User Tools

Site Tools


game_changers

Game Changers: What Leaders, Innovators, and Mavericks Do to Win at Life

Lượt xem: 44

Bản dịch dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa); Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịchBản tiếng Anh
Game Changers: Những nhà lãnh đạo, những nhà đổi mới và Mavericks làm gì để giành chiến thắng trong cuộc sốngGame Changers: What Leaders, Innovators, and Mavericks Do to Win at Life
Dave AspreyDave Asprey
Game Changers (2018) kết tụ trí tuệ của 450 nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà khoa học, vận động viên, tác giả, nghệ sĩ, nhà báo và những cá nhân hàng đầu trong lĩnh vực của họ. Sau đó, nó kết hợp trí tuệ đó ​​với sự hiểu biết về sinh học và tâm lý con người. Kết quả? Một cuốn sách hướng dẫn thực tế và rộng rãi để thành công.Game Changers (2018) condenses the wisdom of 450 highly successful business leaders, scientist, athletes, authors, artists, journalist and other individuals at the top of their fields. It then combines that wisdom with an understanding of human biology and psychology. The result? A wide-ranging and practical guidebook to success.
Nó dành cho ai?Who is it for?
Những người đang tìm kiếm một cách tiếp cận khoa học hơn để tự giúp đỡThose looking for a more scientific approach to self-help
Những người muốn thay đổi chế độ ăn, ngủ hoặc chế độ tập thể dụcIndividuals who want to change their diets, sleep patterns or exercise regimes
Ai muốn thoát khỏi sợ hãi và căng thẳngWhoever wants to escape fear and stress
Thông tin về các Tác giảAbout the author
Dave Asprey là một doanh nhân trong ngành công nghệ, người đã thành lập Bulletproof Coffee, Bulletproof Nutrition và Bulletproof 360, Inc. Ông là tác giả bán chạy nhất của New York Times của Head Strong và The Bulletproof Diet. Anh cũng dẫn chương trình Bulletproof Radio, một podcast từng đoạt Giải thưởng Webby.Dave Asprey is a tech-industry entrepreneur who founded Bulletproof Coffee, Bulletproof Nutrition and Bulletproof 360, Inc. He is the New York Times best-selling author of Head Strong and The Bulletproof Diet. He also hosts Bulletproof Radio, a Webby Award-winning podcast.
Có một lý do tại sao những cuốn sách tự cải thiện bản thân thường lấy tín hiệu từ khoa học. Nếu bạn muốn cải thiện bản thân, trước tiên bạn phải hiểu điều gì khiến cơ thể và tâm trí của bạn hoạt động - hệ thống vận hành thể chất và tinh thần của bạn, có thể nói như vậy. Với sự hiểu biết đó, bạn có thể kiểm soát hệ thống đó và làm cho nó hoạt động theo cách bạn muốn.There’s a reason self-improvement books often take their cues from science. If you want to improve yourself, you first have to understand what makes your body and mind tick – your physical and mental operating system, so to speak. With that understanding in place, you can then take control of that system and make it work the way you want it to.
Thuật ngữ quan trọng ở đây là “hệ thống”. Đó là số ít, chứ không phải là “hệ thống” số nhiều. Cơ thể và tâm trí của bạn là những khía cạnh liên quan đến nhau của một tổng thể duy nhất, mà cuối cùng bắt nguồn từ sinh học của bạn. Bằng cách vận dụng có chủ đích sinh học đó, bạn có thể đưa cơ thể và tâm trí của mình hòa hợp tốt hơn với nhau và với mục tiêu của mình. Biohacking là phương pháp thực hiện điều đó.The key term here is “system.” That’s singular, rather than the plural “systems.” Your body and mind are interrelated aspects of a single, overall whole, which is ultimately rooted in your biology. By intentionally manipulating that biology, you can bring your body and mind into better harmony with each other and your goals. Biohacking is the practice of doing just that.
Trong phần tóm tắt cuốn sách này, bạn sẽ tìm hiểu một số nguyên tắc chính của biohacking, cùng với một số ứng dụng hữu ích nhất của chúng. Chúng không được kéo ra khỏi không khí loãng. Các nguyên tắc này được xây dựng dựa trên sự hiểu biết về sinh học và tâm lý con người, trong khi các ứng dụng được rút ra từ các cuộc phỏng vấn tác giả Dave Asprey thực hiện với 450 cá nhân thành công cao. Những cá nhân này đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kinh doanh, thể thao, khoa học và nghệ thuật.In this book summary, you’ll learn some of the main principles of biohacking, along with some of their most helpful applications. These aren’t pulled out of thin air. The principles are built on an understanding of human biology and psychology, while the applications are derived from interviews the author, Dave Asprey, conducted with 450 highly successful individuals. These individuals come from a wide range of fields, including business, sports, science and the arts.
Trong phần tóm tắt này về Game Changers của Dave Asprey, bạn cũng sẽ họcIn this summary of Game Changers by Dave Asprey, you’ll also learn
một số thủ thuật đơn giản nhưng mạnh mẽ có thể giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi;some simple but powerful tricks that can help you overcome your fear;
nguyên nhân thực sự, tiềm ẩn của cơn đói của bạn; vàthe real, hidden causes of your hunger; and
lợi ích của việc ăn uống như bà của bạn.the benefits of eating like your grandma.
Ý tưởng chính của Game Changers # 1: Biohacking cho phép bạn cập nhật và điều chỉnh hệ điều hành tinh thần và thể chất của mình.Game Changers Key Idea #1: Biohacking enables you to update and adjust your mental and physical operating system.
Trước khi chúng ta đi sâu vào thực tiễn của biohacking, trước tiên chúng ta hãy trả lời một câu hỏi sơ bộ hơn - tại sao lại quan tâm đến biohacking ngay từ đầu?Before we dig into the practicalities of biohacking, let’s first answer a more preliminary question – why bother with biohacking in the first place?
Câu trả lời ngắn gọn là hệ điều hành của cơ thể và tâm trí của bạn đã lỗi thời. Nó được xây dựng dựa trên nhu cầu của tổ tiên thời tiền sử của chúng ta, những người đã tiến hóa trong một thế giới thù địch hơn nhiều so với thế giới của chúng ta - một thế giới trong đó chỉ sinh tồn là mục tiêu tối quan trọng của họ. Để làm cho hệ điều hành của bạn cập nhật với thế giới hiện đại và làm cho nó đồng bộ hơn với các mục tiêu ít thiên về sinh tồn hơn, thứ tự cao hơn của bạn, bạn cần phải nâng cấp nó.Well, the short answer is that your body and mind’s operating system is outdated. It was built around the needs of our prehistoric ancestors, who evolved in a world much more hostile than ours – a world in which mere survival was their paramount objective. To bring your operating system up-to-date with the modern world and make it more in sync with your less survival-oriented, more higher-order goals, you need to upgrade it.
Để làm điều đó, trước tiên bạn cần biết những gì bạn đang cập nhật. Tóm lại, bộ não của bạn có một số cài đặt mặc định nhất định và bản năng của bạn là tuân theo chúng. Những cài đặt này kiểm soát hệ thống thần kinh của bạn để giữ cho bạn tập trung vào ba yếu tố cơ bản của sự sống còn của một loài. Chúng ta có thể gọi chúng là ba chữ F - sợ hãi, thức ăn và, vì phép lịch sự, chúng ta hãy gọi nó là “gian dâm”.To do that, you first need to know what you’re updating. In a nutshell, your brain has certain default settings, and your instinct is to follow them. These settings take control of your nervous system to keep you focused on the three fundamental factors of a species’ survival. We can call them the three Fs – fear, food and, for the sake of politeness, let’s call it “fornication.”
Ba chữ F tạo thành những khía cạnh quan trọng nhất của sự tồn tại sinh học. Muốn tránh chết đói? Ăn. Bạn muốn tránh bị tuyệt chủng? Tái sản xuất. Bạn muốn tránh bị giết bởi các mối đe dọa trong môi trường của bạn? Chiến đấu hoặc bỏ chạy - hai phản ứng hành vi cơ bản đối với nỗi sợ hãi.The three Fs constitute the most crucial aspects of biological survival. Want to avoid starving to death? Eat. Want to avoid going extinct? Reproduce. Want to avoid being killed by threats in your environment? Fight or flight – the two basic behavioral responses to fear.
Nó có vẻ không rõ ràng, nhưng nhiều hành vi và mong muốn hàng ngày của chúng ta xoay quanh ba chữ F. Chúng ta dành nhiều thời gian để chạy theo quyền lực, tiền bạc và sức hấp dẫn vật chất. Tại sao? Phần lớn là vì chúng giúp chúng ta đảm bảo an toàn, thực phẩm và các đối tác tình dục.It might not seem obvious, but many of our everyday behaviors and desires revolve around the three Fs. We spend much of our time chasing after power, money and physical attractiveness. Why? Largely because they help us secure safety, food and sexual partners.
Tất nhiên, không có gì sai với bất kỳ điều gì trong số những điều này trong và của chính chúng. Vấn đề xảy ra khi những thứ này kiểm soát chúng ta, thay vì ngược lại. Nếu để thiết bị của riêng họ, những suy nghĩ và hành vi tự động của chúng ta có thể khiến chúng ta mắc kẹt vào những thói quen xấu, không khuyến khích tư duy sáng tạo và hành vi đổi mới. Trong khi đó, sự thôi thúc mạnh mẽ của chúng ta để tìm kiếm sự an toàn, thực phẩm và tình dục có thể dẫn dắt chúng ta qua đường mũi, khiến chúng ta rời xa mục tiêu của mình.Of course, there’s nothing wrong with any of these things in and of themselves. The problems come when these things control us, rather than the other way around. If left to their own devices, our automatic thoughts and behaviors can get us stuck in bad habits, discouraging creative thinking and innovative behaviors. Meanwhile, our powerful urges to seek out safety, food and sex can lead us by the nose, taking us away from our goals.
Vấn đề không phải là từ bỏ thực phẩm, tình dục hay sự an toàn. Đó là kiểm soát những suy nghĩ và hành vi tự động của chúng ta xung quanh chúng, đặt bản thân lý trí hơn của chúng ta vào ghế lái. Và đó là nơi mà biohacking xuất hiện trong bức tranh. Nhưng trước khi đi sâu vào vấn đề, hãy giải quyết hai nền tảng quan trọng cho dự án này - mục tiêu và ưu tiên của bạn, mà chúng ta sẽ xem xét trong hai phần tóm tắt tiếp theo của cuốn sách.The point isn’t to renounce food, sex or safety. It’s to take control of our automatic thoughts and behaviors around them, putting our more rational selves in the driver’s seat. And that’s where biohacking comes into the picture. But before we get into the nitty-gritty of it, let’s address two important foundations for this project – your goals and your priorities, which we’ll look at in the next two book summarys.
Ý tưởng chính của Game Changers # 2: Để thực sự hưởng lợi từ việc hack sinh học, bạn cần biết mục tiêu của mình.Game Changers Key Idea #2: To truly benefit from biohacking, you need to know your goals.
Ý tưởng đằng sau biohacking là tối ưu hóa khả năng đạt được mục tiêu của bạn - nhưng điều đó khá vô nghĩa nếu ngay từ đầu bạn không biết mục tiêu của mình là gì! Dưới đây là một số mẹo để làm rõ chúng.The idea behind biohacking is to optimize your ability to reach your goals – but that’s pretty pointless if you don’t know what your goals are in the first place! Here are some tips for clarifying them.
Đầu tiên, hãy xác định những đam mê thực sự của bạn trong cuộc sống. Đây là những điều bạn yêu thích làm đến mức bạn cảm thấy hứng thú khi chỉ nghĩ về chúng. Lấy tỷ phú Naveen Jain làm ví dụ. Anh ấy đã thành lập bảy công ty internet và công nghệ và đam mê khoa học đến nỗi anh ấy nhảy ra khỏi giường mỗi sáng chỉ sau bốn giờ ngủ, đơn giản vì anh ấy rất muốn tiếp tục học tập!First, identify your true passions in life. These are the things you love doing so much that you feel excited just thinking about them. Take billionaire Naveen Jain, for example. He’s founded seven internet and technology companies and is so passionate about science that he jumps out of bed every morning after only four hours of sleep, simply because he’s so eager to continue learning!
Để giúp bản thân xác định niềm đam mê của mình, hãy thử thử nghiệm suy nghĩ đơn giản này. Hãy tưởng tượng bạn là một tỷ phú với một gia đình tuyệt vời và một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tất cả các nhu cầu và mong muốn cơ bản của bạn đều được chăm sóc. Bạn làm gì bây giờ? Dù câu trả lời của bạn là gì, đó đều là niềm đam mê thực sự của bạn - bởi vì bạn muốn làm chúng vì lợi ích của riêng họ, không phải như một phương tiện kiếm tiền hoặc đạt được một số mục tiêu khác.To help yourself identify your passions, try this simple thought experiment. Imagine you’re a billionaire with a fantastic family and a happy home life. All of your basic needs and desires are taken care of. What do you do now? Whatever your answers are, those are your true passions – because you want to do them for their own sake, not as a means of making money or achieving some other goal.
Điều này đưa chúng ta đến chiến thuật tiếp theo, bắt đầu bằng việc phân biệt giữa mục tiêu phương tiện và mục tiêu cuối cùng của bạn. Mục tiêu của bạn có nghĩa là những thứ bạn muốn đạt được để đạt được điều gì đó khác. Ví dụ, một người nào đó có thể muốn kết hôn để anh ta có thể cảm thấy gắn bó mật thiết với một con người khác.This brings us to the next tactic, which begins with distinguishing between your means goals and your end goals. Your means goals are the things you want to achieve in order to achieve something else. For example, someone might want to get married so he can feel intimately connected to another human being.
Ngược lại, mục tiêu cuối cùng của bạn là những thứ bạn muốn đạt được vì lợi ích của chúng. Đây là những lý do bạn muốn đạt được mục tiêu ngay từ đầu, chẳng hạn như cảm giác kết nối đã thúc đẩy ai đó kết hôn. Những mục tiêu cuối cùng này có ba hương vị cơ bản. Đầu tiên là có những trải nghiệm, như thức dậy bên cạnh một người thân yêu trên giường mỗi sáng. Thứ hai là đạt được sự tăng trưởng, chẳng hạn bằng cách phát triển các kỹ năng lãnh đạo. Thứ ba là đóng góp cho thế giới, chẳng hạn như xây dựng một công ty độc đáo có tác động tích cực đến những người khác.Your end goals, in contrast, are things that you want to achieve for their own sake. These are the reasons you want to accomplish means goals in the first place, for example, the feeling of connection itself that motivates someone to get married. These end goals come in three basic flavors. The first is to have experiences, like waking up next to a loved one in bed every morning. The second is to achieve growth, for example by developing leadership skills. The third is to contribute to the world, such as building a unique company that has a positive impact on others.
Khi bạn lập kế hoạch cho ngày của mình, điều quan trọng là phải nhớ các mục tiêu cuối cùng của bạn. Đó là bởi vì chúng ta không may có xu hướng trở nên quá chú tâm vào các mục tiêu có nghĩa là kiếm tiền. Khi điều đó xảy ra, chúng ta mất đi mục tiêu cuối cùng của mình và ngừng làm việc hướng tới chúng, dành tất cả thời gian và năng lượng cho các mục tiêu phương tiện và quên mất lý do tại sao chúng ta muốn chúng ngay từ đầu.When you’re planning your day, it’s crucial to remember your end goals. That’s because we have an unfortunate tendency to become overly fixated on means goals, like making money. When that happens, we lose sight of our end goals and stop working toward them, devoting all of our time and energy toward the means goals and forgetting why we wanted them in the first place.
Chúng tôi đã đọc hàng chục cuốn sách tuyệt vời khác như Game Changers và tóm tắt ý tưởng của họ trong bài viết này có tên Mục đích cuộc sốngWe read dozens of other great books like Game Changers, and summarised their ideas in this article called Life purpose
Kiểm tra nó ra ở đây!Check it out here!
Ý tưởng chính của Game Changers # 3: Để đạt được mục tiêu của bạn với sự trợ giúp của phương pháp hack sinh học, bạn cần phải sắp xếp thứ tự ưu tiên và tránh mệt mỏi khi quyết định.Game Changers Key Idea #3: To achieve your goals with the help of biohacking, you need to prioritize and avoid decision fatigue.
Giống như tiền trong tài khoản ngân hàng, thời gian và sức lực của bạn là những nguồn tài nguyên quý giá, hữu hạn, vì vậy bạn cần phải bảo vệ chúng và triển khai chúng một cách chiến lược. Và một trong những cách quan trọng để làm điều đó là tránh một trong những hố sụt giảm thời gian và năng lượng phổ biến nhất: mệt mỏi khi quyết định.Much like the money in your bank account, your time and energy are precious, finite resources, so you need to guard them and deploy them strategically. And one of the key ways to do that is to avoid one of the most common time and energy-depleting sinkholes: decision fatigue.
Hiện tượng này là kết quả của một thực tế đơn giản, không may - đưa ra quyết định là một công việc khó khăn. Đầu tiên, bạn phải cân nhắc các lựa chọn của mình, điều này cần đến sức mạnh của não bộ. Sau đó, bạn phải cam kết với một sự lựa chọn, điều này đòi hỏi sức mạnh ý chí. Bạn có thể coi sức mạnh ý chí của mình như một cơ bắp. Mỗi khi bạn sử dụng nó, nó sẽ bị mòn đi một chút. Bây giờ, vào cuối mỗi ngày, bạn đã đưa ra hàng tá, nếu không phải hàng trăm quyết định, từ những quyết định nhỏ như đi tất nào, đến những quyết định lớn, như cách thông báo tin xấu cho bạn bè hoặc đồng nghiệp.This phenomenon is the results of a simple, unfortunate fact – making decisions is hard work. First, you’ve got to weigh your options, which takes brain power. Then you have to commit to a choice, which takes willpower. You can think of your willpower as a muscle. Every time you exert it, it gets a little more worn out. Now, by the end of each day, you’ve made dozens, if not hundreds, of decisions, ranging from small ones, like which socks to wear, to large ones, like how to break bad news to a friend or colleague.
Không có quyết định nào trong số đó nhất thiết phải áp đảo bản thân họ, nhưng tích lũy chúng sẽ gây ra hậu quả và khiến bạn ngày càng kiệt sức khi từng ngày. Đó là quyết định mệt mỏi.None of those decisions are necessarily overwhelming in and of themselves, but cumulatively they take a toll and leave you increasingly exhausted as the day progresses. That’s decision fatigue.
Cách đơn giản nhất để tránh nó là giảm thiểu số lượng quyết định bạn phải đưa ra mỗi ngày. Và cách dễ nhất để làm điều đó là tự động hóa càng nhiều tác vụ càng tốt - đặc biệt là những tác vụ không liên quan trực tiếp đến mục tiêu cuối cùng của bạn. Ví dụ: bạn có thể tự động hóa quyết định hàng ngày của mình về trang phục sẽ mặc bằng cách tạo một tủ quần áo nhỏ, chỉ bao gồm ba hoặc bốn món đồ có màu trung tính cho từng loại quần áo chính: áo, quần, áo khoác và giày. Giờ đây, bạn không cần phải tốn trí lực để tìm xem những món đồ nào phù hợp với nhau. Bạn chỉ có thể ném bất kỳ thứ nào trong số chúng lại với nhau và đi ra khỏi cửa.The simplest way to avoid it is to minimize the number of decisions you have to make each day. And the easiest way to do that is to automate as many tasks as possible – especially those that aren’t directly relevant to your end goals. For example, you can automate your daily decisions about what outfit to wear by creating a capsule wardrobe, which consists of just three or four neutrally-colored items for each of the main categories of clothing: tops, bottoms, jackets and shoes. Now, you don’t need to waste mental energy figuring out which items match each other. You can just throw any of them together and head out the door.
Khi tạo tủ quần áo cho con nhộng của mình, bạn sẽ lấy gợi ý từ Steve Jobs, người đã thực hiện logic này thêm một bước nữa. Bằng cách sử dụng chiếc áo cổ lọ màu đen đặc trưng của mình và đôi giày thể thao New Balance, anh ấy đã hoàn thiện các lựa chọn quần áo của mình! Bạn cũng có thể áp dụng cách tiếp cận tương tự cho các công việc hàng ngày khác. Ví dụ, tạo ra một chế độ ăn kiêng dạng viên nang. Đây là một tập hợp gồm năm hoặc sáu bữa ăn lành mạnh mà bạn thực hiện qua. Bằng cách đó, bạn có thể tránh phải đưa ra tất cả các quyết định liên quan đến việc lập kế hoạch cho bữa ăn.In creating your capsule wardrobe, you’ll be taking a cue from Steve Jobs, who took this logic one step further. By adopting his signature black turtleneck and New Balance sneakers, he dispensed with his clothing choices altogether! You can apply a similar approach to other everyday tasks as well. For instance, creating a capsule diet. This is a collection of five or six healthy meals that you cycle through. That way, you can avoid having to make all the decisions involved in planning meals.
Bằng cách tự động hóa các công việc hàng ngày, bạn sẽ có nhiều thời gian, năng lượng và ý chí để cống hiến cho những mục tiêu cao hơn trong cuộc sống. Do đó, bạn sẽ có thể ưu tiên việc sau - dành nguồn nội lực quý giá nhất cho công việc quan trọng nhất của bạn, thay vì phung phí chúng vào những thứ tầm thường như chiếc áo nào để mặc vào buổi sáng!By automating your everyday tasks, you’ll have more time, energy and willpower to devote to your higher goals in life. You’ll thus be able to prioritize the latter – reserving your most precious internal resources for your most important work, rather than squandering them on trivialities like which shirt to wear in the morning!
Ý tưởng chính của Game Changers # 4: Chịu trách nhiệm về chế độ ăn uống của bạn đòi hỏi bạn phải vượt qua việc ăn uống theo cảm xúc.Game Changers Key Idea #4: Taking charge of your diet requires you to overcome emotional eating.
Với các mục đích và ưu tiên của bạn, bây giờ bạn đã sẵn sàng theo đuổi chúng bằng cách đánh cắp tâm trí và cơ thể của mình. Làm thế nào để bạn chỉnh sửa cài đặt mặc định của mình, do đó chịu trách nhiệm về những thôi thúc vô thức xoay quanh ba chữ F mà chúng tôi đã đề cập trước đó?With your purposes and priorities in place, you’re now ready to pursue them by biohacking your mind and body. How do you edit your default settings, thereby taking charge of the unconscious urges that center around the three Fs we mentioned earlier?
Để trả lời câu hỏi này, hãy bắt đầu với thứ bình thường nhất trong ba chữ F: thực phẩm. Tầm quan trọng sinh học của điều này sẽ không có gì ngạc nhiên vì thực phẩm thực sự cung cấp năng lượng mà tâm trí và cơ thể bạn cần để hoạt động, chưa nói đến hiệu suất cao nhất của chúng. Điều có thể làm bạn ngạc nhiên là thực phẩm quan trọng như thế nào đối với thành công. Trong số tất cả những người có hiệu suất cao mà tác giả phỏng vấn, hơn 75% trong số họ nói rằng chế độ ăn uống của họ là yếu tố quan trọng nhất đằng sau mức hiệu suất của họ.To answer this question, let’s start with the most ordinary of the three Fs: food. The biological importance of this will come as no surprise since food literally provides the energy your mind and body need to operate at all, let alone at their peak performance. What may surprise you is just how important food can be to success. Out of all of the high-performance individuals the author interviewed, more than 75 percent of them said their diet was the most crucial factor behind their performance levels.
Khi tiếp cận chế độ ăn kiêng, chúng ta không nên tập trung quá nhiều vào việc ăn gì, mà là ăn như thế nào. Thực tế quan trọng cần hiểu ở đây là cách tiếp cận hiện đại của chúng ta đối với thực phẩm không đồng bộ với nhu cầu sinh học thực tế của chúng ta. Một phần lớn của vấn đề là do tâm lý. Vì một số lý do mà chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn ở phần sau, chúng ta cảm thấy thiếu hụt trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống - thiếu năng lượng, giấc ngủ, tình yêu, sự kết nối và an ninh. Thay vì giải quyết sự thiếu hụt này một cách trực tiếp, chúng tôi cố gắng lấp đầy nó bằng thức ăn.When approaching our diet, our focus shouldn’t be so much on what to eat, but rather how to eat. The key fact to understand here is that our modern approach to food is out of sync with our actual, biological needs. A big part of the problem is psychological. For a number of reasons, which we’ll look at more closely later, we experience lack in many areas of our lives – lack of energy, sleep, love, connection and security. Rather than addressing this lack directly, we try to fill it with food.
“Nhưng hãy đợi một chút,” bạn có thể nói. “Tôi chỉ ăn khi tôi đói!” Chà, chắc chắn - nhưng đây là vấn đề: những gì bạn hiểu là đói thường chỉ là cảm giác trống rỗng xuất phát từ cảm giác thiếu thốn mà chúng tôi đã đề cập trước đó. Vì vậy, có, bạn đang “đói”, nhưng thường theo nghĩa tâm lý sâu sắc hơn. Mọi người tìm đến thực phẩm như một sự thay thế cho những thứ thực sự sẽ nuôi dưỡng họ và thỏa mãn cơn đói bên trong của họ, chẳng hạn như một mối quan hệ yêu thương.“But wait a minute,” you might say. “I only eat when I’m hungry!” Well, sure – but here’s the thing: what you interpret as hunger is often just the sense of emptiness that comes from feeling this lack we mentioned earlier. So yes, you’re “hungry,” but often in a deeper, more psychological sense. People turn to food as a substitute for the things that would really nourish them and satiate their inner hunger, such as a loving relationship.
Đây là một phần của hiện tượng lớn hơn được gọi là ăn theo cảm xúc. Đây là lúc chúng ta có thói quen tìm kiếm thức ăn khi cảm thấy buồn, căng thẳng, tức giận, buồn chán hoặc thậm chí là vui vẻ. Nếu bạn đã từng ăn một hộp kem trong khi cảm thấy xanh da trời hoặc tự thưởng cho mình một món tráng miệng ăn mừng sau khi đạt được điều gì đó, thì bạn đã từng tận mắt trải nghiệm việc ăn uống đầy cảm xúc.This is part of a larger phenomenon called emotional eating. This is when we habitually seek out food when we’re feeling sad, stressed, angry, bored or even joyful. If you’ve ever dug into a carton of ice cream while feeling blue or treated yourself to a celebratory dessert after achieving something, then you’ve experienced emotional eating firsthand.
Chúng ta sẽ xem xét lý do tại sao đây là một vấn đề và cách giải quyết nó trong phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo.We’ll look at why this is a problem and how to solve it in the next book summary.
Ý tưởng chính của Game Changers # 5: Để có cách tiếp cận thực phẩm lành mạnh hơn, hãy xác định các yếu tố kích thích cảm xúc ăn uống của bạn và ăn như bà của bạn.Game Changers Key Idea #5: For a healthier approach to food, identify your emotional eating triggers and eat like your grandma.
Cảm giác đói được cho là hoạt động giống như một phong vũ biểu bên trong cho tâm trí bạn biết khi nào cơ thể bạn cần thức ăn. Thật không may, ăn uống theo cảm xúc làm cho phong vũ biểu trở nên khô cứng, dẫn đến ăn quá nhiều. Điều đó đặc biệt có vấn đề trong thế giới ngày nay. Chúng ta bị bao quanh bởi đủ loại đồ ăn vặt và thái độ không lành mạnh đối với thực phẩm, chẳng hạn như khẩu phần ăn lớn và ăn vặt suốt cả ngày.The feeling of hunger is supposed to act like an internal barometer that tells your mind when your body needs food. Unfortunately, emotional eating makes the barometer go haywire, which results in overeating. That’s especially problematic in today’s world. We’re surrounded by all sorts of junk food and unhealthy attitudes toward food, such as large portion sizes and snacking throughout the day.
Để kiểm soát chế độ ăn uống của mình, bạn cần phải hiệu chuẩn lại phong vũ biểu của mình. Bước đầu tiên là bắt đầu xác định các tín hiệu sai mà nó đang gửi cho bạn.To take control of your diet, you need to recalibrate your hunger barometer. The first step is to start identifying the false signals it’s sending you.
Khi cảm thấy đói, bạn có thể tự hỏi mình một vài câu hỏi. Ví dụ, tôi thực sự đói, hay tôi thực sự chỉ cảm thấy buồn chán, căng thẳng, cô đơn hoặc một số cảm xúc khác mà tôi đang hiểu sai là đói? Có thể thực sự chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà tôi cảm thấy đói ngay sau khi ai đó làm tôi buồn?When you find yourself feeling hungry, you can ask yourself a few questions. For example, am I actually hungry, or am I really just feeling bored, stressed, lonely or some other emotion I’m misinterpreting as hunger? Could it truly just be a coincidence that I happen to feel hungry right after someone has upset me?
Tất nhiên, mối tương quan không nhất thiết có nghĩa là nhân quả, nhưng nếu có sự trùng lặp nhất quán giữa cơn đói của bạn và các trạng thái cảm xúc nhất định, thì có lý do để nghi ngờ về cơn đói đó. Bạn cũng có thể tìm kiếm một số dấu hiệu của việc ăn uống theo cảm xúc. Chúng bao gồm cơn đói đột ngột, thèm ăn các loại thức ăn cụ thể hoặc cảm giác đói dai dẳng ngay cả khi bạn đã ăn xong. Nhưng hãy nhớ rằng những dấu hiệu này cũng có thể là triệu chứng của vấn đề với chế độ ăn uống của bạn. Loại vấn đề nào? Chà, chế độ ăn uống hiện đại không lành mạnh của chúng ta cung cấp một loạt các thủ phạm có thể xảy ra, từ quá nhiều chất béo chuyển hóa đến quá ít chất đạm.Correlation doesn’t necessarily mean causation, of course, but if there’s a consistent pattern of overlap between your hunger and certain emotional states, then there’s a reason to be suspicious of that hunger. You can also look for some telltale signs of emotional eating. These include sudden flares of hunger, cravings for specific foods or persistent feelings of hunger even after you’re done eating. But keep in mind that these signs can also be symptomatic of problems with your diet. What kind of problems? Well, our unhealthy modern diets provide a wide array of possible culprits, ranging from too much trans fat to too little protein.
Để điều chỉnh lại chế độ ăn uống cùng với máy đo độ đói, bạn có thể làm theo quy tắc đơn giản sau: ăn như bà của bạn. Giả sử cô ấy còn sống trước Thế chiến thứ hai, có lẽ cô ấy đã ăn một chế độ ăn uống lành mạnh hơn nhiều so với bạn bây giờ. Đó là bởi vì cô ấy đã sống trong chương cuối cùng của lịch sử loài người trước sự trỗi dậy của ngành công nghiệp thực phẩm hiện đại.To recalibrate your diet alongside your hunger-barometer, you can follow this simple rule of thumb: eat like your grandma. Assuming she was alive before World War II, she probably ate a much healthier diet than you do now. That’s because she lived in the last chapter of human history that preceded the rise of the modern food industry.
Bà đã ăn gì? Ăn nhiều rau, nhiều thực phẩm giàu protein và một muỗng canh dầu cá hàng ngày. Bằng cách đó, cô có được các hợp chất polyphenol mà các tế bào của cơ thể cần để duy trì năng lượng, các axit amin và protein cô cần để xây dựng cơ bắp và axit béo omega-3 cung cấp các khối xây dựng cho các hormone chống viêm của cơ thể.What did grandma eat? Lots of vegetables, plenty of protein-rich foods and a daily tablespoon of fish oil. That way, she got the polyphenol compounds her body’s cells needed to stay energized, the amino acids and proteins she needed for building muscles and the omega-3 fatty acids that provide the building blocks for the body’s anti-inflammatory hormones.
Và bà đã ăn như thế nào? Vừa phải và không thường xuyên. Nếu bạn đang ăn đúng loại thực phẩm, bạn sẽ có thể ăn một bữa nhỏ và đi trong 5 giờ mà không bị đói trở lại.And how did grandma eat? Moderately and infrequently. If you’re eating the right kinds of food, you should be able to eat a small meal and go five hours without getting hungry again.
Ý tưởng chính của Game Changers # 6: Để có một giấc ngủ ngon, hãy xác định loại thời gian của bạn và điều chỉnh lịch ngủ của bạn cho phù hợp.Game Changers Key Idea #6: To get a good night’s sleep, identify your chronotype and adjust your sleep schedule accordingly.
Nếu bạn muốn tạo ra và bảo tồn năng lượng cho tâm trí và cơ thể của mình, có những nhu cầu thể chất khác mà bạn cần phải đáp ứng ngoài việc ăn uống. Một trong số đó là ngủ một giấc thật ngon. Đây là thói quen nâng cao hiệu suất phổ biến thứ năm của những người đạt thành tích cao mà tác giả đã phỏng vấn. Chìa khóa để đánh giá giấc ngủ sinh học của bạn là xác định kiểu ngủ tự nhiên của bạn và điều chỉnh lịch trình giấc ngủ của bạn cho phù hợp.If you want to generate and conserve energy for your mind and body, there are other physical needs you need to attend to beyond eating. One of them is getting a good night’s sleep. This was the fifth most common performance-enhancing habit of the high achievers the author interviewed. The key to biohacking your sleep is to identify your natural sleep pattern and adjust your sleep schedule accordingly.
Mô hình này được thiết lập bởi nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể bạn, một chu kỳ của các quá trình sinh học cung cấp cho cơ thể bạn một đồng hồ bên trong. Những nhịp điệu này có bốn loại kiểu mẫu, được gọi là kiểu nhịp thời gian.This pattern is set by your body’s natural circadian rhythm, a cycle of biological processes that provide your body with an internal clock. These rhythms come in four types of patterns, which are called chronotypes.
Đầu tiên, có những con sư tử, những con sư tử gầm thét đầy năng lượng trước khi mặt trời mọc và sau đó bay ra ngoài vào buổi tối. Ở đầu đối diện của quang phổ, có những con sói, tự nhiên có xu hướng thức dậy muộn hơn trong ngày và có hai đỉnh năng lượng: một từ giữa trưa đến 2 giờ chiều, đầu kia bắt đầu sau khi mặt trời lặn. Ở giữa hai thái cực này là loài gấu, chúng có thói quen ngủ tự nhiên theo sự lên xuống của mặt trời. Cuối cùng, có những con cá heo, những người dễ bị mất ngủ và có xu hướng hoạt động tốt nhất từ ​​giữa buổi sáng đến đầu giờ chiều.First, there are lions, who roar with energy before the sun has even risen and then peter out in the evening. On the opposite end of the spectrum, there are wolves, who are naturally inclined to wake up later in the day and have two peaks of energy: one from noon to 2:00 PM, the other beginning after sunset. In between these two extremes are bears, who have a natural sleep pattern that follows the rise and fall of the sun. Finally, there are dolphins, who are prone to insomnia and tend to perform best from midmorning to early afternoon.
Loại thời gian của bạn được xác định về mặt di truyền, vì vậy không có lý do gì khi cố gắng chống lại nó. Bạn càng nắm lấy nó sớm, bạn càng sớm cải thiện được giấc ngủ của mình. Điều đó sẽ thúc đẩy sự tỉnh táo của bạn, từ đó nâng cao năng suất và hiệu suất tổng thể của bạn.Your chronotype is genetically determined, so there’s no point trying to resist it. The sooner you embrace it, the sooner you’ll improve your sleep. That, in turn, will boost your alertness, which will enhance your overall productivity and performance.
Đó chắc chắn là kinh nghiệm của tác giả. Anh ấy đã dành nhiều năm để cố gắng trở thành một con sư tử trong khi thực sự anh ấy là một con sói. Anh ấy buộc mình phải thức dậy mỗi sáng lúc 5 giờ sáng, mặc dù điều đó không đến với anh ấy một cách tự nhiên. Tại sao? Chà, anh ấy đang cố gắng tuân theo những quan niệm thông thường của xã hội về thành công. “Con chim đầu đàn gặp sâu”, như người xưa vẫn nói.That was certainly the author’s experience. He spent many years trying to be a lion when really he’s a wolf. He’d force himself to wake up every morning at 5:00 a.m., even though it didn’t come naturally to him. Why? Well, he was trying to conform to society’s conventional notions of success. “The early bird gets the worm,” as the old saying goes.
Nhưng nó không hiểu sâu nếu quá mệt mỏi để nghĩ thẳng! Với đầu óc mù sương, tác giả thấy mình kém sáng tạo hơn xưa. Khi anh ấy điều chỉnh lịch trình ngủ của mình để nó đồng bộ với nhịp sinh học kiểu sói của mình, anh ấy trở nên hạnh phúc và làm việc hiệu quả hơn.But it doesn’t get the worm if it’s too tired to think straight! With a foggy mind, the author found himself less creative than he used to be. When he adjusted his sleep schedule to make it sync with his wolf-style circadian rhythm, he became happier and more productive.
Vì vậy, bạn là loại chronotype nào? Một cách để tìm hiểu là sử dụng tuần nghỉ tiếp theo của bạn như một cơ hội để thực hiện một thử nghiệm nhỏ. Đơn giản chỉ cần để bản thân đi ngủ và thức dậy khi cơ thể bạn cảm thấy thích. Kiểu mà bạn hướng tới rất có thể sẽ là kiểu thời gian của bạn. Giống như tác giả, sau đó bạn có thể điều chỉnh lịch ngủ của mình cho phù hợp với loại thời gian của bạn.So, which chronotype are you? One way to find out is to use your next vacation week as an opportunity to conduct a little experiment. Simply let yourself go to bed and wake up when your body feels like it. The pattern you gravitate toward will most likely be your chronotype. Like the author, you can then adapt your sleep schedule to your chronotype.
Ý tưởng chính của Game Changers # 7: Để đạt được lợi ích từ việc tập thể dục, bạn cần khắc phục những thiếu sót và hạn chế của nó.Game Changers Key Idea #7: To benefit from exercise, you need to counteract its shortcomings and drawbacks.
Bên cạnh việc ăn và ngủ, cơ thể bạn cần phải làm một việc khác để được cung cấp năng lượng - vận động. Rốt cuộc, đó là một trong những điều chính mà nó được thiết kế để làm. Thật không may, lối sống ít vận động ngày nay có nghĩa là hầu hết chúng ta không vận động cơ thể một cách tự nhiên như chúng ta nên làm. Dù đang ở văn phòng làm việc hay ngồi trên ghế xem TV, chúng ta đều dành rất nhiều thời gian để ngồi yên tại chỗ. Và tất cả những gì mà ngồi sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta, dẫn đến cứng cơ và đau lưng.Besides eating and sleeping, there’s another thing your body needs to do to be energized – move. After all, that’s one of the main things it was designed to do. Unfortunately, today’s sedentary lifestyle means that most of us aren’t naturally moving our bodies as much as we should. Whether it’s in the office doing work or on the couch watching TV, we spend a lot of time being stationary. And all that sitting takes its toll on our bodies, leading to stiff muscles and back pain.
Vì vậy, giải pháp rõ ràng là tập thể dục - phải không? Thực ra, đó có thể là một phần của vấn đề, trừ khi nó được tiếp cận đúng cách. Có một số lý do cho điều này.So the obvious solution is exercise – right? Well, actually, that can be part of the problem, unless it’s approached in the right way. There are a few reasons for this.
Đầu tiên, nếu bạn nghĩ rằng tất cả những gì bạn cần làm là tập thể dục một chút mỗi ngày, mà không thực hiện các điều chỉnh khác về lối sống, bạn có thể trở thành một người chủ yếu ít vận động và thỉnh thoảng phải thực hiện các động tác cường độ cao. Trên thực tế, việc ngồi sáu giờ có thể phủ nhận lợi ích của một giờ tập luyện.First, if you think that all you need to do is exercise a little each day, without making other lifestyle adjustments, you could end up being a mostly sedentary person who happens to do intense movements from time to time. In fact, a six-hour bout of sitting can negate the benefits of a one-hour workout.
Thứ hai, các môn thể thao có độ rủi ro cao có thể khiến cơ thể chúng ta có nguy cơ bị chấn thương, điều này làm mất đi toàn bộ mục đích tập luyện. Bây giờ, có thể bạn không chơi bóng bầu dục Mỹ, vì vậy điều này nghe có vẻ không liên quan đến bạn, nhưng một trong những hình thức tập thể dục phổ biến nhất thực sự là một môn thể thao rủi ro cao - chạy.Second, high-risk sports can put our bodies at risk of injury, which defeats the whole purpose of exercise. Now, maybe you don’t play American football, so this doesn’t sound relevant to you, but one of the most popular forms of exercise is actually a high-risk sport – running.
Sự cố hiện không chạy. Đúng hơn, nó đang chạy sai đường. Do lối sống ít vận động, hầu hết chúng ta không có khả năng kiểm soát động cơ và phạm vi chuyển động mà chúng ta cần phải thành thạo để có thể chạy một cách an toàn. Nếu không có khả năng làm chủ như vậy, chúng ta đẩy cơ thể mình vượt qua giới hạn của chúng và di chuyển chúng theo những cách không tự nhiên, điều này gây quá nhiều căng thẳng cho chúng. Điều đó gây nguy hiểm cho bất kỳ hình thức tập thể dục nào, bao gồm yoga, Pilates và CrossFit.The problem isn’t running per se. Rather, it’s running the wrong way. Because of our sedentary lifestyles, most of us don’t have the motor control and range of movement that we need to have mastered to be able to run safely. Without such mastery, we push our bodies past their limits and move them in unnatural ways, which puts too much stress on them. That adds danger to any form of exercise, including yoga, Pilates and CrossFit.
Thứ ba, tập thể dục nhịp điệu khiến cơ thể chúng ta sản sinh ra hormone căng thẳng cortisol. Điều này sẽ kích hoạt việc tạo ra các chất oxy hóa khiến chúng ta già đi nhanh hơn và gây ra tình trạng viêm nhiễm.Third, aerobic exercise leads our bodies to produce the stress hormone cortisol. This, in turn, triggers the creation of oxidative substances that make us age faster and cause inflammation.
May mắn thay, có một số điều đơn giản bạn có thể làm để giảm thiểu những vấn đề này. Ví dụ, để tránh ngồi quá nhiều, hãy đầu tư vào một chiếc bàn đứng. Để học cách di chuyển cơ thể của bạn đúng cách, hãy cân nhắc làm việc với một huấn luyện viên vận động chức năng. Và cuối cùng, để chống lại những tác động tiêu cực của việc tập thể dục nhịp điệu, hãy thêm bài tập rèn luyện sức bền vào thói quen tập luyện của bạn. Điều này sẽ khiến cơ thể bạn sản xuất ra các hormone đồng hóa, giúp chống lại quá trình oxy hóa. Để chống lại các tác động lão hóa của quá trình oxy hóa, bạn cũng có thể bổ sung các bài tập thể dục nhịp điệu với chất chống oxy hóa và men vi sinh.Fortunately, there are some simple things you can do to mitigate these problems. For example, to avoid sitting too much, invest in a standing desk. To learn how to move your body properly, consider working with a functional movement coach. And, finally, to counteract the negative effects of aerobic exercise, add strength training to your workout routine. This will cause your body to produce anabolic hormones, which will combat oxidation. To further counteract the aging effects of oxidation, you can also supplement your aerobic exercise with antioxidants and probiotics.
Ý tưởng chính của Game Changers # 8: Để tiết kiệm nhiều năng lượng hơn cho những mục tiêu cao hơn, hãy giảm thiểu số tiền bạn sử dụng cho tình dục.Game Changers Key Idea #8: To preserve more energy for higher pursuits, minimize the amount you use for sex.
Nếu bạn tăng cường năng lượng của mình thông qua giấc ngủ, chế độ ăn kiêng và tập thể dục tốt hơn, điều cuối cùng bạn muốn làm là lãng phí nó. Thật không may, có nhiều cách năng lượng của bạn có thể bị chiếm đoạt. Đứng đầu trong số đó là một hoạt động thực tế là nỗi ám ảnh của nhiều người - quan hệ tình dục.If you increase your energy through better sleep, diet and exercise, the last thing you’ll want to do is waste it. Unfortunately, there are many ways your energy can be hijacked. Chief among them is an activity that is practically an obsession for many people – sex.
Khi chúng ta không làm điều đó, chúng ta thường nghĩ về nó. Và ngay cả khi chúng ta không nghĩ rằng chúng ta đang nghĩ về nó, chúng ta vẫn thường xuyên nghĩ về nó. Ví dụ, khi chúng ta dành thời gian cố gắng cải thiện ngoại hình, thì sức hấp dẫn giới tính thường là động lực tiềm ẩn của chúng ta, mặc dù là vô thức.When we’re not doing it, we’re often thinking about it. And even when we don’t think we’re thinking about it, we’re frequently still thinking about it. For example, when we spend time trying to improve our physical appearance, it’s sexual attractiveness that’s often our underlying, albeit unconscious, motivation.
Từ quan điểm tiến hóa, có nghĩa là chúng ta sẽ dành rất nhiều năng lượng cho tình dục. Rốt cuộc, nếu không có tình dục, loài người sẽ được ấp ủ từ trong trứng nước. Tuy nhiên, từ quan điểm cá nhân, có hai vấn đề khi tiêu tốn quá nhiều năng lượng cho tình dục. Điều đầu tiên xuất phát từ thực tế đơn giản rằng năng lượng của bạn là một nguồn tài nguyên hữu hạn. Bạn phân bổ càng nhiều cho tình dục, thì bạn càng ít phải phân bổ cho các khía cạnh khác của cuộc sống.From an evolutionary standpoint, it makes sense that we would put so much energy into sex. After all, without sex, the human species would have been nipped in the bud. From an individual standpoint, though, there are two problems with expending so much energy on sex. The first one follows from the simple fact that your energy is a finite resource. The more of it you allocate to sex, the less of it you’ll have to allocate to other aspects of your life.
Ngược lại, nếu bạn có thể thăng hoa - tức là tái kênh - năng lượng bị ràng buộc về giới tính của bạn vào những mục tiêu cao hơn, như các dự án sáng tạo, bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn để cống hiến cho chúng. Đó là lý do tại sao các võ sĩ quyền Anh và thậm chí cả các đội tuyển tham dự World Cup đều kiêng quan hệ tình dục trước khi thi đấu. Muhammad Ali thậm chí còn được cho là đã tránh quan hệ tình dục trong sáu tuần trước một trận đấu quyền anh!Conversely, if you can sublimate – that is, re-channel – your sex-bound energy into higher pursuits, like creative projects, you’ll have more energy to devote to them. That’s why boxers and even whole World Cup teams abstain from sex prior to competitions. Muhammad Ali is even said to have avoided having sex for six weeks prior to a boxing match!
Vấn đề thứ hai là đặc trưng cho nam giới và liên quan đến các tác động sinh hóa mà tình dục có đối với cơ thể nam giới. Sau khi nam giới xuất tinh, cơ thể họ sản xuất ra hormone prolactin, khiến họ buồn ngủ. Nó cũng chống lại một loại hormone khác, dopamine, khiến họ cảm thấy dễ chịu. Chính vì vậy họ thường cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là chán nản sau khi quan hệ.The second problem is specific to men and comes down to the biochemical effects sex has on the male body. After men ejaculate, their bodies produce the hormone prolactin, which makes them sleepy. It also counteracts another hormone, dopamine, which makes them feel good. That’s why they often feel tired and even depressed after sex.
Phụ nữ cũng sản xuất prolactin sau khi đạt cực khoái, nhưng ở mức độ thấp hơn nhiều. Đối với họ, cực khoái tạo ra một số tác động sinh hóa tích cực. Đầu tiên, việc sản xuất hormone cortisol gây căng thẳng và viêm nhiễm của cơ thể bị giảm xuống. Thứ hai, cực khoái làm cơ thể tăng sản xuất chất dẫn truyền thần kinh serotonin giúp tăng tâm trạng, hormone làm dịu cảm xúc oxytocin và hormone estrogen tăng cường oxytocin.Women produce prolactin after having orgasms as well, but to a much lesser degree. For them, orgasms produce a number of positive biochemical effects instead. First, the body’s production of the stress- and inflammation-causing hormone cortisol is lowered. Second, orgasms increase the body’s production of the mood-boosting neurotransmitter serotonin, the emotion-mellowing hormone oxytocin and the oxytocin-enhancing hormone estrogen.
Để giảm thiểu tác động của cực khoái đối với nam giới và tối đa hóa ảnh hưởng của chúng đối với phụ nữ, tác giả khuyến nghị nam giới nên giới hạn một lần đạt cực khoái mỗi tuần và phụ nữ nên tìm kiếm cực khoái thường xuyên hơn - ít nhất là hai lần mỗi tuần. Một số nam thính giả của podcast của tác giả Bulletproof Radio, đã nghe theo lời khuyên này. Họ đã báo cáo thành công lớn. Một người nghe đã tìm thấy nguồn năng lượng để thành lập một công ty mà anh ta đã mơ ước trong nhiều năm, và một người nghe khác, ở độ tuổi cuối 20, đã tăng 60.000 đô la sau 60 ngày kể từ khi anh ta bắt đầu làm theo lời khuyên.To minimize the effects of orgasms on men and maximize their effects on women, the author recommends that men limit themselves to one orgasm per week and that women seek out more frequent orgasms – at least two per week. Some of the male listeners of the author’s podcast, Bulletproof Radio, followed this advice. They reported great success. One listener found the energy to launch a company he’d been dreaming of for years, and another listener, who was in his late 20s, landed a $60,000 raise 60 days after he started following the advice.
Game Changers Key Idea # 9: Sợ hãi là một trong những trở ngại lớn nhất để thành công.Game Changers Key Idea #9: Fear is one of the biggest obstacles to success.
Cuối cùng, chúng ta đến với chữ F thứ ba - nỗi sợ hãi. Thật không may, chúng ta cần bắt đầu với một số tin xấu. Nói chung, nhờ sự tiến hóa, tiềm thức của bạn không muốn bạn cảm thấy an toàn. Đó là bởi vì khi bạn cảm thấy an toàn, bạn sẽ mất cảnh giác - và nếu làm vậy, bạn có thể bị hổ răng kiếm ăn thịt. Tất nhiên, điều đó sẽ không xảy ra. Hổ răng kiếm đã tuyệt chủng từ lâu, và chúng ta đang sống trong một thế giới an toàn hơn nhiều so với tổ tiên thời tiền sử của chúng ta. Nhưng tiềm thức của bạn không biết điều đó. Nó phát triển để đáp ứng nhu cầu của thế giới của họ, không phải của chúng ta.Finally, we come to the third F – fear. Unfortunately, we need to start with some bad news. Thanks to evolution, your subconscious doesn’t want you to feel safe, generally speaking. That’s because when you feel safe, you let down your guard – and if you do that, you might get eaten by a saber-toothed tiger. Of course, that’s not going to happen. Saber-toothed tigers have long been extinct, and we live in a much safer world than our prehistoric ancestors did. But your subconscious doesn’t know that. It evolved to meet the demands of their world, not ours.
Thật không may cho chúng tôi, điều đó có nghĩa là chúng tôi cảm thấy sợ hãi hơn rất nhiều so với điều kiện hiện tại của chúng tôi. Sợ hãi là một cảm xúc hữu ích để cảm nhận khi cuộc sống của chúng ta thực sự gặp nguy hiểm - nhưng không có nhiều tình huống thực sự xảy ra trong thời hiện đại.Unlucky for us, that means we feel a lot more fear than is warranted by our present conditions. Fear is a useful emotion to feel when our lives are actually in danger – but there aren’t many situations in which that’s actually the case in modern times.
Bên ngoài những tình huống đó, nỗi sợ hãi không chỉ vô ích mà còn vô cùng bất lợi cho sự thành công và hạnh phúc của chúng ta. Tại sao? Trước hết, nỗi sợ hãi gây ra căng thẳng, từ đó làm tiêu hao năng lượng của chúng ta và cuối cùng khiến chúng ta cảm thấy kiệt sức.Outside of those situations fear is not only useless, but extremely detrimental to our success and happiness. Why? Well, first of all, fear triggers stress, which in turn drains our energy and eventually leads us to feel burned out.
Thứ hai, nỗi sợ hãi đưa chúng ta ra khỏi khoảnh khắc hiện tại. Đó là bởi vì nỗi sợ hãi thường là về một điều gì đó tiêu cực có thể xảy ra trong tương lai, chẳng hạn như một bài thuyết trình sắp tới mà bạn lo sợ sẽ diễn ra kém hiệu quả. Khi tập trung vào tương lai giả định này, bạn sẽ mất khả năng nhận ra những gì mình đang làm trong thời điểm hiện tại. Điều đó đặc biệt có vấn đề khi bạn có thể đang làm việc để ngăn chặn những gì bạn sợ xảy ra - chẳng hạn như chuẩn bị cho bài thuyết trình đó!Second, fear takes us out of the present moment. That’s because fear is usually about something negative that might happen in the future, such as an upcoming presentation that you fear will go poorly. By focusing on this hypothetical future, you lose sight of what you’re doing in the present moment. That’s especially problematic when you could be working on preventing what you fear from happening – by, for instance, preparing for that presentation!
Thứ ba, nỗi sợ hãi không khuyến khích chúng ta chấp nhận rủi ro dẫn đến thành công. Rốt cuộc, nỗi sợ hãi về cơ bản là một tín hiệu cảm xúc cho chúng ta biết phải thận trọng, và chấp nhận rủi ro ngược lại với việc chơi an toàn. Rủi ro là một canh bạc - và nếu nó đi sai đường, bạn sẽ gặp thất bại. Trong thời tiền sử, thất bại có thể dễ dàng đồng nghĩa với cái chết. Nếu bạn không tìm được nguồn thức ăn, bạn sẽ chết đói. Nếu bạn không tuân theo các phong tục xã hội của bộ tộc mình, bạn có thể bị trục xuất. Kết quả là, chúng ta khó có thể bị thất bại nặng nề.Third, fear discourages us from taking the risks that lead to success. After all, fear is basically an emotional signal that tells us to be cautious, and taking risks is the opposite of playing it safe. A risk is a gamble – and if it goes the wrong way, you’ll experience failure. In prehistoric times, failure could easily mean death. If you failed to find a source of food, you’d starve. If you failed at the social customs of your tribe, you might get banished. As a result, we’re hardwired to be strongly ill-disposed toward failure.
Tất nhiên, bạn có thể vượt qua nỗi sợ hãi bằng lòng can đảm - nhưng can đảm cần rất nhiều năng lượng, điều này sẽ đưa chúng ta trở lại vấn đề đầu tiên! Một lần nữa, bạn chỉ có rất nhiều năng lượng, có nghĩa là lòng dũng cảm chỉ có thể đưa bạn đi thật xa trước khi nó cạn kiệt. Nếu bạn cộng ba vấn đề đi kèm với nỗi sợ hãi, nó sẽ khiến bạn kiệt sức, không tập trung và sợ rủi ro - khó có thể là công thức để thành công. Chúng ta sẽ xem xét cách khắc phục điều này trong phần tóm tắt tiếp theo và cuối cùng của cuốn sách.Of course, you can overcome fear through courage – but being courageous takes a lot of energy, which takes us back to the first problem! Again, you only have so much energy, which means courage can only take you so far before it runs out. If you add up the three problems that come with fear, it leaves you with an exhausted, unfocused and risk-averse mind – hardly a recipe for success. We’ll look at how to overcome this in the next and final book summary.
Ý tưởng chính của Game Changers # 10: Bạn có thể vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách đưa ra cho mình những dấu hiệu an toàn.Game Changers Key Idea #10: You can overcome fear by giving yourself safety cues.
Hãy tưởng tượng bạn là một trong những tổ tiên tiền sử của mình. Bạn đang đứng trong một khu đất trống được bao quanh bởi những bụi cây. Không có con hổ răng kiếm nào trong tầm mắt. Vì vậy, bạn có thể đá lại và thư giãn, phải không?Imagine you’re one of your prehistoric ancestors. You’re standing in a clearing surrounded by bushes. There’s no saber-toothed tiger in sight. So, you can kick back and relax, right?
Chà, không - sau cùng, một bầy hổ có thể đang ẩn nấp ngay sau những bụi cây. Để loại bỏ nỗi sợ hãi và cảm thấy an toàn, tiềm thức của bạn không chỉ muốn bạn tìm thấy sự vắng mặt của các mối đe dọa. Nó muốn bạn xác nhận sự an toàn. Và cuối cùng, nó đang chờ bạn nhận ra một tín hiệu an toàn - điều gì đó cho bạn biết rằng bờ biển trong xanh và bạn có thể mất cảnh giác.Well, no – after all, a pack of tigers might be lurking right behind the bushes. In order to let go of fear and feel safe, your subconscious doesn’t just want you to find an absence of threats. It wants you to find confirmation of safety. And to that end, it’s waiting for you to perceive a safety cue – something that tells you that the coast is clear and you can let down your guard.
Dưới đây là ba gợi ý để thử. Đầu tiên là lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng - giọng nói gợi nhớ đến giọng điệu nhẹ nhàng mà cha mẹ sử dụng khi cố gắng trấn an con cái. Âm nhạc hòa bình cũng có thể làm được điều đó. Vì vậy, có thể nói chuyện với chính mình một cách dịu dàng.Here are three cues to try out. The first is to listen to a soothing voice – one that’s reminiscent of the gentle tone that parents use when trying to calm their children. Peaceful music can also do the trick. So can talking to yourself in a tender way.
Tốt hơn hết, hãy chiến đấu với nỗi sợ của bạn theo hai cách cùng một lúc bằng cách thực hiện một bài thiền có hướng dẫn. Giọng nói điềm tĩnh của người hướng dẫn sẽ gửi tín hiệu đến tiềm thức của bạn rằng mọi thứ đều ổn, trong khi bản thân việc thiền định sẽ đưa tâm trí bạn trở lại hiện tại - tránh xa những lo lắng về tương lai, nơi mà những nỗi sợ hãi thường rình rập.Better yet, fight your fear in two ways at once by doing a guided meditation. The calm voice of the instructor will send a signal to your subconscious that everything’s okay, while the meditation itself will bring your mind back into the present – away from worries of the future, where fears tend to lurk.
Một gợi ý khác để thử là hình dung bạn đang ở một nơi hạnh phúc. Đây là một khung cảnh an toàn, yên bình, trong đó bạn hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Hãy tưởng tượng điều này càng chi tiết càng tốt, sử dụng tất cả các giác quan của bạn. Cảnh tưởng tượng càng sờ thấy rõ, nó sẽ càng có sức thuyết phục đối với tiềm thức của bạn. Hãy nhớ rằng, về cơ bản bạn đang cố đánh lừa tiềm thức của mình rằng bạn thực sự đang ở nơi hạnh phúc của mình, vì vậy hãy rút ra tất cả các điểm dừng khi tưởng tượng về nó! Tác giả báo cáo rằng “có thể có hoặc không giống Hang Dơi”.Another cue to try is to visualize yourself in a happy place. This is a safe, peaceful setting in which you’re completely at ease. Imagine this in as much detail as possible, using all of your senses. The more palpable the imagined scene, the more persuasive it will be to your subconscious. Remember, you’re basically trying to trick your subconscious into thinking you’re actually in your happy place, so pull out all the stops when imagining it! The author reports that his “may or may not look like the Bat Cave.”
Cuối cùng, hãy cố gắng cảm thấy biết ơn đối với nhiều thứ, con người và sự kiện trong cuộc sống của bạn nhất có thể - ngay cả những thất bại của bạn, mà bạn có thể diễn giải lại thành những kinh nghiệm học tập hữu ích. Bằng cách cảm thấy biết ơn, về cơ bản bạn đang nói với tiềm thức của mình rằng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Rốt cuộc, bạn sẽ không cảm thấy biết ơn nếu một con hổ sắp vồ bạn!Finally, try to feel gratitude for as many things, people and events in your life as possible – even your failures, which you can reinterpret as helpful learning experiences. By feeling gratitude, you’re basically telling your subconscious that things are going well. After all, you wouldn’t be feeling gratitude if a tiger were about to pounce on you!
Để nuôi dưỡng thói quen này, hãy viết nhật ký để viết ra ba điều mà bạn biết ơn vào mỗi sáng, mỗi tối hoặc cả hai. Làm được điều này, bạn sẽ theo chân doanh nhân UJ Ramdas, người đồng tạo ra Tạp chí Năm phút, một ứng dụng nhật ký về lòng biết ơn. Ông tuyên bố rằng bằng cách ghi nhật ký như vậy, bạn có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, cảm giác gần gũi với bạn bè và gia đình và mong muốn làm những việc tốt cho người khác. Bây giờ, điều đó nghe có vẻ như là một cái gì đó để biết ơn!To cultivate this habit, keep a journal in which you write down three things for which you’re grateful every morning, every night or both. Doing this, you’ll be following the lead of the entrepreneur UJ Ramdas, who co-created the Five Minute Journal, a gratitude journal app. He claims that by keeping such a journal, you can improve your quality of sleep, your sense of closeness to friends and family and your desire to do kind deeds for others. Now, that sounds like something to be grateful for!
Tóm tắt cuối cùngFinal summary
Thông điệp chính trong phần tóm tắt cuốn sách này:The key message in this book summary:
Cơ thể và tâm trí của chúng ta bị kìm hãm bởi những kiểu suy nghĩ và hành vi vô ích, xoay quanh thức ăn, nỗi sợ hãi và tình dục. Bằng cách hiểu cơ thể và tâm trí của chúng ta hoạt động như thế nào, chúng ta có thể vượt qua những mô hình này và nâng cao khả năng tạo ra, bảo tồn và triển khai thời gian và năng lượng của chúng ta. Với quan niệm rõ ràng về mục tiêu của mình và bằng cách thiết lập các ưu tiên một cách cẩn thận, chúng ta sẽ ở một vị trí tối ưu để thành công.Our bodies and minds are held back by unhelpful patterns of thoughts and behaviors, which revolve around food, fear and sex. By understanding how our bodies and minds work, we can overcome these patterns and enhance our ability to generate, preserve and deploy our time and energy. With a clear conception of our goals and by carefully setting our priorities, we’ll be in an optimal position to succeed.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Ngừng sử dụng từ “không thể”.Stop using the word “can’t.”
Như bạn đã học trong phần tóm tắt cuốn sách này, tiềm thức của bạn không sáng sủa như vậy - ít nhất là không ở một số khía cạnh nhất định. Một trong những khía cạnh đó là hiểu ngữ cảnh và ý nghĩa không theo nghĩa đen của ngôn ngữ bạn sử dụng khi nói với chính mình. Nếu bạn nói rằng bạn không thể làm điều gì đó, tiềm thức của bạn sẽ diễn giải điều này theo nghĩa đen và nó sẽ từ bỏ, vì chẳng ích gì khi bạn cố gắng làm điều gì đó mà bạn không thể làm được.As you’ve learned in this book summary, your subconscious isn’t that bright – at least not in certain respects. One of those respects is understanding the context and the non-literal meaning of the language you use when speaking to yourself. If you say you can’t do something, your subconscious will interpret this quite literally and it will give up, since there’s no point trying to do something that you can’t do.
Nhưng bạn có thể không có nghĩa này theo nghĩa đen. Khi bạn nói rằng bạn không thể làm điều gì đó, ý bạn thực sự là bạn không có đủ nguồn lực, kỹ năng, sự tự tin hoặc một số điều kiện tiên quyết khác để thực hiện nó. Và tình trạng đó có thể được khắc phục. Ví dụ, nếu đó là một kỹ năng hoặc nguồn lực bạn thiếu, làm thế nào bạn có thể phát triển hoặc có được nó? Ngược lại, không thể là một điều kiện kết thúc cuộc trò chuyện. Vì vậy, hãy cho tiềm thức suy nghĩ đơn giản của bạn nghỉ ngơi bằng cách tránh từ không thể.But you probably don’t mean this literally. When you say you can’t do something, what you really mean is that you don’t have the resources, the skills, the confidence or some other prerequisite for doing it. And that condition can be overcome. For example, if it’s a skill or resource you lack, how can you develop or acquire it? In contrast, can’t is an impervious, conversation-closing condition. So, give your simple-minded subconscious a break by avoiding the word can’t.
game_changers.txt · Last modified: 2021/04/04 15:37 by bacuro