 12 năm làm tổng thống và tổng tư lệnh, Franklin D. Roosevelt qua đời vào ngày 12 tháng 4 năm 1945. Dưới áp lực cực kỳ nghiêm trọng để kết thúc chiến tranh, Roosevelt đã hút ít nhất một gói thuốc lá Camel không lọc mỗi ngày, điều này có khả năng góp phần đến xuất huyết não đã giết chết anh ta.After more than 12 years as president and commander in chief, Franklin D. Roosevelt passed away on April 12, 1945. Under extreme pressure to end the war, Roosevelt had been smoking at least one pack of unfiltered Camel cigarettes a day, which likely contributed to the cerebral hemorrhage that killed him.
Nhiệm vụ đạt được chiến thắng ở Thái Bình Dương giờ thuộc về phó tổng thống của ông, Harry S. Truman. Nhưng Truman sẽ sớm có một công cụ quan trọng mà ông ta sử dụng vẫn còn trong các giai đoạn phát triển của nó trong thời của người tiền nhiệm của ông: bom nguyên tử.The task of achieving victory in the Pacific now fell to his vice president, Harry S. Truman. But Truman would soon have a critical tool at his disposal that had remained in its developmental stages during his predecessor’s time: the atomic bomb.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra một cách để tách hạt nhân của một nguyên tử ngay trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu. Một lượng năng lượng khổng lồ được giải phóng từ một hạt nhân khi nó tách ra, và cả người Đức và người Nhật đều chạy đua để đánh bại Hoa Kỳ và trở thành những người đầu tiên vũ khí hóa loại năng lượng này.Scientists had discovered a way to split the nucleus of an atom just prior to the start of World War II. A tremendous amount of energy is released from a nucleus when it splits, and both the Germans and the Japanese were racing to beat the United States and become the first to weaponize this energy.
Hoa Kỳ có một nhóm các nhà nghiên cứu do nhà vật lý J. Robert Oppenheimer dẫn đầu, công việc chế tạo bom nguyên tử được gọi là Dự án Manhattan. Vào mùa xuân năm 1945, sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm không ngừng nghỉ, chúng đã sẵn sàng cho một cuộc thử nghiệm toàn diện.The United States had a team of researchers led by physicist J. Robert Oppenheimer, whose work to build an atomic bomb was called the Manhattan Project. By the spring of 1945, after years of nonstop research and testing, they were ready for a full-scale test.
Họ đã mang quả bom nguyên tử của mình đến một vùng xa xôi của sa mạc ở New Mexico, nơi vũ khí hủy diệt hàng loạt đầu tiên trên thế giới sắp được đưa ra trưng bày.They took their atomic bomb to a remote part of the desert in New Mexico, where the world’s first weapon of mass destruction was about to be put on display.
Trong khi đó, dù phát xít Đức đã chính thức đầu hàng vào ngày 8 tháng 5 năm 1945, cuộc chiến ở Thái Bình Dương vẫn đang hoành hành.Meanwhile, even though Nazi Germany had officially surrendered on May 8, 1945, the war in the Pacific was still raging.
Trên đảo Okinawa, miền nam Nhật Bản, lính thủy đánh bộ Mỹ vướng vào một cuộc giao tranh đẫm máu. Các lực lượng Đồng minh đang tiến gần hơn đến việc tiến vào lục địa Nhật Bản, nhưng các trận chiến trên Okinawa sẽ chứng tỏ là một trong những trận chiến kinh hoàng nhất.On the southern Japanese island of Okinawa, US Marines were entangled in a bloody fight. Allied forces were getting closer to reaching the Japanese mainland, but the battles on Okinawa would prove to be some of the war’s most gruesome.
Sau 82 ngày chiến đấu và 20.000 người Mỹ thương vong, Okinawa cuối cùng đã được đưa vào ngày 23 tháng 6 năm 1945. Nhưng nếu ai đó nghĩ rằng Nhật Bản sắp đầu hàng hơn nữa thì họ đã nhầm to.After 82 days of combat and 20,000 US casualties, Okinawa was finally taken on June 23, 1945. But if anyone thought the Japanese were any closer to surrender, they were sorely mistaken.
Trong khi các thành phố của ông có thể đã đổ nát và bất kỳ hy vọng chiến thắng nào đã bị dập tắt từ lâu, ý nghĩ đầu hàng vẫn chưa xuất hiện trong tâm trí của Hoàng đế Hirohito.While his cities may have been in ruins and any hope of victory long since crushed, the thought of surrender had yet to cross Emperor Hirohito’s mind.
Ý tưởng chính về Giết chết Mặt trời mọc # 4: Hoa Kỳ đã thử nghiệm thành công bom nguyên tử trước khi vận chuyển nó qua Thái Bình Dương và về phía Nhật Bản.Killing the Rising Sun Key Idea #4: The United States successfully tested the atomic bomb before shipping it across the Pacific Ocean and toward Japan.
Vào rạng sáng ngày 16 tháng 7 năm 1945, Tổng thống Truman đang ở Potsdam, một thị trấn nhỏ ngoại ô Berlin, Đức. Ông đã có mặt để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Anh Winston Churchill và nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành để mang lại trật tự cho châu Âu sau chiến tranh hỗn loạn, nhưng Truman sắp nhận được một số tin tức quan trọng từ quê nhà.In the early morning hours of July 16, 1945, President Truman was in Potsdam, a small town outside Berlin, Germany. He was there to attend a summit with British Prime Minister Winston Churchill and Soviet leader Joseph Stalin. Negotiations were underway to bring order to Europe after the chaos of war, but Truman was about to get some important news from back home.
Vào đúng 5:30 sáng, tại một dải bằng phẳng của sa mạc New Mexico được gọi là Jornada del Muerto, thử nghiệm Trinity đã được lên kế hoạch bắt đầu. J. Robert Oppenheimer đã đặt tên cho quả bom nguyên tử đầu tiên của Dự án Manhattan với mật danh “Trinity”.At precisely 5:30 a.m., in a flat stretch of the New Mexico desert known as Jornada del Muerto, the Trinity test was scheduled to begin. J. Robert Oppenheimer had christened the Manhattan Project’s first atomic bomb with the codename “Trinity.”
Trong khi Oppenheimer và các nhà khoa học đồng nghiệp của ông chắc chắn rằng quả bom sẽ giải phóng các hạt phóng xạ chết người vào bầu khí quyển, thì không ai có thể chắc chắn chính xác về những gì khác mà Trinity đang cất giữ.While Oppenheimer and his fellow scientists were certain that the bomb would release deadly radioactive particles into the atmosphere, no one could have been exactly sure of what else Trinity had in store.
quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới nổ như dự kiến, và nó đầy bầu trời với một ánh sáng chói mắt khi gửi một làn sóng nổ tàn phá đã được cảm thấy dặm. Khi có kết quả, các nhà khoa học phát hiện ra rằng quả bom mới của họ tương đương với 19.000 tấn thuốc nổ TNT.The world’s first atomic bomb detonated as scheduled, and it filled the sky with a blinding light while sending a devastating blast wave that was felt miles away. When the results came back, the scientists discovered that their new bomb was equivalent to 19,000 tons of TNT.
Khi biết tin này, Truman quyết tâm sử dụng quả bom để chống lại Nhật Bản. Trong suy nghĩ của ông, bom nguyên tử chỉ đơn giản là trở thành một loại vũ khí chiến tranh thông thường khác, mặc dù mạnh hơn rất nhiều. Nhưng anh sẽ sớm nhận ra thiết bị này có thể lật ngược quy mô chiến tranh một cách đáng kinh ngạc như thế nào.When Truman heard this news, he became determined to use the bomb against Japan. In his mind, the atomic bomb was simply to become another conventional weapon of war, albeit far more powerful. But he would soon realize how dramatically this device could tip the scales of war.
Mặc dù các lực lượng Mỹ bắt đầu chứng kiến ​​một vài binh sĩ Nhật Bản đầu hàng, thực tế là vẫn còn 2 triệu người khác sẵn sàng bảo vệ quê hương của họ cho đến chết. Và bất chấp việc ngày càng có nhiều công dân Nhật Bản vô gia cư và đói khát, Nhật hoàng vẫn kêu gọi chiến tranh.Even though US forces were starting to see a few Japanese soldiers surrender, the fact remained that there were still 2 million others ready to defend their homeland to the death. And despite the increasing number of homeless and hungry Japanese citizens, the Emperor was still calling for war.
Đáp lại, hai quả bom mới nhanh chóng được chuẩn bị và vận chuyển qua Thái Bình Dương về phía Nhật Bản.In response, two new bombs were quickly prepared and shipped across the Pacific Ocean toward Japan.
Ý tưởng chính về Giết Mặt trời mọc # 5: Vụ ném bom xuống Hiroshima đã gây ra sự tàn phá và tang thương đáng kinh ngạc.Killing the Rising Sun Key Idea #5: The bombing of Hiroshima caused incredible destruction and misery.
Trước ngày 6 tháng 8 năm 1945, Hiroshima vẫn còn nguyên vẹn bởi các cuộc ném bom của Hoa Kỳ. Nhưng vì nhiều người trong số 350.000 cư dân của thành phố là binh lính và cảng của thành phố là một trong những kho cung cấp quân sự lớn nhất của Nhật Bản, nên Hiroshima vẫn là mục tiêu.Prior to August 6, 1945, Hiroshima had remained untouched by US bombing raids. But since many of the city’s 350,000 residents were soldiers, and the city’s port was one of the Japan’s largest military supply depots, Hiroshima remained a target.
Ba ngày trước khi dự kiến ​​ném bom Hiroshima, máy bay ném bom B-29 đã bay qua thành phố, thả các tờ rơi có nội dung “Thường dân, hãy sơ tán ngay lập tức”.Three days before the scheduled bombing of Hiroshima, B-29 bombers had flown over the city, dropping pamphlets that read, “Civilians, evacuate at once.”
Điều này theo sau một lời cảnh báo trước đó của Tổng thống Truman, người đã phát biểu từ Hội nghị Potsdam để cảnh báo Nhật hoàng Hirohito rằng, nếu ông không sớm đầu hàng, Nhật Bản sẽ phải đối mặt với “sự hủy diệt nhanh chóng và hoàn toàn”. Nhưng một lần nữa, Hoàng đế vẫn kiên quyết không chịu khuất phục.This followed a prior warning from President Truman, who spoke from the Potsdam Conference to warn Emperor Hirohito that, if he didn’t surrender soon, Japan would face “prompt and utter destruction.” But again, the Emperor remained determined in his refusal to submit.
Vì vậy, kế hoạch được tiến hành. Vào ngày 6 tháng 8, Đại tá Paul Tibbets, cùng với phi hành đoàn được lựa chọn cẩn thận của mình, lên chiếc máy bay ném bom B-29 của họ, có biệt danh “Enola Gay” được sơn dọc theo cạnh của nó. Cái tên này liên quan đến người mẹ yêu quý của Tibbets, người từ lâu đã ủng hộ mong muốn trở thành phi công Không quân của Paul.So the plan proceeded. On August 6, Colonel Paul Tibbets, accompanied by his handpicked crew, boarded their B-29 bomber, which had its nickname “Enola Gay” painted along its side. The name was a reference to Tibbets’s beloved mother, who had long supported Paul’s desire to be an Air Force pilot.
Enola Gay cất cánh từ Tinian, một trong những quần đảo Bắc Mariana, mang theo trọng tải gây chết người của nó, một quả bom được đặt tên là “Little Boy”.The Enola Gay took off from Tinian, one of the Northern Mariana Islands, carrying its lethal payload, a bomb that had been christened “Little Boy.”
Họ đến được Hiroshima mà không gặp sự cố nào, và lúc 8:15 sáng, Little Boy bị rơi, gây ra sự tàn phá chưa từng có và sự khốn khổ của con người.They reached Hiroshima without incident, and at 8:15 a.m., Little Boy was dropped, causing unprecedented destruction and human misery.
Vụ nổ xảy ra trong quá trình đi làm buổi sáng của thành phố. Trong vòng vài giây, tất cả sự sống trong bán kính một dặm tính từ mặt đất không bị xóa sạch; trong tích tắc, 70.000 sinh mạng đã biến mất.The detonation occurred during the city’s morning commute. Within seconds, all life within a one-mile radius of ground zero was wiped away; in an instant, 70,000 lives vanished.
Xa hơn ngoài bán kính, những người sống sót bị bỏng la hét trong đau đớn, và trong những tháng và năm tới, nhiều người trong số này cuối cùng sẽ chết, không thể chống chọi được với chất độc phóng xạ.Further out beyond the radius, survivors covered in burns screamed in agony, and in the months and years to come, many of these people would eventually die, succumbing to radiation poisoning.
Khi lớp bụi từ Little Boy lắng xuống, Tổng thống Truman một lần nữa kêu gọi Thiên hoàng Hirohito đầu hàng vô điều kiện. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại là sự im lặng hoàn toàn.As the dust from Little Boy settled, President Truman once again called upon Emperor Hirohito to surrender unconditionally. But all he received in return was utter silence.
Ý tưởng chính về Giết Mặt trời mọc # 6: Quân đội Đế quốc Nhật Bản rõ ràng đã bị đánh bại, nhưng Hoa Kỳ đã thả quả bom nguyên tử thứ hai xuống Nhật Bản.Killing the Rising Sun Key Idea #6: The Japanese Imperial Army was clearly beaten, but the United States dropped a second atomic bomb on Japan.
Sau vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima, không còn là điều bí mật nữa, và một sự hỗn loạn khó chịu giữa sợ hãi và ăn mừng bắt đầu xuất hiện trên khắp các quốc gia Đồng minh.After Hiroshima, the atomic bomb was no longer a secret, and an uneasy mix of fear and celebration began to set in across the Allied nations.
Tờ New York Times bày tỏ điều mà nhiều người từng lo lắng: bom nguyên tử sẽ trở thành vũ khí chiến tranh mới chính đáng, có thể được các quốc gia khác sử dụng trong tương lai.The New York Times expressed what many people were at once worried about: the atomic bomb would become a justifiable new weapon of war, perhaps used by other nations in the future.
Các tờ báo khác của Mỹ ăn mừng vũ khí mới, trong khi nhiều binh sĩ Mỹ bày tỏ lời cảm ơn rằng các kế hoạch tác chiến trên bộ tiếp theo đã kết thúc. Một số người cũng coi đây là một sự hoàn vốn thích hợp cho Trân Châu Cảng.Other US newspapers celebrated the new weapon, while many American soldiers expressed their thanks that plans for further ground combat had come to an end. Some also saw it as an appropriate payback for Pearl Harbor.
Đến thời điểm này, Nhật Bản hoàn toàn bị bao vây bởi lực lượng Hoa Kỳ, Hiroshima ngập trong đống tro tàn của người chết và rõ ràng Quân đội Đế quốc Nhật Bản không có cơ hội chiến thắng. Vậy mà Thiên hoàng Hirohito vẫn không chịu đầu hàng.By this point, Japan was completely encircled by US forces, Hiroshima was covered in the ashes of the dead and it was clear that the Japanese Imperial Army had no chance of victory. Yet Emperor Hirohito still refused to surrender.
Trên hết, Liên Xô vừa vi phạm hiệp ước không bạo lực mà họ đã thỏa thuận với Nhật Bản vào năm 1941.On top of everything else, the Soviet Union had just violated the nonaggression pact that they had agreed with Japan back in 1941.
Ngày 9 tháng 8 năm 1945, Liên Xô xâm lược Mãn Châu ở đông bắc Trung Quốc. Đây là một tỉnh mà Nhật Bản đã chinh phục sớm trong chiến tranh, nhưng giờ đây nó không còn vị trí nào để tự vệ trước lực lượng Nga.On August 9, 1945, the Soviets invaded Manchuria in northeastern China. This was a province that Japan had conquered early in the war, but it was now in no position to defend itself against the Russian forces.
Cùng ngày hôm đó, chỉ ba ngày sau vụ ném bom ở Hiroshima, Không quân Hoa Kỳ đã thả quả bom nguyên tử thứ hai xuống Nhật Bản.That same day, a mere three days after the Hiroshima bombing, the US Air Force dropped their second atomic bomb over Japan.
Quả bom nặng 5 tấn này được đặt tên là “Fat Man” do thiết kế tròn hơn, và nó được vận chuyển bởi một chiếc B-29 được gọi là “Bockscar.” Mục tiêu được chọn vào ngày này là Nagasaki, nơi có nhà máy ngư lôi của Nhật Bản.This five-ton bomb was given the name “Fat Man” due to its rounder design, and it was delivered by a B-29 known as “Bockscar.” The chosen target on this day was Nagasaki, home to a Japanese torpedo plant.
Fat Man thậm chí còn mạnh hơn Little Boy, giết chết khoảng 45.000 đàn ông, phụ nữ và trẻ em, và làm bị thương 60.000 người khác. Một lần nữa, nhiều người sống sót đã trải qua nỗi kinh hoàng của chất độc phóng xạ trong nhiều tuần, tháng và năm sau đó.Fat Man proved to be even more powerful than Little Boy, killing an estimated 45,000 men, women and children, and injuring 60,000 more. Again, many of the survivors experienced the horror of radiation poisoning over the weeks, months and years that followed.
Ý tưởng chính về Giết Mặt trời mọc # 7: Sau nhiều cuộc kháng chiến kéo dài, Nhật Bản cuối cùng đã đầu hàng vào ngày 15 tháng 8 năm 1945, kết thúc nhiều năm chiến tranh.Killing the Rising Sun Key Idea #7: After much-continued resistance, Japan finally surrendered on August 15, 1945, ending years of war.
Truman không muốn thêm bất kỳ người nào chết nữa, nhưng trong đầu ông ta hiện lên một ý nghĩ: liệu ông ta có phải thả quả bom nguyên tử thứ ba xuống Tokyo trước khi chuyện này kết thúc?Truman didn’t want any more people to die, but a thought hung in his mind: would he have to drop a third atomic bomb on Tokyo before this would end?
Trong khi văn hóa Nhật Bản coi việc đầu hàng là điều đáng xấu hổ, thì các nhà lãnh đạo quân sự của đất nước cũng lo sợ bị trừng phạt hình sự, điều này cũng đang ngăn cản chiến tranh kết thúc.While the Japanese culture saw surrender as dishonorable, there was also a fear of criminal punishment among the country’s military leaders, which was also preventing the end of the war.
Các tòa án để bắt các tội phạm chiến tranh của Đức Quốc xã phải chịu trách nhiệm về tội ác của chúng đã được tiến hành tại thành phố Nuremberg của Đức. Nhiều nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của Nhật Bản, bao gồm cả Hirohito thần thánh, chắc chắn không thoải mái khi phải chịu chung số phận với giới lãnh đạo Đức Quốc xã.Tribunals to hold Nazi war criminals accountable for their crimes were already underway in the German city of Nuremberg. Many of Japan’s high-ranking military leaders, including the divine Hirohito, were surely uneasy about ending up with the same fate as the Nazi leadership.
Đây chắc chắn sẽ là trường hợp của Tướng Hideki Tojo, thường được coi là “Hitler của Nhật Bản”. Ông ta ra lệnh tấn công Trân Châu Cảng và chắc chắn đứng đầu danh sách bị truy nã gắt gao nhất của Hoa Kỳ.This would certainly be the case for General Hideki Tojo, often seen as the “Hitler of Japan.” He ordered the attack on Pearl Harbor and was surely at the top of the United States’ most wanted list.
Không thiếu những tội ác mà các phiên tòa có thể đòi công lý, bao gồm cả việc giết các tù nhân chiến tranh và cho phép quân đội biến phụ nữ từ các vùng lãnh thổ bị chinh phục thành gái mại dâm.There was no shortage of crimes that the trials could seek justice for, including the murder of prisoners of war and allowing troops to turn women from conquered territories into prostitutes.
Tòa án cũng sẽ trừng phạt 150.000 binh lính Anh và Hà Lan đã bị bắt làm nô lệ, trong khi bị người Nhật từ chối cung cấp thực phẩm và điều trị y tế.The tribunal would also seek retribution for the 150,000 British and Dutch soldiers that were forced into slave labor, while being denied food and medical treatment by the Japanese.
Vì vậy, vào ngày 10 tháng 8 năm 1945, một ngày sau vụ ném bom Nagasaki, Truman nhận được lá thư đầu hàng của Nhật Bản, mặc dù nó đi kèm với một điều kiện chính: đó là Thiên hoàng Hirohito vẫn nắm quyền.So it was on August 10, 1945, the day after the Nagasaki bombing, that Truman received Japan’s letter of surrender, though it came with one major condition: that Emperor Hirohito remain in power.
Truman không muốn tỏ ra phục tùng các yêu cầu của Nhật Bản - nhưng ông sẵn sàng đàm phán. Anh ta gửi lời trở lại Nhật Bản rằng Hirohito sẽ không được miễn truy tố vì tội ác chiến tranh của mình, nhưng anh ta có thể tiếp tục nắm quyền.Truman was unwilling to appear submissive to Japan’s demands – but he was willing to negotiate. He sent word back to Japan that Hirohito wouldn’t be granted immunity from prosecution for his war crimes, but that he could remain in power.
Sẽ là năm ngày chờ đợi căng thẳng trước khi Nhật Bản chính thức đầu hàng vào ngày 15 tháng 8. Cuối cùng, Thế chiến II đã kết thúc.It would be five tense days of waiting before Japan made their surrender official on August 15th. Finally, World War II had come to an end.
Khi tin tức truyền đến các đường phố ở Washington, lễ kỷ niệm lớn đã nổ ra.When word reached the streets of Washington, mass celebration broke out.
Cuối cùng, một số tướng lĩnh và bộ trưởng Nhật Bản bị kết án tử hình, trong đó có tướng Tojo và cựu thủ tướng Koki Hirota. Nhưng Hoàng đế Hirohito đã không bị xét xử; thay vào đó, ông được các đồng minh coi là một nhân vật quan trọng trong công cuộc tái thiết hòa bình của Nhật Bản.In the end, several Japanese generals and ministers were sentenced to death, including General Tojo and former prime minister Koki Hirota. But Emperor Hirohito was not tried; instead, he came to be seen by the allies as an important figure in the peaceful rebuilding of Japan.
Đang đánh giá: Tóm tắt sách Killing the Rising SunIn Review: Killing the Rising Sun Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Hoa Kỳ bị kéo vào Thế chiến thứ hai sau cuộc tấn công của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng năm 1941. Sự phát triển bí mật của quả bom nguyên tử đầu tiên, và việc thả hai quả bom sau đó xuống Hiroshima và Nagasaki vào tháng 8 năm 1945, buộc Nhật Bản phải đầu hàng và cuối cùng kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn là liệu thả bom nguyên tử có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không.The United States was dragged into World War II after the Japanese attack on Pearl Harbor in 1941. The secret development of the first atomic bomb, and the subsequent dropping of two bombs on Hiroshima and Nagasaki in August of 1945, forced Japan to surrender and finally ended the war. However, the question remains as to whether dropping the atomic bomb was the right choice.
killing_rising_sun.txt · Last modified: 2021/04/13 09:49 by bacuro