User Tools

Site Tools


killing_lincoln

Killing Lincoln: The Shocking Assassination that Changed America Forever

Lượt xem: 19

Bản dịch dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa); Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịchBản tiếng Anh
Giết Lincoln: Vụ ám sát kinh hoàng đã thay đổi nước Mỹ mãi mãiKilling Lincoln: The Shocking Assassination that Changed America Forever
Bill O'Reilly và Martin DugardBill O’Reilly and Martin Dugard
Killing Lincoln (2011) kể câu chuyện đằng sau vụ ám sát tổng thống Abraham Lincoln, diễn ra vào năm 1865, ngay sau khi quân đội miền Nam đầu hàng, chấm dứt cuộc Nội chiến Hoa Kỳ. Tìm hiểu tất cả về những kẻ chủ mưu âm mưu giết người, động cơ của họ là gì và các chi tiết xung quanh đêm định mệnh tại Nhà hát của Ford.Killing Lincoln (2011) tells the story behind the assassination of president Abraham Lincoln, which took place in 1865, shortly after the Confederate army had surrendered, effectively putting an end to the US Civil War. Learn all about the conspirators who plotted the killing, what their motives were and the details surrounding the fateful night at Ford’s Theater.
Nó dành cho ai?Who is it for?
Người yêu thích lịch sửHistory buffs
Độc giả tò mò về vụ ám sát LincolnReaders curious about Lincoln’s assassination
Những người cuồng tín trong Nội chiếnCivil War fanatics
Thông tin về các Tác giảAbout the author
Bill O'Reilly được biết đến nhiều nhất qua chương trình bình luận chính trị, The O'Reilly Factor, trên Fox News. Ông cũng là đồng tác giả của một loạt sách lịch sử, bao gồm Killing Kennedy, Killing Reagan và Killing Jesus.Bill O’Reilly is best known for his political commentary show, The O’Reilly Factor, on Fox News. He is also the coauthor of a series of historical books, including Killing Kennedy, Killing Reagan and Killing Jesus.
Martin Dugard là một tác giả và nhà báo người Mỹ. Với Bill O'Reilly, anh ấy đồng tác giả Killing Kennedy, Killing Reagan và Killing Jesus.Martin Dugard is an American author and journalist. With Bill O’Reilly, he coauthored Killing Kennedy, Killing Reagan and Killing Jesus.
Bạn có biết rằng, về mặt lịch sử mà nói, ám sát thường xảy ra ở giai đoạn cuối của bất kỳ cuộc chiến tranh nào không? Abraham Lincoln nhận thức rất rõ về sự thật này, nhưng ông cũng có một niềm tin lạc quan rằng đất nước có thể được hàn gắn sau khi Nội chiến Hoa Kỳ kết thúc.Did you know that, historically speaking, assassination is common at the end of any war? Abraham Lincoln was very well aware of this fact, but he also had an optimistic belief that the nation could be healed after the end of the American Civil War.
Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn hàn gắn vết thương chiến tranh, và vài ngày sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1865, tổng thống Lincoln bị bắn chết. Tóm tắt cuốn sách này kể câu chuyện bạo lực về âm mưu dẫn đến cái chết của tổng thống thứ mười sáu của Hoa Kỳ.However, not everyone wants to heal the wounds of war, and a few days after the war came to an end in 1865, president Lincoln was shot dead. This book summary tell the violent story of the conspiracy that led to the death of the sixteenth president of the United States.
Trong phần tóm tắt về Killing Lincoln của Bill O'Reilly và Martin Dugard, bạn sẽ họcIn this summary of Killing Lincoln by Bill O’Reilly and Martin Dugard, you’ll learn
Lincoln suýt bị đầu độc như thế nào;how Lincoln was almost poisoned;
rằng động cơ của kẻ giết Lincoln là do niềm tin của người theo chủ nghĩa tối cao của người da trắng; vàthat Lincoln’s killer’s motives were driven by white supremacist beliefs; and
tại sao sự chán nản và khát bia lại khiến việc bắn Lincoln trở nên dễ dàng.why boredom and thirst for ale made the shooting of Lincoln easy.
Giết Lincoln Ý tưởng chính # 1: Đó là tháng 4 năm 1865, sự kết thúc của Nội chiến Hoa Kỳ đang trong tầm mắt, nhưng một âm mưu chống lại Tổng thống Lincoln vẫn còn lờ mờ.Killing Lincoln Key Idea #1: It’s April 1865, the end of American Civil War is in sight, but a conspiracy against President Lincoln looms.
Hãy du hành ngược thời gian về năm 1865 và những ngày đầu tiên của tháng Tư. Vào thời điểm này, Hoa Kỳ đã phải vật lộn với bốn năm nội chiến bạo lực, kể từ khi mười một bang miền Nam quyết định ly khai và thành lập Liên minh miền Nam trong nỗ lực bảo tồn chế độ nô lệ.Let’s travel back in time to 1865 and the first days of April. At this time, the United States had been struggling through four violent years of civil war, ever since eleven Southern states had decided to secede and form the Confederacy in an effort to preserve the practice of slavery.
Trong bốn năm đẫm máu, lực lượng Liên minh và Liên minh đã tham gia vào cuộc chiến tàn khốc, trong khi chủ tịch Liên minh, Abraham Lincoln, tiếp tục nuôi hy vọng thống nhất của mình.For four bloody years, Confederate and Union forces had been engaged in brutal combat, while the Union president, Abraham Lincoln, continued to hold on to his hopes for reunification.
Tháng 4 năm đó, hy vọng của Lincoln dường như sắp thành hiện thực; một kết thúc cho sự đổ máu cuối cùng đã được nhìn thấy.That April, Lincoln’s hopes seemed about to come true; an end to the bloodshed was finally in sight.
Những năm tháng chiến đấu đã gây thiệt hại cho số lượng binh lính chiến đấu dưới thời tướng Robert E. Lee ngày càng giảm sút. Trong số 50.000 người còn lại, chỉ có 35.000 người còn có thể chiến đấu, và những người đàn ông này mệt mỏi và đau khổ sau nhiều tháng chiến đấu không ngừng nghỉ.The years of fighting were taking a toll on the dwindling number of soldiers fighting under Confederate general Robert E. Lee. Of the 50,000 men remaining, only 35,000 could still fight, and these men were weary and miserable after months of endless combat.
Trong khi đó, tướng Liên minh Ulysses S. Grant có khoảng 200.000 người theo ý của mình và nhiều hơn một nghìn kinh binh so với người đồng cấp của Liên minh. Vì vậy, khi lực lượng Liên minh chiếm Richmond, Virginia, thủ đô của Liên minh miền Nam, rõ ràng là cuộc chiến đã kết thúc.Meanwhile, Union general Ulysses S. Grant had around 200,000 men at his disposal and a thousand more canons than his Confederate counterpart. So when the Union forces took Richmond, Virginia, the capital of the Confederacy, it was clear that the war was all but finished.
Tuy nhiên, sự kết thúc của Nội chiến là sự khởi đầu của những âm mưu ám sát nhằm vào Abraham Lincoln.However, the end of the Civil War was the beginning of the assassination plots against Abraham Lincoln.
Có rất nhiều người miền Nam giận dữ đến nỗi một số người tin rằng đó chỉ là vấn đề khi nào, chứ không phải nếu, tổng thống sẽ bị ám sát.There were so many angry Southerners that some people believed it was only a matter of when, not if, the president would be assassinated.
Một người miền Nam như vậy là John Wilkes Booth, người tin rằng cần phải hành động quyết liệt nếu chế độ nô lệ và lối sống miền Nam được bảo tồn. Booth tin rằng, nếu Robert E. Lee thất bại, những người như anh ta có thể tiếp tục cuộc chiến cho Liên minh miền Nam hay không.One such Southerner was John Wilkes Booth, who believed that drastic action must be taken if slavery, and the southern way of life, was to be preserved. Booth believed that, if Robert E. Lee failed, it was up to men like him to carry on the fight for the Confederacy.
Giết Lincoln Ý tưởng chính # 2: Mặc dù quân đội của Liên minh miền Nam đã gần thoát được nhưng họ đã phải đầu hàng vào ngày 9 tháng 4 năm 1865.Killing Lincoln Key Idea #2: Although the Confederate army is close to escape, it has to surrender on April 9, 1865.
Sau khi Richmond thất thủ, quân đội Liên minh miền Nam của Robert E. Lee, đã chết đói một nửa, mệt mỏi và đang bỏ chạy. Nhưng ngay cả khi nguồn cung cấp thực phẩm của họ đã hết, người của Lee đã rất gần để thoát khỏi lực lượng Liên minh đang nóng bỏng trên gót chân của họ.After the fall of Richmond, Robert E. Lee’s Confederate army, half-starved, was tired and on the run. But even though their food supplies were gone, Lee’s men were extremely close to escaping the Union forces that were hot on their heels.
Lee đã có một kế hoạch. Quân đội của anh ta đang tiến về phía khẩu phần lương thực đang chờ đợi họ ở Farmville, Virginia, và từ đó, đó là một cuộc hành quân ngắn qua Cầu Cao, mà họ có thể bị thiêu rụi sau khi băng qua, do đó làm chậm quân đội Liên minh. Điều này sẽ cho họ thời gian để tập hợp lại và tiếp tục cuộc chiến.Lee had a plan. His army was headed toward food rations that were waiting for them in Farmville, Virginia, and, from there, it was a short march across High Bridge, which they could burn down after crossing, thus slowing the Union troops. This would give them time to regroup and continue the fight.
Tuy nhiên, các điệp viên của Liên minh đã biết rõ về kế hoạch này và tướng của Lincoln, Ulysses S. Grant, biết rằng cuộc chiến sẽ thắng nếu ông có thể đến High Bridge trước Lee và ngăn chặn cuộc chạy trốn của họ.However, Union spies were well aware of this plan and Lincoln’s general, Ulysses S. Grant, knew that the war would be won if he could reach High Bridge ahead of Lee and stop their escape.
Cuối cùng, quân đội Liên minh đã có thể cắt đứt quân miền Nam trước khi họ đến được cây cầu, và một trận chiến xảy ra sau đó vào ngày 6 tháng 4 năm 1865, một ngày được nhớ là Thứ Năm Đen của Liên minh miền Nam.In the end, the Union army was able to cut off the Confederates before they reached the bridge, and a battle ensued on April 6, 1865, a day remembered as Black Thursday for the Confederacy.
Khi các lực lượng xung đột, quân miền Nam ngay lập tức bị tổn thất lớn. Và mặc dù quân miền Nam bắn trả và tìm cách phá vỡ chiến tuyến của quân Liên minh trong một thời gian ngắn, nhưng không lâu sau những người lính của Liên minh đã trở lại đội hình và tiếp tục cuộc tấn công trừng phạt của họ.When the forces clashed, the Confederates immediately suffered massive losses. And though the Confederates returned fire and managed to briefly disrupt the Union’s front lines, it wasn’t long before the Union soldiers were back in formation and continuing their punishing assault.
Gần 8.000 binh sĩ của Liên minh miền Nam đã chết hoặc bị bắt làm tù binh vào ngày hôm đó; quân Liên minh chỉ bị thiệt hại 1.200. Mặc dù Lee đã xuống quân đoàn cuối cùng của mình, nhưng sẽ phải rút lui ba ngày nữa trước khi ông đồng ý đầu hàng, vào ngày 9 tháng 4 năm 1865.Nearly 8,000 Confederate soldiers died or were taken prisoner that day; the Union army suffered only 1,200 losses. Even though Lee was down to his last corps of troops, it would be another three days of retreat before he agreed to surrender, on April 9, 1865.
Những người cuối cùng còn lại của Lee cuối cùng đã bị bao vây và đông hơn hẳn bởi 60.000 lính Liên minh của Grant. Lee cố gắng trốn thoát qua Cầu Cao, nhưng khi quân đội băng qua họ nhận ra rằng vật liệu của cây cầu sẽ không bị cháy. Kế hoạch trốn thoát của họ đã không hiệu quả.The last of Lee’s remaining men were eventually surrounded and far outnumbered by Grant’s 60,000 Union soldiers. Lee tried to escape over High Bridge, but once the troops crossed they realized the bridge’s material wouldn’t burn. Their escape plan was ineffective.
Lee vẫy cờ trắng khi cưỡi ngựa về phía quân Liên minh. Do đó, đã bắt đầu quá trình thương lượng cho một cuộc đầu hàng của Liên minh miền Nam.Lee waved a white flag as he rode his horse toward the Union forces. Thus began the negotiation process for a Confederate surrender.
Tổng thống Lincoln, háo hức muốn nghe một số tin tốt, nhận được tin vào ngày 9 tháng 4 năm 1865, rằng chiến tranh cuối cùng đã kết thúc.President Lincoln, eager to hear some good news, received word on April 9, 1865, that the war was finally over.
Giết Lincoln Ý tưởng chính # 3: Lincoln không xa lạ với những lời đe dọa chết chóc; trong khi đó, John Wilkes Booth giả mạo kế hoạch bạo lực của mình.Killing Lincoln Key Idea #3: Lincoln was no stranger to death threats; meanwhile, John Wilkes Booth forges his violent plans.
Sau 4 năm khủng khiếp người Mỹ giết hại lẫn nhau và hơn 600.000 sinh mạng bị mất, có rất nhiều người vui mừng khi cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc. Đó là, miễn là bạn là một cảm tình viên của Liên minh.After four horrific years of Americans killing one another and over 600,000 lives lost, there was much rejoicing when the war finally came to an end. That is, as long as you were a Union sympathizer.
Ở Washington, thực sự có lý do để tổ chức lễ kỷ niệm, nhưng Abraham Lincoln biết rằng một thách thức lớn đang đặt ra ở phía trước: chữa lành vết thương cho quốc gia và đưa các bang miền Nam trở lại Liên minh.In Washington, there was indeed cause for celebration, but Abraham Lincoln knew that a great challenge lay ahead: to heal the wounded nation and bring the Southern states back into the Union.
Đây gần như là một thách thức lớn đối với Lincoln như cuộc chiến đã xảy ra.This was nearly as great a challenge for Lincoln as the war had been.
Trên thực tế, khi tổng thống có bài phát biểu tại Washington để đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh, có rất nhiều người trong đám đông đã từ chối lời đề nghị hòa giải của ông. Người miền Bắc muốn một số hình thức công lý được đền đáp, và người miền Nam hướng sự tức giận và phẫn nộ đối với Lincoln nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào từng nhận được trước đây.In fact, as the president gave a speech in Washington to mark the end of the war, there were many in the crowd that refused his offer of reconciliation. The Northerners wanted some form of retributive justice, and the Southerners directed more anger and resentment toward Lincoln than any president had ever received before.
Nhưng điều này không có gì mới đối với Lincoln, người đã nhận được những lời đe dọa giết người kể từ những ngày đầu tiên làm tổng thống.But this was nothing new for Lincoln, who’d been receiving death threats since his first days as president.
Một số âm mưu ám sát diễn ra dưới hình thức những giỏ trái cây đã được gửi đến Nhà Trắng. Những quả đào và táo có thể trông vô hại và ngon miệng, nhưng những món quà này thường có kết quả dương tính với chất độc.Some assassination attempts came in the form of fruit baskets that had been sent to the White House. The peaches and apples may have looked harmless and delicious, but the gifts often tested positive for poison.
Có một nỗ lực đáng kể vào năm 1861, được gọi là âm mưu Baltimore. Những kẻ chủ mưu đến từ một nhóm được gọi là Hiệp sĩ của Vòng tròn Vàng, và kế hoạch của họ là bắn Lincoln trước lễ nhậm chức đầu tiên của ông.There was a significant attempt in 1861, known as the Baltimore plot. The conspirators came from a group called the Knights of the Golden Circle, and their plan was to shoot Lincoln before his first inauguration.
Bây giờ, vào tháng 4 năm 1865, có ít nhất bốn âm mưu khác nhau liên quan đến tổng thống. Hai nhóm đang ấp ủ âm mưu bắt cóc Lincoln, một nhóm muốn lây bệnh sốt vàng cho một trong những chiếc áo sơ mi của tổng thống và âm mưu thứ tư là giết ông bằng cách đặt bom trong Nhà Trắng.Now, in April of 1865, there were at least four different conspiracies involving the president. Two groups were hatching plots to kidnap Lincoln, one group wanted to infect one of the president’s dress shirts with yellow fever and the fourth plot was to kill him by planting a bomb in the White House.
John Wilkes Booth ban đầu là một phần của một âm mưu bắt cóc, nhưng sau hai lần thất bại trong việc bắt giữ tổng thống, giờ đây anh ta đã nằm trong một kế hoạch mới nhằm bắn chết người đàn ông này.John Wilkes Booth was originally part of a kidnapping conspiracy, but after two failed attempts to capture the president, he was now part of a new plan to shoot the man dead.
Booth được thúc đẩy bởi niềm tin chủ nghĩa tối cao của người da trắng rằng chế độ nô lệ là một phần của trật tự tự nhiên của mọi thứ. Anh cũng trung thành mãnh liệt với Liên minh miền Nam, mặc dù anh chưa nhập ngũ.Booth was motivated by his white supremacist belief that slavery was part of the natural order of things. He was also fiercely loyal to the Confederacy, even though he hadn’t enlisted as a soldier.
Đối với Booth hào hoa, chiến đấu trong các trận chiến quân sự là một cách hoàn thành công việc bình thường. Anh ấy sẽ chiến thắng trong cuộc chiến theo cách của riêng mình.For the flamboyant Booth, fighting in military battles was a mundane way of getting things done. He was going to win the war on his own terms.
Giết Lincoln Ý tưởng chính # 4: John Wilkes Booth quyết định bắn Lincoln tại nhà hát, và anh ta thực hiện kế hoạch của mình.Killing Lincoln Key Idea #4: John Wilkes Booth determines to shoot Lincoln at the theater, and he carries out his plan.
Abraham Lincoln lớn lên trong một gia đình theo đạo Thiên chúa và đọc Kinh thánh mỗi ngày, vì vậy ông luôn coi Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày để suy ngẫm về cái chết của Chúa Giê-su Ki-tô.Abraham Lincoln was raised in a Christian home and read the Bible each and every day, so he always observed Good Friday as a day to reflect upon the death of Jesus Christ.
Nhưng vào ngày 14 tháng 4 năm 1865, người dân Lincolns đã được lên lịch xem một vở kịch tại Nhà hát của Ford, nơi Đệ nhất phu nhân Mary Lincoln đã mua vé.But on April 14, 1865, the Lincolns were scheduled to see a play at Ford’s Theater, for which the First Lady, Mary Lincoln, had purchased tickets.
Người quản lý nhà hát rất vui mừng về sự có mặt của Lincolns tối hôm đó, đến nỗi anh ấy không thể không chia sẻ tin tức này.The theater manager was so excited about the Lincolns being in attendance that night that he couldn’t help but share the news.
Tin tức đó cuối cùng đã đến tai John Wilkes Booth, người đã quyết định rằng Nhà hát của Ford sẽ là nơi lý tưởng để tiến hành vụ ám sát của mình.That news eventually made its way to John Wilkes Booth, who decided that Ford’s Theater would be the ideal place to conduct his assassination.
Booth cũng hy vọng giết được tướng Ulysses S. Grant. Người hùng chiến tranh gần đây đã đến Washington và Lincoln đã mời Grant và vợ của anh ta tham gia cùng họ tại nhà hát, nhưng họ quyết định về nhà vào ngày hôm đó.Booth was hoping to kill General Ulysses S. Grant as well. The war hero had recently arrived in Washington and Lincoln invited Grant and his wife to join them at the theater, but they decided to head home that day instead.
Vì vậy, Booth sẽ nhắm mục tiêu tổng thống một mình và đồng thời đạt được một thứ khác mà anh ta thèm muốn: sự công nhận. Sau sự kiện đêm nay, thế giới sẽ biết đến John Wilkes Booth là kẻ chủ mưu đằng sau vụ ám sát Abraham Lincoln.So Booth would target the president alone and simultaneously gain something else he coveted: recognition. After the night’s events, the world would know John Wilkes Booth as the mastermind behind the assassination of Abraham Lincoln.
Kế hoạch của Booth thực sự thành hiện thực sau khi màn thứ hai của vở kịch bắt đầu và những người Lincolns cuối cùng cũng đến, cùng với vệ sĩ của họ, John Parker. Đúng như dự đoán, cặp đôi được ngồi trong hộp công vụ của nhà hát, vốn dành riêng cho các chức sắc và chỉ có một cửa ra vào. Công việc của Parker là canh giữ cánh cửa đó.Booth’s plan really fell into place after the second act of the play had begun and the Lincolns finally arrived, along with their bodyguard, John Parker. As expected, the couple were seated in the theater’s state box, which was reserved for dignitaries and had only one doorway. It was Parker’s job to guard that door.
Nhưng một khi người dân Lincolns đã ổn định cuộc sống, Parker, không thể xem vở kịch, nhanh chóng cảm thấy buồn chán. Vì vậy, anh ta quyết định đi ra ngoài để uống nhanh một ngụm bia.But once the Lincolns settled in, Parker, unable to see the play, quickly got bored. So he decided to pop out for a quick sip of ale.
Khi Booth đến bên ngoài hộp bang, không có bảo vệ nào ngăn anh ta lại. Cảm nhận được cơ hội của mình, Booth nắm lấy khẩu súng lục Derringer đã nạp sẵn trong túi, hít một hơi thật sâu và lặng lẽ mở cửa.When Booth arrived outside the state box, there was no guard to stop him. Sensing his opportunity, Booth grasped the loaded Derringer pistol in his pocket, took a deep breath and quietly opened the door.
Giết Lincoln Ý tưởng chính # 5: Vào ngày 14 tháng 4 năm 1865, Tổng thống Lincoln và Ngoại trưởng Seward trở thành nạn nhân của một âm mưu bạo lực.Killing Lincoln Key Idea #5: On April 14, 1865, President Lincoln and Secretary of State Seward fall victim to a violent conspiracy.
Không xa nhà hát nơi Lincolns đang thưởng thức vở kịch, một người đàn ông tên là Lewis Powell đã gõ cửa một tòa nhà được gọi là “Old Clubhouse”, nhà của đồng nghiệp của Lincoln, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ William Seward.Not far from the theater where the Lincolns were enjoying the play, a man named Lewis Powell knocked on the door of a building known as the “Old Clubhouse,” the home of Lincoln’s colleague, the US Secretary of State William Seward.
Powell là đồng phạm của John Wilkes Booth; đó là công việc của anh ta để giết Seward.Powell was a co-conspirator of John Wilkes Booth; it was his job to murder Seward.
Vào thời điểm đó, Seward đang nằm trên giường hồi phục sau một vết thương nặng, và kế hoạch của Powell là đóng vai một người giao hàng mang thuốc đến. Khi cánh cửa mở ra, Powell băng qua người gác cửa và đi lên cầu thang để đến phòng ngủ của Seward.At the time, Seward was in bed recovering from a severe injury, and Powell’s plan was to pose as a delivery man bringing medicine. Once the door opened, Powell forced his way in past the doorman and up the stairs to Seward’s bedroom.
Powell chĩa súng về phía Seward không có khả năng phòng thủ - nhưng nó bị kẹt đạn. Vì vậy, Powell đã rút dao và đâm vào cổ và vai ngoại trưởng.Powell leveled his gun at the defenseless Seward – but it jammed. So Powell pulled out his knife and stabbed the secretary of state in his neck and shoulder.
Bỏ mặc mục tiêu đã chết, Powell nhanh chóng chạy trốn và trú ẩn bên ngoài thị trấn. Tuy nhiên, không hề hay biết, Seward vẫn còn sống.Leaving his target for dead, Powell quickly fled and took shelter outside of town. However, unbeknownst to him, Seward was still alive.
Một lúc sau cuộc tấn công của Powell, lúc 10:15 PM, John Wilkes Booth bước vào hộp nhà nước tại Nhà hát Ford, chĩa súng vào đầu Tổng thống Lincoln và nổ súng.Moments after Powell’s attack, at 10:15 PM, John Wilkes Booth entered the state box at Ford’s Theater, aimed his gun at President Lincoln’s head and fired.
Thoáng chốc, Lincoln sẽ cảm thấy đau nhói, sau đó là không có cảm giác gì. Viên đạn đi vào sau tai trái của Lincoln và sau khi xuyên qua não của anh ta, nó dừng lại phía trên mắt phải của anh ta.Fleetingly, Lincoln would have felt a painful sting, followed by no feeling at all. The bullet entered behind Lincoln’s left ear and, after passing through his brain, stopped above his right eye.
Khi Booth nhảy khỏi hộp và hét lên “Tự do!” trước sự choáng váng của khán giả, Tổng thống đã bất tỉnh, nhưng vẫn còn sống.As Booth jumped from the box, shouting “Freedom!” at the stunned audience, the President was unconscious, but still alive.
Giữa sự hỗn loạn sau đó, Booth biến mất trong màn đêm, và tin đồn bắt đầu lan truyền rằng tổng thống vừa bị bắn.Amid the ensuing chaos, Booth disappeared into the night, and word began to spread that the president had just been shot.
Thật trùng hợp, một bác sĩ trẻ và tài năng tên là Charles Leale đã đến dự buổi tối hôm đó, với hy vọng có thể nhìn thấy tổng thống. Khi Leale tiến hành sơ cứu, anh nhanh chóng nhận ra vết thương của Lincoln gây tử vong như thế nào.Coincidentally, a young and talented doctor by the name of Charles Leale was in attendance that night, hoping to catch a glimpse of the president. As Leale administered first aid, he quickly realized how fatal Lincoln’s wound was.
Rõ ràng là Abraham Lincoln sẽ không sống sót sau phát súng, nhưng không ai muốn ông chết trên sàn nhà hát bẩn thỉu. Vì vậy, anh ta được đưa qua đường để đến nhà trọ của Petersen House.It became clear that Abraham Lincoln would not survive the gunshot, but no one wanted him to die on a dirty theater floor. So he was carried across the street to the Petersen House boarding home.
7 giờ 21 phút sáng hôm sau, Lincoln trút hơi thở cuối cùng.At 7:21 the next morning, Lincoln took his last breath.
Giết Lincoln Ý tưởng chính # 6: John Wilkes Booth, kẻ giết Lincoln, trốn thoát đến Maryland, nhưng bị tìm thấy và bị bắn chết vài ngày sau đó.Killing Lincoln Key Idea #6: John Wilkes Booth, Lincoln’s killer, escapes to Maryland, but is found and shot dead days after.
Khi thông tin về cái chết của Lincoln được lan truyền, các lá cờ ở Washington đã được di chuyển lên nửa cột buồm và mọi người ở khắp nơi rơi vào trạng thái bàng hoàng. Chắc chắn, Nhà hát Ford được yêu mến một thời nay sẽ mãi mãi gắn liền với sự kiện bi thảm này.As word spread of Lincoln’s death, the flags in Washington were moved to half-mast and people everywhere fell into a state of shock. Certainly, the once beloved Ford’s Theater would now be forever associated with this tragic event.
Ngay sau đó, Phó Tổng thống Andrew Johnson tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ mười bảy của Hoa Kỳ.Soon after, Vice President Andrew Johnson was sworn in as the seventeenth president of the United States.
Một tuần sau, Lincoln được chôn cất, để lại Johnson với nhiệm vụ khó khăn là cố gắng hàn gắn vết thương chiến tranh của đất nước.A week later, Lincoln was buried, leaving Johnson with the difficult task of trying to heal the nation’s wounds of war.
Trong khi đó, một cuộc truy lùng đang được tiến hành để tìm Booth và những người có thể là đồng bọn của anh ta.Meanwhile, a manhunt was underway to find Booth and his possible accomplices.
Nhưng họ không gặp nhiều may mắn. John Wilkes Booth đã tìm đường thành công đến vùng nông thôn Maryland, cùng với David Herold, người cùng với Lewis Powell là đồng phạm thứ ba trong âm mưu ám sát.But they weren’t having much luck. John Wilkes Booth had successfully made his way to the Maryland countryside, accompanied by David Herold, who, along with Lewis Powell, was the third co-conspirator in the assassination plot.
Booth, tuy nhiên, đã ở trong tình trạng khốn khổ. Anh ấy đã làm vỡ xương mác của mình khi nhảy từ hộp trạng thái lên sân khấu. Làm cho vấn đề tồi tệ hơn, phản ứng của công chúng về cái chết của Lincoln không phải là điều mà Booth hy vọng. Thay vì được ca ngợi như một anh hùng, Booth được coi là kẻ thù của nhân dân.Booth, however, was in a miserable state. He’d shattered his fibula in the jump from the state box to the stage. Making matters worse, the public response to Lincoln’s death was not what Booth had hoped. Rather than being hailed as a hero, Booth was characterized as an enemy of the people.
Trong khi đó, Powell đã bị bắt ở Washington và dự kiến ​​sẽ bị treo cổ.Meanwhile, Powell had already been captured in Washington and was scheduled to be hung.
Booth và David Herold ẩn náu trong một ngôi nhà trang trại khi ngày tính toán của họ đến vào ngày 26 tháng 4 năm 1865.Booth and David Herold were holed up in a farmhouse when their day of reckoning came on April 26, 1865.
Hai kẻ đào tẩu đã nói với mọi người rằng họ là những người lính trước đây, nhưng những người đàn ông địa phương đã xác định được Booth và Herold từ các bức ảnh truy nã của họ và dẫn binh lính đến nơi ẩn náu của họ.The two fugitives had been telling everyone they were former soldiers, but local men identified Booth and Herold from their wanted photographs and led soldiers to their hideout.
Khi nhà chức trách đến nơi, Herold đã đầu hàng, nhưng Booth sau khi rút súng đã bị giết bởi một phát súng trường vào cổ. Trung sĩ Boston Corbett đã bắn viên đạn xuyên qua tủy sống của Booth và làm anh ta tê liệt từ cổ trở xuống.When the authorities arrived, Herold surrendered, but Booth, after pulling a gun, was killed by a rifle shot to the neck. Sergeant Boston Corbett fired the bullet that pierced Booth’s spinal cord and paralyzed him from the neck down.
Đến sáng, John Wilkes Booth, 26 tuổi, đã chết.By morning, the 26-year-old John Wilkes Booth was dead.
Đang đánh giá: Tóm tắt sách Killing LincolnIn Review: Killing Lincoln Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Vài ngày sau khi Nội chiến Hoa Kỳ kết thúc, năm 1865, Tổng thống Abraham Lincoln bị bắn chết. Anh ta trở thành nạn nhân của một âm mưu bạo lực do kẻ giết anh ta, John Wilkes Booth cầm đầu. Trong khi Lincoln có thể nhìn thấy cuộc chiến đã kết thúc, ông đã bỏ lại phía sau nhiệm vụ to lớn là hàn gắn một quốc gia bị chia cắt.A few days after the end of the American Civil War, in 1865, President Abraham Lincoln was shot dead. He fell victim to a violent conspiracy led by his killer, John Wilkes Booth. While Lincoln was able to see the war to its end, he left behind the immense task of healing a divided nation.
killing_lincoln.txt · Last modified: 2021/04/05 13:47 by bacuro