User Tools

Site Tools


badass_stop_doubting_greatness_start_living_awesome_life

You Are a Badass: How To Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life Tiếng Việt

Lượt xem: 5

Bản tóm tắt cuốn sách You Are a Badass: How To Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life (Bạn là một kẻ xấu: Làm thế nào để ngừng nghi ngờ sự vĩ đại của bạn và bắt đầu sống một cuộc sống tuyệt vời) của tác giả Jen Sincero dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịch Tiếng Việt Bản tiếng Anh
Bạn là một kẻ xấu: Làm thế nào để ngừng nghi ngờ sự vĩ đại của bạn và bắt đầu sống một cuộc sống tuyệt vờiYou Are a Badass: How To Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life
Jen SinceroJen Sincero
You Are a Badass (2013) là cẩm nang để bạn có một cuộc sống trọn vẹn nhất. Sincero cung cấp phân tích chính xác điều gì đang kìm hãm bạn và cung cấp các chiến lược mạnh mẽ nhằm phá bỏ những thói quen xấu để bạn có thể thực sự sống với ước mơ của mình.You Are a Badass (2013) is your guide to living life to the fullest. Sincero provides an analysis of exactly what’s holding you back and provides powerful strategies geared toward breaking bad habits so that you can truly live out your dreams.
Hãy dành một phút và trả lời những câu hỏi sau: Tại sao bạn lại làm công việc hiện tại? Bạn đã chọn chuyên ngành của mình ở trường đại học như thế nào? Tại sao bạn không dành toàn bộ thời gian cho những thú vui yêu thích của mình?Take a minute and answer these questions: Why are you in your current job? How did you choose your major in college? Why don’t you spend all your time on your favorite hobbies?
Đối với câu hỏi đầu tiên, có thể bạn đã trả lời, “Công việc trả đủ tiền.” Thứ hai: “Cha mẹ tôi bảo tôi theo đuổi sự nghiệp X.” Và thứ ba: “Sở thích mọi lúc? Điều đó sẽ là ích kỷ! ”To the first question, you probably answered, “The job pays enough money.” To the second: “My parents told me to pursue a career in X.” And to the third: “Hobbies all the time? That would be selfish!”
Những câu trả lời này nêu bật điều sai trong nhiều lựa chọn của chúng ta trong cuộc sống. Chúng tôi làm những gì người khác yêu cầu chúng tôi làm hoặc những gì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi “phải” làm. Những gì bạn muốn, trong sâu thẳm, hiếm khi đi vào phương trình.These answers highlight what’s wrong with many of our choices in life. We do what others tell us to do, or what we think we are “supposed” to do. What you want, deep down, rarely enters into the equation.
Điều này phải thay đổi.This has to change.
Bạn cần bắt đầu sống cho chính mình và làm những gì bạn yêu thích! Mặc dù bây giờ nghe có vẻ không thể, nhưng khi kết thúc phần tóm tắt cuốn sách này, bạn sẽ ổn trên con đường trở thành một badass.You need to start living for yourself and doing what you love doing! While it might sound impossible now, by the end of these book summary, you’ll be well on your way to being a badass.
Trong bản tóm tắt này về You Are a Badass của Jen Sincero, bạn cũng sẽ họcIn this summary of You Are a Badass by Jen Sincero, you’ll also learn
Big Snooze là gì và làm thế nào để thoát khỏi nó;what the Big Snooze is and how to get out of it;
tại sao bạn nên bắt đầu rung ở tần số cao hơn; vàwhy you should start vibrating at a higher frequency; and
về những cạm bẫy khi coi mình là một nhà vô địch.about the pitfalls of seeing yourself as a champion.
Bạn là một kẻ tồi tệ Ý tưởng chính # 1: Những suy nghĩ tiêu cực về bản thân đang ngăn cản bạn trở thành kẻ tồi tệ thực sự.You Are a Badass Key Idea #1: Negative thoughts about yourself are holding you back from being the badass you really are.
Nếu bạn cảm thấy mình là một thiên tài chưa được khám phá, bị lạc trong guồng quay hàng ngày của một công việc bế tắc, bạn cần tự hỏi bản thân, “Điều gì đang kìm hãm tôi?” Nhiều khả năng đó là bạn - hoặc cụ thể hơn là niềm tin tiêu cực của bạn về bản thân.If you feel that you’re an undiscovered genius lost in the daily grind of a dead-end job, you need to ask yourself, “What’s holding me back?” Most likely it’s you – or, more specifically, your negative beliefs about yourself.
Đây là sự thật: Những gì chúng ta tin tưởng về bản thân chủ yếu dựa trên những thông điệp mà chúng ta đã bị ném bom từ khi còn rất nhỏ. Những thông điệp này được ghi vào tiềm thức của bạn. Chẳng hạn, bố mẹ bạn có thể đã nói với bạn rằng không ai trong gia đình từng giỏi kiếm tiền. Bạn càng nghe thấy thông điệp này, càng có nhiều khả năng tiềm thức của bạn - và do đó bạn - sẽ kết luận rằng bạn không thể kiếm tiền.Here’s the truth: What we believe about ourselves is largely based on the messages with which we’ve been bombarded since we were very young. These messages are lodged in your subconscious mind. Your parents, for instance, might have told you that nobody in the family has ever been good at bringing in the bucks. The more you hear this message, the more likely it becomes that your subconscious – and therefore you – will conclude that you can’t make money.
Kết quả? Bạn sẽ né tránh những theo đuổi có thể dẫn đến thành công về tài chính - có thể là học về chiến lược đầu tư hoặc theo đuổi bằng MBA - mặc dù bạn có thể muốn làm những điều này. Đó là sức mạnh của tiềm thức của bạn.The result? You’ll shy away from pursuits that could lead to financial success – be it learning about investment strategies or pursuing an MBA – even though you may want to do these things. That’s the power of your subconscious mind.
Lấy một ví dụ khác. Giả sử bạn khao khát tìm và kết hôn với người bạn tâm giao của mình, nhưng vì bạn lớn lên với hai bậc cha mẹ luôn gây gổ và làm tổn thương nhau về mặt tình cảm, tiềm thức của bạn coi sự thân thiết với nỗi đau và sự đau khổ. Do đó, bạn vẫn độc thân không hạnh phúc.Take another example. Say you’re longing to find and marry your soul mate, but because you grew up with two parents who were always fighting and hurting each other emotionally, your subconscious mind equates intimacy with pain and suffering. Consequently, you remain unhappily single.
Những điều tiêu cực mà bạn tin tưởng trong tiềm thức về bản thân và thế giới khiến bạn bị mắc kẹt trong một giấc ngủ. Hãy gọi nó là Big Snooze. Big Snooze giống như một người mẹ bảo bọc quá mức không bao giờ muốn bạn ra khỏi nhà; cô ấy muốn bạn ở lại với cô ấy, an toàn trước những nguy hiểm rình rập ngoài kia trong thế giới thực. Bây giờ, không có gì sai với ý định của cô ấy. Nhưng chúng hoàn toàn dựa trên nỗi sợ hãi.The negative things that you subconsciously believe about yourself and the world keep you trapped in a kind of sleep. Let’s call it the Big Snooze. The Big Snooze is like an overprotective mother who never wants you to leave the house; she wants you to stay with her, safe from the lurking dangers out there in the real world. Now, there’s nothing wrong with her intentions. But they’re entirely based on fear.
May mắn thay, bạn thừa khả năng giải phóng mình khỏi sức mạnh tê liệt của Big Snooze. Làm sao? Nó bắt đầu bằng việc dành cho bản thân một cái vỗ về yêu thương lớn lao. Hãy cùng xem xét cách thức hoạt động của điều này trong phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo.Fortunately, you’re more than capable of freeing yourself from the crippling power of the Big Snooze. How? It starts with giving yourself a big loving pat on the back. Let’s examine how this works in the next book summary.
Bạn là một Badass Ý tưởng chính # 2: Bằng cách yêu bản thân và không mua những gì người khác nghĩ về bạn, bạn sẽ có một cuộc sống tốt hơn.You Are a Badass Key Idea #2: By loving yourself, and not buying into what others think of you, you’ll have a better life.
Khi còn trẻ, chúng ta có hiểu biết trực quan về con người của mình và cách làm mọi việc. Chúng tôi chơi và yêu mà không cần kìm hãm hay suy nghĩ về những gì người khác có thể nghĩ về chúng tôi. Nhưng khi chúng ta lớn lên, chúng ta ngừng lắng nghe kiến ​​thức bên trong này và bắt đầu làm những gì người khác yêu cầu chúng ta làm.When we’re young, we have an intuitive understanding of who we are and how to do things. We play and love without holding back or thinking about what others might think of us. But as we grow older, we stop listening to this inner knowledge and start doing what others tell us to do.
Vì điều này, chúng ta thường rơi vào những tình huống kém lý tưởng, công việc đang làm và ở lại trong các mối quan hệ khiến chúng ta cảm thấy tệ hại.Because of this, we often end up in less-than-ideal situations, working jobs and remaining in relationships that make us feel lousy.
Bước đầu tiên để thoát ra khỏi guồng quay này là bắt đầu yêu bản thân. Mỗi ngày bạn nên tắm cho mình bằng tình yêu và sự khẳng định. Hãy tạo ra những câu thần chú của riêng bạn, chẳng hạn như “Tôi xinh đẹp và thông minh”, “Không có gì tôi không thể làm được” hoặc “Vũ trụ thật tuyệt vời và tôi cũng vậy”. Bất cứ khi nào bạn có thời gian rảnh rỗi, dù đang xếp hàng ở siêu thị hay đang lái xe đi làm, hãy niệm những câu thần chú này trong đầu. Tốt hơn nữa, hãy đặt chúng trên các ghi chú Post-it xung quanh nhà của bạn, vì vậy bạn sẽ liên tục được nhắc nhở về việc bạn tuyệt vời như thế nào.The first step to getting out of this rut is to start loving yourself. Every day you should shower yourself with love and affirmations. Create your own mantras, like, “I am beautiful and clever,” “There’s nothing I can’t do” or “The universe is awesome and I am too.” Whenever you have a spare moment, whether while waiting in line at the supermarket or driving to work, recite these mantras in your head. Even better, put them on Post-it notes around your house, so you’ll constantly be reminded of how great you are.
Bạn cũng nên ngừng so sánh mình với người khác ngay lập tức. Hãy tưởng tượng nếu Marilyn Monroe so sánh mình với Kate Moss và kết luận rằng cô ấy nên ăn kiêng và giảm hình thể xinh đẹp. Hoặc nếu các thành viên của Led Zeppelin đã so sánh mình với Mozart và quyết định rằng họ nên thay thế tay trống của mình bằng một nghệ sĩ chơi đàn harpsichord. Nó sẽ là thảm họa! Vì vậy, đừng bao giờ so sánh mình với bất kỳ ai. Giai đoạn = Stage.You should also stop comparing yourself to others this instant. Just imagine if Marilyn Monroe had compared herself to Kate Moss and concluded she should go on a diet and lose her beautiful figure. Or if the members of Led Zeppelin had compared themselves to Mozart and decided that they should replace their drummer with a harpsichordist. It would have been disastrous! So never compare yourself to anyone. Period.
Một khi bạn phát triển mối quan hệ yêu thương hơn với chính mình, bạn sẽ bớt sợ hãi những điều bạn thực sự muốn làm. Bạn cũng sẽ trên con đường vượt qua một kẻ thù chung khác của hạnh phúc: người khác nghĩ gì về bạn.Once you develop a more loving relationship with yourself, you’ll become less afraid of the things you really want to do. You’ll also be on the way to overcoming another common enemy of happiness: what other people think of you.
Cân nhắc mức độ thường xuyên bạn để những gì người khác nghĩ về bạn ra lệnh cho hành động của bạn. Có lẽ bạn mơ ước trở thành một tác giả. Để làm được điều này, bạn sẽ phải viết rất nhiều! Đổi lại, điều này đòi hỏi bạn phải dành ra thời gian trong khi bạn giữ một công việc giúp bạn trả tiền thuê nhà.Consider how often you let what others think of you dictate your actions. Perhaps you dream of becoming an author. To do this, you’ll have to write a lot! This, in turn, requires you to carve out time while you hold down a job that helps you pay the rent.
Giờ đây, các đồng nghiệp có thể chế nhạo về “sở thích” của bạn. Bạn bè có thể trôi đi khi bạn dành ít thời gian hơn cho họ và có nhiều thời gian hơn để viết bài đăng của bạn. Những thay đổi này có thể rất khó khăn, nhưng bạn phải vượt qua chúng nếu bạn muốn được xuất bản.Now, colleagues may snicker about your “hobby.” Friends may drift away as you spend less time with them and more time penning your magnum opus. These changes can be bitter, but you have to push through them if you want to get published.
Nếu bạn bắt đầu đánh giá cao việc bạn đang làm việc của riêng mình, bạn sẽ tìm thấy sức mạnh để bỏ qua sự phản đối của người khác.If you start appreciating that you’re doing your own thing, you’ll find the strength to ignore the disapproval of others.
Bạn là một Badass Key Ý tưởng # 3: Có một nguồn sức mạnh vô hạn ở xung quanh bạn và bạn có thể khai thác nó.You Are a Badass Key Idea #3: There is a limitless source of power all around you and you can tap into it.
Bạn có tin rằng có một vị thần? Hầu hết mọi người, ngay cả khi họ không theo đạo, vẫn tin vào một số loại quyền lực hoặc năng lượng cao hơn. Bạn gọi nó là gì không thực sự quan trọng - Chúa, tinh thần, Thần lực, ruột, trực giác, khu vực. Điều quan trọng là bạn nhận ra sự tồn tại của một lực vô hạn, hay năng lượng, vượt ra ngoài bạn và kết nối tất cả chúng ta.Do you believe there’s a God? Most people, even if they’re not religious, still believe in some kind of higher power or energy. It doesn’t really matter what you call it – God, spirit, the Force, gut, intuition, the zone. What’s important is that you recognize the existence of a limitless force, or energy, that is beyond you, and that connects all of us.
Còn bây giờ, chúng ta hãy gọi nó là Năng lượng Nguồn. Năng lượng này ở khắp mọi nơi xung quanh bạn, tràn ngập toàn bộ vũ trụ và mọi thứ trong đó. Tuy nhiên, nó không rung với cùng một tần số ở mọi nơi. Bạn đang rung động ở một tần số nhất định và tất cả những điều bạn muốn trong cuộc sống cũng đang rung động ở một tần số nhất định. Và những vật dao động cùng tần số sẽ hút nhau.For now, let’s call it Source Energy. This energy is everywhere around you, permeating the whole universe and everything in it. However, it doesn’t vibrate with the same frequency everywhere. You’re vibrating at a certain frequency and all the things you want in life are also vibrating at a certain frequency. And those things that vibrate at the same frequency attract one another.
Đây còn được gọi là luật hấp dẫn. Do đó, khi chúng ta cảm thấy ghen tị, lo lắng hoặc bi quan, chúng ta sẽ rung động với tần số thấp, do đó thu hút nhiều năng lượng tiêu cực này hơn. Nhưng đây là tin tốt: Bằng cách học cách tăng tần suất rung động, bạn có thể thu hút những điều bạn muốn trong cuộc sống.This is also known as the law of attraction. Thus, when we’re feeling jealous, worried or pessimistic, we vibrate with a low frequency, thereby attracting more of this negative energy. But here’s the good news: By learning how to raise the frequency with which you vibrate, you can attract the things you want in life.
Đây là lý do tại sao việc học cách khai thác Nguồn năng lượng vô biên là rất quan trọng. Nếu không có nó, đơn giản là bạn sẽ không thể nâng cao năng lượng của mình đủ để thu hút những thứ bạn muốn. Vì vậy, từ bây giờ, hãy ưu tiên hàng đầu của việc khai thác nó.This is why learning to tap into the boundless Source Energy is so important. Without it, you simply won’t be able to raise your energy enough to attract the things you want. So, from now on, make tapping into it your top priority.
Nếu tất cả những điều này nghe có vẻ phức tạp, có một cách đơn giản và hiệu quả để lấp đầy cuộc sống của bạn với Nguồn Năng lượng: thiền định.If all this sounds complicated, there’s a simple and effective way to fill your life with Source Energy: meditation.
Như bất cứ ai đã thử nó đều biết, thiền - tức là ngồi yên và buông bỏ suy nghĩ - vừa đơn giản lại vừa khó một cách đáng ngạc nhiên. Bên cạnh việc làm dịu cơ thể và giảm căng thẳng, thiền định còn khiến chúng ta nhận ra rằng bộ não của chúng ta thực sự đang lộn xộn như thế nào với những suy nghĩ không quan trọng. Hãy ngồi xuống để thiền chỉ trong vài phút và bạn sẽ nhận thấy rằng hầu hết những suy nghĩ đó đều tập trung và mang tính xây dựng như hai đứa trẻ mới biết đi đang tranh giành một món đồ chơi. Tuy nhiên, bằng cách phát triển một thực hành thiền định, bạn sẽ dần dần học cách khai thông bộ não của mình và cho phép Nguồn Năng lượng chảy qua bạn.As anyone who has tried it knows, meditation – that is, sitting still and letting go of thought – is both straightforward and surprisingly hard at the same time. Besides calming the body and relieving stress, meditation makes us realize just how cluttered with unimportant thoughts our brains actually are. Sit down to meditate for only a few minutes and you’ll notice that most of those thoughts are about as focused and constructive as two toddlers struggling over a toy. By developing a meditation practice, however, you’ll gradually learn to declutter your brain and allow the Source Energy to flow through you.
Đây là phần giới thiệu nhanh về thiền:Here’s a quick introduction to meditation:
Ngồi xuống ghế hoặc trên một số đệm trên sàn, khoanh chân và đặt tay trên đùi.Sit down in a chair or on some cushions on the floor, with your legs crossed and your hands in your lap.
Nhắm mắt và tập trung vào hơi thở khi bạn hít vào và sau đó thở ra. Không cần phải thở theo bất kỳ cách đặc biệt nào. Chỉ theo dõi hơi thở vào và thở ra.Close your eyes and focus on your breath as you inhale and then exhale. There’s no need to breath in any special way. Just follow the breath in and out.
Khi một ý nghĩ xuất hiện, hãy nhẹ nhàng để nó qua đi và chuyển sự chú ý trở lại với hơi thở của bạn.When a thought arises, gently let it go and turn your attention back to your breath.
Nó thật sự đơn giản. Điều quan trọng là tiếp tục làm điều đó - mỗi ngày. Bạn sẽ sớm nhận thấy rằng bạn có nhiều năng lượng hơn trong cuộc sống.It really is that simple. The important thing is to keep doing it – every day. You’ll soon notice that you have much more energy in your life.
Bạn là một Badass Ý tưởng chính # 4: Hãy trở thành một người mới, nuôi dưỡng lòng biết ơn và học cách tha thứ để có một cuộc sống hạnh phúc hơn, giàu có hơn.You Are a Badass Key Idea #4: Embrace being a novice, cultivate gratitude and learn how to forgive for a happier, richer life.
Thời gian của bạn trên trái đất này là có hạn - vì vậy hãy tận dụng nó! Mỗi ngày đều có cơ hội để tận hưởng và kỷ niệm hành trình của cuộc sống, mặc dù tất cả đều quá dễ dàng để quên đi điều này trong nhịp sống hối hả và nhộn nhịp của thế giới hiện đại.Your time on this earth is limited – so make the most of it! Every day offers a chance to enjoy and celebrate life’s journey, though it’s all too easy to forget this in the hustle and bustle of the modern world.
Có ba điều bạn có thể làm để nâng cao giá trị mỗi ngày.There are three things you can do to value each day a little more.
Đầu tiên, hãy thay đổi thái độ của bạn đối với những nhiệm vụ đầy thử thách. Thay vì tiếp cận vấn đề như một chuyên gia, hãy tiếp cận chúng như một người mới bắt đầu hoàn chỉnh, với tinh thần sẵn sàng học hỏi. Những người có niềm đam mê học tập không cảm thấy áp lực phải chứng minh khả năng của mình, điều đó có nghĩa là họ cũng không phải vật lộn với nỗi sợ thất bại. Đối với người học, sai lầm không còn đáng sợ mà là một phần đáng hoan nghênh trong hành trình giáo dục.First, change your attitude toward challenging tasks. Rather than approaching problems like an expert, come at them like a complete beginner, with a willingness to learn. People with a passion for learning don’t feel pressure to prove their abilities, which means they don’t grapple with the fear of failure, either. For learners, mistakes are no longer frightening but a welcome part of the educational journey.
Giả sử bạn là một vận động viên trượt băng chuyên nghiệp. Nếu bạn coi mình là một nhà vô địch, mỗi lần vấp ngã có thể bạn sẽ cảm thấy như thất bại, như một đòn giáng vào lòng tự trọng của bạn. Vì vậy, nếu thay vào đó bạn thấy mình là một người học hỏi suốt đời, bạn sẽ tiếp cận những thử thách mới với một thái độ vui tươi, cũng như can đảm hơn để chấp nhận rủi ro, do đó sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều điều hơn.Let’s say you’re a professional ice skater. If you see yourself as a champion, each fall may feel like failure, like a blow to your self-esteem. So if instead you see yourself as a lifelong learner, you’ll approach new challenges with a playful attitude, as well as more courage to take risks, which in turn will help you learn more.
Thứ hai, hãy cố gắng bày tỏ và trải nghiệm lòng biết ơn hàng ngày. Biết ơn không phải là đưa ra những lời cảm ơn nông cạn vì mục đích lịch sự - đó là một trạng thái tích cực của con người. Bằng cách biết ơn, bạn giữ tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống ở phía trước trong suy nghĩ của mình. Và bằng cách thực hành và chia sẻ lòng biết ơn, bạn cũng có thể giúp người khác sống tích cực.Second, make an effort to express and experience gratitude daily. Gratitude isn’t about giving shallow thanks for the sake of being polite – it’s a positive state of being. By being grateful, you keep all the good things in life in the foreground of your thoughts. And by practicing and sharing gratitude, you can help others stay positive, too.
Đây là một cách đơn giản để thực hành lòng biết ơn. Trước khi đi ngủ vào buổi tối, hãy viết ra 10 điều mà bạn biết ơn. Nó có thể là bất cứ thứ gì. Có thể bạn biết ơn vì những bông hoa xinh đẹp trong khu vườn của bạn. Có lẽ bạn rất biết ơn vì cuối cùng bố mẹ chồng đã rời khỏi nhà bạn sau chuyến thăm cuối tuần.Here’s a simple way to practice gratitude. Before you go to bed at night, write down ten things you’re grateful for. It can be anything. Maybe you’re grateful for the beautiful flowers in your garden. Maybe you’re grateful that your parents-in-law finally left your house after a weekend visit.
Tận dụng mọi cơ hội trong ngày để biết ơn sẽ đảm bảo tần suất năng lượng của bạn duy trì ở mức cao.Taking every opportunity during the day to be grateful will ensure your energy frequency remains high.
Cuối cùng, bạn có thể cải thiện mỗi ngày bằng cách học cách tha thứ cho cả người khác và chính mình. Nếu ai đó làm tổn thương bạn hoặc phản bội bạn, sự việc sẽ tiếp tục gây rắc rối cho bạn cho đến khi bạn tha thứ cho họ.Finally, you can improve each day by learning to forgive both others and yourself. If someone hurts you or betrays you, the incident will continue troubling you until you forgive them.
Tha thứ cho phép bạn tiến lên trong cuộc sống. Điều tương tự cũng xảy ra với một điều gì đó bạn có thể đã làm trong quá khứ mà bây giờ bạn hối tiếc. Vì vậy, nếu bạn đã cố gắng hết sức để sửa đổi, thì đã đến lúc bạn nên tha thứ cho chính mình. Bằng cách chấp nhận bản thân và những sai lầm của mình, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để giải thoát mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực và những đêm mất ngủ.Forgiveness allows you to move forward in life. The same goes for something you might have done in the past that you now regret. So, if you’ve done your best to make amends, it’s time to forgive yourself. By accepting yourself and your mistakes, you’ll be better equipped to free yourself from negative thoughts and sleepless nights.
Bạn là một Badass Ý tưởng chính # 5: Suy nghĩ của bạn có sức mạnh, vì vậy hãy biến chúng thành công với bạn!You Are a Badass Key Idea #5: Your thoughts are powerful, so make them work for you!
Trong thế giới hiện đại của chúng ta, chúng ta siêu tập trung vào hành động. Mặt khác, suy nghĩ lại mọi thứ và dành thời gian để xem xét suy nghĩ của chúng ta là những thói quen mà chúng ta không thường xuyên thực hành. Nhưng chúng ta nên làm.In our modern world, we’re hyper-focused on action. Thinking things over and taking time to examine our thoughts, on the other hand, are habits that we don’t often practice. But we should.
Suy nghĩ rất mạnh mẽ, khi chúng tạo ra thực tại của chúng ta và dẫn chúng ta đến nơi chúng ta muốn đến trong cuộc sống.Thoughts are powerful, as they create our realities and lead us to where we want to go in life.
Để bắt đầu, bạn nên tìm ra những gì bạn muốn và đơn giản là vẫn cởi mở với cách bạn có thể đạt được điều đó.To start, you should figure out what you want, and simply remain open to how you might get there.
Có lẽ bạn muốn trở thành một nhà văn, nhưng con đường trở thành một tác giả xuất bản là không rõ ràng. Để khám phá ra cách thức của quá trình này, bạn có thể tìm đến các hình mẫu văn học và xem xét cách họ đạt được ước mơ của mình để tìm cảm hứng cho con đường của riêng bạn. Khi bạn cảm thấy theo cách của mình và bắt đầu tiến bộ, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi gọi mình là một nhà văn.Perhaps you want to become a writer, but the road to becoming a published author is unclear. To uncover the how of this process, you might look to literary role models and examine how they achieved their dreams to find inspiration for your own path. As you feel your way and begin to make progress, you’ll start to feel more comfortable calling yourself a writer.
Và điều đó dẫn chúng ta đến cách tiếp theo mà bạn có thể làm cho suy nghĩ của mình phù hợp với bạn: Đơn giản chỉ cần nghĩ về bản thân bạn là người bạn muốn trở thành.And that leads us to the next way you can make your thoughts work for you: Simply think of yourself as the person you want to be.
Bằng cách hành động như thể điều bạn muốn đã trở thành hiện thực, những suy nghĩ tiêu cực sẽ không thể giữ bạn lại. Nói cách khác, hãy giả mạo nó cho đến khi bạn làm ra nó!By acting as if the thing you want is already a reality, negative thoughts won’t be able to hold you back. In other words, fake it ‘til you make it!
Nếu bạn mơ ước trở thành một diễn giả tuyệt vời nhưng lại sợ trước đám đông, đừng tập trung vào đôi tay run rẩy hoặc giọng nói rụt rè của bạn. Thay vào đó, hãy hình dung bản thân đang cung cấp những bài phát biểu hùng hồn, thú vị và bạn sẽ sớm trình bày một cách tự tin hơn. Bạn càng diễn thuyết nhiều, sự tự tin của bạn càng tăng lên và khả năng nói trước đám đông của bạn càng được cải thiện - đây được gọi là vòng tròn nhân đức.If you dream of becoming a great speaker but are afraid of addressing a crowd, don’t focus on your trembling hands or timid voice. Instead, visualize yourself delivering entertaining, eloquent speeches, and you’ll soon be presenting more confidently. The more speeches you give, the more your confidence will grow and the more your public speaking will improve – this is called a virtuous circle.
Để tăng cường khả năng tư duy của bạn, hãy dành thời gian tưởng tượng các mục tiêu của bạn càng cụ thể càng tốt.To further boost your thinking power, spend time imagining your goals with as much specificity as you can.
Hãy quay lại ví dụ về nhà văn của chúng ta. Có nhiều loại nhà văn vĩ đại, từ tiểu thuyết gia, tiểu luận gia đến nhà văn tội phạm chân chính. Bằng cách xác định loại nhà văn bạn muốn trở thành, con đường hướng tới mục tiêu của bạn sẽ trở nên rõ ràng hơn.Let’s return to our writer example. There are many kinds of great writers, from novelists to essayists to true-crime writers. By pinpointing which kind of writer you’d like to be, the path toward your goal will become clearer.
Bạn là một người tồi tệ Ý tưởng chính # 6: Giải quyết sự trì hoãn, bào chữa và do dự, và không có gì ngăn cản bạn hành động.You Are a Badass Key Idea #6: Tackle procrastination, excuses and hesitation, and nothing will stop you from taking action.
Suy nghĩ là một công cụ mạnh mẽ để đạt được mục tiêu của bạn, nhưng nó phải được kết hợp với hành động thực tế. Và để hành động tích cực, trước tiên bạn cần phải vượt qua sức cản của sự trì hoãn và do dự.Thought is a powerful tool when it comes to achieving your goals, but it must be combined with real action. And to act positively, you need to first overcome the drag of procrastination and hesitation.
Khi trì hoãn, chúng ta để nỗi sợ thất bại ngăn cản chúng ta quyết định. Nếu bạn nghĩ rằng bạn không đủ điều kiện để thực hiện một nhiệm vụ nào đó, bạn sẽ tìm mọi lý do để không thử nó. Những suy nghĩ như “Bài viết của tôi không đủ tốt” hoặc “Nó sẽ không bao giờ thành công” sẽ chỉ kìm hãm bạn.When we procrastinate, we let the fear of failure stop us from following through on decisions. If you think that you’re not qualified to perform a certain task, you’ll look for any reason not to try it. Thoughts like “My writing isn’t good enough” or “It’ll never pay the way” will only hold you back.
Để vượt qua những lời bào chữa này, bạn cần thuyết phục bản thân về mục đích của mình. Nếu quyết tâm của bạn yếu, đây có thể là dấu hiệu cho thấy bạn cần xác định lại mục tiêu của mình.To overcome these excuses, you need to convince yourself of your purpose. If your resolve is weak, this may be a sign that you need to redefine your goals.
Thực hiện hành động cũng đòi hỏi bạn phải vượt qua sự chần chừ. Điều này không dễ dàng! Thông thường, chúng ta do dự khi sợ trở thành người mà chúng ta có thể không thích. Giả sử bạn mơ ước trở thành một diễn viên sân khấu, một người thu hút sự chú ý của khán giả ngưỡng mộ và chỉ huy một sự hiện diện mạnh mẽ.Taking action also requires you to overcome hesitation. This isn’t easy! Often, we hesitate when we’re afraid of becoming someone we might not like. Let’s say that you dream of becoming a stage actor, someone who holds the attention of admiring audiences and commands a powerful presence.
Nhưng bạn lại do dự khi xem xét nghiêm túc mục tiêu này. Sau tất cả, bạn chưa bao giờ thích những người hướng ngoại, và đối với bạn, dường như hầu hết các diễn viên sân khấu cũng phải chịu những đánh giá tiêu cực. Liệu việc trở thành một diễn viên có biến bạn thành mẫu người mà bạn không thích nhất? Câu trả lời ngắn gọn - không. Bạn chỉ cần học cách vượt qua sự do dự của mình.But you hesitate when you seriously consider this goal. After all, you’ve never liked extroverts, and it seems to you that most stage actors are subjected to negative judgments, too. Will becoming an actor turn you into the type of person you dislike most? Short answer – no. You simply need to learn to overcome your hesitation.
Để làm được điều này, hãy ngừng phán xét người khác. Sau đó, dành thời gian tự hỏi bản thân những câu hỏi hóc búa, chẳng hạn như “Tôi có thực sự muốn trở thành một diễn viên không?” và “Nó có làm cho tôi hạnh phúc không?”To do this, stop judging others. Then spend time asking yourself tough questions, like, “Do I really want to become an actor?” and “Will it make me happy?”
Nếu bạn trả lời có cho những câu hỏi này, thì đã đến lúc nhận ra sự do dự và trì hoãn của bạn đối với thực tế của chúng. Không có lời bào chữa nào nữa!If you answer yes to these questions, then it’s time to recognize your hesitation and procrastination for what they really are. No more excuses!
You Are a Badass Ý tưởng chính # 7: Từ bạn bè đến thói quen đến tiền bạc, hãy tập trung tất cả các khía cạnh của cuộc sống vào mục tiêu của bạn.You Are a Badass Key Idea #7: From friends to habits to money, focus all aspects of your life toward your goal.
Vì vậy, bạn đã quyết định thay đổi con đường sống của mình để hướng tới mục tiêu mơ ước của mình. Nhưng bạn sẽ đi bao xa? Thông thường, những người tài năng không sống theo ước mơ của họ bởi vì họ từ bỏ quá sớm.So you’ve decided to change your life path to work toward your dream goal. But how far will you go? All too often, talented people don’t live their dreams because they give up too soon.
Hãy nhớ rằng thất bại là một thực tế của cuộc sống, và tất cả chúng ta đều trải qua những lần bị từ chối. Ví dụ, huyền thoại bóng rổ Michael Jordan đã không tham gia vào đội bóng rổ trường trung học của mình, và đạo diễn điện ảnh lừng danh Steven Spielberg đã bị từ chối khỏi trường điện ảnh ba lần!Remember that failure is a fact of life, and that we all experience rejection. For instance, basketball legend Michael Jordan didn’t make the cut for his high-school basketball team, and renowned movie director Steven Spielberg was rejected from film school three times!
Mặc dù từ chối là một phần trong hành trình của mỗi người, nhưng bỏ cuộc là điều bạn không bao giờ nên làm khi theo đuổi ước mơ của mình. Thay vào đó, hãy học hỏi từ những sai lầm của bạn và tiếp tục thúc đẩy cho đến khi bạn tạo ra cuộc sống mà bạn hằng mong muốn.While rejection is a part of everyone’s journey, quitting is something you should never do when pursuing your dreams. Instead, learn from your mistakes and keep pushing until you create the life you’ve always wanted.
Để vượt qua cám dỗ từ bỏ, bạn cần phải có trách nhiệm trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Nếu thói quen, môi trường xung quanh hoặc bạn bè của bạn khiến bạn khó đạt được mục tiêu của mình, thì đã đến lúc bạn cần thực hiện một số thay đổi chu đáo.To overcome the temptation to give up, you need to remain responsible in all aspects of your life. If your habits, surroundings or circle of friends make it harder for you to achieve your goals, it’s time to make some thoughtful changes.
Trên thực tế, tạo ra một môi trường và lối sống mới tập trung vào mục đích sống của bạn là một trong những cách tốt nhất để luôn đi đúng hướng.In fact, creating a new environment and lifestyle centered around your life purpose is one of the best ways to stay on track.
Nếu bạn là một vận động viên đầy khát vọng, hãy vây quanh bạn với những người có niềm đam mê tương tự. Bắt đầu và kết thúc một ngày của bạn theo những cách giúp bạn kết nối lại với mục tiêu của mình. Khám phá các nhóm, địa điểm và cộng đồng mới có thể cung cấp cho bạn nhiều hỗ trợ hơn khi bạn phát triển.If you’re an aspiring athlete, surround yourself with people who have similar passions. Start and end your day in ways that will help you reconnect with your goals. Explore new groups, places and communities that can provide you with more support as you push forward.
Nó cũng đáng để suy ngẫm về cách bạn nghĩ về tiền bạc. Mặc dù tận tâm trong việc tiết kiệm và chi tiêu là điều tốt, nhưng việc chọn cách tiêu lớn theo thời gian là hợp lý nếu làm như vậy sẽ cải thiện cuộc sống của bạn. Sử dụng tiền của bạn để sống phù hợp với mục tiêu của bạn!It’s also worth reflecting on how you think about money. While it’s good to be conscientious about saving and spending, choosing to spend big from time to time is justified if doing so will improve your life. Use your money to live in accordance with your goals!
Cuối cùng, cuộc sống mới của bạn sẽ xuất hiện thông qua những ý định rõ ràng, những mong muốn mạnh mẽ và hành động thực tế. Hãy gạt những gì người khác nghĩ về bạn sang một bên và quan trọng là hãy cho phép bản thân được sống với ước mơ của mình!Ultimately, your new life will emerge through clear intentions, powerful desires and real-life action. Cast aside what others think of you and, crucially, give yourself permission to live your dreams!
Tóm tắt cuối cùngFinal summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Để trở thành badass mà bạn luôn muốn trở thành, hãy học cách xác định chính xác những điều trong cuộc sống đang kìm hãm bạn và sau đó giải quyết những trở ngại này bằng cách thay đổi lối sống và suy nghĩ của bạn. Đừng để bất cứ ai làm bạn phân tâm làm những gì bạn yêu thích! Chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ thấy mình đang sống cuộc sống mà bạn hằng mơ ước.To be the badass you’ve always wanted to be, learn to pinpoint the things in your life that are holding you back and then address these blocks by making changes to your lifestyle and thinking. Don’t let anyone distract you from doing what you love! Soon enough, you’ll find yourself living the life of which you’ve always dreamed.
Nội dung đọc tiếp theo: #GIRLBOSS, của Sophia AmorusoWhat to read next: #GIRLBOSS, by Sophia Amoruso
Bây giờ bạn đã đánh thức được tính xấu bên trong của mình, đã đến lúc áp dụng những gì bạn đã học được vào cuộc sống của mình. Trên đường đi, nếu bạn thấy quyết tâm của mình dao động, hãy để chính mình được truyền cảm hứng từ Sophia Amoruso, một badass hạng nhất.Now that you’ve awakened your inner badass, it’s time to apply what you’ve learned to your life. If, along the way, you should ever find your resolve wavering, let yourself be inspired by Sophia Amoruso, a first-class badass.
Trong #GIRLBOSS, Amoruso kể câu chuyện về hành trình của cô từ khi bỏ học trung học trở thành CEO của một đế chế thời trang trị giá hàng triệu đô la. Vì vậy, nếu bạn muốn tìm hiểu những gì cần thiết để trở thành một người phụ nữ thành công trong kinh doanh ngày nay, bao gồm cả những quy tắc nào được phép vi phạm, hãy tải bản tóm tắt sách đến #GIRLBOSS.In #GIRLBOSS, Amoruso tells the story of her journey from high-school dropout to CEO of a multimillion-dollar fashion empire. So, if you want to learn what it takes to be a successful woman in business today, including which rules it’s OK to break, get the book summary to #GIRLBOSS.
badass_stop_doubting_greatness_start_living_awesome_life.txt · Last modified: 2021/06/26 16:45 by bacuro