User Tools

Site Tools


guide_good_life_ancient_art_stoic_joy

A Guide to the Good Life: The Ancient Art of Stoic Joy Tiếng Việt

Lượt xem: 4

Bản tóm tắt cuốn sách A Guide to the Good Life: The Ancient Art of Stoic Joy (Hướng dẫn về cuộc sống tốt đẹp: Nghệ thuật cổ xưa của niềm vui khắc kỷ) của tác giả William B. Irvine dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịch Tiếng Việt Bản tiếng Anh
Hướng dẫn về cuộc sống tốt đẹp: Nghệ thuật cổ xưa của niềm vui khắc kỷA Guide to the Good Life: The Ancient Art of Stoic Joy
William B. IrvineWilliam B. Irvine
Nó nói về cái gì?What's it about?
Điều gì quan trọng nhất đối với bạn? Những mục tiêu có giá trị theo đuổi? Một Guide to the Good Life (2009) đã khắc phục những câu hỏi then chốt, hướng dẫn người đọc thông qua triết lý Stoic cổ của cuộc sống và cung cấp lời khuyên về việc làm thế nào để thực hành nó trong một thế giới hiện đại. Tập trung vào các mục tiêu của đức hạnh và sự thanh bình, cuốn sách này cho chúng ta thấy làm thế nào để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của chúng tôi.What's most important to you? What goals are worth pursuing? A Guide to the Good Life (2009) tackles these pivotal questions, guiding the reader through the ancient Stoic philosophy of life and offering advice on how to practice it in a modern world. Focused on the goals of virtue and tranquility, this book shows us how to find joy in our lives.
Một trong những nỗi sợ hãi lớn mà nhiều người trong chúng ta phải đối mặt là dù nỗ lực và phấn đấu đến đâu, cuối cùng chúng ta cũng sẽ phát hiện ra rằng chúng ta đã lãng phí cuộc đời mình. Trong cuốn Hướng dẫn về cuộc sống tốt đẹp, William B. Irvine đã khai thác trí tuệ của triết học Khắc kỷ, một trong những trường phái tư tưởng phổ biến và thành công nhất ở La Mã cổ đại, và cho thấy cách mà cái nhìn sâu sắc và lời khuyên của nó vẫn có thể áp dụng đáng kể vào cuộc sống hiện đại.One of the great fears many of us face is that despite all our effort and striving, we will discover at the end that we have wasted our life. In A Guide to the Good Life, William B. Irvine plumbs the wisdom of Stoic philosophy, one of the most popular and successful schools of thought in ancient Rome, and shows how its insight and advice are still remarkably applicable to modern lives.
Trong Hướng dẫn về cuộc sống tốt đẹp, Irvine đưa ra một bài thuyết trình mới mẻ về Chủ nghĩa Khắc kỷ, cho thấy triết lý cổ xưa này vẫn có thể hướng chúng ta đến một cuộc sống tốt đẹp hơn như thế nào. Sử dụng những hiểu biết sâu sắc về tâm lý và các kỹ thuật thực tế của trường phái Khắc kỷ, Irvine đưa ra một lộ trình cho bất kỳ ai đang tìm cách tránh cảm giác không hài lòng mãn tính đang hoành hành rất nhiều người trong chúng ta. Irvine xem xét các kỹ thuật Khắc kỷ khác nhau để đạt được sự yên tĩnh và chỉ ra cách áp dụng những kỹ thuật này vào cuộc sống của chúng ta. Khi làm như vậy, anh ấy mô tả những kinh nghiệm của bản thân khi thực hành chủ nghĩa Khắc kỷ và đưa ra những lời khuyên đầu tay có giá trị cho bất kỳ ai muốn sống tốt hơn bằng cách đi theo bước chân của những triết gia cổ đại này. Độc giả học cách giảm thiểu lo lắng, cách buông bỏ quá khứ và tập trung nỗ lực vào những điều chúng ta có thể kiểm soát, và cách đối mặt với những lời xúc phạm, đau buồn, tuổi già và những cám dỗ mất tập trung của danh vọng và tài sản. Chúng tôi học được từ Marcus Aurelius tầm quan trọng của việc chỉ đánh giá cao những thứ có giá trị thực sự và từ Epictetus, chúng tôi học cách hài lòng hơn với những gì chúng tôi có.In A Guide to the Good Life, Irvine offers a refreshing presentation of Stoicism, showing how this ancient philosophy can still direct us toward a better life. Using the psychological insights and the practical techniques of the Stoics, Irvine offers a roadmap for anyone seeking to avoid the feelings of chronic dissatisfaction that plague so many of us. Irvine looks at various Stoic techniques for attaining tranquility and shows how to put these techniques to work in our own life. As he does so, he describes his own experiences practicing Stoicism and offers valuable first-hand advice for anyone wishing to live better by following in the footsteps of these ancient philosophers. Readers learn how to minimize worry, how to let go of the past and focus our efforts on the things we can control, and how to deal with insults, grief, old age, and the distracting temptations of fame and fortune. We learn from Marcus Aurelius the importance of prizing only things of true value, and from Epictetus we learn how to be more content with what we have.
Cuối cùng, Hướng dẫn về cuộc sống tốt đẹp chỉ cho người đọc cách trở thành những người quan sát chu đáo về cuộc sống của chính họ. Nếu chúng ta quan sát bản thân khi đi công việc hàng ngày và sau đó suy ngẫm về những gì chúng ta đã thấy, chúng ta có thể xác định rõ hơn nguồn gốc của nỗi đau và cuối cùng tránh được nỗi đau đó trong cuộc sống của chúng ta. Bằng cách này, các nhà Khắc kỷ nghĩ, chúng ta có thể hy vọng đạt được một cuộc sống thực sự vui vẻ.Finally, A Guide to the Good Life shows readers how to become thoughtful observers of their own lives. If we watch ourselves as we go about our daily business and later reflect on what we saw, we can better identify the sources of distress and eventually avoid that pain in our life. By doing this, the Stoics thought, we can hope to attain a truly joyful life.
Thông tin về các Tác giảAbout the Author
William B Irvine là giáo sư triết học tại Đại học Bang Wright. Là tác giả của bảy cuốn sách, bao gồm Hướng dẫn cho cuộc sống tốt đẹp, ông cũng đã viết cho Huffington Post, Salon, Time và BBC. Anh ấy sống ở Dayton, Ohio.William B Irvine is professor of philosophy at Wright State University. The author of seven books, including A Guide to the Good Life, he has also written for the Huffington Post, Salon, Time, and the BBC. He lives in Dayton, Ohio.
Bạn đã bao giờ chờ đợi trong một hàng trong cửa hàng tạp hóa mà dường như không di chuyển chút nào. Bạn đã bắt đầu cảm thấy khó chịu và bực bội? Bạn có tự hỏi bản thân xem những khách hàng khác có thể đang làm gì không, và tại sao lại phải mất một thời gian dài vô lý như vậy. Nếu vậy, bạn biết sự thất vọng này có thể làm tiêu hao năng lượng của bạn và khiến bạn rơi vào tâm trạng tồi tệ như thế nào. Nhưng tất cả những điều này có thực sự cần thiết? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chỉ có thể học cách giữ bình tĩnh và không dao động trong những tình huống như thế này?Have you ever waited in a line in the grocery store that just doesn’t seem to move at all. Did you start feeling annoyed and frustrated? Did you ask yourself what the other customers could possibly be doing, and why on earth it’s taking such an unreasonably long time. If so, you know how this frustration can drain your energy and put you in a bad mood. But is this all really necessary? What if you could just learn to stay calm and unruffled in situations like this?
Ở Hy Lạp cổ đại, có những triết gia, sau này được gọi là Khắc kỷ, những người lập luận cho một cuộc sống điều độ và tự chủ hơn để đạt được sự bình yên trong tâm hồn và tránh thất vọng và đau đớn. Để đạt được mục tiêu này không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng bản tóm tắt cuốn sách này sẽ cho bạn thấy, tất cả chúng ta đều được trang bị những khả năng tinh thần cần thiết để kiểm soát cuộc sống của mình và đối phó một cách tỉnh táo với những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.In ancient Greece, there were philosophers, later known as Stoics, who argued for a life of moderation and greater self-control in order to achieve peace of mind and avoid frustration and pain. Reaching this goal is no easy task, but, as this book summary will show you, we’re all equipped with the necessary mental faculties to take control of our lives and deal soberly with things that are beyond our control.
Trong phần tóm tắt này của Hướng dẫn về cuộc sống tốt đẹp của William B. Irvine, bạn sẽ họcIn this summary of A Guide to the Good Life by William B. Irvine, you’ll learn
tại sao bị kẹt xe không đến nỗi tệ;why being stuck in traffic is not so bad;
tắm nước lạnh có liên quan gì đến cuộc sống trọn vẹn hơn; vàwhat taking a cold shower has to do with living a more fulfilling life; and
làm thế nào để đối phó với việc thua một trận đấu quần vợt.how to deal with losing a tennis match.
Hướng dẫn về Ý tưởng chính về Cuộc sống Tốt đẹp # 1: Chủ nghĩa khắc kỷ bắt nguồn từ một triết học Hy Lạp cổ đại dạy nghệ thuật sống tốt đẹp.A Guide to the Good Life Key Idea #1: Stoicism is rooted in an ancient Greek philosophy that taught the art of living a good life.
Nếu bạn là một đứa trẻ ở Hy Lạp vào khoảng năm 300 trước Công nguyên và cha mẹ bạn muốn bạn có được một nền giáo dục hàng đầu, thay vì gửi bạn đến trường kinh doanh như họ có thể ngày nay, họ sẽ gửi bạn để trở nên thành thạo trong việc nghiên cứu triết học. Một trong những trường phái chính của triết học Hy Lạp cổ đại, và vẫn còn được biết đến ngày nay, là trường phái Khắc kỷ.If you were a child in Greece around 300 BC and your parents wanted you to get a top education, rather than sending you off to business school as they might today, they would send you off to become well versed in the study of philosophy. One of the main schools of ancient Greek philosophy, and one that is still well known today, is the Stoic school.
Ngoài thuật hùng biện và logic, học sinh học triết học sẽ được dạy một triết lý sống, đó là nghệ thuật sống tốt đẹp. Nhưng điều này đòi hỏi điều gì, và tại sao bạn cần một triết lý sống vào thời đó - hoặc thậm chí ngày nay?Aside from rhetoric and logic, pupils studying philosophy would be taught a philosophy of life, that is, the art of living a good life. But what did this entail, and why would you need a philosophy of life back then – or even today?
Có một triết lý sống cũng giống như bạn có một bản đồ đường đi cho cuộc đời mình. Triết học truyền cảm hứng cho bạn để suy nghĩ về những gì bạn thực sự muốn, để bạn có thể trình bày rõ ràng và xác định mục tiêu của mình. Ví dụ, nếu bạn quyết định rằng mục tiêu của mình là trở nên quan tâm và chu đáo hơn, thì một triết lý sống sẽ giúp bạn tìm ra cách tiếp cận tốt nhất để đạt được mục tiêu này.Having a philosophy of life is a lot like having a road map for your life. Philosophy inspires you to reflect on what you really want, so that you are able to articulate and define your goals. For instance, if you decide that your goal is to be more caring and attentive, a philosophy of life will assist you in finding the best approach to reach this goal.
Ngược lại, việc không đặt ra mục tiêu có thể có nghĩa là bạn sống cuộc sống của mình theo cách mà bạn sẽ hối tiếc khi già đi.Conversely, failing to set out goals may mean that you live your life in a way that you’ll regret as you get older.
Nhưng xác định chính xác mục tiêu của bạn có thể khó khăn và mệt mỏi trong thế giới hiện đại, nơi mà hàng ngàn thứ gây xao nhãng cạnh tranh giành sự chú ý của bạn hàng ngày và khiến bạn không thể suy ngẫm về cuộc sống của mình.But pinpointing your goals can be tricky and tiresome in the modern world, where thousands of distractions compete for your attention on a daily basis and keep you from reflecting on your life.
Tuy nhiên, chủ nghĩa khắc kỷ có thể giúp bạn đi đúng hướng, vì nó dạy cho bạn một cách sống vừa phải; nó không rao giảng chủ nghĩa khổ hạnh tuyệt đối và sự tồn tại bằng miệng, cũng không phải chủ nghĩa khoái lạc tàn nhẫn. Các nhà Khắc kỷ ủng hộ một con đường trung dung, con đường điều độ.Stoicism can help point you in the right direction, however, as it teaches a moderate way of life; it preaches neither absolute asceticism and a hand-to-mouth existence, nor ruthless hedonism. The Stoics endorsed a middle way, the path of moderation.
Khi đó, một người theo chủ nghĩa Khắc kỷ có thể tận hưởng một bữa ăn ngon và sự bầu bạn, miễn là anh ta không lúc nào cũng phụ thuộc vào những thú vui đó. Trong thế giới vật chất hiện đại của chúng ta, những người theo chủ nghĩa Khắc kỷ sẽ cho rằng chúng ta không nên dựa vào những thứ có thể tiêu dùng được để hứa hẹn hạnh phúc ngắn ngủi. Đúng hơn, chúng ta nên tìm thấy hạnh phúc và niềm vui bên trong.A Stoic, then, could enjoy a good meal and companionship, as long as he didn’t depend on such pleasures all the time. In our modern, material world, the Stoics would argue that we shouldn’t rely on expendable goods that promise short-lived happiness. Rather, we should find happiness and joy within.
Hướng dẫn về Ý tưởng chính cho cuộc sống tốt đẹp # 2: The Stoics thấy hai mục tiêu trọng tâm đáng theo đuổiA Guide to the Good Life Key Idea #2: The Stoics saw two central goals worth pursuing
Chúng tôi thấy rằng việc đặt mục tiêu là quan trọng. Nhưng những mục tiêu sống nào mà các nhà Khắc kỷ theo đuổi? Họ cố gắng trở nên vừa có đức vừa có đức, và coi hai đức tính này là nguyên tắc cốt yếu để sống một cuộc sống tốt đẹp.We’ve seen that setting goals is important. But what kind of life goals did the Stoics pursue? They tried to be both virtuous and tranquil, and considered these two qualities to be the crucial tenets for living a good life.
Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét đức hạnh. Đạo đức có thể không nhớ đến những gì độc giả hiện đại nghĩ đến khi họ nghe từ “đức hạnh” ngày nay; nó không có nghĩa là sống như Mẹ Theresa. Đối với những người theo chủ nghĩa Khắc kỷ, sống một cuộc sống đạo đức có nghĩa là dẫn đầu cuộc sống mà chúng ta được tạo ra để sống.First, let's take a look at virtue. Being virtuous might not bring to mind what modern readers think of when they hear the word “virtue” today; it doesn't mean living like Mother Theresa. To the Stoics, living a virtuous life meant leading the life we were created to live.
Để hiểu thế nào là nhân đức, trước tiên chúng ta phải thừa nhận rằng, không giống như động vật, chúng ta có khả năng suy luận. Và vì chúng ta cũng là những sinh vật rất hòa đồng, chúng ta có những trách nhiệm nhất định đối với nhau. Vì vậy, nếu chúng ta có thể thấy rằng hành động của chúng ta có thể mang lại lợi ích không chỉ cho chúng ta mà còn cho những người xung quanh chúng ta, chúng ta nên chú ý đến điều này. Sống một cuộc sống đạo đức có thể có nghĩa là tôn kính cha mẹ của chúng ta, hoặc cảm thông đối với bạn bè của chúng ta và những người chúng ta sống cùng.To understand how to be virtuous, we must first acknowledge that, unlike animals, we have the ability to reason. And as we are also very sociable beings, we have certain responsibilities toward each other. So, if we can see that our actions can benefit not only us but also those around us, we should take heed of this. Living a virtuous life might mean honoring our parents, or being empathic toward our friends and those we live with.
Thứ hai, đó là mục tiêu của sự yên tĩnh. Bằng sự yên tĩnh, Stoics không đề cập đến một trạng thái trống rỗng, trơ trọi. Đúng hơn, sự yên tĩnh có được bằng cách loại bỏ mọi cảm xúc tiêu cực. Làm điều này cho phép cảm xúc tích cực của chúng ta tỏa sáng.Second, there is the goal of tranquility. By tranquility, the Stoics aren’t referring to a vacant, impassive state. Rather, tranquility is achieved by doing away with all negative emotions. Doing this allows our positive emotions to shine through.
Sự bình tĩnh tự nó có mối liên hệ chặt chẽ với đức tính tốt. Để trở thành người có đạo đức, bạn cần sử dụng sức mạnh của lý trí; điều tương tự cũng xảy ra để đạt được trạng thái tĩnh lặng của tâm trí. Sống yên tĩnh và do đó một cuộc sống tốt đẹp ngụ ý rằng bạn có thể kiểm soát bản thân, ngăn cảm xúc lấn át hoặc chi phối trí tuệ của bạn.Tranquility is itself closely connected to virtue. To become virtuous, you need to use your powers of reason; the same goes for reaching a tranquil state of mind. Leading a tranquil and thus a good life implies that you can take control of yourself, preventing your emotions from overwhelming you or dominating your intellect.
Ví dụ, nếu một người mới làm quen với Stoic bị kẹt xe và cơn tức giận của cô ấy đang tăng dần, cô ấy nên cố gắng không để cơn tức giận chiếm lấy mình. A Stoic hiểu rằng cảm giác tức giận, đặc biệt là khi bị giao thông chỉ đạo, là vô ích. Thay vào đó, cô ấy sẽ khảo sát tình hình và những thứ có thể kích hoạt cô ấy, sau đó sử dụng khả năng tinh thần của mình để giữ bình tĩnh.For example, if a novice Stoic is gridlocked in a traffic jam and her anger is steadily rising, she should aim not to let the anger take hold of her. A Stoic understands that feelings of anger, especially when directed at traffic, are futile. She would instead survey the situation and those things that might trigger her, and then use her mental faculties to stay calm.
Hướng dẫn về Ý tưởng Chìa khóa Cuộc sống Tốt # 3: Để chống lại tình trạng tiêu dùng vô độ, chúng ta phải học cách trân trọng những gì chúng ta đã có.A Guide to the Good Life Key Idea #3: In order to fight our consumerist insatiability, we must learn to appreciate what we already have.
Mặc dù rất nhiều người trong chúng ta tự cho rằng mình là những người khá cao quý và hợp lý, nhưng tất cả chúng ta đều có chung một điểm không hoàn hảo gây rắc rối: Chúng ta luôn muốn nhiều hơn, mặc dù nhiều người trong chúng ta nhận thức được rằng có được bất cứ thứ gì chúng ta muốn cuối cùng sẽ không làm chúng ta hạnh phúc hơn chúng tôi là.Even though a lot of us think of ourselves as fairly noble and reasonable people, we all share one troublesome imperfection: We always want more, even though many of us are aware that getting whatever it is we want won’t ultimately make us happier than we are.
Các nhà tâm lý học Shane Frederick và George Loewenstein gọi hiện tượng này là sự thích nghi theo chủ nghĩa khoái lạc, và nó diễn ra theo một tiến trình điển hình: Bạn ham muốn một vật sở hữu mới, chẳng hạn như TV màn hình rộng hoặc một chiếc túi xách hào nhoáng. Bạn mua nó và tận hưởng nó trong một thời gian ngắn, nhưng ngay sau đó món hàng mới của bạn bắt đầu gây khó chịu cho bạn.Psychologists Shane Frederick and George Loewenstein call this phenomenon hedonic adaption, and it follows a typical progression: You lust after a new possession, such as a wide-screen TV or a flashy handbag. You buy it and enjoy it for a short while, but soon your new item starts to bore you.
Trong thực tế, bạn thậm chí bắt đầu coi đó là điều hiển nhiên khi nó đang tồn tại trong cuộc sống của bạn. Sau đó, bạn bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó mới và tốt hơn, chẳng hạn như một chiếc tivi có màn hình rộng hơn. Rất nhiều người trong chúng ta đã trải qua điều này và có thể nhận ra nó như một vòng luẩn quẩn, trong đó chúng ta dường như không bao giờ có đủ.In fact, you even start to take it for granted now that it’s in your life. You then start looking for something new and better, such as a television with an even wider screen. A lot of us have experienced this and can recognize it as a vicious cycle, in which we simply never seem to have enough.
Nhưng làm thế nào bạn có thể giải thoát mình khỏi cái bẫy này? Stoics khuyên bạn nên ngừng coi những thứ bạn cho là đương nhiên, và thay vào đó hãy học cách trân trọng chúng. Thay vì khao khát ngày càng nhiều những điều mới, hãy rèn luyện bản thân để mong muốn những thứ bạn đã có.But how can you free yourself from this trap? The Stoics would advise you to stop taking the things you have for granted, and to instead learn to appreciate them. Rather than yearning for more and more new things, train yourself to want the things you already have.
Để đạt được mục tiêu này, Stoics đã phát triển các phương pháp để giúp người ta đánh giá cao sự vật và con người trong môi trường của mình. Một trong những phương pháp như vậy được gọi là hình dung tiêu cực.To this end, the Stoics developed methods to help one appreciate the things and people in one’s environment. One such method is called negative visualization.
Để có ý tưởng về cách hoạt động của hình dung tiêu cực, hãy tưởng tượng rằng những thứ và những người bạn coi thường, như gia đình hoặc bạn thân, đột nhiên biến mất. Cảm giác mất mát thật khủng khiếp, nhưng bài tập này cho bạn cơ hội để suy ngẫm về việc bạn may mắn như thế nào khi vẫn còn họ xung quanh bạn trong thực tế.For an idea of how negative visualization works, imagine that the things and people you take for granted, like family or close friends, suddenly vanish. The feeling of loss is awful, but this exercise gives you a chance to ponder how lucky you are to still have them around you in reality.
Hãy tận dụng cơ hội này để cảm thấy hạnh phúc hơn và trân trọng hơn tài sản cũng như những người xung quanh bạn. Học cách trân trọng những gì bạn có sẽ giúp bạn tận hưởng thế giới một cách sâu sắc hơn rất nhiều.Take this opportunity to feel happier and more appreciative of the possessions and people around you. Learning to appreciate what you have will help you enjoy the world in a much more profound way.
Hướng dẫn về Ý tưởng chính cho cuộc sống tốt đẹp # 4: Tự nguyện không thoải mái là một bước để đánh giá cao những người và sự vật trong cuộc sống của bạn.A Guide to the Good Life Key Idea #4: Voluntary discomfort is one step toward appreciating the people and things in your life.
Như với bài tập trong phần tóm tắt cuốn sách trước, khi chúng ta tưởng tượng mất đi một số thứ nhất định, chúng ta có xu hướng bắt đầu tận hưởng chúng nhiều hơn ở hiện tại. Nhưng nguyên tắc này có thể được thực hiện xa hơn.As with the exercise in the previous book summary, when we imagine losing certain things, we tend to start enjoying them more in the present. But this principle can be taken even further.
Thay vì chỉ đơn thuần hình dung về sự mất mát của những thứ khiến cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị và thoải mái, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cố tình kiêng kị chúng? Đây là một cách thực hành mà tác giả gọi là sự khó chịu tự nguyện và nó dựa trên cái mà Nhà khắc kỷ La Mã nổi tiếng gọi là “thực hành nghèo đói.” Tuy nhiên, không cần phải lo lắng; bạn không cần phải bỏ đói hoặc tự đánh mình. Trên thực tế, những người theo chủ nghĩa Khắc kỷ chỉ có cảm giác khó chịu nhẹ trong tâm trí.Rather than merely picturing the loss of things that make our lives enjoyable and comfortable, what if we deliberately abstain from them? This is a practice the author calls voluntary discomfort and it’s based on what the famous Roman Stoic Seneca called “to practice poverty.” There’s no need to worry, however; you don’t need to starve or flog yourself. In fact, the Stoics only had mild discomfort in mind.
Bạn có thể hỏi tại sao bạn lại muốn tự nguyện làm cho mình không thoải mái. Lý do đầu tiên là bạn phải tự làm mình cứng rắn hơn, để cảm giác khó chịu của bạn sẽ bớt đi nếu bạn thấy mình đang ở trong một tình huống thực sự đau đớn. Và thứ hai, bạn có thể tận hưởng sự thoải mái của mình tốt hơn khi bạn quay lại với nó, vì bạn không còn coi đó là điều hiển nhiên nữa.You might ask why you would want to voluntarily make yourself uncomfortable. Well, the first reason is to harden yourself, so that your discomfort would be less if you found yourself in a truly painful situation. And second, you can better enjoy your comfort when you return to it, since you no longer take it for granted.
Bạn có thể bắt đầu sử dụng chiến thuật này theo những cách rất nhỏ. Ví dụ, bạn có thể đạp xe thay vì lái ô tô, tắm nước lạnh hoặc thậm chí ăn mặc ít lớp hơn trong những tháng mùa đông. Bằng cách này, bạn sẽ nâng cao cảm giác thích thú khi dắt xe ra ngoài và sau này sẽ tận hưởng vòi sen nước nóng lâu hoặc mặc quần áo thoải mái.You can start to employ this tactic in very small ways. You could, for example, ride your bike instead of driving your car, take cold showers or even dress with fewer layers during the winter months. This way, you’ll enhance the pleasure you get from taking your car out, and will relish long, hot showers or your comfy clothing later on.
Bạn cũng có thể thỉnh thoảng tránh những thú vui nhất định, vì điều này sẽ giúp bạn kiểm soát được sự thôi thúc của mình. Việc kiêng khem như vậy có thể khá có lợi, vì cảm giác mạnh tạm thời, chẳng hạn như cảm giác mạnh do ma túy cung cấp, có thể dễ dàng trở nên mạnh mẽ hơn ý muốn của chúng ta khi gạt chúng sang một bên, và có thể trở thành lực lượng chi phối cuộc sống của chúng ta.You might also choose to abstain from certain pleasures occasionally, as this will help you control your urges. Such abstinence can be quite beneficial, since temporary thrills, such as those provided by drugs, can easily become more powerful than our will to leave them aside, and can become a dominant force in our lives.
Kiêng cữ có thể thúc đẩy ý chí kiên cường và cứng rắn, vì vậy có lẽ thỉnh thoảng chúng ta có thể quyết định chống lại ly rượu vang hay chiếc bánh quy thơm ngon đó.Abstinence can promote a strong and stoic sense of willpower, so perhaps we could decide against that glass of wine or that delicious cookie once in a while.
Hướng dẫn về Ý tưởng Chìa khóa Cuộc sống Tốt đẹp # 5: Thay đổi thái độ của bạn đối với những điều bạn không thể kiểm soát.A Guide to the Good Life Key Idea #5: Change your attitude toward things you can't control.
Thật dễ dàng để vượt qua thứ mà chúng ta muốn có nhưng không thể có được, cho dù đó là một gia đình hoàn hảo hay sự nghiệp lớn đó. Nhưng những thứ này phần lớn nằm ngoài tầm tay của chúng ta. Vấn đề là chúng ta đã để chúng gây rắc rối cho chúng ta khi chúng ta không có được chúng.It’s easy to pine over something we want to have but just can’t get, whether it’s a perfect family or that big career break. But these things are largely out of our hands. The problem is that we let them trouble us when we don’t get them.
Vì vậy, những gì một Stoic sẽ làm gì? Họ sẽ tách những thứ họ có thể kiểm soát khỏi những thứ nằm ngoài tầm ảnh hưởng của họ. Sau đó, họ sẽ từ bỏ việc theo đuổi những thứ không thể kiểm soát, và tập trung vào việc tìm kiếm hạnh phúc thông qua những điều nằm trong khả năng của họ.So what would a Stoic do? They would separate the things they can control from the things that are beyond their influence. They would then abandon the pursuit of uncontrollable things, and focus on finding happiness through that which is within their power.
Ví dụ, việc trời đổ mưa cả ngày nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Vì vậy, chúng ta không nên để những thay đổi của thời tiết làm phiền chúng ta; chúng ta nên nắm lấy chúng. Để chúng nằm dưới da của chúng ta chỉ đơn giản là khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.For example, whether it pours rain all day is out of our control. Therefore, we shouldn’t let changes in the weather perturb us; we should embrace them. Letting them get under our skin simply makes everything feel worse.
Bạn cũng có thể kiểm soát bản thân cũng như các mục tiêu và giá trị mà bạn đang sống. Không gì và không ai có thể ngăn cản bạn trở thành một người đức hạnh, vui vẻ, đáng tin cậy và tha thứ.You can also exercise control over yourself and the goals and values you live by. Nothing and nobody can prevent you from becoming a virtuous, joyful, trustworthy and forgiving person.
Nhưng còn một số thứ mà bạn có một số, nhưng chưa hoàn thành, kiểm soát được, chẳng hạn như bạn có thắng một trận quần vợt hay không. Vì thắng hay thua không hoàn toàn nằm trong tay bạn, bạn không nên đặt mục tiêu thắng trận đấu - một mục tiêu bên ngoài vượt quá khả năng của bạn - vì điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải gánh chịu sự thất vọng tiềm tàng. Cách tốt nhất của hành động sẽ là nội tâm hóa mục tiêu của bạn.But what about some things over which you have some, but not complete, control, such as whether or not you win a tennis match. Since winning or losing is not entirely in your hands, you shouldn’t aim to win the match – an external goal beyond your power – because that would mean setting yourself up for potential disappointment. The best course of action would be to internalize your goal.
Điều này có nghĩa là xác định lại mục tiêu của bạn như một cái gì đó trong tầm kiểm soát của bạn. Mục tiêu mới của bạn trong trận đấu quần vợt sau đó sẽ chỉ đơn giản là chơi hết khả năng của bạn. Do đó, bạn sẽ không phải bối rối nếu thua cuộc, miễn là bạn đã đạt được mục tiêu thi đấu hết mình.This means redefining your goal as something within your control. Your new goal in the tennis match would then be simply to play to the best of your ability. Consequently, you won't be crestfallen if you lose, as long as you achieved your goal of playing at your best.
Điều kỳ diệu ở đây là khi bạn tập trung vào bản thân và khả năng của mình, trái ngược với việc giành chiến thắng trong trận đấu quần vợt, bạn có thể thực sự thể hiện tốt hơn và làm như vậy sẽ nâng cao cơ hội chiến thắng của bạn - bằng cách không tập trung vào chiến thắng!The magical thing here is that when you focus on yourself and your abilities, as opposed to winning the tennis match, you might actually perform better, and in doing so heighten your chances of winning – by not focusing on winning!
Hướng dẫn về Ý tưởng Chìa khóa Cuộc sống Tốt # 6: Nổi giận về người khác hoặc tìm kiếm sự chấp thuận của họ là vô nghĩa.A Guide to the Good Life Key Idea #6: It’s pointless to get angry about others or seek their approval.
Mọi người đều biết cảm giác khi một bình luận ngu ngốc của đồng nghiệp hoặc bạn bè khiến bạn khó chịu đến mức làm hỏng cả ngày của bạn. Những người theo chủ nghĩa Khắc kỷ sẽ xem xét tình huống này và nói rằng bạn để người khác làm phiền sự yên tĩnh của mình. Nhưng thật khó để giữ bình tĩnh khi đối mặt với những kẻ khó chịu và xấu tính, vậy bạn có thể làm gì?Everyone knows the feeling of when a stupid comment by a coworker or friend irks you so much that it essentially ruins your day. The Stoics would look at this situation and say that you let others disturb your tranquility. But it’s hard to remain tranquil when dealing with annoying and mean-spirited people, so what can you do?
Đứng đầu danh sách lớn những điều chúng ta không thể thay đổi là gạch đầu dòng đọc “người khác”, hay chính xác hơn là “khuyết điểm của người khác”. Tuy nhiên, vì đôi khi bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc tương tác với người khác, nên việc gia tăng khả năng chịu đựng của bạn thay vì trở nên trầm trọng hơn, điều này chỉ làm trầm trọng thêm tình hình.Topping the grand list of things we cannot change is a bullet point reading “other people,” or more precisely, “other people's flaws.” Yet, since you sometimes have no choice but to interact with others, it pays to increase your tolerance instead of getting aggravated, which only exacerbates the situation.
Để khoan dung hơn với hành vi của người khác, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta đều có lỗi. Tất cả chúng ta đều trải qua sự đố kỵ, thất vọng, thiếu hiểu biết, v.v. và không ai trong chúng ta muốn có những điểm yếu này, nhưng có thể dễ dàng rơi vào những kiểu hành vi tiêu cực. Thật vậy, mọi người có thể có khuynh hướng đối với một số hành vi nhất định. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là hướng tới sự thấu hiểu và khoan dung.To be more tolerant of others’ behavior, we should remember that we all have faults. We all experience envy, frustration, ignorance and so on, and none of us want to have these weaknesses, but it can be easy to fall into negative types of behaviors. Indeed, people might just be predisposed toward certain behaviors. The best we can do is aim for understanding and tolerance.
Một điều khác mà chúng ta không thể kiểm soát là ý kiến ​​của người khác về chúng ta. Dù chúng ta có nỗ lực bao nhiêu đi nữa, một số người sẽ tìm ra khuyết điểm trong việc chúng ta làm và hình thành ý kiến ​​tiêu cực. Biết được điều này, tốt nhất bạn nên ngừng tìm kiếm sự đồng tình của người khác và tập thói quen thờ ơ với ý kiến ​​của họ.Another thing we can't control is other people's opinion of us. No matter how much effort we put in, some people will find a flaw in what we do and form a negative opinion. Knowing this, it’s best to stop seeking the approval of others and practice indifference toward their opinion.
Cố gắng giành được sự ngưỡng mộ của người khác có nghĩa là cấp cho họ quyền lực đối với chúng ta, bởi vì chúng ta buộc phải làm những điều có lợi cho chúng ta. Đồng thời, chúng ta buông xuôi những điều có thể khiến họ không thích chúng ta, ngay cả khi những điều này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta.Striving to obtain other people's admiration means granting them power over us, because we’re forced to do things that will hold us in their favor. By the same token, we surrender the things that could make them dislike us, even if these things mean a lot to us.
Tìm kiếm sự ngưỡng mộ của người khác cũng có nghĩa là phải thích ứng với những ý tưởng thành công của người khác. Ví dụ, nếu bạn sống ở Tây bán cầu, nơi thành công thường đồng nghĩa với giàu có, bạn có thể phải dành cả đời để cố gắng xây dựng tài sản để có được sự ngưỡng mộ của mọi người, bất kể tiền bạc cuối cùng có làm bạn hạnh phúc hay không.Seeking the admiration of others also means having to adapt to other people's ideas of success. For example, if you live in the Western hemisphere, where being successful is usually synonymous with being rich, you might have to spend your life trying to build a fortune in order to gain people's admiration, regardless of whether money will ultimately make you happy.
Hướng dẫn về Ý tưởng chính cho cuộc sống tốt đẹp # 7: Chúng ta không nên để sự giàu có làm hỏng chúng ta.A Guide to the Good Life Key Idea #7: We should not let wealth corrupt us.
Hành động theo đuổi sự giàu có thường được coi là một mục tiêu theo đuổi đáng mơ ước và danh giá, vì nó được cho là khiến chúng ta hạnh phúc. Nhưng những người theo chủ nghĩa Khắc kỷ nghĩ gì về điều này và họ nhìn nhận tiền như thế nào?The very act of chasing after riches is commonly seen as a desirable and honorable pursuit, as it’s supposed to make us happy. But what do the Stoics think about this and how do they view money?
Theo Stoics, trạng thái tinh thần của bạn đóng góp nhiều vào hạnh phúc hơn là sự giàu có.According to the Stoics, your mental state contributes far more to your happiness than wealth.
Ví dụ, nhà triết học Khắc kỷ Musonius đã nói rằng tiền bạc sẽ không xoa dịu nỗi buồn của chúng ta. Bằng chứng là, ông chỉ đơn giản lưu ý rằng thế giới của chúng ta đầy rẫy những người giàu có nhưng khốn khổ. Tuy nhiên, anh ấy không dừng lại ở đó - anh ấy đã đi một bước xa hơn khi khẳng định rằng tiền trên thực tế có thể khiến chúng ta khốn khổ.For instance, the Stoic philosopher Musonius stated that money won't soothe our sorrows. As evidence, he simply noted that our world is full of wealthy, yet wretched people. He didn’t stop there, however – he went a step further to claim that money can in fact make us miserable.
Bản thân Musonius từng cho một người bạn vay một số tiền lớn, người này thực chất là kẻ mạo danh. Đáng ngạc nhiên, thay vì yêu cầu kẻ giả mạo trả lại tiền cho mình, Musonius cười nói rằng nếu kẻ này là kẻ mạo danh, anh ta xứng đáng được nhận tiền.Musonius himself once lent a large amount of money to a friend, who actually turned out to be an impostor. Surprisingly, instead of demanding the imposter return his money, Musonius said with a smile that if this person is an impostor, he deserves the money.
Nhưng tiền bạc hay một cuộc sống xa hoa thực sự có thể khiến chúng ta không hạnh phúc như thế nào? Những người theo chủ nghĩa Khắc kỷ cho rằng sống trong sự sang trọng là một mong muốn phi tự nhiên không thể thực hiện được.But how can money or a life of luxury actually make us unhappy? The Stoics argue that living in opulence is an unnatural desire that cannot be fulfilled.
Điều này có thể khiến bạn nhớ đến hiện tượng mà chúng ta đã thảo luận trước đó được gọi là sự thích ứng theo chủ nghĩa khoái lạc, cũng áp dụng cho sự xa xỉ. Nếu bạn đang sống trong cuộc sống xa hoa, không chỉ bạn sẽ luôn khao khát sự sang trọng hơn mà còn đánh mất sự trân trọng của mình đối với những điều bình dị trong cuộc sống.This may remind you of the phenomenon we discussed earlier called hedonic adaptation, which also applies to luxury. If you’re living in luxury, not only will you always crave more luxury, but you’ll also lose your appreciation for the simple things in life.
Lấy thức ăn làm ví dụ. Khi còn là sinh viên, bạn có thể say sưa với một bát Mac 'n' Cheese và một ly sữa, nhưng sau này, sự thèm ăn của bạn có thể chỉ được thỏa mãn bởi một món risotto lạ mắt và một loại rượu đắt tiền, hoặc có thể là một món salad frisée trẻ em, phủ trên cùng với atisô om và đậu fava. Những thèm muốn không bao giờ dứt này có nghĩa là chúng ta trở thành nô lệ cho mong muốn ngày càng nhiều hơn.Take food, for example. While a student, you might revel in a bowl of Mac ‘n’ Cheese and a glass of milk, but, later on, your appetite might only be satisfied by a fancy risotto and an expensive wine, or perhaps a baby frisée salad, topped with braised artichokes and fava beans. These never-ending cravings mean that we become slaves to the desire for more and more.
Ngược lại, hãy hình dung một người Khắc kỷ duy trì một chế độ ăn kiêng đơn giản. Nếu anh ta rất đói, anh ta ăn một quả táo. Khi anh ta được thực hành trong việc tận hưởng những điều đơn giản, anh ta có thể cảm thấy thích thú với quả táo giống như một người giàu có ăn một miếng bít tết T-bone đắt tiền.Picture, in contrast, a Stoic who maintains a simple diet. If he is very hungry, he eats an apple. As he is practiced in enjoying the simple things, he might take just as much delight in the apple as a wealthy person takes in an expensive T-bone steak.
Hướng dẫn về Ý tưởng chính trong cuộc sống tốt đẹp # 8: Các nhà khắc kỷ có thể dạy chúng ta cách đối phó với đau buồn và tuổi già.A Guide to the Good Life Key Idea #8: The Stoics can teach us to deal with grief and old age.
Một số chủ đề đặc biệt khó chịu khi nghĩ về và, đối với gần như tất cả chúng ta, cái chết là một trong số đó. Vậy Stoics phải đối phó với nó như thế nào?Some topics are particularly unpleasant to think about and, for nearly all of us, death is one of them. So how do Stoics deal with it?
Những người theo thuyết khắc kỷ nói rằng khi người mà chúng ta yêu thương qua đời, phản ứng tự nhiên nhất là đau buồn. Rất may, họ cũng đưa ra những cách để ngăn chặn sự đau buồn này tiêu diệt chúng ta.Stoics say that when someone we love passes away, the most natural reaction is to grieve. Thankfully, they also offer ways to prevent this grief from consuming us.
Trên thực tế, có một cách để giảm bớt sự đau buồn của chúng ta trước khi nó xảy ra bằng cách sử dụng một chiến lược mà chúng ta đã xem xét: hình dung tiêu cực. Nếu chúng ta chiêm ngưỡng cái chết của người khác, chúng ta có thể bảo vệ khỏi cú sốc về cái chết của họ. Theo một nghĩa nào đó, hình dung này chuẩn bị cho chúng ta.In fact, there is a way to reduce our grief before it even happens using a strategy that we've already looked at: negative visualization. If we contemplate the death of others, we can protect against the shock of their death. In a sense, this visualization prepares us for it.
Hơn nữa, nó khuyến khích chúng ta đánh giá cao hơn những người thân thiết với chúng ta và đối xử tốt hơn với họ. Nếu chúng ta tử tế với họ khi họ vẫn còn sống, chúng ta sẽ không hối tiếc về cách chúng ta đã đối xử với họ khi họ qua đời.Furthermore, it encourages us to become more appreciative of those close to us and to treat them better. If we are kind to them while they’re still alive, we won’t regret how we treated them when they pass away.
Ngoài hình dung tiêu cực, chúng ta có thể sử dụng lý trí để xoa dịu nỗi đau của mình. Chúng ta có thể nghĩ rằng người mà chúng ta đã mất sẽ không muốn chúng ta phải dằn vặt và chán nản, mà muốn chúng ta biết ơn khoảng thời gian chúng ta đã dành cho nhau và trân trọng tất cả những kỷ niệm êm đềm của chúng ta về họ.In addition to negative visualization, we can use reason to soothe our grief. We could take the view that the person we lost wouldn't want us to be tormented and depressed, but would prefer us to be grateful for the time we spent together and to cherish all our pleasant memories of them.
Đối phó với cái chết của người khác là một chuyện, nhưng còn của chúng ta thì sao? Khi chúng ta già đi và viễn cảnh cái chết sắp xảy ra, chúng ta rất dễ rơi vào suy nghĩ tiêu cực hoặc trầm cảm.Dealing with someone else’s death is one thing, but what about our own? As we age and the prospect of death becomes imminent, it’s easy to fall into negative thinking or depression.
Tuổi già buộc chúng ta phải suy ngẫm về cái chết một cách cẩn thận hơn. Ở tuổi trẻ, cái chết là điều xa vời và theo một nghĩa nào đó, chúng ta sống dưới ảo tưởng rằng chúng ta bất tử. Vì vậy, những người trẻ mất một số ngày của họ là điều hiển nhiên và thậm chí có thể cảm thấy cuộc sống nhàm chán đôi khi. Nếu đó là trường hợp của bạn, một người theo phái Khắc kỷ sẽ nói rằng bạn nên học cách trân trọng cuộc sống của mình.Old age forces us to contemplate death more carefully. In youth, death is distant and in a sense we live under the illusion that we are immortal. Thus, the youthful take some of their days for granted and maybe even find life boring at times. If that were the case for you, a Stoic would say you should learn to cherish your life.
Một người ở tuổi vị thành niên có thể nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn những đứa cháu của họ nếu họ chọn đón nhận mỗi ngày thay vì coi bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống của họ là điều hiển nhiên.An octogenarian could get more joy out of life than their grandchildren if they chose to embrace every day instead of taking any aspect of their life for granted.
Hướng dẫn về Ý tưởng chính trong cuộc sống tốt đẹp # 9: Trở thành một người theo chủ nghĩa Khắc kỷ sẽ thay đổi cuộc đời bạn - nhưng bạn không nên vội vàng.A Guide to the Good Life Key Idea #9: Becoming a Stoic will change your life – but you shouldn’t rush.
Bây giờ chúng ta đã thấy những lời khuyên cuộc sống mà các nhà triết học Khắc kỷ có thể đưa ra cho chúng ta, làm thế nào chúng ta có thể tự phát triển tính khí Khắc kỷ? Hay nói cách khác, tại sao lại trở thành một Stoic và những lợi ích là gì?Now that we've seen what life advice Stoic philosophers can offer us, how can we develop a Stoic temperament ourselves? Or, to put it differently, why become a Stoic and what are the benefits?
Vì chủ nghĩa Khắc kỷ là một triết lý sống, nó có thể cung cấp cho chúng ta phương hướng và ý nghĩa cuộc sống. Nó cho chúng ta thấy những gì đáng để theo đuổi, chẳng hạn như sự yên tĩnh, và những gì không, chẳng hạn như niềm vui bên ngoài. Như vậy, đó là một cách để đơn giản hóa cuộc sống của chúng ta.Since Stoicism is a life philosophy, it can give our life direction and meaning. It shows us what is worth pursuing, such as tranquility, and what is not, such as external pleasure. As such, it is a way to greatly simplify our lives.
Một lợi ích khác của việc trở thành người theo chủ nghĩa Khắc kỷ là việc ra quyết định trở nên dễ dàng hơn. Tất cả những gì bạn phải làm là xác định xem một quyết định có giúp ích hay cản trở sự yên tĩnh của bạn, và liệu nó có giúp bạn đạt được những mục tiêu mà bạn đã đặt ra cho mình hay không. Bước đơn giản này làm giảm nguy cơ đi sai đường trong cuộc đời bạn và làm điều gì đó mà bạn có thể hối tiếc sau này.Another benefit of being a Stoic is that decision-making becomes easier. All you have to do is determine whether a decision helps or hinders your tranquility, and whether or not it will help you attain the goals you have set for yourself. This simple step diminishes the chances of taking a wrong turn in your life and doing something that you may regret later.
Nếu trở thành một Stoic nghe có vẻ giống như cuộc sống dành cho bạn, thật tuyệt. Nhưng hãy từ từ - chuyển đổi qua đêm không phải là cách.If becoming a Stoic sounds like the life for you, great. But take it slow – an overnight conversion is not the way.
Phát triển tính khí Khắc kỷ cần thời gian và nỗ lực, vì vậy hãy dần dần áp dụng từng kỹ thuật, từng kỹ thuật một. Một khởi đầu tốt là thực hành hình dung tiêu cực; điều này sẽ giúp bạn quen với ý nghĩ không có những thứ và những người mà bạn trân trọng.Developing a Stoic temperament takes time and effort, so gradually apply each technique, one at a time. A good start is practicing negative visualization; this will get you used to the idea of being without the things and people that you value.
Sau đó, bạn có thể ghi lại những điều trong cuộc sống nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và cố gắng chấp nhận chúng. Tiếp theo, bạn có thể làm cho bản thân nhận thức được những thứ bạn có một số - nhưng không phải tất cả - kiểm soát. Khi bạn nhận thấy chúng, hãy nghĩ đến cách bạn có thể xác định các mục tiêu của mình liên quan đến chúng, như trong ví dụ về trận đấu quần vợt trước đó. Hãy nhớ rằng, thay vì đặt mục tiêu thắng trận đấu, hãy đặt mục tiêu để nỗ lực hết mình.Then, you could perhaps take note of the things in your life that are beyond your control and try to accept them. Next, you could make yourself aware of the things you have some  – but not all – control over. As you notice them, think of how you can internalize your goals related to them, like in the example of the tennis match earlier. Remember, instead of aiming to win the match, make the goal to do your best.
Cuối cùng, hãy cố gắng không chiếu những điều tiêu cực lên người khác. Hãy nhớ rằng mọi người đều có lỗi của họ! Khi bạn thực hành các bước này, bạn sẽ thấy mình ở trong một trạng thái tâm trí có lợi hơn nhiều để trải nghiệm niềm vui thuần khiết.Lastly, try not to project negatively onto other people. Keep in mind that everyone has their faults! As you practice these steps, you’ll find yourself in a state of mind that is far more conducive to experiencing the pure joy of being.
Xem lại: Hướng Dẫn Tóm Tắt Sách Cuộc Sống HayIn Review: A Guide to the Good Life Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Triết học khắc kỷ khuyên chúng ta nên hướng tới sự yên tĩnh và đức hạnh, học cách điều phục những cảm xúc tiêu cực và tận hưởng điều độ. Bằng cách sống theo trường phái Khắc kỷ, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui trong những điều và những người xung quanh chúng ta cũng như trong chính bản thân mình.Stoic philosophy advises us to aim for tranquility and virtue, learn to subdue negative emotions and enjoy moderation. By living a Stoic life, we can find joy in the things and people we have around us, and within ourselves.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Xếp hạng sự yên tĩnh hơn cảm xúc tiêu cực.Rank tranquility over negative emotions.
Dành ra một chút thời gian mỗi ngày để suy ngẫm về những gì bạn đang làm và cảm giác của nó. Hãy tự hỏi bản thân: Hôm nay mình có để ý nghĩ tiêu cực nào lấn át mình không? Họ đến từ đâu vậy? Có ý nghĩa gì khi có chúng không? Làm thế nào mà yên tĩnh hơn lại có thể thay đổi tình hình?Carve out some time each day to reflect on what you've been doing and how it made you feel. Ask yourself: Did I let any negative thoughts overwhelm me today? Where did they come from? Was there any sense in having them? How could being more tranquil have changed the situation?
Đề xuất đọc thêm: Bữa sáng với đòn roi Socrates của Robert Rowland SmithSuggested further reading: Breakfast with Socrates whips by Robert Rowland Smith
Bữa sáng với Socrates giúp bạn trải qua một ngày bình thường với những bài bình luận từ những nhà tư tưởng đáng kính nhất trong lịch sử, giải thích chính xác những đóng góp lớn của họ đối với triết học, tâm lý học, xã hội học và thần học tác động đến thói quen hàng ngày của bạn như thế nào: thức dậy với Descartes, chuẩn bị tinh thần cho một thế giới xung đột Freud, và khi bạn đi làm, hãy phục tùng chế độ nô lệ làm công ăn lương của Marx hoặc chấp nhận đạo đức làm việc của Weber. Tranh luận với các nhà nữ quyền Pháp và sau đó ngâm mình trong bồn nước ấm, sủi bọt trong ý thức cao độ của Đức Phật. Cuối cùng, kết thúc một ngày bằng cách trôi đi trong vô thức tập thể của Jung.Breakfast with Socrates whips you through a normal day with commentary from history’s most venerated thinkers, explaining exactly how their major contributions to philosophy, psychology, sociology and theology impact your daily routine: wake up with Descartes, brace yourself for a world of Freudian conflict, and when you go to work, either submit to Marx’s wage slavery or embrace Weber’s work ethic. Argue with French feminists and then slip into a warm bath, bubbling in Buddha’s heightened consciousness. Finally, end the day by drifting away into Jung’s collective unconscious.
guide_good_life_ancient_art_stoic_joy.txt · Last modified: 2021/08/07 00:15 by bacuro