User Tools

Site Tools


against_empathy_case_rational_compassion

Against Empathy: The Case for Rational Compassion Tiếng Việt

Lượt xem: 5

Bản tóm tắt cuốn sách Against Empathy: The Case for Rational Compassion (Chống lại sự đồng cảm: Trường hợp cho lòng trắc ẩn hợp lý) của tác giả Paul Bloom dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịch Tiếng Việt Bản tiếng Anh
Chống lại sự đồng cảm: Trường hợp cho lòng trắc ẩn hợp lýAgainst Empathy: The Case for Rational Compassion
Paul BloomPaul Bloom
Nó nói về cái gì?What's it about?
Against Empathy (2016) cung cấp vô số nghiên cứu khoa học để chỉ ra sự đồng cảm với những gì thực sự là: một phản ứng cảm xúc thiếu sót đã khiến vô số người đưa ra quyết định tồi tệ. Trong khi nhiều người lên tiếng kêu gọi người khác có sự đồng cảm hơn, thì Paul Bloom cho chúng ta thấy rằng sự đồng cảm có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn là tốt hơn.Against Empathy (2016) provides a wealth of scientific research to show empathy for what it really is: a flawed emotional reaction that has led countless people to make bad decisions. While many voices have called for others to have more empathy, Paul Bloom shows us that empathy can make things worse rather than better.
Thông tin về các Tác giảAbout the Author
Paul Bloom là Giáo sư Tâm lý học Brooks và Suzanne Ragen tại Đại học Yale. Ông là tác giả hoặc biên tập viên của nhiều cuốn sách, trong đó có cuốn How Pleasure Works được ca ngợi. Ông đã giành được một số giải thưởng cho nghiên cứu và giảng dạy của mình, và các bài báo khoa học và phổ biến của ông đã xuất hiện trên Tạp chí New York Times, Nature, the New Yorker, Atlantic, Science, Slate, và nhiều ấn phẩm khác. Anh sống ở New Haven với vợ và hai con trai.Paul Bloom is the Brooks and Suzanne Ragen Professor of Psychology at Yale University. He is the author or editor of numerous books, including the acclaimed How Pleasure Works. He has won several awards for his research and teaching, and his scientific and popular articles have appeared in the New York Times Magazine, Nature, the New Yorker, the Atlantic, Science, Slate, and many other publications. He lives in New Haven with his wife and two sons.
Cho dù đó là ở Cairo, Manchester hay Las Vegas, có vẻ như những sự kiện bi thảm đang xảy ra thường xuyên, kiểm tra sự đồng cảm của chúng tôi đối với nhiều nạn nhân và gia đình của họ. Bạn có thể cảm thấy đau buồn cho tất cả những nạn nhân vô tội và những người mất mạng, nhưng nếu thành thật với bản thân, bạn có thể thấy rằng một số sự kiện gợi ra cho bạn nhiều đau buồn hơn những sự kiện khác. Và đây chỉ là một lý do tại sao không nên chỉ dựa vào sự đồng cảm.Whether it’s in Cairo, Manchester or Las Vegas, it seems as though tragic events are happening on a regular basis, testing our empathy for the many victims and their families. You might feel grief for all the innocent victims and the people who lose their lives, but if you’re honest with yourself, you might find that some events elicit more grief from you than others. And this is just one reason why it’s not a good idea to rely on empathy alone.
Nếu bạn khao khát một thế giới nơi mọi người thể hiện lòng trắc ẩn đối với một người tị nạn xin tị nạn như họ đối với người hàng xóm của họ, đừng đổ lỗi cho sự thiếu đồng cảm. Thay vào đó, bạn có thể muốn đổ lỗi cho bản chất thiên vị của chính sự đồng cảm.If you long for a world where people show as much compassion for an asylum-seeking refugee as they do for their neighbor, don’t blame a lack of empathy. Instead, you might want to blame the very biased nature of empathy itself.
Trong bản tóm tắt này về Chống lại sự đồng cảm của Paul Bloom, bạn sẽ tìm raIn this summary of Against Empathy by Paul Bloom, you’ll find out
tại sao một số thảm kịch lại dấy lên làn sóng phản đối kịch liệt của công chúng hơn những thảm kịch khác;why some tragedies raise more of a public outcry than others;
cách các tế bào thần kinh phản chiếu giúp chúng ta học nhanh hơn; vàhow mirror neurons help us learn faster; and
tại sao Make-A-Wish Foundation có thể không phải là tổ chức từ thiện tốt nhất.why the Make-A-Wish Foundation might not be the best charity.
Chống lại sự đồng cảm Ý tưởng chính # 1: Sự đồng cảm là một phản ứng cảm xúc cho phép chúng ta hiểu và cảm nhận những gì người khác phải trải qua.Against Empathy Key Idea #1: Empathy is an emotional response that allows us to understand and feel what others go through.
Bạn thường nghe thấy từ đồng cảm được sử dụng trong cuộc trò chuyện, có thể là về một người vô tâm nào đó có thể sử dụng nó nhiều hơn. Nhưng chính xác thì nguồn cảm xúc quý giá này là gì?You often hear the word empathy being used in conversation, likely about some heartless person who could use more of it. But what exactly is this valuable emotional resource?
Đồng cảm được định nghĩa là khả năng hiểu và chia sẻ những cảm xúc hoặc tình huống mà người khác đang phải trải qua.Empathy is defined as an ability to understand and share the feelings or situation which another person is going through.
Để thấy được sự đồng cảm trong thực tế, chúng ta có thể nhìn vào hậu quả sau một thảm kịch công khai như vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut, nơi 20 trẻ em bị tay súng Adam Lanza giết vào ngày 14 tháng 12 năm 2012.To see empathy in practice, we might look at the aftermath following a public tragedy like the massacre at the Sandy Hook Elementary School in Newtown, Connecticut where 20 children were killed by gunman Adam Lanza on December 14, 2012.
Ngay lập tức khi biết tin này, vợ của tác giả cảm thấy cần phải đến thăm ngôi trường mà những đứa con của họ theo học, mặc dù có rất ít lý do để nghĩ rằng chúng sẽ gặp nguy hiểm.Immediately upon hearing this news, the author’s wife felt the need to visit the school which their own kids attended, even though there was little reason to think they’d be in danger.
Cuối ngày hôm đó, tác giả dừng lại uống cà phê, và tại quán cà phê, có một người phụ nữ đang khóc. Cô ấy không biết bất kỳ nạn nhân nào của vụ xả súng, nhưng cô ấy cũng có những đứa trẻ cùng tuổi và cảm thấy bị tàn phá.Later that day, the author stopped for a coffee, and at the cafe, there was a woman weeping. She didn’t know any of the victims of the shooting, but she also had kids the same age and felt devastated.
Khi Tổng thống Obama phát biểu trước công chúng để chia sẻ sự đồng cảm về thảm kịch, ông cũng đã rơi nước mắt.When President Obama made a public address to share his sympathies about the tragedy, he too was in tears.
Trong tất cả những trường hợp này, chúng ta thấy những người có con cảm thấy rất dễ dàng đặt mình vào vị trí của các bậc cha mẹ ở Newton, những người đã mất con trai và con gái của họ.In all of these cases, we see people with children finding it very easy to put themselves in the shoes of the parents in Newton who’d lost their sons and daughters.
Đây là những ví dụ về sự đồng cảm về cảm xúc. Đồng cảm cảm xúc khác với đồng cảm nhận thức, là khả năng hiểu được trạng thái cảm xúc của một người mà không cần tự mình cảm nhận.These are examples of emotional empathy. Emotional empathy differs from cognitive empathy, which is the ability to understand a person’s emotional state without feeling it yourself.
Sự đồng cảm về nhận thức là thứ mà những kẻ lừa đảo và kẻ bắt nạt sử dụng để hiểu điểm yếu của nạn nhân và khai thác nó. Không giống như sự đồng cảm về tình cảm, họ không cảm nhận được nỗi đau của nạn nhân, nhưng họ có thể lợi dụng nó.Cognitive empathy is what con artists and bullies use to understand a victim’s weakness and exploit it. Unlike emotional empathy, they don’t feel their victim’s pain, but they can take advantage of it.
Sự đồng cảm về cảm xúc cũng có thể thể hiện qua những cách thể chất. Bạn có thể thấy ai đó ngã mạnh, đập vào đầu, và sau đó chính bạn cảm thấy đau đớn tại chính vị trí mà người lạ tội nghiệp đã tự làm mình bị thương. Tương tự, nhà văn John Updike đã mô tả cảm giác thắt cổ họng của mình mỗi khi bà của anh bị một trong những “cơn nghẹt thở” trên bàn ăn.Emotional empathy can also manifest itself in physical ways. You might see someone take a hard fall, hit their head, and then yourself feel pain in the same spot where the poor stranger injured himself. Similarly, the writer John Updike described feeling a tightness in his throat whenever his grandmother had one of her “choking fits” at the dinner table.
Chống lại sự thấu cảm Ý tưởng chính # 2: Sự đồng cảm là một chủ đề phổ biến ngày nay; nó có thể được bồi dưỡng thông qua kinh nghiệm.Against Empathy Key Idea #2: Empathy is a popular topic today; it can be fostered through experience.
Gần đây đã có một sự gia tăng quan tâm đến sự đồng cảm. Bạn chỉ cần kiểm tra kệ của bất kỳ hiệu sách nào ở Mỹ để xem lĩnh vực tâm lý học này đã trở nên phổ biến như thế nào.There’s recently been a surge of interest in empathy. You need only examine the shelves of any bookshop in America to see just how popular this area of psychology has become.
Nhưng nó không chỉ là sách; có các bài xã luận, hội nghị, nhiều chuyên gia tự lực và nhiều kênh YouTube và blog dành cho chủ đề này. Cho dù đó là lời khuyên tự giúp đỡ chung chung hay mẹo để nuôi dạy con cái tốt hơn, có vẻ như không có gì mà sự đồng cảm nâng cao không thể giải quyết được.But it’s not just books; there are editorials, conferences, numerous self-help gurus and plenty of YouTube channels and blogs devoted to the subject. Whether it’s general self-help advice or tips for better parenting, it seems there’s nothing that enhanced empathy can’t solve.
Tác giả đã quan sát các hội nghị và cộng đồng trực tuyến, nơi sự đồng cảm không chỉ được coi là cách để cải thiện cả cuộc sống riêng tư và công việc của bạn mà còn là phương pháp chữa trị hiệu quả cho các vấn đề của thế giới.The author observed conferences and online communities where empathy is seen as not only a way to improve both your private and work life, but also as a viable cure for the world’s problems.
Trong suốt năm 2014, ngày càng có nhiều cảm giác bất an ở Hoa Kỳ sau khi nhiều trường hợp công dân da đen trẻ tuổi bị cảnh sát giết. Trong khi tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này, hai giả thuyết khác nhau đã xuất hiện: có những người biểu tình tin rằng cảnh sát thiếu sự đồng cảm với cộng đồng người da đen và những người khác tin rằng những người biểu tình không thể hiện đủ sự đồng cảm với cảnh sát vì tất cả những căng thẳng và nguy hiểm mà họ bắt gặp.During 2014, there was a growing sense of unease in the United States after multiple cases of young black citizens being killed by the police. While looking for a solution to this problem, two divergent theories emerged: there were protesters who believed the police lacked empathy for the black community and others who believed the protesters didn’t show enough empathy toward the police for all of the stress and dangers they encounter.
Điều này cho chúng ta thấy việc thể hiện sự đồng cảm một chiều và lòng dạ hẹp hòi có thể làm cho xung đột trở nên tồi tệ hơn. Nếu chúng ta chọn sự đồng cảm thì đó phải là sự đồng cảm cho cả hai bên - chỉ khi đó chúng ta mới có thể tìm ra giải pháp có lợi cho tất cả mọi người.This shows us how easy it is to exhibit one-sided empathy and a narrow-mindedness that can make a conflict worse. If we choose empathy it must be an empathy for both sides – only then can we find a solution that benefits everyone.
Nếu sự đồng cảm được cân bằng đúng cách có tác dụng tích cực trong những hoàn cảnh thích hợp, thì làm thế nào chúng ta có thể phát triển nó? Kinh nghiệm cá nhân là một ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ, khi cha mẹ có một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt, chúng sẽ thể hiện sự nhạy cảm và lòng trắc ẩn của mình đối với tất cả những người có nhu cầu đặc biệt.If properly balanced empathy does have a positive effect in the right circumstances, then how can we develop it? Personal experience is a huge influence. For example, when parents have a child with special needs, they’ll show growth in their sensitivity and compassion for all people with special needs.
Nếu không, chúng ta cần tích cực khuyến khích sự đồng cảm ở những người mà chúng ta thân thiết. Đối với các bậc cha mẹ, điều này có nghĩa là khuyến khích con cái họ đồng cảm với người khác bằng cách đặt cho họ những câu hỏi như “Con sẽ cảm thấy thế nào nếu ai đó đối xử với con như vậy?”Otherwise, we need to actively encourage empathy in those to whom we’re close. For parents, this means encouraging their children to empathize with others by posing them questions like, “How would you feel if someone treated you that way?”
Chống lại sự đồng cảm Ý tưởng chính # 3: Sự đồng cảm có liên quan đến phản ứng thần kinh cho phép chúng ta chia sẻ nỗi đau và sự ghê tởm của mọi người.Against Empathy Key Idea #3: Empathy is related to a neurological response that lets us share people’s pain and disgust.
Bạn có thể đã nghe cụm từ, “Tôi cảm thấy bạn”, nhưng nó không chỉ là một cách để nói rằng bạn đồng ý với ai đó. Đây cũng là một cách chính xác để mô tả cách bộ não của chúng ta phản ánh về mặt thần kinh học về cảm xúc của người khác.You’ve probably heard the phrase, “I feel you,” but it’s more than just a way of saying you agree with someone. It’s also an accurate way of describing how our brain neurologically mirrors the feelings of others.
Khi chúng ta chứng kiến ​​ai đó thực hiện một hành động, chúng ta sẽ trải nghiệm cùng một hoạt động não bộ ở cùng khu vực với họ. Cứ như thể chúng tôi là người hành động.When we witness someone performing an action, we’ll experience the same brain activity in the same area as them. It’s as if we were the ones acting.
Theo nghiên cứu của nhà sinh lý học thần kinh người Ý Giacomo Rizzolatti, đây có thể là một phản ứng nguyên thủy. Bằng cách nghiên cứu loài khỉ đuôi dài, ông phát hiện ra rằng khi các loài linh trưởng quan sát các nhà khoa học sử dụng các vật thể khác nhau, các phản ứng thần kinh xảy ra ở các loài linh trưởng giống như khi các nhà khoa học thao tác các vật thể đó.According to research by Italian neurophysiologist Giacomo Rizzolatti, this is likely a primal response. By studying pigtail macaque monkeys, he found that when the primates observed scientists using different objects, the same neural responses occurred in the primates as in the scientists manipulating the objects.
Điều này là do “tế bào thần kinh gương” gây ra và các nhà khoa học cho rằng những tế bào thần kinh này được phát triển từ tổ tiên của chúng ta để chúng ta có thể nhanh chóng học hỏi các kỹ năng từ người khác.This is caused by “mirror neurons,” and scientists think these neurons developed in our ancestors so that we could quickly learn skills from others.
Phản ứng tương tự xảy ra khi chúng ta nhìn thấy ai đó bị đau hoặc thậm chí đọc về nỗi đau của ai đó.The same sort of reaction occurs when we see someone in pain or even read about someone’s pain.
Trong một nghiên cứu năm 2005, bàn tay của một người bị điều trị đau đớn trong khi những người tham gia theo dõi phản ứng của anh ta hoặc được cung cấp chi tiết bằng văn bản về những phản ứng đó. Cho dù mọi người đọc về nó hoặc nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh ấy khi bàn tay bị sốc, bỏng, nướng hoặc chích, mọi người đều trải qua phản ứng thần kinh giống như người trải qua cơn đau.In a 2005 study, one person’s hand was subjected to painful treatment while participants either watched his reaction or were given written details of those reactions. Whether people read about it or saw his grimacing face as the hand was shocked, burned, baked, or pricked, everyone experienced the same neurological reaction as the person going through the pain.
Chán ghét là một cảm xúc khác được phản chiếu khi chúng ta nhìn thấy nó ở người khác.Disgust is another emotion that gets mirrored when we see it in others.
Vào năm 2007, tạp chí trực tuyến Slate đã xuất bản một đoạn video về những người phản ứng với video lan truyền kinh tởm 2 Girls, 1 Cup, trong đó có nội dung là phân bị ăn thịt.In 2007, the online magazine Slate published a video of people reacting to the disgusting viral video 2 Girls, 1 Cup which featured, among other things, fecal matter being eaten.
Chỉ đơn giản là xem video về phản ứng của mọi người, bạn sẽ cảm thấy kinh tởm tương tự, ngay cả khi bạn là một trong những người may mắn chưa bao giờ xem tài liệu đáng lo ngại.By simply watching the video of people’s reactions, you will experience a similar disgust, even if you’re one of the lucky ones who never watched the disturbing material.
Chống lại sự thấu cảm Ý tưởng chính # 4: Đạo đức, logic và tâm linh đều có thể dẫn đến những quyết định tốt hơn sự đồng cảm.Against Empathy Key Idea #4: Morality, logic and spirituality can all lead to better decisions than empathy.
Sự đồng cảm chắc chắn có thể truyền cảm hứng để mọi người thực hiện những hành động tốt, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng có những lý do quan trọng khác để đối xử tốt với người khác.Empathy can certainly inspire people to perform good deeds, but it’s important to understand that there are other important reasons for being kind to others.
Trước hết, mọi người thường thực hiện các hành vi tử tế vì đó là điều đúng đắn về mặt đạo đức.First of all, people often perform acts of kindness because it’s morally the right thing to do.
Có một câu tục ngữ nổi tiếng của Trung Quốc do nhà triết học Mạnh Tử đặt ra câu hỏi: Nếu bạn đang đi dạo bên bờ sông và nhìn thấy một đứa trẻ chết đuối, điều gì sẽ thúc giục bạn giải cứu cô ấy?There’s a famous Chinese proverb attributed to the philosopher Mencius, which poses the question: If you were walking by a river and saw a child drowning, what would prompt you to rescue her?
Một lý do để đến giải cứu là sự đồng cảm; bạn có thể nghĩ rằng gia đình cô ấy sẽ đau lòng như thế nào nếu cô ấy chết. Nhưng đa số mọi người không cần đặt mình vào vị trí của những người thân yêu; họ quyết định giải cứu cô gái vì đó đơn giản là việc làm đúng đắn.One reason for coming to the rescue is empathy; you might consider how heartbroken her family would be if she died. But the majority of people don’t need to place themselves in the shoes of loved ones; they decide to rescue the girl because it is simply the right thing to do.
Logic cũng có thể thay thế sự đồng cảm trong các quyết định của chúng ta để làm điều gì đó tốt cho thế giới.Logic can also supersede empathy in our decisions to do something good for the world.
Zell Kravinsky đã quyên góp 45 triệu USD cho nhiều tổ chức từ thiện khác nhau và thậm chí còn hiến tặng một quả thận của mình cho một người lạ. Bạn có thể nghĩ rằng tất cả là do sự đồng cảm phi thường, nhưng theo Kravinsky, đó là cách hợp lý để đi.Zell Kravinsky has given away $45 million to various charities and even donated one of his kidneys to a stranger. You might think this is all due to extraordinary empathy, but, according to Kravinsky, it’s the logical way to go.
Tỷ lệ Kravinsky chết vì phẫu thuật cấy ghép là 1/4 nghìn người, trong khi người nhận chắc chắn sẽ chết nếu anh ta không hiến thận. Với rất ít rủi ro và phần thưởng lớn như vậy, sự lựa chọn là hiển nhiên, và sự đồng cảm không cần thiết.That odds that Kravinsky would die from the transplant procedure were one in four thousand, whereas the recipient was sure to die if he didn’t donate his kidney. With so little risk and such a great reward, the choice was obvious, and empathy needn’t factor in at all.
Đối với những người khác, làm điều tốt là kết quả của đức tin tâm linh hoặc sự giáo dục tôn giáo.For others, doing good is the result of spiritual faith or a religious upbringing.
Trong cuốn sách của cô, The Empathy Exam, Leslie Jamison mô tả trải nghiệm của cô với Jason Baldwin, một người đàn ông đã phải ngồi tù nhiều năm vì một tội ác mà anh ta không phạm phải. Sau khi nói với anh rằng cô ngưỡng mộ khả năng tha thứ cho những người đã tống anh vào tù của anh, anh giải thích rằng đó là điều Cơ đốc giáo phải làm chứ không phải là một hành động đồng cảm.In her book, The Empathy Exam, Leslie Jamison describes her experience with Jason Baldwin, a man who spent years in prison for a crime he didn’t commit. After telling him that she admired his ability to forgive those who put him in jail, he explained that it was the Christian thing to do and not an act of empathy.
Chống lại sự thấu cảm Ý tưởng chính số 5: Sự đồng cảm là chọn lọc, thiên vị và thậm chí nguy hiểm.Against Empathy Key Idea #5: Empathy is selective, biased and even dangerous.
Đặt mình vào vị trí của một người mà bạn biết có thể không quá khó, nhưng bạn cảm thấy thoải mái như thế nào khi đặt mình vào vị trí của một người ở bên kia thế giới, được lớn lên trong một môi trường hoàn toàn khác?Putting yourself in the shoes of someone you know might not be too difficult, but how comfortable are you in the shoes of someone on the other side of the world, brought up in a completely different environment?
Tác giả người Mỹ Annie Dillard đã chỉ ra điều này trong bài phê bình của cô ấy về nỗi ám ảnh của công chúng về sự đồng cảm bằng cách đặt câu hỏi về sự đồng cảm của chúng ta đối với hàng tỷ người ở Trung Quốc.The American author Annie Dillard pointed this out in her critique of the public’s obsession with empathy by asking how empathetic we were to the billions of people in China.
Đúng là mọi người có xu hướng đồng cảm nhất với những người xung quanh và những người giống mình.It’s true that people tend to be most empathetic toward their neighbors and people who are like themselves.
Đây là lý do tại sao vụ nổ súng tại trường tiểu học Sandy Hook lại ảnh hưởng đến rất nhiều người. Bất cứ ai đã từng là cha mẹ của một đứa trẻ - hoặc thậm chí chính một đứa trẻ - đều có thể liên quan đến thảm kịch. Trong khi đó, mỗi năm lại có thêm nhiều vụ xả súng và giết người hàng loạt. Những tội ác này không tạo ra một làn sóng phẫn nộ hoặc ủng hộ tương tự, cho thấy chúng ta chọn lọc như thế nào với sự đồng cảm của mình.This is why the shooting at Sandy Hook Elementary School affected so many people. Anyone who has ever been a parent of a young child – or even a child themselves – could relate to the tragedy. Meanwhile, every year there are more mass shootings and murders. These crimes don’t generate a similar outpouring of outrage or support, showing just how selective we are with our empathy.
Thậm chí ít quan tâm hơn đến những người ở các quốc gia khác nhau. Trong khi các nạn nhân của Sandy Hook nhận được nhiều khoản quyên góp đến nỗi chính quyền Connecticut phải kêu gọi mọi người ngừng đóng góp, các bậc cha mẹ người Syria và Sudan đã mất con vì bạo lực chẳng kém cạnh gì.Even less concern goes out to those in different nations. While Sandy Hook victims received so many donations that the Connecticut government had to urge people to stop giving, Syrian and Sudanese parents who’ve lost their children to violence get next to nothing in comparison.
Và đây là lý do tại sao sự đồng cảm có thể nguy hiểm: chúng ta có thể cảm thấy sự đồng cảm mạnh mẽ đối với một thiểu số nhỏ đến mức chúng ta đưa ra những quyết định gây tổn hại cho đại đa số.And this is why empathy can be dangerous: we can feel such strong empathy for a small minority that we make decisions that harm the vast majority.
Nếu bạn gặp Rebecca Smith, trái tim bạn có thể sẽ hướng về cô ấy. Khi mới tám tuổi, cô suýt bị giết khi tiêm một liều vắc-xin bị nhiễm độc. Sau khi nói chuyện với Rebecca và gia đình cô ấy, và nghe thử thách mà họ đã trải qua, bạn có thể dễ dàng bị bắt buộc phải vận động chống lại các nhà sản xuất vắc-xin này.If you met Rebecca Smith, your heart would likely go out to her. At just eight years of age, she was nearly killed when she received a tainted dose of a vaccine. After talking to Rebecca and her family, and hearing the ordeal they went through, you could easily be compelled to campaign against the makers of this vaccine.
Nhưng sự thật là, cùng một loại vắc xin đã cứu sống vô số trẻ em trên khắp thế giới. Nhưng vì chúng chỉ là một thống kê vô danh, nên sự đồng cảm của chúng tôi không mở rộng với họ như đối với Rebecca. Và kiểu mất cân bằng này có thể dẫn đến những kết quả nguy hiểm.But the truth is, the same vaccine saves the lives of countless children around the world. But since they’re just a faceless statistic, our empathy doesn’t extend to them as it does to Rebecca. And this kind of imbalance can lead to dangerous results.
Chống lại sự đồng cảm Ý tưởng chính # 6: Cảm giác đồng cảm của chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi niềm tin và nhận thức của chúng ta.Against Empathy Key Idea #6: Our sense of empathy can be influenced by our beliefs and perceptions.
Hầu hết chúng ta đều đã từng trải qua tình trạng kinh hoàng tại thời điểm này hay lúc khác. Có thể bạn đã thầm nhảy cẫng lên vì sung sướng khi một bạn học nào đó được giáo viên cho biết. Sự thiếu đồng cảm với người khác cũng đóng một vai trò trong việc ra quyết định của chúng ta.Most of us have experienced schadenfreude at one time or another. Maybe you secretly jumped for joy when a certain classmate got told off by the teacher. This lack of empathy for others also plays a role in our decision-making.
Một trong những yếu tố hàng đầu dẫn đến sự thiếu đồng cảm là khi chúng ta quyết định rằng ai đó đã mang lại bất hạnh cho mình.One of the leading factors leading to a lack of empathy is when we decide that someone has brought misfortune upon themselves.
Thói quen này được khám phá bởi nhà thần kinh học Jean Decety trong một nghiên cứu được gọi là Trò chơi đổ lỗi. Decety yêu cầu những người tham gia xem video về những người bị AIDS đang vật lộn để chống chọi với nỗi đau. Người xem được cho biết những người nào đã mắc bệnh AIDS thông qua truyền máu và những người nào phát triển bệnh do sử dụng ma túy qua đường tĩnh mạch.This habit was explored by the neuroscientist Jean Decety in a study known as the Blame Game. Decety asked participants to watch videos of people with AIDS struggling to cope with pain. The viewers were told which people had contracted AIDS through a blood transfusion and which developed it from intravenous drug use.
Dựa trên ý kiến ​​và hoạt động thần kinh của họ, phần lớn người xem rõ ràng cảm thấy ít đồng cảm hơn với những người đang đau khổ do quá khứ sử dụng ma túy của họ.Based on their opinions and their neural activity, the majority of viewers clearly felt less empathy for those who were suffering due to their past drug use.
Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự đồng cảm của chúng ta có thể phụ thuộc vào việc một người được coi là một trong “chúng ta” hay một trong “họ”.Studies also show that our empathy can depend on whether a person is considered one of “us” or one of “them.”
Nhà nghiên cứu Grit Hein đã tập hợp một nhóm những người hâm mộ bóng đá nam, một số người trong số họ là người hâm mộ của cùng một đội và một số đội đối thủ. Mỗi người tham gia sẽ bị điện giật trên tay và sau đó chứng kiến ​​một người khác cũng bị điện giật tương tự. Nếu người kia là người hâm mộ của cùng một đội, phản ứng thần kinh của đối tượng thể hiện sự đồng cảm, nhưng khi một người hâm mộ của đội đối thủ bị sốc, phản ứng đó thể hiện ít lòng trắc ẩn hơn đáng kể.Researcher Grit Hein gathered a group of male soccer fans, some of whom were fans of the same team and some of rival teams. Each participant would receive an electric shock to their hands and then witness another person receive the same shock. If the other person was a fan of the same team, the subject’s neural response showed empathy, but when a fan of a rival team was shocked, the response revealed significantly less compassion.
Sự chán ghét cũng làm cạn kiệt khả năng đồng cảm của chúng ta.Disgust also drains our capacity for empathy.
Như các nhà tâm lý học Lasana Harris và Susan Fiske tiết lộ, cảm giác này có thể kéo dài đến cả người nghiện ma túy và người vô gia cư.As psychologists Lasana Harris and Susan Fiske revealed, this feeling can extend to both drug addicts and the homeless.
Khi những người tham gia nghiên cứu được xem ảnh của những người này, phần lớn có phản ứng thần kinh thể hiện sự ghê tởm và thiếu đồng cảm. Nghiên cứu kết luận rằng mọi người có xu hướng “mất nhân tính” một số kiểu người nhất định trong khi từ chối hiểu hoặc thông cảm với họ.When participants in their study were shown photographs of these people, a majority had neurological responses that revealed both disgust and a lack of empathy. The study concluded that people tend to “dehumanize” certain types of people while refusing to understand or sympathize with them.
Chống lại sự thấu cảm Ý tưởng chính số 7: Sự đồng cảm thường tập trung vào những kết quả ngắn hạn, điều này dẫn đến những quyết định tồi.Against Empathy Key Idea #7: Empathy is usually focused on short-term results, which leads to bad decisions.
Khi một đứa trẻ muốn một món đồ chơi đến nỗi chúng đang rơi nước mắt, hầu hết các bậc cha mẹ sẽ cảm thấy đồng cảm và bảo chúng hãy tiếp tục và mua bất cứ thứ gì mà con họ vô cùng khao khát. Nhưng hầu hết các bậc cha mẹ cũng biết rằng họ không thể nhượng bộ mọi lúc, nếu không họ sẽ làm hỏng con mình!When a child wants a toy so badly that they’re in tears, most parents will feel empathy kicking in and telling them to go ahead and buy whatever their child so desperately desires. But most parents also know that they can’t give in every time or else they’ll be spoiling their child rotten!
Đây chỉ là một ví dụ cho thấy sự đồng cảm của chúng ta quan tâm hơn đến hiện tại và không quan tâm đến bất kỳ kết quả nào trong tương lai của các hành động của chúng ta.This is just one example of how our empathy is more concerned with the present and unconcerned with any future results of our actions.
Hãy xem xét cách các tổ chức phương Tây cố gắng chấm dứt nạn đói, nghèo đói và bệnh tật đang ảnh hưởng đến các quốc gia khác trên thế giới. Nhìn chung, chúng nhắm vào các giải pháp khắc phục tạm thời và khiến các quốc gia đó phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài, cản trở sự phát triển của cải cách kinh tế lâu dài.Consider how Western organizations attempt to end the starvation, poverty and disease afflicting other nations around the world. By and large, they target temporary fixes and make those countries dependent on foreign aid, hindering the development of long-term economic reform.
Ở Campuchia, có những trại trẻ mồ côi tìm kiếm sự đồng cảm của các nhà tài trợ nước ngoài, thu lợi nhuận và mở thêm cơ sở. Những kẻ điều hành trại trẻ mồ côi đã hối lộ các bậc cha mẹ để bỏ rơi con cái của họ, khiến chúng phải chịu những điều kiện tồi tệ và lạm dụng tình dục tràn lan.In Cambodia, there are orphanages which prey on the empathy of foreign donors, pocket the profits and open up more facilities. Those running the orphanages have bribed parents to abandon their children, exposing them to terrible conditions and rampant sexual abuse.
Một tổ chức thiển cận khác là Make-a-Wish Foundation. Trong một ngày, nó đã chi hàng ngàn đô la để biến điều ước thành hiện thực cho một bệnh nhi ung thư máu năm tuổi, Miles Scott. Anh ấy muốn trở thành một phiên bản thu nhỏ của Batman trong một ngày, vì vậy, hơn 7.500 đô la đã được chi để đưa anh ấy đi khắp nơi trên chiếc Batmobile, “giải cứu mọi người khỏi nguy hiểm” và được thị trưởng vinh danh. Số tiền đó có thể cứu được mạng sống của ít nhất ba đứa trẻ nếu nó được dùng để giăng lưới bảo vệ các gia đình khỏi bệnh sốt rét.Another short-sighted organization is the Make-a-Wish Foundation. In one day it spent thousands of dollars to make a wish come true for a five-year-old leukemia patient, Miles Scott. He wanted to be a miniature version of Batman for a day, so over $7,500 was spent to drive him around in a Batmobile, “rescue people from danger” and be honored by the mayor. That money could have saved the lives of at least three children if it was used to deliver nets to protect families from malaria.
Vì vậy, khi phải đưa ra quyết định đúng đắn, đôi khi sự đồng cảm sẽ cản trở.So, when it comes to making the right decision, sometimes empathy gets in the way.
Nhà tâm lý học xã hội C. Daniel Batson đã hỏi những người tham gia một cuộc nghiên cứu rằng liệu có nên chuyển bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo lên đầu tuyến trong phòng cấp cứu hay không. Lúc đầu, những người tham gia nói không, vì có những bệnh nhân không tử vong cần được điều trị nhiều hơn. Nhưng sau đó Batson hỏi liệu họ có đổi ý không nếu bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo được đề cập là một cô bé mười tuổi đang đau đớn tột độ? Trong bối cảnh này, sự đồng cảm của những người tham gia đã chiếm ưu thế và họ đã đưa ra quyết định phi lý khi đặt cô ấy lên trước những người khác.Social psychologist C. Daniel Batson asked participants in a study whether or not a patient with a fatal disease should be moved to the front of the line in an emergency room. At first, the participants said no, since there were non-fatal patients who needed the treatment more. But then Batson asked if they’d change their minds if the fatally ill patient in question were a ten-year-old girl in tremendous pain? In this light, the participants’ empathy took over, and they made the irrational decision to put her ahead of others.
Hãy ghi nhớ điều này khi bạn đưa ra quyết định. Khả năng đồng cảm của chúng ta có thể là một điều tốt, nhưng đừng để nó ngăn cản bạn đưa ra lựa chọn thông minh và hợp lý.Keep this in mind when you’re making decisions. Our capacity for empathy can be a good thing, but don’t let it keep you from making the smart and rational choice.
Đang đánh giá: Tóm tắt cuốn sách chống lại sự thấu cảmIn Review: Against Empathy Book Summary
Thông điệp chính trong phần tóm tắt cuốn sách này:The key message in this book summary:
Ý kiến ​​phổ biến cho rằng sự đồng cảm là một công cụ có thể chữa khỏi thế giới của tất cả những thù hận và định kiến ​​đang xé nát nó. Giá như nó dễ dàng như vậy! Trên thực tế, sự đồng cảm là một đặc tính có vấn đề, khiến chúng ta đưa ra những quyết định phi lý trí có thể làm tổn thương nhiều người hơn những gì họ giúp đỡ.Popular opinion suggests that empathy is a tool that can cure the world of all the hate and prejudices that are tearing it apart. If only it were that easy! In reality, empathy is a problematic characteristic, one that causes us to make irrational decisions that can hurt more people than they help.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Làm cho các khoản đóng góp của bạn trở nên đáng giá.Make your donations worthwhile.
Ngay cả một khoản quyên góp nhỏ cho một tổ chức từ thiện yêu thích cũng có thể mang lại cho người tặng một tia sáng tự mãn nồng nhiệt, nhưng khi khoản đóng góp dưới dạng séc 5 đô la, nó có thể gây hại nhiều hơn lợi. Hầu hết các tổ chức phải đối phó với các khoản phí để xử lý séc, cũng như gửi biên nhận hoặc thư cảm ơn. Vì vậy, nếu bạn không muốn làm tổ chức từ thiện của mình lãng phí thời gian, tiền bạc và nguồn lực của họ, hãy làm cho khoản đóng góp của bạn có giá trị hoặc nếu bạn không có đủ tiền để tiêu, hãy tìm một cách khác để giúp đỡ.Even a small donation to a favorite charity can provide the giver with a warm glow of self-satisfaction, but when the donation comes in the form of a $5 check, it can end up doing more harm than good. Most organizations have to deal with fees for processing a check, as well as sending out a receipt or a thank you note. So if you don’t want to cause your charity to waste their time, money and resources, either make your donation worthwhile or, if you don’t have enough money to spare, find another way of helping.
against_empathy_case_rational_compassion.txt · Last modified: 2021/08/07 00:06 by bacuro