User Tools

Site Tools


back_human_great_leaders_create_connection_age_isolation

Back to Human: How Great Leaders Create Connection in the Age of Isolation

Lượt xem: 12

Bản dịch dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa); Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịch thôBản tiếng Anh
Trở lại với con người: Cách các nhà lãnh đạo vĩ đại tạo ra kết nối trong thời đại cô lậpBack to Human: How Great Leaders Create Connection in the Age of Isolation
Dan SchawbelDan Schawbel
Back to Human (2018) khám phá cách những nơi làm việc cung cấp phương pháp tiếp cận con người hơn không chỉ mang lại môi trường tốt hơn cho nhân viên mà còn mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn. Trong thời đại bị chi phối bởi việc sử dụng công nghệ, Back to Human là một hướng dẫn thực tế chỉ ra cho các nhà lãnh đạo tại nơi làm việc cách họ có thể xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp tốt hơn dựa trên sự kết nối giữa con người với nhau.Back to Human (2018) explores how workplaces that offer a more human approach offer not just a better environment for employees, but better business results. In an age dominated by the use of technology, Back to Human is a practical guide showing workplace leaders how they can build a better corporate culture based on human connections.
Công nghệ đang thay đổi thế giới và không phải lúc nào cũng tốt hơn. Mạng xã hội đã giúp chúng ta kết nối với mọi người trên toàn cầu dễ dàng hơn, nhưng nó cũng có liên quan đến chứng trầm cảm và cô lập xã hội. Email và tin nhắn tức thì đã tăng tốc khả năng giao tiếp của chúng ta, nhưng với cái giá là trải nghiệm phong phú hơn khi tiếp xúc trực tiếp. Làm việc từ xa có thể mang lại sự linh hoạt nhưng khó hợp tác với đồng nghiệp và hình thành tình bạn tại nơi làm việc.Technology is changing the world, and not always for the better. Social networking has made it easier for us to connect with people around the globe, but it’s also linked to depression and social isolation. Email and instant messaging have accelerated our ability to communicate, but at the expense of the richer experience that comes with face-to-face contact. Remote working may offer flexibility but it makes it harder to collaborate with colleagues and form workplace friendships.
Thế giới đang trở nên ít con người hơn một chút, và điều đó có cái giá phải trả. Vì vậy, đã đến lúc các nhà lãnh đạo trong thế giới kinh doanh phải suy nghĩ về cách họ có thể nhận ra những lợi ích của công nghệ đồng thời chấp nhận những hạn chế của nó. Các nhà lãnh đạo cần xem xét cách họ có thể quay trở lại phương pháp tiếp cận nhân văn hơn trong kinh doanh, thừa nhận nhu cầu tương tác và hiểu biết chung của chúng ta.The world is becoming a little less human, and that has a cost. So it’s time for leaders in the business world to think about how they can recognize the benefits of technology while also accepting its limitations. Leaders need to consider how they can get back to a more human approach to business that acknowledges our universal need for interaction and understanding.
Bản tóm tắt cuốn sách này cung cấp các giải pháp cho một số vấn đề phổ biến nhất do công nghệ tại nơi làm việc gây ra hoặc làm trầm trọng thêm.This book summary provide solutions to some of the most common problems caused, or exacerbated, by technology in the workplace.
Trong phần tóm tắt này về Back to Human của Dan Schawbel, bạn sẽ họcIn this summary of Back to Human by Dan Schawbel, you’ll learn
tại sao công nghệ lại là thứ gây xao nhãng như một công cụ hỗ trợ năng suất;why technology is as much a distraction as a productivity aid;
tầm quan trọng của việc có những người bạn tốt trong công việc; vàhow important it is to have good friends at work; and
tại sao một lời khen chân thành là một phần thưởng tốt hơn một phần thưởng tiền mặt.why a heartfelt compliment is a better reward than a cash bonus.
Quay lại Ý tưởng chính của con người # 1: Vì tất cả những lợi ích của nó, công nghệ đang làm suy yếu các mối quan hệ của con người vốn quan trọng đối với cuộc sống cá nhân và doanh nghiệp.Back to Human Key Idea #1: For all its benefits, technology is weakening human relationships that are important for personal and business life.
Công nghệ kỹ thuật số tiếp tục thay đổi thế giới. Những thứ hầu như không tồn tại cách đây một thập kỷ, như điện thoại thông minh và máy tính bảng, hệ thống nhắn tin và mạng xã hội, là một thực tế của cuộc sống ngày nay. Và công nghệ này chắc chắn đã có nhiều tác dụng tích cực. Chưa bao giờ chúng tôi dễ dàng kết nối và giữ liên lạc với mọi người trên khắp thế giới.Digital technology continues to change the world. Things that barely existed a decade ago, like smartphones and tablets, messaging systems and social networks, are a fact of life today. And this technology undoubtedly has had many positive effects. It has never been easier for us to connect and stay in touch with people all over the world.
Nhưng công nghệ cũng đang có những tác động tiêu cực đến cuộc sống của con người. Đối với một, nó làm trầm trọng thêm sự cô lập xã hội - thiếu liên hệ và kết nối với những người khác - đặc biệt là ở những người trẻ tuổi sử dụng công nghệ nhiều nhất.But technology is also having a negative impact on people’s lives. For one, it exacerbates social isolation – a lack of contact and connectedness with other people – particularly amongst younger people who use technology the most.
Đó là bởi vì mọi người khao khát kết nối của con người nhưng dù sao thì việc chuyển sang một thiết bị dễ dàng và đơn giản hơn là để có một cuộc trò chuyện bình thường. Kết quả là, mọi người cảm thấy họ đang nhận được liều lượng tương tác xã hội. Nhưng trên thực tế, họ đang bỏ lỡ việc hình thành các mối quan hệ thực sự. Đại học Pittsburgh đã thực hiện một nghiên cứu vào năm 2004, phát hiện ra rằng một người dành hai giờ mỗi ngày trên mạng xã hội sẽ tăng gấp đôi nguy cơ bị cô lập với xã hội.That’s because people crave human connection but nonetheless find it easier and simpler to turn to a device than to have a normal conversation. As a result, people feel they are getting their dose of social interaction. But in reality, they are missing out on forming real relationships. The University of Pittsburgh conducted a study in 2004, finding that a person spending two hours a day on social media doubled their risk of social isolation.
Trầm cảm cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Nghiên cứu của Đại học Houston từ năm 2015 cho thấy ai đó càng hoạt động nhiều trên Facebook, họ càng dễ bị trầm cảm. Theo tác giả, đó có thể là do họ tự so sánh mình với phiên bản cuộc sống của bạn bè được sắp xếp, sáng bóng và không thể được trưng bày.Depression is also a concern. University of Houston research from 2015 found that the more active someone was on Facebook, the more likely they were to be depressed. According to the author, that may be because they compare themselves to the curated, shiny and impossible versions of their friends’ lives put on display.
Sự cô lập và trầm cảm làm hỏng các mối quan hệ xã hội vốn cực kỳ quan trọng để đạt được sự hài lòng. Nghiên cứu Grant nổi tiếng, được nhà tâm thần học người Mỹ George Vaillant mô tả rất chi tiết trong ba cuốn sách, đã theo dõi cuộc đời của 268 sinh viên đại học Harvard trong 75 năm kể từ năm 1938 trở đi. Nghiên cứu phát hiện ra rằng yếu tố dự báo mạnh nhất về sự hài lòng trong cuộc sống của những người tham gia không phải là thành tựu nghề nghiệp hoặc thu nhập của họ, mà là sức mạnh của các mối quan hệ của họ.Isolation and depression damage social relationships that are hugely important for satisfaction. The famous Grant Study, described in great detail in three books by American psychiatrist George Vaillant, followed the lives of 268 Harvard undergraduates for 75 years from 1938 onward. The study discovered that the strongest predictor of life satisfaction among participants wasn’t their career achievements or earnings, but rather the strength of their relationships.
Các mối quan hệ bền vững cũng đã được chứng minh là giúp đặc biệt cho sự hài lòng và thành công trong công việc. Một nghiên cứu của Trường Kinh doanh Wharton từ năm 2017 đã phỏng vấn hơn 700 nhân viên và quản lý cho thấy sự cô đơn của nhân viên có tương quan với hiệu suất kém. Nó có lẽ không đáng ngạc nhiên. Suy cho cùng, kinh doanh là tất cả về mối quan hệ và xây dựng mối quan hệ.Strong relationships have also been shown to help specifically with satisfaction and success at work. A Wharton Business School study from 2017 that interviewed over 700 employees and managers found that employee loneliness was correlated with poor performance. It’s perhaps not surprising. After all, doing business is all about relationships and relationship building.
Nếu xu hướng ngày càng ẩn sau màn hình và thiết bị thay vì đầu tư vào các mối quan hệ của chúng ta đang làm suy yếu khả năng đạt được sự hài lòng trong công việc và cuộc sống, thì giải pháp là gì? Chắc chắn, đó là để trở lại con người hơn. Đọc tiếp và tìm hiểu cách bạn có thể giúp trau dồi sự hoàn thiện con người thực sự ở nơi làm việc.If our increasing tendency to hide behind screens and devices instead of investing in our relationships is weakening our ability to achieve work and life satisfaction, what’s the solution? Surely, it’s to get back to being more human. Read on and find out how you can help cultivate true, human fulfillment in the workplace.
Quay lại Ý tưởng chính về con người # 2: Để cải thiện nơi làm việc, các nhà lãnh đạo nên tập trung vào việc đảm bảo sự hoàn thành thực sự cho bản thân và những người khác.Back to Human Key Idea #2: To improve the workplace, leaders should focus on ensuring true fulfillment for themselves and others.
Tiền không thể mua cho bạn hạnh phúc. Nó có thể là một lời nói sáo rỗng, nhưng nó chứa đựng rất nhiều sự thật bởi vì còn nhiều điều đáng để bạn đạt được và hạnh phúc hơn số tiền bạn kiếm được. Trọng tâm của sự hoàn thành của nhân viên là các mối quan hệ của con người.Money can’t buy you happiness. It may be a cliché, but it contains a lot of truth because there is much more to fulfillment and happiness than how much you earn. At the heart of employee fulfillment are human relationships.
Năm 1943, nhà tâm lý học Abraham Maslow đã thiết lập hệ thống phân cấp nhu cầu nổi tiếng của mình, trong đó quy định điều gì là quan trọng nhất về mặt tâm lý đối với con người. Lý thuyết được trích dẫn nói rằng sau khi chúng ta hoàn thành những nhu cầu cơ bản nhất của mình - về thức ăn, nước uống, nơi ở và an ninh - thì điều quan trọng nhất đối với con người là cảm giác thân thuộc và tình yêu thương.In 1943, the psychologist Abraham Maslow established his famous hierarchy of needs, which set out what is most psychologically important to humans. The oft-cited theory states that after we fulfill our most basic needs – for food, water, shelter and security – what is most important to humans is a sense of belonging and love.
Lý thuyết này phù hợp với nơi làm việc và được hỗ trợ bởi bằng chứng. Hãy xem xét một cuộc thăm dò của Gallup được thực hiện vào năm 2006, cho thấy rằng những người nói rằng họ có một người bạn tốt nhất ở nơi làm việc có khả năng nói rằng họ đang tham gia vào công việc của họ cao hơn gấp bảy lần. Họ cũng tự cho rằng mình làm việc năng suất hơn và sáng tạo hơn so với những người không có bạn thân ở nơi làm việc.This theory is relevant for the workplace and backed up by evidence. Consider a Gallup poll conducted in 2006, which found that people who say they have a best friend at work are seven times more likely to say they are engaged in their work. They also self-report as being more productive and more innovative than those without a best friend in the workplace.
Điều này có rất nhiều ý nghĩa. Như Leor Radbil, một cộng sự cấp cao tại Bain Capital đã nói với tác giả rằng, có mối quan hệ tuyệt vời với đồng nghiệp không chỉ giúp công việc dễ dàng hơn mà còn khiến công việc trở nên thú vị hơn.This makes a lot of sense. As Leor Radbil, a senior associate at Bain Capital told the author, having great relationships with his coworkers not only makes work easier, it makes coming to work more enjoyable.
Mối quan hệ bền chặt hơn với và giữa các thành viên trong nhóm của bạn có nghĩa là những nhân viên hạnh phúc hơn, hiệu quả hơn sẽ ở lại với bạn lâu hơn. Và điều đó rất có thể có nghĩa là bạn sẽ cảm thấy hài lòng về bản thân, không chỉ với tư cách là một ông chủ, mà còn là một con người để bồi dưỡng họ! Vậy làm thế nào bạn có thể giúp nhân viên của mình xây dựng mối quan hệ viên mãn?Stronger relationships with and between your team members mean happier, more effective employees who stay with you for longer. And it very likely means you’ll feel good about yourself, not just as a boss, but as a human being for fostering them! So how can you help your employees to build fulfilling relationships?
Thứ nhất, cố gắng xây dựng một nền văn hóa mà ở đó công nghệ không cản trở việc hoàn thiện. Hãy dẫn đầu bằng cách bỏ qua tin nhắn tức thời và email để chuyển sang các cuộc trò chuyện trực tiếp, với tất cả sự phong phú - ngôn ngữ cơ thể, cảm xúc và sự rõ ràng - đi kèm với chúng.Firstly, try to build a culture in which technology doesn’t get in the way of fulfillment. Lead by example, by letting go of instant messaging and email in favor of face-to-face conversations, with all the richness – of body language, emotion, and clarity – that comes with them.
Thứ hai, đầu tư vào việc tìm hiểu mọi người ở mức độ cá nhân. Bạn có thực sự hiểu đồng nghiệp của mình không? Bạn có biết mục tiêu cuộc sống và nỗi sợ hãi sâu xa nhất của họ không? Nếu không, bạn không thể thực sự giúp họ đạt được sự viên mãn. Vì vậy, hãy dành thời gian để nói chuyện, nhưng quan trọng nhất là lắng nghe nhân viên của bạn về những điều họ thích và không thích cũng như nhu cầu của họ để cảm thấy thỏa mãn trong công việc.Secondly, invest in getting to know people on a personal level. Do you truly understand your colleagues? Do you know their life goals and their deepest fears? If not, you can’t truly help them to achieve fulfillment. So take the time to talk, but most importantly to listen, to your employees about their likes and dislikes and their need to feel fulfilled at work.
Quay lại Ý tưởng chính của con người # 3: Tối ưu hóa năng suất đòi hỏi nhiều thứ hơn là chỉ sử dụng công nghệ sửa chữa nhanh.Back to Human Key Idea #3: Optimizing productivity requires more than just using quick-fix technology.
Không nghi ngờ gì nữa, công nghệ đã giúp làm cho mọi thứ trở nên nhanh chóng hơn. Nơi mà trước đây chúng tôi đã soạn thảo, ký tên và gửi những bức thư mà phải mất vài ngày mới đến nơi, thì bây giờ chúng tôi viết email ngay lập tức.Technology has, without a doubt, helped make everything quicker. Where once we drafted, signed and sent letters that would take days to arrive, now we write emails in no time.
Nhưng công nghệ có thực sự giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn không? Điều đó thực sự khó nói.But has technology really made us more productive? That’s hard to really say.
Đó là một phần bởi vì trong khi công nghệ phát triển nhanh chóng, nó cũng có thể gây mất tập trung rất nhiều. Hai mươi năm trước, một nhân viên văn phòng điển hình có lẽ bị phân tâm bởi bài đăng buổi sáng, những người đến thăm văn phòng đột xuất, những cuộc điện thoại từ khách hàng và những cuộc trò chuyện với đồng nghiệp. Hôm nay, cô ấy bị phân tâm bởi một dòng tin nhắn và cảnh báo không ngừng. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng nhân viên văn phòng trung bình nhận được hơn một trăm email mỗi ngày, mỗi email trong số đó phải được xử lý tinh thần, ngay cả khi chúng ta không trả lời tất cả chúng.That’s partly because while technology is fast, it can also be hugely distracting. Twenty years ago, the typical office worker was perhaps distracted by the morning post, unexpected office visitors, phone calls from clients and conversations with colleagues. Today, she is distracted by an unrelenting stream of messages and alerts. Multiple studies show that office workers receive, on average, over one hundred emails per day, each of which has to be processed mentally, even if we don’t reply to all of them.
Đó là vấn đề vì nó có nghĩa là chúng ta phải vật lộn để duy trì sự tập trung vào bất kỳ nhiệm vụ nào. Giáo sư Gloria Mark tại Đại học California, Irvine đã theo dõi tác động của thông báo đối với nhân viên văn phòng kể từ năm 2004, theo nghĩa đen của nhân viên khi trang bị đồng hồ bấm giờ và tính thời gian hoạt động của họ. Quay trở lại năm 2004, cô nhận thấy rằng người lao động điển hình chuyển sự chú ý của mình sau mỗi ba phút. Đến năm 2012, sự chuyển đổi sự chú ý này đã xảy ra khá nhiều một lần một phút. Đến năm 2014, người lao động điển hình đã chuyển đổi trọng tâm nhanh hơn, chỉ tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất trong vòng chưa đầy một phút mỗi lần. Nhịp sống đi kèm với công nghệ đồng nghĩa với việc bạn rất dễ mất tập trung, điều này có thể cản trở cách bạn hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng.That’s problematic because it means we struggle to sustain our focus on any one task. Professor Gloria Mark at the University of California, Irvine has been tracking the impact of notifications on office workers since 2004, literally following employees while armed with a stopwatch, and timing their activities. Back in 2004, she found that the typical worker switched her attention every three minutes. By 2012, this attention switch happened pretty much once a minute. By 2014, the typical worker was switching focus even more quickly, concentrating on a single task for less than a minute at a time. The pace of life that comes with technology means that losing focus is easy, which can interfere with how you accomplish important tasks.
Vậy chúng ta có thể làm gì để chống lại sự chuyên chế của những thông báo gây mất tập trung này? Đối với một, bạn có thể thử tắt tất cả các thông báo của mình, ít nhất là tạm thời. Nếu có khủng hoảng thân chủ ở văn phòng hoặc trường hợp khẩn cấp ở nhà, sẽ có người gọi cho bạn. Nhưng nếu không có tin nhắn và email liên tục, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn khi tập trung vào các nhiệm vụ và suy nghĩ chính, chỉ đăng ký email và tin nhắn khi thuận tiện cho bạn.So what can we do to fight back against this tyranny of distracting notifications? For one, you could try turning off all of your notifications, at least temporarily. If there’s a client crisis in the office or an emergency at home, someone will call you. But without the constant buzz of messages and emails, you’ll find it easier to focus on key tasks and thoughts, checking in to email and messages only when it’s convenient for you.
Thứ hai, tập trung vào ưu tiên, không phải đa nhiệm. Sẽ dễ dàng bị phân tâm bởi các email đến nếu bạn không có ý thức rõ ràng về các ưu tiên của mình trong ngày. Vì vậy, hãy dành một chút thời gian vào đầu tuần và bắt đầu mỗi ngày để viết ra những ưu tiên của bạn. Việc cam kết các nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn trên giấy sẽ giúp bạn giữ được sự tập trung.Secondly, focus on prioritization, not multitasking. It’s much easier to be distracted by incoming emails if you don’t have a clear sense of your priorities for the day. So take a few moments at the beginning of the week and the start of every day to write down your priorities. Having your most important tasks committed to paper should help you to keep focus.
Năng suất là cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, nhưng nó không phải là tất cả. Điều quan trọng không kém là duy trì sự tươi mới và sáng tạo, điều chỉ có thể đến từ việc có những cái nhìn đa dạng. Hãy cùng tìm hiểu lý do.Productivity is hugely important for any business, but it’s not everything. Equally important is staying fresh and creative, something that can only come from having diverse outlooks. Let’s find out why.
Quay lại Ý tưởng chính của con người # 4: Sự đa dạng vẫn là một nguồn ý tưởng mới và lợi thế cạnh tranh không được đánh giá cao.Back to Human Key Idea #4: Diversity remains an underappreciated source of fresh ideas and competitive advantage.
Hầu hết mọi doanh nghiệp lớn ngày nay đều chú trọng đến sự đa dạng và tầm quan trọng của dịch vụ môi tại nơi làm việc. Nhưng thực tế phũ phàng là có quá nhiều doanh nghiệp vẫn đồng nhất.Almost every major business today pays lip service to diversity and its importance in the workplace. But the harsh reality is that too many businesses remain homogenous.
Tại Thung lũng Silicon, người Mỹ gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi cộng lại chỉ chiếm 5% tổng lực lượng lao động, theo một bài báo năm 2014 của USA Today. Và bất chấp sự nổi lên gần đây của phong trào Me Too, và cuộc tranh luận ngày càng tăng về quyền của phụ nữ tại nơi làm việc, chỉ 24% tổng số các vai trò kinh doanh cấp cao trên toàn thế giới là do phụ nữ đảm nhận.In Silicon Valley, Hispanics and African Americans combined comprise just 5 percent of the total workforce, according to a 2014 USA Today article. And despite the recent rise in prominence of the Me Too movement, and the growing debate about women’s rights in the workplace, just 24 percent of all senior business roles worldwide are filled by women.
Hoàn toàn khác với sự bất công vốn có của tình trạng này, sự đồng nhất dẫn đến sự thiếu hụt các quan điểm và ý tưởng đa dạng. Nếu tất cả nhân viên của bạn đều là người da trắng, nam và xuất thân giàu có, thì khả năng bạn xem xét cách phục vụ khách hàng, những người có khả năng đa dạng hơn rất nhiều, sẽ bị hạn chế. Sử dụng Facebook. Trưởng phòng Quản lý Hiệu suất của mạng xã hội, Vivek Raval, nói với tác giả rằng bởi vì khách hàng của họ không đồng nhất, họ chỉ đơn giản là không thể đồng nhất khi nói đến ý tưởng họ có và cách họ thực hiện chúng.Quite apart from the inherent injustice of this situation, homogeneity leads to a deficit of diverse viewpoints and ideas. If all of your employees are all white, male and from a wealthy background, your ability to consider how to serve your customers, who are likely to be a lot more diverse, will be limited. Take Facebook. The social network’s Head of Performance Management, Vivek Raval, told the author that because their customers aren’t uniform, they simply can’t be uniform when it comes to the ideas they have and how they execute them.
Vậy làm thế nào bạn có thể nắm bắt và quản lý sự đa dạng một cách hiệu quả?So how can you effectively embrace and manage diversity?
Thứ nhất, khi tuyển dụng, hãy cố gắng tránh những thành kiến ​​vô thức thường khiến chúng ta tuyển dụng những người có ngoại hình, âm thanh và suy nghĩ giống mình. Thay vì tập trung vào trường của ứng viên hoặc họ đến từ đâu, hãy tập trung vào ý tưởng của họ. Hãy thử một bài tập động não trong các cuộc phỏng vấn, yêu cầu các ứng viên đưa ra ý tưởng cho một thử thách mà bạn hiện đang phải đối mặt. Điều đó sẽ cho bạn cơ hội để xem liệu họ có mang lại những hiểu biết mới mẻ mà bạn và đồng nghiệp của bạn có thể đã bỏ qua hay không.Firstly, when hiring, try hard to avoid the unconscious bias that often leads us to recruit people who look, sound and think just like us. Instead of dwelling on a candidates’ school, or where they come from, focus on their ideas. Try a brainstorming exercise in interviews, asking candidates to generate ideas for a challenge you are currently grappling with. That will give you an opportunity to see if they bring fresh insights that you and your colleagues may have missed.
Thứ hai, để đảm bảo bạn nuôi dưỡng nhiều ý tưởng đa dạng từ nhóm của mình, hãy cố gắng xây dựng một không gian an toàn, trong đó mọi người cảm thấy có thể đưa ra quan điểm của mình. Bước đầu tiên tuyệt vời là tiến hành một cuộc động não ẩn danh. Lần tới khi bạn cần tạo ra ý tưởng, hãy yêu cầu mọi người viết ra những suy nghĩ của họ một cách ẩn danh. Sau đó tổ chức một cuộc họp để thảo luận về suy nghĩ của mọi người. Đây không chỉ là một cách tuyệt vời để gợi ra nhiều ý tưởng. Bạn sẽ nhận thấy rằng một số người ghi nhận ý tưởng của họ, trong khi những người khác lại im lặng. Điều đó sẽ giúp bạn hiểu ai cần được chú ý một chút, nếu họ cảm thấy an toàn và thoải mái hơn khi đưa ra ý tưởng của mình trong tương lai.Secondly, to ensure you cultivate a diversity of ideas from your team, strive to build a safe space in which everyone feels able to put forward their views. A great first step is to conduct an anonymous brainstorm. Next time you need to generate ideas, have everyone write down their thoughts anonymously. Then host a meeting to discuss everyone’s thoughts. This isn’t just a great way to elicit lots of ideas. You’ll notice that some people take credit for their ideas, while others stay quiet. That will help you understand who needs some attention, if they are to feel safer and more comfortable putting their ideas forward in the future.
Một môi trường hỗ trợ nhiều hơn có nghĩa là nhiều quan điểm mới mẻ hơn. Và doanh nghiệp nào không thể hưởng lợi từ điều đó?A more supportive environment means more fresh perspectives. And what business couldn’t benefit from that?
Quay lại Ý tưởng Chính con người # 5: Công nghệ đã làm suy yếu sự hợp tác và giao tiếp tại nơi làm việc, nhưng vẫn có cách để chống lại.Back to Human Key Idea #5: Technology has weakened workplace collaboration and communication, but there are ways to fight back.
Đi bộ vào bất kỳ quán cà phê nào ở bất kỳ thành phố lớn nào trên thế giới vào một ngày trong tuần và bạn có thể sẽ bắt gặp ít nhất một số ít nhân viên làm việc từ xa, khom người trên những chiếc MacBook và máy tính bảng phát sáng, gõ bàn phím.Walk into any coffee shop in any big city in the world on a weekday and you’ll likely encounter at least a handful of remote workers, hunched over glowing MacBooks and tablets, typing away.
Làm việc từ xa chưa bao giờ dễ dàng hơn thế và nhiều người trong chúng ta yêu thích sự linh hoạt mà nó mang lại. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, sự kết nối, giao tiếp và cộng tác giữa con người với nhau là chìa khóa cho sự thành công của cá nhân và doanh nghiệp. Nếu mọi người của bạn chỉ giao tiếp thông qua công nghệ, họ khó có thể hình thành mối quan hệ cá nhân tạo nên tình bạn bền chặt tại nơi làm việc. Và họ khó có thể trải qua nhiều khoảnh khắc trong tủ lạnh nơi mà những khoảnh khắc sáng suốt được tạo ra bởi những cuộc trò chuyện chỉ có thể xảy ra khi hai bạn ở cùng nhau trong cùng một không gian.It has never been easier to work remotely, and many of us love the flexibility that it offers. But, as we’ve already seen, human connection, communication and collaboration is key to personal and business success. If your people only communicate through technology, they are unlikely to form the personal bonds that create strong workplace friendships. And they are unlikely to experience many watercooler moments where moments of insight are generated by conversations that can only happen when you are together in the same space.
Có lẽ bằng chứng tốt nhất cho lợi ích của mọi người làm việc cùng nhau là chính các công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi làm việc từ xa đang khuyến khích họ làm việc cùng nhau. Theo Giám đốc Thiết kế Jonathan Ive, trụ sở chính được xây dựng theo mục đích cực kỳ hiện đại của Apple được thiết kế để trở thành một tòa nhà mà 12.000 nhân viên có thể đi lại, nói chuyện, kết nối và cộng tác.Perhaps the best evidence for the benefits of people working together is that the very companies that have made it possible for us to work remotely are themselves encouraging working together. Apple’s ultra-modern, purpose-built headquarters in California was designed, according to the Chief Design Officer, Jonathan Ive, to be a building in which 12,000 employees could walk, talk, connect and collaborate.
Và sự gần gũi về thể chất thực sự là chìa khóa. Trong một nghiên cứu năm 1977, Giáo sư Thomas J. Allen của MIT phát hiện ra rằng các kỹ sư ngồi gần nhau hơn, họ càng có nhiều khả năng giao tiếp. Nếu hai kỹ sư ngồi cách xa nhau hơn 30 mét, họ gần như không có cơ hội giao tiếp thường xuyên.And physical proximity really is key. In a 1977 study, MIT Professor Thomas J. Allen found that the closer engineers sat to each other, the more likely they were to communicate. If two engineers sat more than 30 meters away from one another they had an almost zero chance of having regular communication.
Nhưng khuyến khích cộng tác không chỉ là để mọi người ở cùng một nơi. Đó cũng là việc tạo ra một nền văn hóa coi trọng giao tiếp cởi mở.But encouraging collaboration isn’t just about having everyone in the same place. It’s also about creating a culture that values open communication.
Đây là một bài tập tuyệt vời có thể giúp bạn làm điều này: Tập hợp nhóm của bạn và yêu cầu mọi người viết ra một điều mà họ coi là thành công của tuần trước và một điều là một cuộc đấu tranh. Sau đó đi xung quanh phòng yêu cầu mỗi đồng nghiệp nói một chút về những gì họ đã viết ra, trước khi đưa ra lời chúc mừng thành công của bạn và thảo luận trong nhóm về cách có thể vượt qua mỗi cuộc đấu tranh tốt hơn.Here’s a great exercise that can help you do this: Gather your team, and ask everyone to write down one thing that they regard as a success from the last week and one thing that was a struggle. Then go around the room asking each colleague to say a little about what they’ve written down, before offering your congratulations for successes and discussing as a team how each struggle could be better overcome.
Bằng cách thực hiện và lặp lại bài tập này thường xuyên, bạn sẽ xây dựng một nền văn hóa trong đó các đồng nghiệp của bạn có thể thảo luận cởi mở về cả thành công và thất bại. Bạn sẽ khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn khi cộng tác và tìm kiếm ý tưởng từ nhau.By doing and repeating this exercise regularly, you’ll build a culture in which your colleagues can discuss both success and failure openly. You’ll make everyone feel more comfortable about collaborating and seeking ideas from one another.
Quay lại Ý tưởng chính về con người # 6: Sự công nhận thực sự vượt ra ngoài các khuyến khích tài chính, là chìa khóa để tạo động lực cho lực lượng lao động.Back to Human Key Idea #6: Genuine recognition that goes beyond financial incentives, is key to workforce motivation.
Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, có lẽ không lâu nữa bạn đã nhấn thích một thứ gì đó, cho dù đó là bức ảnh Instagram mới nhất của dì bạn hay một dòng tweet đặc biệt dí dỏm từ một người bạn. Nhờ công nghệ và mạng xã hội, cho và nhận sự công nhận và xác nhận là một thực tế của cuộc sống hàng ngày.If you are like most people, it’s probably not long since you clicked like on something, whether that’s your aunt’s latest Instagram picture or a particularly witty tweet from a friend. Thanks to technology and social networks, giving and receiving recognition and validation is a fact of everyday life.
Vì vậy, các nhà lãnh đạo nên chú ý đến cách họ nhìn nhận công việc tuyệt vời vì nó sẽ có tác động đáng kể đến sự hài lòng của nhân viên và thành công của doanh nghiệp.So leaders should pay close attention to how they recognize great work because it will have a significant impact on employee satisfaction and business success.
Thật vậy, một bài báo năm 2011 của Maritz, một công ty chuyên về khen thưởng nhân viên, đã tuyên bố rằng những nhân viên được ghi nhận một cách nhất quán và có ý nghĩa trong công việc có khả năng dành sự nghiệp của họ cho một công ty cao hơn mười một lần.Indeed, a 2011 paper by Maritz, a specialist employee-reward firm, stated that employees who are consistently and meaningfully recognized at work are eleven times more likely to spend their career with a single company.
Thông thường, các doanh nghiệp thường đi theo con đường dễ dàng, chủ yếu dựa vào tăng lương và tiền thưởng để công nhận thành công. Nhưng bằng chứng cho thấy, điều này có thể phản tác dụng.Often businesses take the easy route, relying primarily on pay raises and bonuses to recognize success. But the evidence suggests, this could be counter-productive.
Một giáo sư từ Đại học Duke, Dan Ariely, đã thực hiện một thử nghiệm tại một nhà máy sản xuất chất bán dẫn của Intel vào năm 2016, đưa ra các thông điệp khác nhau cho các nhân viên khác nhau vào đầu tuần. Một nhóm được hứa tặng một phiếu thưởng bánh pizza miễn phí nếu họ đạt được mục tiêu trong một ngày. Một nhóm khác được thưởng tiền mặt, và nhóm thứ ba không được hứa gì nhiều hơn là một lời khen hiếm hoi từ sếp của họ.A professor from Duke University, Dan Ariely, ran an experiment at an Intel semiconductor factory in 2016, giving different messages to different employees at the start of the week. One group was promised a voucher for free pizza if they hit their targets in a day. Another group was offered a cash bonus, and a third was promised nothing more than a rare compliment from their boss.
Kết quả? Vào cuối tuần, năng suất của nhóm được hứa thưởng tiền mặt giảm sút và nhóm do nhận được lời khen của người quản lý được trân trọng đã mang lại kết quả tốt nhất. Có vẻ như chúng tôi coi trọng sự công nhận của cá nhân, con người hơn nhiều so với một khoản tiền nhỏ.The results? By the end of the week, the productivity of the group promised a cash bonus declined and the group due to receive the cherished managerial compliment had delivered the best results. It seems we value personal, human recognition much more than a small monetary boost.
Vì vậy, làm thế nào bạn có thể cải thiện cách bạn nhận ra thành công và mang lại kết quả là tăng hiệu suất?So how can you improve the way you recognize success and deliver a boost in performance as a result?
Hãy thử áp dụng những cách thể hiện lòng biết ơn cá nhân hơn. Thay vì nhắn tin hoặc gửi email cho nhân viên để cảm ơn, hãy làm họ và đồng nghiệp ngạc nhiên bằng cách ghi nhận họ trước toàn đội. Làm như vậy sẽ không chỉ giúp nhân viên đó cảm thấy tuyệt vời mà còn cho mọi người thấy rằng công việc khó khăn và thành tích được ghi nhận, đồng thời khuyến khích mọi người phấn đấu để đạt được thành công.Try and embrace more personal ways of showing gratitude. Instead of messaging or emailing an employee to thank them, surprise them and colleagues by acknowledging them in front of the whole team. Doing so will not just help that employee feel great, but will show everyone that hard work and achievements are recognized, and encourage everyone to strive for success.
Để ghi nhận những thành tựu nhỏ hơn, hãy thử viết một ghi chú và để nó trên bàn làm việc của nhân viên, thay vì viết một email mạo danh. Hoặc, thay vì một phần thưởng nhỏ bằng tiền mặt, hãy tặng một phiếu quà tặng cho một nhà hàng địa phương yêu thích. Trong một thế giới ngày càng thiếu tính cá nhân, sự liên lạc cá nhân này sẽ phát huy tác dụng.To recognize smaller achievements, try writing a note and leaving it on an employee’s desk, instead of writing an impersonal email. Or, instead of a small cash bonus, give a gift voucher for a favorite local restaurant. In an increasingly impersonal world, this personal touch will work wonders.
Quay lại Ý tưởng chính về con người # 7: Thế giới hiện đại và nơi làm việc có thể thiếu sự đồng cảm, vì vậy hãy làm theo cách của bạn để đảo ngược xu hướng.Back to Human Key Idea #7: The modern world and workplace can be lacking in empathy, so do your bit to reverse the trend.
Đôi khi, có cảm giác như thể văn hóa làm việc hiện đại của chúng ta coi sự đồng cảm - khả năng và sự sẵn sàng thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc của người khác - như một dấu hiệu của sự yếu đuối.Sometimes, it feels as if our modern work culture regards empathy – the ability and willingness to understand and share other people’s feelings – as a sign of weakness.
Có quá nhiều nhà lãnh đạo đang tự phục vụ và tập trung vào việc vượt lên chính mình, đồng thời thúc đẩy thành công trong kinh doanh với chi phí là hạnh phúc của nhân viên. Thật vậy, theo một báo cáo năm 2016 về sự đồng cảm tại nơi làm việc, được công bố bởi công ty tư vấn lợi ích nhân viên Businessolver, một phần ba tổng số nhân viên tin rằng điều duy nhất mà người sử dụng lao động của họ quan tâm là lợi nhuận.Too many leaders are self-serving and focused on getting ahead themselves, while boosting business success at the expense of employee well-being. Indeed, according to a 2016 report into empathy in the workplace, published by employee benefits consultancy Businessolver, one third of all employees believe that the only thing their employers care about is profit.
Sự đồng cảm rất quan trọng bởi vì khi các nhà lãnh đạo thể hiện lòng trắc ẩn và sẵn sàng không chỉ thấu hiểu mà còn tích cực giúp đỡ đồng đội của họ, thông qua những thời điểm tốt và xấu, nhân viên sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Nghiên cứu từ Trung tâm Lãnh đạo Sáng tạo vào năm 2007 đã chứng thực điều này, cho thấy rằng các minh chứng về sự đồng cảm từ các nhà lãnh đạo có tương quan thuận với hiệu suất công việc.Empathy matters because when leaders demonstrate compassion and willingness to not just understand, but to actively help their teammates, through good times and bad, employees will work harder. Research from the Center for Creative Leadership in 2007 has corroborated this, showing that demonstrations of empathy from leaders are positively correlated with job performance.
Elon Musk, người sáng lập Tesla, là một ví dụ tuyệt vời về một nhà lãnh đạo đồng cảm. Khi Tesla gặp vấn đề về an toàn lao động, Musk đã viết thư cho nhân viên của mình. Anh ấy không chỉ nói rằng an toàn là ưu tiên hàng đầu của anh ấy. Anh đề nghị gặp gỡ từng người từng bị chấn thương và hứa sẽ tự mình vào dây chuyền sản xuất và thực hiện các công việc giống như các nhân viên của anh thực hiện hàng ngày.Elon Musk, the founder of Tesla, is a great example of an empathetic leader. When Tesla experienced problems with worker safety, Musk wrote to his employees. He didn’t just say that safety was his top priority. He offered to meet with every person who had had an injury and promised to get onto the production line himself and perform the same tasks his employees performed every day.
Bạn cũng có thể thể hiện sự đồng cảm của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo bằng cách đầu tư vào các cuộc thảo luận trực tiếp với nhân viên để khám phá không chỉ những gì họ đang làm trong công việc mà còn cả những gì họ đang cảm thấy. Kể từ khi Sam Worobec, Giám đốc đào tạo của Chipotle Mexican Grill, đã chuyển từ hỏi nhân viên của mình những câu hỏi như “Dự án công việc của bạn đang diễn ra như thế nào?” cho những câu hỏi như “Bạn cảm thấy thế nào về khối lượng công việc của mình?” hoặc “Tôi biết hiện tại bạn có rất nhiều cam kết với gia đình, bạn xử lý việc đó có ổn không ?,” các thành viên trong nhóm của anh ấy làm việc hiệu quả hơn nhiều với anh ấy và với nhau. Họ sẵn sàng nói chuyện cởi mở hơn về những gì đang xảy ra trong cuộc sống của họ, và anh ấy có thể đồng cảm, thông cảm, hỗ trợ và chúc mừng họ hiệu quả hơn trước.You can also demonstrate your empathy as a leader by investing in face-to-face discussions with your employees that explore not just what they are doing at work, but what they are feeling. Since Sam Worobec, Director of Training for Chipotle Mexican Grill, switched from asking his employees questions like “How’s your work project going?” to questions like “How do you feel about your workload?” or “I know you have a lot of family commitments right now, are you handling that okay?,” his team members work much more effectively with him and with one another. They are more ready to talk openly about what is happening in their lives, and he can empathize, commiserate, support and congratulate them more effectively than before.
Và đây là một mẹo cuối cùng về cách làm cho các cuộc trò chuyện thực sự có ý nghĩa. Khi bạn nói chuyện trực tiếp, hãy đặt điện thoại của bạn ra xa. Nghiên cứu từ Virginia Tech đã chỉ ra rằng chỉ cần để điện thoại trên bàn trong khi nói chuyện sẽ làm giảm cảm giác gắn kết và đồng cảm giữa mọi người với nhau. Ngay cả khi chúng ta không sử dụng nó, có vẻ như, công nghệ có thể cản trở các kết nối thực sự của con người.And here’s one final tip for how to make conversations really meaningful. When you talk face-to-face, put your phone away. Research from Virginia Tech has shown that simply leaving a phone on the table while talking reduces the feeling of interconnectedness and empathy between people. Even when we aren’t using it, it seems, technology can get in the way of real, human connections.
Đang đánh giá: Quay lại Tóm tắt cuốn sách của con ngườiIn Review: Back to Human Book Summary
Thông điệp chính trong phần tóm tắt cuốn sách này:The key message in this book summary:
Quá nhiều nhà lãnh đạo phụ thuộc vào công nghệ, che giấu công nghệ thay vì trò chuyện thực sự với mọi người và phớt lờ mức độ mà nó ngăn cản sự hợp tác có ý nghĩa. Trong một thế giới bị chi phối bởi công nghệ, các nhà lãnh đạo giờ đây phải làm việc chăm chỉ để giúp xây dựng các kết nối và mối quan hệ giữa con người với nhau mà tất cả chúng ta, trong sâu thẳm đều khao khát. Những người thành công trong việc làm như vậy sẽ gặt hái được phần thưởng là những nhân viên hài lòng, trung thành, năng suất và sáng tạo hơn.Too many leaders are reliant on technology, hiding behind it instead of having real conversations with people and ignoring the extent to which it prevents meaningful collaboration. In a world dominated by technology, leaders now have to work hard to help build the human connections and relationships that all of us, deep down, crave. Those who succeed in doing so will reap the rewards of more satisfied, loyal, productive and creative employees.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Yêu cầu nhóm của bạn cho ý kiến ​​phản hồi về không gian làm việc của họ và hành động theo nó.Ask your team for feedback about their workspace, and act upon it.
Cải thiện kinh nghiệm của nhóm bạn tại nơi làm việc bằng cách cho phép họ giúp xác định điều đó. Yêu cầu nhân viên của bạn phản hồi về không gian làm việc của họ, từ cách sắp xếp bàn làm việc và số lượng chậu cây cho đến đồ ăn nhẹ có sẵn trong nhà bếp. Chỉ cần cho nhân viên của bạn lên tiếng về môi trường mà họ dành nhiều thời gian sẽ giúp họ cảm thấy thoải mái và vui vẻ trong công việc.Improve your team’s experience at work by allowing them to help define it. Ask your employees for feedback about their workspaces, from the arrangement of desks and the number of potted plants to the snacks available in the kitchen. Simply giving your employees a voice about the environment they spend so much time in will go a long way in helping them feel comfortable and happy at work.
back_human_great_leaders_create_connection_age_isolation.txt · Last modified: 2021/04/01 14:12 by bacuro